Svenska Kyrkan på nya äventyr!

– Världen är alldeles för patriarkalisk, sa domprosten Sanna!
– Bara män som bestämmer överallt, sa kyrkoherden Karin!
– Det är alldeles förskräckligt, sa översteprästinnan Åsa!

– Det är Bibelns fel, sa Sanna!
– Handlar bara om en massa gubbar sa Karin!
– Halva befolkningen kan inte känna sig inkluderade, sa Åsa!
– Vi måste ändra på Bibeln, sa de alla tre!

– Nu har vi gått likabehandlingskursen, sa domprosten. – Vad har vi lärt oss?
– Vi måste ändra på Jesus kön så att alla kan känna sig inkluderade, sa kyrkoherden!
– Men sa de inte på kursen att man skall visa respekt för vilket kön personer identifierar sig själv som, sa prästen? Jesus sa väl Han om sig själv?
– Här är större värden på spel, sa domprosten! Jesus är så viktig för många så vi måste bestämma åt honom… förlåt, henom!
– Jesus måste alltså bli en Den! Jesus har redan offrat så mycket, hen får offra lite till, sa kyrkoherden!
– Människor måste känna igen sig själva, sa domprosten!
– Men vem känner igen sig i definitionen Hen, funderade Åsa?
– Var tyst nu, bestämde domprosten! Här är det den nya tidens ideologi som gäller! Du verkar fast i den gamla könsmaktsordningens tänkesätt, det går inte för sig! Vi är en modern kyrka nu! Kön är som kläder, man kan välja själv.

– Det finns så mycket annat som stör i Bibeln också, funderade prästen.
– Jesus budskap är alldeles för salt i min smak, sticker liksom ut på tvären hela tiden, sa kyrkoherden.
– Vi måste avsalta henom, sa domprosten!
– Vi gör Jesus mera söt, det låter liksom lite kvinnligare, sa prästen, nu lite mer inspirerad igen.
– Salt är överskattat, sa kyrkoherden.

– Vad sägs om; ”Åt alla som tog emot honem, gav hen makt att bli Guds barn”, utbrast kyrkoherden ivrigt!
– Det är verkligen inkluderande, det måste vi ändra på stubberten, sa domprosten engagerat!
– Det kommer den politiska majoriteten i kyrkofullmäktige verkligen att gilla tror jag, sa prästen!

– ”Den som tror eller inte tror på mig, skall leva om hen än dör”, föreslog prästen!
–  Det var väl inget nytt, så har vi sagt länge, sa domprosten!
– Men det här då ”Jesus sa, Jag är en väg, ett alternativt fakta och ett slags liv. Ingen eller alla kommer till Fadern, Modern eller plastföräldern utom genom mig, eller på något annat sätt” fortsatte prästen ihärdigt!
– Hmm, det är bra. Vi kanske får fila lite på formuleringarna så vi inte blir avslöjade, sa domprosten.
– Vadå avslöjade, sa kyrkoherden?
– Om vi ändrar för mycket på en gång så kanske folk börjar tro att vi förfalskar kristendomen på något sätt, sa domprosten. Vi måste gå klokt tillväga.
– Du har rätt, sa kyrkoherden! Ändra lite på budskapet hela tiden, det har fungerat i en massa år.
– Se på en del av frikyrkorna, sa prästen. Det fungerar där också! De har hunnit ändra en massa i sina läror. Det är nästan ingen som kan säga vad de tror på längre. De är som oss nu!

– Det viktigaste är att vara inkluderande, sa domprosten!
– Könsneutral är det nya Heliga, sa kyrkoherden!
– Queer är frälsningen, sa prästen!

– Amen, sa de alla tre. Låt oss bli stilla i meditation inför Transgudomligheten!

Reporter

En kyrka som inte gillar Bibeln som den är, utan stuvar om när det passar. Javisst, finns den mitt ibland oss.

Om hur “könsmaktsordning”, “genusteori” och politisk korrekthet blir överordnat helighet och Guds ord.

“I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn”.

Du har säkert hört den formuleringen rätt många gånger som Bibelläsare och gudstjänstbesökare. Men nu är det nya tider. Nu gäller “likabehandlingsutbildningar” som förändringsgeneratorer för Bibeln. Och nya teologiska trender slår igenom. Här redovisas en som är resultatet av ogillande av Bibelns texter.

Medial uppmärksamhet när Jesus inte längre blev “man” eller “son”

Domprosten i Västerås Susanne Senter har i sin verksamhet arbetat med ett så kallat “likabehandlingsprogram”. Detta program har prioriterats av kyrkan. Utifrån dess innehåll har kyrkoledningen under domprostens ledning kommit fram till att det inte är att anse att Jesus var Guds son utan att han var en”hen”. Denna teologiska slutsats har skapat en hel del såväl tankar som känslor.

https://www.expressen.se/nyheter/svenska-kyrkan-darfor-kallar-vi-jesus-for-hen/

Kyrkans ledning tyckte dock att det var frimodigt och inkluderande av dem att ändra bibels text och sluta kalla Jesus Guds son och ordet  “Han” i samband med framställning av “hen” eller “det”.

Bibeln ger gång på gång underlag för att Jesus är Gud son och att Jesus är man

Johannes 10 10

Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. 37Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

1 Johannes 4:15

“Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.”

Matteus 28:16

“Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Julevangeliet enligt text från Bibeln

“Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt…..”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

…21När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Engelska då

“After eight days had elapsed and circumcised the boy, he received the name Jesus, what the angel had given him before his mother became pregnant.”

Uppenbart finns det likartat behov av likabehandlingsutbildning och inkluderande omskrivningar i England.

Svenska kyrkans domprost

Domprosten anser att hennes Likabehandlingsprogram gör att Bibelns begrepp bör ändras om än inte tryckas om, så metodiskt omarbetas. Jesus  skall inte längre skall framställas som människa och man. Jesus beskrivs av Svenska kyrkans domprost som ett “hen”.

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Likheter i teologi eller….?

Equmeniakyrkan håller på att arbeta in sin nya “kyrkohandbok”. Via den underlättas kyrkliga ceremonier, men skapar också en likformighet i de uttryck som kyrkan visar över hela landet. Formuleringar, ord, böner är i grunden riktade för likformighet eller visa fall med flera valmöjligheter, I praktiken är det nog så att kyrkoledningen knappast visar bort församlingar som arrangerar gudstjänster lite efter egna tankar och inte inordnas i det som kyrkobyråkraterna kallar “flöden” och systematik utifrån teologisk teknokrati. Men likformigheten ses som uttryck för en inkluderande helhet. Med kyrkoledningens egen gillande analys. Om läsare och sökare känner sig mer inkluderande är för oss oinvigda landsbygdsbor dolt i mörker.

Utdrag ur Equmeniakyrkans kyrkohandboken sid 36:

“”Gud bortom genus Inkluderande språk när det gäller kön innebär att vi strävar efter att inte endast använda manliga pronomen för Gud. När det är möjligt säger vi ”Gud” istället för ”han”. Vi utgår från att Gud är bortom genus. Behovet av ett inkluderande språk utgår från en medvetenhet om olika typer av diskriminering och ojämlikhet i vårt samhälle. Vi tror att gudstjänsten behöver vara välkomnande och att Jesu identifikation med de minsta, de mest marginaliserade och utstötta, utmanar oss att göra detsamma.

Strategier för inkluderande språkbruk

Det finns olika strategier för att uppnå ett inkluderande språk.

En väg är att sträva efter ett språk som befriar, där vi varken osynliggör eller förminskar människor. En annan väg är att ersätta könsbestämda ord för människa och Gud med könsneutrala ord. En tredje väg är att komplettera traditionellt maskulina ord med feminina benämningar för Gud och människa.”

Slutsats och kommentarer

Svenska kyrkan styrs i betydande utsträckning av valda politiker och partiföreträdare. Prästerna styrs utifrån de värderingar som prästerskapet delar och skapat i en samhällstillvänd diskurs. Präster som med stöd av Bibeln omsätter ordet i förkunnelse och liv riskerar idag sin kallelse och ordination (“avkragning” gäller). Könsneutrala vigslar och den sekulära HBTQ rörelsens agenda prioriteras före trohet till bibelordet. Uppenbara bibliska budskap omtolkas i eisegetisk anda. Den presumtivt bibelläsande personens egna uppfattningar går före bibelns text och innehåll och den som söker väljer sökningar som passar in i egot istället för att låta Bibeln vägleda och korrigera.

Detta är redan väl känt.

Att Equmeniakyrkan traskar ut i samma öken verkar också tydligt. Kyrkans nya handbok som i dessa dagar kommuniceras för fram samma teologi utformad utifrån politiska tankar som omvandlas in i en religiös kontext. Begrepp som “inkluderande”,”dialog i ögonhöjd” används för att markera men också uppenbart styra och då utifrån ett maktperpektiv trots utsagor om motsatsen.

Equmeniakyrkans handbok klargör på sidan 36 i t.ex. klippet ovan att kyrkans folk bör komplettera eller ersätta Gud med feminina ord. Måhända från nuvarande uttryck; “I Gud Fadern” eller ” “i Guds, Faderns Sonens och den helige andes namn” till nyspråket: I Guds, barnets och den heliga(e) … Så kan det kanske bli om man skall försöka förstå Equmeniakyrkans styrning och förslag modernisering av gudstjänsten för en mer inkluderande språkdräkt. Om den nuvarande faktiskt exkluderat eller än värre stött bort någon enda människa från korsets väg ja den frågan är fortfarande öppen i väntan på svar. Den bibel som tidigare varit grunden för kyrkans tro och liv förändras utifrån av några ledande personers genusteoretiska intresse.. Sen man ju grunna på om hur mycket könsmaksteoretiska färdigheter förhindrat människor att finna Jesus i tro, dop och församlingsgemenskap. Sådant underlag måhända finns men verkar relativt okänt.

Men domprosten i Västerås verkar väldigt nöjd med församlingens likabehandlingsprogram. Troligen innehåller det modernare tankar än de som Paulus, Lukas m.fl. skrev ned i det som blev Bibeln. Men ändå uppstår frågan om vem eller vilka andliga makter som inspirerat de olika teorierna om människor och vem Jesus är. Kanske kan hans egna ord inte förklaras bort utifrån den moderna genuspedagogiken, dess bakgrund och syfte?  Men det en annan historia eller skall man skriva andlig verklighet,

Equmeniakyrkans handbok och min bibel

Sidan 36 i Equmeniakyrkans handbok citeras ovan. Rekommendationen eller instruktionen till kyrkans förkunnade är en strävan att ta bort manliga pronomen avseende Gud. Vad säger då Bibeln om kyrkans vägledning. Två enkla exempel:

Johannes 14:11 säger mig detta

Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. 12Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, 13och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. 14Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Johannes 10:30

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.”

Bibeln följer inte Equmeniakyrkans teologiteknokrati och använder uppenbart felaktiga pronomen. Kanske är det bra att just dessa kyrkans teknokrater inte inkluderas i just den evangeliska förkunnelsen, men omfamnas med ömhet, varsamhet, tacksamhet och värme i övriga verksamheter såsom de diakonala., Där är mänskligt faktiskt inkluderande viktigare än politiskt korrekta ord.

Knepigt men bra grund till funderingar inför 2018.

LG

 

Om konsekvenser av förändrad bild av sexuella och mänskliga relationer

Här i denna blogg kan vi se ett flertal inlägg om Equmeniakyrkans medverkan och sponsring på Stockholm pride 2017,

Det som är tydligt är att såväl kyrkans högsta ledning som den regionala andlige ledaren i Equmeniakyrkan region Stockholm verkligen gillar engagemanget och deltagandet i arrangemanget.

Tidningen Sändaren och tidningens ledarskribenter uppskattar oreserverat Pride och närmast hyllar deltagandet.

Equmeniakyrkan sponsrar Pride med offrade kollektmedel. Troligen har kyrkobesökarna inte erhållit information om vart deras kollekt skall skickas. Men detta är ett antagande utan evidens. Ännu.

Chefer inom Pride avslöjas som pedofiler. Två Pridechefer har just nu tagits ur tjänst.

Media redovisar i dessa dagar att två chefer inom Pride tagits ur tjänst. Det rör sig om att de köpt sexuella tjänster av barn, pedofili, samt en person dessutom våldtagit barn.

Den ena av personerna, cheferna, har dessutom dömts för våldtäkt på ett 13 år gammalt barn. Ett barn som på grund av våldtäkten utsatts för utpressning, hot och fått fysiska skador.

I ett av fallen lär andra förtroendevalda vetat om pedofilin men inte gjort något åt för att stoppa och polisanmäla övergreppen på barn.

Inom RFSL (innan namnet HBTQ och Pride kom till ) fanns så sent som på 1990 talet en arbetsgrupp vid namn Pedofila arbetsgruppen. Den och en hel del av medlemmarna argumenterade gör barns behov att utveckla sin sexualitet. Bland andra en ordförande för RFSL. Denne hävdade vikten av att barn för ha och behöver ömma varma sexuella relationer med vuxna män. Som tur är röstades detta bort inom organisationen men tankarna levde kvar om än inte formellt och kanske enbart hos ett fåtal medlemmar.

Två styrelsemedlemmar har dock brutit igenom en av de starkaste barriärerna ocj folkliga värderingar; nej till pedofili, nej till prostituion,

Ytterst märkligt och djupt tragiskt,

Pride och prostitution

I Prides egen närstående tidning QX redovisas kopplingen mellan Pride och en slags bejakande inställning till köp och sälj av sexuella tjänster.

I nedanstående länk finns underlag för funderingar.

https://www.qx.se/samhalle/147263/sexarbetare-pa-pride-house-jag-gor-det-for-att-det-ar-kul/

En total majoritet av personer med homosexuell sexuell läggning lever i liv och sociala relationer som inte skiljer sig nämnvärt från dem med heterosexuell läggning. Detta är viktigt att poängtera. Dessutom som kristen finns ingen rätt att döma andra. Vårt uppdrag och livsmening är att älska människor omkring mig oaktat vilken sexuell läggning personen har. Det utgör heller inget hinder att ge människor i min omgivning  och församling kunskaper och undervisning i klassisk kristen tro, Detta gäller då även Bibelns budskap om våra sexuella och medmänskliga relationer.

Equmeniakyrkans problematik

Equmeniakyrkan vill följa med i samhällsutvecklingen. Det är både bra riktigt men det betyder inte att bibeln lär oss att leva som andra och ta del av vanliga samhälleliga värderingar.I fråga om just sexualiteten avviker kyrkan från många andra kyrkor i världen inte minst baptistiskt och evangeliskt inriktade. I alla fall gäller detta den formella kyrkoledningen och inte i själva basen för kyrkan i Sverige.

Equmeniakyrkans kyrkoledare, samt Sändaren med dess ledarskribenter gläds åt Pride tåget och knallar med med proklamationer att all kärlek är god kärlek och Jesus förkunnar kärlek, Ytligt men så var det. Faktiskt så ytligt att man nästan kan använda det gamla ordet “villolära” i alla fall förvillande och förledande lära.

Det kyrkoledarna och kyrkan inte vill se och erkänna är distinktionen mellan acceptens och stöd. I Pride finns uppenbarligen moment, inslag, mål, aktiviteter kyrkan knappast kan uppskatta såsom prostitution och pedofili. I kulturen runt Prides “frihetsväg” tas friheten till sexualitet ut sig i stora svängar.Att gå från skam till stolthet verkar gå över det som förr kallades Tabu. Återigen det gäller absolut inte alla inom Pride och HBTQ rörelsen. Men men Equmeniakyrkan skulle kunna ha som en uppgift att fungera som salt i en värld där smaklöshet råder. Som det faktiskt ser ut idag verkar det som acceptens och bekräftelse av Prides budskap är den allra mest prioriterade frågan. För kyrkoledarna. Inget annat tyder på det. Dessvärre. Men omvändelsens väg finns alltid där och nu är det hög tid och högtid!

I ljuset av #meetoo kanske det är hög tid att våga se vilka processer kyrkan hamnat i och i vilket sällskap man lever. Hur den egentliga  värdeförskjutnngen sker.

Upppmaning 

  • Equmeniakyrkan bör göra en ordentlig översyn avseende Pride 2017
  • Kyrkan bör pröva sitt uppträdande i förhållande till festivalens syfte och kyrkans deltagande som rättfärdigande av arrangemanget
  • Kyrkan bör överväga om dess budskap innehöll det som normalt ingår i evangelisation och inte ett urvattnat “kärleksbudskap”
  • Döm under några förhållande homosexuella som deltager i Pride eller förespråkar en homosexuell livs stil. Vi möter varandra med ömsesidig kärlek oaktat läggning. Så klart.
  • Förkunna evangelium såsom omvändelse tro dop och församlingsgemenskap. Kärleken har många väsen med omvändelsen en grund för kärlekens sanna väg.

En enkel reflektion efter dagens nyhetsartiklar om Pride chefers övertramp.

LG

Libris, bokförlaget anklagar män i kyrkan för tystnadskultur

Librischef anklagade män i hbtq-samtal
Ur Världen idag: “Män som vill ha kontroll är orsaken till en tystnadskultur kring hbtq-frågor i frikyrkan. Det hävdade Libris förlagschef Jennie Sjöström då hon intervjuades i radioprogrammet ”Människor och tro”. Som förlag måste man ”gå först” när det gäller teologiska tolkningar, sa hon också.

Är tiden mogen för en öppnare attityd mot homosexualitet i frikyrkan? Det var temat på ett inslag i torsdagens avsnitt av Sveriges radios program ”Människor och tro”. I programmet intervjuades Libris förlagschef Jennie Sjöström och frilansjournalisten David Berglund, som föreläser om tro i kombination med hbtq-frågor.

I fokus stod de två omdiskuterade böckerna som Libris gett ut i höst – böcker som har en bejakande syn på utlevd homosexualitet och som, enligt förlagschefen, ska inbjuda frikyrkosamfund till att ompröva sin syn på samkönade relationer.

Sjöström och Berglund sa att det råder en tysthetskultur kring frågan i många samfund – att frikyrkorna inte har hängt med i samhällsutvecklingen – men att det är mer ”öppet” i vissa församlingar.

Libris vd Sjöström

Varför är det öppnare på vissa håll och tystnadskultur på andra? frågade programledaren.

– Det jag ser är att det är män, framför allt, som har svårt att ta den här diskussionen och som vill hålla kontroll på frågan, sa Jennie Sjöström. Jag tror att kontroll är ett nyckelord här, fortsatte hon.”

(Refererat från tidningen Världen idag)

Försök till analys

Tidningens vd. kommer från en befattning på Aftonbladet och TV4. Det märks tydligt i klippt artikel från Världen idag. Den tankemässiga basen och analysen är i kvällstidningens anda. Men vad är det då hon påstår egentligen? Man kan inte låta orden glida som i en Metroläsning i tunnelbanan på väg till Åkeshov.

Vem skall gå först i teologiska frågor?

Sjöström säger till tidningen att som förlag skall man “gå först” i teologiska frågor. Skall ett bokförlag ursprungligen grundats av kyrkor och församlingar “gå först”? Skall ett aktiebolag och dess direktör gå förbi kyrkors och församlingars teologi? Hur förhåller det sig till folkrörelsedemokratin och församlingarnas styrning? Ligger Equmeniakyrkans teologiska grund i handen på ett aktiebolag? På bolagets styrelse? Hos den verkställande direktören?

Och vad menas med en teologisk utveckling? Bedrivet aktiebolaget en egen sådan utveckling avseende skapelsen, nåden,frälsningen, försoningen, dopet, nattvarden, Jesu återkomst? Skall bolaget göra det? Anser kyrkorna inklusive pingströrelsen det vara vd:s uppdrag?

Före och efter? Om nyspråket inom vissa kyrkliga sammanhang.

Den andra intressanta noteringen gäller Sjöströms markering av begreppet före och kontexten därefter.

Om man beskriver en tanke, ide eller verksamhet som före sätter man den i relation till något som inte är före. Är något inte före är det efter.  “Att gå först” som uttalats betyder ju att man själv definierat sig som den som avviker från de som inte är först. Att man är banbrytare, leder vägen utifrån en definition om man är rätt väg mot ett mål som man själv ställt upp. Ett mål angivet som det rätta och riktiga.

Att definiera sin egen väg som “Att gå först” är intressant, för uttrycket föds  från ett perspektiv uppifrån. JAG eller VI ser att NI som inte vill, kan eller förmått följa oss har begränsningar i förmåga vilja eller på grund av annat sakförhållande. I detta radioinslag kopplat till HBTQ men oaktat objektet frågan handlar om visar det på utsagans perspektiv. Uppifrån.

Det förhållningssättet är tvärt emot det som Equmeniakyrkan och särskilt dess kyrkoledning såsom Sofia Camnerin m.fl ständigt upprepar; dialog i ögonhöjd. Dvs ambitionen att föra samtal i en jämn nivå. Att inte sätta sig i en situation såsom en slags besserwisser.Kyrkokoneferensen byggdes upp med ögonhöjdspedagogik. I detta fall men även i andra lämnas teorin rakt av.

Sofia Camnerin borde ha ett samtal med Sjöstrom om hon och hennes övriga kyrkoledare inte delar aktiebolagets värderingar om kyrkans församlingar såsom några som är “efter”.

Att inte dela direktörens uppfattning i det bibliska budskapet om människors relationer betyder det att kyrkorna och deras män vill ha kontroll?

Slutsatsen är extremt märkligt och tyder på nästan en slags paranoid världsbild. Problemen är enligt direktören; kontroll.

Att en enorm majoritet av världens kristna tror på bibeln och ser en entydig undervisning i den och vill leva efter den betyder väl knappast att det handlar om män som vill ha kontroll. Det tycks inte föranleda något övervägande för Librisdirektören. Hennes  utsaga ger en rätt tydlig riktning; män i kyrkor vill kontrollera sexualitet och kvinnor.  Trohet mot Bibeln är det kanske det som betecknas som “kontroll” kontroll. Punkt. Knepigt värre. Argumentationen ser mer ut som ett påhitt.

Analysen av männen i frikyrkan

I en anda eller tradition som klart liknar Aftonbladets drar direktören några intressanta slutsatser. Det är hennes slutsats om det hon uppger sig ha sett. Det handlar om män som vill ta diskussionen om HBTQ frågan. Män som är rädda att släppa kontrollen.

Framför allt män.

Direktören skriver inte vilket underlag hon och hennes förlag har avseende männens svårigheter i relation till kvinnorna. Inte heller hur hon kan identifiera just kontrollbehovet som nyckeln. Trots det torgförs detta som slutsatser och analys till grund för direktörens val av inriktning och marknadsföring.

Kyrkorna, frikyrkorna, har inte hängt med i samhällsutvecklingen 

Aktiebolaget gör sin analys om att samhällstvecklingen skiljer sig i förhållande till synsätt och värderingar i vissa kristna sammanhang. Det finns de som har en annan specifik åsikt. Tystnadskultur som styrs av män är en annan analys som förs fram.

Frikyrka är idag ett luddigt begrepp, då ju statskyrkan inte finns kvar. I alla fall inte enligt svensk lag. Med kanske Libris anser det är så. Svenska kyrkan har ju ett betydande inslag av partipolitiker i ledningen. Sådana som lever i den politiska samhällsutvecklingen. Men var finns underlaget som konstaterat att kyrkorna inte finns med i samhällsutvecklingen och på vilket sätt och på vilka områden skall kristen tro och politiken växa samman? Och var finns underlaget för analysen?

Och bibeln om samhället och dess värderingar och vår prioritering

Romarbrevet 12. “Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Om målbild

Den som kommer först i mål vinner. Men den som vinner är den som är klar på att arrangören och idrottspersonen är överens om var målet finns.

Den som säger sig  “leda” och “ligga före” något eller någon annan  måste vara säker på att om man har samma mål eller att det som bara ser ut så då man i själva verket satt upp mål som är helt olika. Hur kan man då anse att någon är före eller efter på de disparata vägarna. Libris kan….

Det finns skäl att fundera. Djupare!

LG

 

Ytterligt märklig utmärkelse beslutad med stöd av Equmeniakyrkan.

Dr och fredspristagare och baptistpastor Martin Luther King

Equmeniakyrkan, kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd delar ut ett pris till person som särskilt uppmärksammats för sina insatser i pastor Kings anda.

För 2018 har Fatemeh Khavari blivit den person som kyrkan SKR och kristna fredsrörelsen gett priset,

Kyrkan skriver att hon har blivit “talesperson för Ung i Sverige har  genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek. Genom en sittstrejk som började på Mynttorget i Stockholm mobiliserade Ung i Sverige och Fatemeh unga ensamkommande i kampen att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh har med sitt ledarskap lyckats hålla samman en snabbt växande rörelse. Trots hat står hon upp för dem som behöver det mest, de som tidigare inte haft någon röst – i sann Martin Luther King-anda.”

– Jag känner mig stolt och får väldigt stor styrka av det här priset för att fortsätta kämpa för allas lika värde, säger Fatemeh.”

Fatemeh Khavari Martin Luther King priset 2018

Fatemeh blev medialt känd i samband med demonstrationer på söder i Stockholm gällande afghanska barn/ungdomar/vuxna som inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

SVT, uppdrags granskning, Janne Josefssons, intervju med pristagaren

Uppdrag granskning och Janne Josefsson gjorde ett reportage om strejken och händelsen. Så här skriver SVT i text kopierad från SVT:

“Fatemeh Khavari:

“De skickar människor direkt till döden. Säkert till döden.”Allt fler afghanska ungdomar väntar nu på att bli utvisade och frågan har blivit allt mer infekterad och politiskt känslig för Sverige, ett humanitärt land. Och allt fler protesterar mot besluten.De skickar människor direkt till döden, säger Fatemeh Khavari. Hon är en av flera talespersoner för Ung i Sverige, som bildades av en grupp unga afghaner för att protestera mot utvisningarna. Som 17-årig ung tjej sticker hon ut bland alla killar. Fatemeh Khavari kom till Sverige för två år sedan och har själv uppehållstillstånd.”

Janne Josefsson SVT Uppdrag granskning

Jag såg intervjun mellan Janne Josefsson och pristagaren. Josefsson gav sig inte med första svaren och utsagorna utan fick fram en annan bild av verkligheten än den pristagaren fört fram om risken att dödas. Så här lät intervjun.

Janne Josefsson: “Jag måste fråga om det här som du sagt, och även andra säger: Att skulle de här skickas tillbaka så skickas de till döden?

Säkert till döden, säger Fatemeh Khavari.

Janne Josefsson; Säkert till döden – hur många av dem som har sänts tillbaka har dött?

Pristagaren: – Ska jag ge dig statistik?

Janne Josefsson: Ja, eftersom du säger att det är säkert att de kommer att dö.

Pristagaren: – Jamen, är döden bara fysisk? Som jag ser det är det inte bara fysiskt, det är psykiskt också.

Janne Josefsson: Så det är inte döden i den bemärkelsen att de dör?

Pristagaren:Alla dör psykiskt. Alla, alla, det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt, säger Fatemeh Khavari.

Motivering till priset enligt Sändaren

Den kyrkliga juryn motiverar priset så här enligt tidningen Sändaren:

Prisjuryn  motiverar priset såhär: “Som talesperson för Ung i Sverige har Fatemeh Khavari genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek.” Grattis Fatemeh!”

Kommentar

Martin Luther King har betytt otroligt mycket för väldigt många människor i många olika länder. Det är ju väldigt positivt att vi i Sverige skapat en möjlighet att uppmuntra personer som verkat i Kings anda. Att hantera asylsökningar är ingen lätt uppgift. Det är sannolikt så att såväl svenska myndigheter som domstolar kan ha fattat felaktiga beslut på tvivelaktiga eller bristande grunder. Det kan också vara så att sökande i ambitionen att få stanna i Sverige inte riktigt berättat allt om bakgrunden. Det är inte bra men begripligt. Att som kollektiv företrädare, Talesperson, för en grupp glida så anmärkningsvärt på formuleringarna är inte ett dugg förtroendeingivande. Att det är så att enskilda skickas direkt till döden av svenska domstolar är ju ett oerhört påstående som tyder på att lagstiftningen systematiskt trängts utan. Pristagaren omvandlar sen utsagan till “psykisk död” för många. Människor i vårt land som är flyktingar eller vanliga svenska medborgare oaktat födelseland kan uppleva tider av alienation och misslyckande där begreppet psykisk död kan ställas i motsats till livsglädje och livskraft och mod. Den prisbelönade aktivisten har inte”sålt in” sitt budskap med sanningen som första ledstjärna.

Juryns val 2018 känns rätt obegripligt. Det är säkert så att pristagaren inte uppmanat till aktivt våld. Där är ju juryn och kyrkan rätt ute.

Att skapa förtroende för en rättvis handling eller protest som skall belönas borde kanske innehålla lite fler moment av koret sanning. Först när den synnerligen garvade reportern Josefsson ställde flera motfrågor visade det sig att pristagaren gått ut med ett budskap som inte var sant utifrån normal ordförståelse. Fatemeh mötte först sanningen när hon pressades att ange ett ändrat innehåll i meningen: “De skickar människor direkt i döden”  Det känns lite som att priset har fått en fadd bismak.

Det finns så många människor i vårt land i och utanför våra kyrkor som gör fantastiska insatser varje dag för att ge våra flyktingar och emigranter ett bra liv, människokärlek, omsorg och integration i kyrka och samhälle.

Kanske kunde Equmeniakyrkan SKR m,fl. flytta blicken från Medborgarplatsen, Mynttorget, Hornstull eller  möjligen Bromma och “komma ut” ur den mediala och “politiskt korrekta” världen. Kanske kan man då finna att det finns personer eller grupper som med uppriktighet och sanning i allt lever och försöker verka i pastor Kings anda.

Fatemeh lever i en kontext där glidande mellan olika utsagor kan vara skillnaden mellan liv här eller liv där. Därför kan man inte döma henne som enskild person. Men det finns ett avgörande steg mellan att kämpa för sitt eget liv och kämpa som talesperson för många. Där är sanningen det bästa vapnet. Också mot de orättvisor som finns i vårt samhälle.

Equeniakyrkan, Kristna Freds och SKR borde fundera över om det var värt detta som ett hedrande av Kings minne.

LG