Equmeniakyrkan, tänker man verkligen så, där? Om Sändarens ledare och värderingar. Del 3 av 4

Sändaren är Equmeniakyrkans tidning. I senaste upplagan har man publicerat en helt unik ledare. ”Ledare” är ju en beteckning för tidningens och redaktionens åsikter i politiska- och policyfrågor.

(http://www.sandaren.se/debatt/hogerns-hat-mot-allas-ratt-till-karlek-spelar-roll)

Ledarskribenten Walan har skrivit en ledande åsikt med titeln ”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll”.På ett fullkomligt unikt sätt har ledarredaktören skapat en politisk och religiös ”kökkenmödding” av sällsynt art. En ledare värd att studera eftersom den i sig utgör en utomordentlig genomgång av redaktionens värderingar och de synsätt som kort skisserats i blogginlägg 1 och 2 ovan.

Så byggs argumentationen

Ledaren går från stort till smått men inget i den är oviktigt för att förstå eftersom det stora läggs ihop med det lilla och tillsammans sätts en tydlig etikett, ett slags ”Warning, Danger”.

Den obalanserade presidenten Trumps hantering av abortfrågan och vissa värderingsfrågor för homosexuella i landets krigsmakt läggs samman med Rysslands president Putin och en rysk ”extremkonservatism” som hotar landets homosexuella.

Från dessa världspolitikens storheter och mäktiga ledares åsikter kopplas argumentationen ihop med svenska nynazisters olagliga angrepp på svenska lagliga demonstrationer. Dessa brottsliga nazister läggs i samma skamhög som en KDU politiker som direkt fick sparken av sin organisation, därför att han kallat Pride för ”perversa veckan”. Att Sändaren kopplar en organisation (som KDU) med vad en enskild medlems och direkt sparkad person hittar på är ett mycket tydligt uttryck för Sändarens uttryck värdering. Att sedan koppla den enskilds ord som uttryck för personens karaktär och jämförbar tankemässig bas med Putin och Trump känns nästan pubertalt. När en Anders Borg visar sitt könsorgan på en fest är det bedrövligt men delas då pinsamheten i en människosyn som gäller att alla moderater? Dylika kopplingar av enskilds handling och gruppbedömningar är inte ovanliga i kulturer med stark koppling till fascism och kommunism. I Islamistisk och jihadistisk världsbild dömer man alla judar efter vad en judisk troende sagt eller gjort. Man straffar grupper som inte alls har med saken att göra.

Sändaren tar greppet och kopplar i själva texten Putins politik, nazisters olagliga angrepp mot svensk demonstrationsfrihet med vad en enskild person yttrat. Det ses som en politisk trend där just KDU pekas ut. Att samma organisation gav mannen sparken nämndes inte. Kanske hade då hade ledarskribentens argumentation sett mindre elegant ut?

Sändarens ledare är upprörd

Walan är dels uppenbart upprörd över att den sparkade fd KDU medlemmen skrivit orden ”perversa veckan” för den tiden då Pride Stockholm äger rum. Sändaren lyfter också fram den kristna  konkurrenttidningen Världen Idags texter om Pridearrangemanget och några få ord från en större text. Här återfanns värdeord om Pride som ”extrem sexradikalism” och ”total motsättning av kristna värderingar”. Dessa ord kopplas då in under rubricerad etikett; ”Högerns hat mot allas rätt till kärlek”.

Allvarliga ord från Equmeniakyrkans tidning

Är det en sanning bakom de påståenden som tidningen anför såsom hat mot allas rätt till kärlek? Om det förekommer hot mot allas rätt är det ju en allvarlig sak. Men om vad  och på vilket underlag skriver man? Är det fantasi eller finns det substans? Sändaren är ju en kristen tidning som representerar en av de största kyrkorna i landet som värnar om sanning och integritet, dialog i ögonhöjd och samtalets läkande kraft. Hur syns kyrkans värdegrund?

Vilka värderingar står bakom detta.

 Equmeniakyrkan och dess tidnings engagemang för Pride är dokumenterat. Sändaren själv har beskrivit engagemanget, I år sponsrades dessutom Pride av själva kyrkan. När Världen idag, en kristen tidning skriver om Pride ord som ”extrem sexradikalism” och ”total motsättning av kristna värderingar” sätter Sändaren tidningens åsikter i ett uppseendeväckande sammanhang som tekniskt konstruerats så här:

”Prideparader attackeras nu regelbundet av högerextrema krafter, som det senaste året tydligt visat att de inte drar sig för våld mot oliktänkande. Nyligen kallade en av KDU:s styrelse­ledamöter Pridefestivalen ”perversa veckan”, och på ledarplats i Världen idag skrevs att Pridefestivalen använder ett signalspråk som är i ”total motsättning till kristna värderingar” och att det handlar om en ”extrem sexradikalism”.(Direkt Sändarens text)

Först anförs ”attacker” regelbundna av högerextrema krafter. Dessa drar sig inte för ”våld mot oliktänkande”. Som exempel på detta med en aktualisering av skeendet skriver ledaren ”NYLIGEN…”. Detta ”nyligen”alltså våld mot oliktänkande och attacker av högerestrema exemplifieras av en enskild och utsprakd KDU medlem. Världen Idag klottras också ned som i samma svep som en högerextrem kraft och sådana drar sig inte för våld mot oliktänkande med sitt signalspråk . Ja detta anför Equmeniakyrkans tidnings ledarskribent.

En tidning kan självfallet ha den åsikten. Men dess ledare skriver den i en kontext där ägaren är en svensk frikyrka med starka band till evangelisk klassisk kristen tradition.

 Vad är det då för åsikter som Sändaren försvarar så kraftfullt som ett hot och hat mot allas rätt till kärlek.

Alla har rätt att få ge och ta emot pisk. Vem vill stoppa denna möjlighet till kärlek?

På PrideCity 2017 i Stockholm erbjuds besökarna bland annat följande:

-Peer rope Stockholm föreläste om separatistisk rep workshop med Fittglitter-Konsten att binda och bli bunden

-Show om att byta normer med Sokie och princeS

-Rep våld och latex

-sött och sadistiskt med Tensionwhore

 2017 inbjuds besökare att få uppleva smisk och pisk som en del av njutning sex och kärlek. Det finns väldigt mycket erbjudanden om liknande arrangemang kopplad till festivalen eller dess omgivning.

QX skrev om Prides mest flippade fest 2017.Den innehöll Fittavgjutning, nytänk, mm Kom och gjut av din fitta i ett enskilt bås. Häng upp den på väggen. ”Vi rekommenderar alla att göra det här”.

Man erbjöd dessutom en deep troath utmaning. Man träder en kondom på en dildo och inför varandra ges tips och trix hur man kan få ned dildon så långt som möjligt i halsen. Inför varandra. ”Vi vill avdramatisera sexet säger arrangören.

Samtidigt inbjuds till en smiskskola för att bra ge och ta emot smisk.

Pride Stockholm hade på PrideCity ett erbjudande om diverse föreläsningar om Polyrelationer och relationsanarki.

På Pride City inbjöds till Polymingel.”Kom som Du är var flersam!” Rutinerad, flersam, eller än så länge bara nyfiken

” Festa med polysar, relationsanarkister…

Kom med på polypicknick Alla som inte är monogama är välkomna…

”Att komma ut som poly…”

”Säkrare sex för icke monogama….

Det fanns en stor källa av erbjudna aktiviteter 2017 att ta del av. Det som erbjöds i Pride City hade inte bara innehåll enligt ovan. Men trots det ingick det i arrangemanget.För en med klassisk kristen tro är det väldigt svårt ja nästan omöjligt att se aktiviteterna som ovan är av det som Equmeniakyrkan och dess tidning vill verka för:

 Men: Så här skrivs det i ledaren:

 • vill stå upp för allas lika värde, för
 • allas möjlighet och rättighet att älska vem de vill
 • kampen om demokrati och mänskliga rättigheter för alltid är vunnen.
 • Vi får inte bagatellisera hat vare sig det kommer från unga högerextrema eller från kristna konservativa falanger.
 • Yttrandefrihet kommer alltid innebära att människor uttrycker åsikter som andra­ anser förkastliga.

  Alla har rätt till kärlek. Pony play verkar vara en kär lek. Men vem vill stoppa denna lek?

 

Sändaren anför att för unga människor i våra församlingar som kämpar för att komma ut betyder Värden idags artiklar och den sparkade KDU politikerns ord dem mycket. De spelar roll!

De människorna (de som vill komma ut) behöver andra röster

 • våra röster –som välkomnar, inkluderar och förutsättningslöst och självklart accepterar.
 • Då behövs instagramkonton som @feministpastorn.
 • Då behövs texter som den Sofia Camnerin skrev i Sändaren för drygt två år sedan om varför hon inte ser homosexualitet som en synd utifrån sin bibelsyn.

Ytterligare märkligheter….

Sofia Walan skriver om ”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll.”

Edmund Burke Höger ideologen

Lening. Utvecklade marxismen. Klassisk vänster förebild

Hon gör detta konstaterande samtidigt som hon i texten kopplar samman Putin, Trump, nazister, en fd KDU politiker samt den kristna tidningen Världen idag. Begreppet höger eller vänster kommer ju från den politiska historien om vart man placerades i det tidiga parlamentet. Vänsterns stora föredöme har ju i stort varit Lenin och Marx. Högerns historiska upphovsman Edmund Burke.

Det Walan gör att hon och hennes tidning buntar samman den kristna tidningen med politiska värderingar i en höger -vänsterskala.

Implicit utifrån textens budskap: de som förespråkar en klassisk kristen bibeltolkning avseende äktenskap och relationer förs in i Putins högerbur och i armkrok med Trump och Edmund Burke. De som inte ser smiskande till blodvite av kvinno- eller mansstjärt som en naturlig del i ömsesidig kärlek  skall månne de anses som högerextrema personligheter med  en rätt ovanlig kristen etik. Eller…?

De som gillar polysexualitet och pisksex i burar och icke monogama förhållanden blir det då månne vänstersympatisörer?

Är bibeltrohet höger? Är Paulus höger? Är Bibeln höger eller vänster?

 Walans bruk av ordet kärlek.

I den klassiska futuristisk romanens form skrev en gång George Orwell boken 1984 om en framtida stat som väldigt liknar kommunism och fascism där just språket innehåll diskret förändras för att påverka människors uppfattning av verklighet och kommunikation. ”Frihet är slaveri” är ett av de begrepp som många säkert minns. Frihetsbegreppet får av Orwell i boken 1984 ett annat innehåll. ”Frihet är slaveri. Krig är fred. Okunnighet är styrka”

George Orwell. Författare och en slags profet. 1984 en framtidssyn där ordens innehåll förändrades för en effektiv politisk styrning av människors tankar

 

Equmeniakyrkans tidning Sändaren gör i sin ledare något väldigt liknande med ett antal ord däriblan ordet ”Kärlek”.

”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll.”

 Sändaren använder begreppet Höger som en bred beteckning med nazism, Putin, Trump och en avhoppad KDU politiker som exempel. Även Världen idag ingår i detta epitet.  Man enkelt med säkerhet kan konstatera att tidningen Världen idag aldrig levererat texter med hat mot vare sig alls rätt till kärlek eller homosexuellas rätt till kärlek, liv eller förhållande/relationer.

I det stycket har Sändaren nog hittat på något i ett känslo-flow. Det kan faktiskt uppfattas som en rejäl osanning.

Det andra värt att begrunda hur Sändaren förändrat innehållet i ordet kärlek. Det är ytterligt beklagligt, men är knappast en slump.

I en relation mellan man och kvinna i biblisk kontext finns kärlek men också en sexualitet. Föräldrars kärlek till sina barn måste vara kärlek utan sexualitet. Man kan älska barn eller vuxna och ge och få kärlek utan sex. Man kan också ha sex utan kärlek. Agape och Eros.

Alla har rätt att få ta emot och ge kärlek. Har någon förmenat någon det så är det i sig extremt. Omsorg om utsatta, flyktingar missbrukare, osv har i sig ofta en djup kärlek till utsatta människor. Vänskap bygger ofta på kärlek. Kärlek utan sex. Mina älskade sa Jesus. Men han avsåg därmed inte en sexuell relation. Den lärjunge som Jesus älskade …står det i skriften…Men var det en sexuell relation mellan den lärjungen och Jesus?

Pastor Kazen i Göteborg gör för troligt att det i andra bibliska kärleksrelationer mellan människor av samma kön kan finnas homosexuella förhållanden…  ( Noomi & Rut, David & Jonathan) Dvs blandar korten kring ordet kärlek.

Kinky torget i Pride City uppvisade ganska många former av relationer som inte behövde vara kärlek och trohet. Sexuella yttringar som nog är väldigt ovanliga. Jag har ingen anledning att döma eller fördöma de som får sexuell njutning av att klä sig i läder och lack och spela häst eller att bli piskad blodig på rygg och skinka.

Slutsats

!. Vem vill begränsa allas rätt till kärlek?

I vårt land har vi frihet att yttra, tycka till och leva som vi vill inom vissa gränser. Ingen lag eller politik hindrar en man från att älska eller ha sex med en man, eller att älska och ha sex med flera män. Varje kvinna väljer sin älskade/älskarinna eller sexpartner . Rätten att själv välja liv kärlek och sexualitet är viktigt att försvara. Samhället lagstiftaren och politiken skall inte styra kärleken,

2. Kyrkans och kristnas inställning till sin heliga skrift har ingen koppling till ambitioner att begränsa de friheter samhället gett enskilda. En förkunnelse utifrån bibeln kan inte ses som ett angrepp på samhällets grundläggande rättigheter. Inte heller kan bibelordet enligt vår mening kränka enskilda. Inte heller är bibelordet något som begränsar vare sig statsmakter eller enskildas sätt att leva. Däremot är Guds ord ett stöd för den enskilde som vill följa Jesus och apostlarnas undervisning. Det är en jättestor skillnad.

Sändarens ledare tycks ha ambitionen att leda tidningen längre bort från det som är klassisk kristen tro och förkunnelse. Det som är kyrkans mål, tradition och ärliga ambition. Tyvärr kan det inte beskrivas på annat sätt.

Så eftersom kyrkan är uppbyggd på demokratiska principer bör redaktionella arbetsmetoder inte bara vara en professions fråga för ansvarig utgivare. När metod kopplas till mål, innehåll och syfte, bör det ses som en ägarfråga.

Fortsättning följer i kommande inlägg

LG

 

 

 

 

 

Är detta Equmeniakyrkans nya evangelisation? -”När Sofia Camnerin och Lasse Svensson går hand i hand med Jimmy Åkesson?”. Del 2 av 4.

I inlägg 1 utgick från en intervju med en församlingsföreståndare i Göteborg. Pastorns bibeltolkning och användning av etiketter och språk, gav intryck, väl värda att begrunda.

NYHETEN I SÄNDAREN

I Equmeniakyrkans tidning ”Sändaren” redovisas följande nyhet: ”Kyrkan på Pride, mer närvarande i år!”

Sändaren redogör: ”Den här gången är Immanuelskyrkan mån om att utöka den frikyrkliga närvaron på festivalen. Svenska kyrkan har länge varit drivande, men nu vill vi från Equmeniakyrkan kliva in ännu mer, säger Anna Berndes, pastor i Immanuelskyrkan, Stockholm. Första veckan i augusti målas huvudstaden än en gång i regnbågsfärger. För fjärde året i rad  är Immanuelskyrkans pastor Anna Berndes involverad i Kyrkan på Pride.

– Det kommer att vara mer kyrklig närvaro i år, vilket känns jätteroligt. Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek, säger hon.

Jenny Dobers regional kyrkoledare, andlig ledare Equmeniakyrkan Stockholm

En av de stora förändringarna i år är att Equmeniakyrkan regio­nalt tar ett större ansvar, även rent ekonomiskt. De är bland annat med och finansierar tältet i PridePark.”

Eva Berndes. Pride engagerad Equmeniapastor

Kommentarer från bloggförfattaren:

Pastorer och enskilda församlingar har tidigare deltagit i Pride aktiviteter.  Den regionala kyrkoledaren och den andliga ledaren för Equmeniakyrkans församlingar i Stockholmsregionen har såväl gått med i Prideparad som medverkat i gudstjänster. I Sändaren har hon skrivit varför: ”För att hon kan”, och vill manifestera detta, liksom för de fina  troendemänniskor hon mött inom rörelsen. Många människor har farit illa på grund av sin läggning.

Kyrklig Pridenyhet 2017. Equmeniakyrkan sponsrar Pride ekonomiskt !

Årets nyhet är att Equmeniakyrkan genom den gemensamma kyrkoorganisationen, regionen, går in och sponsrar Pride verksamheten i Stockholm. Kyrkans region är till bland annat sponsor av tältet på PridePark.(lägg märke till skrivningen ”Bland annat”. Vad det andra är, är inte känt) (Källa: Sändaren)

Pridedeltagandet och aktiviteterna kring det har hittills varit en del av enskilda församlingars ställningstagande. Att en anställd pastor deltar i en viss aktivitet är ju en fråga för pastorns arbetsgivare primärt och sekundärt den ordinerande kyrkan. Vad som nu skett är helt banbrytande: Nu går den officiella Equmeniakyrkan in med ekonomiska kyrkomedel och sponsrar en viss förenings verksamhet med ekonomiska bidrag. Här har den formella strukturen som tagit ställning. Equmeniakyrkan stödjer med sin personal och kyrkans offermedel ett arrangemang på Pride Stockholm.

Kärlek är kärlek. Eller hur menade pastorn?

Tältmöte av frikyrklig art…som det såg ut bland Väckelsens folk och tält. Nu sponsrar Equmeniakyrkan kyrkan tält på PridePark. HBTQ rörelsens största väckelse för bekräftade av deras definition av kärlek och livsstil Lovsångens klang är annorlunda eller försvunnen

Pride omfattar ett stort antal olika aktiviteter. Det är ett mycket stort utbud med ett gemensamt tema; Livsstil, kultur, glädje, problematik, njutning, bekräftelse och möjligheter med en livsstil inom ramen för HBTQ begreppet. Plus lite till. En särskild Regnbågsmässa ordnas av kyrkorna. Möjligheter till legal vigsel med allt vad som där behövs ordnas för dem som är besökare och kommer på att de vill gifta sig under festivalen. Snabbfixat bröllop.

PridePark med olika tält, är en del där kyrkor, pastorer, diakoner och enskilda finns med. Inom Pride i Stockholm finns dels verksamheten och utbudet men också manifestationen, ”Pridetåget”.

PRIDE OCH EQUMENIAKYRKANS KONTEXT

Vilken verksamhet är det då som erbjuds på torg och i tält  och som Pride erbjuder och manifesterar. Utbudet är jättestort med många organisationer som medverkar och stöttar arrangemanget.

Här några exempel från PridePark direkt ur programbladet:

Den helige Andreas kors. Korsets namn kommer från Petrus bror Andreas som blev martyr fastspänd och avrättat på ett kors med denna form. Korset används vid BDSM-aktiviteter

Club Sade låter alla nyfikna prova på lite smisk och pisk under hela festivalen! Eller varför inte ta en liten time-out och sitta i en bur en stund?
Känna på hur det är att stå uppspänd på ett S:t Andrews kors? BDSM hörnan är bemannad så gott som hela tiden, men det är nog bäst att kolla läget ofta så man inte missar nåt spännande!
Erfarna piskare och smiskare finns för att svara på alla dina frågor.” (ur inbjudan/program)

Kinkykvarteret, eller KK som det också kallas, är ett eget område i Pride-Park helt tillägnat fetisch-, BDSM-, och läderscenen. Området har 18-årsgräns.

I Kinkykvarteret finns ett flertal föreningar och klubbar representerade och det finns alltid någon på plats som kan svara på dina frågor. Under veckan arrangeras uppvisningar, samtal och workshops, och du kommer att kunna prova på olika saker, t ex smisk eller bondage, och vid vissa tidpunkter kan du få hälsa både på mänskliga hästar eller få dina skor putsade (se fullständigt program).

BDSM aktivitet, repbindning. Pröva på Stockholm Pride 2017. Vi bejakar allas rätt till kärlek. 

”Kinkykvarteret ska vara en säker plats för lek, utforskande och nyfikenhet. Lämna dina rädslor och fördomar i entrén och kom ihåg den gyllene regeln: Your Kink Is Not My Kink But Your Kink Is OK.”

Pröva på smisk Erbjuds i Stockholm Pride. ”Kärlek är kärlek” (Kazen)

Välkommen oavsett om du är erfaren, nybörjare eller bara nyfiken!”

Här finns också möjlighet att få mer kunskap om polysexuella relationer. Såväl från hur man hanterar dessa praktiskt som till hygienska- och hälsomässiga överväganden. Här finns många föreläsningar och kunskapsdelning, Här får man lära hur man kommer bort från romantik och tvåsamhetsnormer och bryter attityder. Här finns möjligheter att finna väger och vänner för utlevnad i nya polyerotiska relationer.

”Störst av allt är kärleken”Om att ha kärlek med flera samtidiga Polyrelationer,

Burlek och pisk för kärlekens skull…”Jag manifesterar för att jag kan…” ” Jag står uppför alla människors lika värde och rätten till kärlek”

 

EQ

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkans roll.

Så här anför kyrkans företrädare sina mål eller ambitioner med deltagandet i Pride Stockholm:

 • Det är dags för kärleken att stoltsera i Stockholm
 • En del av de som kommer, bär på jobbiga erfarenheter i sitt bagage, från  kyrka /frikyrka, så vår närvaro blir då en viktig symbolik
 • Vill visa att vi står upp för och sympatiserar med allas rätt till kärlek. ”Vi står i kärlekens tält”. ”Alla människors lika värde.”
 • ”Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek”
 • Jag går med i tåget för att jag kan (Dobers)
 • Jag går med av tacksamhet (Dobers)
 • Jag går med för alla människors lika värde (Dobers)

Om hur Equmeniakyrkan ser på att gå med i Pride paraden

Pride Stockholm är ett mycket stort arrangemang. Det syns över hela staden. Föreläsningar och seminarier, samtal och mötesplatser. Men kanske mest exponerat är festivalens tåg genom Stockholms gator; Pride paraden.Här går också kyrkor med. Präster i ämbetsdräkter. Diakoner och organisationer.

”Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek, säger Equmeniapastorn som är djupt engagerad i Pride arbetet.

Yttrandet är intressant; Bland pärlor, glitter, halvnakna kroppar, glam, musik mm paraderar massor av människor, grupper och organisationer. Man synliggör sina värderingar. Man ställer upp för varandra, men visar i tåget sina budskap och det man i  tåget vill  ge publiken.

Pride står för små grupper som förtryckts och för alla människors lika värde. 45000 deltagare 200 ekipage

Hur kan man förstå detta på annat sätt att de som är med i tåget är med i det som sker och i det som påstås. Equmeniakyrkans andliga ledare i Stockholm Jenny Dobers uttryckte det så här i Sändaren för några år sedan:

Den största anledningen är kanske samtidigt den tyngsta, enklaste, sorgligaste och mest oemotståndliga: Jag går för att jag kan,”

Dobers uttryckte 2014 att hon inte delade allt det som framfördes och ville förknippas med, men ändå ”gick hon för hon kunde”. Underförstått det finns många som vill gå med i liknande tåg men inte kan. Utan alltför stor noggrannhet verkar Pride tåget vara klart större än arbetarrörelsen första maj tåg. Den ”lilla” förtryckta gruppen har vuxit ur offerrollen och liknar allt mer en betydande samhällskraft. Här paraderar statsminister, partiledare, kändisar och ministrar vid sidan av kyrkoledare, musiker och kändisar.

Equmeniakyrkans företrädare verkar spegla två förhållningssätt för deltagande i  de olika aktiviteterna. A) Ett är utifrån den aktör som uttalar sig, visar och manifesterar sina värderingar och sin solidaritet med uppfattat förtryckta och utsatta människor i minoritet.”Aktivisten” vill påverka och manifestera och visa sin egen ståndpunkt för världen. B) Det andra är utifrån dem som är målet för solidariteten; de som uppfattas som utsatta och vars värderingar man uppfattats vara ifrågasatta. Denna upplevda utsatthet och kritik från kyrkor, Paulus och konservativa grupper reduceras när kyrkor och pastorer i ämbetsdräkter visar på acceptans, förändrade och nya värderingar och uppriktig kärlek och utvecklad bibelanalys.

För  utgångspunkt B) kan kyrkans engagemang bli läkande läkande; de värderingar som marknadsförs på Pride är OK. Jag är OK,. Det är OK att ha en annan syn på t.ex. äktenskap och relationer än den som Paulus och Jesus förkunnade. Det är inget konstigt med att ”komma ut” och kyrkan sympatiserar med dem som gjort de. Varje utkommande individ har lämnat förtrycket och bejakat kärleken. ”Kärlek är kärlek” och den är inkluderande. Kärleken är för alla oaktat kön eller sexuella uttryck. Kyrkans representanter uttrycker mycket klart: ”Vi gå r med i tåget för att vi sympatiserar och står upp för alla människors rätt till kärlek”. Men vad betyder då det egentligen?? Vad menar kyrkan med kärlek? Lite förvirrande då begreppet teologiskt har två meningar; agape och eros. Separata eller förenade? Vad visar tåget som som gör att kyrkor uttrycker  ”att stå upp för”

Hur kan man förstå resonemanget? Om tåg och demonstration.

Folkhemsbyggarna traditionella parad Går SAF med där? Eller Volvo Cars VD eller ICA-handlarna eller…?

Första maj är en djup tradition i Sverige. Under röda fanor går arbetarekommunen och relaterade föreningar och organisationer med plakat med i tåget. Deras mål, ambitioner och krav manifesteras. En klassisk svensk demokratisk tradition som delas av socialistiska rörelser över hela världen.  En intressant fråga uppstår då man jämför uttrycken med Pride; Skulle det vara möjligt att SAF gick med i tåget för att de delar rörelsens syn på pensionsfrågan och arbetsrätten fast ”det finns delar som man inte uppskattar eller vill förknippas med (Jenny Dobers uttryck).” Knappast. Men exakt så resonerar Equmeniakyrkans kyrkoledare. Under majtågets fanor finns ofta Kommunalarbetarförbundet och LO. Här finns också PRO liksom Socialdemokrater för tro och solidaritet. De är självständiga organisationer men ej sällan kritiska till rörelsen men i grunden delaktiga av  arbetarrörelsens värderingar.

Tokig lekfull prövande tanke:

Tänk om man i ännu ej uppfunna  tidningen FakeNews Nr 1 2018 får läsa:

Vid gårdagens demonstration i Vetlanda deltog Sverigedemokrater från hela landet. De samlades under olika teman. Bättre hemtjänst för våra äldre. Mer resurser till sjukvården. Mer personal på äldreboende .Öka satsningen för de mest utsatta funktionshindrade! Höj lönerna för vårdpersonal och blå-ljuspersonal! Fortsätt folkhemsbygget. Nyhet för i år är att Equmeniakyrkans ledning gick med i ”Sverigedmokraternas stolthetsparad” genom samhället Vetlanda. ”Vi går med för att vi kan” sade kyrkoledare Svensson till pressen. Vi vill stötta de utsatta, hånade politikerna som faktiskt vill hjälpa utsatta och minoritetsgrupper i Sverige. Om vi nu inte delar allt och alla yttringar så vill vi visa att det finns det så många fina kristna människor bland dem som samlats under engagerade teman för glömda grupper i ett hårdnande samhällsklimat. Vi vill med stolhet paradera under den svenska flaggan tillsammans med dem säger kyrkoledarna Sofia Camnerin och Lasse Svensson. Vi vill inte förknippas med allt i Sverigerörelsen värderingar men kärlek är kärlek så vi vill tåga med i solidaritet för allas rätt till bra omsorg. ( Fake news 1/18 Always fake)

Ledare som vill återupprätta folkhem och förbättra hemtjänst sjukvård och höja löner för sjukvårdspersonal

Kyrkoledare som vill manifestera att vi är älskade och vill stödja det goda även om man inte kan dela allt med dem man stödjer och manifesterar tillsammans med. Kärlek är kärlek.

 

 

 

 

 

 

 

Men…

Det är nog helt otroligt att SAF och ICA folk sjungande ”internationalen”, går in under de röda fanorna 1 maj. Trots att man har massor med gemensamma värderingar, avtal, överenskommelser och åsikter där man är helt överens även om det finns de där man inte är det.

Med största sannolikhet kommer inte Lasse Svensson och Sofia Camnerin gå hand i hand med Jimmy Åkesson, trots att Åkesson absolut hävdar att han vill satsa kraftfullt för att förbättra äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade liksom för att ge rimliga arbetsvillkor för vårdpersonal. Inte heller trots att Åkesson vill stödja dem som vill bo i lugn och ro i så kallade utanförskapsområden. Där skall barn och kvinnor och ungdomar få leva utan att dagligen bli utsatta för kriminalitet och skadegörelse.

Slutsatsen att SAF och ICA handlarna liksom kyrkoledningen inte under några omständigheter vill delta i lekfullt framtagna arrangemang är troligen att deras värdegrund inte överensstämmer med arrangörens grundläggande värderingar och övrig kontext.

Pride bygger sin kommunikation på begrepp som Älska, Värdighet, Jämlikhet, Frihet, ”Allas rätt till kärlek”, Älska mig för den jag är. Osv. ”Störst av allt är kärleken” finns med som en rubrik (1 Kor 13). Hur kan man förstå om Bibelns grund överensstämmer med PrideParks värdegrund, dess många olika arrangemang och tågets kontext?

Det tycks dock inte alltför svårt att se att 1 Kor 13 och ordet kärlek i den heliga skrift betyder annat, Men kyrkan betalar sig in i kontexten. Med Ordets salt eller?  Eller har saltet mist sältan och korsets väg blivit den ”billiga nådens väg”. All kärlek är kärlek. Gift Dig idag. Med vem Du vill. Lev som Du vill. Det är OK. Du är ute i kärlekens hav, Nåden är billig.

 

 

 

 

KÄRLEKENS LOV, BIBELNS TEXT

4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.13 Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

 

Kärlekens lov eller? Delas denna värdegrund av Equmeniakyrkans andliga ledare? Om inte varför marscherar man med för ”att man kan”(Dobers), för att ”kärlek är kärlek”så tycker jag (Kazen)

Dietrich Bonhoeffer som tänkt till om nåd och efterföljelse och fick lida martyrdöden 1945

Billig eller dyr nåd. Bonhoeffers ord

”Billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt, kan allt fortsätta som förut. […]

Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. […] Dyr nåd är det evangelium som alltid måste sökas på nytt, gåvan vi måste be om, dörren som vi måste knacka på för att den ska öppnas. Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse, den är nåd därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. […] [D]en är dyr därför att den fördömer synden, och den är nåd därför att den rättfärdiggör syndaren.”

Fortsättning följer i del 3 av 3./LG

Billig nåd, Equmeniakyrkans nya marknadsstrategi? Del 1 av 4.

Equmeniapastor Esther Kazen, Göteborg ger fingret till homofobi, rasism och sexism. ”Många tror att Gud är dömande och hård, jag tror att Gud är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld,” säger hon i en intervju i Göteborgsposten.

Kazen är anställd som pastor och försmlingsföreståndare och verksam i Göteborg. Hon kallar sig själv feministpastorn och ger ut sina tankar bl.a. via instagram. Här finner hon det angeläget att peka finger åt sådant som homofobi, rasism och sexism.

Så här beskriver hon sin uppfattning om kärlek mm:

Ester Kazen pekar finger

Kärlek är kärlek. Så tänker jag. Men jag får en del frågor om vad Bibeln egentligen säger om samkönad kärlek.

Viktig fråga eftersom Bibeln tyvärr används för att förtrycka, hata, hota och döda homosexuella. Vidrigt.

I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut.

Vi kan såklart inte veta om de var kärlekspar, men det är inte alls omöjligt, och Bibeln visar deras kärlek som något vackert och fördömer inte att de älskar varandra.

Det finns ett fåtal (sju?) bibelställen som fördömer samkönat sex, och majoriteten av dessa handlar specifikt om män.

På den tiden var sex starkt förknippat med makt och hierarki och mannens roll var att ”ta”, medan kvinnan skulle ”ta emot” eftersom hon var underställd honom. En man som ”lät sig tas” av en annan man lät honom också få övertag över honom, han förnedrades alltså. Att våldta en man var alltså ett sätt att besegra och förnedra honom, som exempelvis i berättelsen om Sodom och Gomorra. Andra former av samkönat sex var tex. ”pederasti”, att en äldre man tog en yngre man som älskare, även i detta fall med ett maktövertag. Att dessa texter fördömer samkönat sex har alltså att göra med samhällets generella syn på sex, makt och våld. Det handlar alltså inte om samtyckande sex mellan två människor som älskar varandra.

Några reflektioner över Equmeniapastorns tankar

Klassisk baptism gav Equmeniapastorns text till några teologiskt kunniga och bibeltrogna för kommentarer. Av särskilt intresse är hur Kazen  antyder/kommunicerar/lyfter fram/ en tänkbar homosexuell relation mellan några bibliska personer. Med detta följer självfallet frågan om varför hon gör den ”teologiska” inbrytningen. För att ”komma ut” med nya tolkningar eller för att bredda ett slags rättfärdigande av en ny tolkning av Bibelns budskap om våra relationer och hur Skaparen tänkt i Guds ord.

 • Kommentar 1. Först en kort kommentar ang. Kazens text:

  ”Det var länge sedan kärleken förvanskades. Men summa är att pastorn varken vet vad kärlek, rätt eller sanning är. Hon har upphöjt den gamla Baalsdyrkan till kyrkans nya lära..  Det är det minst fientliga man kan säga om det hon står för. Tyvärr.

 •  Kommentar 2. Alla trossyskon: Ja, detta är ännu ett exempel på en förvirrad och osäker själ som med ”gamla” typiska exempel från Bibeln och historien vill försöka rättfärdiga en perverterad sexuell livsstil (inte sexuell läggning) genom att hänvisa till hur fin kärleken, all kärlek, är. Guds kärlek /agape/ är ovillkorlig och obegränsad, medan människans sexuella kärlek /eros/ är villkorad och har begränsningar.Tyvärr får dessa förförare finnas i församlingarnas ledarskap. Må Guds nåd och Andens ljus drabba denna trossyster, till att se vad Bibeln lär.

 • Kommentar 3.

  1. Alla bibelns ord om homosexualitet är entydigt negativa

  2. Noomi och Rut är uttalat hetero. Hela storyn bygger på att hitta en man till Rut

  3. Skapelseberättelsen är uttalat normativ om äktenskapet.  ”Därför skall en man lämna sina…osv”

  4. Med hennes bibeltolkning blir bibeln meningslös eftersom man själv bestämmer innan vad den får säga

  5. Allt som är fuktigt är inte kärlek

 •  Kommentar 4. ”Ja, vad kan man säga om pastorn Esther Kazens föreställningar? Att spekulera om ”David & Jonathan och Noomi & Rut” var ett ”kärlekspar” har ingenting annat än med pastorns fantasi att göra.. När man läser Ruts bok finns där inte en minsta antydan om att Noomi och Rut skulle varit ett lesbisk par eller haft en sexuell läggning mot sin egen kön. Berättelsen centrum är ett heterosexuellt sammanhang där barn (arvinge) spelar en viktig roll. Pastorns fantasi har tydligen inga gränser. I teologisk språkbruk brukar man tala om eisegesis som ofta definieras på följande sätt: ”the interpretation of a text (as of the Bible) by reading into it one’s own ideas”. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/eisegesis). Pastorn Esther Kazen visar att hon har ”förmåga” att läsa egna tankar i bibeltexten.Hur Pastorn Esther Kazen lyckas förvränga berättelsen om David och Jonatan till att antyda att de kanske var ett homopar är lika gåtfullt. När man läser kärleken (vänskapen) mellan Jonatan och David, finner man följande. I sin klagosång över Jonatans död uttrycker David sig på följande sätt: ”Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek.” (2 Sam 1:26) På vilket sätt hade Jonatan uttryck sin ”kärlek” gentemot David? I 1 Sam. 18:1,3; 20:17 finner vi svaret. Jonatan hade David ”lika kär som sitt eget liv”. När David jämför Jonatans kärlek vara mer än ”kvinnokärlek” är det väldigt klart att det inte hade något med sexuell kärlek att göra.

När pastorn Kazen försöker skapa en homorelation mellan David och Jonatan visar hon åter sina eisegesiska ”färdigheter”.”

Eisegesis

Thomas Hammar, regional kyrkoledare. Delar han Kazens syn på Noomi&Rut? Om inte…vad görs?

Ovanstående teologiska begrepp kan vara centralt för att förstå vad denna Göteborgspastor förkunnar. Denna nya inriktning på kyrkans teologi återkommer i de verksamheter och aktiviteter som skapas också av kyrkans främsta företrädare och ledning i ett nationellt perpektiv. Kyrkan är mycket mån om att kommunicera sitt varumärke och logotype. Alltså vill man lägga ett slags värde eller kvalitetsstämpel mellan den yttre formen och den inre tanken. Eftersom kyrkan är skapad med en organisation med regionala andliga ledare och pastorer och diakoner är förordnade av kyrkan centralt måste man kunna lita på att en församlingsföreståndare och pastor i aktiv tjänst förkunnar det Guds ord och den tro kyrkan vill föra ut. En slutsats bör då vara att den andliga ledaren i region Väst Thomas Hammar, delar Kazens teologi

Men kan det verkligen förhålla sig så att kyrkan med sin väckelsetradition hamnat så ut spår?  

 I några inlägg här skall vi delge andra yttringar om den omvända teologins konsekvenser.  Det finns ett mönster i hur några Equmeniakyrkans ledare och företrädare  argumenterar och bygger upp sina tankar. I utdraget ovan syns det ganska tydligt.

 • 1. Ordens innehåll förändras diskret,men systematiskt. ”Kärlek är kärlek” så tänker jag”. Yttrandet låter ju självklart, men också vackert. Men är det inte enbart en slags yttre prydnad utan innehåll. Hat är hat,regn är regn, buss är buss och fordon osv. Vad Kazen djupare kommunicerar under sin ordkosmetika är begreppet kärlek .Hon vidgar det till det som den ”hen” beskriver som kärlek. ”Det är det det är”. Ordet kan då innehålla  eller kan inte innehålla en sexuell relation. Så när x uttrycker sin kärlek för Y kan det antas att det också är förknippat med sexualitet. Så kan det ju absolut vara men behöver absolut inte vara. Förälders relation till barn får under inga omständigheter förknippas med detta, Den som älskar Zlatan har troligen inte sex med honom. Få tror nog att så är fallet för dem som Älskar sitt IFK Göteborg. Den som älskar och försöker älska sina förälder har knappast sex med dem. Men i Kazens teologiska tolkning omsättes en biblisk återgiven vänskapsrelation till en ”möjlig” homosexuell relation. Eisegesis. Kazen gör en teologisk rosett ovanpå sin slutsatser om Noomi och Rut; ”..Bibeln beskriver deras kärlek som något vackert och fördömer inte deras kärlek, skriver hon. Skrivningen är enkel och korrekt men ytterligt förrädisk eftersom hon laddat ordens innehåll med en annan tolkning vilket framgår av hennes text; ”..Bibeln visar deras kärlek som något vackert och fördömer inte att de älskar varandra.   Budskapet byggs upp med en språklig koppling om det förutom en agape kärlek fanns en erotisk kärlek och slutsatsen för dem är densamma . Alltså att Bibeln inte ser en homosexuell relation med kärlek som annat än vackert och Bibeln fördömer inte det och dem. Men är pastor Kazens slutsats sann?  Det finns likheter med U -båtsjakten i Blekingen skärgård med den förvirrade hetsen men att upptäcka ”möjlig u båt” Här kan det finnas en möjlig slutsats och då marknadsförs den, Nådens pris blir lägst då.
 • 2. Omvandling av teologi till historisk/social utvecklingslära. Utifrån en maktrelationsteori från dåtid analyseras homosexuell relation och bibelns budskap kring detta. Teoribildningen ger förutsättning till omtolkning. Så var det då. Jesus älskar alla oavsett hur du lever för kärleken är störst. Visst skall man förstå bibeln i ljuset av dess historia. Men klara budskap kan inte suddas bort eller trängas in för att de inte passar mitt ego min egen bild av kristendom.
 • 3. Biblisk ”gosenalle”. Jesus älskar alla syndare, Alla är vi faktisk syndare och behöver nåden och omvändelsen Kazen anför och hon är inte ensam: ”Många tror att Gud är dömande och hård, jag tror att Gud är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld, säger hon.” Här ”kommer det ut” en ny biblisk berättelse, En antites reses upp till en Gud som är hård och dömande. Kazen låter sedan som en partifunktionär på Almedalen: Han är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld. Men är den bilden alls korrekt. Den grundläggande analysen av kristen tro och lära sammanfattas i trosbekännelsen:                                                                       – Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
  himmelens och jordens skapare.Vi tror ock på Jesus Kristus,
  hans enfödde Son, vår Herre,
  vilken är avlad av den helige Ande,
  född av jungfrun Maria,
  pinad under Pontius Pilatus,
  korsfäst, död och begraven,
  nederstigen till dödsriket,
  på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
  uppstigen till himmelen,
  sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
  därifrån igenkommande till att döma
  levande och döda.Vi tror ock på den helige Ande,
  en helig allmännelig kyrka,
  de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
  de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 • 4. Pastorn anger ordet Homofobi i en bred mening. Det är vanligt förekommande i politiskt kontext. Man sjukdomsstämplar dem som har en avvikande uppfattning än den har som yttrar sig. Spindelfobi är en rädsla för spindlar som är värre än otäckhetskänsla Det är en diagnos ”fobi” Att ha en klassisk biblisk syn på kärlek och äktenskap ger pastorn grunden för en medicinsk diagnosbedömning, Åsikten blir en diagnos såsom ett behandlingsbart sjukdomstillstånd i form av ”Diagnosen Fobi”. Visst kan det finnas personer men det är nog synnerligen få som har fobier för homosexuella. Personer som uppvisar fobiska yttringar, rädsla att möta en person, rädsla att hälsa, osv Men den breda beteckningen som Kazen uppenbart använder är enligt min mening ett medel i en medveten strategi att sjukdomsförklara de som står för en klassisk kristen tro i denna fråga. Dessa kristna med den diagnosen borde då logiskt erbjudas psykoterapi. Nu tror jag inte att pastorn de facto menar så. Det vore en kostsam väg att gå men budskapet är tydligt: du är sjuk om du inte tycker siom pastor Kazen i dessa frågor.  En klar majoritet av landets alla pingstvänner, alla Sveriges katoliker, de allra flesta inom trosrörelse osv alla muslimer. Alla är sjuka och får en diagnos av pastor Kazen. Kyrkans nya nisch blir därvid; psykatriska diagnoser???
 • 5. Pastor Kazen gör en speciell textmässig koppling, en tankepiruett, väl värd att uppmärksamma. Urklippet ovan var en utsaga som svar på frågor till henne som pastor avseende Bibelns syn på enkönade  sexuella förhållanden. Pastorn anger att det finns 7 ställen i Bibeln som är negativa till homosexualitet.Majoriteten av dessa påstås handla om män. Därefter framhåller hon att den negativa synen på homosexualitet var förknippat med en syn på makt och underordning. Mäns roll var kopplat till att ta för sig men även fanns våld med i bilden. Hon skriver att denna sexualitet var på den tiden förknippad med sex makt och våld kopplat till manlig lust. Det handlar inte menar Kazen om människor som älska varandra. Det negativa i skriften kommer från den manliga könsmaktordningen. Men det är lätt att notera att hon glömmer kvinnan och hennes förhållande till kärlek och sex med någon av samma kön. Så här kan man läsa i Bibeln Romarbrevet 1:24-f.
 • ”Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. 26Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, 27likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. 28Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,”
 • Kazen noterar inte vad Paulus skrev om kvinnor som bytte ut det naturliga umgänget. Hennes analys avseende Bibelns syn på sådana förhållanden styrks inte alls av de skäl Kazen förde fram.
 • Det är uppenbart i den klassiska kristna tron att den finns en döm men också en nåd och förlåtelse, Men ingen kan utifrån skriften dra slutsatsen att det  inte finns konsekvenser av människans förhållande till Guds ord, Gud är ingen nalle. Jesus talar rakt fram; gå bort från mig ni ogärningsmän, synda inte mer osv

Billig nåd

 • Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut, tanklöst och gränslöst med lättfärdiga händer; en nåd utan priser, utan kostnad” – Bonhoeffer ”Efterföljelse” 1937

Om den billiga nåden och Equmeniakyrkans utveckling finns mer att läsa i kommande inlägg.

Samtidigt måste jag klart och entydigt framhålla att i samma kyrka ryms klassisk kristen tro. Djupt bibeltroende med respekt för helighet. Klassisk väckelsekristendom. Luthersk fromhet. Kristet samhällsansvar för medmänniskor och skapelse. Men i kyrkan, inte minst på ledningsnivå kommuniceras ett postmodernistiskt förhållningssätt där den samhällspolitiska dags kontexten omformar klassisk kristen tro.

Mer om detta i kommande inlägg.

LG

Jerusalems oroligheter, hur kan de förstås?

Oroligheterna kring och på tempelberget är påfallande och skrämmande.

Har sett flera olika inlägg i svensk debatt där sk Palestinavänner demonstrerat mot att Israel påstås ha stängt tillträdet till det som kallas Tempelberget. Det berg på vilket det första judiska templet en gång var placerat. Vad har då skett?  Jo Israels regering har av säkerhetsskäl satt till metalldetektorer för att få kontroll så att vapen inte kan tas med till de muslimska helgedomarna på berget. Vapen som kan användas mot judar, muslimer och kristna besökare, Det har ju hänt flera gånger att vapen faktiskt smugglats dit. Nu senast efter det att några av Israels poliser kallt mördades invid muslimernas heliga byggnad.

Palestina aktivisternas utsaga om att Israel förbjudet tillträde till byggnaderna och området ja det är ett påstående som helt enkelt inte är sant. Det är uppenbar lögn.

Inbjudan och affisch som kallar människor till möte. Är det en sanning eller inte? Har någon stängt Al-Aqsa? Har någon förhindrat någon att komma dit?

Jag minns mina egna besök på berget. För flera år sedan fick jag som kristen och turist inte komma upp på berget utan säkerhetskontroll liknande den som idag genomförs på varje större flygplats. För oss gällde inget besök utan kontroll, Ingen muslim eller kristen eller judiskt troende förhindrades med de nya detektorerna besöka området. Nu skulle alla oavsett religion. säkras på likartat sätt.

Men varför blev det så oroligt? Varför så mycket bråk för att få skydda oskyldiga oaktat deras tro? I Saudi, det mest kända muslimska landet med extrem islamisk tro används detektorer. Där protesteras det inte. Ett land som stöd till all världens terrorister skyddar sina moskéer med likadana skyddsanordningar.

Min personliga åsikt är att det inte enbart handlar om politik. Bilden från en svensk inbjudan till demonstrationer visar på hur muslimska grupper för fram en uppenbar lögn till grund för demonstrationen. Nej det som sker är en annan slags kraftmätning mellan sanningens Ande och andra andemakter. Krafter som hela tiden möts med olika intensitet och förutsagts av profeter i skriften och av Jesus och hans apostlar. Visst finns det politik i Israel som kan ifrågasättas som bra eller olämplig. Men de yttringar vi här kan se bär sitt tydliga budskap från en andlig kamp i den heliga staden.

Jag har med sorg tagit del av den ensidiga bild av Israel och den palestinska konflikten som Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan utvecklat. I opioninsspalten i Sändaren har jag sökt kommentera en artikel av ledarkaraktär som Sune Fahlgren, THS, författat. Den innehöll en uppmaning till kyrkan att ta krafttag mot Israel och landets politik. Att Israel utsätts för krafter som vill utplåna landet med dess judiska befolkningen ja den sanningen finns att ta del av såväl i Israel som i alla landets grannländer men också i Sverige, Detta är inte svårt att klarlägga. Men Fahlgren och en del med honom i kyrkorna glömmer utrotningshoten mot judar och landet Israel i den vardagskontext under vilket landet befinner sig. Man vill inte se antisemitiska inslag som finns inom Palestina. Inslag och nidbilder som liknar de som producerades i nazi -Tyskland. Det finns från kyrkorna ett opropotionerligt politiskt intresse av att framställa demokratins Israel som alltings elände och samtidigt blunda för att Abbas inte leder en demokrati, att Hamas gång på gång klassats som terrorister som tydligt vill utplåna Israel från kartan Att Israels fienter samtliga är diktaturer och att i många av dem finns ingen religionsfrihet alls. Inga kristna eller judar får existera i Saudi. Ett land där Sveriges ministrar vid besök nyligen klär sig i slöja och säljer svenska vapen till det land som göder internationell terrorism över hela världen. Här är kyrkoledarna mycket passiva.

Har kyrkorna någon gång bojkottat mot Kinas olagliga ockupation mot Kina. Bojkottat kinesiska varor? Köpa och använda produkter som ägs av kinesiska företag som Volvo? Bojkottat Ryssland för deras ockupationer?

Det kanske är bekvämare att inte köpa Jaffa apelsiner eller gröna oliver? ”Man får väl inte dra in världspolitiken i allt”. Vi har enklare för att se Israels grand än bjälken i världens ondska. Eller?

Nåväl; Jerusalem tillhör det Judiska folket, Den judiska tron är fast rotad i den heliga staden. Men där finns också det bibliska dramat med Jesu offe och vår försoningsmöjlighet och Jesu uppståndelse. Kanske är det så att orden inte räcker till för att förklara det som berör så starkt för dem som tror. Men musiken kommer från skaparen själv och här kommer en lovsång till den heliga staden; Jerusalem!

LGB

Teologiska högskolan vill byta namn. Stryka ”Teologiska”och erätta det med ”Stockholm”..

Equmeniakyrkan ersatte Betelseminariet och Missionskyrkans pastorsutbildning på Lidingö. Man skapade en ny utbildning/högskola med namnet Teologiska högskolan.

Ägare och driftansvarig för Teologiska högskolan är Equmeniakyrkan. Skolan bedriver förutom teologi på högskolenivå, en linje/utbildning om mänskliga rättigheter.

Nu anser skolan att det olämpligt att studenter som utbildats i mänskliga rättigheter och får ett betyg i detta ämne utfärdat på ett papper, där det framkommer att utbildningsarrangör är Teologiska högskolan. Istället föreslås det nya namnet bli Högskolan Stockholm. Klart neutral beteckning. Denna Equmeniakyrkans högskola avses ha två linjer; en för teologi samt en för mänskliga rättigheter.

Om detta skriver tidningen Dagen. Här framkommer att såväl THS- som Equmeniakyrkans styrelse gillar att begreppet Teologi profileras ner och ersätts med namnet Högskolan Stockholm.

Det kan finnas goda skäl till detta. Månne det genererar statsmaktens ekonomiska medel på ett mer hållbart sätt. Men man kan också fundera över om just den ”Teologiska högskolans” utbildning och huvudman inte längre vill ha kvar huvudnamnet ”Teologiska” så tydligt som i huvudmannens rubriktext. Nåväl saligen avsomnade ”Betelseminariet” hade inte alls med ordet teologi. Men det känns lite knepigt att en kyrka som vill ha en pastorsutbildning inte kan stå för att det är just Equmeniakyrkans teologiutbildning. Självfallet är det bra med utbildning i mänskliga rättigheter på akademisk nivå. Men frågan som man kan ställa sig är om just detta är kyrkas uppgift. Det finns ju många akademiska utbildningar som kan ge kunskaper i linje med kristet lärjungaskap: medicin, socialt arbete, klimatfrågor, psykoterapi, biologi, fredsforskning, teknisk fysik, lantbruk, fiske mm.

Eller annorlunda uttryckt; hur lätt är det att samla in offermedel på söndagsgudstjänster till utbildningar på universitetsnivå som egentligen ligger i statens intresse? Hur skulle landets församlingar ställa sig om de fick rösta om ett förlag till akademisk utbildning med den egna kyrkan som huvudman i ämnet Ekologiskt lantbruk? För skapelsens skull? Inte fel i sig men är det den uppgiften vi vill prioritera? Den avvägningen hade varje församlingsmöte fått ta ställning till.

Hur prioriterar  vi då som kyrka? Var finns basen? I akademin eller evangelisationen?

En liten reflektion i all enkelhet. 

Egentligen är det kanske en liten sak att kasta om beteckningarna. Att plocka bort begreppet ”Teologi”, (läran  om Gud) i utbildningsenhetens huvudtitel. En högskola i Stockholm är ju en Högskola i Stockholm. En ”Högskola i Stockholm” som kristna, fd baptister och ”missionare” bedriver. Från början startade dessa väckelserörelser utbildningar/skolor att utbilda pastorer, predikanter, missionärer, evangelister och därmed hörande uppdrag. I stor utsträckning blev dessa utbildningar kopplade till enskilda personers upplevda ”kallelse” till tjänst i Guds rike, samt till församlingarnas faktiska behov och önskemål.

Huvudinriktningen på den kristna utbildningen som kyrkorna bedrev var teologin. Med tiden något vidare än enbart utbildning för personer i tjänst inom kyrkans församlingar. Men nu stör grundtankarnas beteckning av sin utbildning detta. Den del av utbildningen som erbjuds studenter som inte vill förknippas med väckelserörelser och kyrka skall lyftas fram. Den skall inte primärt förknippas med ”Läran om Gud” utan förknippas med akademin. Akademisk utbildning och papper och betyg kan ju inte ha kyrkostämpel på sig? Eller? Hur kan det se ut i ett pluralistiskt mångkulturellt samhälle?

Volvo är ett känt varumärke. Volvo PV var en underavdelning. Volvo lastvagnar en annan. Volvo Marin en tredje. Volvo höll samman varumärket. Nu styrs delar av namnet från Kina. Tiden ändras. Teologin ”Läran om Gud” håller inte samman pastorsutbildningen. Det är det akademiska begreppet Högskolan, den i Stockholm, som håller ihop väckelserörelsen utbildning. Eller dess rester?

Men än avser ju kyrkostyrelsen att dess akademiska Högskola skall ha en teologlinje. Men ingen klimatutbildning, för den bedriver staten. Annars kunde ju staten driva teologin också. Så är det ju för den svenska kyrkan….Som sedan adderar en särskild prästutbildning. Inte så dumt egentligen.

LGB