Välkomna till Sexpartyt!

Under den stora kommun- och regionstödda West Pridekampanjen denna vecka anordnas under lördagkvällen en stor BDSM-fest i Gamlestaden Göteborg, programaktivitet 152.

Kvällens tema är ”Edgeplay”, ungefär att leka på kanten till döden, och för dig som inte riktigt vet vad det är så finns det lite olika varianter. En vanlig variant, ”breathplay”, är att strypa sin partner till medvetslöshet medan man har sex. Det finns då en välkänd risk för svåra hjärtkomplikationer. En annan variant är att ge elchocker som framkallar stark smärta. ”Som givare kan det vara väldigt charmigt att ge en väldigt hög smärtnivå med minsta möjliga ansträngning” som experterna beskriver det. Andra varianter är ”needleplay” eller ”knifeplay” där man kan sticka eller skära varandra för högsta möjliga smärtupplevelse under sexakten. Gästerna uppmuntras särskilt pröva på och utöva edgeplay denna kväll och speciella utrymmen kommer finnas för detta. ”Kom två, tre eller fem – men inte ensam… Det kan vara en dejt, en kompis eller en kk, bara du har någon som du avser att ha utlevnad med under kvällen”.  Eftersom Göteborgs stad fullkomligt reservationslöst stöder hela kampanjen och gör den möjlig så kanske du har tur och hittar något av kommunalråden bland tortyrverktygen.

Jag har ofta längtat efter att få ge Ann-Sofie Hermansson en riktig elchock under debatterna i kommunfullmäktige, säger Jonas Ransgård(M). – Nu har jag chansen att äntligen göra det med ”Soffan”, i soffan och samtidigt få skönt på flera sätt, fortsätter oppositionsledaren.
När man har så mycket makt som jag har, så är det själva undergivenheten som attraherar, säger Ann-Sofie Hermansson(S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. – Att få bli piskad, slagen och förnedrad känns viktigt för att jag i mitt politiska uppdrag skall kunna förstå hur mina invånare har det varje dag, särskilt i förorten.

Det är många människor som inte förstår hur man skall behöva försätta sin partner i medvetslöshet eller tortyr för att kunna njuta av sex. Sexsadisterna blir därför en väldigt utsatt grupp som vi måste värna extra mycket om, säger Mariya Voyvodova (S), kommunalråd för mänskliga rättigheter och särskilt ansvar för West Pride. – Visserligen vet vi att det ibland inträffar ett och annat dödsfall i denna aktivitetsform men lite svinn får man ju räkna med. Ärligt talat är det nog en del som drömmer om just detta, att få löpa hela linan ut. – Men Göteborg skall vara en stad för alla! Därför står vi helhjärtat bakom det som arrangeras i West Pride, fastslår kommunalrådet med emfas.

Även flera andra högprofilerade partners till West Pride uttrycker sitt gillande över BDSM-festen. Västra Götalandsregionen som ger ett brett stöd till hela kampanjen menar att programaktiviteten blir ett fint sätt att lyfta visionen om Det Goda Livet.  Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän håller precis på att ta fram en ny sexskadeförsäkring i samarbete med RFSL som de gärna vill testa. Även Gillis Edmans Begravningsbyrå menar att denna typ av sexpartyn skapar en ökad kundtillströmning.

-Det är hemskt att det fortfarande i vårt samhälle finns fobiska människor, högerkristna fundamentalister, rasister, bakåtsträvare och andra som inte förstår att det som händer i West Pride handlar om kärlek, mänskliga rättigheter och allas lika värde, inte minst den härliga festkvällen som du frågar om, avslutar en Stolt Pridefunktionär i folkvimlet i Regnbågsparken.

Reporter

Fotnot. Citaten ovan kan möjligen tolkas som inte helt korrekta

Kan det verkligen vara samma Gud som kristna och jihadister kommunicerar med? Del 2 av 3.

I föregående inlägg redovisades lite av samtidens värderingar och yttranden kring sambandet mellan Gud i kristen/biblisk tro och gudsbegreppet i en annan religion som inspirerar en liten minoritet men dock alltför stor till död lidande smärta och elände.

Vi lyfte fram tankar och värderingar från tex svenska kyrkan (biskop Bonnier) som också ärkebiskopen tycks stå för.

Men hur är det då med den ”Abrahmitiska gudsbilden”, islam och judiskt/kristen tro.

Med tillstånd av pastor Clas Göran Bergstrand redovisas här hans synpunkter kring samma frågeställning.

 

Claes Göran Bergstrand

” Tror kristna och muslimer på samma Gud? Denna fråga var främmande och överflödig för både kristna och sekulariserade svenskar för 30-40 år sedan. Man hade ingen större anledning att fundera över en sådan frågeställning. Men i en allt mer krympande värld, och i takt med de många flyktingar som kommer till vårt land av vilka de flesta är muslimer, är det inte ovanligt idag att man tror att det är samma gud som tillbeds i kyrkor och moskéer. Att sekulariserade kristna och icke troende människor kan ha en sådan uppfattning är inte förvånande. Desto allvarligare är det att den verkar utbreda sig bland kristna i allmänhet, och hos pastorer och präster i synnerhet. Biskopar, präster och pastorer tror att kristna och muslimer har samma Gud Enligt en nyligen gjord enkät i tidningen Dagen anser nästa hälften av prästerna att ”kristna och muslimer vandrar mot samma Gud”.

”Flera biskopar, med Ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, inte bar tror så utan argumenterar också flitigt för en sådan troshållning. Dock är det inte bara i Svenska kyrkan man har denna uppfattning. Det finns även frikyrkokristna som menar att muslimer, judar och kristna ber till samma gud utifrån en monoteistisk hållning, övertygelsen att det bara finns en Gud.”

”Observera dock att påståendet, att vi tror på samma gud kommer från kristna, aldrig från muslimer. Det är tvärt om så att i muslimska länder, där även kristna använder namnet Allah, förbjuds kristna att använda detta namn på Gud. I Mellanöstern använder både judar och kristna gudsnamnet Allah-al-´ab (arabiska = Fader Gud), för att skilja sig från hur muslimer använder gudsnamnet. En bakgrund till islams religion finner vi i Abrahams liv Den muslimska trosbekännelsen lyder, ”det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammed är hans profet”.

Allah är ett arabiskt namn på Gud och går tillbaka till förhistorisk tid. Muhammeds förfäder dyrkade många stamgudar (365 stycken!) av vilka en kallades Allah.

Då måste vi ställa frågan – hur uppenbarar sig Gud i olika religioner? I läroböcker och uppslagsverk beskrivs kristendom, islam och judendom som bokens religioner, vilket kan vara en legitim orsak till att tro att det är samma gud som dyrkas. Men är det verkligen så?

För en pånyttfödd, bibeltroende kristen är tron på Gud inte en religion utan en personlig kärleksrelation genom tron på Jesus som Guds son och Frälsare. Gud och den kristne har gemenskap genom den helige Ande. I Nya testamentet är Gud en Fader som älskar alla människor och vill rädda dem till evigt liv, men som också ska döma alla på ett rättvist sätt. För juden uppenbarar han sig i Gamla testamentet som Jahve = Herren, den som älskar den rättrogne juden och den som rättvist ska döma alla människor efter hennes gärningar. Det är en kärleksfull relation med Jahve, som uppehålls genom lydnad för Mose lag (Toran) och Gamla testamentets skrifter.

För muslimen uppenbara han sig i Koranen som Allah, som älskar den rättrogne muslimen och hatar den otrogne, d.v.s. den som inte är muslim. (sura 16:23). Även om Allah bekänns som den ende guden beskrivs hans väsen med 99 namn. (sura 59:22-24). Att lämna islam eller konvertera kan straffas med döden. Ordet islam betyder underkastelse och varje muslim måste lyda de regler/bud som Allah påbjuder i Koranen. Islam är en lagreligion där begrepp som rättfärdighet, nåd och frälsning inte finns. Muslimen måste räkna med ödet och har ingen garanti att komma till himlen.

Det är en avsevärd skillnad i dessa gudsuppenbarelser, särskilt i NT:s och Koranens beskrivning.

Det kan omöjligt vara samma Gud som vi möter i dessa skrifter! Bibelns Gud vill uppenbara sig för varje ärlig människa När vi vill förstå om kristna och muslimer tror på samma gud måste det sägas något om hur människor upplever den gud man tror på. Här finns stora skillnader.

Bibelns Gud är allvetande, känner och älskar varje människa. Han hör och vill svara på dennes ärliga bön om frälsning och hjälp i olika situationer. Många muslimer är besvikna på sin religion idag och söker därför efter något som kan ge dem inre tillfredsställelse. Gud hör naturligtvis även en jude eller en muslim som ber, och Han inte bara hör. Många är vittnesbörden bland muslimer om hur Gud uppenbarar sig genom Jesus i drömmar och syner. Och man upplever frälsning och därmed frid och ett nytt hopp.”

”Allah tycks inte ha samma öppna öra till alla människor och verkar inte lika villig att svara på deras böner? Han visar sig vara en nyckfull gud. Relationen mellan Allah och människan sker genom att hon håller förbundet, de fem pelarna – Vittnesbördet, Bönerna, Fastan, Allmosorna och Pilgrimsfärden till Mecka. Om människan håller sin del så uppfyller Allah sin del av förbundet.

Bibelns Gud har upprättat ett nådens förbund med människan där hon får ta emot frälsning/evigt liv genom tro på Jesu död och uppståndelse som ett ställföreträdande offer, utan att åberopa egna gärningar. Det är en avsevärd skillnad mellan kristen tro och islamsk tro i detta avseende. Bibelns Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att rädda människan. (Joh. 3:16; Apg. 4:11,12).

 

I islam är det en hädelse/synd att bekänna att Allah skulle ha en son. (sura 112:1-4; 17:111). Det finns inget ställföreträdande offer i islam som har sonat människans synd. Detta är det starkaste argumentet för att det inte är samma gud som kristna och muslimer tror på. Bibelns Gud är den som söker människan eftersom hon som syndare inte kan nå till Honom i egen kraft. (1 Mos. 3:9; Luk. 15:1-7).

Koranens Allah söker inte efter människan eftersom hon inte är en syndare (hon är endast skapad svag) som behöver frälsas för att komma till himlen. En människa blir muslim genom att födas i en muslims familj (eller konvertera) och fostras till att lyda Allahs bud. Allahs efterföljare ska tro och göra goda gärningar.

Ärkebiskopen

Kristnas kallelse är att förkunna evangelium för alla folk Det blir allt vanligare i kristna sammanhang att tala om Gud som den som är större och är bortom alla religioner och trosuppfattningar. Det går inte att placera in Gud i en box, säger man. Det ligger en viss sanning i det, men om det är en förklaring till att människor möter Gud i alla religioner, och att slutligen alla kommer till himlen, då blir det fel. Det är i den andan som Jackelén antog sitt biskopslöfte ”Gud är större” vid sin installation som Ärkebiskop. Denna bekännelse ligger väldigt nära muslimernas bekännelse av Allah. Om detta är sant är Gud inte rättvis. Då har Han favoriter – de som redan här i livet får möjligheten att smaka Hans frid, glädje och kraft. Men Gud har inga favoriter!

IS barn som strax skall döda kristna

Den fruktansvärda terror som nu råder i Mellanöstern, som innebär att miljoner människor flyr från sina hem, sker inte av Guds vilja. Det är Satan och hans onda redskap som orsakar detta kaos. Samtidigt tror jag att Gud har en tanke med att muslimer nu kommer till Europa och Sverige.

Vi är de mest sekulariserade i världen, och de senaste 30 åren har vi kristna inte gensvarat särskilt mycket på Guds kallelse att sprida evangelium till hela världen. Nu kommer dessa, som vi skulle ha gått till i deras hemländer, till oss och vi kommer inte undan vår kallelse längre. (Apg. 1:8). Låt oss därför med respekt för, och kärlek till alla männsikor leva ut vår kristna tro i ord och handling. Det gäller liv eller död för människor! (1 Joh. 5:11,12).”

Clas Göran Bergstrand

Ju mer jag för min del satt mig in i den teologiska diskussionen som den går att få del av blir jag allt mer nyfiken. Hur kan det komma sig att traditionellt kristna ledare och förkunnare för fram ett budskap som man inte kan känna igen. Bergstrands synpunkter måste vägas mot det som lyfts fram i inläggen 1 och 2 och som återkommer i del 3.

LGB

 

Parallell till Ellinor Grimmarks situation

I Sverige har vi poliser som vi litar på. (Än så länge)

 

 

 

 

 

 

Vi skulle inte idag kunna tänka oss en svensk polis ersatt av nazistbödeln vi ser framför oss. Men vad är de egentligen som skiljer?

—- Jo, just det — samvetsfriheten. —

Om vi börjar rucka på denna viktiga men sällsynta egenskap har vi snart ett samhälle som kan få de mest ödesdigra konsekvenser typ bilden ovan.

Modiga Ellinor Grimmark  är känd i pressen för att bli ställd inför domstol för sin vägran att deltaga i aborter. Hon har valt att drömma om livet, att utbilda sig att förlösa och hjälpa ett nytt liv komma till jorden. Kort sagt att vara barnmorska. Att vara ett stöd och en erfaren hjälp till något så fint som att hjälpa osäkra blivande mödrar till en framgångsrik förlossning. Helt enkelt att vara ett positivt stöd för livet.

Men vad tvingas hon utföra dessutom? Att delta i släckande av liv. Vilken gigantisk motsättning. Alla hennes drömmar, visioner och ambitioner att vara en hjälp för mänskligheten ödeläggs, både moraliskt och känslomässigt. För oss andra som har ett ”vanligt” jobb kan denna position vara svår att förstå och känna.

Jämför gärna med en ung och ambitiös polis som också utbildar sig för att vara samhället till hjälp och stöd. Företrädevis för de svaga och utsatta i samhället. Förhoppningsvis finns där också en önskan om att stödja rätt och rättfärdighet. Antag att det finns ett samhälle där samvetsfrihet inte finns ( som delvis i Sverige) och han dessutom i jobbet och av staten är ålagd att t.ex. deltaga i en exekutionspluton där oönskade element ska bort, ska avrättas. En skrämmande liknelse säger du.

”Ok, Torbjörn, nu drar du parallellen för långt”.

”Visst inte”.

Det är bara en tidsfråga innan samhället steg för steg avskaffar samvetsfriheten. Ska tex. alla läkare utföra dödshjälp ifall politikerna genomför detta? Med nuvarande svenska inställning såklart ja. Samvetet blir förhärdat genom olika tvingande åtgärder och till sist väntar det värsta inom lagstiftning. Kristendomen och respekten för människolivet har ersatts av förnuftresonemang och ateism och gudlöshet.

Samvetsfrihet är en dyrbar skatt som har sin grund och uppkomst i religionsfriheten och djupast sett kristen tro. Men i ett samhälle där religionen ersatts av en önskvärd och påbjuden ateism, tex. i skolor och media är konsekvensen självklar: Bort med samvetsfrihet, både i skolor, samhällen och bland individer. Samvetsfrihet har idag börjat betraktas som en onödig lyx till skillnad från de närmast föregående generationerna som till fullo uppskattade detta.

Varför tror ni grannlandet Norge har samvetsfrihet trots landets likvärdiga bakgrund med vår egen? Deras svåra bakgrund under andra världskriget med olika slags tvång, våld och mord där Sverige blev förskonat är säkert en inte oväsentlig anledning. Ellinor har tvingats flytta dit tack vare sin övertygelse. En skam för Sverige och svenskarna. Frågan är bara om vi har detta klart för oss i allmänhet.

All heder åt Ellinor Grimmark oavsett hur det går i domstolarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn S Larsson
Vagnshed, Alingsås

Om skolan i Åmål som förfalskar julsånger!

I Världen Idag kan man läsa historien om grundskolan i Åmål som på rektors initiativ klipper bort psalmverser, ändrar textinnehållet och tar bort anstötliga ord som ”Betlehem”. Dessutom tar bort den kristna historiken kring Luciatraditionen och klipper bort ordet ”skinka” ur julsångerna. Det kan ju tyckas lite kul på ett sätt men jag kunde inte avhålla mig att skicka följande vässade brev till skolledningen:

Hej Åmåls skolväsende!Jesusbarnet Botticelli

Jag har nyss läst något av det mest korkade jag hört på länge.

En skola som vill sjunga traditionella julsånger men censurerar verser som anses misshagliga, men inte nöjer sig med detta. Dessutom väljer man att förfalska innehållet för att passa in i den skruvade världsbilden att historien måste förvrängas för att alla skall kunna känna sig hemma. Detta helt utan stöd i den svenska skollagen som inte alls innehåller några slags krav att man behöver göra så. Detta framgår ju med all tydlighet av den lagtext som kommunen själv presenterar som sitt ”försvar” men som inte alls påvisar det behov man hävdar. Förmodligen är Åmåls kommuns Barn-. och Utbildningsenhet liksom aktuell rektor så pass okunnig så att man inte känner till att Jesus också är en av Islams viktigaste profeter vilket innebär att personen Jesus inte alls är anstötlig för en muslim. Jesus kan möjligen vara det för en normal svensk ateist men alla sådana är å andra sidan utomordentligt skolade av inte minst den svenska hjärntvättande skolan att lägga ett personligt nonsensfilter över all kristen tradition som man möjligen kan möta i det svenska samhället. Nu kan man ju tycka att det är lite humoristiskt att även platsen Betlehem upplevs farlig och inskränkande för svenska elever så då får ni väl lära ut att det egentligen var Blomstermåla som stjärnan lyste över, det kanske upplevs mindre kränkande och kan passa in i den svenska nonsenskulturen? Men att byta ut texten mot ”alla oss” är ju att ge innehållet dess motsats, vitsen med stjärnan var just att det specifikt utvalda ljus och budskap som fanns kring Betlehem skall få spridas till oss alla. Er version blir en direkt förfalskning av sångens budskap.

Men förfalskningarna upphör tydligen inte där. Traditionella julsånger om skinka förfalskas liksom historien om Lucia. Hur kan det alls rimma med skolans uppdrag att ge kunskap om svenska traditioner att lära elever förfalskade berättelser om jultraditionerna och de historiska gestalterna bakom? Vad lär ni alls ut om julens ursprung? Att den firas till minne av tomten som föddes på Nordpolen?  Att berätta om att den firas till minne av Jesus födelse måste ju kännas oerhört kränkande för ett stackars ateistbarn eller en hindu som inte tror att tillvaron alls finns!

Jag tycker egentligen att era metoder är utmärkta! D.v.s. i Nordkorea, Saudiarabien och det gamla Sovjetunionen där allting skulle filtreras genom det statliga ateistiska ideologiska åsiktsfiltret. Jag vill därför uppmana Södra Skolans rektor liksom ansvariga på Barn- och Utbildningsförvaltningen att snarast söka sin vidare karriär i någon av dessa diktaturstater. Era metoder passar väldigt bra in i den samhällstraditionen och ni kommer säkert att uppfattas som ytterst talangfulla och ha stora möjligheter till framgångsrik karriär. I den svenska skolan däremot, som skall byggas på kristen etik och med en kulturell grund i den svenska traditionen så hör inte historiska och kulturella förfalskningar hemma. Är det så att en sång inte passar, då skall ni inte alls sjunga den. Det är helt enkelt inte er sång. Och är Jesus en farlig person för barn och ungdomar att höra talas om, då tycker jag att ni helt skall hålla er till att berätta den uppbyggliga berättelsen om alltings meningslöshet och att ”vår tillvaro är en slumpens parentes och nyck” som det brukar stå i biologiböckerna, och andra berättelser som gör barn och ungdomar lyckliga och harmoniska, t.ex. om häxor, monster, tomtar och troll som mina barn brukar komma hem med böcker med från skolan.

Med vänlig hälsning!
Thomas Forslin Klassisk Baptism Göteborg

3 000 000 muslimer i Egypten har mött Jesus de senaste fem åren. Vi för samtal om religionsdialog.

Agendan för dagen i media påverkar såväl i enskildas liv som med varierade ekon i andra media, men också organisationer och kyrkor.

Likt virusangrepp av god eller elak art, sprids tankemönster och ord som ibland skapas eller nyskapas, ej sällan som bärare eller koder för tankesystem. Så har det varit och så är det. Litterärt skildrade Orwell en del av detta i de välkända begreppet ”Frihet är slaveri” som blev en skämtsam beskrivning av hur meningen av meningen kunde förändras av politiken. Sovjet, nazi-tyskkland, Östtyskland Kina och Nordkorea är lysande exempel härpå.

Ovanstående exemple kan väl betecknas som synnerligen elakartade. Men det finns massor med exempel på hur ord formar nya tankar men också strukturer eller bidrager till att utveckla värdemönster.

Låt mig ta några få exempel på populära  nyord:

Ögonhöjd.

Begreppet finns inom pedagogiken, men är svårt att finna en exakt mening för. Meningarna fastställs av budskapens sändare med följden av substansen kan uppfattas olika av såväl ordens sändare som hörare. Det har alltså lite rund form och läggs ofta in som en särskild ”doftmarkör”. Biskop Brunne använder det i Pride-sammanhang med hänvisning till att Jesus kallade ned Zakeus från trädet för att möta honom i ögonhöjd. Alltså en dialog på samma plan. Equmeniakyrkans ledning brukar begreppet flitigt. Min upplevda uppfattning är att man med såsom det används  vill markera någon slags ömsesidighet. Att inte ha en ”uppifråndialog/monolog” utan möta människorna på deras nivå. Kanske också då lyssnande. Nedklättrade från trädet likt Zakeus.

Finns det då något fel med ordet? Nej absolut inte. Jag kan dock fundera över om det inte helt enkelt är ett kosmetiskt ord som egentligen inget betyder. ”Dialog” – ordet i sig bygger ju på ömsesidighet. Om så ej är fallet är det ingen dialog alls.

När jag ser hur begreppet utvecklas tex inom kyrkan sätts det samman med verksamhetsutveckling och förändring av kyrkans metodik och förhållningssätt. Det sätts då i nya sammanhang med andra ord med liknande valör.

Inkluderande

Detta ord förekommer rätt ofta i Equmeniakyrkans texter. Även så i Svenska kyrkan. En inkluderande kyrka vill man vara. Jag funderar om det är en anti-tes till en tänkt exkluderande  församling/kyrka och vari då skillnaden består.

Evangeliet ger ju oss i gemenskapen en plats att finnas i med närhet och ömsesidighet  mellan människor som tror. Nattvarden är en helig stund och handling för dem som tror och är därmed i viss mån exploderande. Det inkluderade i sammanhanget borde då vara en inbjudan till gemenskapen för dem somatiskt tror eller vill tro. Dopet är öppet som en möjlighet för dem som vill följa Jesus men inte för dem som inte bekänner sg till honom och är därvid en exklusiv handling för omvända. Min tro är att kyrkan med ordet vill markera den öppna famnen där kyrkan vill ta emot människor och att de skall få känna sig hemma i gemenskap och få del av Kristi anda och ömsesidig mänsklig värme och kärlek.

Men så långt är det ju alldeles utmärkt att markera begreppen ”ögonhöjd och Inkludernade”. Men orden sätts därefter i andra sammanhang och där dess substans förändras.

Utanförskap

Ordet är väl mest känt som ett politiskt begrepp. Det brukades flitigt i valrörelsen. Utanförskapet kopplades då tillmänniskor och bostadsområden. I huvudsak verkar ordet kopplas till människors förvärvsarbete som gör att man i politisk mening lämnar utanförskapet. Begreppet innnanförskap används knappast utan er tillhörighet, Staten har genom politiska satsningar önskat arbeta bort utanförskap också medstödjande resurser till organisationer som arbetar mot utanförskap cch för inkludering.

Från väckelserörelsen på 1950 talet minns jag begreppet i en något annorlunda språklig dräkt och rätt jobbig formulering: Utanför eller innanför var skall du stå min vän sjöng Jan Sparring.

Kyrkan idag talar inte om det utan inkludering är verktyget eller modellen för väldigt mycket.

Inkluderande gemenskap

En inkluderande församling för samtal i ögonhöjd med till exempel missbrukare som farit illa. Man kan stödja misshandlade kvinnor som förföljs. Man verkar för barn som varit utsatta, för stöd åt arbetslösa eller flyktingar som förföljts. Perspektivet är en öppen famn och respektfull dialog. I ögonhöjd.

Ögonhöjdssamtalet innebär ju inte att kyrkan eller att jag som enskild accepterar och legitimerar misshandel, alltså vare sig accepterar att någon misshandlas eller att någon misshandlar. Det innebär ju inte att jag accepterar och artigt förhåller mig till den person som dricker T sprit eller knarkar bort barnens matpengar eller bostaden. Kärleken till den utsatta inkluderade personen får konsekvenser för mitt eget förhållningssätt och ev insatser.

Misshandel av barn kvinnor eller andra personer bör väl kunna räknas in som något som strider mot Guds tanke och som också skulle kunna betecknas som ”synd”. Det vi har gjort mot en av dessa mina minsta….

Bibeln ger ju exempel på sådant som är enligt Guds vilja eller emot Guds vilja och som då klargörs i texten. I vissa fall ”inkluderas” sådant av kyrkan och integreras dessutom. När det som i Bibeln anförs vara mot Guds vilja integreras i en kyrkas lära som varande gott och riktigt blir det problem för en bibelläsare. När bibeln eller Gud framställs som en förlängning av min egen vilja och önskningar och inte utgångspunkten blir Guds vilja blir det än större problem. Ett exempel från  Equmeniakyrkan är att kyrkan accepterar och faktiskt viger två personer av samma kön. Hittills har bara två ej ännu tre eller fler men den frågan skulle ju också kunna komma fram med utgångspunkt från tanken på Guds  kärlek och avvägning mot begreppen inkludering och samtalet i ögonhöjd och alla människors lika värde..  Det kan säkert   ses som inkluderande utifrån individens förhållningssätt önskan och lust. Andra begrepp som inkluderas i kristen tro är hos många  orden att ”komma ut” Det har getts en specifik betydelse avseende att förflytta sig från mörker till ljus avseende sexuell läggning och upplevd personlig identitet. Att komma in i Guds församling har tidigare sett som att komma från mörker till ljus. Att få del av Guds kärlek frälsning och omvändelse och ett heligt liv.

Religionsdialog ersätter evangelisation ! ???

Inkludernadet av nya begrepp gör att ordens mening förändras.

Equmeniakyrkan arbetar med statligt stöd med religionsdialog. Kyrkan vill med sitt arbete för mångfald och religionsdialog något alldeles specifikt:

Equmeniakyrkans hemsida klargör vad man vill:

”..stödja församlingar i mångkulturella miljöer och tillsammans utveckla strukturer och arbetsätt i mötet med människor och grupper från andra länder. Vi vill skapa nätverk mellan församlingar där erfarenhetsutbyte och fördjupning kan ske. Tillsammans utveckla former och arbetsätt för hur vi kan möta och inkludera människor med bakgrund i andra länder. 

Vi vill också främja möten med människor av annan tro än vår egen.

Möten, kunskap, förståelse och samverkan

är nödvändiga för att vi ska kunna

bygga vänskapsrelationer och

ett tryggt samhälle på den ort där vi finns”

Det är ju utifrån denna text på kyrkans hemsida man kan se intentionen:

  • bygga ett tryggt samhälle på den ort där vi -Eq.kyrkan -finns
  • utveckla ”strukturer”
  • bygga vänskapsrelationer skrivs i texten som verktyget för det trygga samhället. Möten kunskap och förståelse och samverkan som nödvändiga förutsättningar.

Former för inkludering, byggandet av strukturer i organisation och församlingar betonas också.

För detta arbete lägger Eq särskilda resurser i tid och pengar. Arbetet är helt i linje med vad staten anför och liknar det som också verkställs i andra organisationer som inte har korset som sitt tecken

I arbetet med religionsdialog kan jag inte se ett enda ord om att Equmeniakyrkan med församlingarnas arbete skall inriktas på att människor med olika bakgrund skall omvändas finna Jesus och ta emot honom i ett personligt möte med tro dop och församlingsgemenskap.

Däremot finns material producerat av andra organisationer för hur kyrkans medlemmar bör agera med försiktighet i religionsdialog och hur man kan presentera sin religion och låta andra presentera sin och i ömsesidig repet möta andra.Inte heller verkar det som att kyrkan har eller offentliggör material för hur en församling skall agera och förhålla sig när muslimer funnit Kristus och dessa liksom hela församlingen utsätts för hot, skadegörelse eller andra liknande utfall. Detta trots att vi vet att så är fallet och att man i sådana församlingar försöker hålla koll på egendomliga väskor i entréer och kapprum…. I den miljö som predikan av evangelium sker kan sådant förekomma och IS finns inte sällan mer nära den svenska församlingen än vad man kan tro. Dialogen i sig och de mål som redovisats ovan borde inte vara målet för någon församling inom en evangelisk kyrka utan måhända initiala verktyg i en evangelisk process i syfte att fler människor skall följa Jesus oaktat vilken religion/icke religion som personen tidigare bekänt sig till.

Här följer som ett exempel en inbjudan till dialog av den art som Equmeniakyrkan står för:

” En påminnelse om morgondagens panelsamtal i Kungsholms kyrka.

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan bjuder till en diskussionspanel om interreligiösa utmaningar och möjligheter i Pakistan och Sverige. Syftet är att dela erfarenheter från olika kontexter och hämta lärdomar till interreligiös dialog.
EQUMENIAKYRKAN.SE”
Är det detta som våra kyrkor och församlingar skall prioritera? Frågan bör ställas och i ljuset av det personliga ansvaret må var och en ta ställning.

 

I Världen idag i juli kan man läsa att den evangeliska kyrkan i Egypten kunnat se att cirka 3 000 000 muslimer omvänts från islam till Jesus under den senaste femårsperioden.

”Egypten kommer bli salt och ljus för hela arabvärlden”

För fem år sedan skakades Egypten av den arabiska revolutionen. I dess kölvatten följde politisk instabilitet, men också synlig enhet bland de kristna, och en våg av omvändelser. Pastor Sameh Maurice har nu en vision om att Egypten kan bli ett salt och ljus för hela arabvärlden.

När den arabiska våren nådde Egypten i januari 2011 hamnade Mellanösterns största evangeliska församling, Kasr El Dobara Evangelical Church (KDEC), mitt i centrum – geografiskt, religiöst och politiskt. Beläget vid Tahrirtorget fungerade kyrkan som fältsjukhus under demonstrationerna, och man höll utomhusgudstjänster och gjorde sig till förespråkare för demokrati.

Revolutionen skakade om landet, långvarigt och på många plan. Men vid sidan av politisk oro växte en stabil kristen enhet fram och människor sökte sig till Kristus. I dag uppger olika källor att inte mindre än tre miljoner människor har konverterat från islam på fem år.”

Sameh Maurice Pastor i Kairo

Sameh_Maurice_preaching-large (1)

Som kristen och baptist med rötter i frikyrkans tradition önskar jag att min och vår kyrka kunde inspireras mer av den känslan som pastor Sameh Maurice visar än att följa de grunder för statsbidrag som den svenska statsapparaten anger utifrån regeringens ambitioner för att motverka främlingsfientlighet.

 

Att möta Jesus torde vara det absolut säkraste som kan ske för att motverka främlingsfientlighet. Eller hur?

LGB