Böcker och argument från förlaget Libris. Equmeniakyrkans närstående…

Equmeniakyrkan har tillsammans med en del andra fria kyrkor en gemensam historia och värdegrund för delning av god litteratur. Detta är nu nedlagt i ett bokförlag, Libris. Bolaget ingår numera i ett norskt mediahus. Genom ägarrättigheter i detta bolag har Equmeniakyrkan viss möjlighet att kommunicera och påverka aktiebolaget. Ägarstyrningens möjligheter.

Det finns en gemensam linje som tycks  genomsyra en rätt stor del av Equmeniakyrkans engagemang inom olika områden där kyrkan finns som representerad men också delar ansvar och inflytande med andra huvudmän. Hanteringen syns rätt tydligt inom följande verksamheter som var och en granskats i tidigare inlägg under året:

 • THS
 • Sändaren
 • Diakonia
 • SKR
 • Följeslagarprogram, det ekumeniska i Israel och Palestina
 • Libris

Kyrkan har två förhållningssätt kring engagemangen i de olika verksamheterna när dessa arbetar på ett sådant sätt att de delvis eller helt ifrågasätts:

1. Låtsas som ingenting: dvs accepterar och samtycker. Ägarstyrningen syns inte. Det som sker det sker. Det vill säga kyrkan har ingen åsikt utan låter “1000 blommor blomma”

2. Kyrkan använder sina arenor taktiskt  som utveckling för nya lite olika tankebanor. Detta  banar mark för nya ställningstaganden. Härvid kan kyrkoledning/styrelse undgå initialt motstånd för “nya” handlingslinjer som hittills  varit typiska för väckelserörelsen. Kyrkostyrelse, kyrkoledning,de valda ombuden och de lokala församlingarnas demokratiska inflytande undandras process initiering och  normal organisationsstyrning på ett elegant sätt. När de nya linjerna är utdragna, lyfts de in i basorganisationen genom olika dialogmodeller och begrepp som “samtal i ögonhöjd”, “inkluderande processer” mm.

Inte längre “Kanaans tungomål” utan elitens moderna kommunikationsstrategi

I tidigare inlägg har jag noterat språkbruket och användning av språket. Det finns en likhet med det Orwell kallade Nyspråk i romanen 1984. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyspråk)

Språkets “värde” ändras och texter utelämnas och en ny slags teologi växer fram kallad “eisegesis”.(“the interpretation of a text (as of the Bible) by reading into it one’s own ideas”) 

Libris vd uttalar sig på ett sätt som ger en bild av just detta.  Vad menar aktiebolagets direktör egentligen ?

Libris tänker så här

Så här uttrycks det i citat i Världen idag:

 • Vi vill inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer, säger förlagschefen Jennie Sjöström.”
 • “Lagstiftningen gentemot homosexualitet har förändrats, forskningen om homosexualitet har visat att homosexualitet är medfött, och kyrkan har genom alla tider tagit upp frågor till samtal för att sätta i ett bibliskt och samtida sammanhang, säger Jennie Sjöström, VD och förlagschef på Libris.”
 • Nu är det hög tid att vi samtalar om homosexualitet, säger hon.
 • Vi vill inbjuda troende kristna och församlingar till att omförhandla sin syn på samkönade relationer, till en bejakande riktning. Vi vill genom våra böcker vara en hjälp till att skapa kärleksfulla och öppna församlingar som inte tystnar inför svåra frågor när det handlar om människors möjlighet att få vara med i en församling – som sig själv, säger Sjöström

Litet försök till analys

1. “Troende kristna” och församlingar inbjuds Omförhandla sin syn på samkörande relationer.

Omförhandla Er syn på Bibelns ord och budskap säger den verkställande direktören i aktiebolaget Libris. Svensk lag har ändrats därför behövs förhandling. Då är det väl för församlingen att följa direktörens imperativ och hitta ett bra förhandlingsbord

Yttrandet kommer inte från en språkligt ovan person, utan från en förlags vd. Det kan därför inte anses vara en felskrivning eller slarvigt ordval när “Omförhandling” används som begrepp.

Först styr Libris vd fram till sin uttänkta målgrupp med följande uppseendeväckande målobjekt; “Troende kristna och församlingar” Kan man vara icke-troende kristen? Kan man vara Otroende kristen? Eller är man då inte Otroende?  Det verkar vara så att formuleringen är styrande förstärkningsord. För att använda Orwells lekfulla grammatik ett slags “plusord“(eller kanske det Orwell skrev som dubbel plusord). Ett ord som ger en större tyngd åt nästa ord: OMFÖRHANDLA. “Troende kristna” inbjuds till en omförhandling av sin syn på relationer utifrån församlingens och den troendes läsning av Bibeln,

Den som grundar sitt liv på bibeln möter en värld som ser annorlunda ut än den som Petrus, Paulus och Jesus mötte. Visst är det så. Men det finns också stora likheter med de förhållande som enskilda människor och församlingar levde under och som Paulus med kraft och tydlighet behandlade i sina brev.  Ordet OMFÖRHANDLA är rätt uppseendeväckande där underförstått, men tydligt klargör att direktören vill att den troende skall i en “förhandling” ändra sin ståndpunkt vid en läsning av Bibeln. Den verkställande direktören i ett aktiebolag marknadsför sin egen teologiska åsikt. Den måste ju stå i linje med den som direktörens arbetsgivare har. (Libris) Ingen vd driver en linje i direkt motsats till vad som ägarnas vilja. Så behovet av OMFÖRHANDLING måste anses stå för Libris ägares värdering av våra nuvarande  “Troende kristna”. Det går inte att komma ifrån att såväl orden, som den ekonomiska satsningen med utgivningen av böckerna, är kopplas till en ideologisk ambition som uttrycks  av direktören

Det Paulus skrev om människor gällde i den kontexten men inte i vår. Eller hur menar bolaget.

Omförhandling och svensk lag och forskning

Förvillande målkonflikter

Direktören anför att svensk lag ändrats. Det ger förlaget skäl till att agera för att Bibelsynen bör omförhandlas. Att tolkningen av evangeliet bör anpassas utifrån riksdagens beslut i sociala, juridiska och etiska frågor. Det är häpnadsväckande men inte särskilt förvånande i en kontext där kristen tro ses en slags riktlinje som kan ge samhällsutvecklingen en positiv klangbotten. I samhällen där den religiösa eller kristna läran underordnats statsmakternas dagspolitik har det inte sällan medfört oändligt elände. Man kan inte tjäna två herrar liksom…

Direktören öppnar på inget sätt för en förutsättningslös “omförhandling”. Hon skriver i “bejakande” riktning. Dvs utifrån den grundsyn hon har för läsning av Bibelordet.

Hög tid för samtal

Libris anger med ett slags imperativ att det är “HÖG TID” för samtala om homosexualitet, Det är rätt märkligt att bokutgivaren inte tyckts ha sett något av den inomkyrkliga och tomkyrklia debatt som förekommit i just detta ämnet. Det handlar om signifikanta mediala flöden i kristen och kommersiell media. Debatt om väjningsregler för präster, debatt om statsministerns synpunkt om arbetsbefrielser för präster som vill förankra giftermålets status i Guds ord. Debatt om enkönade äktenskap i Equmeniakyrkan, pingspastorernas gemensamma tankeutspel. Stefans Svärds blogg mm i en väldigt stor omfattning. Men nu har Libris kommit på att det är HÖG TID. Min känsla när jag läser förlages yttranden är att man tycker det är hög tid att kyrkorna ÄNDRAR sin syn. Inte att fördjupa sin syn i en förankring i tron. Dvs att ett öppet förhållningssätt skulle kunna bli att inga kyrkor alls viger enkönade par? Det tycks inte finnas som ett ens möjligt handlingsalternativ.

En klassisk kristen dialog måste möta människor med en öppen famn med gemenskap och medmänsklig kärlek och värme. Kyrkor och församlingar är ingen sammanslutning för de perfekta. Kyrkan är en famns för de som misslyckats. De som kämpar. De som är ensamma De som känner sig utanför. De som mist sitt hopp. Kristus finns där för dem oaktat vilken del av personligheten som smärtar eller som längtar efter att bejakas.

Men det innebär aldrig att EVANGELIET kan OMFÖRHANDLAS.

Däremot inbjuder evangeliet till OMVÄNDELSE och EFTERFÖLJD. Inte efterföljd till det politiskt och socialt just nu korrekta. Nej efterföljd efter honom som gav sitt liv för oss. Hans väg är inte den breda. Inte den som ger bifall i SVT eller på facebook. Hans väg är den enda vägen som man inte behöver omförhandla men bejaka. Kärlekens väg.

Och vad säger Paulus

I Romarbrevet 12 skriver aposteln så här till Romarna och det torde gälla oss i Sverige också:

 Andlig gudstjänst
“Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

lg

En reaktion på “Böcker och argument från förlaget Libris. Equmeniakyrkans närstående…

 1. Bra LG. Librischefens argumentation är bra knepig. Och dessutom full med osanningar. Vilket vi kan få anledning att återkomma till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.