Helt sensationellt inlägg från Equmeniakyrkans kyrkoledare!

I Sändarens senaste nummer lägger tidningen ut en insändare/debattartikel från Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin.

Här på denna blogg har vi tidigare behandlat hennes speciella sätt att leda den evangeliska kyrka hon leder.

Men nu känns det som något helt unikt i fråga om teologiskt genombrott. Se följande text:

http://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Samma Gud men med olika uppfattningar skriver Camnerin. Därifrån förs ett slags akademiskt resonemang om Gudsbilden i monoteistiska religioner. Grunden för artikeln finns i en skriftväxling på tidningens debattsida om Gudsbild i förhållande till migrationsverkets ställningstagande i enskilda ärenden avseende så kallade konvertiter.

Läs gärna inlägget här i Klassisk baptism den 18 februari: “Att konvertera eller att komma hem. Att byta religion eller att möta Jesus.”

Men budskapet i hennes inlägg förtjänar att analyseras specifikt och i dess kontext. Det är ju inte en privatperson som skriver, utan en kyrkoledare för en stor kyrka med en klassisk väckelsekristendom och baptism i bagaget,

Menar Camnerin att stormuftin i Damaskus ber till samma Gud som Equmeniakyrkan bekänner?

Bitr kyrkoledare Sofia Camnerin

Stormuftin i Damaskus andlig ledare som månne beder till samma Gud som camnerin enligt Camnerin. Muftin är i nära samarbete med massmördaren Assad i Damaskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ber han till och umgås med samma Gud som Sofia Camnerin?

Billy Graham Bad han till samma Gud som ayatollorna?

 

Vi återkommer med kommentarer inom kort!!!!!!!!! Uppdatering sker…

Kommentera gärna på denna blogg också.

 

Kommentarer och tankar utifrån Equmeniakyrkans ståndpunkter

Kommentar A. Om kontexten, budskapet och underliggande mening.

I Camnerins text skriver hon uppenbart att hennes budskap är framfört inom hennes uppdrag som  “vald” kyrkoledare och företrädare. Det kan inte tolkas på annat sätt än att det inte är personliga tankar av just henne utan att det är Equmenia kyrkan och dess ledning som sänder ut textens budskap.

Några viktiga begränsningar anges; hon behandlar inte soteriologin, läran om frälsning, Det samtalet för hanteras på annat sätt. Det andra sakförhållandet är att inspelet sker som en följd av en diskussion om hur kyrkan ser på det vissa kallar konvertiter. I gammal baptistisk    terminologi; de som tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och mött Jesus i en pånyttfödelse.

Avgränsningen avseende soteriologin skapar den text dynamik man anar författaren vill uppnå.  Budskapet framtagits i samarbete med muslimer och judiskt troende.Det kan knappast vara en slump utan en medveten handling.

Det som anförs i ledningens resonemang i frågan blir ju klart mer distanserat från kärnfrågan och mer akademiskt till sin karaktär om människors syn på Gud och användningen av ordet gud i relation till tro eller icke tro. Det är först om kopplingen mellan bibliska utsagor och meningen med alltsammans avseende bibel och kristen tro blir begripligt och meningsfullt.

Om en universitetslektor i ett seminarium i sekulär miljö på statligt universitet genomför en dylik dialog är det begripligt välformulerat och motiverat i just den kontexten. Men Camnerin är inte anställd av staten i en akademisk miljö.Hon är kyrkoledare i en evangelisk kyrka. Själva metodiken av att lämna soteriologin, öppnar för att huvudbudskapet blir minst sagt knepigt. Kyrkans budskap.

Kommentar B. Om Camnerins språkbruk och argumentation.

Artikeln ser initialt väldigt välskriven ut. Noga formulerade överväganden men en vetenskaplig religionshistorisk yta man lätt bländas av. Dessutom till synes en  korrekt” politiskt polish. Alla religioner är inkluderade i en slags synkretistisk kökkenmödding, Ytan kan stundtals vara bra inför ett bländande möte men om inte djupet finns saknas substans,

Man kan också uppleva Camnerins huvudbudskap som en slags akademisk ordlek som förändrar något avseende läsarnas uppfattning av ett underliggande budskap från kyrkoledningen. Så här kan Camnerin/Equmeniakyrkans teologiska budskap uppfattas; Mycket dialogen skulle dock kunna förklaras med det gamla aristoteliska ordparet ’term’ och ’begrepp’. Termen ’Gud’ med dess tre bokstäver på svenska och dess motsvarighet i olika språk är en sak och hur den använts historiskt. Vad termen dock står i olika sammanhang, religioner och sekter, olika gudsbegrepp, deras innehåll, dvs. definitioner är en helt annan sak. Camnerin reder inte ut något av det. Yta men inte innehåll med andra ord.

Kommentar C Del av kommentar avseende Gud/gudar i Camnerins text.

I Bibelns första del (GT) finns begreppet Gudar behandlat hundratals gånger.

Här kan man läsa i 2 Mos 20 det så kallade första budet

 • Du skall inte ha andra gudar vid sidan om mig.
 • Luther utvecklade detta bud och menade följande;Du skall inga andra gudar hava jämte mig. (du ska inte tillbe eller dyrka andra gudar)

 

 • I Nya testamentet finns följande i Galaterbrevet 4:8-11:
 • Ingen väg tillbaka 8Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. 9Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? 10Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år! 11Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er.
 • I 1 Kor 8 läser vi apostelns ord: “Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar6så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.”

Moses och Gud var klara på att inga andra Gudar skall följas vid sidan om hans Gud. Dvs det fanns fler gudar….

För en läsare verkar det tydligt att Gud i den dialog han förde med Moses var klar över att det fanns andra Gudar och Moses fick påbudet från Gud att inte ha andra gudar vid sidan av Gud/Herren. OM det var så att det då enbart fanns en Gud vore Mose budskap och nedteckning på stentavla helt onödig.

Galaterbrevet talar om slavande under gudar som inte är några gudar. OM aposteln ansett att det bara fanns en enda Gud vore också detta yttrande helt tokigt.

Bibeltexterna ger oss kunskap att det finns en Gud Herren men det finns också andra gudar som inte är den gud som ÄR. Gudar som finns i plural och som utger sig för att vara Gud. Om det är i singlar eller plural är en annan frågeställning.

Camnerin anser i likhet med muslimer att Judarnas och de Kristnas Fader i himmelen är dess Gud med hänvisning till Abraham mfl. Visst kan man som muslim eller som troende på en viss Gud anse att just den Guden är den som ÄR.  Men är det då så att den hänvisning som muslimer pekar på ett sådant förhållande? Kan det finnas en annan tolkning? Absolut! Vi återkommer längre ned om detta….

Uppenbarelsen och tillbedjan
Redan här blir den radikala skillnaden med den kristna uppenbarelsen och judendom och islam synligt. Jesus tillbes jämsides med Gud (JHWH). Jesus är av samma väsen som Fadern. Liksom Fadern är han A och O.
Islams gud har namnet Allah. Bara en av bokstäver ”h” i Guds namn är med. Gammal testamentet uppenbarar Guds namn, JHWH. När islam födds ca 600 år efter Jesus, har man inte ens samma gudsnamn! Man tror m.a.o. inte på samma Gud. Det är märkligt att Carmnerin med likasinnade inte har insett detta.

Camnerin tycks inte lägga något större vikt på den kristna trons sär art i fråga om Guds självuppenbarelse i Jesu person även om det nämns i texten. Hon skriver att människor ”tror på olika sätt om Gud.”

Ett viktigt argument tycks vara följande: ”Intressant för kristna är att muslimer i islamteologisk bemärkelse inte kan betraktas som muslimer om de inte tror på Jesus, Moses, Abraham och de andra profeterna.” Här förklarar Camnerin dock inte vad hon med ”tron” menar. Tron tycks fungerar som någon slags subjektiv förhållningssätt till dessa personer. Men också ateister kan ”tror på olika sätt om gud, Abraham, Mose”, etc.

Hon säger inte ett ord om att muslimer betraktar Gamla testamentet vara delvis korrumperad och att en hel del av text har lagts till. Muslimer har samma åsikt också om Nya testamentet.

Om judarnas hällning till NT säger hon inte ett ord! Med tanke på Jesus och hans hållning till GT och NT:s betydelse för den kristna människan har Camnerin ingenting att säga.

Intressant är också Camnerins resonemang kring det ”religiösa livet”. Hon bagatelliserar Jesus på ett sätt som är svårt att begripa. Hon skriver att ”både kristna och muslimer tror ju att Guds sändebud redan har kommit, vilket påverkar det levda religiösa livet.” Vad menar hon här? Är Jesus och Mohammed likvärda ”sändebud” eller på vem/vilka syftar hon med ”sändebud”? Det är dock intressant att notera hennes ordval, ”sändebud”! Det är en direkt ”flört” riktad till muslimer.

Gudsbilden, teologin och den evangeliska kallelsen

Equmeniakyrkan har en alldeles utomordentligt formulerad målbild för kyrkan. Om det finns ingen annan mening. Såsom  kyrkans valda ledare problematiserar och faktiskt antyder rätt uppenbart är Kristus och Fadern  anses vara identisk med Allah (Gud översatt) Det är i sig ytterst märkligt av många skäl.

Men det syns inte som en slumpmässig engångshndelse eller ett misstag i kommunikationen. Kommunikationsavdelningen inom kyrkan är dessutom försedd med en högre bemanning än en medelstor kommun.

Nej det anmärkningsvärda är att varje läsare av Camnerins text får svar på de många frågorna om varför vår egen kyrka verkar sakna ambitioner  att evangelisera för nyanlända och krigshärjade med muslimsk identitet.

På denna blogg har detta faktum lyfts fram ett otal gånger. Senast i föregående blogg inlägg där kyrkan går ut med innebandy och social interaktion som de verktyg de har. Att undandra muslimer frälsningen är således inget annat än en medveten åtgärd då kyrkans ledning ser deras tro som en annan väg till gemenskap med vår Gud. Rätt makabert. Hoppas det är fel uppfattat. Vem vill vara med i en sådan kristen kyrkogemenskap??

 

Fortsättning följer texten uppdateras….

Equmeniakyrkans nya satsning

Equmeniakyrkan har gjort en ny satsning på bred front. I text visar kyrkan sina ambitioner som kyrka och i videon läggs budskapet in,

http://equmeniakyrkan.se/nyavanner/

En annan kyrka med dynamisk växande verksamhet med dop och församlingstilväxt för en internationell målgrupp visas på nedanstående länk.

http://www.globalgemenskap.se/index.php/en/

Utifrån en klassisk baptistisk tradition och kanske lite evangelikal hänförelse är länkarna talande.

Läs gärna och begrunda.

 

 

 

Att konvertera eller att komma hem. Att byta religion eller att möta Jesus.

Under de senaste månader har det i pressen i flera fall redovisats att Migrationsverket dels tycker att flyktingar skall redogöra för sin tro eller konvertering. Dessutom klargöra skillnaden mellan kristen tro och tro på islam. Dessutom ställer den statliga myndigheten frågor till den asylsökande huruvida det egentligen inte är samma Gud i islam som i kristen tro. Skulle samma fråga ställas till biskop Bonnier i Skara och till Livets ords föreståndare Joakim Lundqvist är det ytterst sannolikt att fråga får helt olika svar. Med akademiska  vinklingar av olika slag. Ett ämne för doktorsavhandling inom högskoleteologin. Denna fråga ställs till asylsökande afghaner med begränsad akademisk erfarenhet och som upplevt ett möte med Jesus. Knepigt värre som Leif GW brukar säga när han anser något som mindre lämpligt…

I väldigt många sammanhang såväl från press som från myndigheter och kyrkor används begreppet “konvertera”. Det är i sig inget felaktigt, men uttrycket är i vissa sammanhang faktiskt lite missvisande, i alla fall med en evangelikal kristendom som grund.

“Konvertering” är ett begrepp som finns inom matematiken men också ett ord som omvänds inom ekonomi och i många olika sammanhang. Man byter liksom enheter eller begrepp.

I fråga om det religiösa begreppet “konvertera” låter det för mig mycket platt. Som att byta elleverantör från Vattenfall till Sydkraft. Från Länsförsäkringar till Skandia. Eller betalningssystem i valuta från euro till bitcoin.

Migrationsverkets frågeställningar som religions-lös myndighet är kanske inte så konstiga. Varför passar inte Vattenfall längre? Hur ser du på konverteringen från US dollar till Euro?Allt blir då på något sätt en fråga om värdering. Ställningstaganden till ett slags objektiv mätbara enheter. Sanningar. Jesus lika sann som Muhammed. Gud som Gud. Dollar som valuta eller Bitcoin.

Även om jag själv tycker att Migrationsverkets handläggare gör ett allvarligt tjänstefel gentemot en utsatt person.Vårdslös myndighetsutövning helt enkelt. Det är det mer bakom. Ett fel som därtill är så allvarligt att det kan riskera en enskild persons liv, ja inte bara en enskild persons liv utan faktiskt en hel familjs eller släkts liv. Det finns numera straffansvar för den tjänsteman som utför övergrepp eller allvarliga tjänstefel.

Även om jag nu tycker så i sakfrågan vill jag belysa en annan dimension.

Att bli kristen eller som det också sades ”kristnades” var ju under Gustav Vasas tid eller under korsfarartiden var en slags myndighetsåtgärd. Staten och kyrkan var ett. Blev man inte kristen när korsfararen anlände kunde man bli av med huvudet. Under Gustav Vasas tid hände annat elände för den som inte avsade sig katolska kyrkans lära.

I kyrkoböckerna i slutet av 1800 talet förtecknades man som odöpt om föräldrar ansåg att dop är en fråga mellan Jesustron och den enskilde. Det kunde också hända att man inte förtecknades med namn på barnet, då namn kopplades till lutherskt barndop. Detta skedde faktiskt fram till runt 1900 i konkreta fall jag hittat i min släktforskning.

I muslimsk tradition är ju det än idag så att man faktiskt konverteras efter det att den grupp man tillhör (otrogna) anfallits, angripits eller hotats av de som anser sig vara rätt trogna. D.v.s. tron ses som en del av en politisk styrning. Religionen blir ett uttryck för makt och politisk positionerna. I så kallade muslimska länder är politik och religion nästan undantagslöst sammankopplade och i dessa är demokrati något som inte längre finns kvar.

Runt sekelskiftet var det så att var man förr svensk så var man förr som princip medlem i “Statskyrkan”. Var man baptist eller pingstvän var det illa. Man var utanför.  Samhället och Statskyrkan var ett. Muslimsk tro och stat är ett i många länder än idag.

Min slutsats är att begreppet “konvertera” är mindre lämpligt idag när tron är fri från myndighetsutövning och medborgarskap i ett land, Tro och politik och geografiskt herravälde hörde samman när Mamlukerna 1347 intog Jerusalem. Tredje riket hade samma metodik strax före kriget; konvertera eller dö. När kyrkor idag själva använder begreppet  konvertering, “smittar” det självfallet till myndigheter och domstolar och i ordet finns ett slags muterat tanke virus.Kristna vill ju inte att enskilda skall byta tankesystem eller religion. Nej vi vill att varje människa skall få möta Jesus och ta emot hans nåd och frälsning.

Så här tänker jag;

 • När frikyrkorörelsen utvecklades samtidigt som statskyrkan användes inte ordet “konvertera till pingstkyrkan”. Detta gjordes ej trots att det var inom ramen för kristen tro.
 • Orden som användes då svenskar som blev kristna på ett individuellt plan var ju från sekelskiftet och längre tillbaka.
 • -frälst
 • mött Jesus
 • omvänd
 • pånyttfödd
 • lärjunge
 • lämnat sig åt Gud
 • böjt sig inför Herren
 • tagit emot Jesus i sitt hjärta
 • fått ett nytt liv i Jesus

Det är en avsevärd skillnad i ordens reella värde om man säger att Ali konverterat eller att Ali mött Jesus och tagit emot frälsningen genom hans blod på Golgata.

Om vi kristna förenklat dialogen och brukar orden: med “lämnat sig åt Gud” borde det ge den som omvänt sig ett annat språk som myndigheten i sig har svårare att bemöta och snärja enskildas tankar. Jesusmötet är ju något som inte har med akademisk teori att göra utan är en del av livets innersta puls.

 • ”Nej jag har inte konverterat jag har blivit Frälst genom Jesus Kristus och lämnat det gamla livet.”

För en agnostiker eller ateist gäller ju samma förhållande.

Frågan är i alla fall mycket aktuell. För någon dag sedan fick jag besked om att några personer som för något år sedan kommit till Sverige nu ville döpas till Kristus, De har “konverterat”. Men är ordet adekvat. Nja, inte helt fel men med en specifik valör som dessutom kan ha andra effekter för såväl den enskilde som dennes omgivning.

Så orden kan ge liv men också bekymmer. Värt att fundera på för oss alla.

Lg

 

 

Om effekter och värderingar kring Bibelns mening. Att våga följa eller omtolka så det passar min egen övertygelse.

Här på denna blogg har vi redovisat hur Equmeniakyrkans kyrkoledare ser på relationer och äktenskap i enkönade förhållanden.

Övertygad kyrkoledare

Kyrkoledare Camnerin har för sin del varit mycket tydlig på utgångspunkter och värderingar av såväl Bibeln som sin syn på den homosexuella läggningen.

Tidningen Världen idag redovisar i en intervju/reportage en kvinnas erfarenhet av dels bejakande av de utsagor som Camnerin m.fl. torgför och de konsekvenser det fått för hennes person. Samtidigt beskrivs den förändring hon och hennes make fått del av genom att ta till sig och följa Guds ord. Detta efter att hon upplevt att livet inte blivit riktigt rätt.

Här finns två diametrala uppfattningar redovisade. Varje “läsare” kan själv bedöma dem och fundera igenom vad det kan betyda för den egna uppfattningen.

Länk från tidningen Världen idag februari 2018

http://www.varldenidag.se/nyheter/bibelord-lockade-emily-bort-fran-homosexuell-livsstil/reprax!FwBNEeJCYMYhJqbOTLgXg/

Kyrkoledaren Sofia Camnerins uppfattning redovisad i Sändaren får några år sedan:

http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

Lg

 

Tänk om…kursen kunde justeras…då…

Tänk om Equmeniakyrkan under 2018 kunde sätta nya avtryck i sitt arbete. Mycket bra görs men en del riktigt knepigt verkställs,  Nya initiativ för en evangelisk satsning med djupare kontakt med klassisk kristen tro bör kunna tas fram 2018 och framgent.

Tänk om kyrkoledningen 2018 skulle våga:

 1. Upphöra sända kyrkans kollektmedel till omkostnader och support för Pridefestivalens jippon i Stockholm. Pride park mm.

BDSM aktivitet, repbindning

Om kyrkoledningen absolut vill sända offermedel till denna verksamhet bör församlingarna få kunskap om detta oaktat om beloppet utgör promille eller procent av årsomsättningen insamlade medel. Kanske är det så att få församlingar och medlemmar ens kunde drömma om hur deras kyrka agerar i detta avseende.

 

2.- Betona att det är viktigt att våra nyanlända svenskar som inte ännu funnit Kristus får del av evangeliet om tro dop och församlingsgemenskap.

Kyrkan kunde kanske agera så inte enbart språkcafeer och liknande verksamhet  torgförs som insatser, Dessa kan i många fall mycket väl kan drivas av allehanda organisationer. Evangeliet om Jesus är det som vi främst bör erbjuda. Kyrkans budskap enbart som ett socialt projekt blir ett begränsat redskap. Vi behöver dessutom klargöra att även personer med muslimsk bakgrund behöver ta emot frälsningen i Jesus Kristus och det är vår kyrkans mål. Här är kyrkans kommunikation eländigt otydlig tex på den egna hemsidan (se hemsidan och berörda avsnitt där)

3 – Equmeniakyrkan bör kunna uttala, undervisa och förkunna att Guds ord inte stöder det  i media  populärt förmedlade budskapet om äktenskap mellan en eller flera personer av samma kön. Vare  sig äktenskap i enkönade relationer eller förhållanden har stöd i Bibeln om man inte stuvar om där och /eller ifrågasätter bibeltextens ursprung och författarens kunskap. Samtiidigt måste vi alla kristna betona att den enskilda människan alltid är älskad av Gud och hans församling och välkommen att dela gemenskapens glädje.

Elida och Stefan Abrahamsson planerar under våren 2018 “Ship to Israel” Ett skepp med kärlek och evangelium. Något för vår kyrka???

4.- Vi bör genast förändra den ensidiga och felaktiga bilden av Israel och Palestina som kommuniceras på olika sätt av kyrkans och deras partners såsom THS, Diakonia, SKR, m.fl. Mycket sällan uttalar kyrkan kritik mot den diktatur som utvecklats inom Palestinska myndigheten. Inte heller att Hamasledarna och Abbas blivit miljardärer trots landets upplevda fattigdom. Att palestinska barn lär sig “slakta judar” har uppmärksammats, Att medel stjäls från utsatta och läggs in diktatorers fickor tycks väga lätt i förhållande till Israels försvar för demokrati, rätts statens bestånd och frihet för medborgarna att välja religion och behålla yttrandefriheten, Dessutom skydda hela befolkningen från att utsättas för terrorism och religionsförföljelse. Månne Equmeniakyrkan  kunde uppmärksamma Elidas Ship to Israel 2018! Elida startades som ett  klassiskt missionsprojekt av Missionskyrkan och missionspastorn Tarren Abrahamsson, Stefans far. Kanske dags att knyta an till historien?

5.-Kyrkan kan och bör kräva förändring av följeslagarprogrammet i Israel och Palestina så att det blir det projekt som är dess namn och tanke. Idag är det i huvudsak ett rent palestinskt projekt där inte en enda följeslagare är lokaliserad i Israel. Raketbeskjutningar mot barn, familjer, vuxna, turister sker regelmässigt från Gazaremsan in mot städer som Sderot i Israel. Judiska liv verkar inte alls vara värdefullt att värna om. Denna hållning brukar annars mörkt bruna krafter dela,  men här en annan kontext sk följeslagare märkligt  passiva och det är sorgligt. Läs vidare på programmets hemsida och analysera själv!

5.- Återgå till klassisk bibelsyn och upphöra att leka med förändring av bibeltexten i avsikt att Gud inte skall uppfattas som en del av patrialkal struktur. Korrigering av handboksmaterialet är en direkt konsekvens. “Jesus är ingen hen, Gud är ingen moder”. 

6.-Prediko- och yrkesförbudet bör under 2018 förhandlas bort för baptistpredikanter eller pastorer med en baptistisk grundsyn i församlingar med samarbete med Svenska kyrkan.

Avtalstexterna som Equmeniakyrkan arbetat fram har inte ett innehåll som förändrat Svenska kyrkans hållning märkbart sedan 1890 talet i dåvarande monopolkyrkan med total statsstyrning. Att inte en baptistpastor får predika dop är egendomligt på grund av den egna Equmeniakyrkans avtalstexter är värt att begrunda för alla såväl baptister som fd “missionsförbundare”.

7. Camnerin, äktenskap och bibelsyn. I en intervju i Sändaren anför kyrkoledaren följande: http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

I själva sakfrågan om bibeltextens innehåll anför kyrkoledaren att den handlar om makt och utnyttjande av unga pojkar. Det är kyrkoledarens uppfattning inte en som delas av andra teologer. Men än mer tänkbart är att en svensk kyrkoledare ifrågasätter Paulus till förmån för egen samtidsanpassad grundinställning. Dvs kyrkoledaren tar över Bibelordets innehåll och “syndfriförklarar” dem som inte följer Paulus, Onekligen ett specifikt ställningstagande. Var och en kan ju fundera på i vilka andra frågor en anställd ledare hanterar frågan om bibeltexters innehåll utifrån en slags absolution. Tänk om hon har fel? Men hennes inställning är måhända bekväm…eisegetisk och bejakande i hbtq och pridekretsar.

Teologen Anders Sjöberg uttryckte sig så här om olika grundläggande förhållningssätt på Guds ord apropå Camnerins utsagor:

 • jag kan antingen ta del av Guds ord i bibeln, ta in det och värdera hur det skall påverka mig i mitt liv och min vardag
 • jag kan alternativt utgå från min vardag och mina värderingar och söka stöd i ordet för det som är mitt förhållningssätt.

Det är väldigt tydligt att kyrkoledaren hela tiden utgår från det hon ser är det som förändras i samhällsvärderingar och utifrån det omtolkar Paulus undervisning,

Tänk om…..man kan tänka till och tänka om…igen…

lg