En lekmannapredikants och “läsares”reflektion av dagens teologiska förvirring

Några tankar angående homosexdebatten och ledaregestalter inom kristenheten.

FRÅGA INTE EFTER DOM”

Jesu ord gäller även idag. ”Fråga inte efter dom”. Frågan är till vilka Jesu hårda och avvisande ord var riktade till?
Vad menar Han egentligen? Var inte Jesus en snäll person som brydde sig om alla lika mycket? Nej, det ser inte ut så.
Dom som Jesus här syftade på var inga vanliga medel- Abrahamsson i gårdagens Israel. Nej, det var ansedda och begåvade människor som gjorde allt för att vara efterfrågade och högaktade av folket. Dessutom var de av ett höglärt släkte med utmärkta referenser, meriter och kvalifikationer. Den ena av de två grupperna tillhörde det som vi idag skulle kalla de främsta pastorerna och prästerna eller ledarna bland det judiska folket, farise’erna,
Farise’er var inte alls ett skällsord som det idag kan uppfattas i kyrkorna. Förutom sin ”fina” och beundransvärda position var de högt aktade av folket just för att de inte föreföll skrymtaktiga utan var väldigt noga till och med i småsaker. Dessutom var de rätt folkliga och syntes ibland på torgen och på festerna och gömde sig inte bara i synagogorna. Givetvis skulle de alltid ha de bästa platserna, men ändå…
Den andra gruppen, de skriftlärda har väl närmast sin tillhörighet bland dagens teologer. Ledarepositioner bland lärdomsfästena. Troligen krävde dock gårdagens teologer en långt mer omfattande utbildning innan de kunde kalla sig skriftlärda.
Då kommer genast frågan; hur kunde Herren Jesus påstå något sådant? ”Fråga inte efter dom”. Varför skulle inte folket fråga efter dom? Svaret på påståendet är på gränsen till kränkande; ”De är blinda ledare”. En fasansfull beskrivning av ett så begåvad och ansedd folkgrupp. Blinda ledare… Han fortsätter sin utläggning; ”Om en blind leder en blind så ramlar båda i gropen”.
En liten parentes. Personligen har jag den uppfattningen av att Jesu andra återkomst kommer mycket att likna den tid och tidsanda som fanns då Jesus kom till jorden första gången. Det vill säga en mycket ytlig tid på det andliga området då till och med ledarskapet var förförd av ett behov av att synas, att vara accepterade och att inte hålla Herrens ord i ära utan ändra den efter egen uppfattning. Säkerligen med ett ärligt uppsåt att på detta sätt utbreda Guds rike och inte vara till anstöt.
Om vi nu går tillbaks till texten så talar Jesus om blindhet. Givetvis talar Jesus om andlig blindhet. Varför inte ta en titt till vad 1800-tals-prästen Peter Fjellstedt säger om saken i sin utmärkta bibelkommentar kring Matteus 15:14.
”Dessa ledare var själva utan sanningens kunskap, och det blinda folket lät sig ledas av dem; ty det ville inte söka upplysning i Guds ord. Ingen människa behöver fortsätta i sin blindhet även om lärarna är blinda, ty Guds ord som öppnar ögonen och sprider ljus i själen, står öppen för alla”.
Sedan citerar han vers 14: ”De är de blindas blinda ledare”, på en gång både ledare och förledare.
Vi ser alltså här av bibeltexten att de ledande var andligt blinda och därför skulle inte folket bry sig om deras påståenden och utläggningar. ”Fråga inte efter dom”. Säger Jesus. Hade jag själv översatt texten hade jag nog försökt med: ” Strunta i dom”.
Det finns en ledande församlingsföreståndare i Sverige och likaså en kändisteolog som båda har yttrat sig positivt för samkönande förbindelser. Något som bibeln hatar och uttryckt starka fördömanden mot. Alltifrån första Mosebok till bibelns sista bok. Att det tydligt framgår att det är
synd och skam återfinns bland annat i tredje Mosebokens 18 kapitel. Synden delas där upp i fyra nivåer, det ena värre än det andra.
Synd, skändlighet, styggelse ( samkönat ) och vederstyggelse ( samlag med djur ).
Att våga påstå att bibeln inte talar om homosexualitet är synd är en svår förhärdelse och får mig att tänka på ett annat Jesu – ord. Ett ord som sällan citeras: Matteus 5: 19:
”Därför, den som upplöser ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas minst i himmelriket; men den som håller och lär, han skall kallas stor i himmelriket”.
— Ord som stämmer till eftertanke..

