En annan slags fasta. Det gäller livet! Del 2.

Påskdagen idag. På tredje dagen då  han återkom från de döda. Kom till liv. Han hade lagts i en grav. Begravningen genomfördes noga enligt den judisk tradition. Den döda kroppen hade lagts in i väv. Massor med väldoftande kryddor omgav den döda Jesus. Flera människor var där och självklart genomförs den kroppsnära ritualen för en död av människor som ser att den döde är död.

Och sen, enligt skrifterna är han borttagen eller borta ur graven. Klädedräkten fins kvar men kroppen är borta. Trots försiktighetsåtgärder var han inte där. Hade någon tagit med sig den döde Jesus eller hade han försvunnit på annat sätt?

Frågan levde då, och lever än idag.

Hur kunde det som beskrevs ske? Var det enbart symbolik som en teologiprofessor brukar skriva. Eller realitet. Hur kunde en kärleksfull Gud låta sin son lida med Guds vilja. Nej Jesus mördades av en ockupationsarme av politiska skäl! Eller???

Varför behövde Jesus dö på korset?

Kunde Gud inte bara förlåta oss våra synder utan korset?
Bibelns svar är att vår synd är så allvarlig både för oss själva, omgivningen och Gud. Det går bara inte att släta över, förlåta utan anledning. Syndens lön är döden. Alla är syndare.
Vi klarar inte av att frälsa oss själva.
Även vi som lever försynt och inom lagen, även vi missar målet. Vi älskar inte Gud som vi borde, vi älskar inte vår nästa som oss själva.
Bibelns svar är att Kristus har burit vår synd på korset. Därför att Gud älskar oss så mycket och inte vill att någon ska dö. Kristus tog på sig syndens skuld, syndens straff, syndens konsekvenser – för att vi skulle få hans rättfärdighet. Han tog på sig  döden för att vi skulle få det eviga livet.

”Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.”(Hebr 9:27-28).

“Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom”(Jes 53:5, 6).

Johannes 3:16 säger: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv”.

Men innebär inte korset död, mord och blodsutgjutelse?

Hur går det ihop med Guds kärlek? Korset handlar om att Gud såg hur ondskan hade fått greppet om mänskligheten. Gud såg till vår belägenhet och att vi inte kunde frälsa oss själva. Han grep själv in genom att sända sin son, som på korset undanröjde det som leder mänskligheten till död.

Kristus vann seger på korset.

Genom det som hände lät Gud besegra dödens makt, syndens makt, och djävulens makt.

Ett grundläggande bibelord som visar detta är Kolosserbrevet 2:13-15. Paulus skriver:

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem” (Kol 2:13-15).

I Galaterbrevet 2:19 utbrister Paulus att jag är korsfäst med Kristus och samma formulering förekommer i Romarbrevet 6:6-8 och 11-12: ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom … Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär”.

Vi har dött med Kristus och vi har uppstått med honom.

“Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” Galatererbrevet 3:13-14

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kyrkoledaren Sofia Camnerin anser att muslimer ber till samma Gud som kristna. Hur får ledaren ihop detta? Här en kort antites.

Svensk baptism är sedan några år tillbaka en del av Equmeniakyrkan. Den traditionella världsvida baptismen har varit tämligen klar i vem Gud är och vem Jesu Fader är och hur förhållandet mellan Fadern, Sonen och den helige Anden ser ut.

Biträdande kyrkoledaren för Equmeniakyrkan gjorde för en tid sedan en tydlig kyrklig åsiktsförklaring om hur hon delger den kyrka hon leder och företräder sitt och kyrkans klargörande om islams Gud och kristnas Gud den Jesus kallar Fadern. Länken nedan är tagen från tidningen Sändaren.

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Jag vill då framhålla att det är nog rätt många med frikyrklig identitet och med hemvist i Equmeniakyrkan som har svårt att ta till sig kyrkoledarens budskap ifrån länken ovan.

I en kort video länk finns en annan uppfattning om Gudsbegreppet. Väldigt kort (1 minut 56 sekunder) sammanfattat men dock värt att tänka på. Det kan ses som ett av många alternativa tolkningar av det som kyrkoledare Camnerin skrivit i samverkan med  imam som gemensamt kommit fram till att de har samma Gud.

Rätt märkligt. /lg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En annan slags fasta. Kycklingens evangelium. Del 1.

 

1. Bakgrund

Equmeniakyrkan proklamerar i år en ny fasta; klimatfasta. Det är säkert bra i sig men tanken känns väldigt ovanlig då fasta i fastetiden är en del av förberedelserna för att ta del av påsken och Jesu försoningsverk. Som tidigare beskrivits i denna blogg finns idag en tendens inom vissa kyrkor och bland en del teologer att ordens värde byts ut, Precis som George Orwell profeterade om (“frihet är slaveri” osv) tillämpas den specifika kommunikativa tekniken.  Väldigt noga har detta belysta i inlägg om Pride karnevaler som gärna beskrivs som utslag av demokrati och mänskliga rättigheter. Utvisning av kristna flyktingar har dock intill dessa dagar uppmärksammats betydligt mindre även om en intensiv insats från en enskild pingstpastor fått den kyrkliga opinionen att vakna till rejält. HBTQ paradigmet fick inte ifrågasättas men ett TV inslag om personer som ångrat sitt könsbyte skapade ett utrymme för tankar som inte fick tänkas utan kraftigt klander.

“Avveckling” av foster skapade genom Guds nåd och med Herrens kännedom fick inte och får helst inte beskrivas. Abortkliniker är dock en del av Svenska missionsrådets policy för kristen mission.  Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson har inga invändningar om att den kyrka han leder står bakom den missionspolicyn. “Feticid” betyder avlivning av friskt foster i livmoder lanseras som tankar från Statens medicintekniska råd SMR. Finns kristen etik att bruka i den frågan? Har någon kyrklig ledare kommit fram med tankar om selektion av foster är rätt eller fel? Det är svårt att hitta en artikel eller text om Preem i Lysekil som kommer att släppa ut mest koldioxid i Sverige. Kossornas påstådda miljöpåverkan tycks dock vara ett område för kyrklig uppmärksamhet. Hur kan det komma sig?

Det verkar som om olika kyrkofamiljer agerar och reagerar utifrån tankesystem som inte har sin grund i Bibeln och möter yttringar med den som bas. Det verkar så som om den sociala och mediala kontexten är utgångspunkten och utifrån den söks stödpunkter som känns fräscha. Abortkliniker benämns gärna som “reproduktiv hälsa” och en del av modern hälso- och sjukvård.

2. “Liberalteologernas” paradigm

Frågan om Jesu död och rollen som Guds son som ett gudomligt offer, är en del av den klassiska kristna tron kopplat till vår möjlighet till försoning. Jesu död kan numera uppfattas som stötande och en tendens finns tydligt hos så kallade “liberalteologer” att mer försöka få hela påskdramat som en allegorisk beskrivning av Guds kärlek. Jesu tankar försvann inte när han som upprorsmakare avrättades av ockupationsmakten. Hans ord uppstod i dem som tror idag. Den fysiska uppståndelsen som Tomas tvivlade på innan mötet med Jesus det tvivlet lever kvar hos en del liberala teologer än idag. De har inte sett eller känt såren efter spikarna och därmed inte mött Jesus. Tomas erfarenhet dokumenterad i Bibeln reduceras därmed.

3. Liberalteologiska referensobjekt

Så här skriver professor Thomas Kazen Högskolan i Stockholm om Jesus och hans roll kopplat till påskens centrala innehåll:

“Jesus död var inget offer. Den var en avrättning utförd av romarna. Judendomen tillämpade inte människooffer. Somliga tidigkristna började beskriva Jesus död som ett offer, därför att en del av det som antika offer betydde för dem kom Jesus att betyda. Inte minst blev Jesus för dem mötesplatsen mellan Gud och människa. Kommunikation var djuroffrets främsta funktion.

Det hör till den kristna kyrkans högst klassiska tradition att ständigt söka samtidsrelevanta tolkningar av texterna, traditionen och tron. Hur gör man det i en tid när djuroffer är närmast obegripliga och referensramarna fulla av missuppfattningar? På vilka sätt kan Jesus död bli meningsfull för människor idag i ljuset av hans liv, verksamhet och gudsrikesvision? Utan samtidsrelevans, inget evangelium. Så har det alltid varit. Teologer hjälps åt att söka nya svar.2

Betlehemskyrkan (Equmeniakyrkan) i Göteborg har inbjudit en feministteolog(Keller) från USA för samtal med bland andra förre ärkebiskopen Hammar. Hennes budskap liknar Kazens men är kanske än mer tydligt. Gud griper aldrig in i människors liv och förhållanden. (Sändaren april 2019)

Hennes påskbudskap redovisas i Sändaren bland annat så här:

En del tror att det var Guds handlande, att Gud ville tortera och döda sin älskade son. Det är en syn på saken, den andra teologin är att Gud upplevde döden på korset, Gud dog där, och Gud är sårbar. Men det gör inte Gud hjälplös eller svag, utan Gud arbetar på ett annat sätt. Guds kraft kan inte skiljas från kärlek, och kärleken är inte kontrollerande.”

Hela artikeln om Kellers tankar finns i länken nedan:

https://www.sandaren.se/kultur-teologi/gud-griper-aldrig

Men hur ser det nu ut med påsken. I ett nutidsperspektiv??

3. Om Johan Glans tänkvärda ord

Komikerna Johan Glans, har funderat på det här med svenskarnas påskfirande och med sin intressanta vinkling fick han till denna text:

Kristen påsk?

”Tänk om de kristna skulle gå till en PR-byrå för att få hjälp med hur de skulle fira minnet av deras frälsares död på ett kors, där han dog under fruktansvärda plågor och sedan uppstod igen.
– Jaa, skulle PR-mannen svara, jag tänker mig kycklingar, massor av kycklingar, och hönsfjädrar och ägg, ägg som barnen kan måla i kulörta färger.
– Så du tänker dig ett hönstema? skulle den kristne dröjande svara.
– Ja, och en hare. Och så kan ni klä ut era barn till kärringar som tigger godis. Och äta sill.
– Fast…vi äter ju redan sill till jul och midsommar! Ska vi inte ha något annat än sill..?
– Nä, sill ska det va. Och must.
– Julmust?
– Nä, påskmust. Det är något helt annat än julmust.

Så långt Johan Glans humor. Men bakom den finns ett djupt allvar. Är påsken något som handlar om Jesus och hans offer för vår och syndens skull???

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En ny sorts fastetid

Den profetiska tidskriften “Flammor” har uppmärksammat den nya fasteaktionen “klimatfasta”. Eftersom fastetiden är ett klassisk kristet begrepp och en tid inför påskens viktiga budskap är artikeln intressant då den belyser förändringen av ords innehåll och kristna uttryck.

Samtidigt som Nilsson inte förringar de problem som miljön utsatts för och som ofta orsakas av våra egna prioriteringar inte sällan komna från “egot” och inte från ansvaret för skapelsen.

 

http://flammor.com/vad-hnder-i-frikyrkan-p1367.html

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Aktuellt profetiskt budskap av pastor Martin Luther King. Författat i april 1963.

Baptistpastor och Dr. Martin Luther King

 1. Bakgrund

Ovan i tidigare tre inlägg har behandlats  kyrkans roll och kyrkoledares styrning kring Svenska missionsrådets policy. Det verkar som man på ledningsnivå hanterar “obehagliga” eller svårförklarliga ställningstagande  med en metod där de helt enkelt medvetet tonats ned. Denna metod visar på att man i verkligheten accepterat och stått upp för något som är ok och i linje med respektive kyrkas policy. Kardinal Aborelius har som enda ledare vågat ifrågasätta missionsrådets texter och värderingar. Att gå förbi och att inte våga konfrontera tron, bibeln med samtiden är inte entydigt. I fråga om klimatet där en förkrossande majoritet i samhället verka tycka lika tycker kyrkor än mer lika. Ifråga om vem människan är; kvinna eller man av födsel eller en social konstruktion tycker den politiska och mediala världen något, och Bibeln lär något helt annat. Då väljer kyrkans ledare att avvika från klassisk kristen tro. Lika uppseendeväckande är att det kristna missionsrådet ser abortkliniker som en del av sin kristna policy. “Kom till vår kyrkans abortklinik så löser vi dina problem med barnet i ditt livmoder”. Knepigt. Kvinnans rätt till sin kropp säger politiken och tydligen kyrkan som lämnar det av Gud skapade och älskade barnet åt ett annat öde.

Martin Luther King, välkänd baptistpastor lyfte fram det etiska dilemmat utifrån sitt uppdrag en slags profetisk kontext, Här nedan en kommentar och ett urklipp översatt.

2. Tankar och citat ur pastor Kings bok 

“EN HELT VÄRLDSFRÄMMANDE RELIGION SOM PÅ ETT KONSTIGT SÄTT DELADE UPP KROPP OCH SJÄL, DET HELIGA OCH DET SEKULÄRA.

Mats Selander skrev: Läser nu Martin Luther Kings “Letter from Birmingham Jail”. Han skriver om sin besvikelse över de “vita kyrkorna” som kritiserade honom. De menade att förtrycket mot svarta var en “social fråga” som inte hade med evangeliet att göra. Det är i mina ögon högintressant. Samma resonemang möter jag när jag talar om exempelvis abort.

Läs och begrunda Kings profetiska ord:

” mitt i en stor kamp för att befria vår nation av ras och ekonomiska orättvisor, har jag hört så många ministrar säga, :

” det är sociala frågor som evangeliet inte har något att göra med,” och jag har sett så många kyrkor omvandla sig själva till en annan religion som gör en märklig skillnad mellan kroppar och själar, det heliga och det sekulära.

Det fanns en tid då kyrkan var mycket kraftfull. Det var under den perioden som de tidiga kristna gladdes när de ansågs värdiga att lida för vad de trodde. På den tiden var kyrkan inte bara en termometer som registrerade idéerna och principerna i den populära opinionen; det var termostaten som förändrade samhällets seder.

Varhelst de tidiga kristna gick in i en stad blev den störd och samhället försökte omedelbart fälla dem för att vara ” rubbade av freden ” och “agitatorer.” Trots det fortsatte med den övertygelsen att de var ” en koloni av himlen ” och att man var tvungen att lyda gud snarare än människan. De var få men stora i sina engagemang. De var berörda av Gud på alla sätt och  förde fram ett slut på så forntida ondska som kunde yttras som  barnamord och gladiator tävlingar med kristna som slaktobjekt

Saker och ting är annorlunda nu. Den moderna kyrkan är så ofta en svag, ineffektiv röst med ett osäker röst.

Det är så ofta den av status quo. Kyrkans närvaro stör inte längre. I den genomsnittliga gemenskapen är kyrkan tröstade ej sällan med kyrkans ofta högljudda sanktion av att saker är som de är.

Men Guds omdöme är i kyrkan som aldrig förut. Om kyrkan i dag inte återtar den tidiga kyrkans offer, kommer den att förlora sitt autentiska uppdrag, förlora lojaliteten hos miljoner, och bli betecknad som en irrelevant social klubb utan nämnvärd betydelse för framtiden.”

Lg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar