Equmeniapastor ifrågasätter och problematiserar jungfrufödseln och julens bibeltexter.

Esther Kazen är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. Därmed troligtvis utbildad teologie kandidat med akademisk examen i botten. Hon är “ordinerad” dvs godkänd och sänd pastor och predikant. Hon har varit församlingsföreståndare i Göteborg och jobbar numera för en kristen kvinnoorganisation.

På sitt instagramkonto har Kazen problematiserat evangeliet dvs Bibelns text om hur Gud sände sin enfödde son till jorden genom att oskulden Maria blev gravid.

Så här kan man läsa i Lukas evangelium om underlaget till Kazens utläggning:

-Budskapet till Maria om Jesu födelse

Utdrag ur evangelietexten Lukas:

“I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.”

“Problematisering” en beteckning för ifrågasättande och fantasi. Källkritik utan substans och evidens.

Ester Kazen är inte riktigt nöjd med Bibeltexten utan problematiserar den som om texten inte riktigt bär budskapet som texten ger. Hon gör en diskret men läsbar antydan att det kan finnas andra skäl bakom Lukas skrift som han inte riktigt för fram men som skulle kunna ha funnits med. Framför allt att Maria skulle kunna varit antingen otrogen (dvs ej oskuld) eller att Josef i motsats till evangelietexten gjort henne gravid,Utdrag från Kazens text

Så här problematiserar Equmeniapastorn julevangeliet och Bibelns text

“Julberättelsen börjar med en tonårsgraviditet – kanske den mest debatterade och omdiskuterade graviditeten i historien. (Det säger ju inte lite med tanke på hur mycket vi gillar att debattera gravida kroppar…) Marias oskuld och jungfrufödsel har varit centrum för berättelsen (och visst kan det ha varit så det gick till, Bibeln är ju trots allt full av mirakel och övernaturliga händelser). Men. Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen? Förminskar det berättelsen, förminskar det vem Jesus var? Jag kan tycka att julberättelsen är ännu större om den har en svår och problematisk början. Att Gud föds som ett litet barn som andra såg som värdelöst (ja, olika barn värderas ju olika beroende på familjens omständigheter, var de föds osv, både förr och fortfarande idag …). Om berättelsen handlar om Maria – överlevaren, som är värd att minnas – inte för sin oskuld (är inte det en väldigt tröttsam egenskap att hylla) utan för sin styrka. Om bonuspappa Josef som inte frågar var barnet kommer från utan till 100% tar sitt föräldraskap på allvar – oavsett hur de blev familj.

Julberättelsen visar en familj utanför normen där kärlek är viktigare än blodsband. Jag kan tycka det är en väldigt stark och vacker bild av Guds kärlek. Hur tänker ni? (Nyfiken på om detta är en känslig fråga eller inte. Eller kanske inte alls intressant utan självklar? Spännande!) Glad advent!” (Utdrag av pastor Kazens text)

 

Kommentarer och analys

Esther Kazen är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan. Utbildad på kyrkans pastorsutbildning THS. Genom ordinationen påvisas att den som får ordination anses vara lämplig och liksom godkänd av kyrkan att utsändas för att sprida kyrkans och Guds ord.

Kazen kallar sig feministpastorn. Det är kanske inte fel även om evangelistpastorer kanske vore en större angelägenhet idag. Det hon de facto gör med sin artikel är att genom en slags lekfull problematisering av Bibelordet lockar med förklaringsmodeller till Lukas evangelium. Hon antyder (eller problematiserar) att Maria alls inte var jungfru och oskuld. Nej kanske hade hon varit otrogen eller kanske var Josefs sperma som gjort henen gravid och därvid var den helige ande och inkarnationen en symbolisk berättelse. Genom detta förändrade synsätt sätter hon berättelsen in i dagens samhällskontext. Vällovligt kanske? Eller djävulskt? När undret – inkarnationen – i måhända ett slags pedagogiskt syfte lekfullt omvandlas till tänkbar otrohet blir storheten i Josefs bemötande av ev otrogen kvinna ett annan.  Blir då Guds ambition att låta det jordiska judiska gossebarnet född och avlat som alla andra barn på jorden bli den som kallas Guds son. Guds enfödde son. Alla är vi ju annars “Guds barn”. 

Kazen har många följare i sociala medier. Massor med människor som “likar” henne. Därmed följer ett pastoralt ansvar. Kazen har tidigare uppmärksammats här i denna blogg. Hon och hennes kyrkoledare Sofia Camnerin anser att Paulus inte begriper hur Gud tänkt det med skapelsen och att Paulus och Bibeln har fel och de har rätt och har makten att säga att deras tolkning av Guds ord gör människan skuldfri.

Kyrkans trosbekännelse, som även Kazens egen kyrka delar:

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

 

 

Visar texten att Ester Kazen, ordinerad pastor i Equmeniakyrkan, har tilltro till och förkunnar den apostoliska trosbekännelsen?

 

 

 

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt | 4 kommentarer

Om att missa målet. Ser vi en kyrka som lagt undan ondskan i arkivet om väckelsen. Del 2

Staffan Werme, Örebro

1. Bakgrund

Staffan Wemre är baptist från Örebro. Han är en före detta riksdagsman och kommunalråd och ordförande i baptistförsamlingen. Som fd politiker som tillhör han dem som går under beteckningen “Frisinnade”.  Werme är dessutom redaktör för den tidning Frisinnad tidskrift som startades av Waldemar Svensson i Ljungskile.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Frisinne

Frisinnade politiker har historiskt sett haft starka band med socialliberalism och Frikyrkan. På sin blogg “Staffans blogg” belyser han sina tankar om såväl politik som religion och kyrka. Tankar formade utifrån en bred erfarenhetsbas.

Den politiska situation som Sverige just nu befinner sig i är tragisk. Den nästan helt låsta politiska positioner grundas på förutsättningar som kan ha sin bas i uppfattningar om “andra” som inte alltid är faktiska. Kopplingar mellan dessa andra och “oss själva” som goda dynamiska och öppna skapar spänningar och blockeringar. Wermes tankar kan läsas utifrån länken här:

http://frisinnad.blogspot.com/

Människan lever inte enbart i en humanismens och politikens föreställningsvärld. Den är kan man säga dynamisk och anpassas utifrån värderingar som kan förändras utifrån såväl egna positioneringar avseende graden av popularitet men också inte minst frågan om ekonomiska resurser att uppbära och allokera. “Min sanning är rätt för mig och Din för Dig” är ju mycket av en grundlag i ett postmodernistiskt tänkande. Detta påverkar politik och samhällsliv men också i allt högre grad tyvärr kyrkor. De grundläggande sanningarna om livet som Bibeln fört fram ses inte sällan som sedelärande bilder eller försök att kommunicera med nutidsmänniskan som pedagogisk modellera.

I sin senaste blogg ger Werme en bred men mycket läsvärd tanke med en tydlig såväl baptistisk klangbotten som socialliberal resonans:

2. Staffan Wermes ord att begrunda

-“En av kristendomens allra största fördelar är synen på hur ondskan behärskar människan. Vi är alla fallna. Vi är alla delar av samma ondska. Vi är alla i behov av samma nåd.

Kristendomen internaliserar ondskan i oss själva. Den uppmanar oss att först omvända oss själva, och först därefter världen. Bibelorden kring detta är legio. Insikten om ondskans plats i mitt liv är nödvändig, behovet av omvändelse oförhandlingsbart och förståelsen av att även jag måste omfattas av nåden central. Men även när vi sökt Gud genom Jesus och omvänt oss, lever vi i en värld behärskad av det onda. Därför måste vi hela tiden söka oss mot Gud, den ende gode, den ende rättfärdige. Vår omvändelse får aldrig ta paus eftersom vi hela tiden faller tillbaka på att göra det onda vi inte vill, istället för det goda vi vill.

Om också jag inom mig bär ondskan, är det svårt att hävda att någon annan är den onde, medan jag är god. Det finns alltid ett korrektiv som är större än mig själv.

Men ondskan finns inte längre i den kristna sfären, framförallt inte i de Lutherska kyrkorna. Efter reformationen så har även ondskan, den ondska vi fötts in i och är en del av, reformerats bort. Under den period jag själv kan överblicka, den senare hälften av 1900-talet, är denna reformering uppenbar. Från syndakataloger till normkritik.

Kyrkans budskap har subjektiviserats och individualiserats. Du kan tro lite som du vill, på vad du vill och med de normer du känner för. Kyrkans enda absoluta budskap är ”kärlek”. Men ingen definierar heller ordet kärlek. Det kan vara lite vad som helst.

Som en följd av detta har ondskan inte längre någon plats i kyrkan. Om det inte finns några normer att bryta mot, finns det heller inget skäl att anse att ondskan finns i mig. Jag är ju min egen bibel, mina egna budord, mina egna rätt och fel. Och om ondskan inte finns i mig, men världen ändå är ond, måste ju denna ondska finnas någon annan stans, hos någon annan.

I kyrkans evangelisation har ondskan och synden externaliserats. Från att ha varit något vi alla måste kämpa emot i våra egna liv, till att läggas på någon annan. Det är ganska enkelt att se de parallella spåren i hur såväl de gamla frikyrkorna som Svenska kyrkans lära numera uttrycks. Predikningarna om allmän kärlek kompletteras med krav på att staten ska ta ansvar för flyktingar, att andra ska rädda klimatet, att kommunerna ska bry sig om de fattiga.

