Bara Jesus gör Sverige rikt, friskt och lyckligt!

Varför är vissa länder rika och andra inte? I vilken miljö skapas öppenhet?
Naturtillgångar, klimat, vänster-högerpolitik, intelligens?

Kolla in följande tre bilder:

1. Open Doors lista över vilka länder i världen där kristna förföljs mest. Alltså de mest kristendomshatande länderna i världen. Svart är ondast, och ju mörkare färg desto mer förföljelse.
wwl2015-Nordkorea, Irak och Somalia toppar och det är muslimska och kommunistiska stater som generellt är de värsta, men även hinduiska.

2. Nästa bild.
En bild över världsreligionernas utbredning och fäste i världens länder. Rött är kristendom, grönt är islam, mörkrött är stamfolksreligioner. Blått är hinduism. gult och grått är buddister. Ofärgat är obebodda trakter. Märk att kartan visar vilken religion som är starkast och inte om det finns religiösa av olika sorter.
Kristendomens utbredning

 

 

 

 

 

 

3. Sista bilden.
En karta över världens utvecklingsländer. Grönt är rika länder, gult är fattiga, rött är riktigt fattiga.

 

 

 

 

 

4. Jämför bilderna
Här kommer det du inte får höra i Aktuellt. Kristen tro skapar generellt rika, länder med personlig frihet. Fattiga länder präglas av islam, stamfolksreligioner eller österländska religioner. Undantag kan finnas för typ Saudiarabien och Kuvait med enorma naturtillgångar av t.ex. olja. Muslimska, hinduiska och kommunistiska länder tenderar att vara aggressiva, ofta mot sina egna medborgare, vilket på sikt leder till deras egen fattigdom.

När Jesus förvandlar människor så påverkar det också samhällen. Länder som kallas kristna därför att det finns många kristna i dem påverkas till att bli öppna, framgångsrika och mer kärleksfulla. Det finns mycket elände i alla länder men den generella bilden är uppenbar. Jesus frälsning förvandlar personer vilket leder till ringar på vattnet för familjer, samhällen, städer, länder och hela världsdelar. Jesus är DIN frälsning men hans verk får också uppenbara ackumulerade resultat på landsnivå. Det är värt att ha med sig i all politisk debatt som sköljer över oss varje dag.

Thomas F

 

Det här inlägget postades i Evangelisation, Samhällsfrågor, Världens religioner. Bokmärk permalänken.

5 svar på Bara Jesus gör Sverige rikt, friskt och lyckligt!

 1. Mirian skriver:

  Fullkomligt snedvriden fakta. ren propaganda!
  Ni är väl medvetna om att kartan om religioner utbredning är en karta från 1965? Bara det gör att er tes faller en smula va? Har ni medvetet retuscherat bort det från kartan för att kunna använda i syfte att svartmåla andra religioner? För på originalbilden (hämtad från en gammal bibelatlas) är märkt med jus copyright och tryckår. Så otroligt pinsamt när kristna sprider hat och tar till lögner!

 2. admin skriver:

  Hej Mirian!
  Vi har ingen uppgift om exakt årtal för uppgifterna på kartan och vi har inte redigerat bort något. Men oavsett vilken källa du tar från får du ungefär samma bild över religionernas utbredning. Det som är bra med just den här kartan(hämtad från ett material från 2014) och liknande är att de inte bara visar var religionerna finns utan vilken som har mest genomslag. Var du får in hat i texten mot andra religioner är en gåta. Jag skulle vilja påstå att texten är helt ohatande, däremot visar den på något väldigt väldokumenterat, nämligen religionernas utbredning kopplat till länders ekonomiska status. Men den som inte gillar hur verkligheten ser ut får väl blunda och surfa på andra sidor. MVH Thomas

 3. Mirian skriver:

  Hatet? Det kan jag sammanfatta för dig med detta citat: “Alltså de mest kristendomshatande länderna i världen. Svart är ondast”. Detta om inget är väl att svartmåla och demonisera andra religioner? Att demonisera är att sprida hat enligt min mening.

  Beträffande kartan: Att använda en över 50 år gammal karta känns inte särskilt seriöst. I synnerhet om den ska användas för att driva en så grov tes som den du driver här. Dvs att de kristna länderna generellt är välmående och goda, medan resterande är generellt (med få undantag) icke-välmående och onda. Din tes bygger på ett vi och dem-tänk som känns synnerligen o-kristet.

  Kartans tryckår har dessutom betydelse eftersom du t ex nämner kommunismen som en av de onda (och när blev kommunism en religion förresten?). Stora delar av världen som du hävdar är välmående, var under 1960-talet faktiskt kommunistiska. Det liksom skär sig mot tesen.

  Jag vill därmed hävda att din tes bygger på en förenkling av verkligheten. Var finns analysen? Kopplingen till övriga faktorer som kan ligga bakom fattigdomen och förföljelsen? Hur kommer det sig att Mexiko i princip markerats som ett av de icke-kristna länderna? Och hur tänker du kring Syd- och Centralamerika? Eller afrikanska länder som Kongo och Angola där majoriteten är kristna men som knappast kan knappast betraktas som välmående? Vad tänker du om Folkmordet i Rwanda? Eller hör det inte hit?

  På sätt och vis kan jag hålla med dig om att det finns en koppling mellan de europeiska välmående kristna länderna och den ekonomiska statusen dessa har gentemot utvecklingsländerna. Den kopplingen kan ur ett historiskt perspektiv göras till den kolonialism och imperialism som den kristna världen från 1400-talet och fram till vår tid stod för. Första koloniseringsvågen inleddes genom kristen mission. Först kom missionärerna, därefter handelsstationerna och de ekonomiska intressena som växte och vilka endast kunde upprätthållas genom våld (utförd av kristna stater).

  Missförstå mig inte, jag förnekar inte att kristna förföljs i vissa delar av världen, men att lägga fram denna tes så som du gör är rent ut sagt en skymf mot alla andra icke-kristna som också förföljs i olika delar av världen. Ta t ex Roghynjas i Burma eller den muslimska minoriteten i Indien (Gujarat riots känner du väl till?). Den är också ett hån mot alla fattiga och utsatta i den kristna världen (Central- och Sydamerika, stora delar av Afrika osv) .

  Jag hoppas nu att du publicerar även denna kommentar!

  mvh
  Mirian

 4. Thomas Forslin skriver:

  Hej Mirian!
  Du har fortfarande ingen grund för ditt tal om hat och demonisering. Kartan över religionsförföljelse mot kristna kommer från Open Doors och uppdateras varje år. Just den här kartan är några år gammal, när jag först skrev denna summerande artikel. Open Doors rapporter är ytterst välgrundade och har inget med vare sig hat eller demonisering att göra, bara insamlad fakta och statistik. Därutöver kan sägas att även om Open Doors bara räknar förföljelse av kristna i sin rapport så är det ungefär samma länder som idkar mest förföljelse även mot andra grupper i samhället. Till exempel dödas flest muslimer av andra muslimer och det sker i ungefär samma länder. Därför är just den kartan ett ganska hyfsat mått på våldsanvändande och trakasserande länder mot minoriteter. Fortfarande utan att det på något sätt handlar om demonisering eller hat. Och faktum är att det är de länder som genomsyras av de ideologier och religioner som jag tar upp där förföljelserna av minoriteter är hårdast. Du kan kritisera den kristna västvärlden för mycket, men sällan för omfattande och våldsanvändande förföljelse av minoriteter.

  Om nu just kartan över religionernas utbredning skulle vara gammal så spelar ju det faktiskt ingen roll om kartan blir likadan om den ritas idag. Och det finns flera liknande kartor att leta fram enkelt på nätet som visar att den kartan jag har med är lika relevant idag. Så din tes faller därmed.

  När det gäller det rent ekonomiska välmåendet(den tredje kartan) så är den kartan också av nyare datum, och ser i stort sett likadan ut när den ritas idag. Och det är ju knappast jag som har hittat på vilka länder som är ekonomiskt välmående utan detta är internationell statistik från institutioner som har bäst koll på detta. Det går liksom inte att snacka bort.

  Visst är min artikel ytterst summerande och det finns massor av orsaker, undantag och historiska skeenden i världsdelar och länder som också spelar in. En sådan här artikel kan bli hur långt som helst men jag har summerat väldigt mycket material i en ytterst kort text. Men i generell och summerande mening är de samband som jag visat ytterst välgrundade enligt min mening, även om många av de “bevis” som finns för detta inte är medtagna i texten. Men det verkar mest som du inte gillar slutsatserna och väljer att demonisera motståndaren(det är faktiskt du som gör detta) istället för att faktisk erkänna att verkligheten ser ut som den gör.

 5. Thomas Forslin skriver:

  Hej igen Mirian!
  Du misstolkar kartan om religionsförföljelse till att handla om godhet och ondska generellt. Kartan handlar om religionsförföljelse av kristna och i just denna aspekt är vissa länder ondare än andra. Förmodligen tycker inte du heller att förföljelse av kristna är någonting gott. Kristna är för övrigt den grupp som är mest förföljd av alla i världen. Och som jag skrev är det inte bara kristna som förföljs i dessa länder. Det är mått på förföljelse och våldsanvändning mot minoriteter. Men artikeln som helhet delar inte in länder i goda och onda utan handlar om olika religioners påverkan på ekonomiskt välstånd.

  Jag måste säga att det är ganska naivt att tro att det europeiska välståndet bygger främst på historisk kolonialisering och imperialism mot t.ex. Afrika och Sydamerika. Dessa skeenden kan visserligen beskyllas för mycket hemskheter och rikedomsförflyttning men länders ekonomiska status på lång sikt beror främst på länders interna tänkesätt, grundideologier, organisation och sätt att bete sig mot varandra. Därför har naturkatastrofer, naturtillgångar, krig och historiska händelser stor betydelse på kort sikt för länders utveckling medan den långsiktiga statusen främst bestäms av sådana grundvärden som finns i landet hela tiden. Och då är religioner och nationella ideologier ytterst starka krafter. Muslimska länder är idag t.ex. ytterst plågade av islamistiska ideologier som trycker ner potentiellt rika länder i misär genom sin brutala ideologi. Att detta får så stort genomslag grundar sig ju på att islam är minst lika politiskt inriktad som den är religiös. En del av dessa länder har tidigare varit ytterst framstående när de haft mildare och mer generösa varianter av islam.
  Afrika har främst varit nedpressade av klimat, stamfolksreligioner och utbredd korruption i samhällsapparaten. Det finns inga krafter som bidrar till effektiv samhällsuppbyggnad i kulturer som präglas av lite lätt kaotiska stamfolksreligioner. På så sätt har kristendomen bidragit till lite ordning och reda vilket lätt till att vissa länder har rest sig, även om det funnits mycket baksidor också. När ingen stark normativ värdegrund finns som bygger på något slags kärleksbegrepp, så får du heller inga starka krafter att bygga upp ett samhälle med.
  Det är kristendomens starka bidrag till samhällsutveckling. En lång rad normer och värderingar utifrån ett utgivande kärleksbegrepp som bygger upp stabila familjer, byar, städer, länder och på lång sikt ekonomiskt välstånd i generell mening. Dessutom en logisk grund som bildar utgångspunkt för vetenskap, kunskap och forskning. Detta tänkande finns i vissa religioner men inte i andra. I hinduismen är t.ex. förnuftet något ont.

  I många länder har kristendomen starkt genomslag men finns blandat med andra religioner som har lika stort inflytande. I katolska länder kan dessa blandningar dessutom finnas i samma grupper. Då får du inte heller samma tydliga genomslag i samhällsutveckling. Men i vissa länder kan det vara rent materiella förutsättningar som gör det svårt, som klimat, eller ständiga krigstillstånd eller mycket annat.

  I Europa har du ju en slående skillnad mellan Öst- och Västeuropa under kommunisttiden, där de kommunistideologiska länderna havererade allt längre ner i ekonomisk misär beroende på landets grundideologi medan de västeuropeiska länderna uppbyggda på liberal, värdekristen demokrati utvecklade sitt välstånd i snabb takt. Alla var långtifrån kristna men värdegrunden utifrån historiska kristet tänkande la grunden för fungerande samhällen. Idag blir västvärlden alltmer sekulärt vilket innebär att rötterna blir förlorade, polariseringen ökar och på lång sikt kan fungerande samhällen alltmer komma att brytas i bitar och tappa fart. Vi ser det ytterst tydligt i Sverige nu.

  I Afrika finns erfarenheter bland min rörelse baptisterna i t.ex. Kongo, när stamkrig bryter ut, att baptisterna delar upp sig, återgår till sin stam- och gamla religionsidentitet och börjar kriga mot varandra. Då har inte den nya religionen fått fullt genomslag utan den gamla tar över.

  Det är populärt i Sverige idag att utmåla vita, kristna, medelålders män som roten till allt ont och dina tankar tangerar intersektionella teorier som är ganska populära på universitet och offentliga organisationer idag. Jag vill påstå att dessa i huvudsak grundar sig på ideologier kopplad till vänstermarxistiska teorier och att källan till påståendena i huvudsak är just ideologi och sällan fakta. Sanningen är ju att vita kristna medelålders män bland mycket skräp historiskt också har byggt upp världens mest framstående länder utifrån vetenskap, ekonomisk utveckling och tillitsfulla samhällen. Naturligtvis har dessa länders kvinnor lika stor del i detta resultat.

  Det finns alltså många argument att fylla på min kortfattade artikel med om man vill fylla ut tesen och jag har bara berört en bråkdel. Men hat och demonisering är det knappast. Bara ett krasst konstaterande om vilka värderingssystem och religiösa hemvister som tyds leda till ekonomiskt framgångsrika länder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.