Libris, sanning, Equmeniakyrkan och Sofia Camnerin.

Bakgrund

I tidigare inlägg uppmärksammades en bokutgivning från bokutgivaren Libris. Aktiebolaget  har en direktör som anser att “Troende kristna” och församlingar skall “ompröva” sin tolkning av Bibeln. Inbjudan till omprövningen kopplas till värderingar avseende enkönade sexuella relationer. Libris menar att detta bör göras utifrån bland anat ändringar i svensk lagstiftning och forskning.

Aktiebolaget drar egna teologiska slutsatser och anser sig ha rätt , befogenhet och uppdrag att uppmana “troende kristna” och församlingar till omprövning och i “positiv anda” förändra attityder.

Analysen såsom den beskrivs är mycket svepande och kan nästan uppfattas som  spridning av sociala myter. Är det månne så att församlingar inte välkomnar sökare och enskilda som söker gemenskap men som i sin personlighet bär på en homosexuell identitet?  Är det verkligen sant och inte ett resultat av några enskilda personers upplevelser och kanske något upplevt  för just dessa? Kan man utifrån 5,10, 300 eller 500 personers upplevelser dra slutsatser som läggs på alla “troende kristna” eller landets församlingar?

Tidningen Sändaren har följt upp frågan, ganska kort, men illustrativt. Här nedan redovisas delar av Sändarens text:

Tidningen Sändaren redogörelse

“Libris förlagschef Jennie Sjöström säger till tidningen Dagen att hon ser det som Libris uppgift som kristet bokförlag att ge ut böcker som utvecklar den kristna tron, och hjälper till att tolka samtiden.

Hon vill också öka kunskapen kring homosexuella i församlingarna och att det därför är en medveten tanke att Libris ger ut två böcker i ämnet på samma gång.

Hon säger också att hon kontaktat Libris huvudmän, Mentor medier, inför utgivningen, men meningarna går isär om ägarsamfunden är tillfrågade eller inte.

Jag har haft kontakt med representanter från de fyra samfunden och samtalat om boken. Vi har haft fina och öppna samtal, säger hon till Dagen.

Men det är en historieskrivning som samfunden alltså förnekar.

– Förlaget har hemlighållit det här, säger exempelvis Kjell Larsson, som tycker ”att varit klädsamt att i en så känslig fråga föra en dialog med ägarsamfunden.” Utgivningen beskriver han som ”ett enkelspårigt samtidsinitiativ”.

Inom EFK, Evangeliska frikyrkans styrelse reagerar med ”med sorg” över att man inte blivit informerad.

Det är helt enkelt inte sant, säger Øyvind Tholvsen, programledare för Sverigeprogrammet inom Evangeliska frikyrkan (EFK),

Han understryker att EFK arbetar mycket med de här frågorna i olika sammanhang och hade gärna sett en ny bok som utifrån olika perspektiv vägt de bibelteologiska frågorna.

I Equmeniakyrkan, som är en mindre ägare i Libris, har man däremot inga problem med böckerna, Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, välkomnar till och med den aktuella antologin. I Equmeniakyrkan får församlingarna själva avgöra om de vill bejaka samkönade äktenskap eller inte.” (markeringar i text har lagts till av bloggskribenten)

Kommentar och analys

Sändaren är en tidning närstående Libris och Equmeniakyrkan. Det betyder att en läsare bör kunna ha tilltro att tidningen Sändaren behandlar en sakfråga som berör tidningens närstående på ett korrekt sätt.

I texten ovan finns några anmärkningsvärd och tragiska påståenden. Det viktigaste är

  • Libris verkställande direktör Jennie Sjöström påståenden om fina och öppna samtal med representanter från fyra samfund med anknytning till bokförlaget ställs i Sändartexten i ljuset av just samfundens beskrivning om samtal överhuvud taget ägt rum.
  • EFK (Evangeliska frikyrkans styrelse) reagerar starkt “med sorg” att man inte blivit informerad.
  • Svenska Alliansmissionens Kjell Larsson är lika tydlig.
  • Tholvsen, programansvarig i EFK uttalar att Libris yttrande “helt enkelt inte är sant”
  • Sofia Camnerin Equmeniakyrkan avviker från de andra kyrkoledare välkomnar bokutgivningen och ser inga problem med böckerna.

Att en direktör i ett bokförlag uttalar sig på ett sådant sätt att  kyrkoledare uppfattar att det är osant är djupt beklagligt.

Sofia Camnerin, Kyrkoledare som tycker annorlunda än frikyrkliga kollegor

Att Sofia Camnerin har en annan åsikt och gläds åt direktörens åsikter och utgivning är betecknande. Detta känns igen som ett återkommande inslag utifrån kyrkoledningens positioner och strategier.

LG

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.