STÄNDIGT DETTA CONCORD. OM DEN URGRÖPTA SYNEN PÅ SVENSK GODHET OCH RÄTTVISA

“Ständigt denna ville Vessla….” Ja så uttryckte den intressanta privatdetektiven Ture Sventon sin jakt på den illvilliga motparten Ville Vessla. I den lekfulla barn- och ungdomsboken förstås…

Likheterna i övrigt med barnboken och innehållet i denna text är väldigt liten.Tyvärr. Men CONCORDE dyker upp i olika sammanhand för den som vill se,  hitta och förstå. Man kan kanske önska sig att verkligheten vore mer en litterär fiktion. Att CONCORD återkommer i denna blogg kan bero på att den organisationen ligger mycket lågt “under radarn” för medier och kyrkans lekmän/kvinnor.  Detta trots att den verkar på högsta nivå med höga ambitioner och med betydande resurser i personal och nätverk.

I fem djuplodande och informativa inlägg på denna blogg har Bo Fjällström tidigare granskat CONCORD och med stor noggrannhet, dokumentation, källhänvisningar dokumenterat vad han hittat.

Kortfattat vad är då Concord egentligen? Här nedan den egna bilden.

Detta blogginlägg fokuserar på CONCORD utifrån en kompletterande frågeställning. CONCORD redovisat öppet att Islamic Relief finns i styrelsen. De under våren i olika sammanhang  dokumenterade sambanden mellan Islamic Relief (IR) och muslimska brödraskapet har väckt såväl opinon som politiker. Det har till och med visats på vissa kopplingar till terrororganisationen Hamas. Hur förhåller det sig då?

Så här skriver de själva om sig själva:

“Plattformen CONCORD Sverige samlar 81 organisationer i civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Att CONCORD Sverige samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle, som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar, ger oss en stor kunskap, ett starkt engagemang och en kraftfull röst. Med en kontinuerlig dialog vill vi påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. Vi granskar också politikers löften och att de lever upp till internationella åtaganden. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. VÅRA PRIORITERADE FRÅGOR: – Agenda 2030 och samstämmighet – EU:s och Sveriges bistånd – Civilsamhällets demokratiska utrymme – Jämställdhet – Företagande och mänskliga rättigheter.”

“Plattformen” finns med i ett Europeisk nätverk med samma namn.

 • Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

  CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

  På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade work streams), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet.

Johan Westerholm och Ledarsidorna

Johan Westerholm som ansvarar för den nätbaserade nyhets- och debattorganet “Ledarsidorna” har gjort granskningar av olika företeelser avseende organisationer och deras nätverk. Westerholms huvudspår är  Jihadismen i Sverige och hans erfarenheter finns dokumenterade i en bok i detta ämne.

Kort kan detta beskrivas som att Westerholm grävt fram alla olika kopplingar som finns i olika nätverk där människor och organisationer kopplats samman i ytligt sett hyfsat vanliga strukturer.

Experter på terrorism såsom forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Norell har gått till botten med Muslimska Brödraskapet, studieförbundet Ibn Rush och Islamic Aid. Två hittills hyllade organisationer som erhållet rätt mycket bidrag från den svenska staten.

Bakom dem finns en verklighet då organisationerna är förbjuda att verka i flera andra länder såväl i Europa som USA. Men i Sverige finns i flera sammanhang ingen redig analys om vad dessa organisationer står för utan de anses representera muslimer generellt. Men är det då så? Kan det verkligen vara så att betydande summor av svenska skattemedel använts för att bygga upp och främja antisemitism, terrorism, tveksamhet till demokrati och mänskliga rättigheter och kvinnofientlighet. Om det finns mycket att berätta men Ledarsidorna ger envar bäst möjlighet att begripa och förstå. Pröva och värdera sidornas innehåll!

Ledarsidorna har i ett många artiklar visat på samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet. En organisation som också av svenska domstolar bedöms vara antidemokratiska. I många länder i Europa är organisationen förbjuden. I nättidningen Ledarsidorna redovisas följande:

 • Organisationen Islamic Relief terrorklassades 2014 av staten Israel och är nu terroristförklarad även av UAE. Islamic Relief är medgrundande organisation av insamlingsstiftelsen ”Union of Good” som är att betrakta som Hamas insamlingsorganisation. Vid sidan av Islamic Relief som grundande organisation återfinns Brödraskapets organisation för dawa, eller frälsning, International Islamic for Council for Dawah and Relief samt Muslim Aid. Såväl Muslim Aid som Islamic Relief finns representerade i Sverige.

Styrning och funktion av Concord

CONCORD skriver att man 2021 fått några nya styrelsemedlemmar. En av dem representerar Islamic Relief. En organisation som bedöms arbeta väl i linje med organisationens värderingar och har fått förtroende att leda den genom plats i dess styrelse.

Likartat beskrivs Islamic Relief i Svenska Missionsrådets verksamhet och på SMR hemsida finns ett gemensamt projekt man presenterat. Kristen mission och den i många länder förbjudna organisationen med kopplingar till en ändå tydligare islamistisk organisation Muslimsk Brödraskapet. Hur kan det bli så?

Hur verkar då en organisation som CONCORD som påstår sig företräda så otroligt många svenskar. En organisation som vill skapa opinion och påverka förtroendevalda i Sverige men också i EU.

Hur går styrningen till? Är det så att kanske den lokala verksamheten i till exempel Diakonias namn är den som utformar sin organisations uppdrag till “sin” representant i CONCORDSLEDNING? Är den lokala organisationen medveten och därtill godkännande av innehåll och verksamhet liksom uppföljning av vad som görs? Kanske är det då så att det ligger ett ansvar och  beroende av den lokala församlingen som är huvudman för just Diakonia att försöka först, godkänna och vägleda organisationen i den kontext där den verkar? Är man medveten om vad som skall ske och vad som önskas? Är det så att organisationen formas av de  80 talet medlemmar eller formas medlemmarnas åsikter av andra krafter? Utvecklas verkligen demokratin dvs väljarmakten av resursstarka skattebetalda anställda påverkare i “folkets” tjänst? Antalet anställda “handläggare” är inte litet för att vara en intresseorganisation i en folkrörelse.

OCH VEM FINNS DÄR UNDER YTAN?

Islamic Relief finns med i ledningen av Concord. Till styrelsen för Concord Sverige valdes en ny ledamot 2021. Nästan samtidigt redovisades i media bilden av organisationen som visade på mindre lämpliga avtryck:

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Det ledde till olika politiska ställningstaganden. Här nedan ett exempel:

https://www.kdu.se/aktuellt/stoppa-bistandet-till-islamic-relief-world-wide/?print=print

Ledarsidorna redovisar följande om Islamic Relief:

“Två nya avslöjanden om antisemitism och hyllningar av terrorister dränerar nu Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Norway på personal efter att de tvingas avgå. Avslöjanden som faller under den förre ordföranden för den internationella biståndsorganisationen, den svenska ordföranden för Islamic Relief Sverige ansvar. Trots de återkommande avslöjanden väljer Sida att istället öka biståndsorganisationens anslag

En av de ledande befattningshavarna för för IRW, Tayeb Abdoun, tvingades nyligen avgå efter att den schweiziska tidningen Tages-Anzeiger dokumenterat att han hade förhärligat mordet på tre israeler i Jerusalem den 13 oktober 2015. Attacken utfördes av två palestinier med en kniv och skjutvapen på en buss i östra Jerusalem. Förutom de tre tre mördade skadades ytterligare 15 personer i attacken. Den höge företrädaren för Islamic Relief gillade detta:

”Lägg judarnas döda kroppar på bergstopparna så att inga hundar i Palestina behöver gå hungriga”.

Islamic Relief har tveklöst starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dessa samt verksamhetens närhet till Jihadism gjorde att också Nederländerna i början av året drog in sitt stöd till Islamic Relief.

I tidningen Kvartal sammanfattar Magnus Ranstorp mfl. experter erfarenheterna avseende kopplingar mellan Ibn Rush, Muslimska brödraskapet och Islamic Relief:

En parodi på verkligheten

I Expressen (september 2020) redogör Magnus Ranstorp plus två andra forskare för Islamic Relief och samverkan och stöd till antisemitism:

Sheikh Tawfeeq As Sayegh som huvudgäst och föreläsare nästan varje år till sitt sommarläger Mukeyem på Sjövik folkhögskola. Saudiska imamen As Sayegh är ökänd för sina antisemitiska uttalanden då han (vid flertal tillfällen) uppmanat att judar ska dödas, slaktas och utrotas. 2016 uppträdde As Sayegh på Eritreanska sommarlägret som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief.

Nyligen beslutade Göteborg stad att frysa sitt stöd till Ibn Rushd då det uppdagades att salafistiska Bellevuemoskén var en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar och samarbetspartners. Även Kulturföreningen Amaneti är en sådan lokal medlemsförening som bjudit in antisemitiska hatpredikanter från Balkan.  En av dessa är Dhulkarnein Ramadani som bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”Sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Om lärdomar från Islamistavslöjanden som drabbat Göteborgs kommun

När forskare och journalister efter viss utredning kom fram till att muslimsk friskoleverksamhet I Göteborg var kopplat till jihadistiska nätverk blev det starkt ifrågasatt dels från vissa politiker men inte minst från media och islamistiskt närstående.

En slags personförföljelse påbörjades av dem som funnit samband och oegentligheter. Magnus Ranstorp var en av dem som angreps häftigt för ohederlighet i forskning och  osanning.

Sent omsider beslöt Göteborgs kommun att göra en egen professionell analys och man fann då i princip samma sak som forskarna. Detta trots att alla inblandade förnekar alla sådana kopplingar ideologiskt liksom överföring förekommit av medel till verksamma antisemitiska processer.

Här finns nu en dokumenterad kunskap om att det svenska samhället varit djupt aktivt   i stöd för islamism/jihadism. Detts har man hela tiden förnekat. Inte minst Svenska kyrkan och Socialdemokrater för tro och solidaritet har funnits med bland dem som ifrågasatt fakta och forskarnas resultat.

Här finns Göteborgs kommuns rapport:

https://www.dropbox.com/s/81r45n5esnk618k/Yttrande%20Ibn%20Rushd%20SLK%20Kunskapscentrum%20mot%20organiserad%20brottslighet%20%281%29.pdf?dl=0&fbclid=IwAR33P-1x969Y3JodjLpOVU36-oNlKICM8Rs_z9719-Vi0bZsdU

Sameh Eygptson om Muslimska brödraskapet och Isamic Relief

Sameh Egypson

Sameh Egyptson är forskare och doktorand med interreligiösa relationer som forskningsområde. Han kom till Sverige 2009och är knuten till Lunds universitet. Egyptson har i Kyrkas tidning redogjort för vad han i forskningen funnit för nätverk kring Islamic Relief;

Här ett urklipp:

Islamic Relief förnekar att de tillhör Muslimska Brödraskapet i Sverige.
Ledningen i Islamic Relief är dock också ledande medlemmar i IFiS som är
medlemsorganisationen i den europiska paraplyorganisationen FIOE. Enligt den officiella hemsidan för Muslimska Brödraskapet, Ikhwan Wiki, är FOIE
Muslimska Brödraskapets falang i Europa. Detta bekräftas också i min granskning som består av telefonsamtal, intervjuer och artiklar skrivna av
ledande personer i rörelsen bl.a. från den svenska filialen IFiS.

Den egyptiska forskaren Khalil Al-Anani konstaterar i sin studie att Muslimska Brödraskapet i Egypten har utvecklats till en ekonomisk sekt pga den hierarkiska och hemliga strukturen. En likande utveckling spårar jag genom min granskning här i Sverige. I Sverige har grundarna uppfunnit den offentliga sektorn som sitt ekonomiska fält. En sammanställning av ledande personer i IFiS har visat att de även innehar nyckelpositioner i dotterorganisationer, bl a. Islamic Relief. En lysande expampel är den nuvarande ordföranden för Islamiska Förbundet, Temmam Asbai, som är gift med ordföranden för Islamic Relief, Lamia Alamri. Hon i sin tur är grundare för Islamiska Kvinnoföreningen, en dotterorganisation till IFiS. Islamic Relief har finansierat Islamiska Förbundets verksamhet, framföra allt de årliga konferenserna i många år.

 

Equmeniakyrkan, Karin Wiborn och SKR

Martin Luther Kingpriset för något år sedan delades ut till projektet Goda grannar. I projektet ingår Islamic Relief. Det utgjorde uppenbart inget hinder för en prisbelöning i pastor Kings anda.

I Världen idag lyftes fram att kyrkorna prisar Islamic Relief trots en praktfull skandal med grova antisemitiska inslag.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/

Senaste årets pristagare för insatser i pastor Kings anda gick till en miljöorganisation som med drastiska metoder och skadegörelser ansetts vara ett föredöme i ickevåld, (mer om detta senare).

Svenska missionsrådet uppskattar också samarbete med Islamic Relief och det tar sig olika uttryck. Här är ett: https://www.smc.global/aktuellt/religios-laskunnighet-med-islamic-relief-pa-mr-dagarna/

Slutord

Texterna om CONCORD var egentligen klara med Bo Fjällströms fem blogginlägg. Informationen om sambanden mellan våldsbejakande jihadism och aktiviteter kring, med och av muslimska brödraskapet gav skäl att fundera kring CONCORD, dess ställning och ambitioner och kopplingen mellan dem och muslimska brödraskapet och Islamic relief.

IR förnekar blint att samband förekommer. Det måste beaktas. I debatten om andra avslöjanden med liknande nätverksstruktur som i Göteborg med studieförbundet Ibn Rush mfl var förnekandet identiskt- I kombination dessutom med otrevligt personligt smutskastande av de terrorexperter som granskat och funnit. Nu har Göteborgs kommun genomfört en egen utredning och funnit samma sak med redovisad dokumentation. Utsagorna om oberoende var inte sanna. Pengar för skolverksamhet överfördes i slutändan till muslimska brödraskapet och måhända (påstått men jag har ej sett dokumentationen) Hamas.

Godtrogenheten är i vissa stycken något gott. Man måste kunna lita på människor. Men när vi möter nya former av organisationsstrukturer som flödar av öppen antisemitism och förkunnar en annan Gud än Jesu fader och frälsningsväg finns skäl att fundera en gång till. Den som inte gör så har lämnat godtrogenheten och gått över via dumhetens bro till medlöparens skamvrå.

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

2 svar på STÄNDIGT DETTA CONCORD. OM DEN URGRÖPTA SYNEN PÅ SVENSK GODHET OCH RÄTTVISA

 1. Inge Nilsson skriver:

  Bra att ni belyser och avslöjar dessa världsliga interreligiösa paraorganisationer som infiltrerar sig likt en surdeg och genomsyrar snart sagt alla underliggande organisationer och samfund. Påverkan och beroendeskapande band byggs över huvudet på vanligt folk som ofta saknar förståelse eller förmåga att ta till sig av den information ni så förtjänstfullt tagit fram.
  Här vilar yttersta ansvaret på ledarskapet i de samfund och föramlingar som låter sig dras med och duperas in i dessa nätverk. Det verkar dock som att, ju högre befattning och finare tittel man har i samfunden, destu mer förblindad blir man?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.