Torbjörn S Larsson 21 november 2022

Arkitekt och lekmannapredikant

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den inkluderande politiken har blivit exkluderande under ytan av vackra ord av integrering, mångfald och annat dekorativt

En av Centerpartiets kandidater till efterträdare till Annie Lööf, Daniel Bäckström, har “kommit ut” som kristen. De kristna värderingarna avslöjades av skickliga utfrågare i partiet som skall arbeta fram en kommande ledare och valvinnare.

Han fick stå till svars i de tyngsta politiska frågorna som Sverige har att arbeta med. I en tid av krig, upprustning, dagliga rapport om skjutningar och mord, dråp, utanförskap, invandring, arbetslöshet klimatkris, NATO och annat.

I denna kontext dök självfallet de mest centrala politiska frågorna upp.

HBTQ-i, enkönade äktenskap, deltagande i PRIDE marscher .sade inte direkt att han ville gå främst i Pride tåg Han sa inte direkt att han ville viga enkönade par eller poly folk då han aldrig funderat på att viga folk.

Då vart det kört. Lika kört som för den centerpartist som umgicks i utkanten av pedofili.

Den kristne riksdagsmannen i centern har dock innan bekännelsen blev känd blivit gruppledare i riksdagen.

Daniel Bäckström. Gruppledare i Centern i riksdagen

Ett fint uppdrag. Ett förtroende.

Men att inte på studs säga sig vilja gå i pridetåg leder på studs att du anses olämplig att leda ett parti! På samma sätt som om du är pedofil.

Om riksdags mannen varit gay ja det finns sådana öppet gay, som aldrig skulle vilja gå i ett sådant tåg

Den tunga politiska frågan om han vill viga enkönade par passade riksdagsledamoten eftersom han inte hade vigselrätt. Det hjälpte inte utan han krävdes på svar om agerande OM han haft det.

Här uppvisade Centern en evidensmässig indikation eller skall man säga  bevis på att Centern i sin ledarfilosofi står för en exkludering för dem ”som kommit ut” som kristna och står för det.

Men politik är det möjligas konst. Den kristne riksdagsmannen har nu “kommit ut” med tydligare värderingar. Nu har han gått från fundering till klarhet. Nu uttalar han att han med glädje skall gå först i Pridetåget.

Så upplöstes dramatiken. Riksdagsman Daniel kom till sans och föra fram de paroller RFSL och HBTQ-i folket för fram. Nu säger han att han kommer gå med glädje,

Så klart han förtydligade detta. Hans politiska död var solid och han fick ett nytt om än bräckligt politiskt liv.

 

Att vara kristen kan ännu gå an så länge det inte för några konsekvenser i ord tankar och handlingar. Då är man körd. Som politisk förtroendeman och företrädare för mångfald och allas lika värde. En kristen politiker hör inte dit.Exkludering och mindre värdefull och kanske en politisk belastning.

Om han hade varit hon, haft dolt huvud och klädsel à la Saudi, vägrat köttbullar, krävt ledighet för bön och krävt moske med högtalarutrop hade det nog vart meriter. Sådana meriter som ger röster. Detta trots att man ser på kvinnan med värdegrunder långt från inkludering annat i den muslimska gruppen. Extremt få muslimer går i PRIDE tåg. Men de är ju inte kristna så de inkluderas trots det.

Många kristna som bevakar tidens tecken har aviserat att v går mot svårare tider för kristna i Sverige. Som kristen kommer man att utsättas för prövningar och exkludering.

Men Guds ord består och Jesu famn är den öppna tryggheten när isvindar sveper förbi exkludering och avståndstagande.

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Teologernas kamp – för eller mot Guds ord. Kanske handlar allt om tro under tomhetens välde.

Några kända pastorer har skapat rubriker och artiklar i kristen media avseende inställning till det som kallas homosexualitet. Även i EFK  finns liknande samtal eller snarare diskussion.

