Får man bedja för muslimer eller har de samma Gud som Jesus benämnde som Fadern?

Kristna enas i bön för världens muslimer

En kväll i maj månad förenas kristna runt om i Sverige till ett digitalt bönemöte för världens muslimer. Bland annat kommer olika strategiskt viktiga storstäder omslutas av bön.
Att be är avgörande för att få se skörd, påpekar OM:s Sverigeledare.
Evenemanget är en del av den världsvida ekumeniska bönesatsningen för muslimvärlden, den så kallade 30-dagarsbönen, som sedan 1993 hållits under den muslimska böne- och fastemånaden ramadan.
Under innevarande 30-dagarsperiod har det hållits svenska bönesamlingar varje torsdag, genom videokonferens via internet.
Med början klockan sju kommer under 45 fartfyllda minuter olika storstäder att presenteras av representanter från det dussintal samfund, församlingar och organisationer som är med och arrangerar kvällen, varpå det blir bön för dessa platser. Det handlar exempelvis om turkiska Istanbul, Mosul i norra Irak, Somalias huvudstad Mogadishu och Libanons huvudstad Beirut.
– Det är ett unikt tillfälle att få ta del av information om strategiska städer och av organisationer som vet vad de talar om. De fick välja fritt vad de hade hjärta för, förklarar OM Sveriges ledare Daniel Stråle som ska medverka under bönemötet.
Mellan klockan åtta och elva på kvällen leder därefter sex organisationer bön i en halvtimme var.
OM:s ledare jämför bönens kraft med att så in Jesu budskap om Guds rike.
– Man kan inte veta exakt vilket frö som ger skörden, säger han och menar att sådden ändå är avgörande.
Daniel Stråle påpekar att fler muslimer har kommit till tro under de senaste decennierna än genom hela den tidigare världshistorien.
– Det är ju direkt relaterat till att vi har börjat be för muslimvärlden som aldrig förr, säger han.
Bönekvällen arrangeras av
OM Sverige i samarbete med
EFK,
EFS,
Folk och språk,
Gå ut mission,
Ibra,
Livets Ord,
Ljus i Öster,
Open Doors,
Pingst Jönköping,
Svenska evangeliska alliansen,
Svenska alliansmissionen,
Team Med Uppdrag och
YWAM

Satsningen på förbön är utan tvekan viktig

Muslimska medmänniskor behöver lämna sin tokiga tro och ta emot Jesus och frälsningens gåva. Islam leder inte till Gud och evigt liv i gemenskap med Herren,
Det är värt att notera att några kyrkor och organisationer inte är med. Det kan möjligen bero på att man har den övertygelsen att muslimer och kristna ber till samma Gud men från olika håll.Utifrån det blir det ju väldigt knepigt att be till Herren.   Så i länken nedan så beskriver bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan sin tro i denna sak.  Och då kan kanske det uteblivna engagemanget förstås. Så sorgligt !

 

Jesu Far och muslimers Gud är det samma Gud? Kyrkoledare Camnerin Equmeniakyrkan, tycker till

( https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning)

Bibeln talar till mig som läsare om ett ord från Jesus själv:

Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”

Finns det en annan väg till Fadern än genom Jesus? Att inte bry sig om detta tycks innebära att man lämnar människor med annan tro åt att få missa målet helt.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan tappar medlemmar igen. Medlemslös statistiskt 2050. Eller?

Under många år har vi på bloggen www.klassiskbaptism.se berört och larmat om Equmeniakyrkans färd från klassisk kristen tro och kyrkans historiska rötter som en del av väckelsen. Då har vi av några i kyrkans ledning setts som udda, konservativa, gnälliga och sekteristiska.
Det kan nu tyckas glädjande fast det egentligen är en djupt sorgligt indikation när kyrkans egna tidning Sändaren på ledarplats skriver nästan samma budskap. Ledarförfattaren Hagevi  har har dessutom räknat ut att kyrkan avskaffat sig själv 2050.
Liberalteologiska ambitioner leder dithän i jämförelse med bibeltrohet. Hagevi gör i alla fall den jämförelsen eller antyder detta..Sådan är helt enkelt med matematiken i statistiken.
Nu är det nog så att dynamiken i en kyrka inte följer en linjär linje. Minskningen av antalet medlemmar kan öka än snabbare eller så kan allt förändras och fler och fler människor finner Jesus och ett engagemang och andlig gemenskap i kyrkan.
DET ÄR HELT UPPENBART LEDARSKRIBENTENS AMBITION ATT FUNGERA SOM ETT VÄCKELSENS INSPEL UTMÄRKT!
Varje läsare har ett ansvar. Varje medlem har också ett ansvar.
Det är tyvärr inte ovanligt att när man slumpmässigt råka på medlemmar i Equmeniakyrkan som ser man allvarligt på kyrkans teologiska utveckling som medför att man  överväger att lämna den just på grund av dess nuvarande inriktning.
Vad som bromsar är lojalitet med den lokala församlingen, som inte alls delar kyrkoledningens de värderingar och synsätt som kyrkoledningen uppenbarar. När ledningen går i otakt uppstår enn spänningsfält dr ledningen har större inflytande men också ett större ansvar inte minst utifrån vad Bibeln klargör om andliga ledares roll.
Vad skiljer då? Exemplen är tyvärr många. Alltför många har lyfts fram i denna blogg. Några exempel:
– Den lokala församlingen som inte tycker som kyrkoledaren att bön till Islams sk Gud är bön till samme Gud som Jesus kallade fadern. (https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning) Denna artikel av bitr kyrkoledaren klargör att hon anser att de muslimer som tex ber sin fredagsbön i mosken ber till samma Fader vår som de kristna kyrkorna ber till i Herrens bön. Det är ytterst extremt men inte ovanligt i liberalteologiska sammanhang. I Mose angivna 10 Guds bud är det första en direkt styrning om att de som vill följa Honom, Jesu Far, inte skall hålla sig till andra gudar. Dvs det finns andra Gudar. I berättelsen om Elia och striden med Baals profeter ser vi maktkampen mella Israels Gud och Baal. Dvs kraftlösheten i guden Baal när det blev en direkt konfrontation. Baal är annars alls inte kraftlös vilket Bibeln ger oss information om.
– Lojalitet med en lokal församling som inte delar kyrkoledarens syn på att Hen anser att Bibeln genom Paulus fattar vad som är synd utan att hen vet bättre.(bitr kyrkoledare i Sändaren. Redovisat i klipp här i denna blogg)
– Lojalitet med en lokal församling som inte delar mäktigt avskilda andliga ledare pastorer och diakoner som i tjänsteklädsel och därmed representerande kyrkans  uttalat att tex. polysex är ok livsform för kristna om de inblandade vill och godkänner. Så kallade “engångsknull” utan känslomässig bindning är också ok om inblandade vill. Att marschera i Pridetåg är en del av det pastorala uppdraget och det är ok att andliga ledare vigda till det av kyrkan proklamerar att kärleken som just denna demonstration förespråkar är OK i biblisk kyrklig mening.
Ledartexten och liknelse om elefant i rum är bra början till re-formation. Här nedan länk till Sändarens ledare:
Om den ledsamma statistiken.

Sändaren skriver på nyhetsplats följande:

-“Pandemiåret 2020 blev ett dystert år också vad gäller Equmeniakyrkans medlemsstatistik. Kyrkan minskade med 1 249 medlemmar och har nu halkat ner under 60 000 strecket. 59 573. Så många personer var inskrivna i Equmeniakyrkans för-samlingsmatriklar den 31 december 2020. Det innebär att medlemsminskningen förra året var den tredje största sedan 2013 (då den första medlemsstatistiken presenterades). Minskningen är nästan dubbelt så stor som under 2019. Den var dock i sin tur minsta minskningen (se tabell nedan). Sedan 2013 har kyrkan minskat med 7 529 medlemmar.”
– Kyrkoledare Lasse Svensson kommenterar i tidningen den ledsamma utvecklingen. Han analyserar den i förhållande till de trender som finns för andra organisationer som påverkats av pandemin.
Den kommentaren är intressant om den prövas djupare. Är banden till kyrkan eller behovet och längtan till kyrkan eller kyrkans kallelse att jämföra med människors lust att vara medlemmar i IOGT, Visans vänner, frimärksklubben, ryttarföreningen eller RFSL?  Man kan tycka att det inte borde vara så att en Guds församling attraherar eller dess motsats på likartat sätt som samhället i övrigt.
Bakom de artiga och trevliga, förväntade korrekta orden från högsta ledningen döljer sig kanske en förklaring till det som Hagevi beskriver Kyrkans ser sig inte reellt som en evangeliserande helig gemenskap där ambitionen är att vinna människor för Guds rike och erbjuda dem och leda dem till frälsningens gåva.!!?? Nej kyrkans ledning förväntar sig eller bedömer sig utifrån samhällskontextens amplituder. Där mäts mer aktiviteter och möten eller kanske olika nivåer av social gemenskap.
Statistiken visar dock på olika “rörelser” i medlemsantalet liksom antalet dop och barndop. Glädjande för oss baptister är att antalet troendedop  under senaste året var högre än barndop.
Fortsättning följer i ytterligare inlägg.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Påsken vittnar om vad kärlek är

Kristendomens budskap i koncentrat
Påskens kristna berättelse är grunden för hela kristendomen. Guds Son som väljer att tillfångatas, pinas och dödas för att på korset ta alla människors synd, skuld och straffet för detta på sig. Som ett ställföreträdande offer för andras missgärningar. Död och begraven visar Gud sin makt över döden genom att Jesus uppstår på tredje dagen, visar sig för lärjungarna och blir den förste att uppstå från döden. Genom sin offergärning visar Jesus vägen för kristna i alla tider, att dödens makt är bruten och genom Jesus offergärning ligger vägen till förlåtelse och evigt liv öppen för alla som tar emot hans gärning i tro. Påsken är kristendomens budskap i koncentrat.

Påsken berättar om vad Kärlek egentligen är
Men Påsken visar också Guds syn på Kärlek i koncentrat. Kärlek som vår kultur och samtid är full av yttringar för. Men som så ofta får ett helt annat innehåll och attribut än den kärlek som Jesus visar på under påsken.

Kärlek framställs så ofta i känslornas medvind. Det är fjärilar i magen, det pirrar i kroppen, åtrå som svallar. Kärleken illustreras med choklad, gelehallon, blombuketter, hjärtan, tända ljus och presentpapper. Kärlek är när de varma och positiva känslorna flödar fram.

Men Påskens kärlek visad genom Jesu offergärning, är Kärlek i total motvind. Det är den avskalade kärlekens själva kärna som Jesus visar upp. Det finns inte en enda positiv känsla av medvind när Jesus svettades blod vid Olivberget, något som lär vara ett tecken på yttersta formen av ångest. Det fanns inget känslomässigt mysigt kittlande med den Jesus som blev tillfångatagen, piskad, torterad och slutligen avrättad genom en av de mest plågsamma dödsmetoderna som kan tänkas, uppspikad på ett kors där kroppen sakta kvävs till döds. Inga gelehallon, tulpanbuketter eller chokladaskar delades ut vid Jesus kors, det var smärta, gråt och lidande. Men det var det yttersta beviset på Guds kärlek till människorna. Det lidande och den död som Jesus var beredd att genomgå för att han ville människornas frälsning och återlösning till Gud, Fadern. Det var det yttersta koncentratet av vad Kärlek är, när allt som också tillhör kärleken men som är lagren utanför har skalats bort.

Så lär vi oss vad kärlek ytterst är. Det är den yttersta viljan och överlåtelsen att göra det rätta och goda för varje människa i vår tillvaro. Och det är viljan och inriktningen att göra Gud allhärskarens vilja i det minsta till det största.

Det lär oss att allt som sägs är kärlek inte alltid fullt ut är kärlek. Det räcker inte med våra känslor för någon. Det räcker inte med det som känns bra, spännande, attraktivt, troget och bedöms fullt lämpligt i vår tid. Kärleken måste ha samstämmighet med Guds vilja, vara i linje med Hans inriktning och ord, vara en del av det Gud vill med vår skapelse och liv. Det kan ibland vara det som är rent på tvärs mot de sköna känslornas medvind.

Mycket av det som är fint, härligt och känslosamt gott är ett utflöde av Guds kärlek. Men Guds rena utmejslade kärleken i koncentrat, den visar sig i sin oerhörda kvalitet genom Jesus gärning på påskens kors, genom överlåtelse, lidande, död och segerrik uppståndelse.

Jesus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden!

Publicerat i Baptism, Bibeltolkning, Evangelisation, Kristusliv, Okategoriserade, Vittnesbörd | Lämna en kommentar

Om omvandling av kyrkor efter en förändrad syn på Guds ord i Bibeln.

 

 

 

 

 

Pastorer och ordinerade andliga ledare från Equmeniakyrkan på Pridefestivalen där hyllningen av Baal kamofleras av samba uppluppen fest och utvalda bibelord och prästkragar. Och de visar stor glädjande solidaritet med alla Baals hyllningar. Märkligt,

I föregående inlägg (26 mars 2021) belystes den process som nu drar fram över Evangeliska Frikyrkan. Kommer den evangeliskt inriktade kyrkan att gå på samma väg som den allt mer liberalteologiskt inriktade Equmeniakyrkan som år för år avvecklar det som varit kvar av svensk baptism i Svenska Baptistsamfundet?

Inlägget fick titeln:

“Att spräcka ett samfund. Del 2”

Genom en särskild plan som just nu håller på att genomföras i EFK:s största församling i Örebro revideras den historiska synen på Guds ord.

EN församling som är del ev EFK och den Evangeliska alliansen i Sverige med teologiska grunddokument som handlar om en sann bibeltrohet, är på väg att förändra sitt förhållande till Guds ord.

Nu bryts den klassiskt kristna synen på Guds ord bort och ersätts av en samhällssyn som är annorlunda och som ser det evangeliskt kristna som exkluderande och reaktionärt. Bibeln “tolkas” som vägledande för ett gott och rättfärdigt liv utifrån den samhällskontext vi har idag. “Liberalteologi” används ofta som ett begrepp runt denna förändring.

Björn Donobauer, bibellärare och teolog

Att bibeln och den kristna tron ser äktenskapet som något som enbart gäller  man och kvinna utgår från en direkt läsning av bibeln. Bibelläraren och teologen Björn Donobauer en gång utbildad på Baptistsamfundets pastorsutbildning Betelseminariet uttrycker sina tankar utifrån den förändring som man vill genomföra i en församling i Örebro. Han har tidigare skrivit om detta på sin blogg under rubriken Krisen Pride.

Lausannedeklarationen

Många evangeliskt inriktade kyrkor har undertecknat den så kallade Lausannedeklarationen, ett slags bekännelseverk till klassisk bibelsyn. Deklarationen inspirerades av evangelisten och baptisten Billy Graham. EFK ställde sig bakom denna bekännelse.

Här följer Lausannedeklarationens bibelsyn:

Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.

 

Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig. Genom Bibeln talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.

 

Björn Donobauers kommentarer och undervisning

I dyningarna efter den osaliga omröstningen om samkönade äktenskap i EFK församlingen i Örebro efterfrågas ett mildare tonläge från dem som vill hålla fast vid en “klassisk” syn.
Det är att alldeles missa poängen. Vad det hela handlar om är detta:

För att försvara ‘Pride’ och alla dess följdeffekter, och fortsätta att låtsas att det är en ‘kristen’ dygd att göra det måste man göra följande åverkan på det som är all kristen tros fundament.

Man måste koppla loss kristen tro från de heliga skrifterna som sådana och endast ha kvar ytterst små fragment, fragment som godtyckligt väljs av dem som är väl medvetna om att det som den kristna kyrkan till för några decennier sedan höll för sant, omöjliggjorde att kyrkan gav ens en handsbredd utrymme åt ‘Pride’ i någon som helst form.

Priderörelsen och alla dess försvarare måste göra följande våld på de heliga skrifterna:

1 Den och de måste förneka att Gud Skaparen har gjort sitt verk fullkomligt och att Guds avbild på jorden är Människan, skapad till man och kvinna. Den ursprungliga skapelseordningen följer som en röd tråd genom den historiska försoningshistorien och samma grundtes om vad som är Guds vilja upprepas i båda förbundstestamenten. Hela skriftens sammanlagda förståelse är denna, människan är man och kvinna och släktets överlevnad hänger på den biologiska ordningen.

2 Den måste förneka att syndafallet är och var en omstörtande start på ett omfattande förfall, inte början på en lysande evolution. Priderörelsen förfäktar att den har en progressiv och människovänlig syn på individens frihet och att övergivandet av ‘moraliska protokoll’ är en frihetsyttring. Bibelns budskap är raka motsatsen: förfallet i de mellanmänskliga relationerna är progressivt på samma sätt som förstörelseprocessen i ett ruttnande ägg, det är visserligen en slags utveckling, men knappast åt rätt håll. Dessutom pågår en gradvis degeneration av människan som sådan. Genetiskt, biologiskt och moraliskt förfall.

3 Den måste förneka att Gud är den samme från evighet till evighet och att Hans ord gäller för all tid.  Gud måste visa sig vara anpassningsbar till våra föränderliga normer, annars får Gud vackert ge sig av. För det är inte Priderörelsens budskap att:  “ske din vilja, inte min.” Tvärtom det är människans egen vilja som Gud skall instämma i. Hur dessa som kallar sig kristna förhåller sig till “Fader vår” är sannerligen en gåta. Men hyckleriets ansikte är aldrig så fagert som när det uppträder i klerikala ornat. Alla de lagar som gavs av Gud är inramade av Guds egen heliga karaktär och väsen.
“Ni skall vara heliga, ty jag är Helig.” Lagarna gavs för att människan, som bara är gäst och främling i Guds värld skulle kunna leva i den världen utan att landet skulle spy dem ut. Om de orenade landet genom att leva på tvärs mot dessa, ägarens föreskrifter, kan de som släkte, som folk, som politisk enhet inte överleva.
När slutade Gud vara Gud?

4 Den måste förneka att det är någon fara på taket när man av syndakatalogerna gör pappersmassa och drar löje över “de konservativa” som envist säger: gör inte så om ni vill leva.

” Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.  Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,  kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”
Nej, nej säger kyrkorna idag: vi skall gå i samma tåg som de, för de är ju alla av samma skrot och korn som vi. Vi hyllar insikten om att det inte finns någon skillnad mellan den troende och den icke ännu troende. Alla är vi Guds barn.”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.  Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen.  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.”
Behöver det påpekas att Högmod är detsamma som “Pride”? Och att högmod alltid går före fall?

5 Den måste förneka att människan är en syndare som måste bli räddad från sin synd och sina synder tillika. Den enda synd som ännu finns kvar att tala om är, förvänt nog, deras synd som inte godtar att synden upphöjs till norm och att man skriver om sin troslära till att högakta syndaren medan den ännu håller fast vid sin rätt att synda. “Ni är kärlekslösa, säger de, ni skall älska till och med era fiender, för Gud är kärlek!”  Det de naturligtvis bortser ifrån är att kärleken är stor just för att den är villkorad.  Det vill säga den är till för att rädda de som var förlorade, redan förlorade, och att den kärleken är till för att befria dem från det som gjorde att de var förlorade: deras ‘pride’.

6 Den måste förneka de insikter om vart ett moraliskt förfall av detta slag med automatik leder . Följande  delar av Guds ord får inte citeras och får inte användas emot dem. Hävdar de. Dock är Gud av motsatt uppfattning.
” Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem.  Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

7 Den måste förneka att sann kristendom mynnar i en radikal skillnad mellan ett liv i ‘köttet’ och ett liv i “Anden”. Att leva i köttet är att höja den opånyttfödda människans normalliv till normen för vad det är att vara människa. Att vara en kristen är att ha kommit till den människans vägs ände. Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Än mindre komma in i det.

Vem vågar göra sig till tolk för en sådan radikal förvanskning av “den tro som en gång för alla är given åt alla de heliga.” Det är bara att läsa och lyssna.

8 Den måste totalt ignorera allt Gud säger om den kommande domen över all orättfärdighet och invagga människor i tron att Gud inte bryr sig, eller rentav uppskattar att det som sedan 4000 år i klartext beskrivits vara i direkt uppror mot Gud, nu är helt i enlighet med Guds vilja!
“Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne,  så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.
Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er  och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.”
De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.  Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna[a]upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.
När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva  medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta!   Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”

9 Den måste göra en helomvändning när det gäller sexualitetens plats i människans liv. Denna  egenhet hos människan att hon genom sexualiteten både förökar sig och binder sig i starka allianser med sin medmänniska är en gåva, en charisma, och den förblir en gåva så länge den inhägnas av Skaparens intentioner och begränsningar . Inte för inte upptas en stor del av Guds lag av gränssättningar för sexualitetens utlevande. Sex är en egenskap och en gåva. Priderörelsen omdefinierar människan och gör hennes förmenta sexuella identitet till en definition av vad människan är. Hon är inte längre skapad till Guds avbild utan definieras utifrån det urartade könslivets vrångbild.  Det som är en sekundär egenskap av jordiskt begränsat slag görs till gudom. Den vanligaste avgudadyrkan i världen är “baalsdyrkan”. Den har sexualiteten som en del av riten och barnamorden som logisk pendang. Samma människor som stolt följer Prideflaggan leder försvaret för aborten.

10 Den måste förneka att Jesus är Herre.  Den kyrka som ansluter sig till Pride måste tvinga Jesus Kristus, Guds son, till abdikation och sätta sig själv och sina sjävvalda ‘auktoriteter’  i Hans ställe. Att de därigenom förlorar sitt mandat att tala som om de vore bemyndigade av Honom förstår de inte. Och de är falska lärare som drar med sig sina får till avgrunden. Deras egentliga religion är enbart ett kittlande av öronen hos dem som vill ha rättigheter utan att bejaka sina skyldigheter “att tala vad sant är”.

Detta är vad den nya ‘teologin’ ytterst handlar om. Den rycker undan fötterna på den 2000 åriga kristna kyrkans tro. Och vad de som utför ryckandet inte förmår att begripa är att de rycker undan fundamentet för sin egen trovärdighet och rätt att kalla sig Kristi tjänare.

Björn Donobauer
Författare, Bibellärare
Doncaster, United Kingdom

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Konsten att spräcka ett samfund – del 2

2009 röstade 28(!) medlemmar igenom att Norrmalmskyrkan i Stockholm skulle börja viga samkönade par. Det var den första församlingen i Sverige som tog det beslutet och inriktningen fick stöd från Svenska Baptistsamfundets ledning.

Beslutet och samfundets hållning skapade en stor splittring i rörelsen och Baptistsamfundet var hämmat av detta ända fram till samfundets upphörande i och med Equmeniakyrkans bildande.

Ett antal församlingar och medlemmar protesterade, och samfundets vägval att varje församling skulle kunna bestämma frågan själv var inte alls nog för den mer evangelikala falangen av församlingar. Slutresultatet blev att uppemot 15 församlingar, kopplade till Svenska Baptistsamfundet, har förändrat sin samfundsanknytning på grund av denna fråga. De flesta av dessa gick till Evangeliska Frikyrkan(EFK).

Nu börjar allt om igen, på samma sätt.

Immanuelskyrkan i Örebro(EFK) har som första församling i sitt samfund tagit ett förberedande beslut om att börja viga samkönade par. Beslutet väcker stor oro och turbulens inom EFK. EFK:s ledning uttrycker sin bekännelse till samfundets bibliska grundprinciper men samtidigt en förhoppning att alla skall prata med varandra med respekt och inlyssnande.

Det finns i slutändan två huvudsakliga vägval som EFK kan välja:

  1. Låt oss alla vara kompisar! Olikheter berikar och varje församling väljer sin väg själv. Vi justerar och anpassar vår teologiska grund.
  2. Vi står fast vid vår teologiska grund! Vi står fast vid den hållning till äktenskapet och bibelordet som varit kristenhetens och den evangelikala rörelsens tradition. De som är med behöver dela denna hållning.

Oavsett vägval kommer det att uppstå någon slags splittring. Frestelsen måste vara stor för krafter inom EFK att försöka välja alternativ 1, med tanke på den starka betoning på god samtalston, trivselgemenskap, mission men inte alltid så mycket lära, och mild karismatik som odlats inom rörelsen. Mildhet slår sanning. Men samtidigt finns också starka krafter för trohet till en biblisk grund och många duktiga bibelgrundade teologer.

Så när Immanuelskyrkan väljer framgångsreceptet på att spräcka ett samfund så står mycket på spel. Många församlingar kommer inte att finna sig i ett vägval som bejakar grundläggande teologiska olikheter kring äktenskap och bibelsyn. Om EFK inte kan ha en självklar linje där Bibeln är tydlig, hur skall man då klara av svårare frågor?

Vägvalet är alltså följande: Splittringen kan bli stor, eller större.

Den rimliga lösningen vore faktiskt att lika barn leka bäst. Immanuelskyrkans beslut passar klockrent in i Equmeniakyrkans teologi och det samfundet behöver alla medlemmar som de kan få. Med föreståndare som f.d. hög ledare i sitt gamla sammanhang är det bara att återknyta kontakten med gamla vänner och ta en plats där de blir mer än välkomnade. Om Immanuelskyrkan inte vill underordna sig den teologiska grundval som finns nu, och inte vill följa den samfundsprocess som är beslutad, så borde församlingen dra den logiska slutsatsen av detta själv.

Det är nog det alternativ som skapar minimal splittring. För splittring blir det oavsett vägval.
För 10-15 baptistförsamlingar som sökte en fristad i EFK för att finnas i ett sammanhang byggt på en självklar biblisk grund, börjar sorgeprocessen åter. Något de delar med många andra församlingar i sitt nya sammanhang.

Publicerat i Äktenskapet, Baptism, Bibeltolkning, Församlingsliv | 1 kommentar