Löftena kunna vi svika, när de för min vilja kan vika. Del 1 av 2

Equmeniakyrkans kyrkohandbok är en hjälp för dem som behöver stöd i vissa delar av kyrkans tjänster, gudstjänsts- och församlingsliv.

I vissa stycken i detalj föreslagna alternativ till ritualer, texter och tal samt förböner. Här finns texter om dop, begravning, vigsel mm

När det gäller avskiljning och anställande av pastor/föreståndare och diakon finns föreslaget specifika texter som också styr förhållandet mellan kyrkans ledning och kyrkan som organisation och församlingsstruktur.

Equmeniakyrkans lätt episkopala struktur regleras i handboken där kyrkohierarkin markeras i roller för kyrkoledare och regionala kyrkoledare såväl vi avskiljning av nya pastorer och diakoner men också vid installation av en församling anställd pastor.

Vid avskiljning i pastorstjänsten finns en högtidlig ceremoni där också den akademiska organisationen “Enskilda högskolan i Stockholm” deltar med skolans rektor i förbönsakt. Detta är troligen en rest av relationen från de tidigare samfundens pastorsutbildning på Beteleseminariet och Lidingö. Enskilda högskolans rektor behöver såvitt bekant är inte ens vara bekännande kristen.

Men detta är allt gott och väl. Kyrkans styrs alltmer i en slags biskopal kontext även om den som form är kongretionalistisk och i många sammanhang betonas just detta som text i synen på församlingars val av olika dop och äktenskapssyn.

I verkligheten agerar dock kyrkan inte alls på det sättet. Om det finns många exempel på det när kyrkoledning inkl regionala kyrkoledarnas agerande och förkunnelse som inte alls vittnar om en läromässig balans, möjligen acceptans av olika uppfattningar. I  kontroversiella frågor har man i episkopal tradition sett ledarnas kraftfulla markerande av egna åsikter som därvid blir kyrkans.

Har man som ordinerad pastor/diakon rätt att förkunna vad som helst?

Nedanstående text är hämtad från kyrkohandboken. Det finns flera liknande texter för olika situationer som visar på ett teoretiskt liknande förhållningssätt.

“När du togs emot för tjänst lovade du att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar, förtroendefullt tjäna i samfundet och verka för Kristi kyrkas synliga enhet. Du har tidigare lovat att iaktta din tystnadsplikt. Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften. L: Vill du tjäna i X församling med dessa löften som grund?”

Texten är tydlig; Pastorn eller diakonen lovade att följa kyrkans “gemensamma ordningar

Man lovade att “förtroendefullt tjäna i samfundet“och “verka för kyrkans synliga enhet.”

Löftena kunna väl svikas ty det står inte kvar, eller..?

Ordination av pastorer/diakoner är en högtidlig ceremoni. Detta framhålls i kyrkohandboken liksom till exempel vikten av särskild klädsel. De intre  förstärka av en yttre ordning. Inget konstigt med det…

Löftena som rimligen skall hållas efter ordinationsceremoni inför kyrkoledning och församling ger vid handen att de (löftena) skall hållas. Så hålls kyrkans lära samman och skapar identitet. Equmeniakyrkans identitet behålls. En logisk följd av detta blir en tilltänkt tillit till att kyrkans avskilde representerar kyrkans lära, teologi och linje och de facto följer sk ordningar och tillämpar det förtroende kyrkan gett.

Men hur är det då med detta

“Feministpastorn”. Anställd i den största församlingen. Tidigare generalsekreterare i SEK mm. Bloggare med andlig rådgivning i blogg där hon markandsför sig och sina ord iklädd Equmeniakyrkans ämbetsdräkt.

Esther Kazen avskild pastor, driver Instagramkontot ”Feministpastorn”. Där möter vi den ordinerade pastorn i ämbetsdräkt. Pastorn ger bland annat andlig vägledning till sina 20 000 följare. Följande citat är hämtade därifrån.

Pastorn säger sig stå helt på Bibelns grund men hållningen tycks ganska ambivalent:

”Jag kan inte bortse från att Bibeln innehåller både kvinnoförtryck, rasism, homofobi och en hel del annan skit”.

Detta teologiska dilemma löser hon genom fantasifulla tolkningar av Bibelns texter för att få ihop dem med den egna agendan. Som om jungfrufödelsen:

”Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon /Maria/ blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen?” Eller om vänskapsrelationer i Bibeln: ”I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut”. Eller om Gud: ”Jag kallar gärna Gud för hen. Eller hon eller han med för den delen”.

 

I pastorns roll som kristen själavårdare visar hon sig en förespråkare också för polyamorösa relationer:

”det är … fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn … kortfattat vet jag att det finns polyamorösa kristna människor och de måste få finnas”.

Kazen står också bakom en syn på relationer som liknar det som gäller i delar  av samhället i största allmänhet:

“jag ser sex som något vackert och härligt (samtycke alltid såklart) oavsett mellan vilka (vuxna) och hur sexet tar sig uttryck”.

Texterna är som hämtade från RFSU:s kampanjmaterial. Aldrig lyfts traditionella kristna kärnvärden som trohet eller äktenskap och kärlek i relationer är inte heller nödvändigt. Dock skall sägas i i vissa relationer förespråkas trohet grundat på överenskommelser om förhållningssätt och livsföring mellan berörda parter.

Om denna livsstil får negativa konsekvenser är det inga problem. Pastorn förespråkar  aborter utan djupare reflektion annat än något annat vore förödande.:

”Det är inte alltid okomplicerat men så länge det finns livmoderbärare som är oönskat gravida behövs abort. Alla andra alternativ är förödande.”

Pastorn gillar samkönad kärlek enligt nedanstående klipp. Hon skriver att det är “mer än välkommet” i den kyrka jag tror på och den gud jag väljer att följa. Noterbart är att pastorn använder formuleringen den kyrka hon tror på. Dvs det finns kyrkor hon inte tror på. Dvs kyrkor som inte tror på den Gud hon valt att följa. Pastor Kazen är tydlig med att rikta texten med “den” Guden hon valt at följa. Därvid blir budskapet att det finns andra Gudar att följa än den hon valt och att det finns andra kyrkor hon valt att inte följa som följer andra Gudar eller annan Gud. Synen på den valde Guden och gud som hon valt bort överensstämmer inte med kyrkoledningens sy på att det bara finns en gud men vi tillber denne med lite olika traditioner och från olika håll. (text i Sändare av kyrkoledare Camnerin mfl) Skulle därvid katolska kyrkan, missionsprovinsen Livets ord mfl ha en annan Gud? Baal? Eller… Argumentationen ter sig mer populistisk än sakligt möjlig.

Här kommer feministpastorns utsaga: ”samkönad kärlek är vackert, naturligt och mer än välkommet i den kyrka jag tror på och hos den Gud jag väljer att följa”.

Reflektioner över Equmeniakyrkans hållning till ord och liv, tro och gärningar samt tolkning av kyrkans tro

  • Kyrkans struktur och hållning visar såväl en allt mer episkopal organisation med “legitimering” av pastorer diakoner och ledare. Med särskilt beskrivna uppdrag för kyrkoledare centralt och regionalt. Med enhetlighet i allt från logotyper till ämbetsklädsel. Så söker man skapa en kyrkans identitet. Det är gott och väl och kan ge ett förtroende för “kvalitet”. Med en mycket omfattande och detaljrik kyrkohandbok för stöd till olika företrädare, skapas en praktiskt men också korrektiv likformighet. Inget egentligt fel med detta heller. Samtidigt talar kyrkans ledning om den enskilda församlingens frihet. I denna öppning läggs möjligheten in för olika ämbetssyn, olika bibelsyn, olika äktenskapssyn olika syn på Herrens heliga måltid etc. Allt kan vara innehåll i en och samma lära/kyrkosyn. Kanske en av de bärande ideerna i organisationsstrukturen.
  • Kyrkans ledare har i sin ordination av gett specifika löften om att tystnadsplikt men också om att hålla sig till kyrkans karaktär, lära och “ordningar” Detta torde ge en trygghet i att en pastor från denna kyrka förkunnar det ord utifrån den bibel kyrkan är grundad.
  • I öppen dager är det uppenbart att den sk feministpastorn företräder teologiska aspekter och slutsatser samt en bibeltolkning  som skiljer sig från klassisk kristen tro. Hon antyder det själv i sina texter.
  • Dessa reella avvikelser verkar kyrkan acceptera. Som läsare och lyssnare måsta den entydiga slutsatsen vara att pastor Kazen i sin yrkesroll och yrkesutövning företräder Equmeniakyrkans värdegrund och teologi. Ovanstående uttalanden, gjorda “i tjänsten” och offentligt ger därvid uttryck för Equmeniakyrkans värdegrund, bibelsyn och evangeliska hållning. Kazen har lovat företräda sin kyrka och läsaren måste lita på de ömsesidiga löften som getts mellan vigd pastor och kyrka.

Några slutsatser och introduktion av del 2

Ovanstående text handlar till rätt stor del om en välkänd Equmeniapastors externa kommunikation och agerande. Det är ju det som ganska enkelt kan observeras. Det inre livet av en människa och förkunnare är en annan del där närhet och dialog är grunden för förståelse. Om det finns inte ett ord i denna text. Det är ej heller avsikten Men “vad hjärtat är fullt av talar munnen” sägs det.

Nej avsikten med texten är att belysa den uppenbara diskreptansen  mellan Equmeniakyrkans yttre ramar avseende teologi, trovärdighet och ledning och vad den betyder. Kan löftena svikas och är det ok? Frågan är om den ordinerade pastorn företräder och för fram kyrkans teologi enligt den ordning och de högtidligt ömsesidiga löften mellan kyrkan och dess förkunnare som upprättades vid ordinationen.

Karin Wiborn. En av de tre högsta kyrkoledarna som uppenbart delar den förkunnelse och kyrkosyn som den sk feministpastorn förkunnar

Om inte kyrkan tar avstånd (vägledande samtal eller till och med “avkragning” som det i Sv Kyrkan) så kan man utgå från att kyrkan står bakom pastorn avseende synen på äktenskap, polysex, engångsligg etc. Detta syns inte som grund för omvändelse, försoning, förlåtelse, upprättelse utan som en del av ett kristuscentrerad liv enligt Equmeniakyrkan 2022.

I del 2 som (redovisas om en tid) handlar om en annan ordinerad pastor tillika professor och utbildare av pastorer återkommer samma frågeställning. Vad är Equmeniakyrkans faktiska, inte teoretiska ,utan kyrkans faktiska troslära.

Fortsättning följer i del 2.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.