Ondskans Herre tränger sig på.

Idag den sista januari 2023 kallade regering alla riksdagspartier till överläggning om det allvarliga säkerhetsläget för landet.

Enligt olika mediauppgifter är Sverige och svenska intressen nu legitima måltavlor för muslimsk terrorism då man från olika håll med osäkra kopplingar anser Sverige vara ett muslimfientligt land mot vilket man kan agera.

Det pågår enligt regeringen en desinformationskampanj mot Sverige. Från olika i och så kallade muslimska länder anförs allvarlig kritik.

Begreppet muslimska länder är intressant inte minst utifrån teologisk utgångspunkt. Ibland hävdas det att islam är en religion men det är nog uppenbart att religionen är kopplad till politik jaa till och med i form av styrskick och lands identitet.

Equmeniakyrkans teolog och ledare, Sofia Camnerin (fd bitr kyrkoledare) anser att muslimer ber till samma Gud som den hennes kyrka företräder.

I många länder pågår nu rop om död för Sverige, eldande av svenska flaggan, div stridsrop mot allt svensk. Detta sker i många länder där förtryck, kvinnoförnedring, våld, diktatur och ofrihet är karaktärsdrag. Det handlar bl.a. om Afganistan, Pakistan Iran, Irak. m.fl. så kallat muslimska länder. Människor i mångtusental ropar okvädesord. Svenska medborgare uppmanas vara försiktiga. Turkiet uppmanar svenskar att egentligen undvika deras land.

Allt detta för att en man i keps eldat en bok som heter koranen. En man, en bok, en eld. Propotionaliltetsprincipen är enormt långt borta.

Men….   Det skrämmande är hur dessa konkreta utövare av den muslimska tron har en tro som svenska kyrkoledaren Camnerin anser vara i relation med den Gud, Jesu Fader som Equmeniakyrkan förkunnar. Antingen har kyrkoledaren fel eller kyrkan.

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

 

 

 

Hat mot Sverige och hot mot Sverige

Ber dessa personer månne till samme Gud som Jesus kallade Fadern…fast på litet annorlunda sätt såsom Equmeniakyrkans Camnerin tror?

Hot mot Sverige från människor i många länder rapporteras i olika medier. Det är inte få som demonsterar. Det har tiotusentals. Upprördheten över en enda person som åkt till Sverige för att bränna en bok (koranen) engagerar stora massor.

Mot denna flod av hat tycks det i svensk kontext svårt att såväl förstå som hantera. Den ena frågan är !) vet folkmassorna vad de protesterar mot? 2) Hur förhåller man sig i sin bedömning där 10 miljoner människor skuldbeläggs för en enda mans agerande? 3) Inser man att motsatsen till att yttrandefriheten är som den är i vårt land är att den blir som den blir i demonstranternas hemländer där hela nationen kallas en “muslimsk stat”. EN sådan stat där vare enskild människas yttranden och handlingar kollas och korrigeras. Detta kräver en auktoritär diktatur med högt inslag av bevakning och censur om i Nord Korea Iran eller Ryssland.

Finns det muslimska länder där yttrande och religionsfrihet råder?

Open doors årliga redovisning av förföljelse av kristna världen över visar på ett direkt samband mellan förföljelse av icke muslimer och länders religiösa identitet. Nord Korea som 2023 är värst är kommunistiskt och lite i egen terrorklass men Afghanistan, Pakistan mfl är länder som är ensidigt muslimska. Se open-doors.se

Muslimska demonstranter villl ta bort det yttersta skyddsnätet för utsatta barn.

Sverige har ett skydds system för barn som är starkt som aktivt skydd när barns liv och hälsa utsätts för påtaglig fara och risk. När det gäller denna ölag fnns också i akuta lägen möjligheten att skydda barn genom att flytta barnet från den risk som anses vara ALLVARLIG fara för barnets liv och hälsa.

Denna skyddslagstiftning kritiseras mycket kraftfullt från många muslimska länder men också från muslimska grupper i Sverige. LVU som lag kräver i olika etapper kvalificerad utredning och därtill domstolsbeslut för att fastställas. Rättsäkerheten är sett i ett internationellt perspektiv mycket god.

Utifrån en muslimsk kontext, muslimsk “lag” mm är svensk lag för vissa grupper stötande då samhället. ingriper till skydd för barnet. Detta skapar upprördhet och den stämpel som nu sätts på Sverige och förs ut över värld; Sverige är ett “muslims-fientligt land”.

Begreppet “muslims-fientligt”land. Och “kristusfientliga” då?

Är Sverige då ett muslims fientligt land? Knappast eller nej absolut inte. Sverige är ett religionsneutralt land. Lagstiftningen utgår inte från specifik religiös världsåskådning.

Men eftersom muslimska länder ej sällan är diktaturer där religionen är politik och politiken religion blir den neutrala staten automatisk icke muslimsk dvs fientlig mot muslimsk politik och religion.

I väldigt många länder varifrån nu Sverigehatet uttrycks finns ett hat mot andra religioner. Det kan vara kristna men också religiöst neutrala. Så begrepp som “kristendomsfientligt land” är inte svårt att hitta exempel på för den som läser Open doors listor.

Varför lyfta politik på baptism blogg?

 

Det finns flera skäl till detta. Dels har svenska kyrkan genom sin ärkebiskop och biskopar många gånger ansett att Islams anhängare och utpekad Gud är densamme som Kristna och Judars Gud och Jesu fader. I länken ovan där kyrkoledaren Camnerin författat texten tillsammans med en Imam är det uppenbart att denna fd frikyrka lämnat klassisk kristen tro och bibelsyn för något annat.Kanske kan man kalla det en politisk korrekt teologi.

Men det syns nu allt mer uppenbart att världen inte enbart är politik, ekonomi, sociala strukturer, klimat och relationer. I vår värld finns flera gudar och eller andemakter.

De kan ha olika namn, Sådana vi kanske inte känner igen från Bibeln men det innebär inte att de inte verkar.

Jonathan Cahn, messiansk jude har nyligen skrivit en bok i vilken han lyfter detta perpektiv. “Motståndaren” djävulen gömmer sig. Det som är Baal kanske inte marknadsförs som Baal. Det som är avgudar eller andra Gudar kanske inte ens benämns som andra eftersom det “bara finns en” Gud och som muslimer säger att Mohammed är hans profet.

Jonathan Cahn delivering the blessing of Aaron

Johnatan Cahn, Messiansk jude, rabbi

 

https://www.varldenidag.se/recension/de-gamla-andemakterna-atervander-i-nya-skepnader/repvls!rr3wrAvmDbrTxiLjC7Vw0w/

I Andra Mosebok 20 ff klargör Herren att vi inte skall ha andra gudar. Redan där är det uppenbart att det fanns mer en en gud som dyrkades. Det finns ju otaliga exempel på detta i Guds ord som man antingen kan lita på eller se som socio-kulturella kontexter utifrån mindre vetande och forskning i dåtiden. Ja sistnämnda mening liknar de förklaringsmodeller som en hel del inflytelserika liberalteologer brukar.

Tiden är uppenbart inne att vi återgår till ORDET från Gud. ATt vi med den helige Andes hjälp öppnar våra ögon och avslöjar förvillaren, den ondes inflytande.

Finns den Onde som reell makt då? Ja följer man noga med öppet sinne händelserna kring koranen, spridningen av muslimskt hat, hatet mot Sverige, krav på muslimsk särlagstiftning, krav på borttagande av skydd för barn som är utsatta för allvarlig fara för liv och hälsa… mm då finns spåren i sanden omöjliga att gå förbi.

Av frukten känner man trädet.

Det är då sorgligt att höga kyrkliga företrädare inte säger som det är. Med sina värderingar marinerade i intersektionella teorier bekräftar och accepteras ondskans utbredning dvs djävulens reella makt över oss alla. Omvändelse och enbart Jesu blod kan rena oss. Den som inte håller sig borta från Baal eller Molok dras snart in i dessa gudars garn oaktat de har prästkappa, skojiga mössor i guld, stavar eller annat och likt Kirill eller Ludwig Muller faller på knä för maktens härskare.

Älska era fiender, bed för dem som förföljer Er

Bibeln lär oss att vi skall älska våra fiender. Härvid uppstår en kraft som är en del av den makt Herren förfogar över.

Vårt uppdrag blir då att i varje kristushatare se en människa värd att älska och förlåta. Paulus omvände sig från kristushatare till världshistoriens mest hände evangelist och förkunnar i egenskap av hans beroende av Kristus inte egen styrka.

Att älska våra motståndare som kämpar mot Jesus är centralt. Men denna kärlek omfattar inte kärlek till det onda det som står emot Kristus och det budskap som förnekar det skrivna Guds ordet.

Att tro att religionsdialog är svaret är ytterst naivt. Nej missionsbefallningen gäller och kärleken till nästan innebär också en önskan att denne tar emot Frälsningen genom Jesu offer för vår skull. Vi måste säga som det är: Muhammed och islam förnekar Jesus som Guds son Den som förnekar sonen förnekar Fadern Den som låtsas förnekelsen av Fadern är kärlek till Gud visar kärlek till en Gud som skriften redan i Andra mosebok klargjorde fanns som en realitet.

Att älska muslimen är att bejaka dennes sökan men visa vägen till Jesus och avslöja den falskhet som koranen och islams förkunnare fallit offer för.

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.