Ingenstans handlar det om att jag själv ska göra bot och bättring, helt enkelt därför att det inte finns någon gemensam syn på vad bot och bättring är. Vi kan kräva ett generösare flyktingmottagande, men inte själva avsätta vare sig pengar eller tid för att hjälpa invandrarna. Vi kan flyga runt världen på semestrar, men kräva att staten ska lösa klimatfrågan. Vi köper nytt, nytt, nytt och frågar varför inte någon annan klarar miljön.

Kyrkan har abdikerat från sina två viktigaste roller. Dels den att vi alla är en del av det onda och att vi hela tiden, var och en, först och främst måste söka vår egen omvändelse innan vi kräver den av någon annan.

Denna utflykt till kristendomen landar nu åter i politiken. Kyrkan har gått från en internaliserad ondska till en externaliserad. Politiken har gjort samma resa. Om jag inte är ond, måste någon annan vara det. Det är den andre. Och ju ondare jag gör honom, desto godare kan jag ju vara.”

3. Några enkla slutsatser och kommentarer

Ondskan som finns i oss kräver acceptans av såväl begreppet ond som begreppet god. Med det följer en bestämning om att det finns något faktiskt ont.

Bibeln är rätt konkret här. Det finns något slags objektivt “gott eller ont”. Allt är inte relativt eller subjektivt. Werme beskriver sin upplevelse om hur synden externaliserats. Detta har skett i takt med att kyrkan systematiskt har arbetat bort “synd” från sin agenda. Eller så har synd i klassisk “Orwellsanda” fått ett nytt innehåll. Klimatsynd, bristande normkritik och kräkningar är begrepp som har fått en synnerligen stark ställning. En förskola förbjöd luciafirande. Det “kunde” finnas något barn vars föräldrar inte hade råd att köpa ett lucialinne. Istället för att eventuellt lösa frågan fick den stämpel som “kränkande särbehandling av elev” och då blev skollagen den folkliga “bibel” som dömde synd mot det som uppfattas som det rätta.

I Matteus evangelium kapitel 4 kan vi läsa hur Jesus predikade och uppmanade sina lyssnare att omvända sig för himmelriket är nära.

4. Frälsningen som huvudbudskap

Rädd­ning el­ler fräls­ning är ett hu­vud­mo­tiv i NT:s bud­skap. De tro­en­de blir rädda­de tack va­re Kristus, först ge­nom omvändel­sen och se­dan slut­gil­tigt på den sista da­gen. De räddas från djävu­lens makt, från syn­den och dess följ­der: sjuk­dom och död, do­men, la­gens hot om straff, Guds vre­de. De ord som grund­tex­ten använder (sóze­insotérso­tería) kan även i des­sa fall myc­ket väl åter­ges med or­det ”rädda” och dess av­led­ning­ar, som tyd­ligt klargör att det in­te ba­ra rör sig om ett in­re, psy­ko­lo­giskt ske­en­de. När sam­man­hang­et ute­slu­ter den­na miss­upp­fatt­ning används ibland de äld­re or­den ”frälsa”, ”frälsa­re” och ”fräls­ning”, som på ett an­nat sätt an­ty­der det re­li­giösa mo­ti­vets to­ta­la om­fatt­ning; så t.ex. när nam­net Je­sus utläggs i Matt 1:21. In­te ba­ra Kristus ut­an också Gud sägs i NT va­ra människor­nas frälsa­re (t.ex. 1 Tim 1:1), vil­ket även kan ut­tryc­kas med or­den att fräls­ning­en finns hos ho­nom (Upp 7:10)

Staffan Wermes text är angelägen. Har kyrkan tappat bort basala delar av sitt uppdrag att förmedla HELA evangeliet och istället försökt sälja in attraktiva “gobitar”.

Åter Werme:

“Kyrkan har abdikerat från sina två viktigaste roller. Dels den att vi alla är en del av det onda och att vi hela tiden, var och en, först och främst måste söka vår egen omvändelse innan vi kräver den av någon annan.”

Kan vi göra något åt det?

Lg

Publicerat i Baptism, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ensamhetens resultat. Människor avslutar sina liv. Vem och vilka kan förebygga och hela det trasiga?

 

1. Bakgrund

Scanraff- Landets värsta klimatpåverkare. Miljöorganisationer protesterar och överklagar. Varför agerar inte kyrkan? Eller är det enbart det nära personliga ej mätbara som gäller för att det syns mer? Vem vet?

Många skriver om klimatfrågan. Många vill göra något för klimatet. Vår förstörelse av skapelsen pågår och ökar trots medvetenhet. Mexico city går mot ekologiskt sammanbrott. Tyskland och Polen använder kolkraft i betydande utsträckning. Bilförsäljningen minskar inte.Regnskogen förbrukas. Polernas is minskar drastisk. Fjälltoppar avisas. I Sverige godkänner myndigheter och politiker att Preem i Lysekil, ägt av en stenrik prins i diktaturens Saudi får fördubbla sina utsläpp. Sveriges mest klimatförstörande verksamhet får verka i många år och fördubbla sina klimat negativa utsläpp.

Samtidigt uppmanas enskilda att begränsa nyttjandet kretsloppets kossor. Volvo ägt av diktaturens kinesiska kommunistiska miljardärer för dock utöka sin verksamhet och det ses som positivt. Samtidigt  vet vi att miljöförstörningarna globalt får effekter för människors liv hälsa och livsmedelsförsörjning men som också leder till att människor dör.

2. Vill man bli “nöjdare” med sig själv? Eller..

Men kan min personliga livsstil och konsumtionsval påverka klimatet? Knappast inte på individnivå. Inte heller om alla människor i min församling, stad eller län gör sammalunda samtidigt som andra källor ökar sina utsläpp och resursförbrukning.

Ibland verkar det så att nyttigheten kanske ligger mest i att den egna självkänslan förbättras. Jag ser ut att göra nytta även om jag inte totalt sett påverkar helheten. Ett förbud mot att Preem får chans att fördubbla sina utsläpp skulle drastiskt förbättra helheten i ett nationellt perspektiv. Det skulle göra skillnad.

Kossorna kunde lugnt beta vidare och hålla naturen öppen. Men det krävs politisk kraft. Den kan jag påverka reellt. Här finns metodik och möjligheter för såväl församlingar som för enskilda. Alla i vårt land har möjlighet att välja och påverka beslutsfattandet, En slutsats kan vara att varje person måste fundera över hur vi prioriterar och använder våra möjligheter individuellt eller i samverkan med andra.

Kyrkliga protester i avsikt att begränsa eller förhindra det svenska godkännandet till utbyggnaden av landets värsta klimatmarodör har inte direkt märkts. Frågan är om det överhuvud taget förekommit. Om klimatåtgärder verkligen blivit mer än ord för att göra “talaren nöjd med sig själv” hade något sådant varit nödvändigt. Kristnas engagemang i partiernas politik är kanske en nyckelfråga.

3. Ensamhet, meningslöshet och åldrande…livsfarliga kombinationer

Ensamheten påverkar människor i hög utsträckning. Upplevelser av ensamhet och meningslöshet får med vetenskapligt tydlig evidens människors hälsa och livslängd..Att bli änka är i detta hänseende farligt. Att bli änkeman ändå mer farligt.

Självmordsfrekvensen band äldre avviker i förhållande till befolkningen som helhet. Antalet självmord per invånare för äldre män är mer än dubbelt så hög som för kvinnor.

Varje dag avslutar 4 människor själva sina liv i vårt land. Varje dag avslutar en äldre person sitt liv. Grunderna till detta är känslor av ensamhet, övergivenhet, meningslöshet och brister i fråga om vänskap och goda relationer.

4. Väntande möjligheter, “Öppet mål”

Det finns en betydande möjlighet för kyrkor och församlingar att göra skillnad för denna grupp av utsatta. Församlingarna har resurser men också kunskap och förmågor att erbjuda det som ofta är brister som driver negativa processer och ökad övergivenhet.

Det är yttest märkligt att denna fråga har så låg prioritet där vare sig planering, metodutveckling elller samordning bedrivs nationellt. Satsar kyrkoledningarna kraft och resurser, tjänstemän och ledningsinitiativ på detta? Tveksamt eller?

Personen på bilden har inget samband med texten. Men bilden med ensam äldre i kyrkbänk är inte unik i svensk kyrkokontext

Kanske är det mer politiskt korrekt att syssla med kravgurka, rättvisemärkt kaffe och marknadsföring av kossornas miljöskador, tågåkandets fördelar och thailandsresornas elände. Klimatfasta är “nyordet” för i år. (https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta/)

och här SKR

https://www.dagen.se/sveriges-kristna-rad-uppmuntrar-till-klimatfasta-1.117106)

Men vi kan rädda liv också bland dem som byggt upp vårt land där kyrka, gemenskap och evangeliet faktiskt ger mening och hopp. Och mindre självmord och bättre hälsa. Eller hur?

Samtidigt som landets äldre har betydande problem och behov finns liknande psykiska tillstånd hos unga. I ett barnperspektiv finns också oändligt stora behov: se https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

Det känns märkligt att inte prioritera en gemenskap/församlings arbete så att de mest utsatta får så mycket stöd och hjälp de behöver. Om man därtill  har en tro på att Herren och vill följa honom borde det ligga högst på prioriteringsagendan.

Lg

 

Underlag: Antalet suicid i Sverige i åldersgrupper i förhållande till antalet människor/100 000.

Ålder                                               Totalt                 Kvinnor             Män

Alla äldre än 15 år                            13,7                       8,4                       19,0

15-29 år                                             10,2                      6,6                       13,4

30-44 år                                            11,9                       7,2                       17,7

45-64 år                                            18,2                      10,2                       21,7

65-85 år                                          15,5                       8,9                         22,1

Äldre än 85 år                               20,5                       9,4                         27,7

 

Publicerat i Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade | 1 kommentar

Att göra rätt, är inte lätt. Om kyrkans prioriteringar och risken att missa målet. Del 1.

Bibelordet

Jesaja 24.  Herren skall föröda jorden,
han skall ödelägga den,
härja hela dess yta,
skingra dess inbyggare.
Då går det prästen som folket,
husbonden som slaven,
matmodern som pigan,
köparen som säljaren,
långivaren som låntagaren,
borgenären som gäldenären.
Öde och förödd blir jorden,
skövlad och plundrad.
Detta är vad Herren har talat.
Jorden sörjer och vissnar,
hela världen förtorkar och vissnar,
jordens höjder förtorkar.
5Jorden har vanhelgats av dem som bor där:
de har överträtt lagarna,
kränkt rätten,
brutit det eviga förbundet.
Därför fräter förbannelse jorden
och de som bor där får bära sitt straff.
Därför blir jordens invånare färre,
bara en liten rest blir kvar.

USAs egensinnige president uppträdde härom dagen med en överraskande ödmjukhet, ovanligt för att komma från honom. Han besökte de eldhärjade områden som aldrig i människornas historia drabbats av en sådan total ofattbar ödeläggelse. I kändistäta personers lyxtillvaro hade  de bländande exklusiva villorna, bilarna och alla förnödenheter förvandlats tillsot.Till stoft. Man kan se bilder på hur  räddningspersonal letar igenom brandrester för att eventuellt hitta rester av människor.

President som mest tror på sig själv

Se gärna följande länk; https://www.svd.se/lyxvillornas-pooler-anvands-mot-elden

Profeten Jesaja beskriver något i kap 24 som påminner om detta. Den sociala ställningen i världen elimineras och alla blir lika i sin eländiga situation; husbonden som slaven, matmodern som pigan, säljaren som köparen osv.
Lady Gaga kom inte undan verkligheten i sin hemtrakt. Rikedom och vaktbolag skyddade ingen från elden.

Jesaja-verserna 5 och 6  är lika skrämmande som sanna och verkliga. “Jorden har vanhelgats och de som bor där har överträtt lagarna,kränkt rätten och brutit det eviga förbundet

Därför skriver Jesaja liksom i ett kausalt konstaterande ; “därför fräter förbannelsen jorden och de som bor där får bära sitt straff”. Sambanden mellan människornas liv och gärning får konsekvenser också på agerandet mot skapelsens grunder.
Vårt agerande i förhållande till Guds ordning och vår egen lust och gärning leder till liknande elände som tydligt illustrerades i Sodom och Gomorra händelserna.

1. Tänkbara slutsatser av att gå förbi Guds ord

I ett inlägg på denna blogg 23 september belyser Torbjörn S Larsson ett förhållningssätt om predikan,  dess innehåll, mening och substans. Han pekar på erfarenheter av de välvilliga ordens effekt och sorteringen av primära mänskliga förhållningssätt för människa och kyrka. Det är aldrig  fel att tänka efter före eller att försöka leva livet på ett sätt där vi inte föröder det som är skapelsen.

Uppdraget att förvalta jorden gavs åt människorna i 1 Moseboken 1:

“Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

29Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. 30Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. 31Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Händelserna i Malibu, ödeläggelsen av jord och utbredning av öken, utrotningen av växter och djur pågår i en stigande process. WWF världsnaturfonden redovisade nyligen att jordens vilda djur minskat med hela 60% En ofattbar stor förändring. Se följande länk:

https://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1751873-living-planet-report-2018-60-procentig-nedgang-av-bestanden-av-vilda-rygggradsdjur-sedan-1970

Varje människa som är bibelläsare måste ställa sig frågan om jag som läsare handlat och förvaltat livet och vår omgivning på ett ansvarsfullt sätt.

2. Kyrklig klimatfasta

Equemniakyrkan följer samtidens politiska trender. I avsikt att öka enskilda medlemmars och kyrkors kunskap och engagemang i klimatfrågan har en särskild samordnare anställts. Det är ju inte så tokigt alls. Kyrkans tjänsteman måste ses som en prioritering av de resurser som församlingar och enskilda gett kyrkan att förvalta. Men hur förhåller sig då frågan i en global eller nationell kontext? Ja svaret är inte enkelt att ge i denna blogg och kanske frågan är stor och denna blogg inte relevant för att belysa komplexiteten.I alla fall inte vetenskapligt och politiskt.

Först ut kommer “nyordet”; kliimatfasta:

Här är initiativet om klimatfasta: https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta/  Vem kan tycka annat än att detta är riktigt bra?

3. Om eländiga utsläpp som skadar människa och natur.

Ibland letar sig verkligheten in i alla tidningsrubriker som omger oss läsare dagligen. De flesta svenskar är nog klart medvetna om klimatfrågan och utsläppen av koldioxid och dess effekter på vår jord. Men så finns det här ändå beslutet som påverkar min värld mer än min bilfärd till konsum eller kyrkaffets ingredienser:

https://www.svd.se/helt-orimligt-att-lata-raffinaderi-vaxa/i/senaste/om/debatt

4. De värsta “utsläpparna” i Sverige 2017.

Hur påverkar mitt liv och mina närståendes livsföring samhället och klimatet. De allra flesta aktörerna verkar vara överens om att CO2 utsläppen är en stor marodör. Men var finns de största utsläppspunkterna.? Är det mjölkkorna hos Arlabonden och mitt mjölkdrickande eller finns det andra mer betydande

– De släppte ut mest koldioxid från fossila källor under 2017

Anläggning Utsläpp av fossil CO2 (miljoner ton) Verksamhet Kommun
1. Luleås kraftvärmeverk, Lulekraft 2,174 Förbränning Luleå
2. Cementa AB, Slitefabriken 1,601 Anläggning för framställning av cementklinker eller kalk Gotland
3. Preemraff, Lysekil, Preem AB 1,583 Olje- och gasraffinaderier Lysekil
4. SSAB, Oxelösund AB 1,53 Stål och metall Oxelösund
5. SSAB EMEA AB, Luleå 1,294 Stål och metall Luleå
6. Borealis Krackeranläggning 0,641 Anläggning för kemisk framställning av organiska baskemikalier Stenungsund

5. Fördubblade utsläppsrätter av CO2 nyligen godkända för Scanraff Lysekil

Del av Scanraff Lysekil,Brofjorden Kommer att bli landets största utsläppskälla

Enligt 2018 års rapportering till FN:s klimatkonvention släppte Sverige 2016 totalt ut 52,9 miljoner ton växthusgaser (omräknat till CO2 ekvivalenter). 36% av dessa omfattar utsläpp från industrier, som t ex Preemraff vars utsläpp regleras via s.k. utsläppsrätter. Preemraff är idag Sveriges tredje största CO2-förorenande industri med utsläpp på 1,7 miljoner ton CO2 per år. Efter utbyggnaden fördubblas utsläppen och Premraff i Lysekil toppar då listan i Sverige med god marginal med hela 3,4 miljoner ton CO2 per år. Detta handlar ju förstås bara om utsläpp genererade under själva produktionen. Sedan bidrar Preemraffs produkter till ytterligare fossila CO2 utsläpp inom bland annat transportsektorn. Dessa utsläpp regleras främst via nationella klimatmål som baseras på EUs klimatmål, som i sin tur regleras i Parisavtalet.

För att sätta detta i perspektiv så släpper varje svensk enligt Naturvårdsverket idag ut ca 11 ton CO2 per år. För att minska klimatpåverkan och nå 1,5-gradersmålet (vilket vi har skrivit under på i Parisavtalet och bör nå för att inte få extrema klimatförändringar) måste vi enligt klimatexperter ner under 4 ton CO2 per person och år före 2030. En flygresa t o r till Thailand genererar ca 3,9 ton CO2 per person. Detta är alltså hela årsbudgeten för en person 2030. Samtidigt motsvarar det utbyggda Preemraffs årliga utsläpp nästan en miljon Thailandsresor.

6. Psykisk ohälsa fördubblad

Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Ökningen är mycket stor även bland unga vuxna.
Bakom stegringen ligger framför allt ångest och depressioner.
– Man kanske har högre krav på sig i dag, säger Peter Salmi på Socialstyrelsen.

De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna. Det handlar både om självrapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar, enligt Socialstyrelsens rapport . som kan läsas här:  Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.

Enkel fråga: hur är det med anställda kyrkliga samordnare för de mest utsatta inom denna målgrupp?

7. Tuffare arbetsmarknad

I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor.

Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre bland personer med svåra psykosociala förhållanden. Det kan enligt rapporten tyda på att orsakerna står att finna i miljöer där de flesta ungdomar vistas, till exempel i skolan eller vid inträdet på arbetsmarknaden.

– Det skulle kunna handla om att det är svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i dag än tidigare, eller att utbildningarna är mer teoretiska. I dag jobbar barnen nästan som små projektledare och om man till exempel har adhd kanske man behöver mer hjälp än tidigare, säger rapportförfattaren Peter Salmi.

Enkel fråga: Finns det från kyrkor planerad och strukturerad verksamhet till stöd för människor med dessa bekymmer som dominerande i vardagen och livet i övrigt?

8. Risk för självmord. Tre svenskar dör så varje dygn. En människa var 40: sekund.

Socialstyrelsen bedömer att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka. Personer som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp samtidigt som det finns en förhöjd risk för självmord eller självmordsförsök.

https://www.svt.se/nyheter/val2018/psykisk-ohalsa-okar-bland-barn-och-unga-vuxna

Självmord har många olika grunder. Att inte finns mening med liv eller kraft att orka vidare hör ofta samman med livets mening och fysisk och psykisk kraft samt brustenhet i fråga om relationer. Kristna människor , församlingar och kyrkor har ju i sig verktyg och budskap som i hög grad kan ge människor såväl frihet, mening som meningsfullt liv i gemenskap.

Enkel fråga; Varför profileras kyrkorna inte i fråga om detta sociala som strukturella problem? Vore inte en kyrkans strategiska  samordnare lika angelägen här som inom klimatpolitiken?

9. Gemenskap och meningsfullhet

 Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat en nationell strategi och utsett en ensamhetsminister.

Tanken med strategin, som släpptes i oktober, är dels att ta reda på vilka faktorer som bidrar till ensamhet och minska stigmat kring ensamhet, och dels att se till så att alla politikområden främjar gemenskap och psykisk hälsa. Bland annat ska regeringen verka för att förbättra offentliga transporter och för att natur- liga mötesplatser byggs in i nya bostadsområden. Dessutom ska man stötta olika frivilliginitiativ.

Enligt en rapport från regeringens kommission om ensamhet känner sig fler än nio miljoner britter – cirka 14 procent av befolkningen – oftast eller alltid ensamma. Det är något som i förlängningen kostar arbetsgivare uppemot 2,5 miljarder pund årligen, enligt en studie.

Och det är långt ifrån endast äldre människor som känner sig ensamma. Enligt den brittiska statistikmyndigheten, upplever fler ungdomar mellan 16 och 24 år att de är ensamma än personer som är mellan 65 och 74.

Hur tänker vi om änkor och änkemän och upplevelsen om ensahet

Den sk H70 utredningen i Göteborg som gjordes för rätt många år sedan klargjorde sambanden mellan brist på meningsfullhet och gemenskap som en av de allvarligaste hälsoriskerna. Långt värre än att röka tungt och dricka mycket alkohol. Att bli änka/änkling är en synnerligen stor hälsorisk. Socialtjänstlagen ger enskilda rätt att få hjälp att hitta “ett meningsfullt liv i gemenskap med andra” Rättigheten är lika stor som rätten till försörjningsstöd.

En enkel fråga: Vi kristna anser att vi i Bibeln och församlingens gemenskap har alla möjligheter att verka i detta område med betydande framgång. Varför utvecklar kyrkor och församlingar inga strukturella planer här och hur kan det komma sig att rättvisemärkt kaffe borde kopplas samman med människors behov av gemenskap? Eller ser vi meningsfullhet och gemenskap som något annat fast verklighehten är som den är?

10. Sammanfattning och enkel analys

Bibeln är utgångspunkt för oss kristna i allt som gäller våra liv. Eller kan man kanske uttrycka det så att Bibeln bör vara det. Ibland sammanfaller verkligheten med den bibliska profetian på ett märkligt sätt. Det är lätt att som “modern” människa eller sk “liberal kristen” se bibelns berättelser som bilder eller metaforer som inte motsvarar verkligheten. Men den bibliska berättelsen har en funktion och man kan ju se hur såväl Jesus som de närmaste efterföljarna förhåller sig till sin bibel. Johannes uppenbarelse, en svårläst bok, innehåller många referenser till den judiska bibeln.

Jesaja är och var en högt aktad profet. Orden ovan från hans text kan inte bara förbigås. Sodom och Gomorra i förhållande till människans otro har en parallelll den yttersta destruktionen. Varför skulle den inte gälla idag, även om just saltstoden ännu inte setts. Kanske är skillnaderna mellan Malibu och den bibliska kontexten inte så stor.

Miljöfrågorna som nu mest betecknas som klimatfrågan är en grundbullt för vår existens.Det handlar m förhållningssättet för skapelsen dvs naturen, människorna och djuren. Men miljöfrågan har olika dimensioner.

Visst är det bra om kyrkor engagerar sig i rättvisemärkt kaffe, Visst är det bättre med tåg än med en gammal rostig Volvo med B20 motor. Visst är grön gurka från Tibro bättre än en dieseltransporterad från Spanien.

TV predikan valdagen 2018 Sofia Camnerin, kyrkoledare. Vilket budskap förmedlas. Frälsningen är den den riktigt stora frågan eller?

Men kanske borde kyrkan prioritera det som kyrkan är bäst på; livet och meningsfullheten.

Att begränsa effekterna av Preemraffs utsläpp i Lysekil är knappast något som vare sig en församling eller kyrka kan åstadkomma på egen hand. Här krävs politisk kraft på alla nivåer. Visst är den enskilda människans livsföring en liten pusselbit som kan läggas samman med alla andra. Men ur kristen synpunkt finns en tanke jag inte kommer ifrån:

  • i vårt land finns massor med kraft hos mängder av människor som vill skydda vår miljö och rädda klimatet. Och de behöver absolut bli fler-
  • – Det finns betydligt färre personer som arbetar för att människor skall räddas till ett evigt liv och få del av frälsningen genom Jesus kristus.
  • Om jag som kristen ser detta som en oerhört angelägen fråga ja kanske den mest angelägna hur kan jag då försvara prioriteringar i förhållande t mellan angeläget arbete som många är angelägna att verka för i förhållande till livsavgörande angelägna frågor som betydligt färre verkar för.
  • Min fråga blir därför: Hur använder jag tid kraft och resurser på ett klokt sätt.

lg

Publicerat i Baptism, Debatt, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

En kyrka och en församling som trodde på framtiden och vägrade nedläggning utifrån organisationstoretikernas föreställningsvärld

Baptistförsamlingen i Lidköping var inte stor vid tiden när baptistsamfundet integrerades i en ny kyrklig organisation som fick namnet Equmeniakyrkan. Den nya organisationens handläggare från huvudstad och regionexpedition såg då en unik möjlighet att avveckla baptistkyrkan och kapitalisera fastigheten som ligger precis mitt i centrum. En fastighet som bedömdes generera ett kapital till den nybildade stora organisationen. Kyrkan var kanske lite gammaldags i sin utformning men med ett väldigt centralt läge.

Spännande glimt av historia.

Den väldigt lilla församlingen och dess pastor från Vänersborg hade en annan kallelse för tjänst i Guds rike än den organisationsfolket från huvudstaden tänkt ut. Herrens uppdrag var att utveckla och troget tjäna med Guds ord för människor i Lidköping.
Fastighetsförsäljningen stoppades och evangelisationen kunde fortsätta. År för år sedan dess har den jättelilla församlingen vuxit med nya medlemmar och dopförättningar, Här finn nu regelbundna gudstjänster med många besökare.
Samverkan mellan Vänersborg och Lidköping har en historisk grund om samverkan som hållit i över 100 år. Församlingen bildades redan 1894. Under åren 1906 till 1910 var Lewi Petrhus baptistpastor och föreståndare.  Pethrus döptes i Vänersborgs baptistförsamling 1899. Han började därefter som baptistpredikant först i Norge och sedan i Bengtsfors innan han sökte in på Betelseminariet, 1911 lämnades Lidköping och Petrhus pastor i Stocholms 7:e baptistförsamling med namnet Filadelfiaförsamlingen. 1913 uteslöts beklagligt församlingen från samfundet och blev en känd del av svensk pingströrelse.  Petrus kontakter med Norge går vidare i det som är dagens verksamhet i såväl Vänersborg som Lidköping.Det sociala engagemanget som var en del av Petrhus kallelse finns också idag i Lidköping.

Lyssna på förkunnelse ifrån Lidköpings baptistkyrka

Lyssna på följande länk:

http://www.korset.se/media/lidkoping-predikan

 

Tron på uppdraget och Herrens kallelse.

Här nedan en glimt från utvidgat arbete för människor med särskilda behov. (Redovisat i facebbook.)

Baptistkyrkan Lidköping i stadens centrum

“Gudstjänst i Lidköpings baptistkyrka. (Urklipp från facebook)

Torsdagens gudstjänst i Baptistkyrkan, Lidköping kom att präglas av att Stiftelsens Lotsen i Lidköping. Lotsen är en stiftelse för att hjälpa människor, lotsa dem, att söka hjälp för sina missbruksproblem. Under dagen har man öppet hus och invigt en verksamhet i sina nya lokaler i Baptistkyrkans hus!
I den mycket välbesökta gudstjänsten sjöng lovsångsteamet och vi fick möjlighet att markera glädjen över det samarbete som Baptistförsamlingen och Lotsen har genom att från församlingen överlämna en Bibel som skall alltid finnas tillgänglig i Lotsens lokal.
Den dagliga ledaren för Evangeliesetret i Norge Trond Palmgren-Eriksen med fru Anita överlämnade blommor till Anna och Thommy Bergenwall som är initiativtagare och dagliga ledare för Lotsens arbete i Lidköping.
Sedan sjöng och predikade Trond i gudstjänsten som avslutades med att många sökte hjälp i förbön och många blev starkt berörda av det Gud gjorde i deras liv.
Tronds predikan kan du höra här:
http://www.unity.se/objfiles/16/PL181115_1310609336.mp3
(Kommer inom kort också som video på vår YouTube-kanal.)
/ Baa””

Herrens vägar är inte alltid våra och inte alltid dem man med god vilja försökt tänka ut i huvudstaden. Låt oss tacka Herren för det Han gör!

Utdrag från facebook /Lgb

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar