Om att vara kristen och att inte vara det. Hur blev det samma sak.

Centerpartiet är i en nomineringsprocess där man skall ta fram en kandidat som ny partiledare. Valberedningen har lyft fram tre kandidater. En är muslim, en kristen och en med okänd religion. En enskilds persons religiösa tro och tillhörighet kan ju inte ses som en merit eller angelägenhet  i ett ledarval i ett sekulärt parti som kallar sig liberalt. Det vore anmärkningsvärt om så krävdes.

Men kring denna partiprocess finns några händelser värda att belysa i en kristen kontext. Den kandidat som klargjort att han har en kristen tro utfrågades om han tex ämnade gå i ett pridetåg och om han ville viga homosexuella. Kandidaten tvekade några sekunder och sa sig aldrig ha vigt någon och saknade vigselrätt. Han svarade inte direkt: javisst vill jag viga enkönade par  och därvid för sekunder av en tanke  var kandidaten körd. Om han anfört att han gärna viger enkönade par och älskar gå i pridetåg hade troligen kandidaten gillats. Kanske blivit partiledare eller till och med statsminister. Men har blev han en looser trots att han dagen efter försökte hamna rätt med formuleringarna, Hur det hade gått om han sagt att han gärna vigt alla människor oavsett kön men inte ville viga människor alls utan hänvisa till andra ja det kan vi inte veta.

Nu blev han inte nominerad som ledare utan som vice. CUF tar dock avstånd från honom på grund av hans bristande “renlärighet” i HBTQi-kontexten. Det är ytterst lätt att få den medicinska diagnosen “homofob” även om värderingarna reellt sett inte alls finns i den fåran.

Men—- sen visar det sig att den kandidat som föreslås är

  • muslim
  • turkisk medborgare
  • misshandlat människor

    Föreslagen Centerledare som säger sig vara såväl kristen medlem i Svenska kyrkan som muslim på samma gång liksom svensk och turkisk medborgare på samma gång

Att vara muslim kan knappast ses som ett hinder för politiska uppdrag. Men en partiledare som alltid jobbar för att bli svensk statsminister som därtill är medborgare  i såväl Sverige som i Turkiet känns väldigt olämpligt ur många aspekter. Det gäller såväl Turkiets hantering av demokrati och parlamentarism liksom landets öppet religiösa tillhörighet: Turkiet ÄR ett muslimskt land.

Det mest anmärkningsvärda är dock inte ovanstående utan det faktum som vaskats fram att kandidaten är såväl muslin som medlem i Svenska kyrkan. Att vara kristen och muslim är ju att hamna i en sits mellan två oförenliga värdesystem.

I den kristna bekännelsen uttrycks det mycket tydligt vissa aspekter på tron. Bibeln säger oss att Jesus är vägen sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus har liksom ett monopol i fråga om den uppgiften för oss människor.

Muslimsk tro förnekar Jesu roll som den enda vägen till Gud liksom att man med emfas förnekar att Gud har en son.

I politik är allt möjligt så dessa motpoler som en enhet i samma person  ses troligen som helt normalt och kanske föredömligt bra då man kan attrahera såväl kristna som muslimska väljare i det sekulära Sverige.

Men det mest intressanta är att teologen Joel Halldorf i Expressen med understöd av förre ärkebiskopen inte ser något hinder med de dubbla motstridiga religionstillhörigheterna. En religionsblandning där kristendomens och Guds motståndare anses vara uttryck för en gemensam helhet.

Halldorf tycker det är självklart att en muslim har en tillhörighet i den hittills benämnda kristna Svenska kyrkan som faktiskt ha en tydlig trosbekännelse på samma sätt som att inom islam finns en med annat innehåll. Nedan en länk till Joel Halldorfs text:

https://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/sjalvklart-hor-en-muslim-hemma-i-svenska-kyrkan/

Joel Halldorf professor, teolog, skribent

Utvecklingen i den medialt profilerade teologiska eliten i Sverige borde nog gå mot ett snar reformation. Kanske mer till Luthers tes om att utgå från Skriften allena!?

 

 

Luther menade att följande gällde “Sola scriptura” Genom skriften allena

Vem är då muslim? Kan man vara det utan att bekänna med trosbekännelsen?


För att kalla sig muslim behövs egentligen bara en enda sak; att avlägga trosbekännelsen om att det inte finns någon Gud utom Allah och att Muhammed är Hans sändebud (Ashadu an la ilaha ill’Allah wa ashadu anna Muhammadun rasulullah). Att kalla sig muslim bara för att man kommer från ett muslimskt land och bär ett muslimskt namn och har en muslimsk familj och firar Bajram och kanske till och med går till moskén då och då eller fastar av någon anledning – inget av det spelar någon roll för man kan INTE kalla sig muslim såvida man inte uppriktigt tror på Gud. Partiledarkandidaten kallar sig muslim. Och är medlem i Svenska kyrkan.

Slutsatser

Det är tydligt att såväl den frikyrklige teologiprofessorn Joel Halldorf och fd ärkebiskopen inte ser något problem med att man kan vara muslim och vara en del i Herrens Jesus Kristus gemenskap av troende och bekännande.

Utgångspunkten till denna teologiska uppfattning brukar återfinnas i begreppet att det finns bara en Gud. Muslimer tillägger – och Muhammed är hans profet. Dvs den Gud man kallar Gud har en enda profet som namnges.

Detta går stick i stäv mot Bibeln. Dvs den makt som muslimer åberopar kan omöjligt vara den som Jesus är en del av och samtidigt son till och delad med Helig ande.

Sofia Camnerin uttryckte i sin kyrkans tidning, Sändaren, att hon och muslimer ber till samma Gud fast på lite olika sätt. Ett teologiskt genomnrott eller andligt sammanbrott?

Ambitionen att hitta fram till en slags enhetsreligion är politisk korrekt och önskvärd i politiskt korrekta sammanhang. Equmeniakyrkans kyrkoledare Sofia Camnerin har tydligt angivit att hon anser att kristna och muslimer ber till samma Gud men att bönen riktar sig mot centrum men från olika håll.

Kyrkoledaren anser att Israels Gud, Jesus vår himmelske far är identisk med den person, den makt som Muhammed ansåg han företrädde. Det är i sig en omöjlighet och inte i överensstämmelse med Ordet. Camnerin, Joel Halldorf och fd ärkebiskopen har gått egna vägar och blandat bort det Herren vill.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Julen och världsalltet

Det började som en stilla skakning i undre hemisfären.
En mindre skälvning i universum som fick alla himlakroppar att haja till.

Rörelsen fick en av kosmos energisträngar att börja självvibrera och en lågintensiv ton spreds ut genom världsalltet.
Två kvantmekaniska syskonpartiklar i varsin del av universum inspirerades av musiken och började en udda pardans som följdes av närliggande stjärnor med stora ögon.

Ett svart hål stannade häpet upp mitt i frukosten, i uppslukandet av en närbelägen planet, vilket fick planeten att i sista stund slinka ur greppet och den kunde fortsätta oskadd vidare längs sin egen bana.

En stor stjärna i en avlägsen galax blinkade förvånat till ett antal gånger för att kunna spana in på långt håll vad som kunde ha hänt.

En meteoritsvärm tappade ett ögonblick kontrollen och några stenblock kom ur kurs, krockade in i varandra, bytte riktning och kraschade olyckligt in i en närbelägen måne.

En komet fick sladd när den skulle svänga runt sitt solsystem, tappade riktningen och gled hjälplöst ur gravitationen och vidare iväg mot nästa stjärnbild.

Mars tappade ett ögonblick färgen och det ilsket röda förändrades under någon minut till en mer förvånad blåaktig ton innan himlakroppen återvann fattningen och återtog sin aggressiva image.

Saturnus ringar skevade till av förvåning och ett ögonblick började hela planeten att vobbla lite innan den kunde återta sin stabila kurs och stolt fortsätta sprida sin skönhet till alla som ville se.

En mindre stjärna kunde bara inte hålla sig utan startade en nyfiken vandring över himlen för att undersöka vad som var på gång och stannade till slut över platsen där hela orsaken utspelade sig.

Nu kunde stjärnan se på nära håll vad det var som startat allt detta.

Den såg ner på födelsen av ett litet barn i en enkel krubba med två tonårsföräldrar i ett vanligt stall. Den såg obetydliga människor i en obetydlig liten by. Där var kyla och mörker. Där var smuts och damm. Där var de enklaste förhållanden.

Men där var Guds härlighet, och Händelsen som fick hela universum att häpet stanna till, tappa fattningen och förundras. Det var början på det nya, det som gav nya möjligheter för allt.

Thomas Forslin

Publicerat i Tro och Vetande | Lämna en kommentar

Om kränkning, utanförskap och inkludering. Kristen kultur som stör eller förvirring i retorik och polemik.

En svensk skola har fått problem med luciafirandet. I författarens ungdom var luciaproblemet att gymnasieungdomar drack sig fulla på glögg och rödvin och gick hem och skrålade hos populära pedagoger sm uppskattade dylika tilltag.

Nu beskrivs luciaproblem som något helt annat.

Luciafirandet ses som en slags kristen imperialism där muslimska barn utsätts för påverkan av kristen tro som negativt påverkas barnen och sätter dem i ett utanförskap.

Detta sker i Sverige 2022. Ett årtal som anger tiden från den dagen man ansett att Jesus föddes. Han som av kristna beskrivs som Messias. Alltså själva årtalet är en markering av att Gud sände sin son till världen. Att Gud har en son som föddes i världen är obscent i muslimsk tro.

Judar har en annan tideräkning. Muslimer en annan. I sekulära sammanhang talar man om årtalet utifrån begreppet där vår tideräkning startade. Alltså en sekulär bedömning av tiden från Kristus födelse-Guds inkarnation-.

Hur man än vrider de mest grundläggande begreppen om tid återkommer Jesus avtryck i världen.

Och detta stör några pedagoger och skolledare som vill undvika kritik från muslimer vars barn inte får vara med att fira 2022 år efter Jesus, Kristus, Messias, Guds son, Herren inkarnation.

Skolledare brukar annars utan tvekan se till att uppmärksamma Pride. Alltså intresseorgaisationen RFSLs aktivitet. Här hissas flaggor och färgläggs ansikten golv och väggar i den förvanskade regnbågens kulörer. Det anses OK.

Yoga , ett inslag från en specifik religion anses nyttigt och tillämpas av pedagogiska institutioner. Utan djupare analys.

Och påsklov. Ja alla vet nog att påsken inte är påskäggens högtid och muslimska barn har aldrig vägrat vare sig påsk eller jul lov.

En väg som stänger porten till korset och frälsningen

 

Men varför sker detta ?

Kyrkor och teologer har i höst varit väldigt upptagna att försöka tolka evangeliet, alltså Guds ord, så att det inte står i konflikt med RFSLs agenda för det man kallar HBTQ i personer.

Begreppet alla människors lika värde och in- eller exkludering är frekventa.

För vem vill vara exkluderande? Eller? Ja vem är exkludernade. Tänk om det i en skolklass finns en enda elev som tycker abort är fel och strider mot Guds ord….Tänk på hur inkludering av en sådan person med den föreställningen i övertygelsen fungerar.

I område efter område kan man notera att begreppen som appliceras på kristna personer eller upplevda yttringar brännmärks.

Årtal som resultat av Jesu födelse har dock ännu inte medialt lyfts fram men är kanske näst steg. De som står för en bibelförankrad syn på sexualitet och mänskliga  relationer får nästn direkt en psykiatrisk medicinsk diagnos. Ord med prefix kompletteras med diagnosen -fobi dvs oreflekterad och obefogad rädsla som är större än avstånd utvecklad på ett sätt där fobin blir ett funktionshinder eller sjukdomstillstånd.

Vi ser idag med vetenskaplig evidens att den psykiska ohälsan hos barn och unga är överraskande illa. Vi ser idag att vi i Sverige ligger i absoluta toppen på mord statistik för unga män. Vi noterar att åtgärderna mot detta återfinns i begreppet “mer av samma” alltså gränsande till utan mätbar funktion.

När kyrkoledare inte har fokus på att vinna människor för frälsning och omvändelse genom Jesus Kristus utan mer fokuserar på sociokulturellt och politiskt tidsanpassade värderingar är det skrämmande och snarare uttryck för en kristen diagnos.

Kanske är det så att Baal infiltrerat kyrkorna?

Predikanten KG Larsson brukar förkunna om Israel. I många kyrkor är förkunnelse om Israel i en biblisk kontext något s

ulus förkunnar Larsson är Under och Tecken i församlingarna visar att man lämnat den sociokulturella nivån och gått in i Andens förkunnelse och evangelisationens område. När frälsningserbjudanden omvandlas till religionsdialog och bön till koranens Gud jämställs med bön till Kristus har vi sett en förändring som leder fel.

Populär men relativt okänd avbild av Baal.

Hur ser det ut för Dig? Den frågan måste vi själva svara på. Jul är inte tomtar. Inte Kalle Anka. 2022 är åren från det att Messias föddes och ett mått på hur nära vi är hans återkomst på Oljeberget i Jerusalem.

Jesus säger att Han är VÄGEN Han är SANNINGEN Han är LIVET INGEN kommer till Gud annat än genom HONOM

 

Oljeberget Jerusalem. Hit kommer Jesus vid sin återkomst. Här på detta berg skall han först sätta sina fötter. Snart.

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En lekmannapredikants och “läsares”reflektion av dagens teologiska förvirring

Några tankar angående homosexdebatten och ledaregestalter inom kristenheten.

FRÅGA INTE EFTER DOM”

Jesu ord gäller även idag. ”Fråga inte efter dom”. Frågan är till vilka Jesu hårda och avvisande ord var riktade till?
Vad menar Han egentligen? Var inte Jesus en snäll person som brydde sig om alla lika mycket? Nej, det ser inte ut så.
Dom som Jesus här syftade på var inga vanliga medel- Abrahamsson i gårdagens Israel. Nej, det var ansedda och begåvade människor som gjorde allt för att vara efterfrågade och högaktade av folket. Dessutom var de av ett höglärt släkte med utmärkta referenser, meriter och kvalifikationer. Den ena av de två grupperna tillhörde det som vi idag skulle kalla de främsta pastorerna och prästerna eller ledarna bland det judiska folket, farise’erna,
Farise’er var inte alls ett skällsord som det idag kan uppfattas i kyrkorna. Förutom sin ”fina” och beundransvärda position var de högt aktade av folket just för att de inte föreföll skrymtaktiga utan var väldigt noga till och med i småsaker. Dessutom var de rätt folkliga och syntes ibland på torgen och på festerna och gömde sig inte bara i synagogorna. Givetvis skulle de alltid ha de bästa platserna, men ändå…
Den andra gruppen, de skriftlärda har väl närmast sin tillhörighet bland dagens teologer. Ledarepositioner bland lärdomsfästena. Troligen krävde dock gårdagens teologer en långt mer omfattande utbildning innan de kunde kalla sig skriftlärda.
Då kommer genast frågan; hur kunde Herren Jesus påstå något sådant? ”Fråga inte efter dom”. Varför skulle inte folket fråga efter dom? Svaret på påståendet är på gränsen till kränkande; ”De är blinda ledare”. En fasansfull beskrivning av ett så begåvad och ansedd folkgrupp. Blinda ledare… Han fortsätter sin utläggning; ”Om en blind leder en blind så ramlar båda i gropen”.
En liten parentes. Personligen har jag den uppfattningen av att Jesu andra återkomst kommer mycket att likna den tid och tidsanda som fanns då Jesus kom till jorden första gången. Det vill säga en mycket ytlig tid på det andliga området då till och med ledarskapet var förförd av ett behov av att synas, att vara accepterade och att inte hålla Herrens ord i ära utan ändra den efter egen uppfattning. Säkerligen med ett ärligt uppsåt att på detta sätt utbreda Guds rike och inte vara till anstöt.
Om vi nu går tillbaks till texten så talar Jesus om blindhet. Givetvis talar Jesus om andlig blindhet. Varför inte ta en titt till vad 1800-tals-prästen Peter Fjellstedt säger om saken i sin utmärkta bibelkommentar kring Matteus 15:14.
”Dessa ledare var själva utan sanningens kunskap, och det blinda folket lät sig ledas av dem; ty det ville inte söka upplysning i Guds ord. Ingen människa behöver fortsätta i sin blindhet även om lärarna är blinda, ty Guds ord som öppnar ögonen och sprider ljus i själen, står öppen för alla”.
Sedan citerar han vers 14: ”De är de blindas blinda ledare”, på en gång både ledare och förledare.
Vi ser alltså här av bibeltexten att de ledande var andligt blinda och därför skulle inte folket bry sig om deras påståenden och utläggningar. ”Fråga inte efter dom”. Säger Jesus. Hade jag själv översatt texten hade jag nog försökt med: ” Strunta i dom”.
Det finns en ledande församlingsföreståndare i Sverige och likaså en kändisteolog som båda har yttrat sig positivt för samkönande förbindelser. Något som bibeln hatar och uttryckt starka fördömanden mot. Alltifrån första Mosebok till bibelns sista bok. Att det tydligt framgår att det är
synd och skam återfinns bland annat i tredje Mosebokens 18 kapitel. Synden delas där upp i fyra nivåer, det ena värre än det andra.
Synd, skändlighet, styggelse ( samkönat ) och vederstyggelse ( samlag med djur ).
Att våga påstå att bibeln inte talar om homosexualitet är synd är en svår förhärdelse och får mig att tänka på ett annat Jesu – ord. Ett ord som sällan citeras: Matteus 5: 19:
”Därför, den som upplöser ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas minst i himmelriket; men den som håller och lär, han skall kallas stor i himmelriket”.
— Ord som stämmer till eftertanke..

Torbjörn S Larsson 21 november 2022

Arkitekt och lekmannapredikant

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den inkluderande politiken har blivit exkluderande under ytan av vackra ord av integrering, mångfald och annat dekorativt

En av Centerpartiets kandidater till efterträdare till Annie Lööf, Daniel Bäckström, har “kommit ut” som kristen. De kristna värderingarna avslöjades av skickliga utfrågare i partiet som skall arbeta fram en kommande ledare och valvinnare.

Han fick stå till svars i de tyngsta politiska frågorna som Sverige har att arbeta med. I en tid av krig, upprustning, dagliga rapport om skjutningar och mord, dråp, utanförskap, invandring, arbetslöshet klimatkris, NATO och annat.

I denna kontext dök självfallet de mest centrala politiska frågorna upp.

HBTQ-i, enkönade äktenskap, deltagande i PRIDE marscher .sade inte direkt att han ville gå främst i Pride tåg Han sa inte direkt att han ville viga enkönade par eller poly folk då han aldrig funderat på att viga folk.

Då vart det kört. Lika kört som för den centerpartist som umgicks i utkanten av pedofili.

Den kristne riksdagsmannen i centern har dock innan bekännelsen blev känd blivit gruppledare i riksdagen.

Daniel Bäckström. Gruppledare i Centern i riksdagen

Ett fint uppdrag. Ett förtroende.

Men att inte på studs säga sig vilja gå i pridetåg leder på studs att du anses olämplig att leda ett parti! På samma sätt som om du är pedofil.

Om riksdags mannen varit gay ja det finns sådana öppet gay, som aldrig skulle vilja gå i ett sådant tåg

Den tunga politiska frågan om han vill viga enkönade par passade riksdagsledamoten eftersom han inte hade vigselrätt. Det hjälpte inte utan han krävdes på svar om agerande OM han haft det.

Här uppvisade Centern en evidensmässig indikation eller skall man säga  bevis på att Centern i sin ledarfilosofi står för en exkludering för dem ”som kommit ut” som kristna och står för det.

Men politik är det möjligas konst. Den kristne riksdagsmannen har nu “kommit ut” med tydligare värderingar. Nu har han gått från fundering till klarhet. Nu uttalar han att han med glädje skall gå först i Pridetåget.

Så upplöstes dramatiken. Riksdagsman Daniel kom till sans och föra fram de paroller RFSL och HBTQ-i folket för fram. Nu säger han att han kommer gå med glädje,

Så klart han förtydligade detta. Hans politiska död var solid och han fick ett nytt om än bräckligt politiskt liv.

 

Att vara kristen kan ännu gå an så länge det inte för några konsekvenser i ord tankar och handlingar. Då är man körd. Som politisk förtroendeman och företrädare för mångfald och allas lika värde. En kristen politiker hör inte dit.Exkludering och mindre värdefull och kanske en politisk belastning.

Om han hade varit hon, haft dolt huvud och klädsel à la Saudi, vägrat köttbullar, krävt ledighet för bön och krävt moske med högtalarutrop hade det nog vart meriter. Sådana meriter som ger röster. Detta trots att man ser på kvinnan med värdegrunder långt från inkludering annat i den muslimska gruppen. Extremt få muslimer går i PRIDE tåg. Men de är ju inte kristna så de inkluderas trots det.

Många kristna som bevakar tidens tecken har aviserat att v går mot svårare tider för kristna i Sverige. Som kristen kommer man att utsättas för prövningar och exkludering.

Men Guds ord består och Jesu famn är den öppna tryggheten när isvindar sveper förbi exkludering och avståndstagande.

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar