Equmeniapastor ifrågasätter och problematiserar jungfrufödseln och julens bibeltexter.

Esther Kazen är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. Därmed troligtvis utbildad teologie kandidat med akademisk examen i botten. Hon är “ordinerad” dvs godkänd och sänd pastor och predikant. Hon har varit församlingsföreståndare i Göteborg och jobbar numera för en kristen kvinnoorganisation.

På sitt instagramkonto har Kazen problematiserat evangeliet dvs Bibelns text om hur Gud sände sin enfödde son till jorden genom att oskulden Maria blev gravid.

Så här kan man läsa i Lukas evangelium om underlaget till Kazens utläggning:

-Budskapet till Maria om Jesu födelse

Utdrag ur evangelietexten Lukas:

“I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. 36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 37Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.”

“Problematisering” en beteckning för ifrågasättande och fantasi. Källkritik utan substans och evidens.

Ester Kazen är inte riktigt nöjd med Bibeltexten utan problematiserar den som om texten inte riktigt bär budskapet som texten ger. Hon gör en diskret men läsbar antydan att det kan finnas andra skäl bakom Lukas skrift som han inte riktigt för fram men som skulle kunna ha funnits med. Framför allt att Maria skulle kunna varit antingen otrogen (dvs ej oskuld) eller att Josef i motsats till evangelietexten gjort henne gravid,Utdrag från Kazens text

Så här problematiserar Equmeniapastorn julevangeliet och Bibelns text

“Julberättelsen börjar med en tonårsgraviditet – kanske den mest debatterade och omdiskuterade graviditeten i historien. (Det säger ju inte lite med tanke på hur mycket vi gillar att debattera gravida kroppar…) Marias oskuld och jungfrufödsel har varit centrum för berättelsen (och visst kan det ha varit så det gick till, Bibeln är ju trots allt full av mirakel och övernaturliga händelser). Men. Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen? Förminskar det berättelsen, förminskar det vem Jesus var? Jag kan tycka att julberättelsen är ännu större om den har en svår och problematisk början. Att Gud föds som ett litet barn som andra såg som värdelöst (ja, olika barn värderas ju olika beroende på familjens omständigheter, var de föds osv, både förr och fortfarande idag …). Om berättelsen handlar om Maria – överlevaren, som är värd att minnas – inte för sin oskuld (är inte det en väldigt tröttsam egenskap att hylla) utan för sin styrka. Om bonuspappa Josef som inte frågar var barnet kommer från utan till 100% tar sitt föräldraskap på allvar – oavsett hur de blev familj.

Julberättelsen visar en familj utanför normen där kärlek är viktigare än blodsband. Jag kan tycka det är en väldigt stark och vacker bild av Guds kärlek. Hur tänker ni? (Nyfiken på om detta är en känslig fråga eller inte. Eller kanske inte alls intressant utan självklar? Spännande!) Glad advent!” (Utdrag av pastor Kazens text)

 

Kommentarer och analys

Esther Kazen är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan. Utbildad på kyrkans pastorsutbildning THS. Genom ordinationen påvisas att den som får ordination anses vara lämplig och liksom godkänd av kyrkan att utsändas för att sprida kyrkans och Guds ord.

Kazen kallar sig feministpastorn. Det är kanske inte fel även om evangelistpastorer kanske vore en större angelägenhet idag. Det hon de facto gör med sin artikel är att genom en slags lekfull problematisering av Bibelordet lockar med förklaringsmodeller till Lukas evangelium. Hon antyder (eller problematiserar) att Maria alls inte var jungfru och oskuld. Nej kanske hade hon varit otrogen eller kanske var Josefs sperma som gjort henen gravid och därvid var den helige ande och inkarnationen en symbolisk berättelse. Genom detta förändrade synsätt sätter hon berättelsen in i dagens samhällskontext. Vällovligt kanske? Eller djävulskt? När undret – inkarnationen – i måhända ett slags pedagogiskt syfte lekfullt omvandlas till tänkbar otrohet blir storheten i Josefs bemötande av ev otrogen kvinna ett annan.  Blir då Guds ambition att låta det jordiska judiska gossebarnet född och avlat som alla andra barn på jorden bli den som kallas Guds son. Guds enfödde son. Alla är vi ju annars “Guds barn”. 

Kazen har många följare i sociala medier. Massor med människor som “likar” henne. Därmed följer ett pastoralt ansvar. Kazen har tidigare uppmärksammats här i denna blogg. Hon och hennes kyrkoledare Sofia Camnerin anser att Paulus inte begriper hur Gud tänkt det med skapelsen och att Paulus och Bibeln har fel och de har rätt och har makten att säga att deras tolkning av Guds ord gör människan skuldfri.

Kyrkans trosbekännelse, som även Kazens egen kyrka delar:

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

 

 

Visar texten att Ester Kazen, ordinerad pastor i Equmeniakyrkan, har tilltro till och förkunnar den apostoliska trosbekännelsen?

 

 

 

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Debatt. Bokmärk permalänken.

6 svar på Equmeniapastor ifrågasätter och problematiserar jungfrufödseln och julens bibeltexter.

 1. admin skriver:

  Svar och kommentar från Stefan Gustavsson avseende Kazens text. Stefan Gustavsson lade ut sitt svar på Facebook. Urklippt och redovisat nedan

  Hej Esther,

  Jag gillar din stil och ditt sätt att väcka viktiga frågor till liv. Samtidigt tycker jag den här texten är problematisk. Julberättelsen handlar ju om verkliga historiska personer; evangeliet är inte en skönlitterär text med fiktiva gestalter. Om vi byter ut Maria och Josef mot oss själva och ställer dina frågor är svaret givet: Det är förminskande – nej, det är ett alldeles för svagt ord – det är personligt kränkande och ett gravt fall av historieförfalskning om mina barn påstås vara resultatet av en våldtäkt eller en otrohet när så inte är fallet. Andra människor har inte rätten att fabulera så om mitt och min familjs liv.

  Om detta gäller om oss alla vanliga små människor, hur mycket mer gäller det då inte om händelserna och personerna vid Guds Sons inträde i världen?

  Kristen tro är en historisk religion i den meningen att den utgår från verkliga historiska händelser och personer. Att göra om den historien – utan historiska argument – är inte att göra berättelsen ”ännu större”. Det är, menar jag, att ägna sig åt historierevisionism.

  And by the way, var får du detta påstående ifrån: Josef “som inte frågar var barnet kommer från”? Enligt det historiska materialet var det väl precis vad Josef gjorde? Ganska naturligt tycker jag; om en man vet att han inte har med sin trolovades graviditet att göra så undrar han förstås vem som är far till barnet.

  Poängen med evangeliernas berättelse om Jesu födelse är inte att visa ”en familj utanför normen”. Åtminstone var det inte så de första kristna förstod det. Budskapet handlar snarare om att visa hur vi som stod utanför gemenskapen med Gud kan, utifrån Jesu liv, död och uppståndelse, få träda in i den gemenskapen igen, se till exempel Kol 1:21-22. Som Sakarias uttrycker det i sin lovsång:

  ”Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder.” Luk 1:77

  Vi har inte rätt att fritt göra om historien, däremot har vi alla rätten att skriva skönlitteratur och påstå vad vi vill i romanens form. Så det är ett alternativ; att skriva en Jesus-roman, med valfritt händelseförlopp, och respektera historien med dess verkliga personer.

 2. Thomas Forslin skriver:

  Esther Kazen har närmast som normal metod att fantisera ihop förfalskningar av bibelberättelser och skruva budskapet lite som hon vill. Hon har helt uppenbart ingen direkt tilltro till bibelordet utom det som passar henne. Många unga kristna, främst kvinnor gillar henne skarpt och sluter upp bakom den feministiska agendan.
  Att ledare som Kazen ständigt kör med alternativa fakta och struntar i sanningsfrågan gör att hela det sammanhang som hon är en spjutspets för tappar all trovärdighet. Här är det hitte-på och fria fantasier som gäller, även i de stora frågorna.
  Men hur många unga kristna hinner hon förleda hon på vägen?

 3. Torbjörn S Larsson skriver:

  Hej Esther
  Till skillnad från Stefan avskyr jag din stil och din respektlöshet för Guds Ord. Egna fabuleringar till motsats från det övernaturliga Ordet som frälsar och hjälper människor. Dock inte sådana som förvanskar Ordet.
  Du säger:
  ” Om berättelsen handlar om Maria – överlevaren, som är värd att minnas – inte för sin oskuld (är inte det en väldigt tröttsam egenskap att hylla) utan för…”.

  Detta säger i alla fall mig en sak; Om oskulden är tröttsam att höra på så finns det en personlig anledning till detta…samvetet är inte att leka med.

  Vidare så verkar det som flera av din sort aldrig reflekterar över det kända bibelordet: ” att vi en gång skall dö och sedan dömas”. Detta starka bibelord verkar ha glömts bort.
  Andra starka bibelord att besinna:
  ur Matt 13:
  ” Såsom nu ogräset samlas tillhopa och bränns upp i eld, så skall ock ske vid tidens ände”.
  Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skall samla tillhopa och föra bort ut Hans rike 1/ ALLA DEM SOM ÄR ANDRA TILL FALL och 2/ dem som göra vad orätt är”.
  “…och skall kasta dem i den brinnande ugnen, där skall vara gråt och tandagnisslan”.

  Från det ena till det andra:
  Man kan bara undra över hur det går för den annars utmärkte missionsmannen John Ongman från början av 1900-talet. Han var den som var med och flyttade ett gammalt fast råmärke om vem som skulle bli pastor. Är han något ansvarig för ovanstående Esthers tokerier?

 4. admin skriver:

  För en tid sedan lade några personer från detta nätverk in två debattartiklar om THS och deras pastorsutbildning. Ett område som belystes i inläggen var den akademiskt nödvändiga kritiska hållningen till bibelteologin. Denna hållning förutsätter källgranskning och ifrågasättande samt prövning av de textmässiga utsagorna samt analys av samtidskontexten. Paulus brev blev därmed tidstypiska och enbart metaforiskt adekvata osv. Det Torbjörn mfl lyfter fram kan vara frukten av just den THS inriktade utbildningen. Trots de upprörda reaktionerna från rektor och elever fanns kanske något i den texten och kanske är Kazens inkarnationstext ett prydligt examensarbete från just den teologin. Vem vet? Men skäl att fundera finns ju i alla fall./Lars Göran Berg

 5. Arne skriver:

  Kom in på din hemsida när jag sökte likasinnade till mitt frisinne.
  En präst som pekar fingret “fuck you” har inget i kyrkan att göra.
  Vet du vad uttrycket betyder för de som har en anständig uppfostran och gör vad en kan för att ens barn ska förstå ett gott socialt umgänge. Skäms på dig!
  Hoppas/förutsätter att svenska kyrkan får reda på detta och vidtar lämpliga åtgärder.

 6. admin skriver:

  Arne! Varje människa som kommunicerar med andra bör ju uttrycka sig på ett vettigt sätt och använda språket klokt. I vissa sammanhang är kraven stora på vett och kontext. Journalister skriver normalt inte texter med svordomar och i SVT används sådana ej heller även om självfallet misstag görs där också. Kristna förkunnare och pastorer förutsätts inte använda svordomar eller “förstärkningsord” i sin förkunnelse. “Feministpastor” Kazen har många sk följare som gillar det hon skriver på nätet. Hennes uttryck står för hennes värderingar och synsätt men också hennes bedömning av människor och då särskilt kristna som har en annan värdegrund än den hon har specifikt om HBTQ frågor.
  Pastor Kazen är inte präst i Svenska kyrkan utan ordinerad pastor i Equmeniakyrkan.
  En kyrka som skapades genom sammanslagning av tre klassiska frikyrkor med “väckelsebakgrund” såsom Missionsförbundet och Svenska baptistsamfundet, I ljuset av den bakgrunden och med beaktande av ansvar och uppgifter är pastor Kazens uttryck märkliga. De kan antingen ses som uttryck för en kyrkas nedtrappning av sin kallelse och tro eller som en slags anpassning till bloggvärldens mediala kontext. Noterbart är att en ordination av pastorer anses vara en slags kvalitetsindikation av den anställde pastorn.Om denne för fram budskap utanför kyrkans (av den som ger ordinationen) värderingsgrund kan man tycka att det är huvudmannen och den anställande hanterar det inom ramen för normalt arbetsgivaransvar. Sker inte det kan man knappast anse annat än att det är kyrkans nya teologiska linje. I sin tjänsteklädsel som ju är ytlig synbar ges en indikation på ställning och uppdrag. Så låter sig ju pastor Kazen fotograferas.
  Vi kan konstatera att kyrkan med stor sannolik väl känner till uttrycken och att man inte vidtaget några åtgärder alls. Tvärtom Kazen har fått nya rikstäckande uppdrag.Hennes nya uppgifter är att vara generalsekreterare för Sveriges Ekumeniska kvinnoråd.
  Se också: https://www.varldenidag.se/nyheter/feministpastor-i-blasvader-ifragasatter-jungfrufodsel/reprlg!F7kTMjl5ETD@OdeslN@a3w/
  LG

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.