Om begreppet “feminist teologi”.

Bakgrund

I vårt mediala landskap finns det många som anser sig omfattas av begreppet “feminism” Tror knappast det finns någon av riksdagens mer tongivande politiker som har en annan inställning än att de är feminister. Regeringen är det. Jimmy Åkesson också. Utrikespolitiken är feministisk  med stark stöd av utrikesministern. Detta trots ett förvånande stöd till diktaturer och till antidemokratiska korrupta ledare. 

Nu tycks vi i det offentliga rummet ha  en ganska bred förståelse för begreppet feministisk teologi. Således omfattas läran om Gud utav en del i en  feministisk kontext. Frågan som då uppstår är det då korrekt och troget Guds ord?

Debattartikel i tidningen Dagen

Närverket Klassisk Baptism och kristen tro skrev i juli en artikel i tidningen Dagen. Den var en reaktion på hur Sveriges ekumeniska kvinnoråds generalsekreterare uttrycker sina värderingar när hon iklätt sig rollen som SEK främste företrädare och ordinerad pastor. Hon ger sitt pastorala OK  “engångsligg” utan känslor och att polysexuella relationer är förenligt med en klassisk kristen tro när det sker genom överenskommelser mellan de kristna som har  sådana relationer. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd har svarat i tidningen Dagen och gett sin syn och därtill ett nätverk av kristna feminister. Detta har redovisats här i blogginlägg tidigare,

Nätverkets grundläggande synpunkter handlar om hur kristna personer i ledande ställning kan förhålla sig till proklamerade värderingar såsom de framförts av SEK främste företrädare, Inlägget handlade inte om begreppet feminism eller “kristen feministisk teologi”. Men eftersom begreppet hamnat in i denna fråga finns det nog skäl att fundera kring ordens betydelse.

Teologen Vesa Annala skissar tankarna bakom begreppen feministisk teologi.

Vesa Annala teolog och pastor

(Först redovisades detta inlägg på facebook sommaren 2019)

Det finns många åsikter om feministteologin. Feministteologin har sina rötter i USA i den 1800-talets amerikanska kvinnorörelsen. Då börjar man sträva efter jämställdhet mellan män och kvinnor (en god sak).

Den nyare varianten av feministteologi får sitt genombrott på 1960-talet. Då börjar man poängtera och problematisera förhållanden mellan makt och kön. Man börjar läsa Bibeln utifrån ett ”kvinnoperspektiv”. Man börjar upptäcka ”patriarkala strukturer” och ”kvinnoförtryck” i de heliga Skrifterna och i den kristna kyrkans historia (kyrkan har mycket på sitt samvete).
Feministteologi sägs har blivit både ett kritiskt och konstruktivt projekt. Kritisk i den mening att den kritiserar den ensidiga (manliga) läsningen av Skriften och kyrkans manliga maktstrukturer. Konstruktiv i den mening att kvinnors erfarenhet av tro lyfts fram.

19 juli fanns i tidningen Dagen (webbupplaga) en text från ”medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister” en kritisk reflektion till en tidigare artikeln från tre skribenter från klassisk baptism som handlade om feministpastorn Esther Kazens olika inlägg i hennes feministblogg. Medlemmar i Facebookgruppen Kristna feminister tiger dock helt att feministteologi i sig har uppstått ur kritik av den traditionella tron och kyrkan. Enligt dessa ”Kristna feminister” tillåts kritiken bara vara enkelriktad! Hänvisning till Jesus i Johannesevangeliet (kap 17) är väldigt haltande. Johannestexten talar ingenting om ekumenik utan enhet i honom. Ekumenisk enhet är inte samma som enhet i Kristus.
Effekten av uppkomsten av feministisk teologi beträffande Bibeln som helig Skrift har varit att Bibeln betraktas inte längre som en gudomlig uppenbarelse. Bibeln uttrycker snarare männens tolkning och förståelse av Gud och historia. Denna mannens företräde att läsa och tolka Bibeln bör ersättas av en ”könsneutral” läsning. Maskulina termer som ”Gud Fader” bör ersättas eller kompletteras av termer som ”Gud Moder”. Kvinnans ställning i kyrkan måste höjas när det gäller ledarskap och andra frågor, etcetera.

Feministteologi blir snart en ”partner” med HBTQ-rörelsen. Alla kärleksformer bör beaktas som uttryck av Guds kärlek. Att kyrkliga ledera delta i Pride-tåget är ett utryck för detta.
Hur reagerar man som bibelläsare till nya teologiska strömningar? Har man missat något? Nej, det tror jag inte. Upprepade gånger möter man kvinnors (och mäns) öde i bibeltexterna. Under alla åren jag läst Skriften har jag lärt mig att läsa Skriften på ett balanserade sätt. Jag har lärt mig att läsa bibeltexterna utifrån två olika ”bakgrund”. Den första ”bakgrunden” är syndfallsberättelsen i Första Moseboken. Adam och Eva är i Edens trädgård. ”Ormen” lockar kvinnan att ta frukten från det förbjudna trädet. Mannen, som är med henne, säger ingenting. Varför är han tyst och inte hindrar kvinnan att lyssna på ormen? Kvinnan har full frihet att agera. Både äter av den förbjudna frukten. Människan faller. Deras ögon öppnas och de bli varse om sin nakenhet (både den fysiska och den andliga).

Gud ropar efter människan (mannen). Efter samtalet med paret faller Guds dom: Jorden skulle vara ”förbannad”. Samtidigt säger Gud hur relationen mellan man och kvinna skulle bli i framtiden. Mannen skulle komma att ”råda över” kvinnan. Hur sant har inte detta blivit! Varför? Fallets konsekvens.

Ett av den kristna kyrkans största misstag har varit att man har tagit uttrycket ”råda över” som Guds befallning till mannen. I själva verket är det en profetia på samma sätt som profetian om ”kvinnans säd” som skulle trampa ormens huvud. Kyrkan har alltid tagit denna del av texten som profetia. I konsekvensens namn bör också texten om mannen och kvinnan tas som en profetia. Här missar feministteologin (konstruktivismen och en del ytterligare teologiska inriktningar) målet med sin kritik av den nytestamentliga (och bibliska) tron.

Efter dessa insikter har jag lärt mig att läsa Bibeln också på ett annat sätt, nämligen utifrån det perspektivet som rådde före fallet. Den kristna teologin bör återspegla tiden före fallet eftersom Jesus (som den ”sista Adam”) kom just för att återupprätta människan, bl.a. jämlikheten mellan män och kvinnor. Som man och kvinnan utgör de tillsammans den fulländade avbilden av Gud.

Dessa två sätt att läsa Skriften har löst många frågor, Jag rekommenderar varmt denna läsning för alla. Bibelns ska läsas med dessa två händelser i bakgrunden. Fallets konsekvenser för skapelsen, men det ursprungliga syftet med skapelsen måste följa med. Som kristna bör vi sträva tillbaka till tiden före fallet och inte låta människans fall (på ett felaktigt sätt) styra vår läsning av Skriften.

Feministteologi är ett exempel på att man läser Skriften väldigt ensidigt. Tyvärr lider många andra ”teologier” av samma problem.

Vesa Annala

 

Det här inlägget postades i Äktenskapet, Debatt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.