Expressens kulturchef. uppmanar religiösa minoriteter att mogna medialt.

Bakgrund

I föregående inlägg i denna blogg redovisas en artikel av Thomas Forslin och nätverket för Klassisk baptism och kristen tro.    https://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/denna-syn-pa-hbtqi–personer-skapar-trauman/

I Expressen den 21 augusti 2022 uppmanar Expressens kulturchef Victor Malm det han benämner “religiösa minoriteter” att mogna medialt. Utgångspunkten för Malms imperativ är bland anat DN reportage om det som benämns som “Omvändelseterapi”. Expressen riktar sina ord till och om det man benämner som “religiösa minoriteter”.

Expressen länk: https://www.expressen.se/kultur/victor-malm/religiosa-minoriteter–maste-mogna-medialt/

Kulturchefen uppmanar till ett specifikt vägval för följande målgrupper:

  • de som arbetar med omvändelsetereapi inom religiösa samfund och ett “vägval för kyrkorna.”

Kommentarer

Kulturchefen för i sin text ett resonemang om värdet av religiös tro i förhållande till ateism och försöker balansera olika ståndpunkter och egna förhållningssätt. Det är hedrvärt med en öppenhet i en kulturpolitisk dimension. Chefen uttrycker sig också positivt utifrån sitt ego: “Jag tror inte men om trons plats i samhället“. Utsagan är klassisk och berömvärd och präglar den grundvärdering som är önskvärd och nödvändig i ett demokratiskt samhälle med yttrande- och tankefrihet.

 

Förringade av begreppet “kyrkan” och bruk av orden “religiösa minoriteter”

En kulturchef i en mycket stor dagstidning har ett brett bevakningsområde. Kulturen berör oss alla i samhället och avgränsningar om vad som är kultur torde vara en vansklig fråga. Utifrån detta är det självfallet helt logiskt rimligt och föredömligt att också belysa så kallat religiösa yttringar och verksamheter.

Noterbart i Malms text är att han svänger sig med argument som är till synes avgränsade och tydliga och blandar dessa men någon slags otydlighet. Tekniken är journalistiskt välkänd när skribenten vill få samman sin djupare mening med faktiskt innehåll.

Begreppet “kyrkorna” blandas med begreppet “religiösa minoriteter”. Det begreppet verkar också blandas med muslimska församlingar. Implicit finns också en riktning i resonemanget gentemot det som kallas “frikyrkor” dvs kyrkor/religiösa organisationer som är “Fria” och då ett historiskt begrepp från tiden då Svenska kyrkan styrdes av statsmakten. Idag finns i Sverige enbart “frikyrkor” och inget annat.

Kulturchef Malm skriver om religiösa minoriteter i Sverige och deras förhållande till det reviderade begreppet  HBTQi.  Begreppet täcker något vidare än personer med en homosexuell läggning men kritiken från Malm är ospecificerad utifrån de övriga bokstäverna i HBTQi begreppet. Att kritisera någon för ett begrepp som. man själv tycker är självklart är angenämt men lite knepigt ändå.

Begreppet “minoritet” är som ord tätt lätt att förstå. Religiös minoritet torde rikta sin avsedda ord kommunikation mot ett vägningstal minst under femtio procent. Spontant kan man uppleva att en religiös minoritet är väldigt mycket mindre än 50%.  Kanske 5-10 procent…? Men det är upp till läsaren att försöka förstå skrivarens syfte med begreppet.

Månne ledare för en religiös minoritet på någon miljard… glömde kuturchefen dessa och deras teologi om HBTQi

Antalet muslimer i Sverige ökar. Islam är den näst största religionen i Sverige. 2017 bedömdes att antalet personer som anser sig vara muslimer  var 810 000 personer.

Men det kan knappast längre anses vara så att muslimska församlingar och människor som följer deras bok Koranen är liten minoritetsgrupp. Bland olika religiösa yttringar i landet är muslimer en betydande grupp.

Romersk katolska kyrkan har medlemmar och troende över hela världen.  Kyrkan har 1,3 miljarder medlemmar. RKK kan knappast sägas vara en kyrka som består av en religiös minoritet. I Sverige är antalet medlemmar ökande men en uppgift på 125 000 medlemmar ger en indikation.

Kulturchefen och vad som är en religiös minoritet

Utifrån vad som anförs av chefen själv verkar det rätt uppenbart att i Expressens värdesystem är orden “religiös” och “minoritet”inte ord som behöver ha reell täckning.

Författaren verkar mer använda dem som nedsättande känslomässig klassifikation av företeelser i ett resonemang.

Daniel Alm, pingströrelsens Sverigeledare. Är 90 000 svenska pingstvänner en marginell minoritet? Och hur ser en kulturchefen på Expressen på samma rörelses internationella omfattning och tillväxt tex i sydamerika?

I de namngivna grupperna; muslimska församlingar, kristna församlingar, katolska, RKK och i andra grupper av katolska kyrkor i Sverige och i världen är synen på homosexualitet och tex äktenskap inte värderingar rådande i minoritetsenklaver eller sekter

Att ge specifika etiketter är att argumentera osant och inte som kulturchefen egentligen säger sig önska ett öppet ärligt samtal.

Och imperativets substans

Victor Malms källa är media uppgifter om det som kallas “Omvändelseterapi”. Begreppet är ett “nyord” journalistiskt skapat. Omvändelser har kristna alltid arbetat för och med När Saulus mötte Jesus och fick en ny identitet och blev världsevangelisten Paulus var han med om just en omvändelse. När Sebbe Stax artisten mötte Jesus i en omvändelse och åter blev Sebastian Stakset var det utifrån en omvändelse.

Det finns många ja väldigt många exempel på att drog brukare som möter Jesus kan i det mötet bli av med drogsuget. En vän till mig som var med om detta blev omedelbart avtänd. I dessa stycken kan ordet terapi användas men blir helt galet. Terapi brukas vid behandlingshem och inom profession sjukvård och psykiatri och är en gåva till mänskligheten och till hjälp för de allra flesta. Men i vissa fall fungerar faktiskt e religiös omvändelse med liknande effekt utan att just tex drogberoendet är målet utan gemenskap med Jesus som den som älskar den som längtar och kanske far ila. När frälsningsarmen verkar är hela upplägget i deras tro med all konkret verksamhet och symbolik, botbänk och kokande grytor just omvändelse.

Ingenstans i kulturchefens text verkr frälsningsarmen som religiös minoritet vara målet trots att de i många fall ser omvändelser och ändrade fysiska , psykiska och sociala förändringar som en effekt av Jesusmötet.

Omvändelse en del av denna fredens och befrielsens arme innersta kärna- frälsning

Trots otroligt många års erfarenhet av det Malm kallar “frikyrkor” har jag aldrig hört talas om begreppet “omvändelseterapi”. Kanske för att det inte finns eller för att det inte tillämpas. EN hypotes kan vara att enskilda personer som söker stöd och förbön i en fråga som fallet under HBTQi begreppet kan få sådant. Om sökande då innefattar bön/samtalsstöd/förbön/bibelundervisning/ för andligt/fysiskt/psykisk förändring kan epitetet “terapi” klistras på. Det primära i alla kristna sammanhang är ju mötet med Guds ord och Jesus.

Om Saulus inte omvänt sig vid Jesusmötet, om dylik omvändelse inte skulle anses vara ok medför detta en betydande kritik av vad kristen tro är i grunden. Om inte omvändelser för förkunnas. kan kristna inte följa Jesu ord och direkta uppmaningar.

Jag tror inte Expressens kulturchef menar så. Men i bogsvallet av den mediala analysen blir kritiken oprecis. Och den möter ögon och själar som också kan vara känsliga och inte lika garvade som valrörelsens media strateger.

 

Medial mogenhet

I chefens slutsatser anför han att församlingar har en rimlig förväntan att få ara med i det som kallas “det offentliga samtalet”. Grunden för att få deltaga i det är öppenhet av alla åt alla håll. Logiken är odiskutabelt korrekt och logiskt. men frågan är om det är kristnas kall.

Jesus uppmanar de kristna till något het annat. Att göra människor till lärjungar till honom, hans ord och till den väg som han anger som den enda vägen till sanningen och livet. Det eviga livet i Guds rike. Jesus lägger ut ett andligt monopol; ingen kommer till Fadern (Gud) annat än genom honom(frälsningen) Inget offentligt samtal är viktigare än just detta.

Slutklämmen från kulturchefen är nog följande:

Om inte öppenheten som i texten omarbetas till öppenhet med det som kallas “samhällets förutsättningar” leder detta till insulära, isolerade sekteristiska- mindre respekterade av den sekulära majoriteten än vad man redan är. Med samhällets förutsättningar avses uppenbart förhållande till bokstavskombinationen HBTQi.

Jesus var väldigt tydlig i att hans rike inte var av denna världen. Han var supertydlig p att vi inte skall anpassa oss som kristna till de sekulära värderingar som kallas tidsålders väsen. Här finns massor av kristet “styrande dokument och värdegrunder” som alla ger en entydighet att målet för efterföljd inte är det som handlar av respekt av den sekulära majoriteten. Att få stämpeln “sekt” var känt redan i biblisk tid. RKK medlemstal på miljardnivå, muslimska församlingar över hela världen eller i Sverige, evangeliska kyrkor i världen ja alla dessa är inte marginella minoriteter.  Expressens kulturredaktion och svensk politisk majoritet eller svenska folket må ha andra åsikter. Dessa skall med aktning respekteras. Med tacksamhet och ödmjukhet kan vi leva i ett öppet samhälle där människor och religioner möts utan konflikter och hat och våld.

När en själavårdare möter en lesbisk kvinna som levt så i många och och vill komma ut som icke lesbisk kan man inte nonchalera, döma eller gå förbi och svara att Du är sådan. När en man söker själavård och vill och funderar över sin läggning och attraktion till män kan man inte nonchalera eller döma Åt alla håll och i alla människor finns nedlagt guds tanke. Vägledning och Guds ord är vägen till den enskildes val av liv och livsföring, Där finns ingen terapi i sig men kärlek sådan Jesus visat. Även om RKK islamska förbundet eller ärkebiskopen eller någon annan makt eller myndighet agerar.

FO Nilsson landsförvisades när han 1848 predikade omvändelse och dop i den halländska orten Falkenberg. Otto Länsberg och Lille Nilsson utsattes för mordförsök för samma förkunnelse. Nästan alla av Jesu närmaste mördades. Acceptans och hedersamt bejakande av en medial mogenhet är aldrig ett mål. Mogenhet i mötet med enskilda i ödmjuk kärlek är dock eftersträvansvärt.

LG

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade | Lämna en kommentar

OMVÄNDELSE EN GRUND I KRISTE TRO I ALLA TIDER: OM DAGENS DEBATT OCH MEDIALA MAKTHAVARE

Teologen, professorn och mediaprofilen Joel Halldorfs kulturartikel i Expressen väcker sorg hos klassiskt kristna

I sin populistiska artikel i Expressen lyckas den kristna företrädaren och teologen Joel Halldorf svartmåla såväl Bibelns budskap och Jesu undervisning som det kristna ledarskapet och den kristna församlingen, skriver Thomas Forslin.

Här kommer Thomas Forslins och Klassisk baptisms inlägg i tidningen Världen Idag.

■ Teologen Joel Halldorf avslöjar sig själv i en kulturartikel i Expressen (12 augusti) om kyrkornas hållning till hbtqi. Han dömer ut pastor Josef Barkenboms motivering – att en klassisk kristen hållning till homosexualitet stämmer med Bibeln – som ett ”inte särskilt starkt teologiskt argument”.

Varför gör han det? Är bibel- tolkningen felaktig eller finns det bättre bibelord? Nej, Halldorfs argument är att det står så många andra bokstavliga saker i Bibeln som dagens kyrkor inte heller bryr sig om.

Nu kan man ju tycka att Halldorfs argument inte är teologiskt överhuvudtaget utan handlar mer om efterföljarna, och att en teolog borde tycka att överensstämmelse med Bibeln borde vara det avgörande.

-Men

för Halldorf behöver således ett argument hämtas utanför Bibeln för att vara teologiskt starkt.

Hur hittar då Halldorf själv sanningen? Det får vi inte veta, för hans ärende är att kyrkorna riskerar att hamna i ”den sekteristiska position som de befann sig i på 1950-talet” och mista sin position som en ”respekterad del av samhället”. Det är alltså att följa tidsandan som verkar vara det bärande argumentet i Halldorfs teologiska bygge.

Nu borde ju den teologiska professorn Halldorf väl känna till att kristendomen startade som isolerad sekt. Hade samhällets respekt varit målbilden för de första kristna så hade kristendomen aldrig spridits överhuvudtaget. De flesta

ledande evangelister i den tidiga kristna rörelsen blev förföljda och förmodligen avrättade.

Likaså startade frikyrkorörelsen i Sverige som förföljd, isolerad och sekteristisk, och det är i kombinationen bibeltrogen kyrka och förföljande samhälle som kristendomens framväxt historiskt har brukat vara

som störst. Även moderna undersökningar visar att kyrkor som slipar och sänker teologiska trösklar går oerhört dåligt, medan evangelikala och karismatiska kyrkor har mest framgång.

Två andra teman i Halldorfs krönika är beskrivningar av en omfattande och systematisk dubbelmoral i frikyrkorna genom att ledarskapet framför en syn medan medlemmarna. Hade samhällets respekt varit målbilden för de första kristna så hade kris- tendomen aldrig spridits överhuvudtaget.

har en annan, samt av en miljö som skapar en mängd svåra trauman för människor av varierande läggning.

Jag vill påstå att Halldorfs beskrivning är en felaktig svartmålning. De flesta frikyr- komedlemmar både instämmer i och kan försvara den hållning som det egna sammanhanget har, och den frikyrkliga miljön är överlag mer läkande än sam-

hället i stort för de flesta slags bekymmer och problem. Det gäller även de som kämpar med olika slags sexuella problem, och kanske inte minst för att sexualiteten ofta är nedtonad i den frikyrkliga kulturen relativt det omgivande samhället.

I sin populistiska text lyckas alltså den kristna företrädaren och teologen Joel Halldorf såväl svartmåla Bibelns budskap

och Jesu undervisning som det kristna ledarskapet och den kristna församlingen. Det är väldigt sorgligt att se, men det välkomnas säkert med öppna armar i liberala Expressen.

Thomas Forslin

Nätverket för Klassisk Baptism och kristen tro

FO Nilsson. Utvisades ur landet för sin tro och förkunnelse om omvändelse tro dop och församlingsgemenskap

Baptistprofil och evangelist. Utsattes för mordförsök för sin tro.

Otto Länsberg. Kallades av Herren från en tjänst i USA till att verka som pastor och evangelist i Bohuslän. Utsattes för fera mordförsök. Han förkunnade tro, dop, omvändelse ch församlingsgemenskap. Utsattes för olika rättsprocesser för sitt agerande bland annat sång och gittarspel för person på ålderdomshem.

Frälsningsarmen med botbänk mat, husrum förkunnare av nåd omvändelse och frälsning.En fredes armé

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Evangelisation, Församlingsliv, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu är verkligheten statistik och den negativa effekten av Equmeniakyrkans nya teologi väl dokumenterad

Gång på gång, är efter år. Utifrån olika varianter har denna blogg redovisat betydande bekymmer med Equmeniakyrkans teologi. Det baptistiska arvet i den nya kyrkan har i stort försvunnit men det är kanske inte huvudfrågan Nej det är frågan om den grundläggande klassisk kristna tron. Gäller den? Eller är vägen till Gud olika för olika? Är vägen Jesus för dem som gillar Jesus och koranen och islam en annan väg till samme Jesu Fader? Påstående som de facto existerar även inom kyrkliga kretsar.

Här verkar kyrkans svar ständigt vara: Vi tänker olika men vi hör ihop.

Det är vackert tänkt. Att inom en kyrklig familj hålla samman värderingar och traditioner med den gemensamma tron som grund.

Men där svajar det i framför allt ledningens ambitioner eller kanske förmågor. Att tjusigt och seriöst avskilja nya pastorer som ytligt sett är iklädda imponerande färgglada tjänstedräkter och samtidigt lova följa kyrkan verkar stabilt. När sedan de avskilda predikar ett evangelium med klart avvikande innehåll och samtidigt lovat företräda kyrkan uppstår tillitsbrist. Företräder den avskilde predikanten kyrkan när pastorn förkunnar att polysex är ok eller är vederbörande begåvad med egen bibeltolkning. Så länge kyrkan inte rättar till följer upp eller omplacerar så måste det formellt tolkas som att pastorn de facto levererar kyrkans tro.

Exemplen är många. Tveksamheten som professor Kazen väl redogjort för avseende Thomas Tvivlarens möte med Jesus och om han kände hans sår i en uppstånden kropp eller såg in i en slags dröm tankestruktur där han försökte bildlikt forma den upplevelse han haft? Kan det vara så?

“Molnhiss” var pastor Kazens namn på Kristi himmelsfärd.

Eller när samme pastor och bibellärare/utbildare med rätt nedsättande talar om Jesus som tog molnhissen en våning upp och därvid uttryckte detta med en social historisk bild där våningar var dåtidens kulturella uttryck omsattes i teologisk reflektion. Och skedde brödundret på riktigt eller symboliskt?

Den uppmärksammade medlemmen i Norrmalmskyrkan författaren Gardell uttrycker att Jesus var en fantastisk person att följa men att han också var och är Gud till vilken man ber är denne mediakändis inte inne på. Eller hur är det me PRIDE och prostitution och pisksex och otrohetspropaganda. När kyrkans andliga ledare och manifesterar detta med stolthet, påverkar det inte tilliten till kyrkans hela existens för dem som vill tro.

Kyrkan är heterogen. Den statistik som nu tagits fram visar på betydande regionala skillnader i medlemstappet. “Fromhets”-inriktningen är olika mellan Immanuelskyrkan i Stockholm och Smögens missionskyrkan. Mellan Norrmalmskyrkan och Hönö.

Var vinner man flest till frälsning, omvändelse, tro dop och församlingsgemenskap? Var missionerar man och förkunnar Jesus som den enda vägen? Var är kyrkan en andaktsfull lokal eller ett centrum för kampen mot den onde oh ett rum för Anden och gemenskap i nådens tecken.

 

Kyrkoledningen har mycket att fundera över.

Siffrorna talar till den som vill se med öppna ögon.

KLICKA PÅ NEDANSTÅENDE LÄNK FRÅN CLAPHAM:

 

https://www.facebook.com/142601812465933/posts/5388828811176514/?d=n

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

OM ORDENS INNEHÅLL, FORM, BETYDELSE OCH EFFEKTER I MIN EGEN SJÄL OCH I MITT LIV

  • Om “Tomhetens välde”

“Romarbrevet 8:20–21

”Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas” 

Texten fångade intresset.

Paulus formade orden i sitt brev till Romarna. Det verkar uppenbart att han skrev brevet utifrån en andens inspiration och med utgångspunkt från den verklighet han erfaret av sitt liv och sin omgivning.

Det finns väldigt många indicier idag på att människor i Sverige idag upplever en inre tomhet. Uttrycken om känslan kan ta sig väldigt olika uttryck men en reflektion kan härleda uttrycken till källan.

Idag har det materiellt gott ställt om man jämför med många andra länder. Trots det finns i Sverige betydande brister i den trygghet och välfärd som egentligen borde vara självklar.

Politiken förklarar dagligen att bristerna i välfärden som uppenbaras i texter ord och begrepp såsom:

utanförskap,

ghettomiljöer,

kriminalitet,

skadegörelse,

våld,

mord,

våldtäkter,

skjutningar

–  ja det mesta av tidens elände förklaras på brister i den sociala strukturen såsom: inkomster,

arbetslöshet,

dåliga bostäder,

för små bostäder/trångboddhet

brist på fritidsgårdar,

för få poliser socionomer, och pedagoger mm.

Brister i skolmiljön

Med den politiska verktygslåda som finns och som utvecklas bemöts problemen med de verktyg som används alltför länge. I återupprepande av lösningar som inte mätbart minskat tex mord eller våldtäkter fortsätter dessa att öka.

Politiken och media adderar till sina insatser nya åtgärder. Väldigt ofta mer av samma. Eller ännu mer av samma. En tydligt indikation om varför det är så handlar om  tillämplighet av intersektionalitetsteorin. Den ger en förklaringsmodell som bas för fortsatta åtgärder inom nuvarande politiks ramar och markerar då tydligast behovet av mer av samma.

Sen tilläggs mycket ofta begrepp som att begränsa utanförskap, öka integrering, “alla människors lika värde“, genusteori, transpersoners rättigheter etc. HBTQ frågorna har upptagit en betydande del av politikens engagemang och sprider sig nu för varje dag. Tankarna eller värdesystemen integreras ej sällan i teori och metodik och alltmer till kyrkor och församlingar. Grunden härför  finns allra mest i bibelkritiska sammanhang med utvecklad så kallad “liberalteologi”. Detta sker samtidigt som alla vet att den psykiska ohälsan för många inte minst unga försämras.

Levi Pethrus och Otto Länsberg tycks allt mer fjärran. Tyvärr.

Men… I allt kan vi konstatera att vi aldrig i historien haft så många välfärdsarbetare, psykologer, fritidsledare, pedagoger, förskolor med högutbildade som värnar om våra barns utveckling. Aldrig har vi haft så stor politisk lyhördhet för transfrågor. Aldrig förut har vi låtit en intresseorganisation HBTQ certifiera myndigheter.

Blir vi inte lyckligare då?

Det förefalla vara intressant att undersöka mer om oss. Alkohol, mat, narkotika, sex, shopping och arbetsmissbruk är idag stora problem ur ett socialt, ekonomiskt samt ur ett miljö- hälsoperspektiv. I vårt samhälle och bland oss alla  är  uppenbart bevis på att många människor inte mår bra Man upplever tomhet som de försöker döva, vilket dessvärre många gånger medför ödesdigra konsekvenser.

Orden som bländar och luras.

Du har hört denna fras många gånger:

-Alla människors lika värde-

Häri denna kyrka är “pridevägen” en matta som leder fram till korset.Hur tänke de här månntro?

En organisation och många politiker har lagt ned tid energi och pengar på att marknadsföra dessa ord som fungerar som en inkörsport till att det som kallas HBTQ frågorna prioriteras högt. Till och med Försvarsmakten jobbar med dessa frågor. Till politikens nöjsamhet finns nog skäl att konstatera.

Men…. Läser man ett något äldre dokument såsom FNs deklaration om mänskliga rättigheter är inget av det som ligger inom regnbågsfanans koncept utanför vad FN och alla nationer fastställt. Sedan väldigt många år tillbaka i tiden. Lägg särskilt märke till FN artikel 7 om diskriminering.  Det finns starka skäl att fundera över bakgrunden till den medialt och politiska starka betoningen av begreppet Alla människors lika värde…då detta fastlagts av alla världens nationer mycket tydligt och för många år sedan. Kan det helt enkelt blivit så att en intresseorganisation och politiska system nästan “kidnappat orden” i sina specifika syften.

Denna “verbala kidnappning” måste då anses vara synnerligen framgångsrik. Lite av kejsarens nyare garderob,

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 7. Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Och Guds ord då?

I ! Mosebok kap 1 kan vi läsa_

126

Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.«

27

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

28

Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.

Omvändelsens modernitet

En arme av soldater för Omvändelse och Frälsning genom Jesus

Omvändelse eller ordet “omvändelseterapi” har blivit uppmärksammat. I tidningsartiklar och media har kyrkor, enskilda kristna och kristna ledare nagelfarits i avsikt att granska huruvida man arbetar med omvändelse.

Ordet “terapi” fördjupar  OMVÄNDELSE som en slags psykodynamisk eller biologisk verksamhet. Som en terapi inom ramen för legitimerad personal eller motsvarande. Kanske avses en bred beteckning någon slags kvasimedicinsk personlighetsförändring,

I kristen kontext har “omvändelseterapi” inte funnits tidigare. Trots det vll flera politiska partier förbjuda det och koppla det till fördelning av skattemedel.Bön för människor som drabbats av sjukdomar eller problem av allehanda art av har dock funnits allt sedan Jesus visade vägen.

När Frälsningsarmen sjunger “Pärleporten” eller marscherar genom städen inbjuder man alltid till OMVÄNDELSE och Frälsning i Jesus. Denna förbön verkar dock som om media och politiker låter passera utan uppmärksamhet, 

Sebastian Stakset förkunnar alltid Omvändelse och Inbjuder alltid till Omvändelse, frälsning och förnyad livsinriktningNär LP verksamhet biträder missbrukare med att visa på vägen till ett nytt liv då är det omvändelse från droger till Jesus som förkunnas. När Sebastian Stakset predikar och anknyter till det egna livet då är det Omvändelse.

DET UNDERFÖRSTÅDDA INNEHÅLLET I DET MEDILA ORDET OMVÄNDELSETERAPI ÄR ATT NÅGON KYRKA KRISTEN ELLER PASTOR INTE FÅ BEDJA MED NÅGON SOM ÖNSKAR OMVÄNDELSE INOM JUST OMRÅDET SEXUELL UTLEVNAD OCH IDENTITET.

Begreppet syns inte ha någon annan betydelse än just inom det sexuella området. Hittills.

OMVÄNDELSETERAPI har funnit i många år inomsåväl offentlig samhällsdriven som i kristen missbruksvård, Medialt har nu begreppets innehåll flyttat till en nu helt begränsad del av språkförståelsen. En förflyttning som effektivt slår igenom mediabrus. Omvändelsebegreppet är i dessa sekulära fall brukat inom förändring av livsstil från tex droger till bejakande liv i drogfrihet,

Om att “komma ut” och att “komma hem” och att få “komma in”.

Den politiska och mediala kritiken kring själavård har helt dominerats av frågor där enskilda påstås söka vägledning om homosexualiteten och den kristna tron. Presumtivt förutsätts det sm att den som söker vägledning “vill komma ut” från “garderoben” till ett liv i frihet i ett homosexuellt liv. Den uttalade kritiken handlar om att själavårdaren använder Bibeln som slagträ och “syndighetsförklarar” den enskildes önskan i att få komma ut.

Men är det enbart detta allt Pride-ande handlar om. Att komma ut……

Om man utgår från att olika människor har en naturlig sexuell läggning som kan förljugas, förtryckas och förändras och blomma ut beroende på kontext bör detta också gälla i motsatt riktning mot den som begreppet idag avser att täcka. Alltså att personer som upplevt sig vara och levt ut ett fullt homosexuellt liv kommer ut ur den livsstilen som heterosexuell.

Är själavård tillåten i den samhälleliga världen om en person med sådana tankar söker stöd i den själv valda processen? Eller kan livsförändringen enbart ske åt ett speciellt håll?

Det är nog ganska uppenbart att intresseorganisationerna med politikerna framför sig inte ser den omvandlingen som en frivillig önskan från den enskilde som något alls möjligt.

Men Guds ord ger oss möjligheten att få komma in i Guds famn och att få “komma in”.

Problemenatiskt att gå ifrån Guds ord

Ordet Omvändelse finns på många ställen i Bibeln.  Att bortse från det centrala i begreppet är att borse från det cetrala i kristen tro och liv i gemenskap med Jesus.

Några exempel:

och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus.

Paulus sade: “Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus.

Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.
Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?
Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,
men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.

 

Den förlorade sonen. Han lämnade garderoben levde som han ville och fick efter allt komma hem. Lukas evangelium.

Den bibliska texten om den förlorade sonen är viktig för att visa på hurdan Gud är. Sonen som “fick kommat ut” och leva som hn ville gjorde det och fnn till lut att det fanns ett nnat liv. Skammen över det misslyckade livet var stor. Trots det öppnades Faderns famn och glädjen var så stor över sonen som ville  komma in och komma hem igen. Lukas 11 11-32

Rembrants bild av den förlorade sonen och den kärleksfulle Fadern

Så tomhetens välde råder

Det är nog för väldigt många uppenbart att vi lever i en tid som kategoriseras av begreppet TOMHETENS VÄLDE.

Att tänka på sig själv premieras och belönas. Mycket av vardagen handlar om förverkligande av “jaget”. Vi strävar dagligen efter mer av samma. Ökad konsumtion, ökad lycka, största vinsten, bästa jobbet, mesta njutningen och ökad välfärd. Kraftigare markörer av framgång insiktsfullhet, klokhet och uppskattning  omvärlden.

De första lärjungarna följde Jesus i spåren. De blev utsatta hånade och nästan alla avrättade. Det är absolut inget mål tvärtom. Men tvärtom det är inte få som fått och får lida för att man håller namnet Jesus högst och Guds ord helt som Guds röst till oss idag.

Mitt eget liv kan förändras från tomhet till gemenskap med Honom som är den förlorade sonens Far. Din Far också.

 

 

 

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Om det flämtande hoppet. Inlägg i tidningen Dagen av Nätverket klassisk baptism och kristen tro

https://www.dagen.se/debatt/2022/07/27/nar-stormakten-anfaller-det-lilla-riket

Ännu flämtar hoppet om seger för det lilla riket

Till slut anföll Stormakten, med all sin aggression och tunga vapen. Det lilla riket tog skydd där det gick men försökte också försvara sig. Ännu flämtar hoppet om det lilla rikets seger, skriver Thomas Forslin.

När Stormakten anföll bestämde sig många för att ta strid. Deras rike var mer värt än livet och livet var inte till salu, skriver Thomas Forslin.

Till slut anföll Stormakten. Det var svårt för många att ta in. Visserligen var regelbundna hot, mindre erövringar och trakasserier en smärtsam erfarenhet sedan många år. Men få trodde att Stormakten verkligen skulle eskalera till ett fullskaligt angrepp. De två rikena var ju samma folkslag med gemensam historia och inbördes gemenskap.

Det lilla riket försökte förhandla: “Internationella konventioner ger oss skydd från era angrepp!” Men Stormakten sa: “Vi bryr oss inte om internationella konventioner. Ert rike är ett tillhåll för extremister, vi måste skydda er från er själva!”

“Men vi värnar ju mänskliga rättigheter mer än ni gör. Så många far illa av ert styre. Er framgångshistoria kommer från oss. Utan oss hade ni aldrig blivit vad ni är!”

“Mänskliga rättigheter är de åsikter vi själva väljer ut! Och den sanna historien är den som vi har godkänt”, sa Stormakten. “Men vad kan vi göra då?”, sa det lilla riket desperat. “Vi vill helst att ni ska utplånas. Endast genom lydnad kan ni få leva.” Då föll en del av invånarna i det lilla riket till föga och underkastade sig Stormakten och dess olika nycker. För att få leva och behålla sitt välstånd avsade de sig sitt medborgarskap i det lilla riket. Men många bestämde sig för att ta strid. Deras rike var mer värt än livet och livet var inte till salu.

Stormakten började så gradvis inta det lilla riket, område för område. Men hur ska historien sluta?

—  Tomas Forslin

Så anföll Stormakten med all sin aggression och tunga vapen. Det lilla riket tog skydd där det gick men försökte också försvara sig: EU-lagstiftning om föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn efter sin tro, religionsfrihetens starka juridiska ställning. Djupare omsorg om människor än samhällets åsiktskorridorer och rättighetsparoller. Vad kristen tro betytt för utbildning, demokrati och välfärd. Alla bevis för dess betydelse för mångfald, inkludering och harmoniska sociala miljöer.

Det var väl känt att Stormakten regelbundet ljög. Förtryck kallades befrielse, förbud beskrevs som upprättelse, sanning hette lögn och censur kallades skydd.

Men den Humanitära Stormakten sa: “Religion är en privatsak! Religionen ska inte påverka det offentliga, den får hållas i hemmet!”

“Det är precis den hållning som Nordkorea har, det har lett till omfattande förtryck”, invände det lilla riket. “Det är ingen dum idé”, sa Stormakten. “Vi tar de pengar ni fått så att ni inte kan driva skolor, vi hindrar era åsikter i offentlig miljö. Vissa åsikter förbjuds till och med från era egna predikstolar. Vi censurerar era argument för Guds skapelse. Vi hotar med åtal om ni säger fel i själavård och brännmärker er om ni värnar små liv som inte har fötts. Hävdar ni ert samvete inskränker vi er rätt att utöva det. Allt vi står för är sanning och allt ni står för är lögn, om ni inte låter vår sanning bli er sanning.”

Stormakten började så gradvis inta det lilla riket, område för område. Men hur ska historien sluta? Många hoppas att Sverige ska besinna sig. Inse det orimliga, förstå sin inskränkthet och det lilla rikets uppenbara kvaliteter. Inget blir bättre av att utplåna värden som byggt upp och som fortfarande håller ihop samhället någorlunda. Trots att det ursprungliga ersatts av så många andra nedbrytande krafter.

Men ännu flämtar hoppet om det lilla rikets seger. Det ser svårt ut, men där finns framtidens hopp om frihet, välstånd och ett levande demokratiskt samhälle. Kanske kan många goda krafters ansträngningar tillsammans ge det lilla riket dess seger. För människornas i de bägge rikenas skull och deras framtid.

Publicerat i Evangelisation, Okategoriserade, Samhällsfrågor, Tro och Vetande | Lämna en kommentar