Om begreppet “feminist teologi”.

Bakgrund

I vårt mediala landskap finns det många som anser sig omfattas av begreppet “feminism” Tror knappast det finns någon av riksdagens mer tongivande politiker som har en annan inställning än att de är feminister. Regeringen är det. Jimmy Åkesson också. Utrikespolitiken är feministisk  med stark stöd av utrikesministern. Detta trots ett förvånande stöd till diktaturer och till antidemokratiska korrupta ledare. 

Nu tycks vi i det offentliga rummet ha  en ganska bred förståelse för begreppet feministisk teologi. Således omfattas läran om Gud utav en del i en  feministisk kontext. Frågan som då uppstår är det då korrekt och troget Guds ord?

Debattartikel i tidningen Dagen

Närverket Klassisk Baptism och kristen tro skrev i juli en artikel i tidningen Dagen. Den var en reaktion på hur Sveriges ekumeniska kvinnoråds generalsekreterare uttrycker sina värderingar när hon iklätt sig rollen som SEK främste företrädare och ordinerad pastor. Hon ger sitt pastorala OK  “engångsligg” utan känslor och att polysexuella relationer är förenligt med en klassisk kristen tro när det sker genom överenskommelser mellan de kristna som har  sådana relationer. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd har svarat i tidningen Dagen och gett sin syn och därtill ett nätverk av kristna feminister. Detta har redovisats här i blogginlägg tidigare,

Nätverkets grundläggande synpunkter handlar om hur kristna personer i ledande ställning kan förhålla sig till proklamerade värderingar såsom de framförts av SEK främste företrädare, Inlägget handlade inte om begreppet feminism eller “kristen feministisk teologi”. Men eftersom begreppet hamnat in i denna fråga finns det nog skäl att fundera kring ordens betydelse.

Teologen Vesa Annala skissar tankarna bakom begreppen feministisk teologi.

Vesa Annala teolog och pastor

(Först redovisades detta inlägg på facebook sommaren 2019)

Det finns många åsikter om feministteologin. Feministteologin har sina rötter i USA i den 1800-talets amerikanska kvinnorörelsen. Då börjar man sträva efter jämställdhet mellan män och kvinnor (en god sak).

Den nyare varianten av feministteologi får sitt genombrott på 1960-talet. Då börjar man poängtera och problematisera förhållanden mellan makt och kön. Man börjar läsa Bibeln utifrån ett ”kvinnoperspektiv”. Man börjar upptäcka ”patriarkala strukturer” och ”kvinnoförtryck” i de heliga Skrifterna och i den kristna kyrkans historia (kyrkan har mycket på sitt samvete).
Feministteologi sägs har blivit både ett kritiskt och konstruktivt projekt. Kritisk i den mening att den kritiserar den ensidiga (manliga) läsningen av Skriften och kyrkans manliga maktstrukturer. Konstruktiv i den mening att kvinnors erfarenhet av tro lyfts fram.

19 juli fanns i tidningen Dagen (webbupplaga) en text från ”medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister” en kritisk reflektion till en tidigare artikeln från tre skribenter från klassisk baptism som handlade om feministpastorn Esther Kazens olika inlägg i hennes feministblogg. Medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister tiger dock helt att feministteologi i sig har uppstått ur kritik av den traditionella tron och kyrkan. Enligt dessa ”Kristna feminister” tillåts kritiken bara vara enkelriktad! Hänvisning till Jesus i Johannesevangeliet (kap 17) är väldigt haltande. Johannestexten talar ingenting om ekumenik utan enhet i honom. Ekumenisk enhet är inte samma som enhet i Kristus.
Effekten av uppkomsten av feministisk teologi beträffande Bibeln som helig Skrift har varit att Bibeln betraktas inte längre som en gudomlig uppenbarelse. Bibeln uttrycker snarare männens tolkning och förståelse av Gud och historia. Denna mannens företräde att läsa och tolka Bibeln bör ersättas av en ”könsneutral” läsning. Maskulina termer som ”Gud Fader” bör ersättas eller kompletteras av termer som ”Gud Moder”. Kvinnans ställning i kyrkan måste höjas när det gäller ledarskap och andra frågor, etcetera.

Feministteologi blir snart en ”partner” med HBTQ-rörelsen. Alla kärleksformer bör beaktas som uttryck av Guds kärlek. Att kyrkliga ledera delta i Pride-tåget är ett utryck för detta.
Hur reagerar man som bibelläsare till nya teologiska strömningar? Har man missat något? Nej, det tror jag inte. Upprepade gånger möter man kvinnors (och mäns) öde i bibeltexterna. Under alla åren jag läst Skriften har jag lärt mig att läsa Skriften på ett balanserade sätt. Jag har lärt mig att läsa bibeltexterna utifrån två olika ”bakgrund”. Den första ”bakgrunden” är syndfallsberättelsen i Första Moseboken. Adam och Eva är i Edens trädgård. ”Ormen” lockar kvinnan att ta frukten från det förbjudna trädet. Mannen, som är med henne, säger ingenting. Varför är han tyst och inte hindrar kvinnan att lyssna på ormen? Kvinnan har full frihet att agera. Både äter av den förbjudna frukten. Människan faller. Deras ögon öppnas och de bli varse om sin nakenhet (både den fysiska och den andliga).

Gud ropar efter människan (mannen). Efter samtalet med paret faller Guds dom: Jorden skulle vara ”förbannad”. Samtidigt säger Gud hur relationen mellan man och kvinna skulle bli i framtiden. Mannen skulle komma att ”råda över” kvinnan. Hur sant har inte detta blivit! Varför? Fallets konsekvens.

Ett av den kristna kyrkans största misstag har varit att man har tagit uttrycket ”råda över” som Guds befallning till mannen. I själva verket är det en profetia på samma sätt som profetian om ”kvinnans säd” som skulle trampa ormens huvud. Kyrkan har alltid tagit denna del av texten som profetia. I konsekvensens namn bör också texten om mannen och kvinnan tas som en profetia. Här missar feministteologin (konstruktivismen och en del ytterligare teologiska inriktningar) målet med sin kritik av den nytestamentliga (och bibliska) tron.

Efter dessa insikter har jag lärt mig att läsa Bibeln också på ett annat sätt, nämligen utifrån det perspektivet som rådde före fallet. Den kristna teologin bör återspegla tiden före fallet eftersom Jesus (som den ”sista Adam”) kom just för att återupprätta människan, bl.a. jämlikheten mellan män och kvinnor. Som man och kvinnan utgör de tillsammans den fulländade avbilden av Gud.

Dessa två sätt att läsa Skriften har löst många frågor, Jag rekommenderar varmt denna läsning för alla. Bibelns ska läsas med dessa två händelser i bakgrunden. Fallets konsekvenser för skapelsen, men det ursprungliga syftet med skapelsen måste följa med. Som kristna bör vi sträva tillbaka till tiden före fallet och inte låta människans fall (på ett felaktigt sätt) styra vår läsning av Skriften.

Feministteologi är ett exempel på att man läser Skriften väldigt ensidigt. Tyvärr lider många andra ”teologier” av samma problem.

Vesa Annala

 

Publicerat i Äktenskapet, Debatt | Lämna en kommentar

Reaktioner på Klassisk baptist text i Dagen om SEK och generalsekreteraren och pastors stöd för bl.a polysex relationer

Norska reaktioner på Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och dess generalsekreterares värderingar

Björn Olov Hansen Pastor, författare och Böneledare i Norska baptistsamfundet

Svensk generalsekreterare och pastor stöder polyamorøse relationer

Det är nästan inte att tro på vad som händer i sverige. Utvecklingen går skrämmande fort. Och åt fel håll. Generalsekreteraren för sveriges ekumeniska kvinnoråd, pastor esther kazem, driver instagram-konoten ‘feministpastoren’. på detta konto möter vi den ordinerade pastor i embetsdrakt, som ger andlig vägledning till sina 20.000 följare. Här är hon talesperson för polyamorøse relationer, och står bakom promiskuitet som det mest självklara av allt. Här är inget stöd för kyrkans trofasthet, inte heller den klassiska syn som kyrkan har haft i 2000 år, nämligen att äktenskap är mellan en man och en kvinna.

Bakom sveriges ekumeniska kvinnoråds-medlemmar hittar vi freslsesarmeen, svenska kyrkan, equmeniakyrkans kvinneorganisasjoner, lokala kvinneråd och individer. Sek samarbetar även med olika støtteorganisasjoner såsom pingst, svensk alliansmissionen, evangeliska frikyrkan och evangeliska uppdrag.

Tre representanter för nätverket för klassiska dop reaktioner på den från generalsekreteraren från både medlemsorganisasjonene och støtteorganisasjonene. De tre är aila annala från kalmar, lars-göran berg från uddevalla och thomas forslin från göteborg. De tre har skrivit en debattinnlegg i den svenska dagen, som du kan läsa genom att trycka på den här länken:

https://www.dagen.se/debatt/problematisk-feminism-1.1555455?fbclid=IwAR1yz88Vxx9SnfUfSNidkXsA132yfFTrC0dvWeyAuVRZ9vsPzARZvf6ZxV4

Det skulle inte förvåna mig om vi snart har människor i de kyrkliga miljöer som förespråkar samma sak som denna generalsekreterare, men sverige är gärna några år framför oss.

 

Den profetiska tidningen Flammor

Den 20 juli lyftes pastor Kazen, generalsekreterarens ståndpunkter fram i den profetiska tidningen Flammor och där redaktören Holger Nilsson gav sina kommentarer. Rubriken innehåller det värdeladdade ordet “Avfall” dvs medvetet lämnande av den klassiska kristna tron. Texten finns här i länken nedan

https://flammor.com/avfall-p1432.html

 

Apg29.Nu

Nätbloggen Apg29.Nu är en av Sveriges mest besökta kristna bloggar. Också här återgavs och rapporterades om nätverkets text i tidningen Dagen.

https://www.apg29.nu/avfall-och-forforelse-fran-sveriges-ekumeniska-kvinnorad-33653

Publicerat i Äktenskapet, Baptism, Bibeltolkning, Debatt | Lämna en kommentar

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Kristna feminister svarar de Klassiska Baptisterna i Dagen

Två svar till Klassisk Baptisms debattartikel om Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och dess generalsekreterare Esther Kazen har publicerats på Dagen.se den 19 juli.

Replikerna kan läsas här(Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd) och här(Kristna feminister).

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik | Lämna en kommentar

Insändare i Dagen om Esther Kazen och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

3 medlemmar från Nätverket Klassisk Baptism skriver i Dagen om Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och den ganska extrema teologi som framförs av deras generalsekreterare Esther Kazen.  Se artikeln här.

Problematisk feminism

Känner kristna kvinnor sig hemma med agendan hos generalsekreteraren i Sveriges ekumeniska kvinnoråd? Och hur tänker de samfund som ger sitt stöd? Det frågar tre representanter för Nätverket för klassisk baptism.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en kristen paraplyorganisation med en viktig uppgift att stärka kvinnors delaktighet och inflytande i kyrko- och samhällsliv. Organisationens har bra ändamål som att arbeta för jämställdhet och kvinnors engagemang, bygga upp resurscentrum och nya mötesplatser samt att skapa opinion och debatt. Bland medlemmarna finns Frälsningsarmén, Svenska kyrkans och Equmeniakyrkans kvinnoorganisationer, lokala kvinnoråd och enskilda. SEK samarbetar med ett stort antal tematiska organisationer men har också en nivå med stödorganisationer. Där märks bland andra Pingst, Svenska alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan och EFS.

Ekumeniska paraplyorganisationer brukar uttala sig diplomatiskt men SEK:s generalsekreterare är allt annat än försiktig. Pastor Esther Kazens budskap var välkänt när hon anställdes 2017 och hon har en mycket profilerad agenda som ofta syns i press och sociala medier och på konferenser där kopplingen till SEK inte sällan lyfts fram.

Esther Kazen driver Instagramkontot ”Feministpastorn”. Där möter vi den ordinerade pastorn i ämbetsdräkt som ger andlig vägledning till sina 20 000 följare. Följande citat är hämtade därifrån. Kazen säger sig stå helt på Bibelns grund men hållningen är ganska ambivalent: ”Jag kan inte bortse från att Bibeln innehåller både kvinnoförtryck, rasism, homofobi och en hel del annan skit”. Detta teologiska dilemma löser hon genom fantasifulla tolkningar av Bibelns texter för att få ihop dem med den egna agendan. Som om jungfrufödelsen: ”Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon /Maria/ blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen?” Eller om vänskapsrelationer i Bibeln: ”I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut”. Eller om Gud: ”Jag kallar gärna Gud för hen. Eller hon eller han med för den delen”.

Generalsekreteraren för Sveriges ekumeniska kvinnoråd visar sig vara en förespråkare för polyamorösa relationer: ”det är … fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn … kortfattat vet jag att det finns polyamorösa kristna människor och de måste få finnas”. Kazen står också bakom promiskuitet i största allmänhet: ”jag ser sex som något vackert och härligt (samtycke alltid såklart) oavsett mellan vilka (vuxna) och hur sexet tar sig uttryck”. Texterna är som hämtade från RFSU:s kampanjmaterial. Aldrig lyfts traditionella kristna kärnvärden som trohet eller äktenskap och kärlek i relationer är inte heller nödvändigt.

Om denna livsstil får negativa konsekvenser är det inga problem. Kazen förespråkar fria aborter oavsett orsak: ”Det är inte alltid okomplicerat men så länge det finns livmoderbärare som är oönskat gravida behövs abort. Alla andra alternativ är förödande.”

Flera av de sammanhang som SEK och Kazen rekommenderar, medverkar i och samarrangerar med visar sig också vara en plattform för hbtq-aktivism. Och inte minst Kazen själv: ”samkönad kärlek är vackert, naturligt och mer än välkommet i den kyrka jag tror på och hos den Gud jag väljer att följa”. Och dialogen om detta är inte särskilt öppen hos den ekumeniska generalsekreteraren; ”Alla kommentarer som ifrågasätter detta tar jag nämligen bort.” Därför blockeras många traditionellt troende kristna på Kazens sociala plattformar för att maximera reklamen för Pride och andra hbtq-budskap som sker löpande.

Vi har nyligen läst om skrivningarna om abort hos Svenska missionsrådet som orsakat stora diskussioner och där Katolska kyrkan överväger sitt medlemskap. Men jämfört med Esther Kazens budskap måste dessa betraktas som en mild västanfläkt. Flera frågeställningar inställer sig:

  1. Känner sig svenska kristna kvinnor överlag hemma i det budskap som aktivt sprids av deras främsta representant i SEK, generalsekreteraren?
  2. Känner sig organisationer som Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan bekväma med att stå som medlemmar i en organisation som öppet kan förknippas med hbtq-aktivism, odelat abortförespråkande och promiskuitet?
  3. Hur kommer det sig att vissa frikyrkosamfund avböjer koppling till ett närliggande ekumeniskt sammanhang, Svenska evangeliska alliansen, medan de genom sitt tysta stöd legitimerar ett extremt liberalteologiskt budskap i ett annat?

Det finns all anledning att önska att breda ekumeniska organisationer skulle stå på stabil nytestamentlig kristen grund med ledande företrädare som representerar gedigna och klassiska kristna värderingar, i stället för att svepas med i tidsandans alla märkliga irrgångar och uppenbara svek mot Jesus Kristus själv.

Aila Annala, Kalmar
Lars-Göran Berg, Uddevalla
Thomas Forslin, Göteborg
Nätverket för Klassisk Baptism

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt | 4 kommentarer

Equmeniapastor som bejakar polygami? Jajamen. Ny tid och “nya” värderingar. Baals återkomst bakom den pastorala rundkragen

I denna blogg har vi tidigare skrivit om Equmeniapastorn Esther Kazen. Hon har jobbat som församlingsföreståndare i en Göteborgsförsamling. Numera har hon andra uppdrag och har fått utökat förtroende som ordinerad pastor och generalsekreterare i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Så här presenteras Kazen av Equmeniakyrkan;

Esther Kazen

Esther Kazen är generalsekretare på Sveriges Ekumeniska kvinnoråd och har ett haft ett engagemang i uppropet #sanningenskagöraerfria som var en del av Metoo-rörelsen. Esther är även ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan.”

I Kazens instagram för hon samtal ger råd och undervisning till sina följare. Hon biträder att hon är ordinerad pastor och uppträder ofta i sin ämbetsdräkt såsom i flödet nedan.

Hennes roll inom svensk kristenhet är nu mer central. Hon är generalsekreterare i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd. Hon är det i sin roll som kyrkoföreträdare. Kazens synpunkter om tex homosexualitet är väl känd och hon har en helt annan uppfattning om det än vad som finns i klassisk kristen tro eller utifrån den undervisning som ges i Bibeln.

Polysexualitet dvs sexuella relationer med flera samtidigt är något som hon behandlar utifrån frågan om det är ok för kristna. Så i sin pastorala roll som av Equmeniakyrkan ordinerad pastor och själavårdare inför hon ett helt nytt läroparadigm. Hennes teologi eller kristendomsinfluerad etik är nog extremt ovanlig. Man kan fundera på varför hon inte för fram sina åsikter på Hönökonferensen där många väckelsekristna fd missionsförbundare nog skulle fundera på i vilken kyrka de hamnat.

Läsare av denna blogg kan nedan läsa några korta inlägg  pastorala dialog , undervisning och svar. Bibeltolkning och teologisk tolkning kan varje läsare nog ana.  I en kyrka där styrningen avses ske med gemensam kyrkoledning och regionala kyrkoledare med andligt ansvar och ledarskap, kan man ju fundera på om de kyrkliga orden har något värde eller om detta är Equmeniakyrkans totalt förändrade sk. liberalteologiska bibelsyn.

Nedanstående klipp är utan våra kommentarer direkt från hennes egna instagramtext:

feministpastorns profilbild

feministpastorn

Det finns kyrkor som rekommenderar celibat för personer med viss sexuell läggning. Och visst får en leva i celibat om en vill. Men för den som vill dela livet med någon, ha sex med någon, kyssa någon eller storhandla på Willys med någon – så rekommenderar jag istället samliv. Med valfri person. Oavsett pronomen. Så länge personen/personerna ifråga själva vill dela livet, ha sex med, kyssa, eller storhandla på Willys med dig.
Det jag vill säga är alltså att JA jag är övertygad om att det är fullt kompatibelt att vara kristen och samtidigt dela livet med någon en älskar. Med sex och barn och allt. Om en vill. (Och i övrigt även fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn… Det går alldeles utmärkt att vara kristen och leva i något annat än hetero-tvåsamhet-med-barn-livet. Men självklart är även det kompatibelt.)
Vill du läsa mer om VARFÖR jag är övertygad att detta är okej? Läs mina tidigare inlägg “Bibeln & Kärlek” och “Bibeln & Sex” och “Att läsa Bibeln”

mr.purplepills

Vad är din åsikt till att ha engångsligg, sex utan kärlek eller sex utanför en relation? Även om många progressiva kristna tycker det är okej att ha sex utanför äktenskap så finns det fortfarande väldigt många som fördömer eller moraliserar de som väljer att ha sex utanför förhållande eller/och sex utan kärlek. Därför jag frågar.

Hur tänker du kring polygami? Står inte de ganska tydligt i bibeln att man ska vara två? Dessutom brukar polygami oftast få negativa konsikvenser för främst kvinnor
Publicerat i Äktenskapet, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Kristusliv | 2 kommentarer