Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna råd belönar islamistisk organisation

Baptistpastor dr Martin Luther King

 

 

Bakgrund

Den 9 december  presenterades Equmeniakyrkans, Kristna Fredsrörelsens  och Sveriges kristna råds kandidat för 2021 års pris för arbete i baptistpastorn Martin Luther Kings anda.

Priset gavs i år till ett samverkansprojekt i Stockholmsområdet mellan kyrka och den islamska organisationen Islamic Relief. Dena organisation är inte vilken som helst, utan finns i ett brett system, nationellt och internationellt, av samverkande islamska verksamheter och personer.

Vad är Islamic Relief och vad står organisationen för? Ledarsidorna har gjort en journalistiskt analys.

Journalisten Johan Westerholm, ansvarig för “Ledarsidorna” samt tidningen Världen idag har var för sig  lyft fram det ytterst märkliga beslutet om årets (2021) pristagare till åminnelse av pastor King. Johan Westerholm skriver bland annat detta:

“För mig är det en gåta att man vill ge ett pris i Martin Luther Kings anda till en organisation med uttalad antisemitism. Det blir som en uppmuntran att fortsätta på den inslagna vägen.

 

Johan Westerholm, journalist,  en akademisk forskare expert på islam ( Sameh Egyptson i Lund) har i olika delar belyst sambanden mellan Islamic Relief och annan islamsk verksamhet. Man har samtidigt hittat vanliga  antisemitiska tankefigurer och uttalanden från organisationens olika företrädare.

Den kristna tidningen Världen idag har också belyst den märkliga belöningen som nu riktats till en dokumenterat omdiskuterad verksamhet med antisemitiska uttryck och rötter.

Länk till Världen i dags artikel :

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/?fbclid=IwAR1E0QWGaLN4tVpF8RrEph0_rGpLG6P61AkUQ7vu1UVzKUyX84KLp1V1_Ak

Internationell uppmärksamhet av utmärkelsen

En väl ansett tidning The National som arbetar med nyhetsbevakning i Mellanöstern har uppmärksammat det svenska priset. Man noterar att  i Tyskland drar in stöd till Islamic Relief. Man erfar att det är en organisation med verksamhet  och nätverk  som uttryckt  antisemitism. Uppenbart ser svenska kyrkor inom Equmeniakyrkan SKR mfl. samt prisutdelarnas verkställande ledare Karin Wiborn, ingen  anledning att begrunda den tyska bojkotten av den antisemitiska organisationen. Istället får den beröm utmärkelse och pengar.  The National Intervjuade med fd riksdagsmannen Nalin Pekgul (s) själv muslim och väl isatt i islam.Det  understryker frågans allvar.

Nedan The Nationals nyligen publicerade artikel

https://www.thenationalnews.com/world/sweden-under-pressure-to-follow-germany-s-lead-and-halt-funding-of-islamic-relief-1.1124464?fbclid=IwAR09aHo5r7F3ShhsUFyfPRIyk5urvLR5UBdJmtAtoQnk_gUTPo_HAGuSgM0

Stöd till Islamic Relief är stöd till verksamhet som är en del av muslimska brödraskapet

Johan Westerholm har tidigare i tidningen Dagen avslöjat sambanden mellan Islamic Relief och Muslimska brödraskapet.

Här nedan en länk till Dagens text:

https://www.dagen.se/debatt/2020/06/18/johan-westerholm-islamic-reliefs-stadgar-bevisar-koppling-till-muslimska-brodraskapet/

Genom dokumenterade samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet stöds ekonomiska kopplingar och transaktioner också till terrororganisationen Hamas. Hamas är en terrorklassad organisation av flera länder samt EU. Det är ytterst beklämmande att en svensk kristen kyrka, Equmeniakyrkan, och Sveriges Kristna råd ger indirekt stöd till antisemitiska organisationer och därigenom stöd till nätverket omkring. Judehatare för pris i pastor Kings namn. Enligt flera forskare inom islamism byggs medvetet nätverk där offentlig finansiering inom vissa “skyltfönster” ger såväl pengar som inflytande.

Höga företrädare i brödraskapet och Islamic relief har uttalat att israeler är “barnbarn till apor och svin” En sådan organisationen förtjänar inte vare sig direkt eller indirekt stöd från kristna kyrkor någonstans.

Forskaren Sameh Egyptson har noga granskat Islamic Relief och muslimska brödraskapet.

Sameh Egyptson, forskare Lund

Egyptson har ett otroligt omfattande och detaljerat underlag ned på personnivå om kopplingarna mellan organisationerna.

Egyptson skriver bland anat följande:

“Relief i Sverige är en terrorstämplad organisation i länder som moderorganisationen, Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, har fått stora bidrag och stöd från i många år. Islamic Relief har direkt eller indirekt fått flera hundratals miljoner kronor från Sida, Forum syd och Radiohjälpen eller genom gemensamma projekt med Svenska Kyrkan. 

Se mera detaljer: https://wordpress.egyptson.se/2020/08/25/repliken-pa-islmic-relief-som-kyrkanstidning-avfardade/

En judehatare i hög position inom Islmic Relief! Hans värdering kring antisemitism avslöjades av engelsk tidning.

Heshmat Khalifa Antisemit och judehatare som anser att judar är apornas och svinens barnbarn och som gillar Hamas

I Storbritannien skakades Islamic Relief Worldwide (IRW) nyligen av en skandal.  The Times avslöjade att en  förtroenderådsledamot och tidigare chef för Islamic Relief i olika länder, kallat judar för “avkommor till grisar och apor” på sin Facebooksida och hyllat palestinska Hamas som den “ädlaste motståndsrörelsen genom tiderna“.

Propagerade också för lögnen Simon Vises protokoll

I kretsar kring Brödraskapet förkunnas den klassiska sionistiska lögnen “Zion vises protokoll” något som nazisterna marknadsförde under Hitler tiden som sanning. Nu återkommer den vidriga lögnen och förs fram fast från annat håll. SKR och Karin Wiborn tycks inte intressera sig för pristagarna kontext. Yussuf al Quaradawi är en antisemit och aktivist inom Brödraskapet

Muslimska brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi uttrycker klassiskt antisemitiska slagord

 

 

 

 

 

Islamic relief  och muslimska brödraskapet enligt terrorforskaren dr Magnus Norell

Så här skriver Norell i rapport till den svenska myndigheten MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap):

Haytham Rahmeh. Tidigare imam Stockholm. Smugglade vapen och pengar till terroristverksamhet och företrädare för prisbelönad organisation för ickevåld

“-Islamic Relief. En stor mottagare av biståndsmedel från SIDA som driver biståndsprojekt runt om i världen. En central organisation för att ge MB trovärdighet. Den tidigare imamen i Stockholms moské Haytham Rahmeh var länge aktiv i Islamic Relief, men har de senaste åren varit inblandad i att stödja miliser som är kopplade till MB i Syrienkriget, genom lobbying och vapeninköp.”

(Utdrag från MSB och Magnus Norells förstudie.)

Norska analyser 

Också från norsk media “Document” har man uppmärksammat prisutdelningen och kopplingen till islamism.

Svenske akademikere og politikere kritiserer skjønnmaling av Islamic Relief

Tidskriften “Fokus” har betraktat Islamic Relief

“Den islamistiska rörelsen är i min erfarenhet inte särskilt stor. Däremot är den är välorganiserad och politiskt aktiv. Organisationerna är många och varierar över tiden. Det kan ge intryck av bred representativitet. Men det är ofta samma personer som sitter i ledningarna. Det gäller Islamiska förbundet och Sveriges unga muslimer, men även till exempel studieförbundet Ibn-Rushd och Islamic Relief.

Rapportförfattarna beskriver Muslimska brödraskapet som »spindeln i nätet bland muslimska organisationer« och säger att den utvecklingen gått »som allra längst« i Sverige. Det är precis den uppfattning jag gång på gång stöter på bland svenska moderata muslimer med god inblick i svensk islam. Och förklaringen till att det har gått »som allra längst« tror jag tyvärr står att finna i folkrörelse-Sverige.

Tidskriften kunde konstatera det som de svenska kyrkorna och SKR generalsekreterare Karin Wiborn inte ville eller kunde se det alla som vill kan se,

(FOKUS ÄR EN SERIÖS SVENSK TIDSKRIFT SOM FÅTT SVENSKA PUBLICISTKLUBBENS UTMÄRKELSE 2013)

Den teologiska reflektionen 

Karin Wiborn nu generalsekreterare i SKR kommer snart att bli biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan som har rötter från Svensk Baptism.

Wiborn har i många år haft en speciell profil i förhållande tilt Islam.

Den tydliggjorde hon redan 2010 då hon i den roll hon ännu har genomförde ett artigt besök hos massmördaren Assad i Damaskus. I samband med detta möte fick hon en…

Damaskus moske i vilken SKR generalsekreterare hade böne samling med bland andra stormuftin av Damaskus

“…guidad visning i den ståtliga Omayyad-moskén, tillsammans med den syriske stormuftin, Dr Ahmad Badr Al Din Hassoun.

Wiborn och stormuftin i Damaskus som hade en fin bönestund Wiborn. Här båda framför den blodbesudlade diktatorn Assad en inbiten judehatare.

– Det var en stark upplevelse att be tillsammans i moskén, där också den evangeliska pastorn var med, säger Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd.

Equmeniakyrkans Sofia Camnerin redovisade själv sin Gudsbild

Wiborns  företrädare Sofia Camnerin redogjorde för sin inställning avseende förhållandet mellan islamsk tro och bön och tron på Jesus och hans och vår Fadern  Israels Gud. 

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Det är ovanligt att svenska kristna delar Wiborns åsikt om islams gud som identisk med Jesu Fader, kristnas och muslimers Gud.

I klassisk kristen tro är muslimernas Allah inte densamme som kristnas och judars Gud, Wiborn redogör för hur hon och den högste religiöse ledaren i diktaturens Syrien har en gemensam bönestund i en moské tillägnad den gud som står i direkt motsats till den Gud världens kristna tror på. Wiborn är dessvärre inte ensam om att sprida en obegriplig gudsbild utifrån just detta.

Kyrka och Folk har också granskat Islamic Relief

Kyrka och Folk är en luthersk tidskrift med förankring i svenska kyrkans tradition,

I  tidningen framförs  i september 2020 följande:

“Islamic Relief Sverige är tillsammans med organisationer som studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska förbundet stora aktörer i det som kallas det muslimska civilsamhället. I boken ”Erövringen” ger forskaren Sameh Egyptson en ingående bild av hur dessa organisationer hänger samman med varandra och med en internationell aktör: Muslimska brödraskapet. Brödraskapet är en internationell sammanslutning som genom att tillförskansa sig politisk makt vill påverka länder i islamistisk riktning.

Formellt finns brödraskapet inte i Sverige men genom olika frontorganisationer (som exempelvis Islamic Relief och Ibn Rushd) och genom infiltration av andra organisationer är brödraskapet en kraftfull aktör i Sverige.
2017 släpptes rapporten ”Muslimska brödraskapet i ­Sverige” som skrivits på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt denna ”håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund”.

En skrämmande bild av detta skildras i Johan Westerholm bok ”Islamismen i Sverige: muslimska brödraskapet”.

Syftet med att skapa formellt oberoende organisationer med ibland överlappande medlemmar och aktiva är mångfaldig. Dels innebär det att man kan begränsa granskningar och kritik av brödraskapets verksamhet genom att dölja den gemensamma agendan. De återkommande skandalerna kan därmed avgränsas till den organisation som för tillfället avslöjats; som exempelvis Islamic Relief. Faller den organisationen kan sedan en ny snarlik organisation byggas upp” 

Länk till tidskriften: https://kyrkaochfolk.se/2020/09/03/svenska-kyrkan-broderskapsrorelsen-och-brodraskapet/

 

Ansedda forskare och experter har betraktat och analyserat Islamic Relief

Några väl kända vetenskapsmän och experter har granskat Islamic Relief. Det har gett kunskap som Karin Wiborn knappast kan ha undgått att ha uppmärksammat. De sakkunniga granskarna är:

Aje Carlbom, biträdande professor vid Malmö universitet samt fil.dr. i sociantropologi, specialiserad på etnisk och religiös identitet och mångkulturalism. Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan samt seniorrådgivare vid EU:s Radicalisation Awareness Network, samt Peder Hyllengren, analytiker vid Försvarshögskolan.

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Ranstorp mfl anför:

“… lyssna på den som avslöjade antisemitismen inom Islamic Relief: Lorenzo Vidino – en världsauktoritet på MB.. Han säger explicit om Islamic Relief: ”Min forskning visar ett tydligt mönster där framstående personer och ledning på högre nivå omfamnar material som är starkt anti-semitiskt och stöder Hamas och det egyptiska muslimska brödraskapet.”

Vidare uppmanar de tre skribenterna

.”Det borde vara ganska enkelt: en organisation som går emot svensk värdegrund borde inte få svenska skattepengar.

Omfattande dokumentation finns om Islamic Relief

https://kvartal.se/artiklar/en-parodi-pa-verkligheten/

Den som söker finner stora mängder dokumentation och underlag om Islamic Relief och dess kopplingar till Islamism och Muslimska brödraskapet och utpräglat judehat.

I tidskriften kvartal och länken ovan finns väl dokumenterad kunskap. Det borde vara självklart för en organisation med kristet förtecken att seriöst söka sanningen om man samtidigt vill hylla pastor King,

Och mer om brödraskapet en del av IS…

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vilken-makt-har-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

MLK priskommitté i Sverige

Karin Wiborn är ordförande i priskommittén och generalsekreterare i SKR och tillträdande bitr.kyrkoledare i Equmeniakyrkan

Karin Wiborn har uppenbart och bevisligen en helt annan värdegrund och syn på antisemitism än den som Magnus Ranstorp, Eje  Carlbom, Johan Westerholm mfl omfattar. Wiborn är ordförande i priskommittén. Denna har en intressant sammansättning med valda representanter från huvudmännen. Därvid företräder dessa sina respektive organisation tex Equmeniakyrkan i ställningstagande av vem som skall ha priset.

Förutom huvudmännens representanter  finns ytterligare några med “fria” personer. En är Martin  Smedjeback, Han tycks ha stort värde för priskommitten. Om honom kan man läsa:

“Han var med och startade djurrättsgruppen Tomma burar som har utfört så kallade öppna “djurfritagniningar” där de har tagit grisar[, fisk, hönor, kalkoner och kaniner från gårdar i Sverige. För fyra av dessa aktioner har han avtjänat två fängelsestraff på vardera en månad.Under 2017 var han med och organiserade en blockad av ett slakteri i Linköping”

Martin Smedjeback. Djurrättsaktivist som släpper ut lantbrukares djur. Med i MLK prisjury,

Märkligt. Men en person medansvarig för MLK priset.

Extinction Rebellion föregående års pristagare

2020 år MLK pris gick till organisationen XR, En miljöorganisation mest känd för olika aktioner för att förbättra miljön.

Roger Hallam aktivist grundare av XR antisemit. Grundare av förra årets MLK pristagare.

Denna organisation initierades av en annan känd antisemit. Roger Hallam. Han hoppade av XR när hans judehat blev alltför välbekant för omvärlden. Hallam lämnade organisationen övergripande ledning och “pudlade”.

Varför attraheras SKR och Equmeniakyrkan av organisationer som värderingsmässigt nuddar vid antisemitism

Det som är märkligt är att antisemitiska organisationer idag verkar som ett slags eko av liknande värderingar väl kända i Tyskland på 1930-talet. Svaret på frågan som faktiskt inte ställts är förutsägbart.

 

SLUTORD

Martin Luther King var en världsberömd baptistpastor och förespråkare för medborgerliga rättigheter och ickevåld. Till hans minne och med honom som förebild utser en kommitté sammansatt av Equmeniakyrkan, Sveriges kristna rår, Kristna fredsrörelsen och någon djurrättsaktivist, Årets pris har gått till ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan och Islamic Relief. Det finns stora mängder kunskap och dokumentation om denna organisations värderingar och i vilken kontext den är skapat och vilka bindningar som finns. Dessa har fastlagts av Sveriges mest kända forskare och journalister. Unerlagen är bedövande stort.

Trots det förklarar ordförande för prisjuryn Karin Wiborn:  

Vi ger ett pris till en organisation som arbetar för att överkomma rasism och främlingsfientlighet.

Wiborns roll som ordförande gör att hon för ordet. Orden är tydliga, Hon och rådet tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet. Trots det prisar de och berömmer en organisation som kanske med vissa ord i rätt sammanhang uttrycker sådant men som i en bedövande tydlig kontext visar upp ett helt annat ansikte. Prisjuryn borde visa sin avsky mot judehat och rasism, antisemitism och våga vägra belöna sådant även om det utifrån intersektionalitetsteoretiska modeller kan synas önskvärt.

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

2 svar på Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna råd belönar islamistisk organisation

 1. admin skriver:

  Expressen är en av de tidningar som uppmärksammat det som Karin Wiborn mfl vil se som föredömen i pastor Kings anda:
  https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/?fbclid=IwAR24dNiw2RGomqijyHqRF1-U-2vkteJvgc2ynoKq1pkzCvWkNoigb6mqm2Q

  Information från Tyska riksdagen ( Bundestag) om konsekvenser av saband Islamic Relief och stöd dvs det som Karin Wiborn bortser ifrån:

  https://www.bundestag.de/presse/hib/811522-811522

  Insändare i Equmeniakyrkans tidning Sändaren från läsare som regaerat på MLK prisets mottagare:

  https://www.sandaren.se/debatt/aningslost-ge-pris-till-islamic-relief

  Karin Wiborn (priskommittén SKR), equmeniakyrkans (kommunikationchefens) och Kristna fredsrörelsens svar på invändningar mot val av pristagare:

  https://www.sandaren.se/node/147005

 2. Inge Nilsson skriver:

  Karin Wiborn i SKR ersätts nu av den liberala Equmeniapastorn Sofia Camnerin, hennes profil stämmer troligen väl in med SKRs pågående satsning på de globala målen i Agenda 2030 där samarbetet med Concord och andra interreligiösa grupper syftar till en ny världsordning med en gemensam världsreligion som mål.

  Det som möjligen förvånar mej är att pingstledaren  Daniel Alm, och den konservative katolska biskopen Anders Arborelius var del ansvariga i utnämningen av den ekänt sexliberale Sofie Camnerin?

  https://www.skr.org/camnerin-ny-generalsekreterare-for-sveriges-kristna-rad/

  https://equmeniakyrkan.se/bitradande-kyrkoledare-sofia-camnerin-uppmarksammas-for-sitt-uttalande-om-homosexualitet/

  https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning?page=1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.