Kardinal Aborelius står emot vinden i åsiktskorridoren. Andra passar och hukar.

1. Svenska missionsrådet ger råd om mission eller möjligen om annat

Den ekumeniskt kristna organisationen Svenska missionsrådet har hamnat i en situation där katolska kyrkan anfört att man på grund av rådets syn på aborter inte längre av etiska och kristen värderingar kan vara medlem. Rådets anställda representanter flödar fram en rad moderna värdeord om vikten om samtal och dialog i ett specifikt perspektiv, vars anda hela rådets programarbete vittnar om. Rådets policydokument med sin logiska och tankemässiga och begreppsmässiga uppbyggnad är ett otroligt tydligt exempel på postmodernistisk queerideologi.

Kardinal Aborelius gillar att följa bibeln

Katolska kyrkan och dess Kardinal Aborelius gör det för rådet obegripliga: man godtar inte dess värderingar i fråga om grundläggande syn på livet. I rådets egna verbala vidsynthet och tankevärld är det en omöjlighet.

Bibeln har en del texter med värderingar kring livets början och Skaparens tankar som varje “läsare”(tidigare skällsord för frikyrkliga. Vackert begrepp!) kan värdera.

2. Om rådets policydokument

Först en del  av rådets missionspolicy (      https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf  )Den innehåller  grunden för Aborelius synpunkter:

4.3.2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Att främja respekten för sexuella rättigheter och rätten till hälsa är centrala delar i ett effektivt jämställdhetsarbete. Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med. Arbete för SRHR måste involvera både kvinnor och män. SMR vill medverka till en starkare koppling mellan arbete för jämställdhet och hälsa, till exempel i insatser som rör hiv och aids. Det är viktigt att varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp betonas i kommunikation och påverkansarbete som berör sexualitet, hälsa och relationer

 

3. Bibliska texter som ger belysning åt Skaparens tanke kring barn, foster och Hans planer för varje människa.

Först ut Lukas: 1Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. 12Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. 13Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. 17Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.” (Lukas 1)

Kommentar: Ängeln kom till Sakarias med besked om att i Elisabeth hade Herren gett dem den gåva som fick namnet Johannes. Redan i moderlivet skulle fostret som i texten betecknas som “han” uppfyllas med Helig Ande.

4. Svenska missionsrådet har följande policy formulerad för genus och jämställdhet från en del i missionsrådets policy:

Genus avser de socialt och kulturellt konstruerade normer kring beteenden och attribut som utmärker vad samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Vad som anses vara feminint genus och maskulint genus, samt möjligheterna att överskrida dessa förväntningar, skiljer sig åt i varje samhälle. Könsidentitet innebär det genus som en individ helst identifierar sig med.”

Kommentar:Rådets text om kön bryter helt mot Bibeln. I den finns hur många ställen som helst som belyser det faktum att människor föds till olika kön Att dessutom Gud skapade dem till två kön är ett faktum. Att könsidentitet är något annat än kön är ingen tanke som alls finns i Bibeln. Här hittar Missionsrådet på och det är otroligt allvarligt,

5. Har Guds ord något som ger stöd år Missionsrådets synpunkter på könsidentitet?

Första Mosebok 1:27

7Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Kommentar: Som man och kvinna skapade han dem. Dvs med två kön.

Första Mosebok 5;2

1Detta är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. 2Som man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.

Kommentar: Som man och kvinna skapade han dem. Ja så skapade Gud människan lik honom. Men så skriver inte det ekumeniska missionsrådet,

Matteus 19

“Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” 5Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

Kommentar: Texter som visar på skillnaden mellan Bibeln och missionsrådet,

6. Grundläggande ideologisk bas för hela rådets program är knappast kristen tro utan klassisk Queerideologi

“När man analyserar flera aspekter samtidigt på detta sätt utgår man från ett så kallat intersektionellt angreppssätt.” (utdrag ur texterna)

7. Ibland kan även en politiker ha kloka ord

Mike Pence tyckte nyligen till då hans fru tagit jobb på kristen förskola och utsattes för kraftig kritik i synen på livets börja

Mike Pence

– “Ni ska veta att han som sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig”, han sade också: ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig” när du står upp för hans skapelse och för rätten till liv.” Mike Pence

Ben Shapiro

Den konservative, judiske debattören Ben Shapiro kommenterade påståendet från den kanadensiske premiärministern Trudeau, att pro-life-aktivister inte är ”i linje med samhälle

– “Kanske har de rätt. Kanske är vi i dag, inte i linje med resten av samhället. Och det skulle jag säga är bra. Det var inte heller abolitionisterna som ville avskaffa slaveriet, inte martyrerna i Rom eller judarna i Egypten. Rättfärdighet behöver inte vara populär, den behöver bara vara rättfärdig

Ben Shapiro judisk debattör i ett tal på the National Mall.

8. Bibeln har något att säga varje läsare. Vitt skilt från missionsrådet. Eller?

Jeremia 1:5

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken

Jesaja 49:5

Nu har Herren talat, Han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet, för att jag skulle föra Jakob tillbaka och låta Israel samlas hos honom. Så skulle jag vinna ära inför Herren och min Gud vara min styrka.

Jesaja skrev

Hör på mig, ni fjärran länder, ni avlägsna folk! Herren kallade mig redan i moderlivet, han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte

Lukas skrev 

1Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. 12Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. 13Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. 17Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.” 

Psalm 139:13-16

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

9. Uppmaning till varje läsare och varje medlem i Svenska missionsrådet

Matteus 13

“Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9Hör, du som har öron.”

Missionsrådet och deras representanter har ju ett ansvar för att höra och göra. Lasse Svensson Equmeniakyrkans ledare duckar och säger på samma sätt som Pilatus att jag tvår mina händer.  Några skäl att överväga vad den förkunnelse rådet för fram egentligen innehåller övervägs inte utifrån att grundhållningen accepteras.

Kyrkoledning som verkar tycka att abort och mission hör till kristen mission.

 

Intersektionalitet, genus och queerideologi värderas högre än efterföljelse till Gudsordet.

Men de som skulle styra styr inte eller så samtycker man till fullo. Kan det vara så att väckelsens barn delar rådets värderingar och om så är fallet varför tillåts det som sker?

Märkligt av kyrka och Pastor Svensson.

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.