“CONCORD” och Svenska Missionsrådet? Vilka krafter driver fram kyrkors värderingar?

BAKGRUND

Frågan om hur kyrkor och dess närstående organisationer styr har belysts i ett antal inlägg i denna blogg. SMR och EKR är de senaste. Diakonia och det ekumeniska följeslagarprogrammet för Israel och Palestina är andra. När knepigheter belyst från olika håll verkar huvudägarna/organisationerna blunda och låtsas om att de inte är berörda eller har ansvar. Just samverkan som verktyg verkar bedömas högre än innehåll och resultat. En generell inställning som också flitigt används som försvar för support till Pridetåg innehållande allt från smisk sex till stöd för prostitution är: “Vi tycker ibland lite olika men vi bedömer just samverkan, demokrati och mänskliga rättigheter som så viktigt”.

Bibeln ger oss vägledning om förhållningssätt när det gäller specifika relationer till sådant som inte är i linje med Guds ord. Omvända kristna rev i biblisk berättelse offeraltare för Baal. Idag tar vi oss fram stående på Baals altare och tycks nästan säga; vi tycker lite olika men håller ihop för demokratin och fredens skull.

Concorde var ett överljudsplan för passagerare. Ett unikt och extremt dyrt projekt som bara sög åt sig allt mer resurser och enorma mängder bränsle. Av dessa skäl rann tiden snabbt ifrån Concorde. Projektet avvecklades. Namnet har nu delvis uppstått i en organisation med många medlemmar med land annat anknytning till kyrkan. Concords kansli har nio anställda i Sverige. I Concord fattas beslut som har som mening att de skall påverka samhället och de många medlemsorganisationerna. En avgörande fråga blir då hur kopplingen sker mellan Concords beslut, de lokala församlingarna i en kyrkoorganisation som bygger på den enskilde församlingens självbestämmande. I fråga om missionsrådet policy fanns texter om abort som man rätt enkelt kan se finns väldigt liknande i Concords åsikter förankrat i en slags demokratisk anda.

Bo Fjällström har läst igenom texter om detta och sett på likheter med SMR. Vem styr SMR? Kyrkorna eller andra organisationer?

Här nedan Bo Fjällströms text:

Concorde, mäktigt dyrbart och rätt misslyckat flygprojekt

I ett inlägg i Världen Idag – 10 juli, 2019 – efterlyser Olof Rugarn kritik från de kristna samfunden gällande Svenska Missionsrådets (SMR:s) abortsyn. Han frågar sig även om det fanns ett grupptryck i SMR. Med allra största sannolikhet är svaret: Ja!

SMR, Sveriges Kristna Råd samt i övrigt alla kristna missionsorganisationer och biståndsorganisationer är med i paraplyorganisationen CONCORD, som har 68 medlemmar.

CONCORD presenterar sig bl.a. på följande sätt:
Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.” Vidare skriver man att: ”Svenska organisationer sluter upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.”, samt ”Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.”.

“Globala målen” benämns även “Agenda 2030”. Vad har då detta med abortfrågan att göra?

Det kan man läsa om i delmål 3.7:
“Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.”

samt delmål 5.6:
“Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.”

Eftersom de flesta  biståndsorganisationer numera är beroende av stöd från staten i form av SIDA-bidrag kan det dessutom vara värt att fundera på vad SIDA:s policy leder till  när det gäller civila biståndsorganisationers självständighet:

“Sverige har en lång historia av stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom biståndet. Uppskattningsvis 55 procent av Sidas hälsobistånd går till SRHR. I Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 samt i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd betonas rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion samt att SRHR spelar en framträdande roll i svenskt utvecklingssamarbete.”

Med tanke på att CONCORD:s medlemsorganisationer har förbundit sig att se till att de citerade delmålen genomförs, samt SIDA:s uttalade policy i frågan, så är det inte konstigt att ingen kritik hörs – och inte heller kommer att höras – från vare sig samfund eller andra kristna organisationer!

Bo Fjällström

Det här inlägget postades i Debatt, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.