Equmeniakyrkans kyrkoledare har inga invändningar om abortverksamhet som en del av kyrklig mission

1. Bakgrund

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation med ett trettiotal medlemsorganisationer.  Svenska missionsrådet bildades 1912, och är en paraplyorganisation för svenska kyrkorsamfund och bistånds– och missionsorganisationer med kristen grund. Organisationen arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om globala orättvisor, om deras orsaker, om hur de kan övervinnas och om de kristna kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Svenska missionsrådet är också en av Sidas ramorganisationer som förmedlar statliga bidrag till sina medlemsorganisationer för biståndsverksamhet i utvecklingsländer och för informationsarbete i Sverige om utvecklingsländer.

2. Vad är “mission” och vad gör det svenska missionsrådet

Ett besök på missionsrådets hemsida ger läsaren en tydlighet huruvida missionsrådets namn är adekvat eller ej. Organisationen är väl bemannad med tjänstemän och oerhört väl kunniga i tekniken avseende användning av de absolut senaste modeorden i åsiktskorridorens smalaste passager. Givetvis finns verksamheten beskriven i termer som könsmaktsordning och intersektionalitet. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet ) Här blandas feministisk teori, queerteori och Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordning.

Rådet har utvecklat en policy för jämställdhet. Se länk nedan, Den byggs samman som ett crescendo av begrepp och metodik långt från frikyrkornas historiska och månne nuvarande ambitioner om mission. I jämställdhetsplanen kan man följdriktigt läsa missionsrådets hållning:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Planen fick katolska kyrkans kardinal Anders Aborelius att sätta avtryck i debatten och kraftfullt ta avstånd från rådets ambitioner. Noterbart är att jämföra Aborelius med Equmeniakyrkan. Så här svarade den kyrkan i Sändaren:(https://www.sandaren.se/nyhet/abortstrid-i-svenska-missionsradet-katolska-kyrkan-hotar-lamna )

Equmeniakyrkans kyrkoledare, Lasse Svensson

“Equmeniakyrkan finns med i SMR, och kyrkoledare Lasse Svensson menar att där finns en palett av åsikter i såväl abortfrågan som andra frågor.

Var står Equmeniakyrkan i saken?

– Vi har ingen uttalad hållning gällande abort, och har inte som samlad gemenskap gjort några uttalanden i det här sammanhanget. Det finns säkert en åsiktsbredd inom vårt samfund liksom i kyrkan i stort i Sverige.

Står Equmeniakyrkan bakom SMR:s ställningstagande?

– SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven. Vi vill vara aktiva medlemmar i SMR och kommer att följa processen.” (Ovanstående text är utdrag från artikel i Equmeniakyrkans tidning Sändaren

3. Svensson svarar som Hasse Alfredssons figur klockarens kommentarer om “Pastor Jansson”

“Rösta på pastor Jansson han har inga bestämda åsikter om någonting”. Hasse Alfredsson som klockaren i pastor Janssons kyrka, från revyn Gröna Hund, 1962

Den ordalydelse som Svensson tillstyrker med en verbal dialekt a la Gröna Hund är att han “driver” inget annan än det som SMR skrivit dvs:…tillgång till laglig abort…är exempel på områden SMR (dvs flera kyrkor inkl Lasse Svenssons huvudman) anser vara viktigt att arbeta med.

4. Kardinal Anders Aborelius låter inte som “pastor Jansson”

Katolska kyrkan i Sverige klargör:

Människans liv är en gåva från Gud, därför är allt liv heligt. Människan blir till som en egen person i den stund som spermie och ägg möts, det så kallade konceptionsögonblicket. Vi menar att människan inte har rätt att avbryta detta liv, utan att livet vilar i Guds hand. Därför säger vi nej till abort, dödshjälp och dödsstraff.”

Kardinal Aborelius klargör kyrkans inställning:

Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR. 

Kardinal Anders Aborelius

5. Ägarstyrning

I ett antal uppmärksammade händelser kan begreppet “Ägarstyrning” kopplas till bland andra Equmeniakyrkans agerande under senare år vilket belysts i denna blogg. De reella av en möjlig styrning från “ägaren”är ej sällan riktigt svår att finna. Alternativt inledas själva tanken om ev styrning i en rad begrepp rätt floskelartade ord. Ägarstyrningen lyftes t.ex. fram i samband med Libris bokutgivning av omdiskuterat material. En stolt vd bredde ut företaget i spalterna och ägarna verkade tagna på sängen. När ekonomin svajade byttes ledningen och ägarna dök upp och organiserade om.  I denna blogg har liknande förhållande lyfts upp i fråga om styrning av THS, Diakonia, Följeslagarprogram samt i en del  andra frågor. En synnerligen obegriplig teologisk styrning är från kyrkoledningen själv författade ett inlägg i kyrkas egna tidning Sändaren som innehöll budskapet att muslimer och kristna har samma Gud som man ber till med lite olika former för tillbedjan, Om kyrkans ledning (Sofia Cemnerin i Sändaren)  anser kyrkan ber till samma Gud som massmördaren Akilov åkallade innan morden i Stockholm city, är det sensationellt.

Det är enormt glapp mellan Equmeniakyrkans församlingar och kyrkans ledning utifrån Sofia Camnerins  utsaga om muslimers Gudstro.

I fråga om kyrklig mission för abortkliniker syns dock det som så att högsta kyrkoledningen medvetet anser att missionsrådets policy gäller dvs man har ställt sig bakom via sitt deltagande i rådet och finner ingen anledning till att stödja Aborelius uppfattning,

6. Dialogen som blöt filt över obehagligheter

Det genomgående svaret i det som ser ut som den moderna kyrkans management är att vi löser allt inom ramen för dialog. SMR generalsekreterare liksom kyrkoledare Svensson svarar identiskt.

Samtalet kan omöjligt lösa ut det oförenliga mellan katolska kyrkans uppfattning om livets okränkbarhet och queerteoretiska program.

Ett klart besked kan ibland ses som bibliskt; “Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.”

Stefan Svärd skrev i en ledare denna vecka tänkvärt om just detta: https://www.varldenidag.se/ledare/enhet-ja-men-utan-avkall-pa-bibeltro/reprlg!qVwMzJVnQBEG88R7CqxqwQ/ 

7. Så är det detta de svenska kyrkorna vill uppnå?

“På söndag tar vi upp kollekt för vår missionsverksamhet i Semendua. I år kommer vi att särskilt stödja människornas sexuella hälsa och tillgången på laglig abort. En ny abortklinik med stöd av Sida och flera Equmeniakyrkor i Sverige”

Kommer vi att höra det kollekttalet….? Troligen inte.

Hela missionsrådets med rikligt antal anställda personer välutbildade använder skickligt språket som kosmetika. Så gör även stabsledningen.  Avlägsnande av livsdugliga foster i en kropp integreras i begrepp som jämställdhet och mänskliga  rättigheter och sexuell hälsa. https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf

På så sätt går man runt den etiskt moraliska frågan som annars borde vara direkt integrerad i den kristna trons människosyn. Katolska kyrkan gör inte det och tar konsekvensen av sin trohet. Missionsrådet tycks i detta fall mest missionera utifrån möjligheten att integreras i den politiskt korrekta fåran för erhållande av svenska verksamhetspengar och queerfeministisk teori.

Kanske blir Lasse Svensson en stolt kyrkoledare som får utveckla och inviga nya abortkliniker. Månne i  Semendua, Kongo. KANSKE FÅR HAN SÄTTA UPP KYRKANS LOGOTYPE PÅ SKYLTEN EQUMENIAKYRKANS KRISTNA ABORTKLINIK? Därefter är det läge för pastor Svensson  fortsätta med försonande samtal för att alla skall förstå värdet av dialog och mångfald i ett brett spektrum av värderingar. Att “pastor Jansson” utan bestämda åsikter var klok i fråga om  “mångfald” i åsikt. Kanske har det i hans värld utvecklats en acceptans till sådant som egentligen är nej till livet som Guds gåva. Jag tror inte det egentligen. Men kyrkoledningens värderingar styr men verkar inte riktigt vara i takt,,,, eller så är man det och då är det riktigt illa. Då kommer måhända insamlingen snart igång för mission genom att starta en abortklinik. Eller….

Eller är allt en febrig mardröm där intersektionell teori rört till det för en gammaldags läsare.

Obetydlig och rättighetslös utväxt av kvinnans kropp. Kan avlägsnas vid behov. Tillgång till laglig abort är ett angeläget för missionsrådet.

Valdemar och Belinds Sundberg Semendua. Kunde nog inte drömma om att aborter skulle kunna bli en angelägenhet för deras kyrka. Valle avled på sin post 1940 av malaria.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.