Missionsförsamling lämnar Equmeniakyrkan på grund av kyrkans förändrade förkunnelse lära och syn på Guds ord

 

Equmenikyrkans ledare demonstrerar i sympati med tåg till avguden Baals lära.

Missionskyrka har i god demokratisk ordning lämnat Equmeniakyrkan. Detta kallar kyrkans ledning för en “kapning”

Rimbi misionskyrka har beslutat att lämna Equmeniakyrkan. En ganska liten församling som i två olika möten i god ordning enligt gällande stadgar beslutat at lämna Equmeniakyrkan.

Orsaken till lämnandet anges av församlingens ordförande vara Equmeniakyrkans bibelsyn, inriktning, lära och utöande av tro

Den andliga ledaren i regionen Jenny Dobers har uttalat att hon anser det vara tveksamma läror som förkunnas i missionskyrkan.

Dobers själv tycker det vara bra att i tåg till avgiden Baals ära marschera i Pridetåg och försvarar detta med att hon går med i tåget “för att jag kan”.  Med utväljande av några passande bibelord som understryker hennes “jag kan analys” rättfärdigas det som Rimbo missionsförsamling angett som skäl till varför man inte önskar samband med Dobers läror.

Detta upprör Equmeniakyrkan väldigt mycket som inte alls förstår eller hyser sympati för Missionskyrkans beslut och synpunkter. För att kunna stoppa kommande liknande av hopp från den linje kyrkan valt vill man göra en stadgeändring.

Man använder ordet “kapa” för att beskriva hur församlingen majoritet agerat i församlingsmöten enligt stadgarna för att lämna kyrkan. Dvs sådana stadgar som kyrkan följt bör inte finnas enligt högsta kyrkoledningen.

Ordet “kapa” står ju för något kriminellt vilket tyder på att Dobers Wiborn och Lasse Svensson anser att Missionskyrkans stadgeenliga beslut är kriminella.

 

Självrannsakan avseende systematisk bristande förståelse för hur kristna människor med tro på att Bibeln är Guds ord upplever kyrkans lära, homovigslar, Pridetåg och höga företrädares undervisning om att Jesu kraftverk mer skall ses som tidstypiska språkliga myter och inte som beskrivning av vad som faktiskt skett och hur Jesus i sin roll faktiskt bespisade fem tusen och att hans sår var faktiska när TOMAS FICK ERFARA DET HAN KNAPPAST FÖRSTOD.

JENNY DOBERS KYRKOLEDARE OCH ANDLIG LEDARE FÖRSTÅR INTE VARFÖR MISSIONSKYRKA VILL LÄMNA HENNS KYRKA DÖR HON SJÄLV VISAR STARK SYMPATI FÖR ATT HYLLA AVGUDEN BAAL.

 

EQUMENIAKYRKANS TIDNING SÄNDAREN BESKRIVER DET SOM HÄNT

Se nedanstående länk.

https://www.sandaren.se/nyhet/missionskyrkan-i-rimbo-bryter-nu-med-equmeniakyrkan

Kyrkoledningens identifierade behov och faktiska uttalanden till sändaren tyder på att man fruktar fler “kapningar” Församlingar som flyr kyrkans teologi och ledares agerande och går mot en mer klassisk kristen och kanske baptistisk tradition.

Troligen är ledningens oro inte obefogad.
Vikande medlemssiffror och oförmåga att formulera ett evangeliskt budskap om tro omvändelse och dop kanske är den mest tydliga indikationen.

I kommande blogginlägg kommer fråga om varför kyrkans ideologisk frasering om att vi i olikheternas namn hålls samman inte fungerar längre.

Mer om detta senare i mars.

 

 

Publicerat i Församlingsliv | 2 kommentarer

Professor Anders Gerdmar med viktigt budskap. Publicerat i “Världen idag” feb 2023

STLEDARE

Den troendes lojalitet är inte mot samfund utan mot Herden

BAKGRUND

Anders Gerdmar är pionjär och initiativtagare för Skandinavisk Teologisk högskola. EN verksamhet som inte styrs av politiker eller statligt riktade anslag för lansering av politisk korrekt teologi- Nej Anders Gerdmar är rektor för en högskola som sätter Bibeln som rättesnöre för det kristna livet.

I flera år har otaliga inlägg i denna blogg behandlat frågan om det är Guds ord som gäller eller har andra värderingar tagit över. Redan när bologgen initierades strax innan Equmeniakyrkan startades lyftes frågan om en kyrkas trohet till ordet.

Det blir allt mer tydligt hu en selektiv bibeltrohet eller selektiv bibelläsning sprider sig i kyrkor och församlingar. Men en annan trend som kan noteras är att de gamla sk samfundsgränserna suddas ut. Idag noteras gränsland mellan de som tror på Bibeln som Guds ord och de som har en mer funktionsanpassad religiös övertygelse där bibeln ses som en sedelärande bok skriven i dåtidens kontext..

Det går som ett svärd eller gränsland inne i kyrkorna där trohet till Guds ord såsom Guds ord skiljer ut medlemmar i olika skikt. Plötsligt blir samfundsgränsen, den administrativa organisationen, underordnad längtan till att vara trogen och vila i Guds ord som Guds ord.

Anders Gerdmars text i Världen idag

■ Vem äger egentligen den kristna människan? Enligt bibeln är vi ”köpta till ett högt pris” (1 Kor 6:20). Men vem betalade? Equmeniakyrkan, Livets Ord, Pingst, Evangeliska frikyrkan, Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan – eller?

Nej, alla förstår att det är en absurd tanke att en förening eller sammanslutning av föreningar eller kyrkan skulle äga fåren. En är det som har köpt oss fria, Jesus Kristus, all ära till honom!

Det betyder att ingen människa eller mänsklig organisation kan göra anspråk på dig – och om du sätter någon eller något emellan dig och Gud blir det avguderi. Men ibland tycks en församling eller ett samfund ta den platsen.

I värsta fall så leds samfundet/församlingen av en elit av män med en reformagenda, som i den nu aktuella HBTQ+frågan. Bibeltrogna ”medlemmar” i sådana sammanhang sitter och gråter och våndas när beslut efter beslut fattas rakt emot Guds Ord.

”Följ mig”, sa Jesus. Men ändå agerar vi historiskt sett som en fårskock som inte bryr sig om Herdens Heliga Ord. Det är ju obekvämt att säga sanningen, och ännu mer obekvämt att ta steget ut ur båten innan det är för sent.

Bilden av den kokta grodan är alltför sann. Så länge vattnet är ljummet går det ju an. Men locket ligger på och rätt som det är är grodan kokt. Liberal teologi har flyttat fram sina positioner lika oavbrutet som fåren följt med.

Så har det gått i frikyrkan, för att inte tala om min älskade gamla Svenska kyrkan. Nyligen meddelade tre herrar, som kallas biskopar, att de i praktiken vill tvinga prästkandidater att acceptera målbilden att alla präster ska viga samkönade par (Expressen 14/2).

Var går gränsen? När upphör kyrkan att vara ”Herrens”? Och viktigast: har vi som är köpta av Jesus rätt att följa en världslig kyrka?

Också i frikyrkan har gränsstenarna flyttats. En gräns överträddes när man började acceptera samboskap. Nu flyttas gränserna i snabb takt. Det är ingen djärv gissning att HTBQ+ inom en tioårsperiod kommer att vara accepterat i en stor del av frikyrkan.

Ytterst blir det då en fråga om gudsfruktan och lydnad. För vem äger de troende. Kan man vara kvar i en församling som inte lyder sin Herre?

Men man ska ju inte ”överge sin församlingsgemenskap”, säger 1917 års bibelöversättning. En bättre översättning är ”samlingar” eller ”sammankomster”. Just det: Hebréerbrevet uppmuntrar inte till att gå på regnbågsmässor eller obibliska bibelstudier eller att lyssna till och finansiera falska herdar.

I dag sitter tusentals fina troende människor kvar i församlingar där ledarskapet med berått mod inför obibliska ordningar. Budskapet till dessa är: där Herrens Ande är, där är frihet! Du är friköpt av Herren för hans syften, inte ett samfunds eller en död församlings. ”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria” (Joh 8:32).

De brytningstider vi är inne i kan bli segertider! Tyvärr kommer många församlingar och rörelser och samfund att fortsätta sin väg bort från Ordet och Anden. Låt dem göra det, du kan inte stoppa trenden. Varningssignalen har gått ut.

Se till att du inte själv blir en del i avfallet på grund av köttslig lojalitet.

Herren fortsätter samtidigt att bereda sin brud genom att upprätta sin ekklēsia, församling. Han som har friköpt dig vill möta dig under salta men ljuvliga omvändelsetårar, med ett nytt friskt dopp (grek. baptizō) i den helige Ande och eld. Följ du mig och inte människor, säger han.

Anders Gerdmar - biografi

Anders Gerdmar, professor och rektor Skandinavisk Teologisk högskola

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kyrkan som tar “ned skylten”…om korrekt “varudeklaration

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Bibelläraren och författaren Björn Donobauer har reagerat på de trender som går igenom och regerar inom svensk kristenhet och kyrka. Sina iktagelser har han lagt som grund till den starka text Du kan läsa och fundera kring och som läggs till här nedan i denna blogg.

Texten finns här med författarens tillstånd:

Björn Donobauer

“De har tagit ner skylten också”

“Det vore orimligt, på gränsen till straffbart, att hänga upp en skylt med texten: ”Hälsokost” utanför en butik med tobaksvaror, snus och e-cigaretter. Att skylta med vad man inte kan leverera hålls ännu idag för ohederligt. Den känsligheten är bland annat ett resultat av en lagstiftning som går tillbaka ända till den 3:e Moseboken. ”Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra varandra.”

Utanför ett antal lokaler med anknytning till det som historiskt sett kallades för ”kyrkor” hänger ännu idag en rad skyltar som marknadsför det som var deras inriktning när de en gång startades. ”Korskyrkan, Saronkyrkan, Elimkyrkan, Immanuelskyrkan, Filadelfiakyrkan, Salemkyrkan etc etc” Alla namn tagna från bibelbaserade sammanhang med ett visst klart identifierbart innehåll och med en förhoppning om att symbolen på fasaden skulle gå att identifiera genom det levande uttrycket för symbolen när man väl är inne i lokalen.

Tiden har kommit då det har blivit allt större avstånd mellan fasadskylt och livsinnehåll. Vi har ”Korskyrkor” där korset inte längre förkunnas, där man skäms för det som är de goda nyheternas kärna. Vi har ”Salemkyrkor” där friden har sönderstyckats genom långvariga interna strider. Vi har ”Immanuelskyrkor” där den enda gud som är närvarande har större likheter med Baal än med Yahweh. Vi har ”Filadelfiakyrkor” som har övergivit den broderskärlek som inte söker sitt, gemenskaper där bröder var beredda att lägga ner sina liv för sina vänner, men som nu legitimerar att bröderna ligger med varandra ”såsom en man ligger med en kvinna”.

 

Vi har kvar skyltarna, men det som förkunnas innanför väggarna har tappat  sambandet med den Bibel från vilken deras namn är tagna. Relationen mellan bibelns texter och förkunnelsens har tunnats ut till spindelväv men utan dess bärighet. Man hör sällan något annat än det egna jagets framhävdelse, den egna tolkningens tillfälliga ljudmatta, och bejakandet av det ”jag” som är syndarens enda gud. Synd är numera att inte bejaka alla de synder som andra än jag själv begår. Det du vill vara, det kan du bestämma själv heter det. Inte skall du behöva neka dig själv att leva som du vill, inte skall vår tro inkräkta på din kärlek. Frihet från ”syndens makt över dig” ersätts med libertinens rätt att leva ut allt den får syn på. ”Du skall inte ha begärelse” har blivit ”du skall leva för dig själv, du skall bejaka det du är, du skall följa ditt hjärta.”

Skyltning - Svenljunga.se

”Kyrkan” hade sin grund i ”ekklesia”. När män och kvinnor en gång kom till helig sammankomst var det med en visshet om att vara ”kallade ut ur något”. Att de som hörsammade kallelsen lämnade något bakom sig till förmån för något som den värld de levde i aldrig kunde åstadkomma. De kom till sitt dop med vissheten om att de måste dö för att leva det nya livet. De förstod att det liv som förs här är en förberedelse för det som kallades Guds kommande rike. De visste sig ha varit döda i överträdelse och synd, och tog tacksamt emot dess motsats, det eviga livet, som en dyrbar gåva.

”Kyrkan” har också sin rot i ”kyriake”, dvs ”Det som hör Herren till”. Det stämmer inte längre. Nu betyder kyrka inte längre ”Kristi synliga kropp på jorden” utan ”en sammanslutning för bevarandet av ett visst religiöst och psykosocialt försanthållande.” Herren själv sade att ”det är inte den som kallar mig Herre, utan den som gör efter mina bud som är min tjänare.” ”De som inte bekänner mig inför människorna skall jag inte bekänna inför min Fader.”

Många kyrkor med ovan angivna namn har övergivit sina ursprung. Deras herdar har skrivit om teologin med den fallna människan som förebild och har förvanskat den Gud som uppenbarades i Jesus Kristus. Gränsen mellan världen och församlingen har suddats ut. Tröskeln är numera väldigt låg. Kärlek till denna tidsålder och till allt det som är i världen omhuldas och varningen att den som gör så står i fiendskap med Gud hörs inte längre. Kärleken är nödtorftigt ersatt med ”lust”.

KYRKOKARTAN.SE » Strö kyrka » En trevlig skylt

Några har haft ryggrad nog att står för det faktum att deras skylt inte längre motsvarar deras lära och liv. Så har Filadelfia på Rörstrand tagit ner korset i fonden och tagit bort ”kyrkan” från fasaden. Den sedermera framförda teologin visar att symbolernas borttagande fanns i ideologisk påse innan det kom i säck.

”Broderskärlek” utan kärlek till Fadern är bara en annan variant av huliganism.
De som jublar högt nu hör inte knäppet när dörren till Guds rike slår igen.”

Björn G A Donobauer

 

Historisk bild: Betel baptistkapell i Uddevalla i vars verksamhet och förkunnelse Guds ord framställdes som Guds ord och sanning

 

 

Publicerat i Evangelisation, Församlingsliv, Kristusliv, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ondskans Herre tränger sig på.

Idag den sista januari 2023 kallade regering alla riksdagspartier till överläggning om det allvarliga säkerhetsläget för landet.

Enligt olika mediauppgifter är Sverige och svenska intressen nu legitima måltavlor för muslimsk terrorism då man från olika håll med osäkra kopplingar anser Sverige vara ett muslimfientligt land mot vilket man kan agera.

Det pågår enligt regeringen en desinformationskampanj mot Sverige. Från olika i och så kallade muslimska länder anförs allvarlig kritik.

Begreppet muslimska länder är intressant inte minst utifrån teologisk utgångspunkt. Ibland hävdas det att islam är en religion men det är nog uppenbart att religionen är kopplad till politik jaa till och med i form av styrskick och lands identitet.

Equmeniakyrkans teolog och ledare, Sofia Camnerin (fd bitr kyrkoledare) anser att muslimer ber till samma Gud som den hennes kyrka företräder.

I många länder pågår nu rop om död för Sverige, eldande av svenska flaggan, div stridsrop mot allt svensk. Detta sker i många länder där förtryck, kvinnoförnedring, våld, diktatur och ofrihet är karaktärsdrag. Det handlar bl.a. om Afganistan, Pakistan Iran, Irak. m.fl. så kallat muslimska länder. Människor i mångtusental ropar okvädesord. Svenska medborgare uppmanas vara försiktiga. Turkiet uppmanar svenskar att egentligen undvika deras land.

Allt detta för att en man i keps eldat en bok som heter koranen. En man, en bok, en eld. Propotionaliltetsprincipen är enormt långt borta.

Men….   Det skrämmande är hur dessa konkreta utövare av den muslimska tron har en tro som svenska kyrkoledaren Camnerin anser vara i relation med den Gud, Jesu Fader som Equmeniakyrkan förkunnar. Antingen har kyrkoledaren fel eller kyrkan.

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

 

 

 

Hat mot Sverige och hot mot Sverige

Ber dessa personer månne till samme Gud som Jesus kallade Fadern…fast på litet annorlunda sätt såsom Equmeniakyrkans Camnerin tror?

Hot mot Sverige från människor i många länder rapporteras i olika medier. Det är inte få som demonsterar. Det har tiotusentals. Upprördheten över en enda person som åkt till Sverige för att bränna en bok (koranen) engagerar stora massor.

Mot denna flod av hat tycks det i svensk kontext svårt att såväl förstå som hantera. Den ena frågan är !) vet folkmassorna vad de protesterar mot? 2) Hur förhåller man sig i sin bedömning där 10 miljoner människor skuldbeläggs för en enda mans agerande? 3) Inser man att motsatsen till att yttrandefriheten är som den är i vårt land är att den blir som den blir i demonstranternas hemländer där hela nationen kallas en “muslimsk stat”. EN sådan stat där vare enskild människas yttranden och handlingar kollas och korrigeras. Detta kräver en auktoritär diktatur med högt inslag av bevakning och censur om i Nord Korea Iran eller Ryssland.

Finns det muslimska länder där yttrande och religionsfrihet råder?

Open doors årliga redovisning av förföljelse av kristna världen över visar på ett direkt samband mellan förföljelse av icke muslimer och länders religiösa identitet. Nord Korea som 2023 är värst är kommunistiskt och lite i egen terrorklass men Afghanistan, Pakistan mfl är länder som är ensidigt muslimska. Se open-doors.se

Muslimska demonstranter villl ta bort det yttersta skyddsnätet för utsatta barn.

Sverige har ett skydds system för barn som är starkt som aktivt skydd när barns liv och hälsa utsätts för påtaglig fara och risk. När det gäller denna ölag fnns också i akuta lägen möjligheten att skydda barn genom att flytta barnet från den risk som anses vara ALLVARLIG fara för barnets liv och hälsa.

Denna skyddslagstiftning kritiseras mycket kraftfullt från många muslimska länder men också från muslimska grupper i Sverige. LVU som lag kräver i olika etapper kvalificerad utredning och därtill domstolsbeslut för att fastställas. Rättsäkerheten är sett i ett internationellt perspektiv mycket god.

Utifrån en muslimsk kontext, muslimsk “lag” mm är svensk lag för vissa grupper stötande då samhället. ingriper till skydd för barnet. Detta skapar upprördhet och den stämpel som nu sätts på Sverige och förs ut över värld; Sverige är ett “muslims-fientligt land”.

Begreppet “muslims-fientligt”land. Och “kristusfientliga” då?

Är Sverige då ett muslims fientligt land? Knappast eller nej absolut inte. Sverige är ett religionsneutralt land. Lagstiftningen utgår inte från specifik religiös världsåskådning.

Men eftersom muslimska länder ej sällan är diktaturer där religionen är politik och politiken religion blir den neutrala staten automatisk icke muslimsk dvs fientlig mot muslimsk politik och religion.

I väldigt många länder varifrån nu Sverigehatet uttrycks finns ett hat mot andra religioner. Det kan vara kristna men också religiöst neutrala. Så begrepp som “kristendomsfientligt land” är inte svårt att hitta exempel på för den som läser Open doors listor.

Varför lyfta politik på baptism blogg?

 

Det finns flera skäl till detta. Dels har svenska kyrkan genom sin ärkebiskop och biskopar många gånger ansett att Islams anhängare och utpekad Gud är densamme som Kristna och Judars Gud och Jesu fader. I länken ovan där kyrkoledaren Camnerin författat texten tillsammans med en Imam är det uppenbart att denna fd frikyrka lämnat klassisk kristen tro och bibelsyn för något annat.Kanske kan man kalla det en politisk korrekt teologi.

Men det syns nu allt mer uppenbart att världen inte enbart är politik, ekonomi, sociala strukturer, klimat och relationer. I vår värld finns flera gudar och eller andemakter.

De kan ha olika namn, Sådana vi kanske inte känner igen från Bibeln men det innebär inte att de inte verkar.

Jonathan Cahn, messiansk jude har nyligen skrivit en bok i vilken han lyfter detta perpektiv. “Motståndaren” djävulen gömmer sig. Det som är Baal kanske inte marknadsförs som Baal. Det som är avgudar eller andra Gudar kanske inte ens benämns som andra eftersom det “bara finns en” Gud och som muslimer säger att Mohammed är hans profet.

Jonathan Cahn delivering the blessing of Aaron

Johnatan Cahn, Messiansk jude, rabbi

 

https://www.varldenidag.se/recension/de-gamla-andemakterna-atervander-i-nya-skepnader/repvls!rr3wrAvmDbrTxiLjC7Vw0w/

I Andra Mosebok 20 ff klargör Herren att vi inte skall ha andra gudar. Redan där är det uppenbart att det fanns mer en en gud som dyrkades. Det finns ju otaliga exempel på detta i Guds ord som man antingen kan lita på eller se som socio-kulturella kontexter utifrån mindre vetande och forskning i dåtiden. Ja sistnämnda mening liknar de förklaringsmodeller som en hel del inflytelserika liberalteologer brukar.

Tiden är uppenbart inne att vi återgår till ORDET från Gud. ATt vi med den helige Andes hjälp öppnar våra ögon och avslöjar förvillaren, den ondes inflytande.

Finns den Onde som reell makt då? Ja följer man noga med öppet sinne händelserna kring koranen, spridningen av muslimskt hat, hatet mot Sverige, krav på muslimsk särlagstiftning, krav på borttagande av skydd för barn som är utsatta för allvarlig fara för liv och hälsa… mm då finns spåren i sanden omöjliga att gå förbi.

Av frukten känner man trädet.

Det är då sorgligt att höga kyrkliga företrädare inte säger som det är. Med sina värderingar marinerade i intersektionella teorier bekräftar och accepteras ondskans utbredning dvs djävulens reella makt över oss alla. Omvändelse och enbart Jesu blod kan rena oss. Den som inte håller sig borta från Baal eller Molok dras snart in i dessa gudars garn oaktat de har prästkappa, skojiga mössor i guld, stavar eller annat och likt Kirill eller Ludwig Muller faller på knä för maktens härskare.

Älska era fiender, bed för dem som förföljer Er

Bibeln lär oss att vi skall älska våra fiender. Härvid uppstår en kraft som är en del av den makt Herren förfogar över.

Vårt uppdrag blir då att i varje kristushatare se en människa värd att älska och förlåta. Paulus omvände sig från kristushatare till världshistoriens mest hände evangelist och förkunnar i egenskap av hans beroende av Kristus inte egen styrka.

Att älska våra motståndare som kämpar mot Jesus är centralt. Men denna kärlek omfattar inte kärlek till det onda det som står emot Kristus och det budskap som förnekar det skrivna Guds ordet.

Att tro att religionsdialog är svaret är ytterst naivt. Nej missionsbefallningen gäller och kärleken till nästan innebär också en önskan att denne tar emot Frälsningen genom Jesu offer för vår skull. Vi måste säga som det är: Muhammed och islam förnekar Jesus som Guds son Den som förnekar sonen förnekar Fadern Den som låtsas förnekelsen av Fadern är kärlek till Gud visar kärlek till en Gud som skriften redan i Andra mosebok klargjorde fanns som en realitet.

Att älska muslimen är att bejaka dennes sökan men visa vägen till Jesus och avslöja den falskhet som koranen och islams förkunnare fallit offer för.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

GLASHUSET BLÄNDAR. OM BOKBRAND SOM TÄNDER OCH SLÄCKER SANNINGEN

Bakgrund

Metalcraft Växthus 3,29 m² Glas/Kanalplast Svart

EN extrem dansk-svensk man ogillar koranen och islam. Han söker tillstånd till att bränna en bok utanför Turkiets ambassad.

President Erdogan får kunskap om att EN bok bränts av EN man. Detta fick genast konsekvenser för HELA Sverige. Medlemskapet i NATO,. Det drabbar 10 miljoner svenskar. Det drabbar initialt Finland, Det påverkar EU samt inte minst NATO.

Men det räcker inte.

I många delar av världen hatas Sverige. Ambassad har fått utrymmas. Flaggor eldas. Ja svenska. Man stampar på vår blågula fana och hotar med död och elände.

Vad har vi alla drabbade gjort. Svaret är INGENTING.

EN man med lustig keps har eldat en bok. Ingen muslimsk präst har skadats och knappast har hans eld åsamkat skada på den Gud muslimer tror på. I så fall är den guden ytterst bräcklig.

Men varför händer då detta?

Man kan se det som politik. Ett spel mellan Sverige och Turkiet. En del i Erdogans valkampanj. Men nu händer det upproriska aktiviteter  i väldigt många länder. Många av dessa kallas muslimska. Det handlar ej sällan om diktaturer med i alla fall brister i demokrati och yttrandefrihet.

Denne ende klart avvikande extreme person anser betydande delar av muslimska folkmassor borde ha stoppats. Det betyder att dessa diktaturens barn anser att vi i Sverige skall avsluta tiden med yttrandefrihet och religionsfrihet och antaga lagar som skyddar specifikt islam samt beivra och förebygga kränkning och negativa aktiviteter gentemot just den religionen.

Näringslivet i Sverige tycks bli oroliga

Signaler kommer nu ,påstås det i SVT, från näringslivet som utger oro för risker för svenska företag som kan tappa kunder och marknader på grund av den yttrandefrihet som dansken med keps utnyttjade enligt svensk grundlag.

Stort och smått.Det ömtåliga glashuset.

En dansk, en enda dansk eldar en bok som muslimer anser vara helig. Klart att vi medmänniskor skall respektera muslimers uppfattning om vad som är heligt. Men att EN ENDA personas agerande får internationella konsekvenser är obegripligt om man inte ser detta utifrån det perspektivet som kallas ANDLIGT.Det handlar rätt uppenbart inte om saklighet utan andemakters inflytande och överhöghet över människor.

Är muslimer den religion vars anhängare utsätts för mest förföljelse?

  • Nej kristna tillhör de som sett över hela jorden förföljs mest för sin tro.
  • Det handlar då inte om EN ENDA kristen utan miljoner som förföljs. Det handlar inte om en uppeldad bok utan uppeldade och mördade människor. Om dräpta barn. Omrasism. Om allt ont såsom tortyr osv..
  • Men varken svensk media eller Erdogan verkar bry sig det minsta trots att det inte är EN person och trots att hans nation har position 41 av 100 i vilken kristna förföljs allra mest.
  • I Erdogans rike är det inte en kristen som förföljs skändas och utsätts för förföljelse. Nej siffran är mycket hög.
  • Det är inte en person i ETT muslimsk land som förföljs. Det handlar om miljoner.Den danske mössbäraren vägs uppenbart inte gentemot förförfölelsen av kristna. Denna verkar i det närmaste ointressant medialt och reellt.

OPEN DOORS VISAR VERKLIGHETEN

Kepsbärande dansken som eldar måste ställas i relation till vad som pågår i världen som drabbar kristna. Upplopp av muslimer som redovisas i media måste vägas av den utsatt het världsvitt som kristna utsatts för. Open Doors värstinglista är seröst framtagen och varje lands förhållningssätt prövas årligen.

Muslimska upploppen i förhållande till kristnas utsatthet

https://www.open-doors.se/wwl

 

“Erdogans rike” enligt Open Doors

https://www.open-doors.se/turkiet

Vad ligger då bakom dessa knepigheter

Om det kan man ha olika åsikter. Några ser politiken. Andra ser det utifrån marxistisk eller intersektionalitetsteori,

Men med stor sannolikhet handlar det om motståndare till Bibeln, Jesus, Fadern och den helige Anden. Det handlar då om andemakter eller det som kallas avgudar. I Biblisk kontext har de namn som idag inte brukas av så många men som inte betyder att dessa finns. Baal, Molok, Belzebub, Satan, Lögnaren, Mörkrets makter, Att det är lögnens härskare som driver processerna som bygger på osanning och falskhet kan knappast någon förneka.

Aftonbladet anser Open Doors är en religiös sekt.Svenska kyrkan tror.inte på uppgifterna i Open Doors resultat.

Många påverkas av lögnen som gärna vill ta plats i människors medvetande. Många kristna ledare tex förre ärkebiskopen, Equmeniakyrkans Camnerin anser att den Gud muslimer ber till och som människor nu åberopar är densamme som den Jesus kallar Fadern. Den Gud som tex Sofia Camnerin anser att densamme som Jesu Far ja, den Guden har ingen son. Således bekräftar det att samsyn är omöjlig varför kyrkoledarna behöver söka en ny omvändelse från otro till tro på Guds ord och att Bibeln är sann.

Men Israels Gud har visa sin makt över Baals profeter. Och Jesus vann över ondskan en avgörande seger.  Låt oss därför i Jesu namn enligt Hans vilja bedja om barmhärtighet och nåd och att våra medvandrare kommer inför Herrens ansikte och tar emot den frälsning den levande Guden ger genom sin Son Jesus Kristus

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar