När politisk korrekt dagsaktuell agenda blir kristendom läggs väckelsens folk på skampålen

 

Tidningen Världen idag rapporterar i juni om ett dokument som är minst sagt uppseendeväckande. Ett dokument som producerats av samarbetsorganisationer  i Act Alliance. Svenska kyrkan samt Diakonia är en del av Alliance och förser dem med pengar. Väckelsekristna som och deras historiska engagemang för Jesus framställs som en del av en destruktiv utveckling som är ett slags hot! Pingstvänner svartmålas i kyrklig rapporten. Motstånd mot abort, dödshjälp och samkönade äktenskap  beskrivs som uttryck för fundamentalism.

Rapportförfattande professor som känner sig hotad av väckelserörelser och patriarkala krafter

Det är den brasilianske professorn Magali do Nascimento Cunha, som bland annat haft toppositioner inom Kyrkornas världsråd, som ligger bakom den nyligen publicerade rapporten ”Fundamentalism, demokratikris och hotet mot mänskliga rättigheter i Sydamerika”.

Rapporten har tagits fram i den latinamerrikanska grenen av Act Alliance där en lång rad kyrkliga samfund och organisationer ingår, däribland Svenska kyrkan och Diakonia. Diakonia är en organisation i nära kontakt med moderorganisationerna däribland Equmeniakyrkan.

I rapporten framställs väckelsekristna och deras vilja att förändra samhället som en del av en destruktiv utveckling, medan mer vänsterliberala teologiska strömningar som historiskt verkat för ”social revolution” beskrivs som goda.

Den som står för en biblisk syn på äktenskap och familj får tillmälen som att vara en del av en viss ”ekonomisk-politisk” agenda för att bevara patriarkala strukturer och status quo i politiken. Märkligt!

Den som

– ogillar transideologi eller

– argumenterar mot samkönade äktenskap

anses vara motståndare till ”social rättvisa”.

Hur transideologi kan ses som utslag av social rättvisa är ju för en utomstående en rätt obegriplig frågeställning.

Väckelsekristna anklagas dessutom för att sprida desinformation och moralpanik, och ibland beskrivs detta som ”kulturell krigföring”.

Svenska kyrkan har bedömt det lämpligt att publicera texterna på sin hemsida. Uppenbarligen med de kvalitetskrav kyrkan står för.

Den väldigt byråkratberikade organisationen SMR Svenska missionsrådet har i samma anda lyft fram den märkliga rapporten. Missionsrådet har dessutom inbjudet dess författare som talare i ett av rådets arrangemang.

Att sådant här arbetas fram under ett paraply av kristen verksamhet gör att det är dags att ta fram Luther som förebild. Bibeln istället för intersektionalitets teori. Reaktion och aktion bland och ifrån svenska kyrkoledare Diakonias och SMR ledamöter och byråkrati täta utredarstaber vore önskvärt. Om så ej sker måste de väl anses gilla mer än ogilla ???

 

Här nedan en länk från missionsrådets facebooksida

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157657133297245&id=287390822244 Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är vår himmelske Fader, Herren, Sonen Jesus, den Helige Anden olämpliga kanske farliga ord i en gudstjänst?

I dessa Coronatider blir gudstjänstlivet väldigt annorlunda och begränsat. SVT TV-gudstjänst härom dagen blev min gudstjänst. Den sändes från en församling tillhörande Equmeniakyrkan.

När gudstjänsten led mot sitt slut trädde pastorn fram (troligen också föreståndaren) och bad en bön. I slutet av en sådan pastorsledd bön brukar den utifrån den bibliska kontexten: “I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn.”

Equmeniapastorn valde en annan form för hur han avslutade/riktade bönen;

“Skaparen, Befriaren och Livgivaren”

  • Gud Fadern byttes ut och ersattes med ordet Skaparen.
  • Jesus, Sonen ersattes med ordet Befriare.
  • Den helige Anden ersattes med ordet Livgivaren.

Varför nu denna förändring av viktiga begrepp för troende kristna?

Det är givetvis en öppen fråga där enbart Equmeniapastorn själv kan svara. Det verkar dock som om förkunnaren gått på någonslags genuskurs och utifrån det inte vill använda begrepp som Far och Son utifrån den nu så populära tanken att allt skall vara inkluderande. De som inte har haft en Far skall inte få del av en Far i sin religiösa upplevelse.

Hur tokigt kan det bli? Eller är det OK och framtidens verklighet vi ser?

Det syns ju vara uppenbart  att pastorn tycker att ordet befriaren är mer korrekt. Jesusnamnet.  Många kristna ser som det allra mest heliga är för en del människor måhända ses provocerande (https://www.youtube.com/watch?v=yNsx2xIjTBE) Jesu namn och bön i Jesu namn handlar om kontakt med en djup andlighet.

Equmeniakyrkan tog bort ordet teologi ur det som en gång var Betelseminariet och utbildnings verksamhet för baptistpastorer och missionärer. När Equmeniakyrkan startade ändrades namnet till Teologiska högskolan. För något år antogs det mer diskreta intetsägande begreppet Enskilda högskolan“. Ingen som inte gillar teologi, läran om Gud, skall känna sig exkluderad. Kanske fanns via diskretion om läran om Guds ord  dessutom bättre möjligheter av få pengar från statsmakten när provocerande ord exkluderades för inkludering.

Vem vet och jag hoppas att det inte riktigt är så.

 

Den helige Anden kan ses som en maskulin beteckning på Anden men kan i vissa kretsar måhända uppfattas som exkluderande. Men samtidigt transformeras det som är Anden till något annat och det är begreppet Livgivaren. Ett vackert ord men inte en vettig beteckning på det som kristna annars kallar “Den helige Anden”.

Skaparen, Befriaren och Livgivaren

Orden är inte fel i sig, Gud är skaparen. Jesus befriar förlåter och räddar. Den helige Anden ger liv. Ett utmärkt upplägg för en bibelutläggning. Men i den kontext och den bön som Equmeniapastorn bad i TV gudstjänsten stod för något annat. Exakt vad vet “hen” själv. Men allt tyder på att det hos vissa andliga ledare finns en beröringsskräck för allt som kan uppfattas som kopplat till klassisk kristen evangelisk tro. Samtidigt vet vi idag från statistiken att rädslan för sådan tro leder till minskat antal medlemmar i en politisk korrekt kyrka.

Sorgligt. Men kanske mest bekymmersamt.

 

 

 

Publicerat i Debatt, Församlingsliv, Okategoriserade, Tro och Vetande, utkast | Lämna en kommentar

STÄNDIGT DETTA CONCORD. OM DEN URGRÖPTA SYNEN PÅ SVENSK GODHET OCH RÄTTVISA

“Ständigt denna ville Vessla….” Ja så uttryckte den intressanta privatdetektiven Ture Sventon sin jakt på den illvilliga motparten Ville Vessla. I den lekfulla barn- och ungdomsboken förstås…

Likheterna i övrigt med barnboken och innehållet i denna text är väldigt liten.Tyvärr. Men CONCORDE dyker upp i olika sammanhand för den som vill se,  hitta och förstå. Man kan kanske önska sig att verkligheten vore mer en litterär fiktion. Att CONCORD återkommer i denna blogg kan bero på att den organisationen ligger mycket lågt “under radarn” för medier och kyrkans lekmän/kvinnor.  Detta trots att den verkar på högsta nivå med höga ambitioner och med betydande resurser i personal och nätverk.

I fem djuplodande och informativa inlägg på denna blogg har Bo Fjällström tidigare granskat CONCORD och med stor noggrannhet, dokumentation, källhänvisningar dokumenterat vad han hittat.

Kortfattat vad är då Concord egentligen? Här nedan den egna bilden.

Detta blogginlägg fokuserar på CONCORD utifrån en kompletterande frågeställning. CONCORD redovisat öppet att Islamic Relief finns i styrelsen. De under våren i olika sammanhang  dokumenterade sambanden mellan Islamic Relief (IR) och muslimska brödraskapet har väckt såväl opinon som politiker. Det har till och med visats på vissa kopplingar till terrororganisationen Hamas. Hur förhåller det sig då?

Så här skriver de själva om sig själva:

“Plattformen CONCORD Sverige samlar 81 organisationer i civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Att CONCORD Sverige samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle, som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar, ger oss en stor kunskap, ett starkt engagemang och en kraftfull röst. Med en kontinuerlig dialog vill vi påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. Vi granskar också politikers löften och att de lever upp till internationella åtaganden. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. VÅRA PRIORITERADE FRÅGOR: – Agenda 2030 och samstämmighet – EU:s och Sveriges bistånd – Civilsamhällets demokratiska utrymme – Jämställdhet – Företagande och mänskliga rättigheter.”

“Plattformen” finns med i ett Europeisk nätverk med samma namn.

  • Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

    CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

    På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade work streams), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet.

Johan Westerholm och Ledarsidorna

Johan Westerholm som ansvarar för den nätbaserade nyhets- och debattorganet “Ledarsidorna” har gjort granskningar av olika företeelser avseende organisationer och deras nätverk. Westerholms huvudspår är  Jihadismen i Sverige och hans erfarenheter finns dokumenterade i en bok i detta ämne.

Kort kan detta beskrivas som att Westerholm grävt fram alla olika kopplingar som finns i olika nätverk där människor och organisationer kopplats samman i ytligt sett hyfsat vanliga strukturer.

Experter på terrorism såsom forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Norell har gått till botten med Muslimska Brödraskapet, studieförbundet Ibn Rush och Islamic Aid. Två hittills hyllade organisationer som erhållet rätt mycket bidrag från den svenska staten.

Bakom dem finns en verklighet då organisationerna är förbjuda att verka i flera andra länder såväl i Europa som USA. Men i Sverige finns i flera sammanhang ingen redig analys om vad dessa organisationer står för utan de anses representera muslimer generellt. Men är det då så? Kan det verkligen vara så att betydande summor av svenska skattemedel använts för att bygga upp och främja antisemitism, terrorism, tveksamhet till demokrati och mänskliga rättigheter och kvinnofientlighet. Om det finns mycket att berätta men Ledarsidorna ger envar bäst möjlighet att begripa och förstå. Pröva och värdera sidornas innehåll!

Ledarsidorna har i ett många artiklar visat på samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet. En organisation som också av svenska domstolar bedöms vara antidemokratiska. I många länder i Europa är organisationen förbjuden. I nättidningen Ledarsidorna redovisas följande:

  • Organisationen Islamic Relief terrorklassades 2014 av staten Israel och är nu terroristförklarad även av UAE. Islamic Relief är medgrundande organisation av insamlingsstiftelsen ”Union of Good” som är att betrakta som Hamas insamlingsorganisation. Vid sidan av Islamic Relief som grundande organisation återfinns Brödraskapets organisation för dawa, eller frälsning, International Islamic for Council for Dawah and Relief samt Muslim Aid. Såväl Muslim Aid som Islamic Relief finns representerade i Sverige.

Styrning och funktion av Concord

CONCORD skriver att man 2021 fått några nya styrelsemedlemmar. En av dem representerar Islamic Relief. En organisation som bedöms arbeta väl i linje med organisationens värderingar och har fått förtroende att leda den genom plats i dess styrelse.

Likartat beskrivs Islamic Relief i Svenska Missionsrådets verksamhet och på SMR hemsida finns ett gemensamt projekt man presenterat. Kristen mission och den i många länder förbjudna organisationen med kopplingar till en ändå tydligare islamistisk organisation Muslimsk Brödraskapet. Hur kan det bli så?

Hur verkar då en organisation som CONCORD som påstår sig företräda så otroligt många svenskar. En organisation som vill skapa opinion och påverka förtroendevalda i Sverige men också i EU.

Hur går styrningen till? Är det så att kanske den lokala verksamheten i till exempel Diakonias namn är den som utformar sin organisations uppdrag till “sin” representant i CONCORDSLEDNING? Är den lokala organisationen medveten och därtill godkännande av innehåll och verksamhet liksom uppföljning av vad som görs? Kanske är det då så att det ligger ett ansvar och  beroende av den lokala församlingen som är huvudman för just Diakonia att försöka först, godkänna och vägleda organisationen i den kontext där den verkar? Är man medveten om vad som skall ske och vad som önskas? Är det så att organisationen formas av de  80 talet medlemmar eller formas medlemmarnas åsikter av andra krafter? Utvecklas verkligen demokratin dvs väljarmakten av resursstarka skattebetalda anställda påverkare i “folkets” tjänst? Antalet anställda “handläggare” är inte litet för att vara en intresseorganisation i en folkrörelse.

OCH VEM FINNS DÄR UNDER YTAN?

Islamic Relief finns med i ledningen av Concord. Till styrelsen för Concord Sverige valdes en ny ledamot 2021. Nästan samtidigt redovisades i media bilden av organisationen som visade på mindre lämpliga avtryck:

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Det ledde till olika politiska ställningstaganden. Här nedan ett exempel:

https://www.kdu.se/aktuellt/stoppa-bistandet-till-islamic-relief-world-wide/?print=print

Ledarsidorna redovisar följande om Islamic Relief:

“Två nya avslöjanden om antisemitism och hyllningar av terrorister dränerar nu Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Norway på personal efter att de tvingas avgå. Avslöjanden som faller under den förre ordföranden för den internationella biståndsorganisationen, den svenska ordföranden för Islamic Relief Sverige ansvar. Trots de återkommande avslöjanden väljer Sida att istället öka biståndsorganisationens anslag

En av de ledande befattningshavarna för för IRW, Tayeb Abdoun, tvingades nyligen avgå efter att den schweiziska tidningen Tages-Anzeiger dokumenterat att han hade förhärligat mordet på tre israeler i Jerusalem den 13 oktober 2015. Attacken utfördes av två palestinier med en kniv och skjutvapen på en buss i östra Jerusalem. Förutom de tre tre mördade skadades ytterligare 15 personer i attacken. Den höge företrädaren för Islamic Relief gillade detta:

”Lägg judarnas döda kroppar på bergstopparna så att inga hundar i Palestina behöver gå hungriga”.

Islamic Relief har tveklöst starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dessa samt verksamhetens närhet till Jihadism gjorde att också Nederländerna i början av året drog in sitt stöd till Islamic Relief.

I tidningen Kvartal sammanfattar Magnus Ranstorp mfl. experter erfarenheterna avseende kopplingar mellan Ibn Rush, Muslimska brödraskapet och Islamic Relief:

En parodi på verkligheten

I Expressen (september 2020) redogör Magnus Ranstorp plus två andra forskare för Islamic Relief och samverkan och stöd till antisemitism:

Sheikh Tawfeeq As Sayegh som huvudgäst och föreläsare nästan varje år till sitt sommarläger Mukeyem på Sjövik folkhögskola. Saudiska imamen As Sayegh är ökänd för sina antisemitiska uttalanden då han (vid flertal tillfällen) uppmanat att judar ska dödas, slaktas och utrotas. 2016 uppträdde As Sayegh på Eritreanska sommarlägret som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief.

Nyligen beslutade Göteborg stad att frysa sitt stöd till Ibn Rushd då det uppdagades att salafistiska Bellevuemoskén var en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar och samarbetspartners. Även Kulturföreningen Amaneti är en sådan lokal medlemsförening som bjudit in antisemitiska hatpredikanter från Balkan.  En av dessa är Dhulkarnein Ramadani som bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”Sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Om lärdomar från Islamistavslöjanden som drabbat Göteborgs kommun

När forskare och journalister efter viss utredning kom fram till att muslimsk friskoleverksamhet I Göteborg var kopplat till jihadistiska nätverk blev det starkt ifrågasatt dels från vissa politiker men inte minst från media och islamistiskt närstående.

En slags personförföljelse påbörjades av dem som funnit samband och oegentligheter. Magnus Ranstorp var en av dem som angreps häftigt för ohederlighet i forskning och  osanning.

Sent omsider beslöt Göteborgs kommun att göra en egen professionell analys och man fann då i princip samma sak som forskarna. Detta trots att alla inblandade förnekar alla sådana kopplingar ideologiskt liksom överföring förekommit av medel till verksamma antisemitiska processer.

Här finns nu en dokumenterad kunskap om att det svenska samhället varit djupt aktivt   i stöd för islamism/jihadism. Detts har man hela tiden förnekat. Inte minst Svenska kyrkan och Socialdemokrater för tro och solidaritet har funnits med bland dem som ifrågasatt fakta och forskarnas resultat.

Här finns Göteborgs kommuns rapport:

https://www.dropbox.com/s/81r45n5esnk618k/Yttrande%20Ibn%20Rushd%20SLK%20Kunskapscentrum%20mot%20organiserad%20brottslighet%20%281%29.pdf?dl=0&fbclid=IwAR33P-1x969Y3JodjLpOVU36-oNlKICM8Rs_z9719-Vi0bZsdU

Sameh Eygptson om Muslimska brödraskapet och Isamic Relief

Sameh Egypson

Sameh Egyptson är forskare och doktorand med interreligiösa relationer som forskningsområde. Han kom till Sverige 2009och är knuten till Lunds universitet. Egyptson har i Kyrkas tidning redogjort för vad han i forskningen funnit för nätverk kring Islamic Relief;

Här ett urklipp:

Islamic Relief förnekar att de tillhör Muslimska Brödraskapet i Sverige.
Ledningen i Islamic Relief är dock också ledande medlemmar i IFiS som är
medlemsorganisationen i den europiska paraplyorganisationen FIOE. Enligt den officiella hemsidan för Muslimska Brödraskapet, Ikhwan Wiki, är FOIE
Muslimska Brödraskapets falang i Europa. Detta bekräftas också i min granskning som består av telefonsamtal, intervjuer och artiklar skrivna av
ledande personer i rörelsen bl.a. från den svenska filialen IFiS.

Den egyptiska forskaren Khalil Al-Anani konstaterar i sin studie att Muslimska Brödraskapet i Egypten har utvecklats till en ekonomisk sekt pga den hierarkiska och hemliga strukturen. En likande utveckling spårar jag genom min granskning här i Sverige. I Sverige har grundarna uppfunnit den offentliga sektorn som sitt ekonomiska fält. En sammanställning av ledande personer i IFiS har visat att de även innehar nyckelpositioner i dotterorganisationer, bl a. Islamic Relief. En lysande expampel är den nuvarande ordföranden för Islamiska Förbundet, Temmam Asbai, som är gift med ordföranden för Islamic Relief, Lamia Alamri. Hon i sin tur är grundare för Islamiska Kvinnoföreningen, en dotterorganisation till IFiS. Islamic Relief har finansierat Islamiska Förbundets verksamhet, framföra allt de årliga konferenserna i många år.

 

Equmeniakyrkan, Karin Wiborn och SKR

Martin Luther Kingpriset för något år sedan delades ut till projektet Goda grannar. I projektet ingår Islamic Relief. Det utgjorde uppenbart inget hinder för en prisbelöning i pastor Kings anda.

I Världen idag lyftes fram att kyrkorna prisar Islamic Relief trots en praktfull skandal med grova antisemitiska inslag.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/

Senaste årets pristagare för insatser i pastor Kings anda gick till en miljöorganisation som med drastiska metoder och skadegörelser ansetts vara ett föredöme i ickevåld, (mer om detta senare).

Svenska missionsrådet uppskattar också samarbete med Islamic Relief och det tar sig olika uttryck. Här är ett: https://www.smc.global/aktuellt/religios-laskunnighet-med-islamic-relief-pa-mr-dagarna/

Slutord

Texterna om CONCORD var egentligen klara med Bo Fjällströms fem blogginlägg. Informationen om sambanden mellan våldsbejakande jihadism och aktiviteter kring, med och av muslimska brödraskapet gav skäl att fundera kring CONCORD, dess ställning och ambitioner och kopplingen mellan dem och muslimska brödraskapet och Islamic relief.

IR förnekar blint att samband förekommer. Det måste beaktas. I debatten om andra avslöjanden med liknande nätverksstruktur som i Göteborg med studieförbundet Ibn Rush mfl var förnekandet identiskt- I kombination dessutom med otrevligt personligt smutskastande av de terrorexperter som granskat och funnit. Nu har Göteborgs kommun genomfört en egen utredning och funnit samma sak med redovisad dokumentation. Utsagorna om oberoende var inte sanna. Pengar för skolverksamhet överfördes i slutändan till muslimska brödraskapet och måhända (påstått men jag har ej sett dokumentationen) Hamas.

Godtrogenheten är i vissa stycken något gott. Man måste kunna lita på människor. Men när vi möter nya former av organisationsstrukturer som flödar av öppen antisemitism och förkunnar en annan Gud än Jesu fader och frälsningsväg finns skäl att fundera en gång till. Den som inte gör så har lämnat godtrogenheten och gått över via dumhetens bro till medlöparens skamvrå.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Får man bedja för muslimer eller har de samma Gud som Jesus benämnde som Fadern?

Kristna enas i bön för världens muslimer

En kväll i maj månad förenas kristna runt om i Sverige till ett digitalt bönemöte för världens muslimer. Bland annat kommer olika strategiskt viktiga storstäder omslutas av bön.
Att be är avgörande för att få se skörd, påpekar OM:s Sverigeledare.
Evenemanget är en del av den världsvida ekumeniska bönesatsningen för muslimvärlden, den så kallade 30-dagarsbönen, som sedan 1993 hållits under den muslimska böne- och fastemånaden ramadan.
Under innevarande 30-dagarsperiod har det hållits svenska bönesamlingar varje torsdag, genom videokonferens via internet.
Med början klockan sju kommer under 45 fartfyllda minuter olika storstäder att presenteras av representanter från det dussintal samfund, församlingar och organisationer som är med och arrangerar kvällen, varpå det blir bön för dessa platser. Det handlar exempelvis om turkiska Istanbul, Mosul i norra Irak, Somalias huvudstad Mogadishu och Libanons huvudstad Beirut.
– Det är ett unikt tillfälle att få ta del av information om strategiska städer och av organisationer som vet vad de talar om. De fick välja fritt vad de hade hjärta för, förklarar OM Sveriges ledare Daniel Stråle som ska medverka under bönemötet.
Mellan klockan åtta och elva på kvällen leder därefter sex organisationer bön i en halvtimme var.
OM:s ledare jämför bönens kraft med att så in Jesu budskap om Guds rike.
– Man kan inte veta exakt vilket frö som ger skörden, säger han och menar att sådden ändå är avgörande.
Daniel Stråle påpekar att fler muslimer har kommit till tro under de senaste decennierna än genom hela den tidigare världshistorien.
– Det är ju direkt relaterat till att vi har börjat be för muslimvärlden som aldrig förr, säger han.
Bönekvällen arrangeras av
OM Sverige i samarbete med
EFK,
EFS,
Folk och språk,
Gå ut mission,
Ibra,
Livets Ord,
Ljus i Öster,
Open Doors,
Pingst Jönköping,
Svenska evangeliska alliansen,
Svenska alliansmissionen,
Team Med Uppdrag och
YWAM

Satsningen på förbön är utan tvekan viktig

Muslimska medmänniskor behöver lämna sin tokiga tro och ta emot Jesus och frälsningens gåva. Islam leder inte till Gud och evigt liv i gemenskap med Herren,
Det är värt att notera att några kyrkor och organisationer inte är med. Det kan möjligen bero på att man har den övertygelsen att muslimer och kristna ber till samma Gud men från olika håll.Utifrån det blir det ju väldigt knepigt att be till Herren.   Så i länken nedan så beskriver bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan sin tro i denna sak.  Och då kan kanske det uteblivna engagemanget förstås. Så sorgligt !

 

Jesu Far och muslimers Gud är det samma Gud? Kyrkoledare Camnerin Equmeniakyrkan, tycker till

( https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning)

Bibeln talar till mig som läsare om ett ord från Jesus själv:

Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”

Finns det en annan väg till Fadern än genom Jesus? Att inte bry sig om detta tycks innebära att man lämnar människor med annan tro åt att få missa målet helt.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan tappar medlemmar igen. Medlemslös statistiskt 2050. Eller?

Under många år har vi på bloggen www.klassiskbaptism.se berört och larmat om Equmeniakyrkans färd från klassisk kristen tro och kyrkans historiska rötter som en del av väckelsen. Då har vi av några i kyrkans ledning setts som udda, konservativa, gnälliga och sekteristiska.
Det kan nu tyckas glädjande fast det egentligen är en djupt sorgligt indikation när kyrkans egna tidning Sändaren på ledarplats skriver nästan samma budskap. Ledarförfattaren Hagevi  har har dessutom räknat ut att kyrkan avskaffat sig själv 2050.
Liberalteologiska ambitioner leder dithän i jämförelse med bibeltrohet. Hagevi gör i alla fall den jämförelsen eller antyder detta..Sådan är helt enkelt med matematiken i statistiken.
Nu är det nog så att dynamiken i en kyrka inte följer en linjär linje. Minskningen av antalet medlemmar kan öka än snabbare eller så kan allt förändras och fler och fler människor finner Jesus och ett engagemang och andlig gemenskap i kyrkan.
DET ÄR HELT UPPENBART LEDARSKRIBENTENS AMBITION ATT FUNGERA SOM ETT VÄCKELSENS INSPEL UTMÄRKT!
Varje läsare har ett ansvar. Varje medlem har också ett ansvar.
Det är tyvärr inte ovanligt att när man slumpmässigt råka på medlemmar i Equmeniakyrkan som ser man allvarligt på kyrkans teologiska utveckling som medför att man  överväger att lämna den just på grund av dess nuvarande inriktning.
Vad som bromsar är lojalitet med den lokala församlingen, som inte alls delar kyrkoledningens de värderingar och synsätt som kyrkoledningen uppenbarar. När ledningen går i otakt uppstår enn spänningsfält dr ledningen har större inflytande men också ett större ansvar inte minst utifrån vad Bibeln klargör om andliga ledares roll.
Vad skiljer då? Exemplen är tyvärr många. Alltför många har lyfts fram i denna blogg. Några exempel:
– Den lokala församlingen som inte tycker som kyrkoledaren att bön till Islams sk Gud är bön till samme Gud som Jesus kallade fadern. (https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning) Denna artikel av bitr kyrkoledaren klargör att hon anser att de muslimer som tex ber sin fredagsbön i mosken ber till samma Fader vår som de kristna kyrkorna ber till i Herrens bön. Det är ytterst extremt men inte ovanligt i liberalteologiska sammanhang. I Mose angivna 10 Guds bud är det första en direkt styrning om att de som vill följa Honom, Jesu Far, inte skall hålla sig till andra gudar. Dvs det finns andra Gudar. I berättelsen om Elia och striden med Baals profeter ser vi maktkampen mella Israels Gud och Baal. Dvs kraftlösheten i guden Baal när det blev en direkt konfrontation. Baal är annars alls inte kraftlös vilket Bibeln ger oss information om.
– Lojalitet med en lokal församling som inte delar kyrkoledarens syn på att Hen anser att Bibeln genom Paulus fattar vad som är synd utan att hen vet bättre.(bitr kyrkoledare i Sändaren. Redovisat i klipp här i denna blogg)
– Lojalitet med en lokal församling som inte delar mäktigt avskilda andliga ledare pastorer och diakoner som i tjänsteklädsel och därmed representerande kyrkans  uttalat att tex. polysex är ok livsform för kristna om de inblandade vill och godkänner. Så kallade “engångsknull” utan känslomässig bindning är också ok om inblandade vill. Att marschera i Pridetåg är en del av det pastorala uppdraget och det är ok att andliga ledare vigda till det av kyrkan proklamerar att kärleken som just denna demonstration förespråkar är OK i biblisk kyrklig mening.
Ledartexten och liknelse om elefant i rum är bra början till re-formation. Här nedan länk till Sändarens ledare:
Om den ledsamma statistiken.

Sändaren skriver på nyhetsplats följande:

-“Pandemiåret 2020 blev ett dystert år också vad gäller Equmeniakyrkans medlemsstatistik. Kyrkan minskade med 1 249 medlemmar och har nu halkat ner under 60 000 strecket. 59 573. Så många personer var inskrivna i Equmeniakyrkans för-samlingsmatriklar den 31 december 2020. Det innebär att medlemsminskningen förra året var den tredje största sedan 2013 (då den första medlemsstatistiken presenterades). Minskningen är nästan dubbelt så stor som under 2019. Den var dock i sin tur minsta minskningen (se tabell nedan). Sedan 2013 har kyrkan minskat med 7 529 medlemmar.”
– Kyrkoledare Lasse Svensson kommenterar i tidningen den ledsamma utvecklingen. Han analyserar den i förhållande till de trender som finns för andra organisationer som påverkats av pandemin.
Den kommentaren är intressant om den prövas djupare. Är banden till kyrkan eller behovet och längtan till kyrkan eller kyrkans kallelse att jämföra med människors lust att vara medlemmar i IOGT, Visans vänner, frimärksklubben, ryttarföreningen eller RFSL?  Man kan tycka att det inte borde vara så att en Guds församling attraherar eller dess motsats på likartat sätt som samhället i övrigt.
Bakom de artiga och trevliga, förväntade korrekta orden från högsta ledningen döljer sig kanske en förklaring till det som Hagevi beskriver Kyrkans ser sig inte reellt som en evangeliserande helig gemenskap där ambitionen är att vinna människor för Guds rike och erbjuda dem och leda dem till frälsningens gåva.!!?? Nej kyrkans ledning förväntar sig eller bedömer sig utifrån samhällskontextens amplituder. Där mäts mer aktiviteter och möten eller kanske olika nivåer av social gemenskap.
Statistiken visar dock på olika “rörelser” i medlemsantalet liksom antalet dop och barndop. Glädjande för oss baptister är att antalet troendedop  under senaste året var högre än barndop.
Fortsättning följer i ytterligare inlägg.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar