TIDNINGEN SÄNDAREN: FRED MED ISRAEL PÅSTÅS ÖKA ANTALET SJÄLVMORD I GAZA

”Självmorden ökar efter Israels fredsavtal med arabländerna”

Ovanstående mening är rubriken på en artikel som nyligen publicerats i Equmeniakyrkans tidning “Sändaren”.

Rubriken är utan tvekan bestickande. Fredsavtal är väl annars något som kopplas till positiva förändringar i trygghet och förbättrade livsförhållanden. Artikeln innehåller en särskild dynamik. Fred i mellanöstern mellan 5 länder borde rimligen inte leda till att människor begår självmord. Författaren framhåller dock att så är fallet utifrån situationen i Gaza.

Länken till artikeln från Equmeniakyrkans tidning finns här nedan. Den utgörs inte av en insändare eller debattartikel utan är publicerad utifrån andra utgångspunkter:

https://www.sandaren.se/nyhet/sjalvmorden-okar-efter-israels-fredsavtal-med-arablanderna

Självmord ökar efter fredsavtal?

Texten i Equmeniakyrkans tidning Sändaren om läget i Gaza ger skäl till förundran. Författaren för fram några grunder för situationen i Gaza som han i texten leder fram till förändringar som påverkat självmordsbenägenheten. Dessa är:

 • övergivenhet,
 • isolering,
 • desperation och
 • brist på framtidstro
 • hopplöshet

När den kristna tidningen Sändaren publicerar en text som denna är det en skillnad på om tidningen låtit en debattör skriva en insändare eller en debattartikel som kan bemötas. I detta fall är det så att Sändaren lyfter fram en politisk tankelinje som kopplar samman fredsavtal mellan fd fiendeländer som får som effekt att unga människor inte vill leva. Den uttalade orsaken är att det är Israel som skapat fredsavtal med fd fiender. Det finns skäl att se detta som en medveten policy från den ansvarige utgivaren. Något statistiskt  underlag till påståendet redovisas inte.

Redovisade orsaker till påstådda ökning av självmord i Gaza.

– Om övergivenhet

Kommentar: Fredsavtalen mellan Israel och grannländerna har tillkommit i olika faser. De första var med Jordanien och Egypten. Jordanien var tidigare en del av Palestina, och kungadömet”ockuperade” det som kallas Västbanken efter det brittiska mandatet upphört (Transjordanien). I fredsöverenskommelse med Israel fick området och landet sin  nuvarande ställning. När nu tre nya arabländer upprättat fredsavtal med Israel anser Palestinska myndighetens diktator Abbas att detta var ett “knivhugg i ryggen” på Palestinierna som fredsstiftarna högg in. Uttalandet är märkligt men härleds till tidigare överenskommelser inom arabförbundet att inga avtal får upprättas med Israel före det att Palestina blir “fritt”. Det kan tolkas brett av olika parter men Hamas och stundtals Abbas har anfört att Israel därvid upphör. När allt fler länder vill ha fred upplevs detta som en övergivenhet av Abbas då stödet för hans sak minskar i hans omvärld. Omvänt kan man kanske påstå att ju fler fiender och fiendskap som finns omkring Israel desto mer positivt är situationen för Palestina/Abbas., och desto mer framtidstro om Israels utrotning finns för befolkningen.

Valet i Gaza  2006 som gav terrororganisationen makten ledde direkt till en betydande förändring för Gazas befolkning. Få demokratiska länder vill ha djupare samarbete med en terrorstämplad politisk ledning Hamas. Hur det kunde ske att Hamas vann finns anayserat i en vetenskaplig artikel från Lunds universitet, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325736&fileOId=1325737

– Om isolering

Kommentar: När fem arabländer avtalat om fred och ömsesidig samverkan med Israel har Abbas uttalat att han inte längre vill samverka med sina arabiska grannländer som han menar gravt svikit Palestinska saken. Kvar av supporters är Turkiet och Iran. Saudi är på väg och långt kommen i en fredsprocess med Israel. Isoleringen som Palestinierna väljer är ju deras eget val. Konflikten mellan PLO och terrororganisationen Hamas i Gaza har varit infekterad och tveklöst medfört att Gaza på många olika sätt upplevt isolering. I många stycken helt självvald.

– Om desperation

Kommentar: En politisk regim som avvecklat demokratin såväl på västbanken som i  Gaza och väljer isolering inom ett stort antal områden skapar problem för sina medborgare. Otroligt ofta anförs Israel som grunden till alla problem. I Sändarens artikel var självmord orsakat av fredsavtal med Israel. Desperationen ligger nära möjligheten att kontrollera och styra. I Gaza har demokratin avvecklats och korruptionen är betydande.

Det är tveksamt om religionsfrihet finn, Förändrings och förbättringsförslag som möter en diktatur ger lätt främlingskap. Inget kan förändras om inte den verklige makthavaren vill. Det är tveklöst grund för upplevd desperation,

– Om brist på framtidstro

Kommentar: Palestinska myndigheten och särskilt Gaza har en lång rad av politiska problem och brister. Om det råder ingen tvekan. Orsaken till dem är en annan värderings och sakpolitisk fråga. När fred blir ett problem är det svårt att förstå om man inte lokaliserar grundfrågan. Den kan vara att PM vill att Israel försvinner och den judiska staten upphör.

– Om hopplöshet

Kommentar: Hopplöshet beskrivs ofta som en grundläggande upplevelse som människor i Gaza har. Utan tvekan finns betydande brister i samhället med fattigdom och bristenhet liksom utsatthet och förtryck. Men är allt Israels fel? Det är slutsatsen i Sändarens artikel avseende tragisk utveckling av självmord. Men det finns ett antal andra företeelser i området värda att begrunda.

LITE OMVÄRLDSPERSPEKTIV PÅ GAZA

– Om den faktiska kontexten  Raketer från Gaza riktade mot barn, familjer, judar, muslimer ateister och kristna

Antalet raketer som årligen avfyras från Gaza mot civila mål i Israel är förfärligt högt. I genomsnitt 2,1 raketer per dag!  Så har det varit i många år. De fälls över enskilda, barn, familjer, judar, ateister, kristna och muslimer.

Iron Dome räddar många liv

Raketerna avfyras inte från någon slags demokratisk rättviseorganisation. Nej de som skickar in det dödliga kommer från Hamas, en välkänd terrororganisation som har makten i Gaza. Avfyrarna vet att varje raket besvaras kraftfullt av Israel.  Detta ingår i kampen. Så eskalerar konflikten. Författaren i Sändaren skriver att situationen i Gaza leder till ”en känsla av övergivenhet, isolering, desperation och brist på framtidstro”. Det är högst begripligt och djupt sorgligt.

Qassamraketer. I genomsnitt två sådana per dag året runt avfyras av Hamas mot civila mål

 Påståenden om varor och livsnödvändigheter

Medialt beskrivs Gaza som ett avstängt område. Som världens största fängelse osv. Bristen på varor anges vara ett jätteproblem och kanske är det så. Det finns dock skäl att begrunda sådana påståenden. Genom gränskontrollen Kerem Schalom kommer de flesta varor till och från Gaza.  Ytterligare en gränsöppning används i huvudsak för människor som vill till och från Israel. Den byggdes för att klara av att dagligen betjäna 45 000 personer per dygn. Dimensioneringen gjordes med utgångspunkt att Palestina var Palestina men när terrororganisationen Hamas tog över styret i Gaza förändrades allt.

Kerem Schalom OCH EREZ

Passagen Kerem Schalom har en omfattande godstrafik. Varje 60 minut  dynet runt passerar en trailer gränsen KEREM SHALOM. 24 STORA TRAILERS PER DYGN är genomsnittet under de senaste 5 åren.

 

Detaljfakta om trailer trafiken in till Gaza

GENOMSNITT 8776 ELLER 168 Fordon per vecka.

Siffrorna gäller i genomsnitt under en femårsperiod. En enstaka vecka tex 2018 var varu/gods inflödet till Gaza via Israel redovisat enligt följande:

 • 160 000 lastbilar med varor kördes in till Gaza
 • 438 lastbilar per dygn eller
 • 18 lastbilar per timma
 • En annan vecka 2018:
 • En 12 lastbilar/timma, Dygnet runt
 • 9 594 ton. gods/dygn
 • Eller
 • 399 ton gods/tim Dygnet runt

Gaza har dessutom gräns mot Egypten för utbyte av varor och persontransporter.

Enligt uppgift har över 10000-15000 personer arbetat med Gazas smuggeltunnlar till Egypten och Israel. Tunnlar för varor och persontrafik men också för vapen.

PERSONTRAFIK

Det finns två gränsövergångar: Erez och Kerem Shalom. Dessa övergångar är öppna sju dagar i veckan. Under december 2019 passerade 43 491 personer och 8 711 lastbilar med varor Erez, och vid Kerem Shalom passerade 17,5 miljoner liter bensin och diesel.

Under exempelvis en vecka 2018 160 000 körde lastbilar in med varor till Gaza. Vid en mätning passerade 438 lastbilar/dygn gränsen, Det betydde 18 lastbilar per timma dygnet runt. Volymen gods var då 399 ton/timma.

För att förstå varför ”Ship to Gaza” vill skapa opinion om varuförsörjning och effekter av Israels blockad är det bra att se fler fakta än de som serveras i svensk media. Sen må varje läsare avgöra själva om det som i en relativt liten båt från Sverige och Europa tas med sjövägen är mer än ett skyltfönster för dem som ser Israel med verklighetens ögon.

Fram till september 2000 kunde mer än 26 000 palestinska invånare resa dagligen till och genom Israel . Bedömningen var en volym på cirka 800 000 per månad. Efter starten av andra Intifada sjönk detta antal till mindre än 900 per dag.
År 2004 var det i genomsnitt 43.440 överfarter till Erez till Israel varje månad. Efter Hamas-övertagandet av Gaza sjönk antalet till 2 175 under 2008.

Gränsövergången Erez

Efter vapenvila mellan Israel – Hamas 2014 ökade antalet till besökare 15 000 per månad 2015. Enligt Gisha använde 15 388 palestinier Erez-korsningen i januari.

GAZA, BEFOLKNING I ARMOD. LEDARE OCH HAMAS I ÖVERFLÖD.

Gaza framställs ofta som ett mycket fattigt område. Så är det faktiskt men måste det vara så? Eller finns det månne också rikedom där?

I dag finns 1 700 dollarmiljonärer på Gazaremsan. Samtliga är Hamasanhängare. Det har knappast blivit rika på olivodling eller turism. Nej det vanligaste sättet är nog att de som blivit rika genom att stjäla merparten av de icke-öronmärkta pengar som skickas till Gazas civilbefolkning. Korruptionen är förödande och terrorismen lukrativ för dem som är tillräckligt hänsynslösa. Dessutom har flera av Hamasledarna har i dag förmögenheter i miljarder US dollar, som till exempel Muza Abu Marzouk och Khaled Mashaal. Någon ytterligare har en privat förmögenhet på runt 3 miljarder.-

President och miljardär i fattiga Palestina

 –  Mahmoud Abbas, president som nu blivit diktator har en förmögenhet är ca 1 miljard dollar. Abbas månadslön idag är 1 miljon dollar ca 8,4 SEK

Khaled Meshaal Hamas ledare

Khaled Meshaal Hamas ledare, miljardär

–  Hamasledaren Khaled Mashals förmögenhet är 2,6 miljarder dollar

Hamas Chief Ismail Haniyeh

–   Hamasledaren Mousa Abu Marzook besitter 3 miljarder dollar

 • Legendariske Yassir Arafat klassades vid sin död som den sjätte rikaste i världen  av Forbes utifrån hans roll som statsledare. Förmögenhet privat drygt 2 miljarder.
 • Arafats änka erhåller av den palestinska myndigheten mellan 700 000 till 1 miljon SEK i månaden enligt Aftonbladet,

Yassir Arafat, miljardär

RAKTERBESKJUTNING FRÅN GAZA IN ÖVER CIVILA MÅL I ISRAEL I GENOMSNITT 2,1 RAKETER/DYGN ÅRET OM

Mellan 2001 och 2019 sköts cirka 14 000 raketer mot Israel från Gaza mot främst civila mål och skolor, lekplatser, bostäder etc. De mest drabbade områdena är de civila städerna Sdrot och Ashkelon.I svensk media redovisas ytterst sällan varifrån och vart Gazas terrorister skjuter. Däremot rubriceras nästan ständigt Israel svar mot terroristernas avskjutningsplatser som huvudrubrik.

Detta betyder att från Gaza beskjuts civila mål i genomsnitt den senaste 18 åren 2,1 raketer per dygn.

Lekplats med inbyggt skyddsrum i område som ständigt beskjuts från Gaza

 

Att fred för mellan flera länder i regionen anses förvärra livet i Gaza är märkligt. Fred borde vara en källa till tacksamhet för många. När Hamas terrorister inte har stöd i andra arabländer ökar istället fredsmöjligheterna i Gaza. Vapensmuggling och beskjutning av städer som Sdrot och Askhelon kan upphöra. DÅ kan ju en annan process initieras. Det som anförs i texten i Equmeniakyrkans tidning av Muhammad Shehada är ett budskap som författaren diskret utelämnar. I alla fall vid en snabb läsning utan reflektion, Det texten egentligen i djupet för fram är att när terrororganisationen Hamas krav på att utradera Israel från kartan försvåras, övergår detta till desperation hos en del personer och det kan leda till ett ökat antal självmord. Något underlag för en volymförändring redovisas dock inte även om  det kan ses som en någorlunda relevant gissning.

Fredsöverenskommelser med Israel antas SÅLEDES leda till fler självmord. Samma logiska tanke uppbyggnad borde då logiskt ge en slutsats att Israel i krig med många länder skulle ge enskilda och grupper framtidshopp minskad isolering mm. Fred i mellanöstern där Israel finns med är en negativ händelse. Utsagan släpper Equmeniakyrkans tidning rakt ut till läsarna utan ytterligare reflektion.

HAMAS STYR OCH LEDER GAZA. ETT OMRÅDE DÄR ISRAELS FRED PÅSTÅS LEDA TILL ÖKADE SJÄLVMORD.

Men vad vill Hamas och vad står de för?

Vad är Hamas och vad står organisationen för? Hamas har kategoriserats som en terrororganisation internationellt bland annat av EU och en rad andra länder. Organisationens stadgar säger att detta är vad man vill:

“Hamas stadgar utgavs 1988 och anger huvuddragen i organisationens ståndpunkter. Stadgarna identifierar Hamas som PalestinasMuslimska brödraskap och uppger att medlemmarna är muslimer som “fruktar Gud och hissar Jihads fana framför ögonen på förtryckarna”. Stadgarna manar till ett slutgiltigt skapande av en islamisk stat i Palestina, istället för Israel och de palestinska territorierna[1] samt utplånandet och upphävandet av Israel.[2][3]

Stadgarna anför: “vår kamp mot judarna är mycket viktig och mycket allvarlig”, och innehåller hänvisningar till antisemitiska vandringssägner som påståendet att judarna, genom att slugt manipulera imperialistiska länder och med hemliga föreningar, låg bakom vitt skilda händelser och katastrofer så långt tillbaka i historien som den franska revolutionen. Bland stadgarnas kontroversiella påståenden finns följande: “Tiden är ej kommen innan muslimer bekämpar judarna [och dödar dem]; tills judarna gömmer sig bakom stenar och träd som vill skrika: Å muslim! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom![4] För att rättfärdiga kampen mot och dödandet av israels judar citerar stadgarna också islamiska religiösa texter[5] som framställer palestinakonflikten som en naturligt oförenlig strid mellan judar och muslimer och mellan judendom och islam,[4] och att det enda sättet att verka i kampen mellan “sanning och falskhet” är genom islam och med jihad ända till seger eller martyrskap.[4] Stadgarna tillägger att det att “inte kännas vid delar av Palestina innebär att avsäga sig delar av religionen” islam.”(Från Wikipedia)

ÄR DETTA EN DEL AV BARN OCH UNGAS LIVSMILJÖ?

Utan tvekan finns fattigdom i Gaza. Utan tvekan finns rejäl rikedom också. Bilden har två sidor. De rika kan vara omåttligt rika liksom de fattiga utblottade.

Hamas har en omfattande verksamhet. Den handlar om sociala omsorg men också om pedagogik. Här nedan finns några bilder från en slags fritids avslutning. Imponerade föräldrar fotograferar och uppmuntrar förskolebarnen till lekar som handlar om mord och terror.

Detta är HAMAS verkliga ansikte, En systematisk skolning av barn för att bli sk martyrer eller terrorister.

Barnverksamhet i Gaza. Vapenträning

Barn lär sig tidigt att hantera vapen för att kunna skjuta judar

Barn lär sig hur man behandlar fiender genom våld och förnedring. Detta i en slags “kindergartenverksamhet med intresserade föräldrar

VAD HAR DETTA MED TIDNINGEN SÄNDAREN ATT GÖRA?

Sändaren har journalistiskt publicerat påståenden om Israels fredsöverenskommelser som skäl till att människor vill ta livet av sig i Gaza.

Ingenstans i artikeln ges någon annan indikation på att de kan finnas andra förhållanden som skulle kunna vara orsaker till människornas beskrivna upplevelser.

Begreppen som övergivenhet, hopplöshet mfl (se ovan)kan ju ha olika osaker.

