Göteborgs Posten vilseleder om religionens roll!

Att läsa Adam Cwejmans ledare ”Förenade i förtryck”(GP 23 maj) är som att förpassas tillbaka till rasterna i gymnasiet där okunniga kamrater obekymrat buntade ihop alla världens religioner och lät dem stå till svars för all världens lidande. Det är såklart en för låg nivå för en ledarsida.

Enligt Cwejman verkar det finnas någon slags inneboende egenskap hos just religioner som orsakar ondska, förtryck och lidande. Religion kan ju ses som en underliggande uppfattning om alltings orsak och meningsfullhet, kopplat till en högre makt, och som bildar underlag för åsikter och livsstil. Sådana uppfattningar, med eller utan högre makt, har alla människor. Men religionernas utsagor är så dramatiskt olika att man självklart måste granska dem var för sig för att se vad de eventuellt kan lastas för.

Där religion dominerar samhället präglas samhället mer av konflikter skriver Cwejman men urvalet verkar vara ganska godtyckligt. Är det t.ex. USA, Brasilien(flest kristna), Norge(statsreligion) eller Sverige för hundra år sedan som är höjdpunkten av mänskligt förtryck medan Nordkorea är paradexemplet för fredlig samexistens? Och definitionen av förtryck verkar mest vara hämtat ur Cwejmans personliga agenda. Vill man göra det mer på riktigt så kan ju t.ex. Open Doors lista över förföljda kristna vara ett bra redskap. Flest kristna dödas i uttalat ateistiska eller muslimska länder som Nordkorea, Somalia, Afghanistan. Byter man till muslimer eller andra grupper blir skillnaden inte så stor. Flest muslimer dödas t.ex. av andra muslimer och brutala länder är brutala mot många. Nordkorea är särskilt intressant eftersom religionen där bara får finnas i en privat sfär som Cwejman efterlängtar. ”Kristna” länder är däremot betydligt ovanligare när det gäller allvarligare förföljelse. Samhällen sprungna ur kristna värderingars rot och grund är, skulle jag vilja påstå, världens snällaste.

Open Doors karta över förföljda kristna

I Islam är politiskt herravälde en oupplösligt integrerad del av religionen eftersom mycket av det religiösa målet gäller makt här och nu. Maningar till våldshandlingar och förföljelse kan skönjas hos grundaren själv. I Kristendomen däremot är ”mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus” och grundaren uppmanar inte till våld. Däremot förmedlar Jesus en lång räcka av etiska värderingar som ofta leder till ett naturligt engagemang i politik, bildning och samhällsliv hos efterföljarna. Uppbyggnaden av den västerländska kulturen är ett synligt exempel på detta även om andra krafter gradvis tagit över. Den ökande sekulariseringen leder nu till ett trasigare samhälle med ökad inre ohälsa.
I hinduiska trosuppfattningar sker allt verkligt i en annan dimension och livet är heligt, så det kan vara svårt att skylla religionen för våldet även om såklart kastväsendet är en förskräckande faktor att ta med i bilden.

Historiens allra ondaste exempel på förtryck är nog när ateistisk rationell darvinism fått råda vilket lett till rasbiologiska vetenskapliga teorier vilket lett till de mest utpräglade utrotningarna av minoriteter som skådats. Och utan religion som kontext i människors medvetande landar man i ett utpräglat ateistiskt samhälle förr eller senare i en slags djungelns lag. I en ateistisk världsbild finns ju moralen inte i egentlig mening utan är en våg som kan skvalpa hit eller dit.

Att kräva att religionen bara skall få stanna i människans privata sfär är samma sak som att förbjuda islam, religionen är inbyggt politisk. Även för kristna är det omöjligt eftersom tron leder till ett engagemang i mängder av samhällsfrågor, av vilka en del är politiska. Då kanske de österländska religionerna kan bli Cwejmans räddning eftersom allt verkligt sker i en närmast oåtkomlig dimension som bara kan nås via meditation. Dessa medborgare är dock tyvärr inte mycket att bygga ett fungerande samhällsliv på.

Cwejman och andra kommer att få leva med att religionen alltid blandar sig i samhällslivet. Endast en totalitär lösning a la Nordkorea kan förhindra detta. Religioner kan innehålla både gott och ont och skall förvisso granskas, men att bunta ihop allihopa och kalla religion för en generellt ond kraft är en dålig slutsats.

Thomas Forslin
Klassisk Baptism

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *