Klimataktivister kan främja antikristlig agenda

Frågorna om klimatet och dess påverkan på jorden och mänskligheten är inte nya, även om man kan få det intrycket av den pågående debatten. För att bättre förstå frågorna om en akut klimatkris, som måste stävjas nu, kan det vara bra att ha ett större tidsperspektiv. De senaste 100 år har personer med ekonomisk, religiös och politisk makt haft viljan att påverka världsutvecklingen, genom att använda befolknings- och miljöfrågor i syfte att öka sin makt och sitt inflytande.

I början på 1900-talet var rashygien ett aktuellt ämne i världen. Ett exempel är Rockefeller Foundation och Carnegie Institute i Washington D.C., som båda var djupt involverade i att understödja rashygieniska lagar i USA. Dessa idéer spreds bland annat till Tyskland, där de blev ett politiskt verktyg i Hitlers händer, och till Sverige där Statens institut för rasbiologi i Uppsala (1922-58), arbetade på vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder i befolkningen.

I mars 1963 stod Rockefellerfamiljens Conservation Foundation som arrangör för den första internationella konferensen som specifikt behandlade koldioxidens inverkan på klimatet. Här samlades sju forskare som under det föregående decenniet utvecklat teorin med bidrag från den amerikanska militären. En av forskarna, David Keeling, som mätte koldioxidnivåerna i Mauna Loa kunde nu bekräfta en stigande trend. På konferensen diskuterades hur detta skulle kunna resultera i en temperaturökning med negativa följder och en vetenskaplig kommitté utredde konsekvenserna vars resultat presenterades i president Lyndon Johnsons miljörapport 1965. (Rockefeller och klimathotet. Wikipedia.)

 

Romklubben, FN och Påven förordar befolkningskontroll

1968 skapades miljötankesmedjan Romklubben i Italien och därmed återupplivades retoriken angående befolkningskontroll, och man började föra ut miljö- och befolkningsfrågorna till de breda folklagren. En av pionjärerna var svensk-amerikanen professor Georg Borgström som under 60-talet varnade för konsekvenserna av människans rovdrift på planeten och förespråkade därför hård barnbegränsning, rättvis fördelning av resurserna samt  inrättandet av en världsregering.

”1972 publicerade en grupp ´vetenskapsmän´, med uppdrag av FN, dokumentet ´The Limits Of Growth´ där man uppmanade till att starkt minska jordens befolkning i namnet av att ´rädda miljön´. Denna strävan var direkt kopplad till en annan agenda – att forma en global regering som kan hantera och framtvinga befolkningskontroll i en vidare skala.”

Tidigt 90-tal publicerade Romklubben boken The First Global Revolution. Där skriver man: ”I sökandet efter en gemensam fiende som vi kan enas mot, kom vi upp med idén att förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och liknande, skulle vara passande för förslaget. … Alla dessa faror är orsakade av mänsklig påverkan i naturliga processer och det är endast genom ändrade attityder och beteenden som dessa kan övervinnas. Den verkliga fienden är därför mänskligheten själv.” (Brandon Smith, PNW, 19-11-18.)

Över tid har idén om, att människans påverkan på klimatförändringar är sann och att populationen är en av orsakerna till problemet, blivit allt mer accepterad. Det är därför inte märkligt att FN startade Panel On Climate Change (IPCC) 1988 i syfte att få med världens nationer på ”miljötåget”. IPCC med dess olika utskott är nu också i frontlinjen att argumentera för befolkningsminskning i världen. Världens befolkning måste drastiskt reduceras, menar man, i syfte att kunna överleva med den magra energi som kommer ur det förnybara.

Dessa argument hörs nu från olika håll. Påven Franciskus skriver i encyklikan Laudato Si (Var prisad, 2015), att människan är boven i miljöförstörelsen och uppmanar till ”ekologisk omvändelse”, vilket har hyllats av samfundsledare och miljöaktivister. Han betonar att det nu krävs ”en ny global politisk auktoritet”! Det sammanfaller med den tyske professorn John Schellnhuber som har en mycket radikal syn på klimatförändringen. Han anser att jorden är överbefolkad med sex miljarder!! Han drömer om ”en jordens konstitution” som kan överträffa FN; och ”ett globalt råd” som väljs direkt av folket. (John Schellnhuber: climate scince, 2015-06-26. Wikipedia.)

Den tyska läraren och debattören Verena Brunschweiger menar att varje nyfödd bebis är en miljösynd. I boken ”Barnfri istället för barnlös” skriver hon: ”Att sätta barn till livet är det värsta man kan göra mot miljön. Varje ofött barn minskar utsläppen av koldioxid med cirka 50 ton om året.” Liknande tongångar torgför den unga Alexandria Ocasio-Cortez, uppmärksammad demokrat i USA:s kongress. I februari 2019 ifrågasatte hon om det fortfarande ska anses vara okej att skaffa barn med tanke på klimatkrisen. Hon är drivande i miljörörelsen The Green New Deal och säger: ”Världen går under inom 12 år om vi inte  gör något åt klimatet.”

 

Tonårsflickor med flätor och särskild auroa

Fenomenet Greta Thunberg 16 år, som varit med och startat nätverket Fridays for the future, är inget nytt för vår tid. Historien visar att unga människor gjort insatser som blivit hyllade av samtiden och även av eftervärlden. ”1992 höll den 12-åriga klimataktivisten Severn Cullis-Suzuki ett Greta Thunberg-domedagstal på FN:s ”Rio Summit 1992”, United Nations Conference on Environment and Development. Severn säger sig vara rädd för att gå utomhus och hon är rädd för att andas. Hon vågar inte fiska för hon är rädd för att fisken har cancer. Hon har drömt om naturen men är nu rädd för att flora och fauna inte ska existera ”för hennes barn att se”. ”Jag är bara ett barn, men…” upprepar Severn gång på gång, ”Vad du gör får mig att gråta om nätterna”, säger hon i en sal med nästan enbart tomma stolar. ”Flickan som tystade världen i 5 minuter” framförde där sitt budskap, som liknar Greta Thunbergs framträdande i FN.

2012 gav den 17-åriga Brittany Trilford, på U.N. Earth Summit, FN:s delegater 72 timmar att besluta om världen skulle räddas. År 2014 fick poeten Kathy Jetnil-Kijiner (från Marshall öarna) – titulerad ”climate warrior” tala inför FN:s ”Climate Leaders Summit” och läsa upp en känslosam och överdramatisk dikt om klimatflyktingar som inte finns. 2015 inviterades hon igen till COP21 i Paris. Förslag till åtgärder saknas. Det är bara känslor, känslor, känslor. (FN anlitar åter barnarbetare. Wikipedia).

I en debattartikel på plattformen Project Syndicate den 4/12, skriver 16-åriga Greta Thunberg inför Klimatmötet i Madrid: ”Till alla ledare som är på väg till Madrid är vårt budskap enkelt: Ni har framtida generationers ögon på er. Agera därefter”. Som uppmärksammad klimataktivist uttrycker hon sig lika hotfull och ödesmättat som hon gjort varje gång hon uttalat sig.

 

Globalister och världsartister backar upp klimathysterin

Teknologie doktor Lars Bern, som arbetat med miljöfrågor i 40 år, menar att makt och inflytande över ekonomi, handel och miljöfrågor på världsnivå håller på att förskjutas från demokratiskt valda personer till de allt mer förmögna finansfamiljerna och deras företag och globala banker. Agenda 21 och senare Agenda 2030 är program som initierats av dessa globalister i syfte att få inflytande över nationalstater genom att flytta över makt till EU:s och FN:s olika organ. … Globalisterna kontrollerar nästan hela medieflödet och utnyttjar klimatskrämseln för att inskränka vanligt folks frihet att använda bil, flyg och till och med att äta kött, menar Lars Bern. Nu träder också grupper fram som vill inskränka demokratin under förevändning att de ska rädda jordens klimat, säger Bern.

”I en rapport från FN:s klimatpanel nämns årtalet 2030 flera gånger. … Klimatpanelen backar upp Greta Thunberg som talade på konferensen Brilliant Minds i Stockholm i somras. Hon sade då: – År 2030 kommer vi att befinna oss i en situation där vi förmodligen har skapat en okontrollerbar oåterkallelig kedjereaktion som sannolikt leder till slutet av vår civilisation, som vi känner till den. Denna situation kommer att bli verklighet om inte industrierna gör stora förändringar och bland annat minskar koldioxidutsläppen.” (Nyheter24, 19-06-24.)

Man kan väl förstå ungdomar som känner oro och hopplöshet inför ett sådant budskap. De upplever att deras framtid tas ifrån dem. Det som dock saknas i denna känslosamma plakatpolitik är att det finns ett fast hopp inför framtiden i den kristna tron. Varför når inte det budskapet fram till Greta?

”Leonardo DiCaprio har träffat den unga klimataktivisten Greta Thunberg. På Instagram berättar han om mötet och hur stolt han är över henne. ´Greta Thunberg har blivit vår tids ledare´, skriver han. Det är inget nytt att skådespelaren är ett fan av klimataktivisten Greta Thunberg. Nu har han även fått tillbringa lite tid med henne och på Instagram har han lagt upp bilder från deras möte.” (Aftonbladet 2019-11-01).

I samband med artikel om DiCaprio har AB lagt in ett You Tube-klipp som visar ett skämtsamt inlägg av Greta på Twitter i september: ”I have moved on from this climate thing … From now on I will be doing death metal only!!” Därefter visar man hur Gretas tal vid FN:s klimatmöte är dubbat till heavy-metal sång och musik, vilket ger en mycket obehaglig känsla. (YOU TUBE@John Mollusk).

Leonardo DiCaprio, 45, är inte bara en av världens största filmstjärnor. Han är minst lika känd för sina förhållanden med unga modeller. Leo är även känd för att dumpa sina flickvänner så fort de blir äldre än 25 år. Nu när filmstjärnan börjar blir medelålders har åldersskillnaden börjat blir rätt stor mellan Leo och hans tjejer. DiCaprio är långt ifrån ensam att hylla Greta, men han såväl som många vuxna gör sig själva och oss andra en otjänst på detta sätt eftersom hon är ett barn och bör behandlas så. Sådana omogna, oreflekterade uttalanden, att påstå att Greta är vår tids ledare, visar tydligt att sans och förnuft håller på att försvinna i vårt samhälle. Sådant problem har dock visat sig förr vilket profeten Jesaja skriver om: ”… Jag ska ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet /barn, eng, öv./ ska råda över dem. … Den unge ska sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde. … Mitt folks förtryckare är barn,…”. (Jes. 3:1-13). I Israels situation handlande det om unga män såväl som sådana med en barnslig karaktär, som hade blivit ledare. Det är precis vad vi ser också i dag i många länder.

 

Kristna organisationer stödjer odemokratisk klimatrörelse

”Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. XR startade 31 oktober 2018 när cirka 2000 personer förklarade uppror mot den brittiska regeringen, och utövar ickevåldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och mänsklig utrotning, förlusten av biologisk mångfald, och de kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. Rörelsen spred sig snabbt till Sverige, där de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg och Stefan Sundström närvarade.

Den 1 november i år utlyste XR ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om. AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.” (Wikipedia Extinction Rebellion).

”En del av optimismen kan härledas till det stöd rörelsen har fått av vetenskapen. I mitten av oktober skrev över tusen forskare och vetenskapsmän under ett manifest /!!??/ till stöd för icke-våldsam civil olydnad och det slag som XR och Fridays for future förespråkar. Claire Wordley, zoolog och professor vid Cambridge University, arbetar med bevarandet av biologisk mångfald. Hon anser att det inte räcker med att forskarna berättar sanningen; de måste också driva frågan, tvinga politikerna till handling. – Trots att lidandet ökar för varje dag, … verkar världens regeringar vara handlingsförlamade. Då är civil olydnad den enda fungerande strategin för att protestera och väcka uppmärksamhet för klimatfrågan… .” (SvD 19-11-17).

Samtidigt som denna rörelse säger sig vilja fördjupa demokratin genom att påverka politiken agerar man på ett odemokratiskt sätt. Därför är det högst förvånande att Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd tilldelar årets Martin Luther King-pris till den svenska grenen av XR. Priskommitténs ordförande, Karin Wiborn, säger, – Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden. (Världen idag, 19-12-11.)

Att dra en parallell mellan medborgarrättsrörelsen och aktivistnätverket XR är en stor överdrift. Och vari består omvändelsen konkret, som Wiborn uppmanar till? Har vi kristna fått uppdraget att rädda jorden? I decembernumret av Ljus i Öster skriver Magnus Lindeman: ”När jag lyssnar till Greta dras mina tankar omedvetet bort till en annan kris som är mycket värre än klimatkrisen. Utan att förringa den kris som berör vår planet i form av stora förändringar i klimatet, är den faktiskt ingenting mot krisen att människor aldrig får möjlighet att höra evangeliet.”

Det är väl ingen överdrift att konstatera att både evangelisation och mission inte är prioriterat i dagens svenska församlingar. Är det inte i första hand evangeliets hoppfulla budskap vi borde förmedla till såväl miljöaktivister som alla människor?

I sin iver att påverka politikerna kan klimataktivisterna spela antikristliga krafter i händerna, de som utnyttjar människors oro för sina syften att skapa en världsregering. Med FN:s Agenda 2030, där globalisterna haft ett inflytande, har man bara tio år på sig att nå detta mål. Om, eller när en sådan regering kan komma till stånd vet ingen. Klart är dock att Antikrist kommer att träda fram när hans tid är inne, och då har han ett kabinett av världsledare med sig i syfte att förstöra så mycket som möjligt i Guds skapelse innan de blir besegrade vid Kristus tillkommelse. (Ps. 2; 2 Tess. 2:3 f.; Upp. 19:11-21). Hysterin kring klimaten är ett uttryck för att människor förlorat evighetsperspektivet. Vad kan, och bör vi kristna göra då? Vårt uppdrag är att i alla lägen påverka våra medmänniskor med Guds kärleksbudskap om frälsning här och nu och hopp om en härlig framtid. (Joh. 3:16).

Claes-Göran Bergstrand. Hässelby.

 

 

Det här inlägget postades i Debatt, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

2 svar på Klimataktivister kan främja antikristlig agenda

  1. Torbjörn S Larsson skriver:

    Klart och genomtänkt yttrande kring miljöfrågorna Claes- Göran.
    Man kan också fundera lite över varför Sverige som varit en utvecklad industrination i generationer ändå haft såpass relativt liten miljöpåverkan. Varför har vi återplanterat skogen och inte fått jorderosion? Varför kan
    Varför kan man nästan…

  2. Torbjörn S Larsson skriver:

    Forts pga. datorstrul: Varför kan man nästan dricka sjö- och källvatten? OSV. svaret är givetvis människans respekt för naturen som Guds skapelse. När denna försvinner är förstörelsen ett faktum. Se tex. Sovjet och Aralsjön.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.