OM VATTENKRIGET SOM UTTRYCK FÖR PROBLEMSKAPANDE POLITIK

Vatten är livsnödvändigt för alla. För människor, djur, jordbruk. Från palestinskt håll kopplat till Sändarens antydan om fred som ger självmord kan man se att annorlunda livsförhållande kan skapas om man vill. Men om man inte vill men kan uppstår en obalans som leder till det Hamas skvill skapa

Vattenförsörjningen är det intressanta exemplet. Finns vattenbrist överhuvud taget? Sköter parterna sina åtaganden? Eller använder man vattenfrågan som ett vapen? Kan man verkligen tacka nej till bistånd för avsaltningsanläggningar, nyttjande av stora vattenreservoarer, hjälp till att ordna reningsverk så att havet inte förstörs av utsläpp mm? Kan man göra så och samtidigt anklaga israel för att stjäla palestinskt vatten?

Läs gärna nedanstående artikel med mycket källmaterial.

“Vattenkriget”

https://www.mynewsdesk.com/se/si-info/pressreleases/det-palestinska-vattenkriget-mot-israel-970590

 

 

Det finns påtagliga likheter mellan “vattenkrigets” politiskt pedagogiska form och påståenden om orsaker till ökade självmord i Gaza.

Det finns alltså ett otal processer som i detta nu är igång och styrs och leds av Hamas. Processer som påverkar fred, samverkan, transporter och människors levnadsförhållande. Det är enkelt att påstå att det som inte är bra är Israels fel. Svårare att acceptera att “vår egen tillskapade miljö, våra egna värderingar och våra egna ambitioner kanske är rätt grundläggande för att förstå det som gör att unga män inte vill leva i Gaza.

Barn tränas att döda. Detta pedagogiska arbete som Hamas bedriver gör något med barnen

 

 

Kan man agera på annat sätt än vad som nu sker utifrån Sändarens artikelförfattare. Jo absolut. Men det känns kanske bekvämare att alltid skylla på Israel. Ingen nation är felfri. Inte heller Israel. Men det är en demokrati. Palestina har blivit en diktatur. Gaza ett terroriststyrd diktatur. Israel är en demokrati och rättsstat. Så unga män kanske kunde agera och påverka annat än att ge upp för Israels fred och hoppet om att Hamas mål om dödande av judar skal förverkligas.

Låt mig nämna några andra möjligheter där den upplevda hopplösheten skulle kunna ersättas av tänkbara möjligheter:

 • Hamas och PM (Abbas) kom i konflikt och strider mot varandra och försvårar mycket i människors vardag. En fred mellan de två palestinska maktsfärerna i Palestina skulle på ett antal områden ge människor ett bättre liv
 • Abbas avskaffade den späda demokratin Hamas vann ordentliga val i Gaza men Hamas är en terroristorganisation av jihadisk art med allt vad det innebär.
 • När Hamas vann valet i Gaza minskade rörligheten in och ut tex via Egypten och Erez alldeles enormt. Erez byggdes för att klara en mycket stor passager per dygn. Det var inte Israel som stoppade Palestinsk pendling. Det var Hamas.Innan de fick makt hade människorna en annan situation
 • Fattigdomen i Gaza är stor. Ledare och tippskift är ohämmat rika. Fördelningspolitik finns inte så det märks. Förmögenheterna har inte kommit ledningen till del via oliv eller citrusodling.
 • Ett flertal områden som beskrivs ge hopplöshet, instängdhet och desperation är direkt att härleda till Hamas styrning. Den och konflikterna mellan Abbas och Hamas skapar elände för enskilda såväl i form av vardagsproblem som resor, olika varor, el, vattenförsörjning mm.

Att välja bilder

Equmeniakyrkans tidning har låtit publicera en artikel se länk ovan om upplevt ökat antal självmord i Gaza. Denna är i rubrik och text kopplad till en slags analys av att människors psykiska ohälsa och lust av avsluta sina liv beror på att Israel fått fredöverenskommelsermed fem grannländer.

Utan ens en antdan att de unga människorna i Gaza lever i en värld där en välkänd terroristorganisation styr och demokratin är borta. En värld där islamsk jihadismliknande värderingar på område efter område begränsat medborgarnas liv på många sätt. En artikel med Israels fred som orsak utan någon som helst antydan om den kontext av politisk och ekonomisk och moralisk misskötsamhet som omger området.

Det var inte bra alls. Som organ för en kyrka med rötter i demokrati- och väckelserörelse är det obegripligt att inte ens antyda att den islamska terrororganisationen berör människors liv.

Det gäller att välja bild och perspektiv. Sändaren tidningen sände dåliga vibrationer. Terroristerna bör beskrivas som det de är.

Gaza med en fatastisk strand och läge vid medelhavet. Kan bli ett perfekt turistmål

 

 

Verklighetens bild och lekens har stora likheter.

 

 

Det här inlägget postades i Debatt, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.