Libris, bokförlaget anklagar män i kyrkan för tystnadskultur

Librischef anklagade män i hbtq-samtal
Ur Världen idag: “Män som vill ha kontroll är orsaken till en tystnadskultur kring hbtq-frågor i frikyrkan. Det hävdade Libris förlagschef Jennie Sjöström då hon intervjuades i radioprogrammet ”Människor och tro”. Som förlag måste man ”gå först” när det gäller teologiska tolkningar, sa hon också.

Är tiden mogen för en öppnare attityd mot homosexualitet i frikyrkan? Det var temat på ett inslag i torsdagens avsnitt av Sveriges radios program ”Människor och tro”. I programmet intervjuades Libris förlagschef Jennie Sjöström och frilansjournalisten David Berglund, som föreläser om tro i kombination med hbtq-frågor.

I fokus stod de två omdiskuterade böckerna som Libris gett ut i höst – böcker som har en bejakande syn på utlevd homosexualitet och som, enligt förlagschefen, ska inbjuda frikyrkosamfund till att ompröva sin syn på samkönade relationer.

Sjöström och Berglund sa att det råder en tysthetskultur kring frågan i många samfund – att frikyrkorna inte har hängt med i samhällsutvecklingen – men att det är mer ”öppet” i vissa församlingar.

Libris vd Sjöström

Varför är det öppnare på vissa håll och tystnadskultur på andra? frågade programledaren.

– Det jag ser är att det är män, framför allt, som har svårt att ta den här diskussionen och som vill hålla kontroll på frågan, sa Jennie Sjöström. Jag tror att kontroll är ett nyckelord här, fortsatte hon.”

(Refererat från tidningen Världen idag)

Försök till analys

Tidningens vd. kommer från en befattning på Aftonbladet och TV4. Det märks tydligt i klippt artikel från Världen idag. Den tankemässiga basen och analysen är i kvällstidningens anda. Men vad är det då hon påstår egentligen? Man kan inte låta orden glida som i en Metroläsning i tunnelbanan på väg till Åkeshov.

Vem skall gå först i teologiska frågor?

Sjöström säger till tidningen att som förlag skall man “gå först” i teologiska frågor. Skall ett bokförlag ursprungligen grundats av kyrkor och församlingar “gå först”? Skall ett aktiebolag och dess direktör gå förbi kyrkors och församlingars teologi? Hur förhåller det sig till folkrörelsedemokratin och församlingarnas styrning? Ligger Equmeniakyrkans teologiska grund i handen på ett aktiebolag? På bolagets styrelse? Hos den verkställande direktören?

Och vad menas med en teologisk utveckling? Bedrivet aktiebolaget en egen sådan utveckling avseende skapelsen, nåden,frälsningen, försoningen, dopet, nattvarden, Jesu återkomst? Skall bolaget göra det? Anser kyrkorna inklusive pingströrelsen det vara vd:s uppdrag?

Före och efter? Om nyspråket inom vissa kyrkliga sammanhang.

Den andra intressanta noteringen gäller Sjöströms markering av begreppet före och kontexten därefter.

Om man beskriver en tanke, ide eller verksamhet som före sätter man den i relation till något som inte är före. Är något inte före är det efter.  “Att gå först” som uttalats betyder ju att man själv definierat sig som den som avviker från de som inte är först. Att man är banbrytare, leder vägen utifrån en definition om man är rätt väg mot ett mål som man själv ställt upp. Ett mål angivet som det rätta och riktiga.

Att definiera sin egen väg som “Att gå först” är intressant, för uttrycket föds  från ett perspektiv uppifrån. JAG eller VI ser att NI som inte vill, kan eller förmått följa oss har begränsningar i förmåga vilja eller på grund av annat sakförhållande. I detta radioinslag kopplat till HBTQ men oaktat objektet frågan handlar om visar det på utsagans perspektiv. Uppifrån.

Det förhållningssättet är tvärt emot det som Equmeniakyrkan och särskilt dess kyrkoledning såsom Sofia Camnerin m.fl ständigt upprepar; dialog i ögonhöjd. Dvs ambitionen att föra samtal i en jämn nivå. Att inte sätta sig i en situation såsom en slags besserwisser.Kyrkokoneferensen byggdes upp med ögonhöjdspedagogik. I detta fall men även i andra lämnas teorin rakt av.

Sofia Camnerin borde ha ett samtal med Sjöstrom om hon och hennes övriga kyrkoledare inte delar aktiebolagets värderingar om kyrkans församlingar såsom några som är “efter”.

Att inte dela direktörens uppfattning i det bibliska budskapet om människors relationer betyder det att kyrkorna och deras män vill ha kontroll?

Slutsatsen är extremt märkligt och tyder på nästan en slags paranoid världsbild. Problemen är enligt direktören; kontroll.

Att en enorm majoritet av världens kristna tror på bibeln och ser en entydig undervisning i den och vill leva efter den betyder väl knappast att det handlar om män som vill ha kontroll. Det tycks inte föranleda något övervägande för Librisdirektören. Hennes  utsaga ger en rätt tydlig riktning; män i kyrkor vill kontrollera sexualitet och kvinnor.  Trohet mot Bibeln är det kanske det som betecknas som “kontroll” kontroll. Punkt. Knepigt värre. Argumentationen ser mer ut som ett påhitt.

Analysen av männen i frikyrkan

I en anda eller tradition som klart liknar Aftonbladets drar direktören några intressanta slutsatser. Det är hennes slutsats om det hon uppger sig ha sett. Det handlar om män som vill ta diskussionen om HBTQ frågan. Män som är rädda att släppa kontrollen.

Framför allt män.

Direktören skriver inte vilket underlag hon och hennes förlag har avseende männens svårigheter i relation till kvinnorna. Inte heller hur hon kan identifiera just kontrollbehovet som nyckeln. Trots det torgförs detta som slutsatser och analys till grund för direktörens val av inriktning och marknadsföring.

Kyrkorna, frikyrkorna, har inte hängt med i samhällsutvecklingen 

Aktiebolaget gör sin analys om att samhällstvecklingen skiljer sig i förhållande till synsätt och värderingar i vissa kristna sammanhang. Det finns de som har en annan specifik åsikt. Tystnadskultur som styrs av män är en annan analys som förs fram.

Frikyrka är idag ett luddigt begrepp, då ju statskyrkan inte finns kvar. I alla fall inte enligt svensk lag. Med kanske Libris anser det är så. Svenska kyrkan har ju ett betydande inslag av partipolitiker i ledningen. Sådana som lever i den politiska samhällsutvecklingen. Men var finns underlaget som konstaterat att kyrkorna inte finns med i samhällsutvecklingen och på vilket sätt och på vilka områden skall kristen tro och politiken växa samman? Och var finns underlaget för analysen?

Och bibeln om samhället och dess värderingar och vår prioritering

Romarbrevet 12. “Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Om målbild

Den som kommer först i mål vinner. Men den som vinner är den som är klar på att arrangören och idrottspersonen är överens om var målet finns.

Den som säger sig  “leda” och “ligga före” något eller någon annan  måste vara säker på att om man har samma mål eller att det som bara ser ut så då man i själva verket satt upp mål som är helt olika. Hur kan man då anse att någon är före eller efter på de disparata vägarna. Libris kan….

Det finns skäl att fundera. Djupare!

LG

 

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Debatt, Församlingsliv. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Libris, bokförlaget anklagar män i kyrkan för tystnadskultur

 1. Jennie Sjöström skriver:

  Hej LG
  Jag vet inte vem du är, men mitt förslag är att du lyssnar på Människor och tros program istället för att läsa Världen Idags sammandrag och kvällstidningsvinkling på inslaget.
  För det andra säger jag inte att vi ska gå först när det gäller teologiska frågor. Om du lyssnar på intervjun hör du det. Det är som du säkert förstår en klippt intervju där hela samtalet inte kommer med. Men det jag menar är att vi som förlag kan gå före och ge underlag för diskussioner och ämnen som församlingar och samfund behöver och vill diskutera. Vi behöver inte gå efter, för vilken nytta gör vi då?
  Med vänliga hälsningar
  Jennie Sjöström

 2. Lars Göran Berg skriver:

  Hej Jennie!
  Tack för Dina intressanta kommentarer. Först noterar Du att Du inte vet vem jag är. Det är ju riktigt. Jag tillhör inte det mediala klustret i storstaden utan finns som läsare och vanlig församlingsmedlem med värderingar som kan betecknas som klassisk kristen tro också i ett internationellt perspektiv. Färgad i tänkandet av västsvensk frisinne och de pionjärer som vågade stå upp för bibeltrohet utanför det som förr kallades “tidsålderns väsende” och som nu kallas “samhällsutvecklingen.”
  Jag har också hört radiioinslaget, nu några gånger. Libris tankar som Du som vd för fram klargörs inte enbart i detta inlägg, utan i annan kommunikation som blev tydlig för några veckor sedan.I SR info om programmet klargörs direktörens egen inställning till det som kallas HBTQ. SR skriver:
  “-Hög tid för frikyrkorna att börja bejaka samkönade relationer. Det tycker Jennie Sjöström, förlagschef för bokförlaget Libris. Hösten 2017 har hon gett ut två böcker, som startade en frikyrklig debatt.”
  Såväl innehållet i radion som det som i övrigt speglar bolagets kommunikation ger en kongenial bild av bolagets åsikter.

  Kring homosexualitet finns mycket riktigt en enormt stor samhällsdebatt. Det noterbara är hur Libris och den närstående konsulten analyserar vad som oriktigt kallas frikyrkan.
  Att demokratin påstås vara en bristvara i fd. frikyrkan är begrundansvärt. Frikyrko- och arbetarrörelsen är av forskare med olika bakgrund betcknade såsom de viktigaste krafterna för utbyggnaden av den svenska demokratin, välfärdsmodellen och folkhemmet. Folkrörelserna har under mycket lång tid stått för en demokratisk “fostran” av förtroendepersoner och politiker med helt olika ideologier. “Hög tid…” betyder ju det som står. Det vill säga att objektet för kommentaren (kyrkorna) inte är med i tiden. Att de som Ni klargör inte följer samhällsutvecklingen.
  I min Bibel kan jag läsa om hur jag som läsare skall förhålla mig till just detta. Likaså en slags möjlig egen diagnos på om jag är inne i den utvecklingen med mitt hjärta då tyder det på något speciellt. Kring det kan jag ge lästips. Om så önskas.
  Utsagan om demokratibrist vilket lyftes fram i SR inslaget som grund för det som påstås vara kopplat till kotroll och mansdominans. Demokratibristdiagnosen tycks mest vara ett tyckande utan större evidens. Fd frikyrkans medlemmar har en ganska hög medelålder. Tyvärr. Kyrkan speglar då en social struktur som finns i samhället i övrigt. I den ingår de könsroller som förändras med tid. I vissa stycken är makt och styrning dvs de lokalt demokratiskt valda representativa för medlemsstrukturen i den egna församlingen. I säkert några fall kan den vara mer lika samhället i stort. Men att demokratin inte råder (eller är orimligt begränsad) i fd frikyrkan är nog inte helt korrekt. Självklart kan allt utvecklas men jämfört med andra föreningar och klubbar är nog demokratin i kyrkan inte sämre. Det gäller såväl på församlingsnivå som på kretsnivå/distriks/regionnivå eller uppdelning av ansvar i olika former verksamhetsråd, samverkansråd, ekumeniska råd etc. På region och riksnivå finns också en tydlig demokratisk struktur minst lika utvecklad som i politiken.
  Jennie: I de sista raderna i ditt intressanta inlägg återkommer Du till begreppet gå “före”. Att gå där i spetsen och ge underlag, för att de som inte är före skall komma till de insikter som de som är före har att delge den som inte är före och son Hen må begrunda.

  Så står det egentligen. Det är i sig en god och ädel ambition men den speglar två förhållningssätt.
  1. Den som är före och själv ger sig epitetet “före” förhåller sig därvid i en annan position av insikt, erfarenhet och kunskap än de “andra” som skall komma efter och komma till insikt. Det förhållningssättet kan sägas vara ett uppifrånperpektiv. Ett perspektiv som inte alls kan betecknas som dialog “i ögonhöjd”.
  2. Det andra perspektivet handlar om målbilden. Om man tycker sig vara före, men faktiskt hamnat ur kurs kan man vara före i den kurs som inte är kurs utan en blindväg, En väg åt fel håll, eller annat håll. De som då förväntas följa efter kan då också gå åt samma felaktig håll, eller beskrivas som de som inte hänger med.Som i Libris läsarkommunikation.
  Bibeln beskriver just detta och i den kontexten vänder man upp och ned på tanken. Du vet de första skall bli de sista och tvärtom.
  Så Dina utsagor tyder en egenbild som gör att just ett medialt aktiebolag upprättat en teologisk bas och insikt djupare och intensivare än vad de bedjande läsarna hittills kommit fram till då de inte erhållit den nivå av förhållningssätt som bokförlaget vill ge dem och deras församlingar. Och som den verkställande direktören därvid anser att de uppenbart saknar.

  Spännande.

  Det enklaste för Libris vore att klargöra att man agerar på en marknad. Inte att Libris är ett kristet bokförlag utan ett medialt bolag. Ett bland flera. Även om utgivningen hittills haft en dominans åt det sakrala hållet.Då undviks alla missförstånd om ägarstyrning, makt osv då är det sista raden i årsredovisningen som de facto gäller. Så är det för alla kommersiella företag så det är inget konstigt med det.

  För min egen del har jag egentligen inget problem med den omdiskuterade bokutgivningen. Det som är djupt olyckligt är just att aktiebolaget genom sin kommunikation ställer till det för klassiskt kristna.Libris gamla eller före detta läsare och kunder.
  Utan större åthävor kunde Libris tänka så här.Kring sexualitet och dess yttringar finns olika åsikter i samhället och i kyrkan. I Sverige och internationellt. I avsikt att ge församlingar, enskilda eller grupper underlag för samtal och kunskaper och underlätta församlingens omsorg är olika underlag något värdefullt och viktigt. Underlaget speglar de olika värderingar som finns runt frågorna.
  Libris har inte gjort så. Istället har aktiebolaget tagit klar ställning i sakfrågan och enormt tydligt markerat att de som inte delar bolagets värdering och vd proklamation om “hög tid”, ja den eller de är inte före utan efter. De har ännu inte förstått och fått de nödiga insikter aktiebolaget har som målbild.

  Slutligen om analysen; kontroll. Mäns behov av kontroll.
  Självfallet kan den vara rätt slutsats till brister i samtalet eller intresset för HBTQ frågorna. Men analysen har en brist och den kan vara kopplad till språket och förståelse av kontext. Pastorer, präster och församlingsledare,lekmän/kvinnor har i sin övertygelse tro eller ordination tagit på sig ansvaret att ärligt och uppriktigt förkunna Guds ord och förverkliga Guds kärlek till församlingen och världen. En övervägande majoritet av världens kristna har värderingar kring äktenskap och skapelseordning som inte dömer en enskild person utan möter varje individ med kärlek. En del i detta kan vara att ge biblisk undervisning om det som numera kallas HBTQ frågor eller homosexuell utlevnad eller läggning. Ponera att präst/pastor/diakon bygger sin äkta tro på den klassiska direkta bibeltolkningen är det inte alls ologiskt att undervisningen om frågorna inte alls liknar vare sig kvällstidningarnas journalistik eller RFSL;s infomaterial eller EKHO;s slutsatser och värderingar.
  Detta kan språkligt betecknas som “kontroll”. Men då är väldigt mycket av all annan förkunnelse/undervisning/prioritering också att beteckna som “kontroll”. Ordet som det används i Din analys ser mer ut som ett “nyord” i Orwellsk anda.
  Även för de som har en fast förankrad bibelteologisk syn på sexualitet (klassisk kristen) vore det självfallet en tillgång till litteratur som speglar olika värderingar. Kyrkan skall ju inte heller censurera. Men det som vi nu möter är en vd som sätter sig i katedern och pekar finger med hela handen och påtalar för klassen att i det ämne som läraren inte undervisar i är elevernas kunskaper inte före utan efter.
  Knepigt värre brukar Leif GW säga om sådant han inte förstår.
  Lars G Berg

 3. Bo Fjällström skriver:

  Suverän analys Lars G Berg! Man kan ana en viss hetta bakom orden, men du håller dig inom gränserna och gör en intellektuellt redlig analys ändå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.