Hur kan Equmeniakyrkan , Sveriges Kristna råd, mfl. stödja berömma och belöna judehatande organisationer på uppenbart vagt faktaunderlag?

Pastor Kings ord r värda att beakta och leva efter. Att inte våga säga nej till antisemitism gör de som är tysta intellektuellt till slavar och andligt ofria. (tidningsklipp Dagen jan 2021)

Baptistpastor Marin Luther King är fortfarande ett föredöme för väldigt många i många länder oaktat religion eller partipolitisk agenda. Att dela ut ett pris till hans minne och för människor eller organisationer som följer hans ambitioner är utmärkt. Föredömligt. Ansvarsfullt.

Karin Wiborn SKR/Equmeniakyrkan ser inte att MLK priset går till en organisation inom ramen för terrorklassade muslimska brödraskapet

Den kommittè som delar ut priset 2021 leds av Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare i Sveriges kristna råd och numera biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan,

I en artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren uppmärksammades den svårbegripliga ekvationen avseende samband med MLK och organisationen Islamic relief. Se länk nedan till texten i Sändaren. Islamic Relief och Svenska kyrkan arbetar i ett gemensamt projekt “Goda grannar” som är målet för prisbelöningen.

I tidigare inlägg i denna blogg har kopplingen mellan MLK ambitioner och pris till en organisation med väldigt olämpliga kopplingar till sådant som pastor King absolut inte kan förknippas med: judehat/antisemitism

.https://www.sandaren.se/debatt/aningslost-ge-pris-till-islamic-relief

Karin Wiborn i egenskap av generalsekreterare och ordförande i priskommittèn försvarar val av pristagare och uttalar oreserverat följande i tidningen Sändaren:

“Vi vet att Goda grannar, precis som deras ägare, Katarina församling, Islamic Relief Sverige, och Stockholms moské fullständigt tar avstånd från antisemitism.” (text från Sändaren)

 

Har verkligen Karin Wiborn helt missat vad Islamic Relief är och vad Stockholms moskè står för?

Sveriges nog främsta forskare och sakkunniga på jihadism och uppbyggnaden av jihadistiska nätverk och terroristiska grupperingar har analyserat kontexten runt Islamic Relief. De finns några som  menar att Islamic Relief …”har inga kopplingar till några politiska organisationer, varken Muslimska brödraskapet eller några andra”. Detta stämmer helt enkelt inte. Här finns ett omfattande underlag som styrker detta.

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)…

Islamic Relief i Sverige etablerades av svenska Muslimska brödraskapet, det vill säga Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), och är en av organisationerna som IFiS själva lyfter fram som en viktig del i det nätverk av olika verksamheter som etablerats de senaste trettio åren. Detta finns redovisat på IFiS hemsida. Utifrån detta kan man se vilka parter som finns i deras kontext.

En person som tidigare varit aktiv  Muslimska brödraskapets shura-råd, beskriver styrningen.

  • ”I slutänden styrs [Islamic Relief] av Muslimska brödraskapets ideologi. Muslimska brödraskapet skulle inte heller tveka att intervenera i Islamic Relief om de ansåg detta som nödvändigt”.

Global rörelse

Muslimska brödraskapet är inte bara en nationell organisation. Det är också en global islamistisk rörelse där aktivisterna har ambitionen att  islam ska spridas i världen. Som politisk-religiös rörelse har den flera ansikten där samtliga strävar mot samma mål. När vi säger att Islamic Relief och Ibn Rushd är två av av de kanske viktigaste inkomstkällorna. Genom dem kan man erhålla svenskt ekonomiskt samhällsstöd och anpassa projekt efter godkända svenska normer. Ytligt sett.

Belöning av en icke demokratisk rörelse med omvittnat antisemitiska värderingar.

– Om Islamic Relief och muslimska brödraskapet

Allt fler regeringar insett att de bör avsluta sin samverkan med Islamic Relief på grund av kopplingar till Muslimska brödraskapet och andra, mer radikala, grupper.

Muslimska brödraskapet är inte – och har aldrig varit – en demokratisk rörelse ideologiskt eller organisatoriskt…

Kan vi ha en ordning där svenska organisationer och kyrkor prisbelönar en rörelse med uttalat politiska mål och som döljs under täckmanteln som att det enbart handlar om biståndsarbete?

  • Tyska säkerhetsmyndigheter har slagit fast att Islamic Relief Deutschland är kopplade till Muslimska brödraskapet.
  • Schweiz har dragit in sitt stöd till Islamic Relief.7
  • I Storbritannien berördes Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en praktskandal. The Times avslöjade att Heshmat Khalifa, en förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna.” Han fick avgå omedelbart. Men det finns flera och mer.

“Sammantaget, när Islamic Relief påstår att de saknar kopplingar till Muslimska brödraskapet finns ingen trovärdighet.

Svenska och utländska expertmyndigheter och  forskare har funnit och beskrivit kopplingarna mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är fast i en judehatande ideologisk kontext, väl dokumenterad.

“Ovanstående text är ett sammandrag av en artikel skriven av  tre svenska terrorforskare. Magnus Ranstorp är en av dem.”

Magnus Ranstorp

Är det så att Stockholmsmoskèn enligt Karin Wiborns entydiga påstående inte  representerar ett antisemitiskt tänkande?

Karin Wiborn har flera gånger framhållit att tex Stockholms moské inte står för ett judehatande program.

Men är det då så att Wiborn har fog för sitt uttalande?

Wikipedia har följande text om denna:’

Wikipedia om Stockholms mosken:

“Stockholms moské drivs av Islamiska förbundet i Stockholm, medlemsorganisation i det Islamiska förbundet i Sverige, vilken tillhör The Federation of Islamic Organisations in Europe. The Federation of Islamic Organisations in Europe startade det Europeiska fatwarådet, och är nära knutet till det Muslimska brödraskapet.”

Dr Magnus Norells genomförde en granskning av islamismen i Sverige på uppdrag av MSB 2016 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Han granskade då även kopplingen mellan judehat och Stockholms moské. Norells studie finns i länken nedan.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf   Slutsatserna från Norells rapport är tydliga,

Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till brödraskapet i Syrienkriget, genom diverse aktiviteter och vapeninköp.

Imamen och och moskéns direktör Mahmoud Khalfi har i intervjuer  medgett att man har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

  • Stockholms moske är en verksamhet nära kopplat till muslimska brödraskapet
  • Islamic Relief är en organisation som en del av muslimska brödraskapet och ett muslimskt studieförbund
  • Muslimska brödraskapet är en organisation som har antisemitism i sinn ideologiska “källkod”
  • Brödraskapet och Islamic relief har gång på gång avslöjats ha antisemitiska företrädare i ledning
  • Organisationen är förbjuden i flera länder bland annat Tyskland
  • i Sverige belönas den

Karin Wiborn påstår att hon vet att Stockholms moské och Islamic relief tar avstånd från antisemitism. Hennes påstående måste ställas mot ett mycket omfattande underlag som ger en helt motsatt bild än den Wiborn förkunnar. Varför arbetar hon så?

“Islamiska termer som taqiyya, tawriya (vita lögner) är främmande för de flesta. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige.” (Artikel från Kyrkans tidning. Se länk nedan) Text av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer. Lunds Universitet)

Al-Qaradawi, muslimsk teolog och opinionsbildare

 

 

 

 

 

 

 

 

Något om källorna

Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Wikipedia delger följande avtryck från och av just Al-Qaradawi;  “Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Det är den ideologiska basen som är grundvärderingen i de grupper som Wiborn mfl prisbelönar.

 

 Bilden till vänster: Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges imamråd.

Han är också enligt uppgift en av de högsta ledarna för Muslimska Brödraskapet i Sverige.

Det har beskrivits av Mahmoud Aldebe – som kallar sig en av grundarna för den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet men som har hoppat av. Aldebe menade att man har en linje utåt, och en inåt. ”Man driver dialog med kristna och judiska grupper i offentliga forum, men internt sprider man farhågor om dem. Man talar demokrati, men gör motsatsen. Förbundet lyckades lura alla som vill ha dialog med islam i Sverige.”

Tidningen Världen idag får obegripligt svar av Karin Wiborn

Tidningen Världen idag uppmärksammade den märkliga prisutdelning för dr Kings minne. Tidningen ställde då en rak fråga till Karin Wiborn som är föredragande i priskommittén.

Världen idag frågar generalsekreteraren: Priset går också till Stockholms moské vars imam och direktör Mahmoud Khalfi själv i intervjuer bekräftat moskéns koppling till Muslimska Brödraskapet. Vad tänker du om det? 

Karin Wiborn: – Priset går till Goda grannar som är ett initiativ av Katarina församling, Stockholms moské och Islamic Relief.

Någon verklig reflektion eller biblisk analys syntes inte till i kyrkoledarens svar. Ett “tidstypiskt ickesvar”.

Priskommittén obegripliga val

Man kunde ha valt andra personer som med kristen tro och engagemang av samma ursprung som det som inspirerade baptistpastor Dr King.

Men man valde en grupp med värderingar formade av ett annat ursprung:

Muslimsk teolog som inspirerat till utveckling av muslimska brödraskapet mfl. organisationer som samtliga inte ser Jesus som Guds son men som genomgående har antisemitiska värderingar och uttalat hat mot Israel

Karin Wiborns prisbelönande grupp kanske kunde lyfta blicken utanför den grupp som tycks ha värderingar en bra bit utanför det som kallas klassisk kristen tro och som kan ses ligga i linje med pastor Kings värdegrund.

Det finns rätt många intressanta personer som med mod och ibland inte utan fara för liv, hem och hus drivit rättvisefrågor 2020 i pastor Kings anda och med utgångspunkt i klassisk kristen evangelisk tro, Engagemang för kamp mot förtryck, flyktingar undan rasism och antisemitism, rättvisa, apartheid och social utslagning, engagemang för skydd av utsatta kvinnor mm.

 

Hur kunde det gå så illa med den fina tanken om ett utvecklande pris till människor som verkar i dr Martin Luther Kings anda inte företräds av personer med förslagsvis engagemang som finns hos de som visas ovan.

Istället väljer man en organisation som inspirerats av personer och organisation med en värdegrund som uttrycks genom denne man:

Samverkansprojekt för denna svärdens organisation belönas med pastor Martin Luther Kings minnespris

 Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

LG

 

 

Det här inlägget postades i Baptism, Okategoriserade, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.