Från olika håll föreslås att man i församlingar skall hitta lösningar genom samtal bejakande kompromisser och den kända modeordet “inkludering”.

När föreståndaren i Filadelfia i Stockholm gav sig in i det kyrkliga samtalet om än med en annan profil ja då växte debatten.

Ett annat sätt att se på detta är att gå till Guds ord. Jag tänker i den enkelhet som man som “läsare”kan tillåta sig att läsa. Paulus Jesu Kristi apostel skrev om detta som teologerna nu debatterar intensivt. Jag kan anta att hans ord var en förklaring eller slutsats av en annan diskussion eller sociala funktion hos Romarna som han noterat och därför i ambition om att vägleda och varna skrev det han skrev i Romarbrevet i 24-ff.

Antingen tror vi att Guds ord är Guds ord eller så tror vi det är goda tankar, men inte Guds ord på riktigt.  Det gäller att välja sida.

Så här skriver då Paulus:

Paulus…möjlig predikant hos oss månne?

 

  • 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
  • 26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin föom Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. 29 De har blivit uppfyllda av allt slags hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

 

I vers 26 i texten ovan har Paulus skrivit ett nyckelord. Det lilla syftande ordet “Därför…”

En beskrivning av vad som är en slags orsak-verkan-situation. Vem kan anse att Paulus budskap är särskilt otydligt? Kan det vara tydligare överhuvud taget hur Paulus såg på de tendenser som idag kallas HBTQi??

Men Paulus då? Var han inte bara en väl bild jude och romersk medborgare som påverkades av samtidens värderingar- Dessa är väl klart annorlunda än nutidens och då måste man väl förhålla sig?

Eller—-?

Men Paulus är inte vem som helst. Hans roll som apostel gör att han var speciell med en speciell uppgift. Han var inte utsedd av människor eller trossyskon. Nej för Paulus gällde att han som han skrev i Galaterbrevet 1:1 att han var utsänd av Jesus själv.

Det finns alltså goda skäl att beröras av Paulus ord och undervisning även om media och politik och liberalteologer  tycker att det han säger är förlegat…

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Slaget om Samtalet eller Sanningen avgör framtiden!

Har du hört din samfundsledare säga att det viktigaste är att bevara enheten trots att vi tycker och tänker olika? Då är slaget om framtiden redan avgjort och fortsättningen blir bara en logisk konsekvens.

I en väckelserörelses början brinner ledarskapet för det sanna och brännande budskapet som måste spridas till så många som möjligt. Inte så stor uppmärksamhet går åt till att hålla olika inre grupperingar nöjda och spännvidden är inte heller så stor.

Typ hundra år senare har rörelsen både hunnit bli stor och minskande. Nya människor har fått rörelsen i arv och dess budskap är nu betydligt mer ljummet. En omfattande inre sekularisering har lett till en bred spännvidd av tankar, åsikter och tro. Ledarskapet ser nu som sin viktigaste uppgift att få hela bredden av medlemmar att känna sig hemma och formar sitt budskap i lämpliga och ständiga avvägningar.

Den bibliska principen och Ordets ständiga uppmaningar att enhet visas genom att stå eniga i tankar och tro(Rom 15:5-6) byts ut mot den starkt obibliska principen att enhet är att hålla samman trots oenighet och olika viljor.

Så kommer då någon extra brännande samtidsfråga som ställer samfundets framtid på sin spets. För ledarskapet blir då valet att antingen prioritera Sanningen, så som den uppfattats i mångårig tradition, bibelläsning och tro, eller det goda Samtalet, som den form där olika åsikter skall bejakas, respekteras och uppmuntras.

Det upplevs inledningsvis som att det inte är någon konkurrens mellan Sanningen och Samtalet men i själva verket är vägvalet helt avgörande för hur framtiden blir. Resten är bara konsekvens.

När en traditionell sanning ställs mot en liberal förnyelse gör prioriteringen av Samtalet att båda hållningarna legitimeras och respekteras på lika villkor för att leva sida vid sida.

Konsekvensen av att alla åsikterna bejakas leder obönhörligen till att även praktiken kring åsikterna måste bejakas.

Konsekvensen av att praktiken bejakas måste bli att alla förtroendeposter i församling och samfund öppnas upp och så måste även lärosatserna ändras till att bejaka den nya hållningen.

När ett liberalt synsätt bejakas bredvid ett konservativt synsätt så kan det i längden inte tolereras att det som en bejakande grupp ser som Kärlek, ser en annan grupp som Synd och tar kategoriskt avstånd. Bara om den avståndstagande gruppen väljer att bejaka det de tar kraftfullt avstånd mot, kan de i längden finnas kvar i samfundet. Annars måste de lämna, först av frivillighet, senare av tvång.

Förändringens slutprodukt avgörs tidigt i processen. Endast samfundsledare som tidigt väljer att prioritera den förkunnade och klart bibliska Sanningen framför det respektfulla Samtalet kommer att kunna hålla kvar sin rörelse i sin bekännande och stadfästa trosuppfattning. Det är nog ett vägval som många samfundsledare känner ett stort obehag inför.

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Församlingsliv, Okategoriserade, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkans kyrkoledare uppmärksammar en händelse i Vallersvik 1848

 

Bakgrund

Lasse Svensson minns demokratin utifrån 1948 i Vallersvik

På årsdagen av bildande av Sveriges första frikyrkoförsamling 174 år tidigare uppmärksammar kyrkoledare Lasse Svensson detta på Facebook.

https://www.facebook.com/lasse.svensson.501/posts/10159369686286799

Det är ju allltid trevligt att minnas människors och organisationers så kallade rötter.

Det kyrkoledaren särskilt anger som skäl till hans uppmärksamhet var

  • att alla medlemmar i församlingen hade en röst
  • demokratin var självklar
  • att “vi” utifrån detta står i en stolt och viktig tradition

Borekullastugan. Här bildades Sveriges första baptistförsamling 1848

Kommentarer

Kyrkoledaren har absolut rätt i det han anför om de rötter han sett. Kanske kan man undra lite om varför han använder sig om det i sig korrekta uttrycket “frikyrkoförsamling” och inte det som i realiteten var rätt omvälvande nämligen att det var et “Baptistförsamling” som bildades. Då denna händelse i sig innebar start på avgörande processer i det politiska och religiösa landskapet så kanske inte enbart demokratin är det som är en “stolt och viktig tradition” att bära med sig.

De kallades “läsare”. Orsaken; de läste bibeln själva och tog del av Ordet och integrerade det i tron och inspirerades av det. När läsningen och Bibelns innehåll kolliderade med dåtidens vetenskapliga teologi och även med såväl kyrkan, politiken som lagstiftningen valde baptisterna det de kunde läsa sig till i Bibeln.

I enlighet med det som kallades “Konventikelplakatet” från 1726 hade inte en enskild rätt att bedriva Gudstjänster och kristen verksamhet utanför statens kyrkas hägn. Detta medförde straffansvar och kunde leda till landsförvisning ut ur riket!

F O Nilsson med fru. Landsförvisad för sin bibeltro.

F O Nilsson blev landsförvisad för sin tro och baptistiska hållning och övertygelse.

Händelsen i Vallersvik 1848 blev enomvälvning i Sverige. Läsarnas tro på Guds ord kom att skilja deras världsbild från den av Sveriges riksdag fastställda läran. Tron var en INDIVIDUELL handling skild från makt och politik. DOP som efterföljelse-handling blev inget som statens präster verkställde för nyfödda utan ett resultat av den enskilda människans ställningstagande och överlåtelse till Kristus.

Här uppstod et slags andligt paradigmskifte som blev en mycket stor grund för väckelseprocessen och tillväxten av nya församlingar och människor so tagit emot frälsningen i Jesu namn.

När kyrkoledaren Svensson firar 174 år är det värt att notera är hans anknytning till den stolta traditionen kunde omfattas av vilken folkrörelse som helst. Den omvälvande förändring av tro och utlevd tro medförde utsatthet socialt, fysiskt och psykologiskt. Flera av baptisterna blev objekt för sabotage och rena mordförsök.

Att vara politiskt korrekt då var inte en fråga man ställde. Att få svar i Guds ord var det som gällde. Inte ens att rösta om Guds ord skall gälla i vår församling partiellt eller inte.(Saron Göteborg) Nej Guds ord var Guds ord. Och är det. Ännu.

Den stolta roten bär vi också med oss i en “stolt och viktig tradition”

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar