Hur är läget??? (Del 1 av 2)

Vi är inne i en tid som världen aldrig varit med om. Ingenting fungerar som förr. Kommer det någonsin att återgå till det normala?

Det kommer det inte att göra enligt Klaus Schwab, som hävdar att:
”När de konfronteras med det kan vissa branschledare och ledande befattningshavare vara frestade att jämställa omställning med omstart, hoppas kunna gå tillbaka till det gamla normala och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, utprovade förfaranden och välkända sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till det gamla vanliga. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända. Merparten av det normala dog (eller åtminstone smittades av) COVID-19. ”

Enligt citatet – från en bok, utgiven 9 juli 2020 – kommer det inte att ske någon återställning till det gamla, däremot en omställning till något nytt!

Konspirationsteorier frodas och det kan vara svårt att orientera sig bland all information som översvämmar oss. Hur skall man ställa sig till allt detta? Svaret finns i 1 Tess 5:21! Pröva allt och behåll det goda. På köpet blir man varje demokratisk nations önskemedborgare! Man blir en självständig, fritt tänkande person med integritet. Man låter sig inte manipuleras och förledas av verklighetsfrämmande ideologier och problemlösningar.

Detta gör att politiker, och andra makthavare, kan lägga fram sina ståndpunkter öppet och ärligt, i trygg förvissning om att landets självständiga, reflekterande medborgare – som efter att noga ha vägt olika alternativ mot varandra – ser att problembeskrivning och föreslagna lösningar stämmer väl med medborgarens faktiska verklighet.

Hur skall man då veta vilket ben man skall stå på? Svaret är inte givet. Det är upp till var och en att ta ställning till det! Läs mer här. Vad säger Bibeln?

Hur har vi hamnat i detta läge?

Det började för cirka 12 000 år sedan då man övergick från jakt till jordbruk och började bosätta sig i byar. Sedan dess har infektionssjukdomar hotat mänskligheten. Jordbrukens förbränning av skogar, ledde till att fladdermöss tvingades flytta, och kom att sova i träd som skuggade grisar som trängdes på små ytor, vilket ledde till att grisarna infekterades av fladdermössens spillning. Detta ledde i sin tur till mänskliga utbrott hos grisuppfödare. COVID-19 är bara det senaste exempel på en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom.

Under många århundraden har urbanisering och trängsel lett till sjukdomar. COVID-19 pandemin påminner oss om att överbefolkning, bostäder och offentliga platser som t.ex. idrottsplatser, barer, restauranger, stränder, flygplatser samt resor framkallar sjukdomsspridning. Detta kan man läsa i CellPress, 3 sept, 2020. Skribenten är Anthony Fauci. Läs mer här.

Finns det någon lösning?

Det kommer att krävas förändringar i mänskligt beteende, såväl som andra radikala förändringar som kan ta decennier att genomföra om vi skall leva i större harmoni med naturen. Till exempel krävs ombyggnad av infrastrukturer för mänsklig existens, för städer, hem, arbetsplatser, vatten- och avloppssystem, fritidsanläggningar och andra samlingsplatser. Under en sådan omställning måste vi prioritera förändringar av de mänskliga beteenden som utgör risker för uppkomst av smittsamma sjukdomar.

Det viktigaste är att minska trängseln hemma, på jobbet och på offentliga platser samt minimera miljöförstöring som avskogning, intensiv urbanisering, och intensiv djuruppfödning. Viktigt är även att minska osäker exponering för djur och människor så att mänskliga patogener har begränsade möjligheter till kontakt. Allt detta enligt Anthony Fauci. Läs mer här. Vad säger Bibeln?

Tidigare framlagda framtidsscenarier

Det är en aning motsägelsefullt att samme man som 3 sept, 2020 kallar COVID-19 för “en oväntad, ny och förödande pandemisk sjukdom“, redan 10 januari, 2017 förutsäger ett “överraskande utbrott” (3:33) i denna video från seminariet Pandemic Preparedness in the Next Administration, vid Georgetown University.
Han säger också att: “Det råder ingen tvekan om att den kommande administrationen kommer att få en utmaning inom området infektionssjukdomar” (3:15).

Klaus Schwabs World Economic Forum tycks ha varit beredda på utbrottet eftersom man 1 juni, 2020 konstaterar:
Men kanske den viktigaste lärdomen: COVID-19 var en känd och förväntad risk. Så är också den digitala motsvarigheten. Låt oss vara bättre förberedda för den”. Läs mer här.

Andra har betydligt tidigare skildrat tänkta framtidsscenarier, som med förvånansvärd precision beskriver dagens situation. Skildringarna tar också upp scenarier som ännu inte skett. Kommer även dessa framtidsscenarier visa sig stämma?

Några axplock från en bok, utgiven i maj 2010 av The Rockefeller Foundation och Global Business Network (GBN), som även har en webshop:

Från sid 18: ”LOCK STEP [att marschera i takt, att tanklöst följa, min anm.]
En värld av hårdare toppstyrd regeringskontroll och mer auktoritärt ledarskap, med begränsning av nya idéer och växande medborgamotstånd.”

”Pandemin hade också en dödlig effekt på ekonomier: internationell rörlighet för både människor och varor stannade av, industrier som turism försvagades och globala försörjningskedjor bröts. Även lokalt, normalt livliga butiker och kontorsbyggnader sattes tomma i månader, tömd på både anställda och kunder.” Läs mer här.

1 februari, 2018 offentliggjorde FOI rapporten “Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik“. Där skildras ett framtidsscenario som till stor del stämmer med dagens läge. Läs mer här.

12 september, 2019 anordnade EU och WHO ett toppmöte om global vaccination. Här syns en del av färdplanen:

https://funderingar68827075.files.wordpress.com/2021/01/bild-2.png?w=840

I planen ingår att på regelbunden basis producera en rapport som bevakar attityderna till vaccination. Utifrån rapporten, och relaterat arbete av WHO, skall man ge vägledning som kan hjälpa medlemsstaterna att motverka vaccin-tveksamhet. Slutmålet är ett förslag på ett gemensamt vaccinationskort/pass för EU-medborgare, år 2022.

18 oktober, 2019 genomfördes pandemiövningen Event 201. En kort videosammanfattning visar bland annat hur framtida nyhetssändningar kunde tänkas bli.

Även MSB visade prov på framsynthet i de filmer som började sändas i mellandagarna 2019:

Virus, minsta hosta orsakar oro, handspriten tar slut, sjukhus blir fulla

Problem med el, inställda tåg, flyg och bussar

Brutna försörjningskedjor, brist på mat och mediciner

En del av ovanstående scenarier har varit tema även i mindre förväntade sammanhang.

https://funderingar68827075.files.wordpress.com/2021/01/bild-3.png?w=934

Upplägget av invigningsceremonin vid OS 2012 följer till stor del Anthony Faucis historiebeskrivning. En avdelning beskriver industrialiseringen och urbaniseringen. Avdelningen kallas Pandemonium, vilket är helvetets huvudstad i John Miltons epos “Det förlorade paradiset“.
Senare följer en avdelning som beskriver ett stort sjukdomsutbrott.

https://funderingar68827075.files.wordpress.com/2020/12/dark-winter-ubisoft.png?w=568

En trailer, år 2013, för ett kommande online-spel som utgår från Dark Winter och Directive 51 handlar bland annat om ett framtida pandemiutbrott och brutna försörjningskedjor. Trailern avslutas med en total solförmörkelse där man ser solens korona och texten ”Vad krävs för att rädda det som återstår”.

https://funderingar68827075.files.wordpress.com/2020/12/dark-winter-foi.png?w=371

Kanhända att FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) tyckte att kopplingen till korona var fyndig, men inte tänkte på att man genom att använda samma typ av bild på rapporten, Perspektiv på pandemin, juni 2020, därmed riskerar att göda konspirationsteorier angående Dark Winter.

Hur blir framtiden?

Frågan kan förstås inte besvaras med säkerhet. Men för att få någon antydan borde det vara klokt att utgå från dem som med sådan precision lyckats pricka rätt i tidigare tänkta framtidsscenarier.

Enligt World Economic Forum kommer vi att drabbas av en digital cyberlockdown, alltså bli tvingade att koppla bort alla enheter från varandra och från internet, för att undvika infektion tills man utvecklat ett vaccin. Det innebär att all affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som kan kontaktas av personliga besök, fast telefonlinje, snigelpost eller kortvågsradio. Läs mer här.

Med andra ord kommer internet att stängas ner och även våra digitala kommunikationsutrusningar att isoleras från varandra, en digital motsvarighet till den fysiska distansering vi redan tillämpar! Det innebär att vi, på obestämd tid, blir av med det andningshål som internet är för många. Kommer vi att avkrävas inloggning med e-legitimation för att överhuvudtaget släppas ut på internet, när det byggts tillbaka bättre efter kraschen? Tanken svindlar en aning, eftersom det gör det möjligt att helt stänga ute personer från internet.

Scenariot kan bli verklighet snarare än vi trott, eftersom det visat sig att hackerattacker var igång redan i mars 2020, samma månad som WHO proklamerade covid-19 som pandemi.

På sid 36 i boken utgiven av The Rockefeller Foundation och Global Business Network beskrivs en cyberattack: ”Hackare arbetade också hårt. Internetbedrägerier och pyramidspel fyllde inkorgar. Under tiden försökte mer sofistikerade hackare ta ner företag, statliga system och banker via nätfiske och databasinformation, och deras många framgångar genererade miljarder dollar i förluster.” Läs mer här.

Även FOI:s rapport, “Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik“, beskriver brutna försörjningskedjor och en omfattande cyberattack som bland annat orsakar problem för elförsörjning, betalningssystem, ledningssystem för flyg- och tågtrafik samt mobiltelefoni. Där beskrivs också hur den upplevda otryggheten bland människor leder till indirekta effekter såsom exempelvis att det råder brist på vissa livsmedel pga. hamstring, och att räddningstjänsten belastas av en ökning av bränder pga. att människor använder uttjänta eldstäder samt lagar mat över öppen eld på exempelvis balkonger, när värme- och elsystem fallerar. Läs mer här.

Sannolikt tar EU-kommisionens planer på vaccinationskort/pass konkret form 2023. Kommer även arbetet med ID2020-certifieringsmärket att vara klart år 2023? I så fall kommer certifieringsmärket – som har sin grund i Agenda 2030, delmål 16:9 – att finnas tillgängligt de sista 7 åren av Agenda 2030:s genomförande.

Fortsättning följer…!

Bo Fjällström

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan i fritt fall….!?

“Ledarsidorna” och Johan Westerholm har i olika artiklar belyst kyrkornas och Equmeniakyrkans utveckling. Kopplingen mellan kyrkor och jihadism i olika samband har lyfts fram. Senast i flera artiklar om Martin Luther Kingpriset, Equmenikyrkan och Sveriges Kristna råd.

Är de de klassiska väckelserörelserna nu en kyrka som hamnat i fritt fall??? Ledarsidorna framför texter kring detta i länk 1 och 2 nedan. Det ger ju skäl att begrunda en smula.

Equmeniakyrkans inriktning av ensidigt stöd till den Abbasledda korrumperade diktaturen i Palestina kan kopplas till den så kallade ersättninsteologin och på så sätt kan man förstå till exempel Diakonias agerande och Följeslagarprogram. Se länk 3 nedan.

Nu senast belyses kyrkans teologi utifrån Anita Ardins agerande i bokform och ett antal TV framträdande.

Se Equmeniakyrkans tidning SÄNDAREN finns en artikel om Ardin och hennes synpunkter. (SEN LÄNK 5 NEDAN) Hon har de facto utsatts av fruktansvärt övergrepp av den i många sammanhang tidigare hyllade Assange. Bilden från händelsen i förundersökningsprotokollet ger en förståelse för kontexten bakom Ardins åsikter. Johan Westerholm är journalist helt utan kyrklig tillhörighet eller tro men verkar ha fascinerats av den ovanliga utvecklingen av vissa kyrkor bl.a. Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. För individuell begrundan några länkar.

Pröva allt med öppet sinne! Släng bort det oriktiga och behåll det sanna! Inte fel att vid behov reagera till de ansvariga.

LÄNK 1

https://ledarsidorna.se/

LÄNK 2

Kyrkan förändras – på svaga teologiska grunder skapas en ny politisk kraft

LÄNK 3

Kyrkan och ersättningsteologin – Judarna fördrivs som Guds utvalda folk

LÄNK 4

Islamic Relief går under jorden – Vill inte riskera att förlora miljonanslag från biståndsbudgeten

 

LÄNK 5

https://www.sandaren.se/kultur-teologi/boken-har-ett-kristet-budskap

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Debattartikel från Klassisk Baptism i Världen idag om Martin Luther King-priset

Under rubriken “SKR:s Martin Luther King-pris har vänsterpolitisk slagsida” publicerade tidningen Världen idag den 2/2 en debattartikel från Klassisk Baptism om Martin Luther King-priset. Artikeln kan läsas här nedan i något förlängd version och med noter till våra påståenden inlagda i artikeln.  

Martin Luther Kingpriset – med stark politisk slagsida

Kristna kyrkor brukar sällan tala väl om skadegörelse, inbrott, stöld, revolutionär kommunism eller acceptera samarbete med terrorism och islamism. Men när Sveriges kristenhet delar ut Martin Luther King-priset är frågan vilka krafter som egentligen främjas? Priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Kristna råd. En genomgång av pristagarna blir en märklig historia.

Martin Luther King blev på slutet hårt anklagad av sina motståndare för att vara kommunist, vilket han alltid tillbakavisade[1][2]. Det har inte hindrat juryn från att skapa ett politiskt vänsterpris. Den första pristagaren(2005) var sångaren Mikael Wiehe som stolt vunnit Leninpriset och länge kallade sig kommunist[3]. Pristagaren i baptistpastor Kings anda skriver på sin hemsida att ”Gud uppfyller alla kriterier för en psykopat[4].

Mariam Osman Sherifay(pristagare 2009) bjöd som riksdagsledamot för (S) in terroristklassade Hamas till riksdagen för samtal[5]. Jason Diakité – sångaren Timbuktu(2010) eldade massorna på SSU-konferenserna[6] som aktiv i (S)[7] och hans näst kändaste sångstrof är nog ”Dunka Jimmie gul & blå, hissa i en flaggstång[8]. Maj-Britt Theorin(2013), känd socialdemokratisk politiker[9]. Nabila Abdul Fattah(hedersomnämnande 2014) aktivist inom Revolutionär Kommunistisk Ungdom och fått Kommunisternas kulturstipendium[10]. Foujan Rouzbeh(hedersomnämnande 2014) riksdagskandidat för (Fi)[11] och ledarskribent på marxistiska Flamman[12]. Martin Schibbye(2017) med bakgrund som redaktör på Revolutionär Kommunistisk Ungdoms tidning Rebell[13] som drev åsikten att ”Sverige kan bara omdanas med väpnad revolution[14][15].

Vi kan tänka oss lämpliga pristagare från hela det politiska spektrat men bland MLK-prisets vinnare hittar vi ingen med politisk markör till höger om (S). Det säger ganska mycket om juryns ideologiska hemvist.

Martin Luther King reagerade starkt och läxade upp svarta som mobiliserat genom stenkastning och plundrat affärer, vilket inte hindrat den svenska juryn från att ge en rad MLK-priser för inbrott och skadegörelse. Annika Spalde(2011) vann priset för djurrättsengagemang samt inbrott och skadegörelse inom försvarsindustrin både i England och i Sverige[16], för vilket hon avtjänat två halvårs fängelsestraff[17]. Martin Smedjeback(2014) vann priset för samma sak men har även angripit vanliga svenska bönder genom ”djurfritagningar” av grisar, fisk, hönor, kalkoner och kaniner och avtjänat minst fyra fängelsestraff[18]. Att MLK-juryn uppskattar Smedjeback särskilt syns genom att han är både initiativtagare, pristagare och jurymedlem för priset, som den ateist han är[19][20][21].

Extinction Rebellion Sverige(2020) vann priset för klimataktioner som går ut på att lamslå samhället[22] och ofta inbegriper medveten skadegörelse[23], så även vid vissa svenska aktioner[24]. Organisationens upplopp i London orsakade kostnader på ca en halv miljard[25]. Metoden är inte att trotsa orättvisa reserveringar för viss hudfärg utan XRs metod är att lamslå helt vanliga goda samhällsfunktioner som kollektivtrafik eller kommunstyrelsemöten för att visa upp det budskap som man själv har bestämt är viktigare än allt annat[26].

Mest av allt handlade Martin Luther Kings gärning om kampen mot rasismen. I det ljuset blir Bilan Osman(Hedersomnämnande 2014) en märklig vinnare. Osman bekämpar rasismen mot svarta genom att tänka likadant. Hon har bl.a. skrivit Tycka illa om någon på grund av hudfärg är inte rasism[27] och ”För var dag som går så pallar jag inte med vita människor”[28].

Osman var en av fem kvinnor som hyllades på grund av ”Hijabuppropet”[29], med syfte att normalisera slöjan[30]. Det var ju i sig kontroversiellt eftersom juryn helt bortsåg från slöjan som strukturellt verktyg för kvinnoförtryck. Men MLK-priset har också premierat en aktivist med fastställd koppling till islamism och terrorism. Fatima Doubakil var en i gruppen 2014 som senare med en annan kvinna blev utpekad av Göteborgs kommunalråd Ann-Sofie Hermansson som extremist och att hon försvarat terrorister. Kvinnorna stämde Hermansson men Tingsrätten fastställde att kommunalrådet haft skälig grund för sina uttalanden på grund av kvinnornas ståndpunkter och uttalanden[31][32][33]. Kvinnorna har bjudit in flera terrordömda talare[34][35].

2021 års MLK-pris gick till ”Goda grannar” och projektets huvudmän Svenska Kyrkan, Islamic Relief och Stockholms moské. Flera mycket noggranna debattörer har kunnat visa såväl Stockholms moskés som Islamic Reliefs kopplingar till Muslimska Brödraskapet[36][37][38], islamism, terrorklassad verksamhet och uttryck för antisemitism[39][40][41][42].

MLK-priset har varit ideologiskt expansivt och vidgats till ändamål som baptistpastor King inte hade någonting med att göra. Som t.ex. djurrätt, klimatfrågor och svensk asylpolitik[43]. Det är uppenbart att priset styrs utifrån juryns egna ideologiska preferenser och inte Martin Luther Kings.

MLK-priset har ibland gått till bra ändamål men det är sorgligt hur prisets slagsida har förvrängt Martin Luther Kings gärning och motiv. För detta bär självklart huvudmännen ansvar vilket sipprar ner på hela Sveriges kristenhet, för de som ingår som medlemmar i Sveriges kristna råd.

Lars-Göran Berg
Thomas Forslin
Nätverket för klassisk baptism och kristen tro

 

[1] https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/communism

[2] https://www.youtube.com/watch?v=tvB5a9_XJ3I&NR=1

[3] https://www.expressen.se/kultur/mikael-wiehe-stolt-over-leninpriset/

[4] http://.mikaelwie he.se/svar_politik-religion.htm

[5] https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariam_Osman_Sherifay

[6] https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbuktu_(artist)

[7] https://web.archive.org/web/20090221100252/http://www.frihet.se/index.php?sid=1&pid=6&tid=419

[8] https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbuktu_(artist)

[9] https://sv.wikipedia.org/wiki/Maj_Britt_Theorin

[10] https://sv.wikipedia.org/wiki/Nabila_Abdul_Fattah

[11] https://www.fria.nu/artikel/112773

[12] http://flamman.se/a/flamman-rekryterar-nya-ledarskribenter-infor-valet

[13] https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Schibbye

[14] https://www.contra.nu/veckans--contra/svensk-stalinist-etiopiskt-fangelse/

[15] https://rogerlindqvist.blogg.se/2017/november/martin-schibbye-revolutionar-kommunistisk-ungdom.html

[16] https://martinlutherking.se/2011/10/12/priset-2011/

[17] https://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Spalde

[18] https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Smedjeback

[19] https://martinlutherking.se/prisets-historia/

[20] https://martinlutherking.se/om-priset-och-nomineringar/

[21] https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Smedjeback

[22] https://www.expressen.se/nyheter/klimat/de-ar-svenskarna-bakom-den-radikala-klimatgruppen/

[23] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/massgripande-efter-klimatprotest-i-london.

[24] https://kvikkjokk.nu/novemberuppror-i-stockholm-med-extinction-rebellion-sverige/

[25] https://www.expressen.se/nyheter/klimat/de-ar-svenskarna-bakom-den-radikala-klimatgruppen/

[26] https://www.expressen.se/nyheter/klimat/de-ar-svenskarna-bakom-den-radikala-klimatgruppen/

[27] https://www.ystadsallehanda.se/ledare/expo-har-tappat-kompassen-612a99d6/

[28] https://www.expressen.se/kultur/vi-kan-inte-leva-i-en-latsasvarld-guillou/

[29] https://martinlutherking.se/2014/01/21/smedjeback-och-hijabuppropet-inspirerade-pa-martin-luther-king-dagen/

[30] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WL8jl2/bar-sloja-till-stod-for-muslimska-kvinnor

[31] https://sv.wikipedia.org/wiki/Fatima_Doubakil

[32] https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/d%C3%A4rf%C3%B6r-friade-tingsr%C3%A4tten-ann-sofie-hermansson/vi-BBZSqql

[33] https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/terrorexperten-backar-hermansson-de-%C3%A4r-extrema-1.9656394

[34] https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/d%C3%A4rf%C3%B6r-friade-tingsr%C3%A4tten-ann-sofie-hermansson/vi-BBZSqql

[35] https://doku.nu/2019/08/05/svart-att-forsta-atalet-mot-ann-sofie-hermansson/

[36] https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamic_Relief#Sverige

[37] https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf

[38] https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_mosk%C3%A9

[39] https://wordpress.egyptson.se/2020/08/25/repliken-pa-islmic-relief-som-kyrkanstidning-avfardade/

[40] https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf

[41] https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/

[42] https://www.aftonbladet.se/debatt/a/J1beyj/mosken-oppen-for-extremister

[43] https://martinlutherking.se/tidigare-pristagare/
Publicerat i Debatt, Ekumenik, Samhällsfrågor, Världens religioner | Lämna en kommentar

Hur kan Equmeniakyrkan , Sveriges Kristna råd, mfl. stödja berömma och belöna judehatande organisationer på uppenbart vagt faktaunderlag?

Pastor Kings ord r värda att beakta och leva efter. Att inte våga säga nej till antisemitism gör de som är tysta intellektuellt till slavar och andligt ofria. (tidningsklipp Dagen jan 2021)

Baptistpastor Marin Luther King är fortfarande ett föredöme för väldigt många i många länder oaktat religion eller partipolitisk agenda. Att dela ut ett pris till hans minne och för människor eller organisationer som följer hans ambitioner är utmärkt. Föredömligt. Ansvarsfullt.

Karin Wiborn SKR/Equmeniakyrkan ser inte att MLK priset går till en organisation inom ramen för terrorklassade muslimska brödraskapet

Den kommittè som delar ut priset 2021 leds av Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare i Sveriges kristna råd och numera biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan,

I en artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren uppmärksammades den svårbegripliga ekvationen avseende samband med MLK och organisationen Islamic relief. Se länk nedan till texten i Sändaren. Islamic Relief och Svenska kyrkan arbetar i ett gemensamt projekt “Goda grannar” som är målet för prisbelöningen.

I tidigare inlägg i denna blogg har kopplingen mellan MLK ambitioner och pris till en organisation med väldigt olämpliga kopplingar till sådant som pastor King absolut inte kan förknippas med: judehat/antisemitism

.https://www.sandaren.se/debatt/aningslost-ge-pris-till-islamic-relief

Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare och ordförande i priskommittèn försvarar val av pristagare och uttalar oreserverat följande i tidningen Sändaren:

“Vi vet att Goda grannar, precis som deras ägare, Katarina församling, Islamic Relief Sverige, och Stockholms moské fullständigt tar avstånd från antisemitism.” (text från Sändaren)

 

Har verkligen Karin Wiborn helt missat vad Islamic Relief är och vad Stockholms moskè står för?

Sveriges nog främsta forskare och sakkunniga på jihadism och uppbyggnaden av jihadistiska nätverk och terroristiska grupperingar har analyserat kontexten runt Islamic Relief. De finns några som  menar att Islamic Relief …”har inga kopplingar till några politiska organisationer, varken Muslimska brödraskapet eller några andra”. Detta stämmer helt enkelt inte. Här finns ett omfattande underlag som styrker detta.

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)…

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), och är en av organisationerna som IFiS själva lyfter fram som en viktig del i det nätverk av olika verksamheter som etablerats de senaste trettio åren. Detta finns redovisat på IFiS hemsida. Utifrån detta kan man se vilka parter som finns i deras kontext.

En person som tidigare varit aktiv  Muslimska brödraskapets shura-råd, beskriver styrningen.

  • ”I slutänden styrs [Islamic Relief] av Muslimska brödraskapets ideologi. Muslimska brödraskapet skulle inte heller tveka att intervenera i Islamic Relief om de ansåg detta som nödvändigt”.

Global rörelse

Muslimska brödraskapet är inte bara en nationell organisation. Det är också en global islamistisk rörelse där aktivisterna har ambitionen att  islam ska spridas i världen. Som politisk-religiös rörelse har den flera ansikten där samtliga strävar mot samma mål. När vi säger att Islamic Relief och Ibn Rushd är två av av de kanske viktigaste inkomstkällorna. Genom dem kan man erhålla svenskt ekonomiskt samhällsstöd och anpassa projekt efter godkända svenska normer. Ytligt sett.

Belöning av en icke demokratisk rörelse med omvittnat antisemitiska värderingar.

– Om Islamic Relief och muslimska brödraskapet

Allt fler regeringar insett att de bör avsluta sin samverkan med Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet och andra, mer radikala, grupper.

Muslimska brödraskapet är inte – och har aldrig varit – en demokratisk rörelse ideologiskt eller organisatoriskt…

Kan vi ha en ordning där svenska organisationer och kyrkor prisbelönar en rörelse med uttalat politiska mål och som döljs under täckmanteln som att det enbart handlar om biståndsarbete?

  • Tyska säkerhetsmyndigheter har slagit fast att Islamic Relief Deutschland är kopplade till Muslimska brödraskapet.
  • Schweiz har dragit in sitt stöd till Islamic Relief.7
  • I Storbritannien berördes Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en praktskandal. The Times avslöjade att Heshmat Khalifa, en förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna.” Han fick avgå omedelbart. Men det finns flera och mer.

“Sammantaget, när Islamic Relief påstår att de saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet finns ingen trovärdighet.

Svenska och utländska expertmyndigheter och  forskare har funnit och beskrivit kopplingarna mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är fast i en judehatande ideologisk kontext, väl dokumenterad.

“Ovanstående text är ett sammandrag av en artikel skriven av  tre svenska terrorforskare. Magnus Ranstorp är en av dem.”

Magnus Ranstorp

Är det så att Stockholmsmoskèn enligt Karin Wiborns entydiga påstående inte  representerar ett antisemitiskt tänkande?

Karin Wiborn har flera gånger framhållit att tex Stockholms moské inte står för ett judehatande program.

Men är det då så att Wiborn har fog för sitt uttalande?

Wikipedia har följande text om denna:’

Wikipedia om Stockholms mosken:

“Stockholms moské drivs av Islamiska förbundet i Stockholm, medlemsorganisation i det Islamiska förbundet i Sverige, vilken tillhör The Federation of Islamic Organisations in Europe. The Federation of Islamic Organisations in Europe startade det Europeiska fatwarådet, och är nära knutet till det Muslimska brödraskapet.”

Dr Magnus Norells genomförde en granskning av islamismen i Sverige på uppdrag av MSB 2016 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Han granskade då även kopplingen mellan judehat och Stockholms moské. Norells studie finns i länken nedan.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf   Slutsatserna från Norells rapport är tydliga,

Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till brödraskapet i Syrienkriget, genom diverse aktiviteter och vapeninköp.

Imamen och och moskéns direktör Mahmoud Khalfi har i intervjuer  medgett att man har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

  • Stockholms moske är en verksamhet nära kopplat till muslimska brödraskapet
  • Islamic Relief är en organisation som en del av muslimska brödraskapet och ett muslimskt studieförbund
  • Muslimska brödraskapet är en organisation som har antisemitism i sinn ideologiska “källkod”
  • Brödraskapet och Islamic relief har gång på gång avslöjats ha antisemitiska företrädare i ledning
  • Organisationen är förbjuden i flera länder bland annat Tyskland
  • i Sverige belönas den

Karin Wiborn påstår att hon vet att Stockholms moské och Islamic relief tar avstånd från antisemitism. Hennes påstående måste ställas mot ett mycket omfattande underlag som ger en helt motsatt bild än den Wiborn förkunnar. Varför arbetar hon så?

“Islamiska termer som taqiyya, tawriya (vita lögner) är främmande för de flesta. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige.” (Artikel från Kyrkans tidning. Se länk nedan) Text av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer. Lunds Universitet)

Al-Qaradawi, muslimsk teolog och opinionsbildare

 

 

 

 

 

 

 

 

Något om källorna

Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Wikipedia delger följande avtryck från och av just Al-Qaradawi;  “Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Det är den ideologiska basen som är grundvärderingen i de grupper som Wiborn mfl prisbelönar.

 

 Bilden till vänster: Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges imamråd.

Han är också enligt uppgift en av de högsta ledarna för Muslimska Brödraskapet i Sverige.

Det har beskrivits av Mahmoud Aldebe – som kallar sig en av grundarna för den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet men som har hoppat av. Aldebe menade att man har en linje utåt, och en inåt. ”Man driver dialog med kristna och judiska grupper i offentliga forum, men internt sprider man farhågor om dem. Man talar demokrati, men gör motsatsen. Förbundet lyckades lura alla som vill ha dialog med islam i Sverige.”

Tidningen Världen idag får obegripligt svar av Karin Wiborn

Tidningen Världen idag uppmärksammade den märkliga prisutdelning för dr Kings minne. Tidningen ställde då en rak fråga till Karin Wiborn som är föredragande i priskommittén.

Världen idag frågar generalsekreteraren: Priset går också till Stockholms moské vars imam och direktör Mahmoud Khalfi själv i intervjuer bekräftat moskéns koppling till Muslimska Brödraskapet. Vad tänker du om det? 

Karin Wiborn: – Priset går till Goda grannar som är ett initiativ av Katarina församling, Stockholms moské och Islamic Relief.

Någon verklig reflektion eller biblisk analys syntes inte till i kyrkoledarens svar. Ett “tidstypiskt ickesvar”.

Priskommittén obegripliga val

Man kunde ha valt andra personer som med kristen tro och engagemang av samma ursprung som det som inspirerade baptistpastor Dr King.

Men man valde en grupp med värderingar formade av ett annat ursprung:

Muslimsk teolog som inspirerat till utveckling av muslimska brödraskapet mfl. organisationer som samtliga inte ser Jesus som Guds son men som genomgående har antisemitiska värderingar och uttalat hat mot Israel

Karin Wiborns prisbelönande grupp kanske kunde lyfta blicken utanför den grupp som tycks ha värderingar en bra bit utanför det som kallas klassisk kristen tro och som kan ses ligga i linje med pastor Kings värdegrund.

Det finns rätt många intressanta personer som med mod och ibland inte utan fara för liv, hem och hus drivit rättvisefrågor 2020 i pastor Kings anda och med utgångspunkt i klassisk kristen evangelisk tro, Engagemang för kamp mot förtryck, flyktingar undan rasism och antisemitism, rättvisa, apartheid och social utslagning, engagemang för skydd av utsatta kvinnor mm.

 

Hur kunde det gå så illa med den fina tanken om ett utvecklande pris till människor som verkar i dr Martin Luther Kings anda inte företräds av personer med förslagsvis engagemang som finns hos de som visas ovan.

Istället väljer man en organisation som inspirerats av personer och organisation med en värdegrund som uttrycks genom denne man:

Samverkansprojekt för denna svärdens organisation belönas med pastor Martin Luther Kings minnespris

 Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

LG

 

 

Publicerat i Baptism, Okategoriserade, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna råd belönar islamistisk organisation

Baptistpastor dr Martin Luther King

 

 

Bakgrund

Den 9 december  presenterades Equmeniakyrkans, Kristna Fredsrörelsens  och Sveriges kristna råds kandidat för 2021 års pris för arbete i baptistpastorn Martin Luther Kings anda.

Priset gavs i år till ett samverkansprojekt i Stockholmsområdet mellan kyrka och den islamska organisationen Islamic Relief. Dena organisation är inte vilken som helst, utan finns i ett brett system, nationellt och internationellt, av samverkande islamska verksamheter och personer.

Vad är Islamic Relief och vad står organisationen för? Ledarsidorna har gjort en journalistiskt analys.

Journalisten Johan Westerholm, ansvarig för “Ledarsidorna” samt tidningen Världen idag har var för sig  lyft fram det ytterst märkliga beslutet om årets (2021) pristagare till åminnelse av pastor King. Johan Westerholm skriver bland annat detta:

“För mig är det en gåta att man vill ge ett pris i Martin Luther Kings anda till en organisation med uttalad antisemitism. Det blir som en uppmuntran att fortsätta på den inslagna vägen.

 

Johan Westerholm, journalist,  en akademisk forskare expert på islam ( Sameh Egyptson i Lund) har i olika delar belyst sambanden mellan Islamic Relief och annan islamsk verksamhet. Man har samtidigt hittat vanliga  antisemitiska tankefigurer och uttalanden från organisationens olika företrädare.

Den kristna tidningen Världen idag har också belyst den märkliga belöningen som nu riktats till en dokumenterat omdiskuterad verksamhet med antisemitiska uttryck och rötter.

Länk till Världen i dags artikel :

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/?fbclid=IwAR1E0QWGaLN4tVpF8RrEph0_rGpLG6P61AkUQ7vu1UVzKUyX84KLp1V1_Ak

Internationell uppmärksamhet av utmärkelsen

En väl ansett tidning The National som arbetar med nyhetsbevakning i Mellanöstern har uppmärksammat det svenska priset. Man noterar att  i Tyskland drar in stöd till Islamic Relief. Man erfar att det är en organisation med verksamhet  och nätverk  som uttryckt  antisemitism. Uppenbart ser svenska kyrkor inom Equmeniakyrkan SKR mfl. samt prisutdelarnas verkställande ledare Karin Wiborn, ingen  anledning att begrunda den tyska bojkotten av den antisemitiska organisationen. Istället får den beröm utmärkelse och pengar.  The National Intervjuade med fd riksdagsmannen Nalin Pekgul (s) själv muslim och väl isatt i islam.Det  understryker frågans allvar.

Nedan The Nationals nyligen publicerade artikel

https://www.thenationalnews.com/world/sweden-under-pressure-to-follow-germany-s-lead-and-halt-funding-of-islamic-relief-1.1124464?fbclid=IwAR09aHo5r7F3ShhsUFyfPRIyk5urvLR5UBdJmtAtoQnk_gUTPo_HAGuSgM0

Stöd till Islamic Relief är stöd till verksamhet som är en del av muslimska brödraskapet

Johan Westerholm har tidigare i tidningen Dagen avslöjat sambanden mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet.

Här nedan en länk till Dagens text:

https://www.dagen.se/debatt/2020/06/18/johan-westerholm-islamic-reliefs-stadgar-bevisar-koppling-till-muslimska-brodraskapet/

Genom dokumenterade samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet stöds ekonomiska kopplingar och transaktioner också till terrororganisationen Hamas. Hamas är en terrorklassad organisation av flera länder samt EU. Det är ytterst beklämmande att en svensk kristen kyrka, Equmeniakyrkan, och Sveriges Kristna råd ger indirekt stöd till antisemitiska organisationer och därigenom stöd till nätverket omkring. Judehatare för pris i pastor Kings namn. Enligt flera forskare inom islamism byggs medvetet nätverk där offentlig finansiering inom vissa “skyltfönster” ger såväl pengar som inflytande.

Höga företrädare i brödraskapet och Islamic relief har uttalat att israeler är “barnbarn till apor och svin” En sådan organisationen förtjänar inte vare sig direkt eller indirekt stöd från kristna kyrkor någonstans.

Forskaren Sameh Egyptson har noga granskat Islamic Relief och muslimska brödraskapet.

Sameh Egyptson, forskare Lund

Egyptson har ett otroligt omfattande och detaljerat underlag ned på personnivå om kopplingarna mellan organisationerna.

Egyptson skriver bland anat följande:

“Relief i Sverige är en terrorstämplad organisation i länder som moderorganisationen, Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, har fått stora bidrag och stöd från i många år. Islamic Relief har direkt eller indirekt fått flera hundratals miljoner kronor från Sida, Forum syd och Radiohjälpen eller genom gemensamma projekt med Svenska Kyrkan. 

Se mera detaljer: https://wordpress.egyptson.se/2020/08/25/repliken-pa-islmic-relief-som-kyrkanstidning-avfardade/

En judehatare i hög position inom Islmic Relief! Hans värdering kring antisemitism avslöjades av engelsk tidning.

Heshmat Khalifa Antisemit och judehatare som anser att judar är apornas och svinens barnbarn och som gillar Hamas

I Storbritannien skakades Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en skandal.  The Times avslöjade att en  förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna“.

Propagerade också för lögnen Simon Vises protokoll

I kretsar kring Brödraskapet förkunnas den klassiska sionistiska lögnen “Zion vises protokoll” något som nazisterna marknadsförde under Hitler tiden som sanning. Nu återkommer den vidriga lögnen och förs fram fast från annat håll. SKR och Karin Wiborn tycks inte intressera sig för pristagarna kontext. Yussuf al Quaradawi är en antisemit och aktivist inom Brödraskapet

Muslimska brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi uttrycker klassiskt antisemitiska slagord

 

 

 

 

 

Islamic relief  och muslimska brödraskapet enligt terrorforskaren dr Magnus Norell

Så här skriver Norell i rapport till den svenska myndigheten MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

Haytham Rahmeh. Tidigare imam Stockholm. Smugglade vapen och pengar till terroristverksamhet och företrädare för prisbelönad organisation för ickevåld

“-Islamic Relief. En stor mottagare av biståndsmedel från SIDA som driver biståndsprojekt runt om i världen. En central organisation för att ge MB trovärdighet. Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till MB i Syrienkriget, genom lobbying och vapeninköp.”

(Utdrag från MSB och Magnus Norells förstudie.)

Norska analyser 

Också från norsk media “Document” har man uppmärksammat prisutdelningen och kopplingen till islamism.

Svenske akademikere og politikere kritiserer skjønnmaling av Islamic Relief

Tidskriften “Fokus” har betraktat Islamic Relief

“Den islamistiska rörelsen är i min erfarenhet inte särskilt stor. Däremot är den är välorganiserad och politiskt aktiv. Organisationerna är många och varierar över tiden. Det kan ge intryck av bred representativitet. Men det är ofta samma personer som sitter i ledningarna. Det gäller Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer, men även till exempel studieförbundet Ibn-Rushd och Islamic Relief.

Rapportförfattarna beskriver Muslimska brödraskapet som »spindeln i nätet bland muslimska organisationer« och säger att den utvecklingen gått »som allra längst« i Sverige. Det är precis den uppfattning jag gång på gång stöter på bland svenska moderata muslimer med god inblick i svensk islam. Och förklaringen till att det har gått »som allra längst« tror jag tyvärr står att finna i folkrörelse-Sverige.

Tidskriften kunde konstatera det som de svenska kyrkorna och SKR generalsekreterare Karin Wiborn inte ville eller kunde se det alla som vill kan se,

(FOKUS ÄR EN SERIÖS SVENSK TIDSKRIFT SOM FÅTT SVENSKA PUBLICISTKLUBBENS UTMÄRKELSE 2013)

Den teologiska reflektionen 

Karin Wiborn nu generalsekreterare i SKR kommer snart att bli biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan som har rötter från Svensk Baptism.

Wiborn har i många år haft en speciell profil i förhållande tilt Islam.

Den tydliggjorde hon redan 2010 då hon i den roll hon ännu har genomförde ett artigt besök hos massmördaren Assad i Damaskus. I samband med detta möte fick hon en…

Damaskus moske i vilken SKR generalsekreterare hade böne samling med bland andra stormuftin av Damaskus

“…guidad visning i den ståtliga Omayyad-moskén, tillsammans med den syriske stormuftin, Dr Ahmad Badr Al Din Hassoun.

Wiborn och stormuftin i Damaskus som hade en fin bönestund Wiborn. Här båda framför den blodbesudlade diktatorn Assad en inbiten judehatare.

– Det var en stark upplevelse att be tillsammans i moskén, där också den evangeliska pastorn var med, säger Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd.

Equmeniakyrkans Sofia Camnerin redovisade själv sin Gudsbild

Wiborns  företrädare Sofia Camnerin redogjorde för sin inställning avseende förhållandet mellan islamsk tro och bön och tron på Jesus och hans och vår Fadern  Israels Gud. 

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Det är ovanligt att svenska kristna delar Wiborns åsikt om islams gud som identisk med Jesu Fader, kristnas och muslimers Gud.

I klassisk kristen tro är muslimernas Allah inte densamme som kristnas och judars Gud, Wiborn redogör för hur hon och den högste religiöse ledaren i diktaturens Syrien har en gemensam bönestund i en moské tillägnad den gud som står i direkt motsats till den Gud världens kristna tror på. Wiborn är dessvärre inte ensam om att sprida en obegriplig gudsbild utifrån just detta.

Kyrka och Folk har också granskat Islamic Relief

Kyrka och Folk är en luthersk tidskrift med förankring i svenska kyrkans tradition,

I  tidningen framförs  i september 2020 följande:

“Islamic Relief Sverige är tillsammans med organisationer som studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska förbundet stora aktörer i det som kallas det muslimska civilsamhället. I boken ”Erövringen” ger forskaren Sameh Egyptson en ingående bild av hur dessa organisationer hänger samman med varandra och med en internationell aktör: Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är en internationell sammanslutning som genom att tillförskansa sig politisk makt vill påverka länder i islamistisk riktning.

Formellt finns brödraskapet inte i Sverige men genom olika frontorganisationer (som exempelvis Islamic Relief och Ibn Rushd) och genom infiltration av andra organisationer är brödraskapet en kraftfull aktör i Sverige.
2017 släpptes rapporten ”Muslimska brödraskapet i ­Sverige” som skrivits på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt denna ”håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund”.

En skrämmande bild av detta skildras i Johan Westerholm bok ”Islamismen i Sverige: muslimska brödraskapet”.

Syftet med att skapa formellt oberoende organisationer med ibland överlappande medlemmar och aktiva är mångfaldig. Dels innebär det att man kan begränsa granskningar och kritik av brödraskapets verksamhet genom att dölja den gemensamma agendan. De återkommande skandalerna kan därmed avgränsas till den organisation som för tillfället avslöjats; som exempelvis Islamic Relief. Faller den organisationen kan sedan en ny snarlik organisation byggas upp” 

Länk till tidskriften: https://kyrkaochfolk.se/2020/09/03/svenska-kyrkan-broderskapsrorelsen-och-brodraskapet/

 

Ansedda forskare och experter har betraktat och analyserat Islamic Relief

Några väl kända vetenskapsmän och experter har granskat Islamic Relief. Det har gett kunskap som Karin Wiborn knappast kan ha undgått att ha uppmärksammat. De sakkunniga granskarna är:

Aje Carlbom, biträdande professor vid Malmö universitet samt fil.dr. i sociantropologi, specialiserad på etnisk och religiös identitet och mångkulturalism. Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan samt seniorrådgivare vid EU:s Radicalisation Awareness Network, samt Peder Hyllengren, analytiker vid Försvarshögskolan.

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Ranstorp mfl anför:

“… lyssna på den som avslöjade antisemitismen inom Islamic Relief: Lorenzo Vidino – en världsauktoritet på MB.. Han säger explicit om Islamic Relief: ”Min forskning visar ett tydligt mönster där framstående personer och ledning på högre nivå omfamnar material som är starkt anti-semitiskt och stöder Hamas och det egyptiska muslimska brödraskapet.”

Vidare uppmanar de tre skribenterna

.”Det borde vara ganska enkelt: en organisation som går emot svensk värdegrund borde inte få svenska skattepengar.

Omfattande dokumentation finns om Islamic Relief

https://kvartal.se/artiklar/en-parodi-pa-verkligheten/

Den som söker finner stora mängder dokumentation och underlag om Islamic Relief och dess kopplingar till Islamism och Muslimska brödraskapet och utpräglat judehat.

I tidskriften kvartal och länken ovan finns väl dokumenterad kunskap. Det borde vara självklart för en organisation med kristet förtecken att seriöst söka sanningen om man samtidigt vill hylla pastor King,

Och mer om brödraskapet en del av IS…

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

MLK priskommitté i Sverige

Karin Wiborn är ordförande i priskommittén och generalsekreterare i SKR och tillträdande bitr.kyrkoledare i Equmeniakyrkan

Karin Wiborn har uppenbart och bevisligen en helt annan värdegrund och syn på antisemitism än den som Magnus Ranstorp, Eje  Carlbom, Johan Westerholm mfl omfattar. Wiborn är ordförande i priskommittén. Denna har en intressant sammansättning med valda representanter från huvudmännen. Därvid företräder dessa sina respektive organisation tex Equmeniakyrkan i ställningstagande av vem som skall ha priset.

Förutom huvudmännens representanter  finns ytterligare några med “fria” personer. En är Martin  Smedjeback, Han tycks ha stort värde för priskommitten. Om honom kan man läsa:

“Han var med och startade djurrättsgruppen Tomma burar som har utfört så kallade öppna “djurfritagniningar” där de har tagit grisar[, fisk, hönor, kalkoner och kaniner från gårdar i Sverige. För fyra av dessa aktioner har han avtjänat två fängelsestraff på vardera en månad.Under 2017 var han med och organiserade en blockad av ett slakteri i Linköping”

Martin Smedjeback. Djurrättsaktivist som släpper ut lantbrukares djur. Med i MLK prisjury,

Märkligt. Men en person medansvarig för MLK priset.

Extinction Rebellion föregående års pristagare

2020 år MLK pris gick till organisationen XR, En miljöorganisation mest känd för olika aktioner för att förbättra miljön.

Roger Hallam aktivist grundare av XR antisemit. Grundare av förra årets MLK pristagare.

Denna organisation initierades av en annan känd antisemit. Roger Hallam. Han hoppade av XR när hans judehat blev alltför välbekant för omvärlden. Hallam lämnade organisationen övergripande ledning och “pudlade”.

Varför attraheras SKR och Equmeniakyrkan av organisationer som värderingsmässigt nuddar vid antisemitism

Det som är märkligt är att antisemitiska organisationer idag verkar som ett slags eko av liknande värderingar väl kända i Tyskland på 1930-talet. Svaret på frågan som faktiskt inte ställts är förutsägbart.

 

SLUTORD

Martin Luther King var en världsberömd baptistpastor och förespråkare för medborgerliga rättigheter och ickevåld. Till hans minne och med honom som förebild utser en kommitté sammansatt av Equmeniakyrkan, Sveriges kristna rår, Kristna fredsrörelsen och någon djurrättsaktivist, Årets pris har gått till ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan och Islamic Relief. Det finns stora mängder kunskap och dokumentation om denna organisations värderingar och i vilken kontext den är skapat och vilka bindningar som finns. Dessa har fastlagts av Sveriges mest kända forskare och journalister. Unerlagen är bedövande stort.

Trots det förklarar ordförande för prisjuryn Karin Wiborn:  

Vi ger ett pris till en organisation som arbetar för att överkomma rasism och främlingsfientlighet.

Wiborns roll som ordförande gör att hon för ordet. Orden är tydliga, Hon och rådet tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet. Trots det prisar de och berömmer en organisation som kanske med vissa ord i rätt sammanhang uttrycker sådant men som i en bedövande tydlig kontext visar upp ett helt annat ansikte. Prisjuryn borde visa sin avsky mot judehat och rasism, antisemitism och våga vägra belöna sådant även om det utifrån intersektionalitetsteoretiska modeller kan synas önskvärt.

Publicerat i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade, Samhällsfrågor | 2 kommentarer