“Skippa Pride”!

Ovanstående ord är rubrik för ett meningsutbyte i Sändaren. Logga gärna in på Sändaren debatt och följ eller kommentera vad som skrivs

OBS i den tidsmässiga redovisningen av debattinlägg har Holger Nilssons inlägg tagits bort sedan i går. I en särskild ruta om mest lästa inläggen i Sändaren finns den dock kvar liksom 12 kommentarer. Inlägget “Skippa Pride” är mest läst men som sagt förflyttat från inläggslistan och svårare att hitta. Det finns dock kvar!

Sändaren har också en sökfunktion i sin menyrad. Skriv Skippa pride så kommer den titeln fram. Det finns många skäl bakom redigering eller placering men helt gömd är inlagan inte. Den som söker den finner den.

LG