Equmeniakyrkans märkliga stöd för en antidemokratisk rörelse. Del 1 av 3.

Bakgrund

Frågorna om klimatet och skapelsen berör oss alla. Vad händer med naturen när den är satt i obalans? Eller är den obalans vi alla kan se, ett utslag av naturliga variationer? Få tror det. Människors utnyttjande av skapelsen och vägran av att ta konsekvenser av detta kanske är en av de orsaker som ligger bakom det som kallas klimathotet. Klassisk baptism är inget forum för redovisning av den debatten, men det som nu skett när Equmeniakyrkan använt Martin Luther Kings goda namn och rykte genom att ge kyrkans stipendium till en mycket specifik organisation är tecken på något annat i tiden. Man belönar en organisation som vill gå förbi och organisera beslutssystemen utanför den parlametariska ordningen  Här följer två inlägg utifrån kyrkans stipendium och argumentation.

Del 1 nedan författat av pastor Claes Göran Bergstrand. Del 2 kommer om några dagar som en uppföljning,

Claes-Göran Bergstrands tankar

Claes- Göran Bergstrand, pastor

Martin Luther King, baptistpastor

Frågorna om klimatets påverkan på jorden och människan är inte nya. Men det nya i dagens debatt är att klimatkrisen är akut och måste stävjas nu. Det är domedagsstämmning! Den 1 november 2019 utlyste aktivistnätverket Extinction Rebellion (XR) ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.” (Extinction Rebellion, Wikipedia.)

Samtidigt som XR säger sig vilja fördjupa demokratin genom att påverka politiken agerar man med odemokratiska metoder. Därför är det högst förvånande att Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd har tilldelat 2020 års Martin Luther King-pris till den svenska grenen av XR. Priskommitténs ordförande, Karin Wiborn, säger till Världen idag den 11/12, – Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.

Att ”det finns en stor parallell” mellan medborgarrättsrörelsen och aktivistnätverket XR är en överdrift. Och vari består ”en stor omvändelse” konkret, som Wiborn uppmanar till? Är det kristna uppdraget främst att rädda jorden? Är det inte i första hand evangeliets hoppfulla budskap vi bör förmedla till miljöaktivisterna? I tidningen Ljus i Öster 12/2019 skriver Magnus Lindeman: ”… Utan att förringa den kris som berör vår planet i form av stora förändringar i klimatet, är den faktiskt ingenting mot krisen att människor aldrig får möjlighet att höra evangeliet. …”

Människors oro för klimaten är ett uttryck för att man förlorat evighetsperspektivet. Kristnas uppdrag är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap om frälsning här och nu och hopp om en härlig framtid. (Joh. 3:16).

Claes-Göran Bergstrand. Hässelby.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya tuffa Liberalerna växer fram!

Partiet Liberalerna sliter med låga opinionssiffror och försöker att hitta en ny, tuffare profil för att nå nya väljargrupper. Nu växer den nya strategin fram.

-Vi är ett parti för både levande och döda och de flesta som brukade rösta på oss är döda nu, säger Nyamko Sabuni. Det vill vi använda som grund för det parti vi skall vara i framtiden.

Vid sitt landsmöte beslutade Liberalerna att utreda möjligheterna till dödshjälp i Sverige. – Vi kan inte tvinga människor att utstå hemska sjukdomar och psykiska lidanden, det måste finnas en barmhärtig utgång i sjukvården, säger Barbro från andra sidan. – Folk förstår inte vilket oerhört lidande det är att ständigt ligga under riksdagsspärren och inte veta hur framtiden skall bli, år efter år. Vi i vårt parti har ju fått utstå helt omätbara plågor. Därför har vi på stämman beslutat att dela ut ”Dagen-efter-piller” till alla våra funktionärer att ge till lokala medlemmar om vi skulle åka ur efter nästa val, säger hon. Det finns visserligen vissa ombudshen som har sagt att de inte vill, men det är ett demokratiskt fattat beslut, så här görs inga undantag! Vi står för rätten att vara rik, frisk och lycklig, och är man inte det så ger vi den individuella kollektiva friheten att avsluta sitt liv med värdighet, säger Barbro från andra sidan.

-Japp, dessa invändningar är klockren vårdvägran och sånt tolererar vi inte i Liberalerna, skjuter den sjukvårdspolitiske företrädaren Lina Giljotina in. – I sjukvårdspolitiken vill vi att innebörden av ”Den hippokratiska eden” får styra. Att aldrig skada. Om möjligt bota. Ofta lindra. Alltid trösta. Och ibland döda riktigt unga eller gamla förstås. Det är en liberal demokratisk rättighet att tvingas döda den vi har beslutat. Liksom i livets startskede ser vi det som en ren vårdinsats att avlägsna det mänskliga liv som inte längre är önskvärt. Den svenska sjukvården är en av världens mest framgångsrika på den typen av vård då vi varje år dödar en fjärdedel av alla svenska foster. Det är en fantastisk vårdpolitik som ger oss en position i världsklass inom den humana vården! Det är också en grundläggande kvinnofråga. Det allra viktigaste för svenska kvinnor är rätten att få döda sitt eget barn om det är tillräckligt litet, och det är en frihet som vi i Liberalerna aldrig kommer att backa en millimeter från! – Det finns alldeles för många oönskade, utsatta barn i världen idag, men i Sverige ligger vi i världstopp med att avlägsna dessa, säger Lina Giljotina.

– Då kan vi verkligen inte ha personal som ser som sin grundläggande uppgift att värna och vårda även det svaga och taleslösa livet. Då har man inte i svensk sjukvård att göra, man får byta jobb! Vi har även invändningar mot den svenska abortlagen. Vi ser det som en kränkning av barnmorskornas yrkesstolthet att bara läkare skall få utföra aborter, som lagen säger. Vi kräver att barnmorskornas möjligheter att utföra vårdavrättande insatser skrivs in i lagen som praxis redan är, avslutar Lina Giljotina.

Liberalerna står självklart för alla människors lika värde, säger partiets talespehrson. Ja inte ofödda barn och män förstås och en del gamla, men alla andra. Alla människor har lika mycket värde och särskilt unga och medelålders kvinnor tycker vi har extra mycket lika värde. Vi har en del fräcka grejer på gång också inom rättsväsendet med dödsstraff och sånt och inom militären med lite grymma kärnvapen, säger talespehrson.

– Nu kör vi fram vår nya, tuffare profil! Jag är det nya svarta, Vi är det nya svarta, vi är Dödspartiet Liberalerna, proklamerar Nyamko Sabuni!

 

Reporter

reds anm. Citat kan upplevas något skruvade…
Publicerat i Debatt, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Klimataktivister kan främja antikristlig agenda

Frågorna om klimatet och dess påverkan på jorden och mänskligheten är inte nya, även om man kan få det intrycket av den pågående debatten. För att bättre förstå frågorna om en akut klimatkris, som måste stävjas nu, kan det vara bra att ha ett större tidsperspektiv. De senaste 100 år har personer med ekonomisk, religiös och politisk makt haft viljan att påverka världsutvecklingen, genom att använda befolknings- och miljöfrågor i syfte att öka sin makt och sitt inflytande.

I början på 1900-talet var rashygien ett aktuellt ämne i världen. Ett exempel är Rockefeller Foundation och Carnegie Institute i Washington D.C., som båda var djupt involverade i att understödja rashygieniska lagar i USA. Dessa idéer spreds bland annat till Tyskland, där de blev ett politiskt verktyg i Hitlers händer, och till Sverige där Statens institut för rasbiologi i Uppsala (1922-58), arbetade på vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder i befolkningen.

I mars 1963 stod Rockefellerfamiljens Conservation Foundation som arrangör för den första internationella konferensen som specifikt behandlade koldioxidens inverkan på klimatet. Här samlades sju forskare som under det föregående decenniet utvecklat teorin med bidrag från den amerikanska militären. En av forskarna, David Keeling, som mätte koldioxidnivåerna i Mauna Loa kunde nu bekräfta en stigande trend. På konferensen diskuterades hur detta skulle kunna resultera i en temperaturökning med negativa följder och en vetenskaplig kommitté utredde konsekvenserna vars resultat presenterades i president Lyndon Johnsons miljörapport 1965. (Rockefeller och klimathotet. Wikipedia.)

 

Romklubben, FN och Påven förordar befolkningskontroll

1968 skapades miljötankesmedjan Romklubben i Italien och därmed återupplivades retoriken angående befolkningskontroll, och man började föra ut miljö- och befolkningsfrågorna till de breda folklagren. En av pionjärerna var svensk-amerikanen professor Georg Borgström som under 60-talet varnade för konsekvenserna av människans rovdrift på planeten och förespråkade därför hård barnbegränsning, rättvis fördelning av resurserna samt  inrättandet av en världsregering.

”1972 publicerade en grupp ´vetenskapsmän´, med uppdrag av FN, dokumentet ´The Limits Of Growth´ där man uppmanade till att starkt minska jordens befolkning i namnet av att ´rädda miljön´. Denna strävan var direkt kopplad till en annan agenda – att forma en global regering som kan hantera och framtvinga befolkningskontroll i en vidare skala.”

Tidigt 90-tal publicerade Romklubben boken The First Global Revolution. Där skriver man: ”I sökandet efter en gemensam fiende som vi kan enas mot, kom vi upp med idén att förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och liknande, skulle vara passande för förslaget. … Alla dessa faror är orsakade av mänsklig påverkan i naturliga processer och det är endast genom ändrade attityder och beteenden som dessa kan övervinnas. Den verkliga fienden är därför mänskligheten själv.” (Brandon Smith, PNW, 19-11-18.)

Över tid har idén om, att människans påverkan på klimatförändringar är sann och att populationen är en av orsakerna till problemet, blivit allt mer accepterad. Det är därför inte märkligt att FN startade Panel On Climate Change (IPCC) 1988 i syfte att få med världens nationer på ”miljötåget”. IPCC med dess olika utskott är nu också i frontlinjen att argumentera för befolkningsminskning i världen. Världens befolkning måste drastiskt reduceras, menar man, i syfte att kunna överleva med den magra energi som kommer ur det förnybara.

Dessa argument hörs nu från olika håll. Påven Franciskus skriver i encyklikan Laudato Si (Var prisad, 2015), att människan är boven i miljöförstörelsen och uppmanar till ”ekologisk omvändelse”, vilket har hyllats av samfundsledare och miljöaktivister. Han betonar att det nu krävs ”en ny global politisk auktoritet”! Det sammanfaller med den tyske professorn John Schellnhuber som har en mycket radikal syn på klimatförändringen. Han anser att jorden är överbefolkad med sex miljarder!! Han drömer om ”en jordens konstitution” som kan överträffa FN; och ”ett globalt råd” som väljs direkt av folket. (John Schellnhuber: climate scince, 2015-06-26. Wikipedia.)

Den tyska läraren och debattören Verena Brunschweiger menar att varje nyfödd bebis är en miljösynd. I boken ”Barnfri istället för barnlös” skriver hon: ”Att sätta barn till livet är det värsta man kan göra mot miljön. Varje ofött barn minskar utsläppen av koldioxid med cirka 50 ton om året.” Liknande tongångar torgför den unga Alexandria Ocasio-Cortez, uppmärksammad demokrat i USA:s kongress. I februari 2019 ifrågasatte hon om det fortfarande ska anses vara okej att skaffa barn med tanke på klimatkrisen. Hon är drivande i miljörörelsen The Green New Deal och säger: ”Världen går under inom 12 år om vi inte  gör något åt klimatet.”

 

Tonårsflickor med flätor och särskild auroa

Fenomenet Greta Thunberg 16 år, som varit med och startat nätverket Fridays for the future, är inget nytt för vår tid. Historien visar att unga människor gjort insatser som blivit hyllade av samtiden och även av eftervärlden. ”1992 höll den 12-åriga klimataktivisten Severn Cullis-Suzuki ett Greta Thunberg-domedagstal på FN:s ”Rio Summit 1992”, United Nations Conference on Environment and Development. Severn säger sig vara rädd för att gå utomhus och hon är rädd för att andas. Hon vågar inte fiska för hon är rädd för att fisken har cancer. Hon har drömt om naturen men är nu rädd för att flora och fauna inte ska existera ”för hennes barn att se”. ”Jag är bara ett barn, men…” upprepar Severn gång på gång, ”Vad du gör får mig att gråta om nätterna”, säger hon i en sal med nästan enbart tomma stolar. ”Flickan som tystade världen i 5 minuter” framförde där sitt budskap, som liknar Greta Thunbergs framträdande i FN.

2012 gav den 17-åriga Brittany Trilford, på U.N. Earth Summit, FN:s delegater 72 timmar att besluta om världen skulle räddas. År 2014 fick poeten Kathy Jetnil-Kijiner (från Marshall öarna) – titulerad ”climate warrior” tala inför FN:s ”Climate Leaders Summit” och läsa upp en känslosam och överdramatisk dikt om klimatflyktingar som inte finns. 2015 inviterades hon igen till COP21 i Paris. Förslag till åtgärder saknas. Det är bara känslor, känslor, känslor. (FN anlitar åter barnarbetare. Wikipedia).

I en debattartikel på plattformen Project Syndicate den 4/12, skriver 16-åriga Greta Thunberg inför Klimatmötet i Madrid: ”Till alla ledare som är på väg till Madrid är vårt budskap enkelt: Ni har framtida generationers ögon på er. Agera därefter”. Som uppmärksammad klimataktivist uttrycker hon sig lika hotfull och ödesmättat som hon gjort varje gång hon uttalat sig.

 

Globalister och världsartister backar upp klimathysterin

Teknologie doktor Lars Bern, som arbetat med miljöfrågor i 40 år, menar att makt och inflytande över ekonomi, handel och miljöfrågor på världsnivå håller på att förskjutas från demokratiskt valda personer till de allt mer förmögna finansfamiljerna och deras företag och globala banker. Agenda 21 och senare Agenda 2030 är program som initierats av dessa globalister i syfte att få inflytande över nationalstater genom att flytta över makt till EU:s och FN:s olika organ. … Globalisterna kontrollerar nästan hela medieflödet och utnyttjar klimatskrämseln för att inskränka vanligt folks frihet att använda bil, flyg och till och med att äta kött, menar Lars Bern. Nu träder också grupper fram som vill inskränka demokratin under förevändning att de ska rädda jordens klimat, säger Bern.

”I en rapport från FN:s klimatpanel nämns årtalet 2030 flera gånger. … Klimatpanelen backar upp Greta Thunberg som talade på konferensen Brilliant Minds i Stockholm i somras. Hon sade då: – År 2030 kommer vi att befinna oss i en situation där vi förmodligen har skapat en okontrollerbar oåterkallelig kedjereaktion som sannolikt leder till slutet av vår civilisation, som vi känner till den. Denna situation kommer att bli verklighet om inte industrierna gör stora förändringar och bland annat minskar koldioxidutsläppen.” (Nyheter24, 19-06-24.)

Man kan väl förstå ungdomar som känner oro och hopplöshet inför ett sådant budskap. De upplever att deras framtid tas ifrån dem. Det som dock saknas i denna känslosamma plakatpolitik är att det finns ett fast hopp inför framtiden i den kristna tron. Varför når inte det budskapet fram till Greta?

”Leonardo DiCaprio har träffat den unga klimataktivisten Greta Thunberg. På Instagram berättar han om mötet och hur stolt han är över henne. ´Greta Thunberg har blivit vår tids ledare´, skriver han. Det är inget nytt att skådespelaren är ett fan av klimataktivisten Greta Thunberg. Nu har han även fått tillbringa lite tid med henne och på Instagram har han lagt upp bilder från deras möte.” (Aftonbladet 2019-11-01).

I samband med artikel om DiCaprio har AB lagt in ett You Tube-klipp som visar ett skämtsamt inlägg av Greta på Twitter i september: ”I have moved on from this climate thing … From now on I will be doing death metal only!!” Därefter visar man hur Gretas tal vid FN:s klimatmöte är dubbat till heavy-metal sång och musik, vilket ger en mycket obehaglig känsla. (YOU TUBE@John Mollusk).

Leonardo DiCaprio, 45, är inte bara en av världens största filmstjärnor. Han är minst lika känd för sina förhållanden med unga modeller. Leo är även känd för att dumpa sina flickvänner så fort de blir äldre än 25 år. Nu när filmstjärnan börjar blir medelålders har åldersskillnaden börjat blir rätt stor mellan Leo och hans tjejer. DiCaprio är långt ifrån ensam att hylla Greta, men han såväl som många vuxna gör sig själva och oss andra en otjänst på detta sätt eftersom hon är ett barn och bör behandlas så. Sådana omogna, oreflekterade uttalanden, att påstå att Greta är vår tids ledare, visar tydligt att sans och förnuft håller på att försvinna i vårt samhälle. Sådant problem har dock visat sig förr vilket profeten Jesaja skriver om: ”… Jag ska ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet /barn, eng, öv./ ska råda över dem. … Den unge ska sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde. … Mitt folks förtryckare är barn,…”. (Jes. 3:1-13). I Israels situation handlande det om unga män såväl som sådana med en barnslig karaktär, som hade blivit ledare. Det är precis vad vi ser också i dag i många länder.

 

Kristna organisationer stödjer odemokratisk klimatrörelse

”Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. XR startade 31 oktober 2018 när cirka 2000 personer förklarade uppror mot den brittiska regeringen, och utövar ickevåldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och mänsklig utrotning, förlusten av biologisk mångfald, och de kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. Rörelsen spred sig snabbt till Sverige, där de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg och Stefan Sundström närvarade.

Den 1 november i år utlyste XR ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.” (Wikipedia Extinction Rebellion).

”En del av optimismen kan härledas till det stöd rörelsen har fått av vetenskapen. I mitten av oktober skrev över tusen forskare och vetenskapsmän under ett manifest /!!??/ till stöd för icke-våldsam civil olydnad och det slag som XR och Fridays for future förespråkar. Claire Wordley, zoolog och professor vid Cambridge University, arbetar med bevarandet av biologisk mångfald. Hon anser att det inte räcker med att forskarna berättar sanningen; de måste också driva frågan, tvinga politikerna till handling. – Trots att lidandet ökar för varje dag, … verkar världens regeringar vara handlingsförlamade. Då är civil olydnad den enda fungerande strategin för att protestera och väcka uppmärksamhet för klimatfrågan… .” (SvD 19-11-17).

Samtidigt som denna rörelse säger sig vilja fördjupa demokratin genom att påverka politiken agerar man på ett odemokratiskt sätt. Därför är det högst förvånande att Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd tilldelar årets Martin Luther King-pris till den svenska grenen av XR. Priskommitténs ordförande, Karin Wiborn, säger, – Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden. (Världen idag, 19-12-11.)

Att dra en parallell mellan medborgarrättsrörelsen och aktivistnätverket XR är en stor överdrift. Och vari består omvändelsen konkret, som Wiborn uppmanar till? Har vi kristna fått uppdraget att rädda jorden? I decembernumret av Ljus i Öster skriver Magnus Lindeman: ”När jag lyssnar till Greta dras mina tankar omedvetet bort till en annan kris som är mycket värre än klimatkrisen. Utan att förringa den kris som berör vår planet i form av stora förändringar i klimatet, är den faktiskt ingenting mot krisen att människor aldrig får möjlighet att höra evangeliet.”

Det är väl ingen överdrift att konstatera att både evangelisation och mission inte är prioriterat i dagens svenska församlingar. Är det inte i första hand evangeliets hoppfulla budskap vi borde förmedla till såväl miljöaktivister som alla människor?

I sin iver att påverka politikerna kan klimataktivisterna spela antikristliga krafter i händerna, de som utnyttjar människors oro för sina syften att skapa en världsregering. Med FN:s Agenda 2030, där globalisterna haft ett inflytande, har man bara tio år på sig att nå detta mål. Om, eller när en sådan regering kan komma till stånd vet ingen. Klart är dock att Antikrist kommer att träda fram när hans tid är inne, och då har han ett kabinett av världsledare med sig i syfte att förstöra så mycket som möjligt i Guds skapelse innan de blir besegrade vid Kristus tillkommelse. (Ps. 2; 2 Tess. 2:3 f.; Upp. 19:11-21). Hysterin kring klimaten är ett uttryck för att människor förlorat evighetsperspektivet. Vad kan, och bör vi kristna göra då? Vårt uppdrag är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap om frälsning här och nu och hopp om en härlig framtid. (Joh. 3:16).

Claes-Göran Bergstrand. Hässelby.

 

 

Publicerat i Debatt, Samhällsfrågor | 2 kommentarer

Allvarligt läge för Equmeniakyrkan. Om kyrkoledarens funderingar. Del 2 av 2,

Bakgrund

Equmeniakyrkans ledare har i Dagen uttryckt att hans kyrka har ett allvarligt läge med minskat antal medlemmar och mindre församlingar med åldrande medlemmar som får allt svårare att upprätthålla verksamheten. Trots många olika försök och ambitioner verkar kyrkoledningen inte lyckats vända trenden.

I inlägg 1 ovan lyftes fram en möjlig förklaring till kyrkans situation:

  • Den generella förändringen av teologin som slår igenom i verksamheten i dess olika former: Liberalteologin.
  • Denna bibeluppfattning(lära) omfattas absolut inte av kyrkans alla församlingar. Ett betydande antal måste betecknas som bibeltrogna det klassiska arvet från väckelserörelsen.
  • Det som dock är mycket oroande är att Lasse Svenssons egen kyrkoledning är den kraft inom kyrkan och dess sidoorganisationer som mest står för den förändrade eller skall man säga mest riskabla förändringen.

2. Fler reflektioner. En balansakt med komplikationer

 

När planerna på en ny ekumenisk kyrka rullade ut i landet kände jag en positiv vind av utveckling, tillit gemenskap och förnyelse. Många gick vi in i det kyrkliga nybygget med nyfiken och förväntansfull framtidstro. Samfundsbyggen och historia skulle bytas ut mot enhet och fokus på evangelisation. I den nya kyrkan ryms olika traditioner, värderingar erfarenhet och religiösa yttringar. Detta var klart från början och en utmärkt grund.

I framtidsvägens mittfåra sattes en ledning att balansera olika alternativ för fokuserad utveckling och tillväxt.

Bakom de olika bildarsamfunden fanns en historia som skulle hanteras varsamt, men samtidigt skulle något nytt ekumeniskt skapas. Kyrkonamnet i sig ger ju en antydan om ambitionen. När man skapar utan att slå sönder, är varsamhet viktigt. I kyrkans olika delar finns ju väckelsetraditioner, men också mer sakrala församlingar. Det är inget konstigt med det. Hönökonferensen och rader av SMF evangelister har satt bestående intryck i människors hjärtan och tro.

Men att hålla samman en organisation och en kyrka med olika uttryck med en gemensam grundtanke och övertygelse fodrar en genomtänkt strategi. Kanske fanns det en sådan. Kyrkoledarens bekymmer tyder på att den kanske behöver omprövas.

Man kan se det som att Equmeniakyrkan kört i diket. Vägen framåt finns och vägen till  rätt kurs.

3. Vad finns i det ena diket

I balansen mellan olika traditioner av mer ytlig art har ledningen ytterst medvetet valt att bejaka delar av kyrkligt liv och värdering som står i motsats till en mer traditionell kristen tro. Exemplen är många. Redan initialt gav ledningen signaler på acceptans av enkönade äktenskap. Man försökte slira sig ut frågan i förhållande till kyrkoledarnas egna befogenhet men var ledningen stod var klart. Tekniken har fortsatt. Allah och Akilovs Gud är densamme som Jesu fader. Vi ber till Allah/den muslimske guden på lite anat sätt bara. Det är dock samma gud vi har. Så skriver en biträdande kyrkoledaren. “Engångsligg” för kristna är en ok. livsstil anför en ordinerad pastor på hennes blogg Feministpastorn. Av många uppskattad pastor med ett stort inflytande. “Polysexuella” förhållanden är också ok enligt samma pastor.(Pastorns rådgivning på Instagram)

Utan djupare reflektion eller måhända efter en sådan anser Equmeniakyrkan detta är OK? Hur som helst har man trots noggrant utformade rutiner och löften för ordination av förkunnare/pastorer/diakoner inte stoppat sådan förkunnelse. Det tyder på att Equmeniakyrkans högsta ledning faktiskt biträder denna knepiga lära, långt från klassisk kristen tro.

Mer exempel är inte meningsfullt att lyfta fram. Ett flertal har redovisats i tidigare blogginlägg med källhänvisningar. Kyrkoledningen verkar lätt slira ned i ett liberalteologiskt dike där Guds ord underordnas en samhällsanpassad kontext. Evangelisation och erbjudande om frälsning och helgelse blir begrepp från den dammiga kyrkohistorien. Nu gäller nya begrepp som klimatfasta och intersektionalitet.

Jag har mött förvånansvärt många människor, medlemmar i den kyrka Svensson leder, som under de senaste åren uttryckt sin sorg med kyrkans ledning och hur den format sin verksamhet. Den lokala församlingen har fungerat som förr, men signalerna uppifrån accentueras stegvis. Några har beslutat sig att lämna kyrkan av övertygelse. Kyrkan har tappat sin kraft och budskapen känns inte längre igen. Andra har inte  tagit ställning av sociala skäl utan har istället valt passivitetens väg ut ur den nära gemenskapen.

Det är lika illa. men mest sorgligt. Kanske finns här indikationer som skulle ge kyrkoledare Svensson uppslag för en reformation.

4. Reformation och inte mer “verksamhet”.

Ordinerad pastor som gillar pride mm.

Balanskonsten mellan de medlemmar, predikanter, församlingar och organisationer som anser pridejippon, “engångsligg”, polysex, bejakande av muslimers Gud som identisk Jesu far. mm. borde vara enkel. Det som uppenbart strider mot Guds ord för en annan del av Equmeniakyrkans församlingar borde en kyrkoledning kunna ta avstånd ifrån. Som en del av mogen balansering om man nu accepterar stora värderingsskillnader. Att inte göra så leder direkt till ett bejakande av tokigheterna. Ledningen har avsagt sig ledning eller bejakat alltihop och därvid slutat leda.Det har i sig två dimensioner; 1. Det bibliskt uttryckta ansvaret för kristna ledare som inte håller sig till evangeliet är en sak mellan den enskilde personen och Jesus. 2. Medlemmar i kyrkor som integrerats i Lasse Svenssons kyrka känner inte igen sig och förstår inte vart hans ledning har för sig. Det leder till brist på engagemang, passivitet och främlingsskap.

5. Om yttringar av ledarskapsteori; “Låt hundra blommor blomma”

Arbete för önskad skörd

Mao var en av världshistoriens värsta och gräsligaste diktatorer. Under en del av sin tid omsattes hans ekonomiska analys av en insikt i att landet behövde reformeras. Han lanserade det som kallades “det stora spånget”. Ett begrepp som kommat att förknippas med Mao är “Låt hundra blommor blomma”. När ingen återvändo fanns och metodik saknades och då gläntades för en kortare period av öppenhet möjligheter för förändring. De blommande blommorna dränktes snart i blod.

De hundrade blommorna kan ses som uttryck för en tilltalande öppenhet. Samtidigt kan vi erfara tecken på att öppenheten gränsar till otydlighet.

Liknelsen med de tusen blommorna används ibland för att beskriva ett ledarskap där mångfald i tankar och innovationer möts och skapas.Men det kan också ses som en omskrivning av ett förhållningssätt där en ledningen inte vill eller vågar leda utan låter utvecklingen själv får leda dit den vill och den processen backas upp med bilden av blomsterängen. Men det finns ju invasivt ogräs. Bibliska bilder av sådd och skörd är inte stöd för polygami även om det kanske lockar några.

Det är människor vi skall vårda. Välkomna. Integrera. Värma. Förlåta. Visa kärlek. Ge omsorg. Men det är ogräset som behöver åtgärdas för växt och tillväxt.

Lasse Svensson behöver kort sagt till exempel rensa ut Baals dyrkan ur kyrkan. Baals profeter fick inte på berget Karmel se liv utifrån sin åkallan. Inte heller idag ger denne gud annat resultat än död och smärta.

https://donobauersvenska.blogspot.com/2019/03/video-baalerna-och-molok.html

Läs också gärna Björn hela Donobauers text nedan från 30 juli 2018, Hans sammanfattning och slutkommentar kommer här;

Equmeniakyrkans pastorer som med kyrkans logo hyllar pridetågets/rörelsens manifestation i de ordinerade pastorernas tjänstedräkt. Uppenbart i formell tjänsteutövning i uppdragsivarens namn. Har inte kyrkan därvid tagit ställning?

Summa summarum. För att kunna stå för Pridekristenhetens tolkning av bibeln måste jag i stort sett förvanska, förtiga, förvränga allt om vilket bibeln faktiskt talar.  Det är det främsta skälet till att den rörelsen, både inom och utom kyrkornas hank och stör är en fullständig villfarelse. Denna i fritt fall varande avvart av mänsklig opposition mot Gud började i tidens begynnelse, och den tar inte slut förrän i tidens slut. Synden är inte primärt det eller det sättet att leva, homosexualiteten är inte vare sig mer eller mindre syndig än heterosexuell otukt, synden är nämligen i första hand ett uppror mot Gud, Gud som skapare, Gud som ägare av den värld vi orenar och besudlar, och mot Gud som frälsare och Domare. 

 

https://donobauersvenska.blogspot.com/2018/07/blogtext-pride.html

6. Be för och välsigna Israel

Equmeniakyrkan har år efter år i många delar av kyrkans verksamheter ensidigt kritiserat Israel. Det gäller inte minst kyrkans sidoorganisationer såsom Diakonia, Följeslagarprogram, mfl. Man kan absolut kritisera en regerings politik i Israel eller enskilda ministrar i det landet, men i Guds plan för oss alla människor har Israel en roll som Guds egendomsfolk. I Moseboken finns ju en uppmaning att välsigna Israel och en information av vad förbannelsen av israel medför. I en analys av Equmeniakyrkans agerande finns skäl till att fundera över hur kyrkan och dess sfär för inflytande arbetat för att välsigna Israel.

1 Mos 12:1-3 “Herren sade till Abraham: Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

7. Vem styr vem och vad

Lasse Svensson undringar redovisat i Dagen ger skäl till funderingar kring styrning och ledning. Hans funderingar är värda att ta på stort allvar. En kyrkomedlem lät sina egna presenteras i samma tidning. Så här ser de ut:

https://www.dagen.se/debatt/inga-lena-tellstrom-equmeniakyrkan-behover-inte-fler-aktiviteter-utan-mer-jesus-1.1624488?fbclid=IwAR2rRTbmfah0rZ_XsCzl-skQragLseepWfUYqhDPLvBYjYt1eCkH-DhM_2k

Som exempel på områden där just samordning av tankar, ambitioner, tro och strategisk evangelisation skulle kunna ske och förbättras skissas några exempel där det med stor sannolikhet finns en ganska god potential för Lasse Svensson till grundläggande förbättringar för framtiden. Här nedan kommer några;

7.1. Diakonia, en organisation som tar avstånd från Israel under opartiskhetens och humanitetens täckmantel

Diakonia är en bistånds och missionsorganisation där Equmeniakyrkan och dess ledning har ett inflytande. Organisationen har genom sin verksamhet å ena sidan uppträtt som en radikal fredsälskande organisation som aldrig tummat på humaniteten. Samtidigt har dess ledning vandrat väldigt nära ytterkanten på det godtagbara. Häri finns sympatiser med tex Hamas och olika palestinska antidemokratiska grupper.

Diakonia arrangerade nyligen en studieresa till Israel. Den utgjorde ett tydligt tecken på organisationens position som väldigt ensidig och Israelfientlig. Diakonia ser olika på människor med judisk och icke judisk härkomst. Här nuddar dess ledning vid antisemitismen som också är fallet med Följeslagarprogrammet. Organisationen Diakonia tar i formella positioner kraftigt avstånd till alla påståenden om att den inte är opartisk och fredsälskande. Läs mer under nedanstående länkar.

https://www.diakonia.se/

https://www.varldenidag.se/nyheter/svenska-kyrkans-journalistresa-sagas-antiisraelisk/repsip!FuQgPoMjndf9FcUlSpfggQ/

7.2. Det ekumeniska följeslagarprogrammet

Ambitionerna bakom det som kallas Följeslagarprogrammet har varit goda och föredömliga. Som stöd för en fredsprocess och till stöd för enskilda utsatta skapades ett stödsystem avsett att skydda enskilda och familjer oaktat om dessa kallades palestinska eller judiska.

I realiteten blev det tvärtom något som organisationen blint förnekar. Inga följeslagare finns i Israel. Inga följer de judiska barnen som kontinuerligt utsätts för beskjutning i till exempel Sdrot. Ingen räknar antalet raketer över lekplatser eller följer de judiska barnen ner i förskolornas och lekplatsernas skyddsrum. Här prioriteras judar och judiska barn bort till en övervägande del. Att de därvid behandlas annorlunda än andra är en antisemitisk tankefigur trots programmets rubrik avseende skydd i Palestina och Israel.

https://foljeslagarprogrammet.se/

7.3. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

Rådet har belysts i tidigare blogginlägg.

http://www.svekumeniskakvinnor.se/om-sek/

7.4. Svenska missionsrådet

Rådets verksamhet har tidigare behandlats i denna blogg.

8. Slutsatser och rekommendationer

Församlingar och kyrka är huvudverksamheter. Ett antal sido- eller stödverksamheter har under åren byggts upp. I kyrkornas historia kan man läsa att tex spridning av god litteratur och tidningar var viktiga verktyg. Baptistsamfundet hade anknytning till ett bokförlag och SMF till ett annat. Veckoposten var SB tidning osv. Betelseminariet resp Lidingö var kyrkornas egna pastorsutbildningar. Idag har strukturerna ändrats måhända av tidens tand, men också utifrån ändrade ideologiska ställningstaganden och märkligt nog en förändrad bibelsyn. Libris bokförlag kördes i botten när dess ledning glömde sina historiska rötter och försökte hitta nya profilerade hjulspår. Också detta fall utifrån en förändrad liberalteologisk bibelsyn. SMR ansåg att som en del av svensk missions var det angeläget att stödja abortkliniker. När kardinal Aborelius RKK reagerade fick det rådet med ordlek försöka få samman sina egna värderingar till katolska kyrkan.

Vad som sker är dock tydligt. I Equmeniakyrkans värld låter kyrkans ledare stödorganisationerna forma kyrkans policy. Så sker ofta och har också visats i frågan om CONCORDE som det är nog många som inte ens hört talas om men som är ett viktigt organ. (redovisat i tidigare blogginlägg här) Visst finns valda representanter men de tycks mest följa råd och inriktning från starkt styrande anställda handläggare i stödorganisationerna. SMR är ett väldigt tydligt exempel därpå.

Samma förhållningssätt finns i fråga om pastorsutbildningen.Där har faktiskt kyrkorna godkänt att ordet teologi tas bort från THS och ersatts med de neutrala orden “Enskilda högskolan “. Ingen behöver längre skrämmas av ordet “teologi”. Elever som vill lära om mänskliga rättigheter kan känna sig mer hemma och dessutom störs inte utbildningens  ekonomiska förutsättningar i förhållande till bidrag från staten.

Kyrkan skulle kunna se sig som en “koncern” eller kyrka där dess källa är grunden för allt. När kyrkan inte reagerar på tex kvinnorådets generalsekreterares andliga råd (pastor ordinerad av kyrkan under högtidliga former och med löften till Eq )måste det ses som att kyrkan de facto anser att polysex-relationer ären ok. levnadsform i dagens fd baptist och missionskyrkor. Om så inte är fallet finns det en väldigt stor brist i ledning såväl organisatoriskt som andligt. Kanske finns Lasse Svensson undringar om varför det går som det gör också inom ramen för denna frågeställning.

9. Gör om gör rätt. Genomför en reformation.

Lasse Svensson gör det han måste. I ödmjukhet grunnar han på varför den kyrka han leder och vill leda, tappar många medlemmar. Mänskligt att döma kommer den att tappa allt fler på grund av åldrande och bristande nyrekrytering.

I denna blogg har tidigare lyfts fram många områden av kyrkans verksamhet där det finns skäl att pröva om allt står väl till. Här ovan, utan anspråk på en helhetsöversyn, finns en del tips och redovisade indikationer som kan ge svar på Svensson tankar.

Den allra mest centrala är dock en vädjan till Svensson att genast söka sig tillbaka till kyrkans rötter. Att få styrka och kraft att lämna liberalteologin och se att Guds ord i den helige Andes stöd gör ordet levande och verksamt. Att Jesus uppstod i kroppen, att han förvandlade vatten till vin. Att döda blev levande och att sjuka blev friska. Även om 100 teologi-professorer anser att symboliken är tillräckligt starkt kan det vara värt att ompröva. Det behövs ett val som  leder rätt för att få del av hela kraften i evangeliet. Den kan annars förlamas in i samtidens kontext. Då går det utför.

Att rensa ut samarbetet med Baal och den gudens smarta infiltration i församlingar och i kyrkliga ledares tankevärd borde vara självklart.  Det bör ske genast och med stor kraft. Och här är det faktiskt bråttom för vår fiende är inte av kött och blod utan består av  andemakter, “Alla människors lika värde” ropar Baals profeterna i kör. Och många går på det. Men vad de egentligen ropar är inte svårt att förstå med bara en anings begrundan i biblisk kontext. Alla människors lika värde manifesteras av kristna och Jesus efterföljare av frälsningen och skapelseordningen i sig. Alla är vi skapade till Guds avbild. Alla får vi bli Guds barn. Bibeln är här solklar.  Duger inte det budskapet?

Det är väckelse i Israel. De messianska församlingarna växer. Man möter Jesus. Man ber för sjuka som blir friska. Människor förvandlas till kropp och själ. Många muslimer och judar tar emot frälsningen genom Jesus. Från hela världen hörs rapporter om detta. Genomgående från dessa källor är att de andliga ledarna där inte sysslar vare sig med genusteori, intersektionalitet, HBTQ frågor, enkönade äktenskap och annat som prioriteras så högt hos oss. Fokus i dessa länder, hos dessa andliga ledare är att vinna människor till liv, försoning och frälsning igenom Jesus Kristus. Ganska exakt så som väckelsen vuxit fram såväl i Svenska kyrkan som i det som kallades frikyrkan. Det är bara att välja spår.

LG

 

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Allvarligt läge för Equmeniakyrkan. Inlägg 1 av 2.

Lasse Svensson, kyrkoledare i equmeniakyrkan

1. Bakgrund

Tidningen Dagen rapporterade nyligen om en intervju med Equmeniakyrkans ledare Lasse Svensson. Rubriken var “Allvarligt läge för Equmeniakyrkan” Se länken nedan.https://www.dagen.se/nyheter/lasse-svensson-allvarligt-lage-for-equmeniakyrkan-1.1612374?paywall=true&fbclid=IwAR1aBplOG8-Hg_2TyrfySJ0S2Bc5spAxNzjt1uVclbR9n3K0ul2j7Bp6yr8

Det är nog ganska många i och utanför den kyrkan som under en lång tid insett att kyrkans ledning inte enbart befunnit sig i ett allvarligt läge, utan i ett synnerligen allvarligt läge. Gång på gång har vi till exempel i denna baptistiska och traditionellt frikyrkligt grundade blogg i all eländig nakenhet visat på tendenser och verksamheter som i sig indikerar på det vi menar vara en felaktig kurs. Under åren har representanter från detta närverk lagt fram debattartiklar i tidningen Dagen som väckt väldig uppmärksamhet såväl positiva som negativa. Detta har gjorts inte i glädje eller egennytta utan med smärta. Grunden är den tragiska utvecklingen som styrt om en respekterad frikyrka till något annorlunda och med tveksam teologisk grund.

Dagenartikeln  om Lasse Svenssons upplevelse av det allvarliga läget lades ut på Facebook och kom att engagera många läsare. Så här började en skribent på Facebook kommentera Lasse Svensson:

“En kyrka som sätter Guds ord framför samhällets dogmer kommer att välsignas. En hälsosam kyrka växer eftersom evangeliets människor multipliceras. Kyrkor som är och tycker som samhället i övrigt tappar relevans och försvinner.
Man kan se om trädet är gott på dess frukt.”

Kyrkoledare Svensson har bekymmer av olika slag. Hans uppgivna oro är tydligt djup, ärlig, innerlig och sökande, Uppenbart är han bekymrad över att de åtta år han varit i ledningen hade man inte kunnat se det som ledningen önskat visa. Kyrkan tappar medlemmar i betydande omfattning,

Under åtta år har kyrkan tappat ca 1000 medlemmar per år dvs 8000. Dessutom finns nu många små församlingar som har svårt att klara av sitt arbete med många äldre. Slutsatsen Svensson antyder är att genomsnitts tappet hittills, kan såväl fortsätta och öka. Kanske kan nästkommande åtta åren medföra på mellan 1500 eller rent av 2000 mindre medlemmar per år. En synnerligen dyster tanke inte minst för en ledare. Därtill visar verkligheten att antalet små församlingar som inte längre klarar av det man vill ökar liksom församlingar som måste läggas ned då medlemmarna blir för gamla och har gått hem till Herren..

2. Berättigad fråga; Varför minskar antalet medlemmar i Equmeniakyrkan. Och vad vill dess ledning göra för att vända trenden.

Intervjun med ledaren innehåller några tankar och förslag. Satsningar på församlingsplantering finns med,men också insatser som kan betecknas som social verksamhet i linje med “Läxläsning för flyktingbarn” osv. Dessa verkar vara “mer av samma”, det vill säga de verktyg som inte verkar fungera  och ge önskvärt resultat. Kan det vara så att de “verktyg” som skulle kunna ge resultat är kända men svåra att kommunicera då de i så fall bryter av mot det upplägg som kyrkans högsta ledning verkat för under se senaste åren?

Om man lite utifrån följer Equmeniakyrkans verksamhet  kan man se tydliga trender.  Men det finns oändligt mycket att analysera och i denna blogg har en hel del belysts tidigare. Att rada upp dem igen är mindre meningsfullt. Men några framträdande drag finns:

  1. Den teologiska utvecklingen eller förändringen av kyrkan är mycket tydlig. Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan är centrum för det som kallas liberalteologin.
  2. Med denna tolkning och grund för kyrkans tro och verksamhet finns en tydlig trend bort från klassisk kristen tro och liv in i en annan samhällsanpassad kontext. Exemplen är många. Det gäller synen på äktenskap, kyrkans bejakande och verkställande av enkönade äktenskap, kyrkans upphävande av Paulus syn på homosexuell utlevnad, Equmeniakyrkans engagemang och stöd till Pridefestivaler som de facto är jippon till ära för och inspirerat av guden Baal. Inställningen till Gudsordet, politiken kring det judiska folket och landet Israel.

    Equmeniakyrkans stöd för jippon till Baals ära

  3. Equmeniakyrkan försökte initialt framstå som en kongregationalistisk, rörelse. I verkligheten har den utvecklats mycket episkopal. Trots det verkar styrningen av kyrkans verksamhet förvillande och spretig.
  4.  Styrningen av underordnade och samverkande organisationer syns obefintlig eller måhända önskvärt planerad.

3. Att slira på det grundläggande målet ger det framgång för Guds ord? Lite kort om det som kallas “liberalteologi“.

(nedanstående text utgör en viss bearbetning av texter författade av pingstpastor Christian Mölk)

Hur kommer det sig att  till exempel Svenska kyrkans högsta ledning kan slira på målet vad gäller de helt grundläggande kristna övertygelserna. Delar av Equmeniakyrkan ligger där värderingsmässigt nära svenska kyrkan och utgör ett starkt fokus för liberalteologi i landet. Exempel på detta är synen på att Jesus uppstod fysiskt, att Jesus föddes av en jungfru, att Jesus är enda vägen till Gud och att Bibeln är Guds ord? Dessa uppfattningar står ju otvivelaktigt i strid med både Bibeln och, inte minst, de kristna trosbekännelserna som man ju ofta brukar betrakta som ett lackmustest för huruvida man kan kalla sin tro för “kristen”.

3.1. När och hur började detta

“Rent historiskt så kan man säga att denna avfart från den kristna Vägen kallas “liberalteologi” och började på allvar under 1800- och 1900-talen i det “upplysta” Europa. Man menade att Nya testamentet innehöll “mytologiska berättelser” som moderna människor hade svårt att tro på. Man började således avmytologisera Bibeln för att kunna skapa en tro befriad från mirakler och övernaturliga ting.

3.2. Liberalteologins intrång i klassisk kristen tro. Om “ordleksteologi”

En liberalteolog kan alltså rent teologiskt tro på exempelvis Jesu uppståndelse, men samtidigt tvivla på att Jesu uppståndelse är en konkret historisk verklighet. Jesus uppstod så att säga inte på riktigt, men levde vidare i lärjungarnas vittnesbörd. Man kan alltså i teorin stämma in i de kristna trosbekännelserna samtidigt som man i praktiken inte tror att det har hänt på riktigt eftersom det finns en annan djupare teologisk ​innebörd. Hängde du med?

3.2.1. Från under av levande gud till allegori

Låt mig ge ett annat exempel: I evangelierna står att Jesus föddes av Maria trots att Maria var en jungfru. Detta är ju ett mirakel som bl.a. visar på Jesu gudomlighet. Men en liberalteologisk tolkning av denna händelse är att den är en “allegori”, dvs. att jungfrufödseln inte var biologisk utan mytologisk. Evangelisterna använder ett språkbruk som är tänkt att visa oss läsare att Jesus är speciellt utsänd av Gud. Det var ju inte helt ovanligt att man inom den grekiska mytologin ibland hävdade att vissa speciella människor var halvgudar eller födda av gudarna. Exempelvis hävdade ju grekerna att Alexander den store var “blixtens son”. Så en liberalteolog kan alltså stämma in i bekännelsen att Jesus föddes av en jungfru, men menar egentligen någonting helt annat än vad vi Bibeltroende gör. Vi som tror att Bibeln är Guds ord tror ju att jungfrufödseln har biologiskt sett ägt rum på riktigt, men en liberalteolog tror att jungfrufödseln är en påhittad berättelse som är tänkt att visa oss att Jesus är speciellt utsänd av Gud.

3.3. Uppstod Jesus på riktigt?

Utifrån detta perspektiv så innebär liberalteologin att “graven blev full men krubban tom”, dvs. att man tror inte på att Jesus uppstod på riktigt och man tror inte att Jesus föddes av en jungfru. Man har därmed förlorat två av de mest centrala kristna sanningarna.Jag menar att liberalteologins influenser i flera kyrkors högsta ledning är mycket allvarlig och måste bemötas med emfas! Jag sorgligt nära ärliga, fromma troende tvingas titta på när ledningen långsamt men säkert styr den stora skutan bort från Vägen. Måtte denna heretiska villolära inte växa vidare”( Utdrag och viss bearbetning av text skriven av pingstpastor  Christian Mölk)

4. Ytterligare möjliga förklaringar till Equmeniakyrkans tillbakagång

Fler reaktioner på Lasse Svenssons bekymmer återkom i följande inlägg från olika läsare via Facebook:

Ärligt talat!
Vad är det ni vill nå människor med? Jag känner varken igen Evangeliet eller Bibelns undervisning i övrigt, i särskilt mycket av det som kommer från Equmeniakyrkans ledning.

En annan kommentar:

Det beror på att liberalteologin fått fäste i för många församlingar. Man kan till och med tänka sig att viga samkönade då får man ingen framgång

5. Lite djupare analys om Equmeniakyrkans stöd för Pride.

Väl bekant är ju att kyrkoledare och pastorer gillar Pride. Kyrkans andliga ledare i Stockholm Jenny Dobinger är en sådan som uttryckt sitt stöd. Här finns såväl engagemang och stolthet för verksamheten och kyrkan har dessutom sett till att lägga pengar in i konceptet Pride. Pride engagemang är inte ett axiom för att ta ställning till homosexuell utlevnad eller läggning utan är ett jippo i sig där inte ens alla homosexuella organisationer tillåts deltaga. Teologen Björn Donobauer har på sin blogg i olika punkter analyserat fram hur han ser på denna typ av kyrkans engagemang. Nedan finns en länk till hans blogg. Texten ger skäl till att fundera djupare även om man inte kanske delar alla av de redovisade synpunkterna. Så här skriver Donobauer initialt:

“Man måste koppla loss kristen tro från de heliga skrifterna som sådana och endast ha kvar ytterst små fragment, fragment som godtyckligt väljs av dem som är Väl medvetna om att det som den kristna kyrkan till för några decennier sedan höll för sant, omöjliggjorde att kyrkan gav ens en handsbredd utrymme åt ‘Pride’ I någon som helst form.”

Här nedan länken till bloggen:

http://teddydonobauer.blogspot.com/2018/07/blogtext-kristen-pride.

Björn Donobauer

Björn Donobauer

Fortsättning följer i inlägg 2.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar