Jerusalems oroligheter, hur kan de förstås?

Oroligheterna kring och på tempelberget är påfallande och skrämmande.

Har sett flera olika inlägg i svensk debatt där sk Palestinavänner demonstrerat mot att Israel påstås ha stängt tillträdet till det som kallas Tempelberget. Det berg på vilket det första judiska templet en gång var placerat. Vad har då skett?  Jo Israels regering har av säkerhetsskäl satt till metalldetektorer för att få kontroll så att vapen inte kan tas med till de muslimska helgedomarna på berget. Vapen som kan användas mot judar, muslimer och kristna besökare, Det har ju hänt flera gånger att vapen faktiskt smugglats dit. Nu senast efter det att några av Israels poliser kallt mördades invid muslimernas heliga byggnad.

Palestina aktivisternas utsaga om att Israel förbjudet tillträde till byggnaderna och området ja det är ett påstående som helt enkelt inte är sant. Det är uppenbar lögn.

Inbjudan och affisch som kallar människor till möte. Är det en sanning eller inte? Har någon stängt Al-Aqsa? Har någon förhindrat någon att komma dit?

Jag minns mina egna besök på berget. För flera år sedan fick jag som kristen och turist inte komma upp på berget utan säkerhetskontroll liknande den som idag genomförs på varje större flygplats. För oss gällde inget besök utan kontroll, Ingen muslim eller kristen eller judiskt troende förhindrades med de nya detektorerna besöka området. Nu skulle alla oavsett religion. säkras på likartat sätt.

Men varför blev det så oroligt? Varför så mycket bråk för att få skydda oskyldiga oaktat deras tro? I Saudi, det mest kända muslimska landet med extrem islamisk tro används detektorer. Där protesteras det inte. Ett land som stöd till all världens terrorister skyddar sina moskéer med likadana skyddsanordningar.

Min personliga åsikt är att det inte enbart handlar om politik. Bilden från en svensk inbjudan till demonstrationer visar på hur muslimska grupper för fram en uppenbar lögn till grund för demonstrationen. Nej det som sker är en annan slags kraftmätning mellan sanningens Ande och andra andemakter. Krafter som hela tiden möts med olika intensitet och förutsagts av profeter i skriften och av Jesus och hans apostlar. Visst finns det politik i Israel som kan ifrågasättas som bra eller olämplig. Men de yttringar vi här kan se bär sitt tydliga budskap från en andlig kamp i den heliga staden.

Jag har med sorg tagit del av den ensidiga bild av Israel och den palestinska konflikten som Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan utvecklat. I opioninsspalten i Sändaren har jag sökt kommentera en artikel av ledarkaraktär som Sune Fahlgren, THS, författat. Den innehöll en uppmaning till kyrkan att ta krafttag mot Israel och landets politik. Att Israel utsätts för krafter som vill utplåna landet med dess judiska befolkningen ja den sanningen finns att ta del av såväl i Israel som i alla landets grannländer men också i Sverige, Detta är inte svårt att klarlägga. Men Fahlgren och en del med honom i kyrkorna glömmer utrotningshoten mot judar och landet Israel i den vardagskontext under vilket landet befinner sig. Man vill inte se antisemitiska inslag som finns inom Palestina. Inslag och nidbilder som liknar de som producerades i nazi -Tyskland. Det finns från kyrkorna ett opropotionerligt politiskt intresse av att framställa demokratins Israel som alltings elände och samtidigt blunda för att Abbas inte leder en demokrati, att Hamas gång på gång klassats som terrorister som tydligt vill utplåna Israel från kartan Att Israels fienter samtliga är diktaturer och att i många av dem finns ingen religionsfrihet alls. Inga kristna eller judar får existera i Saudi. Ett land där Sveriges ministrar vid besök nyligen klär sig i slöja och säljer svenska vapen till det land som göder internationell terrorism över hela världen. Här är kyrkoledarna mycket passiva.

Har kyrkorna någon gång bojkottat mot Kinas olagliga ockupation mot Kina. Bojkottat kinesiska varor? Köpa och använda produkter som ägs av kinesiska företag som Volvo? Bojkottat Ryssland för deras ockupationer?

Det kanske är bekvämare att inte köpa Jaffa apelsiner eller gröna oliver? “Man får väl inte dra in världspolitiken i allt”. Vi har enklare för att se Israels grand än bjälken i världens ondska. Eller?

Nåväl; Jerusalem tillhör det Judiska folket, Den judiska tron är fast rotad i den heliga staden. Men där finns också det bibliska dramat med Jesu offe och vår försoningsmöjlighet och Jesu uppståndelse. Kanske är det så att orden inte räcker till för att förklara det som berör så starkt för dem som tror. Men musiken kommer från skaparen själv och här kommer en lovsång till den heliga staden; Jerusalem!

LGB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *