Han tog molnhissen en våning upp. Om löftena som ofta kan svikas. Del 2.

“Löftena kunna ej svika… “Ja det är en strof i den mycket välkända sången. skriven av pingstledaren Levi Pethrus.

Kanske en av de fria samfundens tydligaste uttryck för tro och tillit på Bibeln och Guds ord. Så här framställs detta budskap av Ulf Christiansson:

 

Men frågan idag är hur kyrkorna förhåller sig till denna text och proklamation. Är löftena löften eller sociala och kulturella markörer från något som varit. En del av historien som nu allt oftare i olika sammanhang anses mindre adekvat.

Om “molnhissen” en våning upp

Det var Kristi Himmelsfärds dag i den svenska kalendern. För Kristna och i många kyrkor uppmärksammas rätt väl kända bibeltexter om just Jesus och hans himmelsfärd.

Denna berättelse ur evangeliet hör samman i en slags process med texter om hans återkomst. Det handlar om frågan om tider och platser. Frågor som såväl de samtida som människan av idag ännu ställer.

Att Jesus och hans liv såsom det skildras i Guds ord innehåller olika delar som håller samman och bildar evangeliet tycks för många ja nog de flesta kristna som alldeles självklart.

Förenklat beskrivs skeendet i ett svar i “Bibelfrågan” så här utifrån en traditionell kristen uppfattning:

“Den grekiske läkaren Lukas, som levde under det första århundradet, berättar om Jesu himmelsfärd på två ställen, dels i slutet av sitt evangelium (Luk 24:50-52), och dels i den redogörelse om den kristna församlingens första år som han skrev till någon person vid namn Teofilus.

Där, i Apostlagärningarna, berättar han att Jesus var tillsammans med sina närmaste elever och vänner under nästan en och en halv månad efter uppståndelsen och fortsatte att undervisa dem om det kommande gudsriket.

En dag när Jesus och apostlarna befann sig på Oljeberget, någon kilometer från Jerusalem, inträffade en händelse som skulle etsa sig fast i deras minne för alltid:

“Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ‘Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen'” (Apg 1:9-11)

Till minne av denna händelse – och i väntan på uppfyllelsen av löftet om Jesu återkomst till jorden – började man bland de första kristna att fira den här dagen varje år, 40 dagar efter påsk. Kristi himmelsfärdsdag finns omnämnd i skrifter redan från 300-talet.

Teologen och avskilde Equmeniapastorn om Jesu himmelsfärd som liknas med att ta “molnhissen” upp en våning av tre enligt tidens föreställningsvärld

Nordengren och Epstein är radiojournalister som blandar fakta med humor på ett ofta uppfriskande sätt. På Kristi himmelsfärds dag inbjöd programledarna till radions PI teologen och professorn Thomas Kazen. Han är avskild pastor i Equmeniakyrkan och har haft en roll i utarbetade av den kyrkans teologiska grund.Pastor i Equmeniakyrkan tillika lärare och professor vi Enskilda högskolan i Stockholm i vilka blivande pastorer inom just Equmeniakyrkan  får sin teologiutbildning. Här nedan kommer en länk till hela inslaget i P1.

https://sverigesradio.se/avsnitt/hur-rattvis-ar-en-ukrainsk-rattegang-mot-en-rysk-soldat

I radiointervjun som (drygt 30 minuter in i programmet) redovisas på länk samtalet mellan programledarna och professor Kazen.

Under några få minuter lyckas professor Kazen  rent av proklamera en annan inställning till Bibeln än att den är Guds ord. Åter och åter kommer Thomas Kazen in till bilder av kulturell kontext som markeras i Bibeln. Bibeln anses bestå av mänskliga berättelse från individer som inte förstod eller inte förmådde uttrycka sig annorlunda än vad texten anger.

De 40 dagar vi kan läser om i Guds ord ser Kazen som försök att uttrycka storhet och inte just “40 dagar”. Jesu himmelsfärd benämner han som “Molnhiss, en våning upp. I Kazens kommentarer framgår rätt tydligt att han är ytterst tveksam om bibeltexten om de 40 dagarna stämmer med professorns slutsatser.

I Apostlagärningarna  berättas att Jesus återuppstod på tredje dagen efter sin död och sedan visade sig under 40 dagar för sina lärjungar. Därefter ”lyftes han upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn”. Till minne av denna himlafärd firas i dag Kristi himmelsfärdsdag.

Kristi himmelsfärd firas 40 dagar efter påsk över hela världen ända sedan 300-talet och är dagen då den uppståndne Jesus lämnade den synliga tillvaron på jorden.

Scenen från Bibeln där lärjungarna häpna står och ser uppåt är både en bild av deras avsked till Jesus och en illustration för deras väntan på hans återkomst.

“Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Texterna ovan är högst viktiga som en bas i den kristna tron och efterlevnaden. Det handlar inte om en lustfylld berättelse om en person som åker molnhus till våningen upp eller till den tredje våningen som Kazen beskriver som verklig i tidskonceptet för evangelieförfattarna.

Den som tror att Bibeln är GUDS ORD får fadd smak när en Equmeniakyrkans avskilde på ett nedlåtande sätt beskriver händelser från Apg 1: 9-11. Att använda begreppet “MOLNHISS” kan man uppleva som nedlåtande förringande eller förlöjligande och knappast anständigt för en pastor i en kristen kyrka.

Om sanningen och löftena

I Guds ord (Bibeln som den är) kan man läsa om att “Denne Jesus som har blivit upptagen från Er till himlen skall komma tillbaka just som ni ar sett honom fara upp till himlen. Kanske är det dessa ord som pastor Kazen betecknar som “molnhissen

Upptagandet och just återkomsten är basala delar i kristen tro för miljoner. Det handlar om annat än symbolik eller bilder från några som inte begrep det som en svensk professor tycker sig begripa. Vad som är rätt vet ingen före den dagen då han står på oljeberget igen.

Professor Kazen lyfter också i korthet fram sin syn på Tomas den vi kallar “tvivlaren”. Var det nu så att Thomas verkligen såg och kände Jesu sår?

PROFESSOR THOMAS KAZEN SOM VERKAR TVIVLA PÅ ATT HANS NAMNE VERKLIGEN KÄNDE I JESUS SÅR

LYSSNA NOGA till professorns ord och jämför det med bibeltexten:

“Thomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren.” Men han svarade dem: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro.” Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.” Sedan sade han till Thomas: ”Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”” (John 20:24–29)

Det som sker i mötet mellan teologen och bibeltexten är en form av dekonstruktion. Just i mötet med Thomas pekade Jesus just på tron. Det Kazen gör är att han ifrågasätter berättelsen eftersom bibeltexten inte innehåller exakt att Thomas stack sina händer i hans sida uppstår en möjlighet till akademisk eller kriminologiskt hinder/tvivel. Detta trots att texten innehåller Thomas utrop: “Min Herre och min Gud.”

Tvivlaren och Jesus Bild från Wikipedia

Här finns den stora skiljelinjen så tydlig mellan klassisk kristen tro och det som kallas “liberal teologi” Denna beteckning är vanlig men egentligen är den inte “liberal” i ordets klassiska mening utan utgör en omtolkning av Guds ord med utgångspunkt från att bibeln inte är Guds ord utan människors försök att beskriva det man känt och kanske upplevt så gott man kan med dåtidens kultur. Frågan blir då om Guds ord som sådan är sant eller en subjektiv textmassa som jag kan anpassa efter min egen kontext. “Störst av allt är “kärleken” blir en referensram för även sådant som på andra ställen i bibeln betecknas som synd och mot Guds vilja och Bibeln anpassar sig lägligt till min egen förställning av önskad bibel. Precis som Ludwig Muller anpassade sin bibel till hans politiska föreställning om vad ( Sen nedan facebook inlägg“Tro inte på allt som står i Bibeln”) Bibeln borde innehålla.

Ludwig Muller gillade inte han heller Bibeln som den var utan tolkade in sin politik i text ord och översättning

Och som Ester Kazen anser(redovisat i föregående inlägg)  att hennes bibel och tro bör innehålla och exkludera en massa “skräp” som den avskilda pastorn inte anser en bibel skall innehålla

Ett annat exempel på den nya religionen- liberal kristen tro:” Tro inte på Bibeln”

På sin Facebook sida lägger en kyrkoherde dvs församlingens andliga ledare ut följande text som är en slags proklamation om vad man som sökande/troende bör eller kan förhålla sig till. En anekdot som utvecklas som en liberalteologisk förkunnelse av den andliga ledaren i en kristen församling.

Tro inte på allt som står i Bibeln”

Det proklamerar 6-åringen stolt efter att ha varit med på ett konfirmandläger, och jag tänker att då har han lärt sig någonting viktigt.
Det är ett av de första passen vi behöver ha med våra grupper – bibelsyn – hur ska vi förhålla oss till dessa pärmar med sina 77 böcker, med en tillkomsttid på över tusen år. Författarna, till viss del okända, i andra fall kända, har beskrivit sin tillvaro tillsammans med Gud. Där finns andlig närvaro och frånvaro. Där finns sorg och död, längtan och glädje. Där finns de små berättelserna – om dem som ingen annan har nedtecknat, de i periferin, de utan annan röst. Där finns de stora berättelserna, om kungar och vår gemensamma historia.
I Bibeln finns urmyter, poesi, hemskheter och övergrepp. Där finns förälskelse och böner, jubel och erfarenheten av att få höra till. Där finns patriarkatet representerat alldeles utmärkt – men också små tecken på motrörelser. Där finns domen över minoriteter och livsval – men också löftet om att kärleken är större.
Där ryms livets spänningar. När Jesus dör på korset i Johannesevangeliet utbrister han orden ”det är fullbordat”. I Markusevangeliet ekar andra ord ur samma tillfälle ”min gud, min gud, varför har du övergivit mig”. Det är böner som vi kan känna igen från våra egna liv. Bredvid sängen där vi vakar in döden, då kriget gör sig påmint eller i nattens ångest. Eller när vi tar emot ett barn, får vara med om försoning eller när det trasiga får bli lite mer helt.
För mig är Bibeln en samtalspartner i livet. Texterna kan dela min botten – för allt mellan himmel och jord. Den kan också vara en påminnelse om det gemensamma, om helheten, om nöden och kärleken och nåden.
Det är fortfarande en av de idéer om troende som jag oftast möter ”Hur kan man tro på Bibeln?”. Då svarar jag:
Kan vara en närbild av 1 person

Kyrkoherden som inte tror på allt i Bibeln

Jag tror inte på Bibeln! Men jag hoppas på en kärleksfull och förlåtande Gud som jag söker spår efter i dessa urgamla texter – liksom på andra ställen i vår samtid.

För oss som har läst teologi innebär bibelvetenskap insikten om att all översättning är en tolkning, att bibelläsning är snårig och svår, att det kräver sin försiktighet och vaksamhet – fundamentalism är inte på sin plats!
Så 6-åringen har lärt sig något viktigt som han kommer att ha användning för om han en dag väljer att utforska sin andlighet. För i det rummet – kyrkans-religionens – gör sig tvärsäkerhet och bokstavstro inte rättvisa. Istället fordras en nyfiken och prövande ingång.
Till dig som längtar efter att utforska livet och evigheten så hoppas jag att församlingen kan få vara en plats där vi tillsammans får göra detta.

Välkommen!”

OVAN KYRKOHERDENS TEXT I FACEBOOK

Den grundsyn som kyrkoherden i sitt teologiska landskap utifrån en berättelse som utvecklas till en förkunnelse, tycks ha en grund som verkar långt ifrån den som Lewi Pethrus hade när han skrev den välkända löftena. Här smälter väckelserörelsens historiska klang bort och förenas med den politiskt korrekta politikerstyrda svenska kyrkan. Bekymmersamt.

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Löftena kunna vi svika, när de för min vilja kan vika. Del 1 av 2

Equmeniakyrkans kyrkohandbok är en hjälp för dem som behöver stöd i vissa delar av kyrkans tjänster, gudstjänsts- och församlingsliv.

I vissa stycken i detalj föreslagna alternativ till ritualer, texter och tal samt förböner. Här finns texter om dop, begravning, vigsel mm

När det gäller avskiljning och anställande av pastor/föreståndare och diakon finns föreslaget specifika texter som också styr förhållandet mellan kyrkans ledning och kyrkan som organisation och församlingsstruktur.

Equmeniakyrkans lätt episkopala struktur regleras i handboken där kyrkohierarkin markeras i roller för kyrkoledare och regionala kyrkoledare såväl vi avskiljning av nya pastorer och diakoner men också vid installation av en församling anställd pastor.

Vid avskiljning i pastorstjänsten finns en högtidlig ceremoni där också den akademiska organisationen “Enskilda högskolan i Stockholm” deltar med skolans rektor i förbönsakt. Detta är troligen en rest av relationen från de tidigare samfundens pastorsutbildning på Beteleseminariet och Lidingö. Enskilda högskolans rektor behöver såvitt bekant är inte ens vara bekännande kristen.

Men detta är allt gott och väl. Kyrkans styrs alltmer i en slags biskopal kontext även om den som form är kongretionalistisk och i många sammanhang betonas just detta som text i synen på församlingars val av olika dop och äktenskapssyn.

I verkligheten agerar dock kyrkan inte alls på det sättet. Om det finns många exempel på det när kyrkoledning inkl regionala kyrkoledarnas agerande och förkunnelse som inte alls vittnar om en läromässig balans, möjligen acceptans av olika uppfattningar. I  kontroversiella frågor har man i episkopal tradition sett ledarnas kraftfulla markerande av egna åsikter som därvid blir kyrkans.

Har man som ordinerad pastor/diakon rätt att förkunna vad som helst?

Nedanstående text är hämtad från kyrkohandboken. Det finns flera liknande texter för olika situationer som visar på ett teoretiskt liknande förhållningssätt.

“När du togs emot för tjänst lovade du att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar, förtroendefullt tjäna i samfundet och verka för Kristi kyrkas synliga enhet. Du har tidigare lovat att iaktta din tystnadsplikt. Gud vill hjälpa dig att hålla dessa löften. L: Vill du tjäna i X församling med dessa löften som grund?”

Texten är tydlig; Pastorn eller diakonen lovade att följa kyrkans “gemensamma ordningar

Man lovade att “förtroendefullt tjäna i samfundet“och “verka för kyrkans synliga enhet.”

Löftena kunna väl svikas ty det står inte kvar, eller..?

Ordination av pastorer/diakoner är en högtidlig ceremoni. Detta framhålls i kyrkohandboken liksom till exempel vikten av särskild klädsel. De intre  förstärka av en yttre ordning. Inget konstigt med det…

Löftena som rimligen skall hållas efter ordinationsceremoni inför kyrkoledning och församling ger vid handen att de (löftena) skall hållas. Så hålls kyrkans lära samman och skapar identitet. Equmeniakyrkans identitet behålls. En logisk följd av detta blir en tilltänkt tillit till att kyrkans avskilde representerar kyrkans lära, teologi och linje och de facto följer sk ordningar och tillämpar det förtroende kyrkan gett.

Men hur är det då med detta

“Feministpastorn”. Anställd i den största församlingen. Tidigare generalsekreterare i SEK mm. Bloggare med andlig rådgivning i blogg där hon markandsför sig och sina ord iklädd Equmeniakyrkans ämbetsdräkt.

Esther Kazen avskild pastor, driver Instagramkontot ”Feministpastorn”. Där möter vi den ordinerade pastorn i ämbetsdräkt. Pastorn ger bland annat andlig vägledning till sina 20 000 följare. Följande citat är hämtade därifrån.

Pastorn säger sig stå helt på Bibelns grund men hållningen tycks ganska ambivalent:

”Jag kan inte bortse från att Bibeln innehåller både kvinnoförtryck, rasism, homofobi och en hel del annan skit”.

Detta teologiska dilemma löser hon genom fantasifulla tolkningar av Bibelns texter för att få ihop dem med den egna agendan. Som om jungfrufödelsen:

”Vad händer med berättelsen om det nu inte var så? Vad händer om hon /Maria/ blev gravid eftersom hon hade sex med någon hon var förälskad i – Josef eller någon helt annan – eller om hon blev våldtagen?” Eller om vänskapsrelationer i Bibeln: ”I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut”. Eller om Gud: ”Jag kallar gärna Gud för hen. Eller hon eller han med för den delen”.

 

I pastorns roll som kristen själavårdare visar hon sig en förespråkare också för polyamorösa relationer:

”det är … fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn … kortfattat vet jag att det finns polyamorösa kristna människor och de måste få finnas”.

Kazen står också bakom en syn på relationer som liknar det som gäller i delar  av samhället i största allmänhet:

“jag ser sex som något vackert och härligt (samtycke alltid såklart) oavsett mellan vilka (vuxna) och hur sexet tar sig uttryck”.

Texterna är som hämtade från RFSU:s kampanjmaterial. Aldrig lyfts traditionella kristna kärnvärden som trohet eller äktenskap och kärlek i relationer är inte heller nödvändigt. Dock skall sägas i i vissa relationer förespråkas trohet grundat på överenskommelser om förhållningssätt och livsföring mellan berörda parter.

Om denna livsstil får negativa konsekvenser är det inga problem. Pastorn förespråkar  aborter utan djupare reflektion annat än något annat vore förödande.:

”Det är inte alltid okomplicerat men så länge det finns livmoderbärare som är oönskat gravida behövs abort. Alla andra alternativ är förödande.”

Pastorn gillar samkönad kärlek enligt nedanstående klipp. Hon skriver att det är “mer än välkommet” i den kyrka jag tror på och den gud jag väljer att följa. Noterbart är att pastorn använder formuleringen den kyrka hon tror på. Dvs det finns kyrkor hon inte tror på. Dvs kyrkor som inte tror på den Gud hon valt att följa. Pastor Kazen är tydlig med att rikta texten med “den” Guden hon valt at följa. Därvid blir budskapet att det finns andra Gudar att följa än den hon valt och att det finns andra kyrkor hon valt att inte följa som följer andra Gudar eller annan Gud. Synen på den valde Guden och gud som hon valt bort överensstämmer inte med kyrkoledningens sy på att det bara finns en gud men vi tillber denne med lite olika traditioner och från olika håll. (text i Sändare av kyrkoledare Camnerin mfl) Skulle därvid katolska kyrkan, missionsprovinsen Livets ord mfl ha en annan Gud? Baal? Eller… Argumentationen ter sig mer populistisk än sakligt möjlig.

Här kommer feministpastorns utsaga: ”samkönad kärlek är vackert, naturligt och mer än välkommet i den kyrka jag tror på och hos den Gud jag väljer att följa”.

Reflektioner över Equmeniakyrkans hållning till ord och liv, tro och gärningar samt tolkning av kyrkans tro

 • Kyrkans struktur och hållning visar såväl en allt mer episkopal organisation med “legitimering” av pastorer diakoner och ledare. Med särskilt beskrivna uppdrag för kyrkoledare centralt och regionalt. Med enhetlighet i allt från logotyper till ämbetsklädsel. Så söker man skapa en kyrkans identitet. Det är gott och väl och kan ge ett förtroende för “kvalitet”. Med en mycket omfattande och detaljrik kyrkohandbok för stöd till olika företrädare, skapas en praktiskt men också korrektiv likformighet. Inget egentligt fel med detta heller. Samtidigt talar kyrkans ledning om den enskilda församlingens frihet. I denna öppning läggs möjligheten in för olika ämbetssyn, olika bibelsyn, olika äktenskapssyn olika syn på Herrens heliga måltid etc. Allt kan vara innehåll i en och samma lära/kyrkosyn. Kanske en av de bärande ideerna i organisationsstrukturen.
 • Kyrkans ledare har i sin ordination av gett specifika löften om att tystnadsplikt men också om att hålla sig till kyrkans karaktär, lära och “ordningar” Detta torde ge en trygghet i att en pastor från denna kyrka förkunnar det ord utifrån den bibel kyrkan är grundad.
 • I öppen dager är det uppenbart att den sk feministpastorn företräder teologiska aspekter och slutsatser samt en bibeltolkning  som skiljer sig från klassisk kristen tro. Hon antyder det själv i sina texter.
 • Dessa reella avvikelser verkar kyrkan acceptera. Som läsare och lyssnare måsta den entydiga slutsatsen vara att pastor Kazen i sin yrkesroll och yrkesutövning företräder Equmeniakyrkans värdegrund och teologi. Ovanstående uttalanden, gjorda “i tjänsten” och offentligt ger därvid uttryck för Equmeniakyrkans värdegrund, bibelsyn och evangeliska hållning. Kazen har lovat företräda sin kyrka och läsaren måste lita på de ömsesidiga löften som getts mellan vigd pastor och kyrka.

Några slutsatser och introduktion av del 2

Ovanstående text handlar till rätt stor del om en välkänd Equmeniapastors externa kommunikation och agerande. Det är ju det som ganska enkelt kan observeras. Det inre livet av en människa och förkunnare är en annan del där närhet och dialog är grunden för förståelse. Om det finns inte ett ord i denna text. Det är ej heller avsikten Men “vad hjärtat är fullt av talar munnen” sägs det.

Nej avsikten med texten är att belysa den uppenbara diskreptansen  mellan Equmeniakyrkans yttre ramar avseende teologi, trovärdighet och ledning och vad den betyder. Kan löftena svikas och är det ok? Frågan är om den ordinerade pastorn företräder och för fram kyrkans teologi enligt den ordning och de högtidligt ömsesidiga löften mellan kyrkan och dess förkunnare som upprättades vid ordinationen.

Karin Wiborn. En av de tre högsta kyrkoledarna som uppenbart delar den förkunnelse och kyrkosyn som den sk feministpastorn förkunnar

Om inte kyrkan tar avstånd (vägledande samtal eller till och med “avkragning” som det i Sv Kyrkan) så kan man utgå från att kyrkan står bakom pastorn avseende synen på äktenskap, polysex, engångsligg etc. Detta syns inte som grund för omvändelse, försoning, förlåtelse, upprättelse utan som en del av ett kristuscentrerad liv enligt Equmeniakyrkan 2022.

I del 2 som (redovisas om en tid) handlar om en annan ordinerad pastor tillika professor och utbildare av pastorer återkommer samma frågeställning. Vad är Equmeniakyrkans faktiska, inte teoretiska ,utan kyrkans faktiska troslära.

Fortsättning följer i del 2.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad sa Gud om sin skapelse? Hade han möjligen fel? Eller hur blev det egentligen?

I Guds ord kan envar läsa:

“Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och
gav dem namnet människa, när de blevo skapade.”

1 Mosebok 5.

Ganska fundamentalt helt enkelt!

I den kristna tidningen Dagen kunde man nyligen läsa

https://www.dagen.se/nyheter/2022/04/21/saronkyrkans-ledning-vill-gora-samkonade-aktenskap-likvardiga-men-bara-viga-man-och-kvinna/

Om Dagens skribent har uppfatta saken rätt har Saron i Göteborg kommit fram till följande

 • Man ämnar inte viga samkönade par i Jesu namn med utgångspunkt från Guds ord
 • Man ämnar viga heterosexuella par framgent även om homosexuella inte får vigas av särskild hänsyn till heterosexuella
 • Man ämnar behandla homo- och hetero-par likvärdigt.
 • Personer eller par med sådan läggning skall också kunna bli andliga ledare ( Jämför Bibeltexten i SFB 1 Tim 3 vers 2 och 12 tex.Texten förutsätter en relation mellan personer av olika kön. Frågan om Saron struntar i och eller utelämnar1 1 Tim 3 2,12?)
 • Om hur Saron (EFK) förhåller sig till Polysexuella relationer såsom avskilda pastorn Esther Kazen (Equmeniakyrkan) anser vara ok för kristna är i skrivandes stund inte känt.

 

Om Saronförsamlingens vilja och planer

Tidningen Världen idag har följt upp Saronförsamlingen (EFK) i Göteborg och dess inställning till den traditionellt kristna synen på äktenskap, man och kvinna. Världen idag skrev så här om Saron;

https://www.varldenidag.se/nyheter/sarons-ledning-vill-bejaka-samkonade-aktenskap/repvdy!p@JjUsMu7H4eMSHhvmqlzw/

Så här ser en reaktion ut på det Saron tänkt sig;

Därför anser jag, att Sarons utveckling är en stor tragedi och förlust för kristenheten i Sverige. Det är andligt sett en mycket farlig väg de har valt. Även om de idag i försiktiga och förtäckta ordalag fortfarande predikar att homsexuallt leverne är synd, så predikar de genom sitt handlande något annat. Jesus sade, ”Ve den genom vilken förförelser kommer…” Här tänker jag på kvarnstenen! Detta är ett uttryck för feghet, det är ett svek! Det är ett svek mot det goda i väckelsearvet. Jag anser att Saronförsamlingen ger uttryck för feghet, de vågar trotsa en liten kristen minoritet här i landet, men de vågar inte trotsa majoritetsåsikten i riksdagen eller massmedia. De har låtit sin feghet förleda dem bort från ett sunt kristet tänkande. De har slutat tänka kritiskt.

Vad är det man i EFK Saron i Göteborg egentligen förkunnar inom ramen för det man anser vara en kompromiss.

Församlingen anför

-man vill ej viga homosexuella par för att inte stöta sig med de medlemmar som uppfattar att Bibeln säger att äktenskapet är för tvåpersoner:  en man och en kvinna.

.- man accepterar homosexuella par som vigts i annan religiös ordning (av förrättare med kyrklig ordination att viga), fullt ut som medlemmar, ledare osv ,om vigseln ägt rum utanför Saron verksamhetsområde och församlingsledare.

Homosexuella par som av etiska skäl vigts utanför Sarons hägn är dock välkomna att fullt ut verka som andliga ledare i Saronförsamlingen Göteborg.

Budskapet är  de facto ytterst tydligt även om man lagt på ett tjockt lager väldoftande kosmetika:

 • Man vill inte “såra“medlemmar som har en traditionell äktenskapssyn, samtidigt som man accepterar en annan om denna inte fullföljs av en homosexuell vigselakt inom Sarons ram. Således ser församlingen homosexuella äktenskap som förenligt med klassisk kristen tro, om den sker via annan pastor med vigselrätt. Samtidigt som man inte vill stöta sig med dem som har en annan åsikt.

Vem minns inte Hans Alfredssons “Pastor Jansson” han som inte hade några bestämda åsikter om någon ting

I djupet är detta en synnerligen allvarlig fråga. Men det allvarliga belyses kanske enklast utifrån Hasse Alfredssons monolog om Pastor Jansson. Han som år “en sån där modern präst” som “inte har bestämda åsikter om någonting”. Alla kan man tycka vad man vill och bibeln är ett gott exempel kanske av flera….

Vilket budskap är det då församlingen ger? Jo att man anser  och agerar så att äktenskap enligt den teologiska bibelsynen man numera anskaffat  måste äktenskap ej enbart ske mellan man och kvinna. Man accepterar olika, men det betyder att man de facto erkänner enkönade äktenskap inom ramen för sitt uppdrag som församlingsledare utifrån den roll sådan ledare och församlingsföreståndare har enligt Guds ord.  ( Jämför med bibelns text: Paulus första brev till Tim. kap 3)

Om att såra eller ej. Om att visa respekt och ömsesidighet

Saron och EFK ledning har upenbart kännedom om att enskilda eller grupper i deras församling skulle bli kanske ledsna, sårade eller upprivna om man vigde homosexuella par. Därför flyttar man vigselakten i sig från församlingens hägn.

Detta är faktiskt extremt märkligt. Något som man bejakar, gillar och bekräftar bedöms påverka medlemmar menligt.

Här lägger någon eller några in rent mänskliga begrepp och konsekvenser. Det faktiskt andliga kristuscentrerade ligger på annan nivå. Den som sårar sårar ju sig själv inför Guds ord. Om ledningen bejakar det som är mot bibeln, Jesu undervisning och Paulus undervisning ligger ansvaret inför Herren på de andliga ledarna för vilka Bibeln har angett klart och tydligt vilka referensramar som gäller.

Här går man ifrån källan och tittar på mänskliga känslor istället för grundkällan. Märkligt.

Kyrka som gillar Prides värderingar och förgyller RFSL med sin närvaro

En inlaga i Sändaren uttrycker och visar värderingarna som en  blivande pastor i Equmeniakyrkan redogör för

https://www.sandaren.se/debatt/sodoms-synd-var-brist-pa-gastfrihet-inte-samkonat-sex

I allt större utsträckning omvärderar kyrkor bibel. Bibeln ses som ett klokt tidsdokument från förr men vetenskapen har fört fram nya kunskapen så att det som stod står kvar men omvärderas.Denna citerade text innehåller en intressant koppling där författaren omvandlar bibeltextens text som underordnat ett tänkbart kulturellt eller socialt präglat kontext som styr Paulus. Dvs författaren drar slutsatsen att Paulus inte för fram Guds ord utan är påverkad eller representant för samtidens värderingar. Läggs samma ideologiska raster på andra stycken i Bibeln får man en indikation på effekterna av liberalteologin. Jesu död och uppståndelsen, Jesu dop, helandeunder etc har alla bortförklarats med liknande semantisk teknik.

Alternativ kunskap om kristen tro, bibeln och äktenskap

Den så kallat högkyrkliga  (eller om man så vill  Luthersk bibeltrogna) Missionsprovinsen har bearbetat äktenskapsfrågan och kommit fram till annorlunda slutsatser än de “liberalteologiska” kyrkosamfunden.

Här nedan i länken redovisas en alternativ mer klassisk syn:

https://missionsprovinsen.se/aektenskapet-i-bibliskt-perspektiv/

Äktenskapet i bibliskt perspektiv

Jesus undervisar om äktenskapet och ger tydligt dokumenterat följande besked

I Matteus 19 kan vi läsa om Jesu undervisning om äktenskapet. I 19:5 kan vi läsa sålunda-

Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna[a] och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?[b] Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt”

Hur kan vi se och förhålla oss kring omvärdering av värderingar och bibeltro

En förändrad inställning eller omvärdering omvärdering sker stegvis. Ibland diskret nästan omärkligt, ibland uppenbart. Denna process kallas ibland “Liberalteologi”-

Källorna bakom återfinns tydligt i “nyreligiösa” värderingskluster med en slags socialvetenskaplig bas. Det kan vara “intersektionaliet” med teorin om över och underordning. Ej sällan frågan om “könsmaktsordning“. Men det finns fler.

Starka organisationer inom profan och politisk verksamhet, har avgörande betydelse för förskjutningar i syn på kristen tro och guds ord.

I modern tid fanns eller finns ännu spänningen mellan ateism och kristen tro. Här finns frågan om skapelsetro i förhållande till kreationism. Ännu minns många namnet Ingemar Hedenius som blev ett 60-talets apostel för ateism.

De värderingsförskjutningar som märks tydligast i nutid är i stor utsträckning de extremt starka politiska värdringarna kring kön, sexualitet osv. Det är detta såväl profana som kristna medier i rätt stor omfattning lyfter fram. Det som tidigare var intresseorganisationen RFSL evangelium har helt integrerats i politik och samhälle och kyrkoledning, präster, pastorer och diakoner.. Må så vara men för varje månad plöjs dessa värderingar in och ned i kyrkor, kyrkoledning och församlingar.

Ingen av slump styrd social- och värderingsmässig process

Här finns signifikanta markörer som följer och kanske styr processen som inte alls är slumpstyrd utan planerad och styrd. Här finns begrepp som enskilda ord som byts ut i en slags “antikränk” teologi. Pojk eller flicka blir inte det de är,  utan de skall beskrivas könsneutralt eller i ett grammatiskt sammanhang som “HEN”. Också kyrkor har beskrivit av Herren skapade unga människor med ordet “hen” i avsikt att integrera, inte kränka eller liknande.

I frågan om äktenskap och homosexualitet mm är svaret samhälleligt givet innan ens en fråga får ställas. Att kvinnan och mannen var utgångspunkten i skapelsen och utifrån det fick sina roller givna också i Guds ord är hett uppenbart. När församlingar som Saron och kyrkor som Equmenia hänger sig att bortförklara Guds ord på allehanda sätt går tankarna till Ludwig Muller. Se bild nedan.

Ludwig Muller använde sig av delar av bibeln och ersatte politiskt olämpliga med germansk textS

Social- och värderingsmässig process styrs av specifik teknik/pedagogik

Processtekniken som går mot och in i ideologin  anpassats utifrån rådande makt inom politik och kultur. Den känns igen och har under många episoder i historien utvecklats raffinerat. Ludwig Muller riksbiskop i Tyskland fram till sitt självmord 1945 tog bort judiska delar ut guds ord och omvandlade innehållet i arisk anda. Han var också delaktig i att ta fram ändringar av bibelöversättning genomförd i politisk korrekt tidsanda. 1945 avslutade han sitt jordeliv när hans teologiska politik omsattes i död och blod. Teknikens mål var att integrera samhällsvärdering in i kyrkan och därvid i kyrkans grundläggande dokument. Begreppet “Positiv kristendom” kombinerades med en slags tekniksk bibelsyn med vissa likheter finns med liberalteologin. Man ansåg inte Bibeln direkt som Guds ord utan en sammanställning av olika författares perspektiv, Dessa kunde därvid öppnas för en prövning utifrån den politiska kontexten just då.

Mao Zedongs väg till makten i Kina (del 1) - lyssna på podden Historia Nu

Mao var en osannolik massmördare som inte brydde sig om människovärde. Biblar förbjöds.

Kinas president kan sitta kvar livet ut

Kinas diktator har tillsett att biblar i den mån de finns är censurerade så att innehållet är godkänt av kommunistpartiet. Mönstret är detsamma som Ludwig Mullers.

Putin anser inte krig vara krig. Demokrater är nazister och andras passiva försvar är angrepp mot hans rike. Upp och ned. Som Orwell förutspådde.

Auktoritära politiska diktaturer ser Guds ord som hot mot den politiska korrektheten som diktaturen skapat. Det är ett välkänt fenomen. Nazismen, kommunismen och diktaturen har alla på sitt sätt försökt utforma Bibeln genom tolkning av skriften så att resultatet harmoniserar  med maktens värderingsmönster. Intressant är att det är möjligt att faktiskt styra den lokala grupper så att att de hamnar i ett politiskt önskat värderingsmönster. Detta visas empiriskt i dagens Ryssland där många ryssar inte ser det folkmord som sker i Ukraina utan tror Putin rensar kvarvarande nazister och befriar människor.

Ovanstående rader är enbart beskrivning av hur tekniker kan förändra människors uppfattning och bilder av verkligheten. Det hör inte samman med innehållet i denna text. Det tekniska som nazisterna gjorde eller det som kommunisterna gjorde, som Putin gör ja det handlar om att dels ändra texter men också ords innehåll/betydelse. Dels kombinera detta med begränsningar i yttranden och kommunikation.

Den teknik som brukas inom viss modern teologi handlar inte om tokiga politiskt korrekta bibelöversättningar. Nej det handlar om att omtolka, förändra och bruka ordens innehåll och på så sätt förändra läsare och lyssnarnas förståelse. Begränsningarna handlar inte om fysisk fängelse utan om social, kulturell och verbal distansering eller utplacering av sjukvårdsdiagnoser klistrade på en enskild individ. “Homofobi” är en bruklig diagnos för att förringa och förbruka en individ med icke politisk eller religiös uppfattning. “Islamofobi” är en antydan till sjukdoms tillstånd som binds till personer som anser att Jesus är den enda vägen till Gud, försoning och nåd och som utifrån det anser att Islam är motsatsen. Exemplen är många….

Ögonöppnaren för den som vill och vågar se

George Orwell har skrivit flera unika världsberömda och klart profetiska böcker. I en av dessa (1984) förutsåg Orwell kommunismens och diktaturens bruk av språk för att förändra människors uppfattning om sin verklighet. “Krig är fred” “Frihet är slaveri” är några av dessa. När språkers innehåll ändras kan förståelsen av tillvaron ändras. Då kan slaveri betecknas som frihet och krig som fred. Putin vägrar kalla sin aktion i Ukraina för krig utan för e fredsoperation för att befria människorna från nazism. Detta budskap publiceras ideligen i alla kanaler.

I dagens lokaltidning intervjuades en företagare som är kristen om sin verksamhet. Han tillfrågades om sin syn på äktenskap. Han härledde sin övertygelse till bibeln. I rubriken med stora bokstäver för mannen en psykiatrisk diagnos för psykisk sjukdom eller funktionsbegränsning  “Homofoben”

Biblisk syn på äktenskap omvandlas till sjukdomsdiagnos. Till fobi. Vårdguiden 1177 ger följande innehåll till diagnosen “fobi”;

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/fobier/

Orwell knackar på! Men också andra mörka ideologiska krafter i historiens skräphög.

George Orwell som i roman profetisk beskrev i romanen 1984 hur ordens innehåll förändras av auktoritära makter

George Orwell, författaren av boken 1984 som profetiskt beskrev hur man ändrar ordens innehåll och värde för att i auktoritära system kan styra folket


Kyrka efter kyrka drabbas av något som skapar splittring

I Sändaren rapporteras att metodismen just nu utsätts för splittringsvågen av samma grund som den som just nu sköljer över Saron Göteborg. En våg som nu också EFK träffas av och som integrerats som beständiga inslag i tex delar av Svenska Kyrkan och ledningsstrukturen i Equmeniakyrkan samt i alltför många församlingar hos dem.

https://www.sandaren.se/nu-splittras-metodisterna

Kyrka efter kyrka skapar värderingskollisioner som inte handlar om ytliga ting såsom musik eller relationer. Grundfrågan som ligger bakom är synen på Bibeln som Guds ord.

I Örebro händer detta:

http://www.stefansward.se/2021/03/20/om-immanuelskyrkan-i-orebro-och-samkonade-vigslar/

 

I Stockholm och Sveriges största Equmeniaförsamling:

https://www.dagen.se/ledare/2022/03/16/for-vad-ar-immanuelskyrkan-oppen/

https://www.sandaren.se/nyhet/ordforande-tonar-ner-schism-i-immanuelskyrkan

Här tänker Stefan Swärd om Norrmalmskyrkan:

http://www.stefansward.se/2009/10/20/ar-norrmalmskyrkan-ett-tecken-pa-att-traditionella-frikyrkan-haller-pa-att-kollapsa/

Och så har vi den psykiatriska diagnosen utfärdad av en fd baptistpastor

https://www.expressen.se/kultur/homofoberna-har-inte–ensamratt-till-frikyrkan/

I denna blogg har samma fråga lyfts många gånger.

Konsten att spräcka ett samfund – del 2

 

Vad är det som egentligen sker?

Medialt men också funktionellt finns en process som rinner igenom kyrkor, samfund och organisationer. Till det yttre ser det ut som mötet med en konservativ eller reaktionär kyrka där olika samtida värderingar möts och de äldre med de åldrande eroderar. Anpassningen av kyrkans lära utifrån historien sker stegvis och är i symbios med samhällsutvecklingen, politiken.den mediala styrningen men också etableringen av mänskliga social och politik värderingsnycklar och basala ideologiska övertyganden. Intersektionalitets teori, genusvetenskap, “feministintervention (Camnerin) m. fl. präglar allt fler kanske utan reflektion eller kunskap ens om intersektionalitetens värdegrund.

Exemplen är  väldigt många:

En flagga som sögs symbolisera “Alla människors lika värde”

En flagga få uttrycker står för “Alla människors lika värde” men tyvärr några få för unken nationalism eller kristen imperialism

Inför korset är vi alla lika oaktat bakgrund

När Bibelordet kommer i fokus hos människor möts samhällets värderingar och ordet tolkas i medvetanden utifrån individens kontext. Inget konstigt alls. Men här finns en skillnad mellan kulturella och politiska värderingar som över tid förändras. Men Guds ord innehåller i sig i Jesu ord, skapelsen i sig liksom inkarnationen och försoning/uppståndelse den tydliga bilden av alla människors lika värde inför Herren.

 

 

“Alla människors lika värde”

Massmördare med nazistiska värderingar. Inlåst. Lika människovärde som biskopen…eller..?

ärkebiskop och andlig ledare. Samma “värde” som mördaren Breivik ? Eller,,,?

Frågeställningen om alla människors lika värde är inte enkelt. Vem försvarar massmördaren? Kan vi anse att en sådan djävulskt inspirerad person har samma människovärde som en ärkebiskop?

Den frågan lyfts sällan upp i offentliga sammanhang men kopplas blixtsnabbt in i frågan om synen på äktenskap eller demonstrationer om”stolthet”

Den ideologiska kosmetikan

När Sarons  teologi närmat sig EFK gör kyrkan och samfundet exakt det som organisationer brukar göra och som krisrådgivare alltid rekommenderar.

Man inbjuder till dialog. EN dialog där alla parter möts i respekt och lyssnar på varandra. EFK ledare är inget undantag. Kyrkans ledning anlägger dock ett förväntat teologisk prefix; Vi möts gemensamt över en öppen bibel.

Detta låter “kristeligt”, klokt och öppnande. Tillsammans skall olika värderingar mötas och bibeln den heliga skrift leda samtalet. Vem kan säga emot gemensamt fördjupat bibelstudium?

Frågan är om EFK och Sarons ledning kan hantera om studiet över den öppna bibeln ger som resultat att man tar avstånd från enkönade äktenskap och yttrar att homosexualitet i relationer strider mot texten så uppenbart i Guds ord?

Sannolikheten att ledningen nu eller senare har en sådan förförståelse eller beredskap för hantering om resultatet blir en klassisk kristen acceptens?

Metodiken och förväntan i samtal är troligen en annan; en ömsesidig förståelse och acceptens a la dopet.

Men kan det vara så att självklara bibliska budskap kan integreras i en teologisk diskurs som bygger på ömsesidighet i värderingen. Kan vi se  Marias bebådelse eller uppståndelsen eller Jesu under som modifieringar utifrån samstämmighet att vi i vår kyrka tycker olika. Kan man lösa dylika frågor genom samma teknik som konflikter på arbetsmarknad eller politiska uppgörelse om pensioner eller försvaret?

Den religiösa kosmetiken med världsliga tekniska lösningar för att överbrygga måste ibland ställas i ljuset av vad Jesus egentligen undervisar om äktenskapet eller vad Paulus konkret anför.

 

Här finns brytpunkten men kanske också förklaringen till detta:

Att hitta den rätta vägen, ja det är frågan.

Lite avslutningsord

Uppstod verkligen Jesus i sin kropp vilket vetenskapligt är omöjligt? För han till himlen? Inte kan människan flyga? Visst måste Josef vara Pappa till Jesus? Inte kan en oskuld bli gravid av sig själv eller genom andlig upplevelse? Inte kan fem tusen personer bli mättade? Inte kunde någon gå på vattnet?

Inte kunde Mose får med sig människomassor genom ett hav i promenad? Och en ark för alla…? Knappast. Och sjuka eller döda som blev friska eller levande… tja?

Här finns brytpunkterna.

Är Bibeln Guds ord. Är bibeln sann eller är den som Ludwig Muller nazisternas teolog ett uttryck för samtidens värderingar precis som pastorsstudenten skrev i Sändaren (se ovan) Då har ju Paulus undervisning ingen relevans. Då är Jesu ord om församlingsledaren en spegel av dåtidens kultur och sociala diskurs. Då formar vi nutidens kyrka. Vad kan vi/Du göra för att komma tillbaka till det Heliga?

 

 

 

 

Publicerat i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Okategoriserade, Samhällsfrågor | 1 kommentar

Liberalteologi och HBTQ- bejakande kyrka skapar funderingar

Bakgrund

Flera kristna tidningar har skrivit om situationen i Equmeniakyrkans största församling. Det finns goda skäl att reflektera kring detta men samtidigt beakta att tidningsmaterial inte alltid ger en fullständig bild. Trots den försiktigheten finns det tydligt en skarp konfliktlinje inne i Equmeniakyrkan som menligt skadar människor men också kyrkan och andra församlingar.

Immanuelskyrkan Stockholm

Här kommer lite grund för funderingar. En del nytt, men en del från 2019 då Esther Kazen blev uppmärksammad för uttalandet kopplat till hennes förra tjänst. Nu är hon i mediabruset för vad som händer i Immanulskyrkan, Stockholm. Där har funnits en process en längre rid inspirerad av det som oftast kallas “liberalteologi”

Tidningen och kontexten

https://www.varldenidag.se/nyheter/hbtq-profilerad-equmeniakyrka-drabbad-av-konflikter/repvcv!ypY8IQ50NfIzWei@ZPMDQ/

I denna blogg har vi gång på gång lyfta fram exempel på hur Equmeniakyrkan i allt högre grad går mot ett liberalteologiskt förhållningssätt. Detta påstående gäller på inget sätt hela kyrkan. Nej det finns många församlingar som fullt ut arbetar enligt de traditioner och de värderingar som var en del av frikyrkorörelsen, evangelikalt och utifrån en klassisk kristen tro. Men i betydande grad har kyrkoledningen antingen stött eller blundat för rätt betydande avvikelser från kyrkans arv. Å ena sidan finns i den nyligen byggda kyrkan ett drag av episkopal hierarki med regionala kyrkoledare i biskopsliknande uttryck. Å andra sidan tycks arbetet vila i andra fåror.

HBTQ blir ett grundelement som skär mitt itu församlingar

Det som kallas HBTQ-paradigmet är mycket tydligt och hyllat inom delar av kyrkan. I andra känns det främmande, och kanske helt fel. Men kommunikativt blandas värderingar och åsikter med värdebegrepp som gör att öppenheten i samtalet begränsas. Vem vill betecknas som “homofob“?

Equmeniakyrkan deltar aktivt på Pridefestivalen, Kyrkan stödjer Priderörelsen som här illustreras med förkunnare och kyrkoledare som faktiskt företräder kyrkan och dess församlingar.

Immanuelskyrkan i Stockholm var en gång Missionsförbundets största kyrka. Idag är den Equmeniakyrkans största församling.

I flera artiklar i tidningen Dagen har man redovisat kyrkans problem med att hålla samman den. En del av medlemmarna som är födda utanför Sverige upplever HBTQ frågorna som kyrkan så tydligt verkar för ett teologiskt läroproblem.

https://www.dagen.se/ledare/2022/03/16/for-vad-ar-immanuelskyrkan-oppen/

Att begreppet “tolerans” har två sidor är en viktig utgångspunkt i ekumeniska sammanhang. I den enda stora församlingen, tycks frågan fått oönskade effekter.

Det beskrivs journalistiskt som problemen eskalerade när kyrkan anställde den sk feministpastorn Esther Kazen. Välkänd aktivist i HBTQ frågor, abort, polyamorösitet mm.

I denna blogg har tidigare lyfts fram Kazens värderingar om relationer (bla 2019). Det är extremt ovanligt att ordinerade präster och pastorer anser att polyamorösa relationer är ett ok inslag i kristnas livsföring. Att församlingsmedlemmar eller till och med förkunnare lever i äktenskapsliknande förhållande med flera partner samtidigt. Är alla berörda överens ser Kazen inga problem med att ett par eller två par eller kanske tre par har kärlek sex med varandra. På Gotland fick biskopen avgå och blev “avkragad” när hans otrohet uppdagades. Equmeniapastorn får allt större uppdrag inom kyrkan. Ny pastor i kyrkans största församling.

Ester Kazen ordinerad pastor i i Equmeniakyrkan i sin ämbetsdräkt

Tidningen Världen idag har skrivit om händelserna i Immanuelskyrkan. Se bifogad länk:

https://www.varldenidag.se/ledare/konflikten-i-immanuel-avslojar-intoleransen-i-liberala-teologin/repvbu!qsM0rLR96zs7f6yOmM@xLg/

Den ordinerade Equmeniapastorns åsikter om texter i den Heliga Skrift

Är Bibeln sann eller innehåller den en sammanställning av goda berättelser och visa ord? Här finns en skiljelinje och den berörda Equmeniapastorn har med kyrkoledningens helt uppenbart goda minne valt sida. Uppenbart. Underlag för kyrkans ledning att värdera feministpastorns budskap saknas på inget sätt.

Så här skrev Världen idag om Kazen och jungfrufödelsen:

https://www.varldenidag.se/nyheter/feministpastor-i-blasvader-ifragasatter-jungfrufodsel/reprlg!F7kTMjl5ETD@OdeslN@a3w/

Kazen och polyamoröst förhållande och medveten otrohet,

Utdrag ur pastor Kazens blogg:

“Det jag vill säga är alltså att JA jag är övertygad om att det är fullt kompatibelt att vara kristen och samtidigt dela livet med någon en älskar. Med sex och barn och allt. Om en vill. (Och i övrigt även fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn… Det går alldeles utmärkt att vara kristen och leva i något annat än hetero-tvåsamhet-med-barn-livet. Men självklart är även det kompatibelt.)”

 

Equmeniapastorn  bejakar dylika förhållande för kristna:Gravid kvinna i polyamoröst förhållande med fyra tilltänkta pappor

Den ordinerade och den av kyrkan avskilda Equmeniapastorn klargör för sin om synen på otrohet.(Har kyrkoledarna månne samma syn?)

Frågor och svar blir frågor och råd och befrielse från”moralism” Utdrag ur pastorns blogg:

Den intoleranta “toleransbejakelsen”

Per Ewert har i samma tidning skrivit ett tänkvärt inlägg om hur de som förespråkar tolerans och öppenhet kanske också speglar intolerans.

https://etidning.varldenidag.se/p/varlden-idag/2022-03-23/a/konflikten-i-immanuel-avslojar-intoleransen-i-den-liberala-teologin/131/513709/27144715

Ändring av ords innehåll eller nyskapat innehåll till kända begrepp

Följande 4 ord är välkända i den politiska debatten i Sverige_

 • “alla människors lika värde”

Orden används i olika sammanhang som stundom faktiska ord, stundom som symboliska för beteckning av visst förhållningssätt.

Den person som anser att äktenskap är något för man och kvinna gemensamt möter snabbt epitet att ett inte bejakande av samkönad vigsel är en kränkning av alla människors lika värde. Men är det verkligen så? Och hur ser vi på människovärdet?

Begreppet är inte enkelt och kan i vissa sammanhang ses som oprecist. Bibeln som rättesnöre ger dock redan i skapelsen klarhet att Gud skapade oss till sin avbild. Till man och kvinna skapade han oss. Vi blev till som människor med okränkbart värde. Olika men ändå lika. Ömsesidigt kompletterande varandra.

Det är svårt att se att en pastor eller församling som vill hålla sig till en biblisk syn på man och kvinna kan anses ha en uppfattning av det kränker människovärdet eller att en sådan församling/pastor inte ser att alla människor är skapade till Guds barn med lika värde.

Jag kan inte se att det finns något samband alls mellan syn på äktenskap och syn på människovärdet. Den argumentationen är vanlig inom HBTQ världen där man vill förändra mycket av det som hör till grundläggande förhållande kring människan.

Vi kan nu se hur transpersoner såsom en fd man nu kan segra i damklassen. Vi vet att fysiskt sett så är män och kvinnor olika, inte bara i form av könsorgan utan rent fysiskt. Om en människa som genetiskt generellt sett har större muskelmassa skall tävla i en klass där den gruppen människor inte kan uppnå samma resultat utifrån skapelseordningen…ja då klassas detta som kränkande eller bristande syn på människovärdet.

 

Alla människors “Lika värde” Hur ser Du på det? Och Jesus?

Moder Teresia, Putin eller Breivik? Har de samma människovärde? Och hur ser vi på Muhammed Atta? Hade han samma människovärde som Billy Graham, Dag Hammarsköld eller Karl Marx?

Ovanstående personer har betytt olika för mänskligheten. Några skapat avskyvärda förfärliga illdåd av hat och död. Andra står för något helt annat. Vi värderar deras gärningar och personligheter på olika sätt vilket är tämligen självklart. Men är de inte människor med samma värde?

Betyder grundsynen om människors lika värde att alla människor har rätt till det man vill ur en biblisk kontext?

Kring det får vi återkomma….

 

Frågor och svar från 2019

Feministpastorns värdegrund delades i princip av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd vid tiden för hennes förra anställning. Man odefinierade viktiga begreppi kristen tro och liv som privatsaker som man inte tog ställning till. Så öppnas dörren för den anställdes egen berättelse…

Nätverket Klassisk baptism och kristen tro har publicerat två inlägg i tidningen Dagen med anledning av de värderingar och vägledningar som generalsekreteraren i Sveriges Ekumeniska kvinnoråd torgfört i sin blogg: feministpastorn.

Nätverket ställde ut en frågeställning: Är det så att landets kristna kvinnor delar generalsekreterarens synpunkter att polysexuella relationer är ok för kristna? Är det så att “engångsligg” utan känslor mellan människorna är en ok handling mellan kristna?

Kvinnorådets ledning anser det är en privatsak som rådet inte ser som något problem. Detta trots att dessa åsikter tydligt framförs av en pastor och själavårdare, tillika  ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. En andlig ledare som numera fått uppgiften att vara en sammanhållande kraft för Sveriges kristna kvinnoråd. En ordinerad förkunnare som ger råden skriftligt till sina följare iförd kyrkas specifika tjänsteklädsel. Knappast sker det inom ramen för en privat sfär.

 

Splittring eller helhet. Baal eller Skriften? Eller både ock Lite här och lite där…

Kan det finnas mer än Sanning. Kan något som är nästan sant anses vara sant. Nej nästan sant är inte sanningen.

När man läser Guds ord som partiell sant blir det jag som läsaren som avgör vda som är Guds ord. DÅ delsanningen ser ut som sanning.

Då rämnar Immanuelskyrkan. Inte fysiskt men människor med olika synsätt på Sanningen och Bibeln dras isär.

Så skedde när FO Nilsson 1848 kom till Sverige. Statskyrkan förkunnade inte hela sanningen ansåg pastor Nilsson. Det blev grunden till en sanningsresa som betytt mycket för baptismen, pingströrelsen och flera andra väckelserörelser. Kanske borde FO Nilsson ha fått förkunna Ordet i Immanuelskyrkan…Då som nu hade kanske baptistpredikanten fått epitetet extremist… Vem vet,.

 

Publicerat i Äktenskapet, Andens gåvor, Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enormt intresse för denna baptistiska blogg…..från Ryssland

PUTIN KALLAR INTE KRIG FÖR KRIG. BEODRAR MASSMORD PÅ BARN KVINNOR OCH MÄN

Rysslands flagga, Blodbesudlad

 

VI SOM SKRIVER I DENNA BLOGG KAN FÖLJA ANTALET OLIKA BESÖKARE SOM VAR DAG TITTAR IN PÅ RESPEKTIVE BLOGGSIDA. NU SKENAR BESÖKSANTALET….

Det är inget som hör till vardag eller rutin att följa antalet blogg-besökare. Om man använder vårt statistikprogram kan man dock gräva lite mera och se frekvenser av besökare, besökstid men också ort och land.

Antalet besökare från Ryska federationen och “intresset” för baptism tycks ha blivit helt enormt…..Eller finns det andra intressen är kyrkopolitik….

Vi kan nu ana vad som händer våra tros syskon i Ukraina. Den totalitära staten följer varje steg du och din familj tar.

Nu följer samma stat var sida på bloggen Klassisk baptism.

Nu följer Putinregimens data-personal varje sida här och varje inlägg dessutom. Troligen finns det särskida robotar i ryska statsapparaten som granskar noga bild och text på mannen som inte för krig men mördar barn och river människors hus. Nederst en  bild på hans andlige rådgivare med tjusig mössa och mörkt inre, Nu kommer nog denna blogg att växa än mer i spionfabrikerna i den ryska federationen.

–  ANTAL BESÖKARE FRÅN RYSSLAND; – 136 120

.- ANTAL RYSKA BESÖKARE IDAG TILL KL 19,15; 431

 

Patriarken i Moskva. Putins andlige rådgivare som uppskattar dödande av oskyldiga för stor rysslans skull. Som uppenbart tillstyrker att spädbarnens nallar dränks av deras blod…

 

LÅT OSS OMSLUTA UKRAINAS FOLK OCH DERAS PRESIDENT MED FÖRBÖN OCH BÖN OM FRED OCH FRIHET:

 

Ukrainas president. Demokratiskt vald.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar