En kyrka och en församling som trodde på framtiden och vägrade nedläggning utifrån organisationstoretikernas föreställningsvärld

Baptistförsamlingen i Lidköping var inte stor vid tiden när baptistsamfundet integrerades i en ny kyrklig organisation som fick namnet Equmeniakyrkan. Den nya organisationens handläggare från huvudstad och regionexpedition såg då en unik möjlighet att avveckla baptistkyrkan och kapitalisera fastigheten som ligger precis mitt i centrum. En fastighet som bedömdes generera ett kapital till den nybildade stora organisationen. Kyrkan var kanske lite gammaldags i sin utformning men med ett väldigt centralt läge.

Spännande glimt av historia.

Den väldigt lilla församlingen och dess pastor från Vänersborg hade en annan kallelse för tjänst i Guds rike än den organisationsfolket från huvudstaden tänkt ut. Herrens uppdrag var att utveckla och troget tjäna med Guds ord för människor i Lidköping.
Fastighetsförsäljningen stoppades och evangelisationen kunde fortsätta. År för år sedan dess har den jättelilla församlingen vuxit med nya medlemmar och dopförättningar, Här finn nu regelbundna gudstjänster med många besökare.
Samverkan mellan Vänersborg och Lidköping har en historisk grund om samverkan som hållit i över 100 år. Församlingen bildades redan 1894. Under åren 1906 till 1910 var Lewi Petrhus baptistpastor och föreståndare.  Pethrus döptes i Vänersborgs baptistförsamling 1899. Han började därefter som baptistpredikant först i Norge och sedan i Bengtsfors innan han sökte in på Betelseminariet, 1911 lämnades Lidköping och Petrhus pastor i Stocholms 7:e baptistförsamling med namnet Filadelfiaförsamlingen. 1913 uteslöts beklagligt församlingen från samfundet och blev en känd del av svensk pingströrelse.  Petrus kontakter med Norge går vidare i det som är dagens verksamhet i såväl Vänersborg som Lidköping.Det sociala engagemanget som var en del av Petrhus kallelse finns också idag i Lidköping.

Lyssna på förkunnelse ifrån Lidköpings baptistkyrka

Lyssna på följande länk:

http://www.korset.se/media/lidkoping-predikan

 

Tron på uppdraget och Herrens kallelse.

Här nedan en glimt från utvidgat arbete för människor med särskilda behov. (Redovisat i facebbook.)

Baptistkyrkan Lidköping i stadens centrum

“Gudstjänst i Lidköpings baptistkyrka. (Urklipp från facebook)

Torsdagens gudstjänst i Baptistkyrkan, Lidköping kom att präglas av att Stiftelsens Lotsen i Lidköping. Lotsen är en stiftelse för att hjälpa människor, lotsa dem, att söka hjälp för sina missbruksproblem. Under dagen har man öppet hus och invigt en verksamhet i sina nya lokaler i Baptistkyrkans hus!
I den mycket välbesökta gudstjänsten sjöng lovsångsteamet och vi fick möjlighet att markera glädjen över det samarbete som Baptistförsamlingen och Lotsen har genom att från församlingen överlämna en Bibel som skall alltid finnas tillgänglig i Lotsens lokal.
Den dagliga ledaren för Evangeliesetret i Norge Trond Palmgren-Eriksen med fru Anita överlämnade blommor till Anna och Thommy Bergenwall som är initiativtagare och dagliga ledare för Lotsens arbete i Lidköping.
Sedan sjöng och predikade Trond i gudstjänsten som avslutades med att många sökte hjälp i förbön och många blev starkt berörda av det Gud gjorde i deras liv.
Tronds predikan kan du höra här:
http://www.unity.se/objfiles/16/PL181115_1310609336.mp3
(Kommer inom kort också som video på vår YouTube-kanal.)
/ Baa””

Herrens vägar är inte alltid våra och inte alltid dem man med god vilja försökt tänka ut i huvudstaden. Låt oss tacka Herren för det Han gör!

Utdrag från facebook /Lgb

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Första Mosebok 18 och elden då och nu

Del av den enorma elden som faller över Kalifonien 2018

I USA råder just nu en fruktansvärt eldkatastrof. SVT;s reporter kallar det för en katastrof av apokalyptisk art. Hundratusentals människor tvingas fly och en hel stad Paradise är omvandlad till aska.

I det kändistäta Malibu flyr kändisar som Lady Gaga och rader av superstjärnor från sina hem och för sina liv. De enorma villorna med sjöliknande pooler bryts ned till inget och lyxen är ändat till värdelös sot. De orter där livsstil, pengar, droger, sex och värderingar och lycka varit de yppersta i denna tidsålders karaktär omvandlas med en hastighet på nästan 60 km i timman till inget.

När man läser de otaliga reportagen från den hemska elden som skördar människoliv varje dag är det svårt att inte minnas vad Moseboken redovisar från händelserna kring två städer som trots varningar inte följt Herrens väg: Sodom och Gomorra. Berättelsen och personernas agerande och Herrens räddningserbjudande ger skäl till att transferera bilden från dåtid till nutid.

Elden över Sodom och Gomorra enligt en målares illustration

Sodom och Gomorra var två bibliska städer i anslutning till Döda havet. Israels Gud skulle i 1 Mos. 18:16-19:29 ha dränkt dem i eld och svavel, på grund av invånarnas bottenlösa syndighet, och brist på medkänsla för svaga och fattiga.[1] De två städernas namn har kommit att förknippas med synd.

Enligt berättelsen i Bibeln försökte Abraham förmå Gud att skona de två städerna och dess invånare med orden: “Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige? Kanhända finnas femtio rättfärdiga i staden?”

Texten fortsätter med att Herren gav med sig och lovade skona städerna om han funne femtio rättfärdiga där. Abraham satte då igång att pruta på siffran, och fick steg för steg ned den till tio rättfärdiga. Inte ens detta lilla antal torde dock ha kunnat påträffas i Sodom, för när Herrens båda änglar fått härbärge hemma hos Lot och hans familj, omringades strax huset av stadens befolkning som krävde att Lot skulle lämna ut änglarna. Man lät sig i sin argsinthet inte ens bevekas av Lots anbud att i stället prisge sina två ogifta döttrar i gästernas ställe, varpå änglarna förblindade angriparna och med milt våld förde Lot och hans familj ut ur staden, med bestämda instruktioner att inte se sig om.

Herren lät eld och svavel regna över Sodom och Gomorra, vilket förstörde både städerna och hela den bördiga slätten runt omkring. När Lots hustru trots Guds förbud vände sig om och såg mot städerna, säger berättelsen att hon förvandlades till en saltstod.

Enligt traditionen förknippas Sodom med homosexualitet, vilket ursprungligen troligen grundar sig i att invånarna ville våldta två män som var på besök hos Lot Denna tolkning förekommer redan i Bibeln och har förts vidare genom begreppet sodomi. Bibelorden kring detta finns bland annat i :Första Mosebok kapitel 19 och Judas 7

Elden drabbar USA i dessa dagar. Men är det så att det finns samband mellan Guds makt och såväl katastrofer som harmonisk lycka? Ja varje bibelläsare kan själv ta ställning till det.

Sodom är Sverige idag

Uld Christiansson och hans rockgrupp Jerusalem ger här såväl med sitt eget namn som musik ett profetiskt budskap. “Sverige är Sodom idag”.

Är det så och hur förhåller jag mig so kristen till det?

Lg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Teologi och pastorsutbildning. Några enkla reflektioner utifrån ett inlägg av pastor Sven Nilsson.

Kort bakgrund

Nätverket Klassisk baptism och kristen tro skrev för en tid sedan två inlägg i tidningen Dagen om Equmeniakyrkans pastorsutbildning.  Den sker på den högskola som förut hette THS och som numera bytt namn till “Enskilda högskolan i Stockholm”.  (se:  http://www.ehs.se/) Man har flyttat undan teologin från huvudbeteckningen i  skolans namn.

Debattinläggen i Dagen väckte uppmärksamhet. Vi fick reaktioner av mycket positiv art, där enskilda kristna,  men också pastorer och teologer uttryckte sig  mycket positivt. Andra personer ansåg inläggen hemska och felaktiga. Tyvärr blev de läsarreaktionerna här på denna blogg knappt märkbara. I andra sammanhang har representanter från Equmeniakyrkan  framfört att debattinläggen sågs som ett påhopp på Equmeniakyrkan samt att inläggen saknade grund. Det som från kyrkoledningen kallas “Dialog i ögonhöjd” som skulle kunna utveckla verksamheten gäller inte utanför de gränser som organisationen anser gäller. Inläggen samt nätverkets slutsvar finns redovisat här. Se tidigare inlägg på Klassisk baptism. ( 8 augusti 2018)

Man kan ha olika synsätt kring mycket av kyrkoliv. Men åsikter eller kritik av något behöver alls inte betyda annat än att  det åsikterna belyser är något som skribenterna håller högt och känner som en oerhört viktig angelägenhet. Att möta olika åsikter kan inte vara fel. I tidningen Världen idag framförde pastor Sven Nilsson ett inlägg i samma fråga dock utan fokus på “Enskilda högskolan i Stockholm” fd THS. Utan att alls ta ställning till sakinnehållet följer ett sammandrag av Nilssons text. Teologiutbildning är uppenbart ett högaktuellt område. Av den anledningen redovisas hans åsikter nedan i ett sammandrag.

 

Kort sammandrag från inlägget i tidningen Världen idag

“De teologiska högskolorna har utvecklat en autonomi och självuppfattning som gör det svårt för dem att utbilda framtidens pastorer, skriver pastorn Sven Nilsson. Den som ska leda en församling behöver beröras av Ordet, menar han. Sverige är i akut behov av en bibelteologisk pastorsutbildning.

Sven Nilsson ifrågasätter pastorsutbildningen inom den frikyrkliga rörelsen. Han framhåller att numera vilar ofta utbildningen på ” den profana universitetskulturen” i högre grad än med församlingarnas behov som grund.

Ett akademiskt förhållningssätt är att distansera sig i förhållande till Bibeln som uppenbarelse,med dess anspråk på att förmedla sanningen om Gud, människan och verklighetens grund. I en sådan kontext reduceras bibelordet till ett objekt för kritisk granskning och överprövning då det i stället skulle få göra anspråk på trons lydnad.

I takt med att kristen tro ständigt problematiseras i en akademisk kontext förlorar Ordet sin betydelse som tilltal och dess anspråk neutraliseras till en form av religionskunskap utan kraft. När detta möter församlingen som förkunnelse blir predikan ett resonerande som inte tar Guds ”ja” på allvar. Detta är förödande för troslivet i våra församlingar.

En viktig del av pastorns tjänst är att förkunna Ordet som ett tilltal i den helige Andes kraft. Guds ord gör anspråk på att få tala för sig själv och att få ett rådande inflytande på våra liv i trons lydnad.

Att ständigt problematisera kristen tro och Bibeln är inte rätt väg att gå när man utbildar pastorer, menar Sven Nilsson. De som känner kallelsen att bli församlingstjänare kan naturligtvis förbereda sig på annat sätt utan att göra sig beroende av de etablerade högskolorna men detta kommer i förlängningen att skapa lojalitets- problem både för enskilda pastorer och för de lokala församlingarna som identifierar sig med sitt samfund.

Pastorsutbildningen är en ödesfråga för friförsamlingsrörelsen och för en trovärdig förkunnelse av Guds ord anser Sven Nilsson, pastor i Örebro.”(från Världen idag okt. -18)

lg

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | 1 kommentar

Stolta Spårvagnar växlar upp!

De sex färgglada spårvagnarna i regnbågsfärger väckte stort intresse när de körde runt i Göteborg under Pridefestivalen. Till nästa år får spårvagnarna ett innehåll också!

– Vi fick kritik för att våra tåg inte tog passagerare och många upplevde det mest som ett färgglatt inslag i stadsmiljön. Nu vill vi bokstavligen ge satsningen ett rikare innehåll och tydligare föra fram de värderingar vi står för, säger Inge Gnissel, chef för Spårvagnsbolaget. Vagnarna kommer att fyllas med de budskap om alla människors lika värde som är typiska för Pridefestivalen, säger Gnissel.

Den första röda vagnen som går som ett stolt lok i tåget kommer att behålla sina målningar i form av en stor orm som fyller långsidan samt en blomma som ser ut som ett kvinnligt könsorgan längst fram. – Ormen är en symbolik för det onda men vi behöver lära oss att älska det onda också och allt som finns i naturen. Ormen är inte bara ond utan sexig också och det onda kan ge en kick i livet säger konstnären Ebony Ivory som målat vagnen. Larry Växelström, VD för Väs-trafik berättar om hur turerna gått: – Det kvinnliga könsorganet längst fram startade faktiskt en jämställdhetsdebatt i vår organisation, särskilt utifrån motiveringen ”en blomma älskar att visa upp sig”. Det är ju nästan lite sexistiskt och jag som man kanske också vill visa upp mig.

Den röda vagnen kommer att ha fördragna fönster och erbjuda praktiska pröva-på-aktiviteter inom BDSM. Passagerare erbjuds att slå, binda, skära, droga och strypa varandra till medvetslöshet för en större sexupplevelse under handledning av erfarna ledare. Naturligtvis sker allt med den stora integritet och inbördes omsorg som kännetecknar BDSM-världen. – Det är mycket i livet som är farligt och som man kan dö av, till exempel spårvagnar eller strypsex, men sånt som är farligt kan också ge fina minnen för livet, säger Växelström.

Foto: West Pride

Den orange vagnen kommer att erbjuda en guidning kring alla de 63 kön och könsidentiteter som RFSU har kategoriserat. I vagnen finns mängder av kläder och utstyrslar där man kan få prova olika stilar som är typiska för de olika könsidentiteterna. – Vi rekommenderar ju alla att testa ett nytt kön minst en gång i månaden, så att man verkligen kan hitta hem i sig själv säger Hans Trans, dysforiinspiratör på RFSU.

Den gula vagnen kommer att ha djurens sexliv som tema vilket är ett mycket vanligt tema i Pridefestivalerna. -Vi tycker att djurens sexliv är så oerhört relevant för HBTQ-personer så vi försöker alltid ha med så många aktiviteter som möjligt säger Pippi Fogel, exhibitionist vid Naturhistoriska Museet. Den gula vagnen kommer att fyllas med 400 000 bin som släpps fria i vagnen. Passagerarna får skyddskläder vid ingången och möjlighet att utforska bisexualitet på nära håll.

I den gröna vagnen kommer föreläsare från RFSL att bokstavligen hålla en rullande normkritisk föreläsning där passagerarna kan lyssna så länge de önskar eller höra föredraget gång på gång. Föreläsningen kommer att handla om allt det skadliga samhället drabbas av genom att de flesta växer upp med endast två heterosexuella föräldrar som lever i ett troget förhållande där barnen får alldeles för mycket trygghet och stabilitet med sig i livet. – Världen är så genuint trasig och komplex så det finns nästan inget skadligare än att barn får en trygg och begriplig uppväxtmiljö och tror att livet kan bli så, säger Inga-Norma Kriterius, destabilisator vid RFSLs avdelning för normupplösning. – Könsdysforin och den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar ju kraftigt nu så vi ser att vi har stor framgång med vårt budskap, säger Inga-Norma.

När man lyssnat på föredraget kan man hoppa över till den blå vagnen och lyssna på personliga och hemska vittnesbörd från människor som fått traumatiska upplevelser genom heteronormen, trohetsnormen, tvåsamhetsnormen och andra traditionella synsätt i samhället. – Jag höll på att fastna i ett tryggt heterosexuellt förhållande, vittnar en tjej, men nu har jag äntligen förstått värdet av att alltid leva ensam och bara ha korta ombytliga relationer av alla möjliga slag och med olika antal personer. – Det är något jag verkligen önskar mina barn också och kanske kan man testa att byta barn med andra ibland, funderar hon. Den femte vagnen kommer att bli ett kraftfullt statement för att alla företeelser inom HBTQIAKPMLRXYZÅÄÖ-världen är goda och att den som har minsta invändning kränker HBTQ-personer mänskliga rättigheter och är emot alla människors lika värde.

Den sista vagnen, vagn sex, är Queervagnen. Queer betyder ju knäpp och där kommer allt tänkbart som anses udda, konstigt och annorlunda inom den sexuella världen att samlas upp och stolt visas upp inför omvärlden. – Vi vill göra vagn sex till en plats för fullkomlig lössläppthet och personlig frihet och i den vagnen är allt tillåtet, så länge man inte skadar varandra mycket, säger Querinius Lost, projektledare vid Förvirringsakademin. Vi kan knappt bärga oss för alla extrema och udda saker som kommer att hända i vagnen, säger Lost. – Det känns fantastiskt att samhället och det offentliga Göteborg ställer upp så reservationslöst på alla våra queera budskap och Stolta spårvagnar är ett underbart tillfälle att visa upp allt extremt som vi står för, avslutar Querinius.

Reporter

Publicerat i Äktenskapet, Debatt, Okategoriserade, Samhällsfrågor | 1 kommentar

Att se helhet i stort och smått. Avvägningens konst, kyrklig klimatsamordnare anses nödvändig yrkesprofil

Den gröna kyrkan

 

 

 

Sommaren 2018 har varit torr och varm. Gång på gång får vi indikationer på att värmen och nederbörden har en variation långt från det som kan anses som normalt.

Natur, djur och människor fick se påtagliga effekter av något som i kan bedöma som miljöskador som får effekter på klimatt.

Utan att här och nu fördjupas i just denna fråga kan man absolut hålla med om att det är en slags strategisk ödesfråga för väldigt många och det är en färga som måste hanteras nu och inte sen.

Människans utnyttjande av naturen utan djupare analys eller förståelse är skrämmande. Vi rör oss inom alla livsområden. Fisket på västkusten har förändrats drastiskt. Insekternas liv och variation. Havets roll som soptipp är betyg över vårt agerande. Mikroplasterna omger oss och kanske dödar de silllens gälar eller viktiga mikroorganismer i faunan.

Råd från experter om vad vi kan och bör göra som enskilda i Sverige är många men en del är väldigt genomgående och entydiga.

Ta frågan om ätandet av nötkött och förekomsten av kor på gröna ängar. Att bensin, kol och diesel är eländigt är nog odiskutabelt. Att betande kor har avföring som förändrar klimatet kan säkert vara sant men någonstans kan det ju finnas en avvägning mellan betande kossa i Småland och uruselt kolkraftverk i Kina eller Ukraina.

Miljöarbetare eller miljöinriktade skadedjur. Fyrbenta avgasbomber som riskerar klimatet eller…

Kolkraft. Eländigt, kortsiktigt och gravt miljöförstörande.

Alla vi människor runt om på jorden har ett ansvar för hur vi lever och förhåller oss till den natur som finns runt oss. Vår kortsiktiga egoism och önskan om välstånd verkställs ej sällan på bekostnad av andra människor och natur.Sådant är knappast något som är i linje med Skaparens tankar.

Planen med den gröna kyrkan

I Sändaren redovisats nyligen ett vällovligt förslag som läggs under rubriken” fasta” Vi skall avstå från handlingar och konsumtion som bidrar till miljöeffekter och skador på skapelsen. Det är såväl fina som kloka tankar. Under de senaste årtionden produceras allt mer konsumtionsvaror under miljöförstörande produktionsmönster. Ofta sker det i fattiga länder med utnyttjande av arbetskraft till låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Ibland kan vi köpa billiga varor till följd av barnarbete som skett under slavliknande förhållanden. Därtill långa fossildrivna transporter.

För att åstadkomma en slags förebild i kyrkor och församlingar redovisar Sändaren en ny ide! En kyrklig samordnare för utveckling av den “gröna kyrkan“. Församlingarna skall aktivt arbeta med “klimatfastan” kommande år utifrån ett initiativ från kyrkomötet. Läs artikeln här nedan:

     http://www.sandaren.se/nyhet/fastesatsning-klimatet

Förslaget är i sig lovvärt och till sin form oantastligt. Men någonstans ger det en “läsare” skäl att fundera.

överväganden

Det är ju absolut inte fel att kyrkor serverar Krav-märkt kaffe, Inte heller att gudstjänstbesökare åker buss eller elcykel. Inte heller fel att gurkan på smörgåsen är framtagen på ett hållbart sätt och närodlat. Nattvardsbrödet från Palestinska-området behöver ju inte transporteras därifrån utan kan komma från det egna bageriet i grannfastigheten. I ett exempel från Svenska kyrkan har vartenda verksamhetsområde som berör kyrkan upprättat handlingsplaner och särskilda riktlinjer för klimartsmart agerande just där, Föredömligt! Men här går åt kraft, pengar och mänsklig energi. Församlingsmedlemmarna få ju en välkommen gedigen förståelse för klimatpolitikens stora och små frågor och det är ju inte alls dåligt. Vantörs församling är nog ett föredöme i Svenska kyrkan. Arbetet är dock otroligt omfattande. Man redovisar ett arbete nära kvalitetsindextet ISO 14001.

https://www.svenskakyrkan.se/vantor/grona-vantors-forsamling

Att inte köpa en Volvo med kinesisk ägarstruktur från en diktatur med förtryck av oliktänkande och enorm förbrukning av jordens resurser,  är ju en grund för  varje bilköpare  individuella  beslut om konsumtion. Men skall den ställas i kyrkan?

Men…. I samhället finns idag många aktörer som arbetar med miljöfrågor, hållbarhet, klimatfrågor och konsumtionens faror och möjligheter. Det är utmärkt och väldigt viktigt! Att påverka utsläppen i Kina eller Ryssland eller biltrafiken i USA eller HonKong är inte enkelt för en vanlig svensk församlingsmedlem. Med visst är det rätt att varje individ i sitt eget liv och gemensamt med andra drar sitt strå till stacken.

Men….. Klimat och miljöfråggor arbetar många med. Det är väldigt bra. Men frågan om livets mening, det eviga livet, omvändelsen och frälsningen, dopet och den Helige Ande…hoppet om evighet..bibeln…synderna förlåtelse Vilka “jobbar med dessa frågor??  Dessa är och bör vara den prioriterade inriktningen för varje kristen gemenskap. Där finns ingen annan väg utanför den kristna kontexten. “Jag är vägen sanningen och livet” sa Jesus och lade fast ett monopol på den rätta vägen. Livet är större än existensen. Trosbekännelsen i sig talar om Jesu återkomst och hans ställningstaganden då. Så nog brådskar det med att ge våra medmänniskor Jesus budskap och möjligheten till frälsning, omvändelse och ett nytt liv.

“Miljö” täcker ett brett perspektiv

Antalet barn i Sverige som mår psykiskt dåligt öka för varje år. Skjutningar redovisas i nyheterna så gott som dagligen. Ofödda barn tillåts i hög usträckning inte att födas, Självmord är på en för sorgligt hög nivå. Vartannat äktenskap går sönder.Antalet hemlösa ökar.Det finns många områden där församlingens kristna medlemmar kan göra skillnad. Finns det samordnare för detta eller bör det också tillskapas? Eller är den psykiska statusen för våra unga lägre prioriterat från kyrkan själv???Kanske är just bristen på evangelium och kristen tro en av grunderna till de problemen. Det verkar rätt uppenbart att vare sig SKL, Socialstyrelsen eller Rädda barnen kan åtgärda detta själva. Jesus är vägen för förändring! Eller hur?

I vissa fall är det utomordentligt viktigt att det är just kristna som i den gemenskapen eller i direkt församlingsinitiativ gör något tillsammans. Det syns ju tydligt i LP verksamheten eller Clara i Stockholm. Men i många fall finns andra former och organisationer som gör fantastiska insatser för utsatta.

Jag tror att varje kristen och varje kyrka måste prioritera tid, kraft och resurser. Vad är det främsta målet för vår församling och hur kan vi nå medmänniskorna med det?

Evangeliet och budskapet om omvändelse, nåd, förlåtelse tro och frälsning borde självklart vara nummer ett. Välkända kristna profiler som verkat såväl i församling som i samhället och riksdag vidgar perspektivet. Kanske vore det angeläget med fler med  Waldemar Svenssons och Elver Johnsson kvaliteter såväl i kyrka, lanstingspolitik som i riksdagen.

Waldemar. Svensson, lantbrukare i Ljungskile. Legendarisk riksdagsman och frisinnad företrädare

Elver Johnsson riksdagsman, postiljon och tidigare ordförande i Misssionskyrkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanske kan fördjupad satsning och samordning av det evangeliska och bibelundervisning skapa förutsättningar för flera människor att söka Jesus. Ett kärleksmöte och mottagande av försoningens gåva kan aldrig stå i vägen för minskad prylkonsumtion, färre flygresor eller kravodlade tomater från närområdet. Men i vilken ända skall kyrkan börja?

Matteus 6:33

33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Får man fråga så?

Lg

 

Publicerat i Debatt | Lämna en kommentar