Equmeniakyrkan och dess Teologiska högskola hittar nya marknader; tro utan gudstro? Kan det vara så? Läs och begrunda.(del 1 av 2)

Teologiska högskolan THS är Equmeniakyrkans verksamhet. Tillika en akademisk institution. I juli redovisade THS  (utifrån en artikel i Sändaren 6/7 2017) sin ambition att ta bort ordet Teologi ur namnet. En tanke var att använda det av skolan inregistrerade namnet “Högskolan i Stockholm AB”. Begreppet teologi i rubriken kan anses som stötande för studenter som läser andra delar av högskolans kurser. Vår kyrkostyrelse har tyckt att tankarna verkar bra. Läran om Gud kan anses stötande anser Equmeniakyrkans egen högskola!! Ja jo,,,,Linjer med studenter som inte har en tro vill inte förknippas med teologin. Så anför kyrkan!

Men nu har det framkommit en del uppgifter om THS arbete helt i linje med skolans tidigare “tänk”. EFK pastorn och författaren Stefan Svärd har analyserat en utbildning/seminarium som THS erbjuder. Hans slutsats är att skolan marknadsför ateism och antiteism.

Stefans Swärd

http://www.varldenidag.se/nyheter/skarp-kritik-mot-ths-en-form-av-ateism/repqiB!bRzRI3gpRhrEfBtvIXROVg/

Svärds genomgång av upplägget och de medverkande ger än mer skäl till förundran över vad skolan och Equmeniakyrkan ägnar kraft, ekonomi och tid åt. Vilken målsättning vår kyrka kan ha blir alltmer oklart och verkar främmande för dem som förväntat sig en klassisk kristen tro.

Medverkande på utbildningen är välkända i den icke kristna ide´världen. Ja inte bara i icke kristen utan dess motsats.

Professor Kazen på THS marknadsför skolans tankar så här:

-“Frågan om huruvida THS står för tron på en personlig Gud eller om det går att vara kristen utan att tro på det övernaturliga, anser Thomas Kazen vara fel ställd.”

-“THS ägnar sig inte åt någon renlärighetscensur. Inte heller föreskriver vi hur studenternas gudsbilder ska se ut. Vi lever inte i en auktoritär medeltid. Som lärare kan jag till exempel försöka hjälpa studenter att förstå hur det kommer sig att människors gudsbilder kan se så olika ut och hur skillnader kan överbryggas.” (Kazen i Världen idag)

XP media har också upptäckt Equmeniakyrkans teologiska högskola och dess utbud. Så här skriver de:

Gudlöst nätverk promotas av Teologiska Högskolan i Stockholm!

“Gudlöst nätverk promotas av kyrkans teologer”. Kan det vara så? Ja utifrån deltagarna i det annonserade seminariet är det inte svårt att upptäcka frukten av dessa tankar och ambitioner.

Nätverket Kristen bortom Gud anordnar icke utan stolhet ett antal andakter i Sabbatsbergskyrkan Stockholm (Sv K). Andakter utan Gud men i kyrkan och i kyrklig form. Detta nätverk med sitt specifika budskap anser THS att man vill ge utrymme inom sitt utbud. Dessa marknadsförs i nedanstående länk:

 • https://kristenbortomgud.se/mandagsandakter/

Thomas Kazen Professor THS

Thomas Kazen är professor vid THS och en av huvudansvariga för vår kyrkas pastors-, predikant- och diakonutbildningars teologiska grund. Hans ämne benämnes “Bibelvetenskap”.

I ett föredrag i nedanstående länk tydliggörs vissa av hans centrala värderingar och slutsatser. Han är vår kyrkans ledande utbildare( Kazen)  Läs texten och hans framställning noga som finns i länken här:

http://www.academia.edu/7476757/Vad_betyder_Jesus_idag

 

Klassisk baptist uppmanar sina läsare att bli läsare och noga läsa igenom och begrunda vad vår kyrkas utbildare vill förmedla till våra pastorer och förkunnare. Hur ser vi på under, helande, andeutdrivande och Jesus agerande utifrån det som med dagens vetenskapliga kontext skulle kunna sägas vara övernaturligt???Känns innehållet igen utifrån samfundets historia och tradition eller i förhållande till Din egen bibeltro som “läsare”? Det kan kanske ses som en slump att nedanstående arrangemang sker inom ramen för THS. Eller? Som en del av en ideologisk tankelinje till utveckling av en vetenskaplig religion där det gudomliga inte möter det jordiska på annat sätt än genom emotioner.

Här under finns THS inbjudan till konferensen bortom det övernaturliga. Läs gärna THS hemsida. Läs gärna följande material från Sändaren:

http://www.sandaren.se/nyhet/ths-vill-byta-namn

Länken till den seminarieinbjudan Stefan Swärd valde att kommentera:

http://www.ths.se/content/konferens-bortom-det-övernaturliga

LG

 

 

 

 

10 reaktion på “Equmeniakyrkan och dess Teologiska högskola hittar nya marknader; tro utan gudstro? Kan det vara så? Läs och begrunda.(del 1 av 2)

 1. Thomas Kazen är rätt kass som både teolog och historiker, mest därför att han verkar helt blind för sina givna antaganden som formar all teoribildning. Djupt styrd av sin hängivna otro vägrar han erkänna evangeliets äkthet och underkänner i sann bibelkritisk anda alla övernaturliga ingrepp och existenser. En tragisk person egentligen, den ateistiske teologiprofessorn som är satt att forma morgondagens pastorer på uppdrag av Equmeniakyrkan.

  Teologiska Högskolan är mest stolt över sin frihet från tro, för sin vetenskapliga status och frihet från konfessionella urkunder. All inblandning av kristet lärjungaskap i skolans utformning kommer i deras ögon att sänka skolans status. Och därmed har THS spelat ut sin funktion i ett frikyrkosamfund.

  Sälj skräpet och låt dem hänge sig åt sin otro! Satsa resurserna istället på att forma trosstarka pastorer och kristet lärjungaskap! Men det är såklart ingen realistisk önskan om ett samfund så genomsyrat av otrosdogmer och anpassning till världens tänkesätt som Equmeniakyrkan.

 2. Precis huvudet på spiken Thomas ! Tyvärr har du rätt i att inget kommer att ändras. Tvärtom kommer det säkert bara komma mer otro och världslig förvandling från equmeniakyrkan och ths. Därför att ingen i stort sätt bryr sig. Varken personer i ledande ställning eller en större mängd kyrkomedlemmar. Tror inte det går att vända skutan. Om man inte vill vara med på seglatsen så får man på något sätt lämna båten.

 3. Älskade vänner som bloggar och kommenterar,

  Jag undviker bloggosfären men ibland blir man indragen och kan inte undvika. Jag vet inte vilka ni är, jag känner er inte, och när jag läser kommentarerna baxnar jag och vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag har aldrig hört sådana påståenden om mig och är inte van vid att människor som kallar sig kristna svingar anklagelser och okvädesord hejdlöst omkring sig. Hela den här debatten framstår närmast surrealistisk för mig. Jag vet inte heller om det är någon som helst idé att försöka ta till orda och nyansera eftersom vad jag sett hittills oftast handlar om att rycka ut meningar ur olika sammanhang utan någon vilja att försöka förstå andra perspektiv än de egna. Om ni så avskyr Equmeniakyrkan och THS som det låter som kan ni väl lämna dem i fred. Om inte så vore det väl bättre att försöka föra ett vänligt och respektfullt samtal. Jag har svårt att begripa det här sättet att försöka kommunicera. Jag tycker det är en storm i ett vattenglas.

  Lite fakta: ett nätverk av människor som av olika anledningar har svårt att omfatta en teistisk tro har frågat THS om att samarrangera en workshop. Jag hör inte till det nätverket men blev ombedd att ha ett inlägg i sammanhanget. Jag skriver inte under på alla nätverkets formuleringar men har respekt för människor som ägnar sig åt både religiöst och intellektuellt sökande. THS har massvis av konferenser, workshops och samtal, år efter år, och syftet med sådana i en högskolemiljö är aldrig att övertyga människor om att de ska tro eller tänka på ett visst sätt utan att tänka själva. Ibland kan det vara kontroversiella ämnen. Ibland kan medverkande vara konservativa, ibland liberala, och de kan representera olika religioner eller vara ateister.

  Det här är en workshop för respektfulla samtal. Eftersom intervjun från Världen Idag citeras så kanske jag kan få hänvisa till några saker i intervjun som bloggen hoppar över. Till exempel att workshopen inte är främst riktad till studenter. Detta är alltså inget utbildningsmoment, ingen kurs, utan en av många öppna forum för samtal. Bloggen kapar mitt svar på frågan som jag i telefon uppfattade som en fråga om THS tror på en personlig Gud. Jag försökte förklara att en institution inte kan tro, det kan bara levande människor och jag säger att de flesta människor på THS, lärare och studenter, antagligen tror på en personlig Gud. Jag försöker också förklara att teologiutbildningen (som är öppen för alla) integreras med pastoralt formerande moment (för pastors- och prästkandidater från olika kyrkor). En pastors utbildning är på så vis sammanhållen och inte ”sekulariserad”.

  Jag är ingen ateist! Det är det dummaste jag hört sen jag ordinerades – eller kanske sen jag döptes, eller kanske sen jag föddes. Jag är kristen MED Gud, inte utan. Men gudstro och gudsbilder kan röra sig på olika abstraktionsnivåer. Mitt bidrag till workshopen kommer att handla om varför och hur ett personligt förhållningssätt till det gudomliga är både naturligt för människan och funktionellt. Men jag tänker inte försöka förklara detta ytterligare här i ett kommentarfält, för jag misstänker att folk bara fortsätter att rycka loss meningar och anklaga mig och andra för allt möjligt utan grund.

  Och så är det onödigt att överdriva min roll. Jag är inte Equmeniakyrkans ledande utbildare. Vad gäller föredraget som länkas till så hör det, som allting annat, till ett sammanhang. En religionsdialog mellan en kristen, en jude och en muslim, på judiska muséet. Där handlade frågan för mig om att hitta minsta gemensamma nämnare där man kanske kan börja ett samtal. THS har många, många goda lärare som representerar en stor bredd av teologier och livsåskådningar. Många medverkar vid skolans öppna gudstjänster på tisdagar. Det går bra att vara med. Jag predikade där senast för två veckor sedan. Somliga håller inte alltid med om min teologi, men på THS lär vi oss samtala och respektera varann. Och jag har faktiskt aldrig hört någon kalla mig för ateist eller ifrågasätta min fromhet.

  I kommentarfältet kallar någon mig för en tragisk person. Det är ju tråkigt, för jag känner mig inte sådan, utan faktiskt ganska glad. Däremot kan jag tycka det är tragiskt med alla de hätska utfall som en liten workshop på THS utlöser och alla de påståenden som görs i denna och andra bloggar med ett tonfall som börjar närma sig näthat. Det känns inte som att de som höjer sina röster på det här sättet är lyckliga människor. Jag ber för er.

  Eftersom jag inte är någon bloggmänniska och inte har tid att ägna mig åt bloggosfären så blir detta mitt enda inlägg. Men den som möjligen är intresserad av verklig kommunikation är självklart välkommen att kontakta mig.

  Thomas Kazen

  PS. Frågan om THS namn är också en storm i ett vattenglas. Den teologiska utbildningen kommer fortsätta heta THS. Det handlar om ett övergripande namn för de olika utbildningar THS har, i nuläget teologi och mänskliga rättigheter, i framtiden kanske fler. Tänk själva: hur lätt skulle det vara att få anställning som läkare om man har examensbevis från Kungliga Musikhögskolan, även om Musikhögskolan skulle råka driva en läkarlinje? Så kan det vara för folk som har examen i mänskliga rättigheter från Teologiska högskolan. Har man flera ämnesområden är det bra med ett paraplynamn för samtliga. Det är ingen som vill ta bort namnet Teologiska högskolan från den teologiska utbildningen. Det här är bara ett av många exempel där det känns som att högljudda kritiker inte ens är intresserade av att försöka förstå utan bara vill hitta saker att kritisera.

 4. Välkommen till Klassisk Baptism, Thomas Kazen!

  Det är ju bra att du bekänner dig som icke-ateist. Man kan ju rimligen tycka att det är ett minimikrav för en pastor. Men samtidigt är du snabb att kasta in en brasklapp om ”abstraktionsnivåer” på gudstro och gudsbilder vilket genast gör bilden mer dimmig. De flesta människor har ganska lätt att svara på frågan om de tror på en personlig Gud eller inte eller bara har en famlande tro på någon slags högre kraft i universum. Men det är ju faktiskt lite svårt utifrån dina egna texter att förstå om du tror på kristendomens levande personlige Gud eller om du har någon annan mer diffus ”abstraktionsnivå”. Till exempel det du själv beskriver i vissa texter, en tro på det gudomliga som en produkt av evolutionen. En livslögn och illusion om man så vill, men ändå funktionellt att använda sig av eftersom vårt inre av en slump blivit format med ett sådant behov.

  Det som däremot inte alls är svårt att påvisa, det är ditt konsekventa förnekande av Jesus gudomlighet. Jesus Kristus, grundare och kriterium för all kristendom, klär du av all gudomlighet och hävdar att man genom vetenskaplig forskning kan särskilja den ”äkta Jesus”(den rent mänskliga) från den påhittade och mytologiska Jesus(den gudomlige, Guds Son). Det är naturligtvis rent nonsens eftersom alla dessa gränser faller tillbaka direkt på ditt eget val av tro. Det historiska källmaterial som finns är allt för klent för att någonsin kunna falsifiera något som Jesus sa eller gjorde från annat som kan visas vara sant. Och vetenskaplig forskning kan aldrig någonsin påvisa några historiska övernaturligheter, även om de inträffat. Så allt landar ner i vad man som forskare väljer att tro. Och du har valt vägen att förneka Jesus gudom, övernaturlighet och allt detta som utgör den grundläggande kärnan och grundbudskapet i evangelisk kristendom.

  Därför är du också helt olämplig att finnas som ledande lärare och formare av kristna pastorer på en skola med ett frikyrkosamfund som huvudman som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Och där anledningen till att skolan startats är att man ville forma kristna ledare, lärjungar och efterföljare som med sanningslidelse försöker följa sin älskade Mästare och Herre Jesus i ord och handling.

  Det är för att skolan rört sig så långt bort från sitt ursprung som vi säger; Sälj skräpet och låt skolan få hänge sig åt sina fina akademiska ambitioner. Samla poäng och meriter i statens ögon. Och bli befriade från alla gamla bojor av konfessionella trosuppfattningar och andra suspekta gammaldags företeelser. Låt det bli en högstående akademisk miljö, uppbyggd på metafysiskt naturalistiska vetenskapliga premisser så kan ni få sitta där och hyvla bort så mycket trovärdighet från bibelordet som ni bara orkar och ersätta det med modernt gångbara filosofier och tankegångar. Vad är väl Jesus Kristus mot Mänskliga Rättigheter, det är nya tider nu.

  Thomas Forslin

 5. Först vill jag tacka Thomas Kazen för den fina ingången i kommentaren: “Älskade vänner!” För det är ju vi vill vara i förhållande till varandra- Vänner kan älska och samtidigt ha olika uppfattningar. Men också drivas av en ambition av att försöka förstå andras åsikter och bli förstådd för egna.
  När jag läser orden här drar jag en rad olika slutsatser. De grundas för min del på min personlighet, livsgärning, erfarenheter av yrkesliv och kyrka och tro.Som baptist sedan ca 45 år går inte de åren bara förbi utan påverkan av min tro och vad som händer i samhället och församling.
  Jag kallar mig “läsare”. Det är en fint namn. De första i min församling som starta 1898 kallades läsare och deras lokal “läsarknuten.” Bibelläsning bön och gemenskap var deras “grej”. För det fick de utstå mycket och deras liv hälsa och utkomst stod på spel.
  Nu är det andra förutsättningar självfallet men inte mindre komplicerat att leva och verka som kristen.
  När jag läser orden här ovan läser jag det som icke vetenskapsman och som icke teolog. Men livslång yrkeserfarenhet av socialt arbete och social interaktion och kommunikation ger en del i bagaget. Till sorg och glädje lite i olika lägen.
  Thomas Kazen är rejält störd ja nästan kränkt. Jag tror faktiskt inte den andre Thomas önskade det. Men jag ser hur två olika tankesystem möts. Det ena med vetenskap som grund. Det andra med vetenskap som en del men med en övervägande stor andel “tro” utifrån det vetenskapligt svåra begreppet: Klassisk kristen tro,
  För min del har jag absolut inte läst alla Kazens kanske 1000 sidor vetenskaplig text utifrån teologisk dokumenterad yrkesskicklighet. Det är bara att buga.
  Det som faktiskt är obegripligt i alla fall för en baptistisk läsare är Kazens exponering av sin övertygelse.
  Hela den diskussion som finns skymten av här kunde läggas åt sidan för ett teologiskt jättekalas och ömsesidiga glädjerop om språk och dess substans kunde bli mer konkret.Det är inte många punkter som behöver hanteras men enormt basala frågor:

  – Tror professorn att Jesus föddes genom ett ingripande från Skaparen själv i en oskuld vid namn Maria. Att det är en fakticitet och inte utryck för något annat.
  – Tror professorn på att Jesus uppstod fysiskt igen från de döda och därefter lämnade den jordiska kroppens boning till något annat
  -Tror professorn på att Jesu iv och död var en del av en frälsningsplan från Gud där Jesus bar vår synd för att vi skulle få bli fria. Dvs Gud offrade sig själv sin egen son för vår skull.
  – Var inte dialogen trovärdig mellan Fader och Sonen utifrån Mat. 26:39
  “Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: “Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.”
  – Tror inte professorn att Jesus de facto botade sjuka, uppväckte döda drev ut onda andar, gick på vattnet vid ett tillfälle osv
  Om Jesus var Gud och en del av det som teologer kallar treenigheten borde det inte vara orimligt att det som skedde skedde.
  Och än idag sker faktiskt under där bön ger svar. Där sjuka blir helade på ett förunderligt sätt. Så Guds ande verkar idag mycket konkret.

  Så länge det finns oklarheter kring ganska viktiga delar grundat på ett enkelt ställningstagande kring det som kallas den apostoliska trosbekännelsen så länge uppstår förvirring kring andra delar av kommunikationen antingen i fragment eller i helhet.

  Förr var det självklart att alla präster och pastorer ställde upp till fullo bakom denna bekännelse. Men jag hörde nyligen om en erfarenhet från en pastor där kollegor mimade till vissa delar av texten i bekännelsen då de inte gillade det och den egna Gudsbilden var en annan.

  Sen kommer orden in. Ordens värde som förändras eller ruckas. Det är inte ovanligt i alla sociala sammanhang. Som Forslin noterade i sin text fanns det ett förstärkning/försvagningsbegrepp med i Kazens stångpunkter som direkt öppnar för nya frågor och tolkningar.
  När jag läser Thomasorden (professorns och Göteborgarens) får jag en annan tanke. Kanske fånig kanske harmlös men kanske med en lärdom i bagaget.
  När man ser sig själv i spegeln kan man ju se den bild man nästan alltid ser men med vissa variationer dag för tid. När en annan person ser min egen spegelbild och speglar den bilden tillbaka kan det vara en betydande differens i av vad vi upplever att vi ser. Det Thomas F ser och rätt drastiskt speglar känns nästan pejorativt för Thomas K. Bilderna av vad man ser är rätt för var person men en nyhet för den som trodde att hen sände något annat. Den erfarenheten kan anses som rätt klassisk i relationsbearbetning. Kanske kan den bidraga till utveckling mot en djupare förståelse för hur en vetenskapsman ord kan signalera något som uppenbart förvånar sändaren helt.
  Här kan vår dialog förbättras. Ingen fd. baptist eller f.d.missionsförbundare önskar ha bibellärare som inte ställer upp på vår gemensamma bekännelse. Jag utgår från att Thomas Kazen gör det och vädjar om en mycket större tydlighet. Den inger mer tillit än många ord och meningar.
  Allt gott. Nåd frid och arbetsglädje (Nils Kahlrots begrepp en gång i tiden)
  Lars Göran Berg

 6. I ett inlägg i Dagen är Thomas K tydlig med att Jesus inte är Gud: http://www.dagen.se/debatt/jesu-dod-var-inget-offer-utan-en-avrattning-1.104099

  Bibeln är mycket kategorisk i denna fråga. Nu undrar jag hur Thomas K ställer sig till följande bibelord?

  1 Joh 4:1-3
  Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, 3men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen.

  Jag ställer frågan i detta forum – trots Thomas Kazens önskan om “verklig kommunikation”, i betydelsen att höra av sig direkt till honom – eftersom jag kan tänka mig att det är många fler som har samma undran.

 7. Bo! Tack för Dina synpunkter. Jag känner väl till inlägget från Dagen som Kazen skrev. Det är ju väldigt intressant för det innehåller olika delar. Dels en ganska expressiv kommentar kring en kritisk granskning av kyrkoledare Camnerins bok. En slags liberalteologisk proklamation men till det yttre en resonerande artikelsamling i dialogform. Avtrycken som refererades liknar Kazens åsikter.
  Vissa avtryck av THS -profilens värderingar är ju väldigt tydliga och behöver egentligen inte kommenteras. Men om man hamnar rakt ned i enstaka delar kan det vara svårt att se metodiken. Den tydligaste är att ordens substans förändras.
  En annan teknik är när han ikläder sig lärarens uniform och förklarar hur de studerande läsarna inte begriper. Kazen skrev i den inlaga Du refererade till: “det bara finns ett sätt att finna mening och relevans i Jesus död, då har man läst sitt Nya testamente dåligt.”
  Ett annat exempel: “Det hör till den kristna kyrkans högst klassiska tradition att ständigt söka samtidsrelevanta tolkningar av texterna, traditionen och tron. Hur gör man det i en tid när djuroffer är närmast obegripliga och referensramarna fulla av missuppfattningar? På vilka sätt kan Jesus död bli meningsfull för människor idag i ljuset av hans liv, verksamhet och gudsrikesvision? Utan samtidsrelevans, inget evangelium. Så har det alltid varit. Teologer hjälps åt att söka nya svar.”

  Offertanken och djuroffer lyfts fram.Slaktades Jesus? Offrade Gud sin son? Och var JesusGud? Inom andra kyrkotraditioner såsom inom den stora katolska såväl den romerska som den östliga finns ståndpunkter om offer. Där finns det dock inte så tydliga teologiska avtryck som delar Kazens bild på att Jesus genom den död han gick fick uppstå fysiskt. Med texten från Bibeln om Jesus ord till sin Far avseende Jesus önskan att slippa den sista jordiska väg han gick. Dvs det är i texten uppenbart att Jesus i den gudomliga dialogen mellan Far och Son var händelserna kända. Kazens politisering och samtida kontext anpassning gör att han hamnar utanför den klassiskt kristna tron.

  Han gör det skickligt tekniskt eftersom hans uttryck innehåller förändringar i ordens verkningsfulla substans. Thomas Forsling lyfter fram ett enkelt tydligt underlag se inlägg här. Begreppet Gud som Kazen faktiskt tror på använder han men då med ett prefix eller tilläggs styrande ord. I detta fall begreppet Gud kopplas med “abstraktionsnivåer”. Så här skriver THS professorn alldeles nyligen; ag är ingen ateist! Det är det dummaste jag hört sen jag ordinerades – eller kanske sen jag döptes, eller kanske sen jag föddes. Jag är kristen MED Gud, inte utan. Men gudstro och gudsbilder kan röra sig på olika abstraktionsnivåer”.
  För min del är jag faktiskt övertygad om att Kazen är uppriktig; han har en Gudstro. Men den kanske inte ser ut som min, kanske inte som den som kan kallas klassisk kristen eller den som beskrivs av missionsförbundets och baptistsamfundets historiska spår och proklamationer. Läste tex nyligen en gammal skrift från 1960 talet : Vad är och vill baptismen. Den skulle nog aldrig kunna presenteras som en produkt från THS teologer. Tyvärr./LG

 8. Diskussioner av detta slag blir lätt “akademiska” i betydelsen teoretiska och svävande, när grundfrågan egentligen är om det finns något som är odiskutabelt, objektivt rätt och därmed något som är odiskutabelt, objektivt fel! Helt enkelt om det finns något som är som det är, oavsett våra föreställningar och vanföreställningar.

  För att konkretisera det hela så kan vi återgå till 1 Joh. där det i 4:2-3 står:
  “Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, 3men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen.”

  I 1 Joh. 2:22-23 kan vi läsa:
  “Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern.”

  Enligt dessa bibelord kan man inte vara kristen om man inte erkänner att Jesus är Kristus, dvs. Gud själv i mänsklig gestalt. Detta understryks också i det bokverk – den gamla Studiebibeln i fem band – som har Thoralf Gilbrant som ansvarig redaktör. Ett annat aktat namn i redaktionen för verket är Bertil Gärtner (teol. dr.).
  I kommentaren till 1 Joh. 2:22 kan man bland annat läsa: “Att förneka att Jesus är Kristus är den stora lögnen.”, samt “Ingen kan visa sin villolära tydligare än den som förnekar att Jesus är Kristus.”

  Så har vi nu här två aktade namn som påstår att grunden för att kunna kalla sig kristen är att man bekänner Jesu gudom.

  Vi har även en nutida teolog, tillika professor i bibelvetenskap – Thomas Kazen – som påstår att Jesus inte är Gud.

  Dess två ståndpunkter är totalt oförenliga! För att dra de slutsatserna behöver man inte vara högutbildad akademiker. Det räcker med att använda sitt högst ordinära förnuft.

  Nu är det Thomas Kazen som får klä skott för mycket i denna debatt, men det behöver påpekas att han inte på något sätt är ensam om sina ståndpunkter. Tvärtom befinner han sig i en teologisk strömning som brer ut sig på bred front inom kristenheten.

  Men Thomas K har stuckit ut hakan och offentliggjort sin syn på Jesus, vilket vi egentligen får vara tacksamma för.
  Då har denna strömning kommit upp till ytan på ett helt annat sätt än den annars hade gjort. Därmed har vi vanliga icke-teologer nu en chans att läsa, bedöma och ta ställning till om detta är något som stämmer med Bibeln.

  Med tanke på den motsättning jag tagit upp mellan de tidigare teologerna och den nuvarande, så uppstår frågan:

  Har vi tidigare levt i villfarelse om vad sann kristendom egentligen är, men har nu – tack vare den senaste forskningen om den historiske Jesus (The Third Quest, googla gärna på det) – äntligen fått veta hur det egentligen förhåller sig?
  I så fall innebär det att både Thoralf Gilbrant och Bertil Gärtner var villolärare som korrumperade kristenheten. Båda hade ett gott anseende och därför ett stort inflytande på kristenheten.

  Eller är det så att dess två herrar hade rätt?
  I så fall är den teologiska strömning som Thomas Kazen står för en villfarelse som leder till fördärv för kristenheten, vilket i sin tur innebär att Thomas K och hans meningsfränder är villolärare.

  Dessa två slutsatser är de enda jag kan komma fram till. Om någon – gärna Thomas Kazen – kan förena dessa ståndpunkter, så är jag den förste att vilja ta del av det.

  Nu är det upp till var och en att själv tillämpa Guds uppmaning i 1 Tess 5:21-22:
  “,men pröva allt. Ta vara på det som är bra, 22och avhåll er från allt slags ont.”

 9. BO! Tack för dina tankar. Blir plötsligt lte osäker för nu rör vi oss på mycket djupt vatten och det är oerhört viktigt att vi har rätt underlag.
  Kazen är ju enligt hans egen text (som jag upplever att han skriver) tveksam till Jesu under Det var en slags åtgärd utifrån tid och kontext osv.
  men har han direkt förnekat Jesus som en del av treeningheten dvs Jesu gudomlighet? Den utsagan måste ju vara tydlig och klar. Har Du sett den???/LG

 10. Samtliga citat i denna kommentar är hämtade från Thomas Kazens föredrag på Judiska museét i Stockholm 130910, http://www.academia.edu/7476757/Vad_betyder_Jesus_idag.

  Jag rekommenderar var och en att ta sig tid att noga läsa igenom hela detta föredrag och bilda sig en egen uppfattning!

  På sidan 2, i nedersta hela stycket i ovanstående länk, skriver Thomas Kazen bl.a.:
  “När Jesus talar om människosonen så menar han – såvitt jag begriper – att gudsriket faktiskt tar form i samhället genom hans och anhängarnas verksamhet. Detta kommer senare att tolkas individualistiskt, som att Jesus ska återvända och kopplas till föreställningar om jordens undergång. Allt detta är efterkonstruktion.”

  På sid 3 i nedersta hela stycket står bl.a. följande:
  “Redan tidigt i historien kom närheten till Gud att utvecklas till en motsvarande närhet till Jesusgestalten, ett känslomässigt ”älskande” av en inre Jesus, som faktiskt inte har någon motsvarighet i Jesushistorien.”

  Texten i nästföljande stycke lyder:
  “Det har alltid funnits en spänning mellan att å ena sidan fortsätta leva ut Jesus gudsrikesvision i praktisk handling, som del av rörelsen, i en slags kollektiv identitet, och å andra sidan fokusera på Jesus som individuell hjältefigur och messiansk frälsargestalt. Man säger ibland att Jesus förkunnade gudsriket men kyrkan kom att förkunna Jesus. Hans person kom med tiden att ersätta hans budskap. Fokus förskjuts alltså från sak till person. Och personen blir gudomliggjord.”

  Citat ur andra stycket på sidan 4:
  “I försöken att beskriva denna upplevelse tog man till stora ord: Gud uppenbarade all sin fullhet i Jesus. Vad kunde man säga annat än att Jesus liv och martyrium visade på Guds väsen och vilja? Inte heller denna typ av uttryck är från början ontologiska – men med tiden blev de det. Och istället för fokus på gudsriket som manifesteras i Jesus liv och fortsätter att förverkligas i de kristnas, så försköts fokus till Jesus som gudomligt väsen.”

  Jag rekommenderar att detta citat från det allra sista stycket på sid 5 skall läsas särskilt noga och eftertänksamt:
  “Vad som återstår är kanske att be om ursäkt för att vi kristna komplicerat bilden av Jesus alldeles i onödan. Vi kommer nog alltid att uppfatta något gudomligt över Jesus och gudsrikesdrömmen – men behöver förklaringen vara krångligare än att vi i Jesus liv anar meningen med livet, universum och allting? För de flesta kristna är det nog så och de abstrakta filosofiska modeller som imploderar i sitt eget snömos klarar vi oss utan.”

  Jag kan inte se något annat än att “summan av” Thomas Kazens föredrag ger vid handen att han inte tror på Jesu gudomlighet. Med tanke på det sista citatet så är det svårt att dra någon annan slutsats, eftersom Thomas Kazens egen uppfattning – om inte förr – framgår i det citatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.