Tänk om…kursen kunde justeras…då…

Tänk om Equmeniakyrkan under 2018 kunde sätta nya avtryck i sitt arbete. Mycket bra görs men en del riktigt knepigt verkställs,  Nya initiativ för en evangelisk satsning med djupare kontakt med klassisk kristen tro bör kunna tas fram 2018 och framgent.

Tänk om kyrkoledningen 2018 skulle våga:

 1. Upphöra sända kyrkans kollektmedel till omkostnader och support för Pridefestivalens jippon i Stockholm. Pride park mm.

BDSM aktivitet, repbindning

Om kyrkoledningen absolut vill sända offermedel till denna verksamhet bör församlingarna få kunskap om detta oaktat om beloppet utgör promille eller procent av årsomsättningen insamlade medel. Kanske är det så att få församlingar och medlemmar ens kunde drömma om hur deras kyrka agerar i detta avseende.

 

2.- Betona att det är viktigt att våra nyanlända svenskar som inte ännu funnit Kristus får del av evangeliet om tro dop och församlingsgemenskap.

Kyrkan kunde kanske agera så inte enbart språkcafeer och liknande verksamhet  torgförs som insatser, Dessa kan i många fall mycket väl kan drivas av allehanda organisationer. Evangeliet om Jesus är det som vi främst bör erbjuda. Kyrkans budskap enbart som ett socialt projekt blir ett begränsat redskap. Vi behöver dessutom klargöra att även personer med muslimsk bakgrund behöver ta emot frälsningen i Jesus Kristus och det är vår kyrkans mål. Här är kyrkans kommunikation eländigt otydlig tex på den egna hemsidan (se hemsidan och berörda avsnitt där)

3 – Equmeniakyrkan bör kunna uttala, undervisa och förkunna att Guds ord inte stöder det  i media  populärt förmedlade budskapet om äktenskap mellan en eller flera personer av samma kön. Vare  sig äktenskap i enkönade relationer eller förhållanden har stöd i Bibeln om man inte stuvar om där och /eller ifrågasätter bibeltextens ursprung och författarens kunskap. Samtiidigt måste vi alla kristna betona att den enskilda människan alltid är älskad av Gud och hans församling och välkommen att dela gemenskapens glädje.

Elida och Stefan Abrahamsson planerar under våren 2018 “Ship to Israel” Ett skepp med kärlek och evangelium. Något för vår kyrka???

4.- Vi bör genast förändra den ensidiga och felaktiga bilden av Israel och Palestina som kommuniceras på olika sätt av kyrkans och deras partners såsom THS, Diakonia, SKR, m.fl. Mycket sällan uttalar kyrkan kritik mot den diktatur som utvecklats inom Palestinska myndigheten. Inte heller att Hamasledarna och Abbas blivit miljardärer trots landets upplevda fattigdom. Att palestinska barn lär sig “slakta judar” har uppmärksammats, Att medel stjäls från utsatta och läggs in diktatorers fickor tycks väga lätt i förhållande till Israels försvar för demokrati, rätts statens bestånd och frihet för medborgarna att välja religion och behålla yttrandefriheten, Dessutom skydda hela befolkningen från att utsättas för terrorism och religionsförföljelse. Månne Equmeniakyrkan  kunde uppmärksamma Elidas Ship to Israel 2018! Elida startades som ett  klassiskt missionsprojekt av Missionskyrkan och missionspastorn Tarren Abrahamsson, Stefans far. Kanske dags att knyta an till historien?

5.-Kyrkan kan och bör kräva förändring av följeslagarprogrammet i Israel och Palestina så att det blir det projekt som är dess namn och tanke. Idag är det i huvudsak ett rent palestinskt projekt där inte en enda följeslagare är lokaliserad i Israel. Raketbeskjutningar mot barn, familjer, vuxna, turister sker regelmässigt från Gazaremsan in mot städer som Sderot i Israel. Judiska liv verkar inte alls vara värdefullt att värna om. Denna hållning brukar annars mörkt bruna krafter dela,  men här en annan kontext sk följeslagare märkligt  passiva och det är sorgligt. Läs vidare på programmets hemsida och analysera själv!

5.- Återgå till klassisk bibelsyn och upphöra att leka med förändring av bibeltexten i avsikt att Gud inte skall uppfattas som en del av patrialkal struktur. Korrigering av handboksmaterialet är en direkt konsekvens. “Jesus är ingen hen, Gud är ingen moder”. 

6.-Prediko- och yrkesförbudet bör under 2018 förhandlas bort för baptistpredikanter eller pastorer med en baptistisk grundsyn i församlingar med samarbete med Svenska kyrkan.

Avtalstexterna som Equmeniakyrkan arbetat fram har inte ett innehåll som förändrat Svenska kyrkans hållning märkbart sedan 1890 talet i dåvarande monopolkyrkan med total statsstyrning. Att inte en baptistpastor får predika dop är egendomligt på grund av den egna Equmeniakyrkans avtalstexter är värt att begrunda för alla såväl baptister som fd “missionsförbundare”.

7. Camnerin, äktenskap och bibelsyn. I en intervju i Sändaren anför kyrkoledaren följande: http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

I själva sakfrågan om bibeltextens innehåll anför kyrkoledaren att den handlar om makt och utnyttjande av unga pojkar. Det är kyrkoledarens uppfattning inte en som delas av andra teologer. Men än mer tänkbart är att en svensk kyrkoledare ifrågasätter Paulus till förmån för egen samtidsanpassad grundinställning. Dvs kyrkoledaren tar över Bibelordets innehåll och “syndfriförklarar” dem som inte följer Paulus, Onekligen ett specifikt ställningstagande. Var och en kan ju fundera på i vilka andra frågor en anställd ledare hanterar frågan om bibeltexters innehåll utifrån en slags absolution. Tänk om hon har fel? Men hennes inställning är måhända bekväm…eisegetisk och bejakande i hbtq och pridekretsar.

Teologen Anders Sjöberg uttryckte sig så här om olika grundläggande förhållningssätt på Guds ord apropå Camnerins utsagor:

 • jag kan antingen ta del av Guds ord i bibeln, ta in det och värdera hur det skall påverka mig i mitt liv och min vardag
 • jag kan alternativt utgå från min vardag och mina värderingar och söka stöd i ordet för det som är mitt förhållningssätt.

Det är väldigt tydligt att kyrkoledaren hela tiden utgår från det hon ser är det som förändras i samhällsvärderingar och utifrån det omtolkar Paulus undervisning,

Tänk om…..man kan tänka till och tänka om…igen…

lg

Det här inlägget postades i Baptism, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Tänk om…kursen kunde justeras…då…

 1. Peter skriver:

  Forskningsresultaten visat att tanken om ”Klassisk baptism” inte existerar!

  ”In reality there is no such thing as a Baptist theology of baptism, accepterad by all Baptism; what they do not themself possess they should not demand of others.” Beasley-Murray, G. R.: The Problem of Infant Baptism – An Exercise in Possibilities, s. 7

  Själva existensberättigandet av denna hemsida bygger på en illusion så då kan man ju undra vilket underlag man har för att påstå något om klassisk kristen tro.

  Signaturen ”lg”’s lista vad som framgent bör tas fram för 2018 signalerar allt annat än att befinna sig i sunda vätskor.

  Skulle klassisk kristen tro bygga på att i tid och otid spela ut ”det är bögarnas fel” till sin omvärld så finns det mycket övrigt att önska. Om er s k klassisk baptism tycker så står för er. Men förväxla det inte med kristna grundvalar. För det håller inte.

  Finns det ett kristet ställningstagande i Israel Palestina frågan? Nope! Kristen sionism är i sig en självmotsägelse och handlar bara om politik. Hela ansatsen rimmar illa med hela NT:s frälsningslära, budskap och uppdrag. Visst, vill ni engagera dig politiskt i denna fråga, gör det. Blanda bara inte in Gud i er retorik så är ni mer hederliga.

  Jag tycker att det ni tror är klassisk bibelsyn, bara är er petrifiera syn och inte särskilt kan beaktas som klassisk. Den bör därför hitta tillbaka till grundtonen i det som ligger mer nära mittenfåran av den kristna tron och dess engagemang för trons utlevnad i att bära frukt och ljus i denna värld.

  Därför förstår jag ingenting av denna sidas eller denna artikels ansats. Det är en gåta för mig.

 2. admin skriver:

  Hej Peter!
  Som du kan se på vår hemsida hänvisar vi Klassisk Bsptism” i vår tappning till ursprungsbaptismen i Sverige, t.ex. uttryckt i baptisternas gamla trosbekännelse. Vi har aldrig påstått att det skulle finnas enbart en vetenskaplig sanning om vad Klassisk Bsptism är. Men tydliga värden och värderingar är lätt att finna i den svenska väckelsebaptismen.

  Inte heller har vi påstått att något är “bögarnas fel”. Däremot har vi argumenterat mot Equmeniakyrkan/Baptistssmfundets märkliga bibeltolkningar och vägval många gånger.

  Vi är kanske inte så politiskt inriktade. Men däremot finns det goda kristna skäl att bevaka hur Israel och Guds “gamla” folk judarna hanteras i Världen i vår tid.

  Vi ligger nära kärnvärden i kristen tro med fokus på nåd och sanning, synd och frälsning, omvändelse och trohet mot bibelordet.

  Mvh
  Thomas Forslin

 3. Peter skriver:

  ”In reality there is no such thing as a Baptist theology of baptism, accepted by all Baptist; what they do not themself possess they should not demand of others.” Beasley-Murray, G. R.: The Problem of Infant Baptism – An Exercise in Possibilities, s. 7

  Rättelse av citat, som blir autokorrigerad vid skrivandet.

 4. Lars Göran Berg skriver:

  Hej Peter!
  Tack för Dina intressanta synpunkter. Lite förenklat kan man kanske se att två olika verklighetsbilder möts och då uppstår en ansamlig av det du anger som “gåtor”.
  Just “gåtor” kan ibland vara väldig pedagogiska och understundom rätt underhållande. Jag tar till mig Din upplevelse av gåtornas text. Först en randkommentar. Varje skribent här ansvarar för sina egna ord. Det betyder att ordet “ni” om text här visserligen kan ha ett värde men jag anar att Du ser likheter som upplevs som ett enhetligt “Ni”
  För min del har jag aldrig tänkt tanken “att de är bögarnas fel”. Att ens något är “bögarnas” fel! Uttrycket Du använder kommer från en skojfrisk låt, men i den konext Du skriver känns tillmälet rätt tråkigt.Det är enkelt och ser rätt tydligt ut som en slags diagnos på en usel grund för tankar som en annan människa kan ha.
  För att förstå det du vill markera kan jag ana att Du möter texter eller enkla synpunkter Du inte möter i den politiskt korrekta världen. Inte ens i vissa kyrkors centrala ledning.Inte i delar av den svenska “mittfåran”.
  Du skriver om “kristna grundvalar” och får ihop det med någons slags schablon om “böghets”.
  Tror vi båda tycker det är viktigt att stå på en bra grund i livet för livsföring och min personliga tro. Jag vill bygga mitt kristna liv på trohet till Kristus och till Guds ord. Jag är ju jag en syndare som hoppas och tror på nåden. Guds ord är rätt klart när det gäller just de relationer du åsyftar. Det anser ännu en enorm majoritet av världens kristna. Oaktat de kallar sig baptister,katoliker, pingstvänner lutheraner eller är en del av trosrörelsen. Så det är viktigt föt mig att hålla fast vid Guds ord och inte alltid följa mainstream förkunnelse eller vad en politiskt styrd kyrka lär ut.Svensk baptism uppstod i slutet av 1800-talet utifrån en självständig “läsaranalys” av Bibeln och möttes då med hån, förlöjligande och maktutövning av den etablerade religiösa mittfåran.Samtidigt som vare människa påverkas av sin kontext är det inte enkelt vare sig idag eller 1850 att fokusera på Ordet i förhållande till mig själv. Men det är också bibelförankrat att jag som medmänniska inte skall döma någon annan människa. Kristus hanterar de värderingsfrågorna vid tidens slut och idag är det Guds ord som dömer och styr över mina handlingar.Domen finns liksom kärleken till oss som syndar på allehanda sätt.

  vill jag bara i enkelhet hänvisa till Anders Sjöbergs enkla sorterings beskrivning som Du säkert såg i texten Du reagerade på. Två olika förhållningssätt till Ordet.

  Sen om politik och Sionism. Du använder ordet Sionism. Ordet har många betydelser. Allt ifrån den dröm judar hade om att samlas igen från förskingringen tillbaka till sitt hemland. En ambition som sammanfattades hos Th Herzl. Ordet brukas numera också i politisk argumentation king Israels rätt till sin existens och skydd av gränser och befolkning. Hos vissa politiska grupper är ordet ett skällsord och används som en variation till begreppet fascism. Nu vill jag inte tro att Du ser det så.
  För min personliga del ser jag inget i de ord jag skrivit som handlar om Sionism i någon betydelse.
  Jag anser dock att det är lika avskyvärt när judiska män, kvinnor och barn beskjuts från Gaza in mot Sderot som att Israels soldater skjuter människor med en arabisk/palestinsk identitet. Alla är vi syskon som skall älska våra fiender. Att ta avstånd från pedagogisk arbete å förskolebarn där barn i vissa områden lär sig att slakta judar är dock fullständigt oacceptabelt. Det liknar propagandan i Tyskland 1936 där judar systematiskt avhumaniserades.Sådan undervisning ges idag till små barn.Inom den palestinska sidan finns det grupper som Hamas som vill utradera Israel från kartan. Det är avskyvärt det också.Vill dock också påpeka att Israels nuvarande regering inte alltid agerar på ett etiskt riktigt sätt.
  Det saknas idag också inom många kyrkor en kritisk analys av vad båda sidorna i konflikten har för sig. Ta den grava förskingringen av biståndsmedel som Hamas och PM genomfört där de ledare som nu är rena diktatorer är mijärdärer. Sällan ser i alla fall jag kyrkoledare som protesterar mot detta. Att stjäla från de fattigaste och mest utsatta måste även kyrkorna fördöma och uppmana de som gör så till omvändelse.
  Israels ledare står nu inför demokratins rättssystem misstänkt för korruption. Hans företrädare har suttit i fängelse för samma brott. Abbas ställs inte inför domstol.Han är numera diktator. Den ambition som fanns till val och demokrati har funktionellt tagits bort.
  I avsikt att följa och påverka relationerna mellan Israel och Palestina har kyrkor utvecklad Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Läser man deras material och kyrkornas uppföljning kan man tyvärr se att ambitionen att följa enskildas utsatthet för våld och konflikt hanterats väldigt ensidigt. Inga följeslagare utsedda av våra kyrkor är stationerade i Israel.Rapporter om våld och övergrepp är en del av uppdraget men skall det upplevas som seriöst bör det rapporteras utifrån civilbefolkningens situation på ömse sidor. Så sker inte fullt ut idag. En följeslagarverksamhet som styrs av kyrkor och verkar på sådant sätt bedriver ensidig politik och utövar faktisk realpolitik.
  Jag delar inte Din mening att NT inte har en koppling till Israel, även om självfallet staten som organisatin och dess politik inte är bibelförlagd profetia. Men jag delar inte heller synen på den deså kallade ersättningsteologin, men där är vi kanske eniga?

  Slutligen Peter:
  Jag är en vanlig gammaldags läsare. Inte akademisk teolog. Inte politisk aktiv. Ingen vurmare vare sig för högerpolitik eller kommunism Det jag är intresserad av är att se på Bibeln och våga ta till mig texten utifrån den enkla delning som Sjöberg delade. Vesa Annala hade ett annat begrepp: Eisegetsk. Dvs att jag läser texter jag tycker passar med min egen bild och värdering utifrån den kontext och värderingar jag lever i. Jag försöker då hitta stöd för min egna uppfattning. Gillar jag enkönade äktenskap försöker jag hitta texter som kan stödja den tanken.
  Alternativt som jag personligen försöker följa är att jag tar till mig hela den undervisning som Jesus delar ut, vad Paulus undervisar om osv. och låter Ordet påverka mig i mitt liv, i tankar och mitt agerande.Gåtfullt?
  Undrar hur Du tänker?
  Mvh
  lg

 5. Peter skriver:

  lg,

  Det finns kriterier och kriterier som man kan tolka sin omvärld. Sedan finns det tolkningar av Guds skapelse och värld i den särskilda uppenbarelsen vi har i Bibeln som vi kan använda för att försöka förstå det liv vi lever här och nu.

  Den lista som du radat upp är dina kriterier för att tolka din omvärld och ditt sätt att tolka Bibeln som du gör.

  A.S. Tolkningsnyckel:
  – jag kan antingen ta del av Guds ord i bibeln, ta in det och värdera hur det skall påverka mig i mitt liv och min vardag
  – jag kan alternativt utgå från min vardag och mina värderingar och söka stöd i ordet för det som är mitt förhållningssätt.

  Är inte uttömmande på att sortera ut hur vi skall förstå vår omvärld och hur bibelordet kan påverka oss att ”tänka” rätt.

  Låt oss säga att det finns de som uppfattar världen som platt med sitt sätt att tolka bibeln. Sedan finns det de som som är lyckligt ovetande om denna sanning hos vissa och som erfar och förstår att jorden är rund.

  Att ta del av Guds ord så att det påverkar våra liv kan vara full av buggar beroende hur vi råkar tolka Guds ord. Och den erfarenhet och empiriska fakta kan ge oss information om hur världen är beskaffad påverkar därför vårt sätt att förstå den värld vi lever i. Att kategoriskt förneka sådana fakta är för den kristna sakens skull ovist.

  Ditt sätt att tolka världen och Gud är förenklingar. De är inte ens huvudfrågor du driver utan petrifiera frågor i att utdöma andra. Andra som kanske har kommit oerhört mycket längre i en del frågor som du berör och upprörs av. Med ett stilla sinne och en tids reflektion skulle du kanske upptäcka att frågor som du behandlar alltför flyktigt har andra dimensioner som inte kan behandlas med den enkla sorteringsmekanism som du tror är sann. Det beror på vilken ingång du har till Gud och Guds ord. Det kan påverka i en riktning hållning som blir kärlekslös, inhuman och därmed oprofetisk. Just i de frågor som du nu råkar ha som lackmustest i att bevisa hur andra avviker från ”sanningen” i din värld som t.ex. HTBQ-frågor, den politiska röran Israel/Palestina och bibelsynen.

  Nog sagt om detta. Lycka till med framtida reflektioner! Lämnar denna diskussion åt sitt öde.

 6. admin skriver:

  Peter!
  Jag funderar en del över vad Du egentligen tänker och för fram. Kanske känner Du mer än tänker men det kan ju bara Du själv avgöra. Hur som helst jag kommenterar lite av Dina utsagor.

  Baptism är en illusion skriver Du utifrån en påstådd vetenskaplig uppgift. Båda vet vi nog att kontextuell analys av påståenden bör vägas med en enskild artikels syfte och resultat. Att baptism är en illusion kan man ju i och för sig tycka. Ganska många människor måtte ha drabbats av den illusionen du upplever. 214 medlemskyrkor och runt 36 000 000 människor lever då i den. Den siffran är nog rätt underskattad (medlemmar i BWA) då baptismen verkar fullt ut som grundläggande tankar inom pingströrelsen världsvitt. Också inom Trosrörelsen (Livets ord i Sverige) finns den baptistiska rörelsen.
  Man kan tycka olika om baptismens tankar och gemensamma värdegrund. Thomas Forslin pekade på de grundankar som redovisas i början av denna blogg.”Tro,Frihet och gemenskap” är konkreta förhållningssätt till en rörelse som inte tvärsäkert bygger på detaljreglering av “lärosatser” såsom text den katolska kyrkan. Klassisk baptism anknyter till rörelsens internationella värderingar och den inriktning vi haft sedan 1900 talets början.
  Att Du an tycka det är felaktigt att tro som vi gör har jag yttersta repet för. Illusions utsagan är inte riktigt korrekt snarare ett utslag av behov till känslomässig markering. Den har Du ju all rätt att uttrycka.

  “Det är bögarnas fel”. Du bästa “Peter” får ihop lite olika ståndpunkter kring yttringar till en slags kollektiv uppfattning. Utsagan kan kanske ses som ett skämt eller lekfull kommentar.Omvandling av synpunkter utifrån särskild övertygelse kan inte leda till en kollektiv pejorativ ståndpunkt. Det är i sig ytterst vanligt inom fascism och inte minst etniska konflikter men också inom otäckheter såsom homofobi och antisemitism. Jag måste återigen ta starkt avstånd från Ditt påstående om att den artikel du reagerat på anför att något är “bögarnas fel” Det är helt enkelt inte sant. Då jag inte vill tro att du medvetet far med osanning atar jag att det är en känslomässig reaktion också detta liksom illusionstanken av att något som finns inte finns för att Du tänker olika.

  I dina inlägg återkommer Du till påstående om begränsningar i en teologisk begreppsvärld. Jag (du skriver ni och blandar återigen kollektiva värderingar utifrån en persons text) I ett inlägg med specifikt syfte redovisas inte en helhetsbild av övertygelse, inställning till helheten eller bibelsyn. Du hävdar att undertecknad tar en slags “lackmustest” på vissa saker och jag begriper inte hur man kan få till det men det är analogt med Din utsaga. Också här kan det enbart för mig förstås som en känslomässig reaktion. Den är ann för Dig och respekterad men utan riktigt sakinnehåll.
  Sionism. Du skriver “Finns det ett kristet ställningstagande i Israel Palestina frågan? Nope! Kristen sionism är i sig en självmotsägelse och handlar bara om politik.”
  Ingenstans i den text Du reagerar på finns ett ord till stöd för Sionism eller begreppet “Kristen Sionism”. Att skriva att zionism handlar om politik är lika sant som att säga att äppelodling i Skåne är politik. Sionism har många betydelser. Längtan till Zion har biblisk botten. Under årtusenden har den längtat uttrycks i olika former. Th Herzl skrev Judestaten 1896 skrev han grundvalen för den längtan judar haft att återvända och återsamlas i en gemenskap.Det var en vision och det ar funnits flera. Äppleodling i Skåne kan absolut handla om politik har en rad politiska inslag i sig såsom miljöfrågor, besprutningar, plan och byggfrågor, Eu regler osv
  I nutida politisk retorik användes Zionism av fascister och nazister väldigt frekvent som ett skällsord. I fråga om Palestina Israel används det också som politisk nedsättande beteckning. I det sammanhanget läser jag Dina ord. Tyvärr. För inte det minsta delar jag med Dig den uppfattningen att jag fört fram sådana tankar. Att beskriva en konflikt utifrån olika parters upplevelse ger trovärdighet. Kyrkorna och där finns min egen kyrka Equmeniakyrkan med har tyvärr alltför ensidigt agerat för det som ser ut som ett angeläget fredsbudska och är det men ed en haltande argumentation. Vi måste se helheten i en konstruktiv kritik:
  När samhällets resurser fördelas utanför rätt och rättvisa kan det ibland få förödande effekter. Några blir allt fattigare, andra allt mer rika. Detta underlag har jag kunnat finna som enligt min bedömning måste beaktas när man tar till sig de fattiga och utsattas situation i Gaza:

  – Mahmoud Abbas, president som nu blivit diktator har en förmögenhet är ca 1 miljard dollar.

  – Hamasledaren Khaled Mashals förmögenhet är 2,6 miljarder dollar

  – Hamasledaren Mousa Abu Marzook besitter 3 miljarder dollar

  – Fatah ledaren Arafat var vid sin död världen 6:e rikaste ledare med en förmögenhet på 3 miljarder dollar

  – Abbas har en månadslön på 1 miljon dollar (8,4 mkr) jämfört med Obama vars lön var 400 000 dollar/år. Abbas årslön blir 12 miljoner dollar mot Obamas 0,4 milj/dollar.

  – Om Abbas nöjde sig med lika lön som Obama hade han frigjort nästan 98 miljoner SEK av sin egen lönesumma. Omräknat i genomsnittlig årsarbetarlön skulle Abbas lön ha försörjt 3100 anställda. Skillnaden skulle också ha täckt ersättning för terrorister och aktivister som dödat judar (kallas ofta martyrer) motsvarande ca 320 stycken.

  – Abbas månadslön ligger på en nivå ca 50 gånger den vår statsminister Stefan Löven har.

  – Cirka 50 % av allt internationellt bistånd till Palestina Gaza försvinner i korruption.

  – Sedan 2006 har det tillkommit 1700 nya dollar miljonärer i fattigdomens Gaza. Fördelningspolitik? Eller?

  Blanda inte in Gud i denna politiska fråga uppmanar Du Peter. Men visst finns det uppdrag från GT och NT om att agera rättfärdigt. Och visst måste engagemang för utsatta rymmas i evangeliets praxis. Se 1 Joh. brev 3 18 ff. eller i baptistpastorn Martin Luther Kings arbete. Han kan väl knappast ses som en illusion….

  Slutkommentarer:
  Det har varit en unik upplevelse för mig att möta Dina tankar. Mina ord har uppenbart varit gåtor för Dig. Ur denna ordväxling kan jag se mönster. Synpunkter på erfarenheter och djup i värderingar beskrivs på ett spännande sätt. Jag anar att det i din tanke finns en tidsaxel kopplad med en specifik kunskapsinsamling som några har fått sig till livs. Därvid konstaterar du att vissa hunnit längre än andra. Ja, så kan man tycka utifrån sin egen värdering och utifrån de egna godtagna och uppsatta målen.Andra, såsom jag, uppmanas att gå hem och fundera över tron och evangeliet.Det är en bra uppmaning till oss alla. Det kan det inte bli för mycket av.
  Min mening är att vi inte kan värdera varandras tro och bibelsyn med begreppen längre, djupare och kortare än andras. Vi har alla ett behov att fördjupa oss i tron.

  Min förenkling utifrån AS är inte den förenkling jag grundar min tro och bibelsyn på men den är just ett eket hjälpmedel på att jag inte omvandlar bibelordet som argument för mitt personliga evangelium som jag som människa ibland sätter över Guds ord. Det gör ibland ont och känns obehagligt när ordet träffar tankar och handlingar som jaget i mig anser vara bekväma och rätta.
  Då dömer inte jag andra. Och vill inte döma.
  Att ha en åsikt i fråga om text äktenskapsfrågan medför inte att man dömer andra som har en annan åsikt.Inte heller att man på något sätt är homofob eller kärlekslös. Domen har en annan. Den trosbekännelse som är kyrkans och min klargör tydligt vems uppdrag domen är.
  lg

 7. Peter skriver:

  admin/lg

  Du har helt missförstått min första ansats vars budskap är att det inte existerar någon klassisk baptism att förhålla sig till. Forslin förstod detta eftersom han hänvisade till vilken baptism som refererades till här på denna sida. Inte att det fanns en gemen klassisk baptism som sådan som alla är ense om. Därför citatet i mitt inlägg för att visa hur sakförhållandet i frågan är. Ditt missförstånd kan ursäktas om du inte förstår engelska. Därmed har jag inte dryftat något om baptismen i sig så din långa utläggning hamnar på ditt missförstånds konto.

  Likaså att du inte alls förstått att ”kristen sionism” ur teologisk exegetisk synpunkt är en motsägelse i sig. Även där spär du på obekymrat utan att fatta vad begreppet ifråga handlar om. Det är inte den politiska frågan som dryftas utan den exegetiska. Hur rättfärdigt de två kombattanterna är i denna disput agerar är en helt annan sak. Det har jag inte tagit upp i inlägget. Jag är som proverna i Israel i fordom på de missgynnade och de svagas sida, alltså palestiniernas, och då främst de som är mina kristna bröder och systrar, de kristna. Så tänkte apostlarna fordom när de samlade pengar till den fattiga församlingen i Jerusalem. Alltså var det de kristna de hade i åtanke att hjälpa inte alla i gemen. De kristna var då som nu inte helt populära av de styrande på den tiden och är därför de vi i första hand skall ha i åtanke i den här frågan. Det är från Sion rättfärdigheten och hjälpen kommer och låt oss därför låta denna NT:ets realitet styra våra omdömen i denna fråga.

  HTBQ-frågan får vara din käpphäst eller lackmustest hur mycket du vill. Alla tänker inte så enkelspårigt som du. Visst kan en del gå för långt i denna frågan. Frågan blir då vem som har svalt den största bjälken.

  Allt handlar om bibelsyn. Vissa tolkar bokstavligt att jorden är typ sex tusen år gammal eller nåt, och andra inte.

  Kan vi lämna detta nu med att vi är fullt oense och det p.g.a. en del missförstånd på bådas sidor. Men ingen ska ta ifrån mig att sajten är en gåta för mig. Tragisk på många sätt men intellektuellt underhållande.

  Hasta la vista.

 8. Peter skriver:

  Jag är som Profeterna i Israel,

  Ska det stå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.