“Ett nytt andetag av frisk luft” är det så eller….

Med ett ihåligt kors mitt över Prideflaggan lägger homosexuella kristna EKHO ut en text i Sändaren debatt som fått rubriken “Ett nytt andetag av frisk luft”

Inlägget måste ses som en direkt koppling till bokförlaget Libris utgivning av några böcker i detta ämne vilket beskrivits tidigare i denna blogg.

Länk: http://www.sandaren.se/debatt/ett-nytt-andetag-av-frisk-luft

Här nedan följer EKHOs ord inom situationstecken:

 • Antologin Välkomna varandra öppnar för ett nytt slags samtal om samkönade relationer i frikyrkan. Ett samtal i öppenhet, utan sårande debatt, och utan förutfattade meningar. Den som varit med i de frikyrkliga diskussionerna genom åren vet säkert vid det här laget vilka argumentationslinjer som funnits; en som inte kan acceptera församlingsmedlemmar i homosexuella relationer, och en bejakande linje som hittills fått grunda sina teologiska analyser mestadels i svenskkyrklig teologi. EKHO – Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer – samlar sedan många år människor som behövt en fristad då deras egen församling inte varit en trygg plats för dem. Länge har vi väntat på att samtalet i frikyrkan kring homosexuella skulle kunna ske i ödmjukhet och öppenhet. Men låsningen har varit total.
 • Ändå har det hänt saker. Exodus International, som förespråkat celibat och att bota homosexuella, har lagt ner sin verksamhet på eget initiativ och dess ledare har bett om förlåtelse för all smärta verksamheten orsakat. Courage i England avslutade sitt arbete när de insåg att det orsakat depressioner och självmord. Den svenska rörelsen Medvandrarna finns inte kvar. Teologin har inte burit, utan brustit.
 • Välkomna varandra tar sin utgångspunkt i att strävan efter att förändra sexuell läggning har varit en återvändsgränd som orsakat mycket lidande och personliga tragedier för många människor. De kristna homosexuella som valt att leva i en samkönad relation har istället mötts av tystnad och fördömande. Många har känt att de måste lämna sin församling, och inte sällan sin tro.
 • Vi tror att en annan väg är möjlig. Låt oss därför välkomna varandra in i ett nytt samtal, där vi lyssnar till varandras berättelser och försöker förstå. Författarna bakom boken Välkomna varandra menar att det är fullt möjligt – och också nödvändigt – att bejaka samkönade relationer inom frikyrklig teologi, med Bibeln som grund.
 • Vi inom EKHO kan vittna om att livet som kristen och homosexuell inte måste innebära tragedi i församlingsexil. Bland våra medlemmar och vänner finns många som funnit glädjen i att kunna leva sitt liv som kristen och homosexuell, med en älskad livskamrat och en levande gudsrelation i tro. Vissa kan leva kvar i sina hemförsamlingar som uppskattade medlemmar, andra har tyvärr fått välja mellan att ljuga eller lämna församlingen. Det kan inte fortsätta på det sättet. Indirekt drabbas också många fler.
 • Vi hör föräldrar berätta om hur ett av deras barn vuxit upp i kyrkan, kommit ut som homosexuell, och sedan lämnat för att aldrig återvända.
 • Vi hoppas att EKHO med tiden skall bli mindre viktigt, och att homosexuella istället skall vara välkomna i sina församlingar. Vi kommer inte utifrån – vi finns redan där. Låt oss få stanna kvar, växa i tro och blomstra.
 • EKHO har i fyrtio års tid arbetat för att kristna homosexuella ska kunna leva i sina församlingar. Vi hoppas och tror att Välkomna varandra kan vara ett nytt andetag av frisk luft för den församling som vill våga vidare. Vi från EKHO delar gärna med oss av vårt vittnesbörd och vi vill berätta om vad det innebär att vara kristen och homosexuell. Välkomna varandra till ett nytt samtal.
 • Johanna Wikberg
  Anders Camenius
  Lena Frisell
  Riksförbundet EKHO

Kommentar

Som kristen har man absolut inte uppgiften att döma andra människor. Ej heller församlingen har den uppgiften. Domen har endast Jesus. Det läser jag i Bibeln  och det klarläggandet tar jag  emot med befriande tacksamhet. Vi kan ha olika syn på  texter i Bibeln, men vi bör ha en gemensam värdegrund av att Bibeln är Guds ord. Det är givet till oss genom den Helige Andes inspiration via människor som var såväl åsyn vittnen som hans efterföljande lärjungar.

Bibeln innehåller vissa glasklara budskap om vad som är att följa Guds vilja och ordning, och vad som inte är det. En del mänskliga drag beskrivs som effekter av människans brustenhet i liv och gärning. Det som inte är i linje med Hans vilja. Egosim, egenvinning och en rad problematiska konsekvenser lyfts fram som exempel på ett liv utan Herren. Brustenheten och synden finns i oss alla och alla är vi syndare i behov av nåden genom Guds son. Till Bibelns angivna exempel på just denna brustenhet i förhållande till Guds vilja hör den i Sverige oändligt debatterade frågan om sexuella relationer mellen personer av samma kön. Ingenstans i Bbeln kan man finna att det är OK. Ändå återkommer frågeställningen i olia variationer men med samma grund. “Bibeln redovisar en annan åsikt än människor i vår tid. Då måste vi omtolka den.”

EKHO skriver väl formulerat utifrån sociala och humanistiska paradigmer om att bejaka  en sådan homosexuell livsstil. Bejakandet befriar den enskilde från traditionell bibeluppfattning och ses som en frisk luft i det som man menar är Guds församling. Det ser ut som ett eko av kyrkoledningens  begrepp om “inkluderande” förkunnelse och kyrka.

 

Döm inte. Bara  Jesus har uppdraget.

Att möta enskilda människor med kärlek är en uppmaning vi som gäller för alla kristna. Att inte döma likaså. Men  vi har också uppmaningen om  att träget undervisa och mana våra medmänniskor om att ta emot Jesus  och följa honom. Självklart är det en glädje för en församling att öppna sin famn med kärlek gentemot den personen som brottas med sin sexuella läggning eller andra frågeställningar om livet eller sin personliga läggning.

Men steget är mycket långt emellan att förkunna klassisk kristen tro och det som  EKHO vill uppnå och proklamerar. Det är långt även om EKHO, media, politiskt och religiöst korrekta vill mena att det inte finns en sådan skillnad. Visst gör det ont när Bibeln och en kristen förkunnelse innehåller något som är på tvärs med min egen personligt valda livsstil. När egen känsla och egen övertygelse inte överensstämmer med Guds ord blir det en krock i värdering och övertygelse. Men ordet är utformat i kärlek av Han som är kärleken; Jesus Kristus.

Det är intressant och tankeväckande attt hela EKHO s inlägg är utformat utan hänvisning till Bibeln. Det har mer karaktären av en slags social förkunnelse om kristen humanism.

Det är också betecknande att Sändaren slår upp inläget med vacker Prideflagga eftersom Equmeniakyrkan med enskildas offrade kollektmedel sponsrat Pridefestivalen 2017. Det är  i sig problematiskt och det borde kyrkpledningen allvarligt ompröva. Eller så bör kyrkostyrelsen ompröva ledningen.

Att Guds ord är den källa till levande vatten och frisk luft som vi behöver ja det är min djupa mening, Likaså att alla människor oaktad sk läggning eller bakgrund är älskade och välkomna in i Guds församling och gemenskap.

LG

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.