Bibel som den är i focus eller tänker jag själv ut det som borde stå där

Varför blir det så tokigt ibland? 

I rätt många inlägg och notiser i denna blogg har det funnits ett återkommande tema:  skillnader i värderingar av Bibelns texter. Dessa skillnader är tydliga i fråga efter fråga. Ibland läggs textförändringen in i ett slags historierevidering. Ibland ändras den uppenbara texten till symbolik och metafor. Ej sällan blir den som vill läsa Bibeln som den är bemött med nedlåtande tillmälen; Ni måste väl i allsin dar begripa bibelns metaforiska bilder…..En teologiprofessor skrev: Det handlar om bibelsynen, Här kommer några påståenden som visar konkreta exempel på skillnaderna samt en pedagogisk tydlig förklaring av de olika förhållningssätten.

A. Det första exemplet: Kyrkoledare Sofia Camnerin intervjuas i Sändaren och anser att Paulus har fel/alt Bibeltexten är otydlig

https://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

A1. Paulus skrev i Romarbrevet följande: 

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det.

B. Ett annat exempel. Om evangeliet om den enda vägen till Gud enligt aposteln nedtecknad i Johannes 14.6

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader.”

 

B 2. Kyrkoledaren i Equmeniakyrkan Sofia Camnerin och en imam ger en helt annan bild än den Johannes skrev ned.

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning Kyrkoledare Sofia Camnerin och en imam skriver ett gemensamt dokument som läggs ut i tidningen Sändaren. Här lyfts två olika förhållningssätt till Bibeln fram. Muslimer ber till samma Gud som hon. Det vill säga det finns flera vägar till Gud. Tvärt emot Johannes m-fl

C. Snabb variant av tänkbar analys

Med ovanstående exempel har. texter och slutsatser behandlats och belysts på denna blogg. Initialt kan det ser det ut som en slags generell kritik av kyrkliga yttringar som känns lite olustigt att läsa.  Vill man inte enbart kategorisera texterna som reaktionära eller kritiska och bittra texter, finns kanske skäl att gå lite djupare. Kan det som syns som kritik stå för en betydande skillnad i uppfattningar om Bibeln. Upprepade tillfällen har tex professor Kazen vid THS anfört att det hela handlar om bibelsyn. Är Bibeln Guds ord eller en blandning av historia, politik och religion.Hur omfattande är det metaforiska budskapet?

Ester Kazen har såsom nyligen redovisats i denna blogg, samt i sociala medier, problematiserat kring inkarnationen och ansett det skulle vara än häftigare om Jesus blivit till på annat sätt som tex en våldtäkt eller otrohet. Josef och Marias relation hade då blivit lik en modern familjebildning. Skillnaden mellan hennes problematisering som till synes saknar en fast utsaga att bemöta, innehåller dock just ifrågasättandet av Guds ord. Hon antyder ju att bibelns ord KAN vara sant….Det är en otrolig skillnad mellan att antaga att det är sant och samtidigt redovisa alternativa sanningar. Det blir liksom en Trump-variation av begreppet sanning fast i detta fall en baklänges saltomortal.

En överskådlig och tydlig beskrivning av de teologiska eller teoretiska utgångspunkterna till varför det är som det är avseende bibelsynen leverade pingstpastorn Christian Mölk aktiv i Härnösand nyligen på Facebook. med hans tillstånd redovisas nedan ett urklipp.

D. Pingst pastor Christian Mölk skriver på FB:

Christian Mölk

“Jag är en konservativ pingstpastor. Ordet “konservativ” har ofta en negativ klang i dagens samhälle, men betyder egentligen “bevara” eller “konservera”. Motsatsen till konservativ är “liberal”, vilket kan översättas till “fri”.

En liberal teolog har en friare syn på Bibeln, medan en konservativ vill bevara den ursprungliga bibliska. Om en liberal vill “utvecklas”, “bort från det gamla” och “modernisera” kristenheten, så vill en konservativ “tillbaka till Bibeln” och “bevara det ursprungliga”.

En “liberalteolog” bekänner sig ofta till den kristna tron och dess bekännelser, men tror inte nödvändigtvis på Bibelns mirakulösa berättelser, t.ex. att Jesus uppstod fysiskt, att Jesus föddes av en jungfru, att Jesus är enda vägen till Gud och att Bibeln är Guds ord.

Rent historiskt så kan man säga att denna liberalteologiska avfart från den kristna Vägen började på allvar under 1800- och 1900-talen i det “upplysta” Europa. Man menade att Nya testamentet innehöll “mytologiska berättelser” som moderna människor hade svårt att tro på. Man började således avmytologisera Bibeln för att kunna skapa en tro befriad från mirakler och övernaturliga ting. Man behöll den kristna bekännelsen på ytan, men bytte ut dess innehåll.

En liberalteolog kan alltså rent teologiskt bekänna exempelvis Jesu uppståndelse, men samtidigt tvivla på att Jesu uppståndelse är en konkret historisk verklighet. Jesus uppstod inte på riktigt, men levde vidare i lärjungarnas vittnesbörd. Man kan alltså i teorin stämma in i de kristna trosbekännelserna samtidigt som man i praktiken inte tror att det har hänt på riktigt eftersom det finns en annan djupare teologisk ​innebörd. Hängde du med?

Låt mig ge ett annat exempel: I evangelierna står att Jesus föddes av Maria trots att Maria var en jungfru. Detta är ju ett mirakel som bl.a. visar på Jesu gudomlighet. Men en liberalteologisk tolkning av denna händelse är att den är en “allegori”, dvs. att jungfrufödseln inte var biologisk utan mytologisk. Evangelisterna använder ett språkbruk som är tänkt att visa oss läsare att Jesus är speciellt utsänd av Gud. Det var ju inte helt ovanligt att man inom den grekiska mytologin ibland hävdade att vissa speciella människor var halvgudar eller födda av gudarna. Exempelvis hävdade ju grekerna att Alexander den store var “blixtens son”. Så en liberalteolog kan alltså stämma in i bekännelsen att Jesus föddes av en jungfru, men menar egentligen någonting helt annat än vad en konservativ Bibeltroende gör. Vi som tror att Bibeln är Guds ord tror ju att jungfrufödseln har biologiskt sett ägt rum på riktigt, men en liberalteolog tror att jungfrufödseln är en påhittad berättelse som är tänkt att visa oss att Jesus är speciellt utsänd av Gud.

Utifrån mitt perspektiv så innebär liberalteologin att “graven blev full men krubban tom”, dvs. att man tror inte på att Jesus uppstod på riktigt och man tror inte att Jesus föddes av en jungfru. Man har därmed förlorat två av de mest centrala kristna sanningarna. Personligen anser jag att liberalteologins influenser i svensk kristenhet är mycket allvarlig och riskerar förleda Guds folk i frälsningsavgörande frågor.

Jag skäms inte för evangeliet. Jag tror på Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. Jag tror på att Jesus föddes av en jungfru. Att Jesus både dog och uppstod på riktigt. Att hela Bibeln är Guds ord. Att Jesus är den enda Vägen till Gud. Att Jesus är Herre. Amen!

Slutord och enkel analys

Christian Mölks text, analys och sammanfattning är kort men oerhört viktigt och kärnfull. Varje läsare som vill kalla sig läsare kan själv bedöma den kontext som många kyrkor placerat sig i utifrån just dessa olika förhållningssätt till Guds ord.

För min egen del uttrycker pastor Mölk den sorg eller den upprördhet jag levt med under en tid då jag inte fått ihop en helhet med kyrkors, kyrkoledningars och enskilda teologers förkunnelse och lednings substans. Det är en oerhört allvarlig sak som Mölk lyfter fram att vi med en sk liberal teologisk referensram riskerar att förleda folk i frälsningsavgörande frågor.

Denna blogg startades när Baptistsamfundet ännu fanns kvar. Men under dess sista år när många upplevde just den förändring av tron på Guds ord som texten lyfter. Konsekvenserna av detta var tydliga. För min del kan jag aldrig glömma hur en kyrkoledare med entusiasm beskrev sin gemensamma bönestund med stormuftin i Damaskus en av massmördaren Assads stöttepelare, Religionsblandning utifrån en förvirrad bibelsyn. Eller frukt av förändrad grundsyn på Guds ord.

Begreppet Klassisk baptism förvånar en del läsare men det är kanske just det som är nyttigt. Pastor Mölk lyfter fram den klassisk kristna tron och hans pingstkyrka verkar i klassisk baptistisk anda.

Och Bibeltrohet på att Ordet inte enbart är bilder konkretiseras av hans beskrivning av det som Gud gjort i hans lokala församling:

“NÄR DET ÖVERNATURLIGA BLIR DET NATURLIGA” Pingstkyrkan Härnösand

De senaste månaderna har det skett flera mirakulösa helanden i Pingst Härnösand. En kvinna fick ställa in operationen eftersom det som skulle opereras bort försvann efter förbön. En annan kvinna blev opererad av läkare utan att bli bättre, men blev istället fullständigt helad efter förbön. En man i församlingen blev helad i ryggen. En hörselskadad flicka hör bättre efter förbön.

Jag tror att Gud vill att vi kristna ska se på det mirakulösa och övernaturliga som något naturligt. När vi blir sjuka så ber vi en bön innan vi tar en alvedon. Har vi fortfarande ont i huvudet efter en stund så tackar vi Gud för att det finns alvedon. Mår vi dåligt skäms vi inte för att gå fram för förbön på gudstjänsten. Osv.

Eftersom det är Gud som helar och inte vi människor, så beror det inte på oss. Men om vi inte ber för varandra så försummar vi möjligheten för Gud att göra ett under genom våra böner. Gud kan naturligtvis göra under även utan att vi ber för varandra, men Gud har valt att förmedla sina mirakler genom Kristi kropp, dvs. oss.

“Och Jesus sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”” (Mark 16:15–18)

LGB

Det här inlägget postades i Baptism, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.