Klarlägger bibeln om det finns andra Gudar utöver Jesu Far? Del 3.

En viktig fråga för varje kristen är att reda ut det personliga förhållandet mellan människan själv,  Gud Fadern och Jesu roll.

Idag är det mycket vanligt att Svenska kyrkans präster anser att den som benämns som Gud i islam är den som Jesus kallar fadern och den Jesus lärt oss rikta bönen till.

Men har det då någon betydelse om muslimer ber till någon annan med samma ord eller beteckning som kristna och judar använder för Israels gud? Om det kan man tycka olika. Men effekterna av det är rätt uppenbara. Det finns en oerhört stor försiktighet bland vissa kristna grupper och kyrkor av att evangelisera och föra ut Guds ord och frälsningens möjlighet till muslimer. Det finns många exempel på det förhållningssättet. Det grundas troligen dels på tron om en gemensam gudssyn och som Equmeniakyrkans                        kyrkoledare Camnerin skriver, vi har många vägar till samma Gud.

Men om nu muslimernas “gud” inte är Jesu fader vem är han då? Hur ser vi som kristna  på vad våra medmänniskors evighetsperspektiv. De  som läser Koranen, de som fastar och ber många gånger dagligen? Går de verkligen förlorade när Jesus kommer tillbaka?

Det finns idag en tydlig tendens av att den klassiskt kristna tron förändrats och influeras av en annan tankesfär.Missionsrådets strategier ( redovisat i andra inlägg ovan) är bara ett av flera synbara yttringar. Frälsning handlar då om något bredare än personlig omvändelse till Jesus. Frälsning kopplas samman med befrielseteologi, queerteologi, feminismteologi, HBTQ bibeln och nu senast frälsning inom ramen för klimat teologi.

Baal levande eller död

Dessa modeller för att anpassa evangeliet till tidens paradigm kan också ses som utslag av angrepp från de makter som står emot Kristus och apostlarnas undervisning, Att inom ramen för kyrkornas språkbruk reducera eller trolla bort den enskildes ansvar och möjligheter att välja att följa Jesus eller inte. De  följer en annan slags teologi som egentligen kan vara från en helt annan makt och riskerar att hamna helt vilset.. Det är nog allt mer viktigt att behålla skärpan i orden. Att våga se vad de betyder och dess egentliga substans, Att ord inte bara är ord utan de också kan påverkas av andar vi sällan pratar om numera. Den onde, Molok, Belezebub, Baal m.fl. har inte dött eller försvunnit. Ger månne Guds ord den informationen? Nej inte alls!. Men vi har ett imperativ Gud gav oss via Moses; Du skall inte ha andra Gudar. De andra gudarna finns än idag men deras metoder är snillrika.  Tankar och värderingar hos människor som tror och till och med från dem som förkunnar och undervisar drabbas liksom av ett virus på hårddisken. Det som vill tro och vill föra ut Guds ord kan utan att man egentligen anar eller avsett förmedla något anat som helt enkelt känns fräscht, aktuellt och lägligt. Ett elakartat virus  omvandlar det som var rätt till något som blir fel utan att vi kanske reflekterar. Ett exempel på detta illustreras av hur en god utvecklad tradition som gillas av väldigt många också kan brukas av “främmande makt” och där till och med namnet är identiskt med en sådan makt.

Ljusbärarens funktion, ett exempel på en risk för värderingsförskjutning

Bibeln ger mig som läsare många bilder. “Gud är ljus, inget mörker finns i honom”. Sätt inte ditt ljus under skäppan osv. Det finns massor av exempel där den bibliska innebörden är tydlig. Lätt begriplig och funktionellt.

Besöker man en kyrkogård på alla helgons dag lyser ljus på många gravar. Vackert och stilfullt. Ljusen lyser för kulturen säger att vi vill minnas och hedra de kära som lämnat oss. Dessa ljus saknar dock ofta religiös betydelse, men kan anses ligga nära ett kyrkligt sammanhang. Många begravs ju i kyrkans ritual även om den döde aldrig önskat gemenskap med Herren. Det är således en kulturell handling.

Ljusbärare i kyrkor har blivit populära. Gudstjänstledare eller pastor inbjuder församlingens besökare att tända ett ljus eller bedja. Att tända ett ljus kan kanske ses som en bön utan ord. Jag vill gärna se det så.

En god vän uttryckte sig för en tid sedan om en särskild händelse; “Jag vill tända ett ljus för henne”. Ordet var inte jag vill be för henne. Jag vill tända ett ljus, Efteråt sa vännen: jag vet inte varför det blev så,.Jag borde ju vågat säga låt oss bedja till Gud för henne? Varför blev det så? För att det kändes enklare….

Skillnaden kan ses som subtil, men det är en stor skillnad mellan människans samtal med Gud och en ljuständning. Ljuständning kan även utföras av en ateist som vill hylla något. Så läste jag om själva ordet “Ljusbärare”. Det används idag som innehåll  vanligt begrepp inom nyandligheten och spiritismen. Ett verktyg i kontakter med andemakter.1968 introducerades ljusbäraren kyrkligt i Uppsala av Martin Lönnebo. I mycket god mening,

Lucifer och begreppet ljusbärare

Men ljusbäraren  är också ett namn på en annan makt: Lucifer.

