Svenska missionsrådet igen. Om människosyn och selektion.

Lerins lärlingar

SVT har producerat två programserier med konstnären Lars Lerin och ett antal personer med olika funktionsbegränsningar som alla är verksamma på Daglig verksamhet i Karlstad (LSS lag om stöd och service till personer med funktionsstörning)

Programserien var fascinerande utifrån olika utgångspunkter. En är den att personer med upplevda begränsningar har en betydande potential till utveckling inom olika livsområden. En annan är de unika personligheterna hos respektive lärling hos Lars Lerin kunde sammanförs och utvecklas i ett slags kollektiv arbetsgemenskap.  Men det allra mest besående minnet och kunskapen är Lars Lerins bemötande av varje individ. En en sådan respekt, ödmjukhet och skapande nyfikenhet. Lerin uttryckte många gånger och på olika sätt den tacksamheten han hade för allt det han fått till del av sina lärlingar, vad de tillfört honom och vilka värdefulla kunskaper de gett honom inom olika delar av skapande arbete.

En annorlunda jämförelse

För en tid sedan fanns i denna blogg redovisat att Svenska Missionsrådet utformat en policy som berör mission och  aborter. Policyn medförde att Kardinal Anders Aborelius (RKK) protesterade kraftigt och markerade att Katolska kyrkan önskade lämna missionsrådet utifrån detta och synen på ofödda barn.

Nu har Missionsrådet försökt undvika splittring och konflikt med den världsvida påvligt styrda kyrkan och utarbetat en slags kompromiss. Den behandlades av styrelsen den 29 april. Missionsrådets företrädare yttrar sig så här till tidningen Världen idag:

“Det är inget i innehållet som förändrats, det är bara ett sätt att göra det här mindre öppet för tolkningar”, säger SMR:s kommunikatör Matilda Pearson om den justering som gjorts.

Den del av SMR:s jämställdhetspolicy som flera av medlemsorganisationerna reagerade på, löd så här:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.” (ursprungstext)

Nu har denna del ändrats,

så att det inte längre är ”tillgång till laglig abort” som är ett viktigt område att arbete med, utan information om tillgång till abort. (redigerad kompromiss)

I direkt samband med den redigerade texten anför Missionsrådets kommunikatör : “…det är inget i innehållet  som förändrats...”

RKK samt UMU reserverade sig mot styrelsens bejakande av den ändrade formuleringen.

“Henrik Alberius, styrelseledamot för Stockholms katolska stift, reserverade sig mot beslutet. När man ändå gjorde en ny skrivning kunde man ha lyft ut de enda exempel som ges på sexuell hälsa: abort och preventivmedel, säger han till Världen idag.”

Språklig cirkuskonst

I den reviderade texten anför kommunikatören anser ha samma innehåll som den första, dvs inget i sak har ändrats. Den revidering som gjorts i texten är en liten justering. Nu skall kyrkors evangeliska missionsarbete istället informera om tillgänglig abortverksamhet och detta är en viktig sak i det missionsarbetet, Abort som implicit utförs enligt kristlig godkänd policy. Den första texten kopplade olika insatser med ordet “arbeta med”. Den nya med ordet “informera”. Den första jämställde ordet abort med andra insatser som kyrkor gör såsom tillgång till hälsa, osv.

Revideringen av texten kopplade ifrån den direkta bedömningen av viktigt görande till viktigt att informera om. Dvs själva genomförande av “produktionen” (aborter som är lagliga)kan utföras av andra men i kyrkors mission är information om detta viktigt.

16 maj kommer frågan att behandlas på årsmötet för Missionsrådet. Därefter gäller ju rådets råd för kyrkornas evangelisation och mission.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson gillar läget

Håller med

Missionsförbundet och Baptistsamfundet har i sin historia en omfattande erfarenhet av mission i form av evangelisation och stöd till befolkningsgrupper och systerkyrkor. Här finns också omfattande insatser i fråga om utbildning och hälsovård. Kyrkoledaren Lasse Svensson har tydligt uttalat att han inte hade några invändningar i förhållande till missionsrådets första text och uppenbarligen inte heller till den andra. Equmeniakyrkan gillar läget dvs det som kommunikatören anser vara oförändrat innehåll.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

I samhällskontexten som den utformas i den politiskt korrekta versionen benämns avlägsnande av levande foster som verksamhet inom begreppet “reproduktiv hälsa och rättigheter med förkortningen STHR. Reproduktiv hälsa innebär inte reproduktiv hälsa för foster. Antingen ryms begreppet foster i rättigheter eller så är frågan underordnad en mer ideologisk frasering. Avlägsnande eller bortsortering av liv läggs under ett hälsopolitiskt filter. Man kunde ju också betrakta begreppet under ett etiskt filter eller bibelfokuserad analys.

Och bibeln då

Bibeln behandlar inte vare sig aborter som begrepp eller queerideologi eller ens intersektionalitetsanalytiska instrument. Men Bibeln ger Guds syn på det liv som finns i moderlivet det vill säga det livet som aborter eller graviditet handlar om. Några exempel:

Jesaja 49  har följande budskap om moderlivet:

Hör på mig, ni fjärran länder,

lyssna, ni avlägsna folk!

Herren kallade mig

redan i moderlivet,

han nämnde mig vid namn

redan i min mors sköte

Jeremia 1:5 ger oss följande:

Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken
Galaterbrevet ger följande text
Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt

Bibeln har i många texter fört fram begrepp som “moderliv”och “sköte“. Innan födelse finns ett samband mellan liv och och Guds agerande. Gud utsåg och beslöt något om mig redan innan födelsen. Texterna berör således fosters ställning i förhållande till Guds agerande,

Om människor med vissa kromosom variationer

Drottningen, Lars Lerin och en lärling med funktionsbegränsning som ställde ut sin konst

Sex av tio svenska kvinnor som gjort abort säger att anledningen var att det var fel tidpunkt för dem att få barn. I undersökningen menar ungefär tre av tio att de gjorde abort på grund av relations­problem. Orsakerna till att kvinnor gör abort i missionsländer kan i högre grad härledas till ekonomiska och sociala förhållanden.

Effekterna av den faktiskt genomförda policyn i Sverige visar sig tydligt i form av några statistiska redovisningar såsom barn födda med kromosomförändringar.

FAKTA: SÅ SER DET UT I SVERIGE. ALLT FÄRRE BARN FÖDS FRAM DÄR BARNET HAR EN KROMOSOMAVVIKELSE

Antal födda barn med kromosomavvikelser

2012: 271 stycken
2013: 290 stycken
2014: 226 stycken
2015: cirka 160 stycken
2016: cirka 160 stycken

Antal barn födda med Downs syndrom

2014: 183
2015: 109
2016: 122

Antal med kromosomavvikelser, per tusen födda

2010-2104: 2,1
2015-2016: 1,3

Källa: Socialstyrelsen/Karin Källén

Funktionell selektion

ICAs marknadsförare;Jerry

Det “politiskt korrekta” samhället har skapat livsförutsättningar där foster som har kromosomavvikelse som tex Downs syndrom inte längre föds lika ofta som tidigare.  Minskningen torde bero på förfinad utredningsmetodik i kombination av effektiv abortverksamhet. Färre barn finns nu med  kromosomuppsättning som ICA Jerry eller andra kända personer med annorlunda sammansättningar. Antal levande personer bland oss med Downs syndrom kommer successivt att minska. De föds helt enkelt inte fram. Unika betydelsefulla personligheterna som gläder och berör många och som så tydligt redovisades i Lars Lerin lärlingsprogram kommer att minskar år efter år. Det är en sådan utveckling som svenska kyrkor vill formulera i en policy för det evangeliska missionsarbetet. Sorgligt!

Lars Lerins funktionella etiska grund

Det Lerin visar i alla “lärlingsprogram” är konsekvensen av sin människosyn. De människor som anses vara en slags belastning omvandlas till resurser. De blir inte primärt hans lärlingar utan de gör honom till en lärling. Han tackar uppriktigt deltagarna för allt det lärt honom. All kunskap de tillfört honom som människa och världsberömd konstnär. De människor som redan i moderlivet hade en kromosomsammansättning som ofta omvandlas till avlägsnande hade i Lerins värld en unik positiv betydelse på många sätt. Hans åsikt syns inte det minsta som ytlig korrekt utan djupt uppriktig,

En utvecklad och realiserad “reproduktiv hälsa och rättighets”-tillämpning riskerar att en del människor inte kommer att finnas till.

Den kromosomgrundande selektionen genomförs.

Missionsrådets värderingar redovisas delvis i nedanstående policydokument.

https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf

Policyn är värd att studera noga då den är ett utmärkt “praktexempel” på nya begrepp som

  • jämställdhetsintegrering (5.3)
  • genusanalys och intersektionalitet . (5.2)

Teoribilderna är delar av en queer inriktad analys med feministiska drag i kombination med vänsterinriktade bildningsideal och människosyn. Missionsrådet tycks ha kommit  långt ifrån den klassiskt kristna missionen. Det är svårt att begripa varför styrelseledamöterna inte reagerat på detta heller. Är det Sveriges kristenhet som delar queerfeminismens människosyn såsom den utformas i ett intersektionalitets kontext???? Eller orkar man inte analysera ens vad det innebär? Selektion, bortväljande av liv  utifrån kromosomer var en metodik som var vanlig i mellan Europa fram till 1945. Låt oss slippa det och se Lars Lerin som föredöme i fråga om människosyn.

Sammanfattning

Missionsrådets policy har behandlats i tidigare inlägg i denna blogg och behöver inte upprepas. Den envisa medvetna strategin som rådet driver bygger på en teoretisk grund som leder till dess resultat. Denna grund harmonierar inte med Bibelns syn på det ofödda barnet. Men rådets policy rämnar om intersektionalitet och jämställdhetsintegrering underställs Bibeln. Nu blir dessa begrepp framgent rådets normativa evangelium. Minskning av antalet födda barn med kromosomavvikelse ett dessa teoriers “examensarbeten”.

Lars Lerins kärlek, värme och hans människosyn uppmärksammade de mest utsattas värde. Människorna blev såsom en gåva för honom, i hans arbete. Som en förmån att få lära känna. Som kunskapskälla i konst och skapande för den världsunika svenska konstnären. Lerin borde anställas som konsult i missionsrådet.  Sveriges kyrkoledare bör tar fram sina Biblar och granskar vad rådets värderingar står för. Missionens arbete bör vila på ambitionen att vinna människor för Kristus och förverkliga hans vilja i skapelsen och bland människor. Till en börja med vore några timmars TV tittande på Lerins lärjungar få fungera som ett väckelsemöte. Kanske kunde kyrkobyråkraterna möjligen vågat sig på att uttrycka att en inte oviktig fråga är att försöka minska antalet aborter. Inte “förbjuda” utan minska.

Men det vågade man inte. Den som läser igenom policydokumentet kan omöjligt undgå dess politiska och sociala grund. En manifest intersektionell, queerfeministisk dimension och därav följande världsbild och människosyn vars resultat är uppenbart. Den som vill se ser. Den som vill titta bort ser inget. Varje “läsare” kan grunda sin världsbild i Guds ord eller på en “lös sand”. Välj själv.

lg

 

 

Det här inlägget postades i Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.