Lucifer (hebhêlêl eller hêlêl ben shachar) är Hebreiska och betyder ljusbringare eller ljusbärare (Lucem ferre ‘att bringa ljus’). Inom större delen av kristen teologi har Lucifer identifierats med Satan. (Wikipedia)  Bibeln ger oss följande om en närliggande objekt som även Jesus nämner:

  • I texten från 2 Petrusbrevet 1:19 “Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan (Lucifer) går upp i edra hjärtan.”

Jag tror ingen som går fram till altaret och tänder ett ljus “för någon” gör det i Lucifers namn. Men en annan makt finns inblandad långt in i det som är helig mark. Istället för att bedja i samtal och åkallande av den treenige guden kan bönen omvandlas till ljuständning. Då har kraften försvunnit och man kan mena att det är petitesser men man kan också se det i en andlig dimension. Låt oss bedja och tala med Herren. Han lever och vi bör inte vara rädda för samtalet med honom.

Muslimer menar att den gud som de tillber uppenbaras i Koranen.

Här finns parallella processer.Subtila nýanser som kan göra att vi hamnar fel och inte upptäcker det som är viktigt.  Den teologiska utvecklingen i Sverige har lett till att många kristna och ledare anser att Allah eller rätare sagt muslimers Gud är densamme som Jesu ar. Begreppen monoteistisk, “abrahamitisk religion” blir den vetenskapliga grunden för analysen.. Men som ovan redovisas hur dessa begrepp i olika omfattningar kan kopplas samman med diverse religioner. Om islam liksom människor som följer helt andra traditioner men baserar det på utsagor såsom Abrahamitisk och monoteistisk, så kan missionsuppdraget från Jesus reduceras betydligt. Paulus arbeten och synpunkter i sina brev blir mer tveksamma. Kanske är det en fråga om en värderingsglidning som kommer från “främmande makt” som inte vill att Guds ord och frälsningens möjlighet skall omfattas av andra? Konsekvensen av värdeförskjutningen är redan tydlig men vi vågar inte riktigt säga att det handlar om andra makter eller Gudar som ligger bakom. För sändarna är personer som vill väl och är troende och uppriktiga. Några har såväl rundkrage som biskopsmössa och är avskilda för tjänst i Guds rike. Det finns skäl till att noga pröva hur ett budskap från personer som vill ge ut evangeliet påverkas av förändringar i budskapet så att delar av det goda omvandlas till knepigheter. Som när hårddisken angrips och skribentens intentioner spelar spratt,

Mikael Grenholm känd debattör skrev följande viktiga text att fundera kring som kan sättas i ljuset av t.ex biskop Bonniers utsaga och kyrkoledare Camnerins text enligt ovan:

Om Islams Gud: “Den guden (Islams Allah)förnekar bestämt att Jesus skulle vara hans son (sura 9:30, 19:34-35), att Jesus dog på korset (4:157) och att Jesus ska tillbes (5:116).Vidare betonar han att han inte älskar alla människor (3:32, 3:57, 16:23).

Dock finns också flera paralleller till kristendomen, denna gud utger sig för att ha skapat världen (7:54) och talat till Adam, Abraham och Moses. Koranen erkänner att Jesus är född av en jungfru (19:19-21), att Han gjorde mirakler (2:253) och att Han är Messias (5:72).

Dessa likheter gör dock inte att Herren och Allah kan sägas vara samma väsen, eftersom skillnaderna består. Att jag är en vit man som gillar att sjunga gör inte mig till Elvis Presley. Att både Herren och Allah hävdar sig vara den enda guden som har skapat universum gör dem inte till samma gud.

När muslimer tillber en gud som ljuger om Jesus och som inte älskar alla människor tillber de en gud som inte finns. Den levande guden vet förstås vad de ber och älskar dem gränslöst, Han låter många av dem se Jesus i drömmar och syner. Men det innebär inte att Herren är Allah.”

Grenholms text ger en annan dimension av Abrahamitisk monoteism och Sofia Camnerins tes om att vi ber till samma Gud fast på olika sätt. Varje “läsare” har möjlighet att värdera de olika ståndpunkterna.

Slutsatsen

Såväl i Bibeln direkt som utifrån andra övervägningar utifrån Guds ord och därtill erfarenheter av verkligheten är det uppenbart: det finns andra Gudar. Gudar som vill ha över oss på sin sida. Gudar som vill påverka oss. Gudar som inspirera oss och som reducerar vår relation med Jesus, Gud Fadern och den Helige Ande.

Människor som vill leva nära Gud är trots det inte opåverkade. Alla som vill vara lärjungar utsätts för listiga angrepp av andra gudar och andemakter.  Det finns subtilitet i dessa gudars intervention. Vi använder ytterst sällan de ord och begrepp som tidigare var välkända såväl i den lutherska kyrkan som inom frikyrka och väckelserörelser. Nu undviks det rätt generellt. Men för den saken skull dog inte de andra gudarna. Mammon lever i större omfattning än som bara ett begrepp för girighet. Molok, Baal med flera är inte alls döda gudar eller andemakter utan påtagliga. Än idag. Mose uppmaning i Guds bud lever dock kvar än idag. Vi skall inte ha andra gudar än den Jesus kallade Fadern.

lg

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.